Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Word

Inhoud voor schermlezer Inhoud voor schermlezer

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudsset van Office-toegankelijkheid. Voor meer algemene hulp raadpleegt u de startpagina van Microsoft-ondersteuning.

Gebruik Word toetsenbord en een schermlezer om lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten te maken. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert hoe u bestaande regels tekst kunt veranderen in een lijst, de stijl voor opsommingstekens kunt wijzigen en geneste lijsten kunt maken.

Het verschilt per schermlezer hoe de stijl voor opsommingstekens of nummers voor een lijst wordt beschreven. Mogelijk moet u de verbossingsinstellingen van de schermlezer aanpassen. In JAWS kunnen de tien meestgebruikte typen opsommingstekens worden herkend.

Notities: 

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn twee manieren om een lijst met opsommingstekens of genummerde opsommingstekens te maken.

Typ eerst de lijst

 1. Typ de items voor uw lijst. Druk op Enter om elk item van elkaar te scheiden.

 2. Selecteer de items voor de lijst.

 3. Als u de items wilt veranderen in een lijst, gaat u op een van de volgende punten te werk:

  • Voor een lijst met opsommingstekens drukt u op Alt+H, U, L. U hoort: 'Bullet Library, None'. Gebruik de pijl-rechts en pijl-links om door de opties voor opsommingstekens te bladeren en druk op Enter om deze te selecteren.

  • Druk voor een genummerde lijst op Alt+H, N. U hoort: 'Nummeringsbibliotheek, geen'. Gebruik de pijltoetsen Rechts en Pijl-links om door de opties voor nummeringsstijl te bladeren en druk op Enter om deze te selecteren.

 4. Als u de lijst wilt sluiten, drukt u op de pijl-omlaag. U hoort: 'Lijst afsluiten'.

Kies eerst de lijststijl

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een lijst met opsommingstekens wilt maken, drukt u op Alt+H en opent u de bibliotheek met opsommingstekenstijlen. U hoort: 'Bullet Library, None'. Gebruik de pijl-rechts en pijl-links om door de opties voor opsommingstekens te bladeren en druk op Enter om deze te selecteren.

  • Als u een genummerde lijst wilt maken, drukt u op Alt+H, N om de bibliotheek met nummeringsstijlen te openen. U hoort: 'Nummeringsbibliotheek, geen'. Gebruik de pijltoetsen Rechts en Pijl-links om door de opties voor nummeringsstijl te bladeren en druk op Enter om deze te selecteren.

 2. Typ het eerste item in de lijst. Als u de lijst wilt voortzetten, drukt u op Enter en typt u het volgende item.

 3. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u op Enter in plaats van een nieuw item te typen.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst maken in een lijst, zoals geneste opsommingstekens in een lijst met opsommingstekens.

 1. Ga in een bestaande lijst naar het einde van het lijstitem waarna u de geneste lijst wilt starten en druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 2. Druk op Tab. Word de inspringing voor het nieuwe lijstitem vergroot en maakt het deel uit van een geneste lijst.

  Opmerking: De stijl voor opsommingstekens of nummers voor het nieuwe lijstitem is gebaseerd op de stijl van de bovenliggende lijst. Zie De stijl voor opsommingstekens of nummer wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van de stijl.

 3. Typ de items voor de geneste lijst. Zie Een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst typen voor meer informatie.

De stijl voor opsommingstekens of nummering wijzigen

Als u de stijl van een bestaande lijst wilt wijzigen, kunt u elke stijl kiezen uit de bibliotheek met opsommingstekens of nummering.

 1. Selecteer de hele lijst.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de opsommingstekenbibliotheek wilt openen,drukt u op Alt+H, U.

  • Als u de nummeringsbibliotheek wilt openen,drukt u op Alt+H, N.

 3. Gebruik de pijl-rechts en pijl-links om de beschikbare opties te bekijken, die kunnen variëren, afhankelijk van wat u het meest recent hebt gebruikt. Druk op Enter om een stijl te kiezen.

De uitlijning van een lijst wijzigen

Het is eenvoudig om de uitlijning van een lijst te wijzigen ten opzichte van de paginamarge.

 1. Selecteer de hele lijst.

 2. Als u de inspringing wilt verkleinen of de lijst dichter bij de marge wilt verplaatsen, drukt u op Alt+H, A, O.

 3. Als u de inspringing wilt vergroten of de lijst verder van de marge wilt verplaatsen, drukt u op Alt+H, A, I.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Mac toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten te maken. Word voor Mac kunt u bestaande regels tekst in een lijst veranderen, de stijl voor opsommingstekens wijzigen en geneste lijsten maken.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn twee manieren om een lijst met opsommingstekens of genummerde opsommingstekens te maken.

Een lijst maken terwijl u typt

 1. Ga op een van de volgende manier te werk aan het begin van een nieuwe regel:

  • Als u een lijst met opsommingstekens wilt maken, typt u een sterretje (*) en drukt u op de spatiebalk. Er wordt een gevuld rond opsommingsteken gemaakt.

  • Als u een genummerde lijst wilt maken, typt u 1. (het getal 1 gevolgd door een punt) en druk op de spatiebalk. Er wordt een genummerd lijstitem gemaakt. 

 2. Typ de tekst voor het eerste lijstitem.

 3. Als u een nieuw lijstitem wilt maken, drukt u op Return en typt u de tekst voor het item.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u tweemaal op Return.

Kies eerst een opsommingsteken of nummeringsstijl

 1. Plaats de cursor op de plaats waar u een nieuwe lijst wilt beginnen.

 2. Als u naar het tabblad Start wilt gaan, drukt u op F6 totdat u een tabnaam hoort, gevolgd door 'U bent momenteel op een tabblad'. Druk vervolgens op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u het volgende hoort: 'Tabblad Start'. Druk op de spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een lijststijl met opsommingstekens wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Opsommingstekens, menuknop'. Druk op Control+Option+Shift+M om het menu uit te vouwen. Als u een stijl voor opsommingstekens wilt selecteren, drukt u eenmaal op de pijl-omlaag en gebruikt u vervolgens de pijl-rechts en pijl-links om door de stijlen te bladeren. Druk op de spatiebalk om een stijl te selecteren.

  • Als u een genummerde lijststijl wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Nummering, menuknop'. Druk op Control+Option+Shift+M om het menu uit te vouwen. Als u een nummeringsstijl wilt selecteren, drukt u eenmaal op de pijl-omlaag en gebruikt u vervolgens de pijl-rechts en pijl-links om door de stijlen te bladeren. Druk op de spatiebalk om een stijl te selecteren.

 4. De lijst wordt gemaakt en de focus wordt naar het document verplaatst. Typ de tekst voor het eerste lijstitem.

 5. Als u een nieuw lijstitem wilt maken, drukt u op Return en typt u de tekst voor het item.

 6. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u tweemaal op Return.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst maken in een lijst, zoals geneste opsommingstekens in een lijst met opsommingstekens.

 1. Ga in een bestaande lijst naar het einde van het item waarna u de geneste lijst wilt starten en druk op Return.

 2. Zet de cursor aan het begin van de regel voor het nieuwe item en druk op de Tab-toets. Word voor Mac de inspringing voor dat item vergroot en maakt het deel uit van een geneste lijst.

  Opmerking: De stijl voor opsommingstekens of nummers voor het nieuwe lijstitem is gebaseerd op de stijl van de bovenliggende lijst. U kunt deze stijlen wijzigen in elke beschikbare stijl voor opsommingstekens of nummers. Zie De stijl voor opsommingstekensof nummering wijzigen voor meer informatie.

 3. Typ de items voor de geneste lijst. Zie Een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst typen voor meer informatie.

De stijl voor opsommingstekens of nummering wijzigen

Als u de stijl van een bestaande lijst wilt wijzigen, kunt u elke stijl in de opsommingsteken- of nummeringsbibliotheek kiezen.

 1. Selecteer een lijst of geneste lijst.

  Tip: U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Als u naar het tabblad Start wilt gaan, drukt u op F6 totdat u een tabnaam hoort, gevolgd door 'U bent momenteel op een tabblad'. Druk vervolgens op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u het volgende hoort: 'Tabblad Start'. Druk op de spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een nieuwe stijl voor opsommingstekens wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Opsommingstekens, menuknop'. Druk op Control+Option+Shift+M om het menu uit te vouwen. Als u een stijl voor opsommingstekens wilt selecteren, drukt u eenmaal op de pijl-omlaag en gebruikt u vervolgens de pijl-rechts en pijl-links om door de stijlen te bladeren. Druk op de spatiebalk om een stijl te selecteren.

  • Als u een nieuwe stijl voor nummers wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Nummering, menuknop'. Druk op Control+Option+Shift+M om het menu uit te vouwen. Als u een nummeringsstijl wilt selecteren, drukt u eenmaal op de pijl-omlaag en gebruikt u vervolgens de pijl-rechts en pijl-links om door de stijlen te bladeren. Druk op de spatiebalk om een stijl te selecteren.

De lijststijl wordt gewijzigd en de focus wordt naar het document verplaatst.

De uitlijning van een lijst wijzigen

Het is eenvoudig om de uitlijning van een lijst te wijzigen ten opzichte van de marge.

 1. Selecteer een lijst of geneste lijst.

  Tip: U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Als u naar het tabblad Start wilt gaan, drukt u op F6 totdat u een tabnaam hoort, gevolgd door 'U bent momenteel op een tabblad'. Druk vervolgens op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u het volgende hoort: 'Tabblad Start'. Druk op de spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de inspringing wilt verkleinen of de lijst dichter bij de marge wilt verplaatsen, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Knop Inspringing verkleinen'. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

  • Als u de inspringing wilt vergroten of de lijst verder van de marge wilt verplaatsen, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Knop Inspringing vergroten'. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 4. Druk op F6 om de focus weer naar het document te verplaatsen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor iOS voiceover, de ingebouwde schermlezer van iOS, om lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten op uw telefoon te maken. Word voor iOS kunt u bestaande regels tekst wijzigen in een lijst, de stijl voor opsommingstekens wijzigen en geneste lijsten maken.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

U kunt eenvoudig een lijst maken terwijl u typt.

Een lijst met opsommingstekens typen

 1. Typ in de bewerkingsweergave het eerste item van de lijst met het schermtoetsenbord. Om naar het toetsenbord te gaan, swipet u naar rechts totdat u een toetsenbordelement hoort.

  Tip: U kunt het toetsenbord ook vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiertoe een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. VoiceOver kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 2. Als u na het typen het toetsenbord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, swipet u naar links totdat u 'Lint weergeven, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: 'Tabblad Start'.

 3. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u 'Knop Opsommingstekens' hoort en dubbeltik op het scherm. Het menu Opsommingstekens wordt geopend.

 4. Swipe in het menu Opsommingstekens naar rechts om door de beschikbare opsommingstekenstijlen te gaan. U hoort de beschrijvingen van de stijl van opsommingstekens terwijl u swipet. Dubbeltik op de stijl die u wilt gebruiken om deze te selecteren. Het opsommingsteken wordt toegevoegd aan het geselecteerde item en de focus wordt verplaatst naar het tabblad Start.

 5. Als u het lint wilt sluiten en naar het toetsenbord wilt overschakelen, swipet u naar links totdat u 'Lint verbergen, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 6. Als u een nieuw lijstitem wilt toevoegen, selecteert u Return op het schermtoetsenbord. U hoort: 'Nieuwe regel, automatisch correct naar opsommingsteken'. Typ het nieuwe item. Als u Return wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u 'Return' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 7. Als u wilt stoppen met het maken van lijstitems, selecteert u Return op het schermtoetsenbord. U hoort: 'Nieuwe regel'. Selecteer opnieuw Retourneren. De focus wordt onder de lijst met opsommingstekens geplaatst.

Een genummerde lijst typen

 1. Typ in de bewerkingsweergave het eerste item van de lijst met het schermtoetsenbord. Om naar het toetsenbord te gaan, swipet u naar rechts totdat u een toetsenbordelement hoort.

 2. Als u na het typen het toetsenbord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, swipet u naar links totdat u 'Lint weergeven, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: 'Tabblad Start'.

 3. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u 'Knop Nummering' hoort en dubbeltik op het scherm. Het menu Nummering wordt geopend.

 4. Swipe in het menu Nummering naar rechts om door de beschikbare nummeringsstijlen te gaan. U hoort de beschrijvingen van de nummeringsstijl terwijl u swipet. Dubbeltik op de stijl die u wilt gebruiken om deze te selecteren. Het getal wordt toegevoegd aan het geselecteerde item en de focus wordt verplaatst naar het tabblad Start.

 5. Als u het lint wilt sluiten en naar het toetsenbord wilt overschakelen, swipet u naar links totdat u 'Lint verbergen, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 6. Als u een nieuw lijstitem wilt toevoegen, selecteert u Return op het schermtoetsenbord en typt u het nieuwe item. Als u Return wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u 'Return' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 7. Als u wilt stoppen met het maken van lijstitems, selecteert u Return op het schermtoetsenbord. U hoort: 'Nieuwe regel'. Selecteer opnieuw Retourneren. De focus wordt onder de genummerde lijst geplaatst.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst maken in een lijst, zoals geneste opsommingstekens in een lijst met opsommingstekens.

 1. Ga in een bestaande lijst in de bewerkingsweergave naar het einde van het lijstitem waarna u de geneste lijst wilt starten en selecteer return op het schermtoetsenbord om een nieuw lijstitem te maken.

  Tip: Als u de cursor naar het einde van het item wilt verplaatsen, swipet u in dat item met één vinger omlaag totdat u het laatste teken hoort.

 2. Als u het toetsenbord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, swipet u naar links totdat u 'Lint weergeven, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: 'Tabblad Start'.

 3. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u 'Positie inspringing vergroten, knop' hoort en dubbeltik op het scherm. Word voor iOS de inspringing voor dat item vergroot en maakt het deel uit van een geneste lijst.

  Opmerking: De stijl voor opsommingstekens of nummers voor het geneste lijstitem wordt gebaseerd op de stijl van het bovenliggende item. U kunt deze stijlen wijzigen in elke beschikbare stijl voor opsommingstekens of nummers. Zie De stijl voor opsommingstekens of nummering wijzigen voor meer informatie.

 4. Typ het eerste geneste lijstitem. Als u nog een lijstitem wilt toevoegen, selecteert u Return op het schermtoetsenbord en typt u het nieuwe item. Als u Return wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u 'Return' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

De stijl voor opsommingstekens of nummering wijzigen

Als u de stijl van een bestaande lijst wilt wijzigen, kunt u elke stijl kiezen uit de bibliotheek met opsommingstekens of nummering.

 1. Ga in de bewerkingsweergave naar een item op het lijstniveau waar u de stijl voor opsommingstekens of nummering wilt wijzigen.

 2. Als u het toetsenbord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u 'Lint weergeven, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: 'Tabblad Start'.

 3. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u 'Knop Opsommingstekens' of 'Knop Nummering' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen en dubbeltik op het scherm. Het geselecteerde menu wordt geopend.

  Tip: U kunt een lijst met opsommingstekens combineren met geneste lijsten met nummers of andersom.

 4. Swipe naar rechts om door de stijlen te bladeren. U hoort de stijlbeschrijvingen terwijl u swipet. De geselecteerde stijl wordt aangekondigd als 'Geselecteerd'. Dubbeltik op de stijl die u wilt gebruiken om deze te selecteren. De stijl wordt toegepast op items op het geselecteerde lijstniveau en de focus wordt verplaatst naar het tabblad Start.

De uitlijning van een lijst wijzigen

Het is eenvoudig om de uitlijning van een lijst te wijzigen ten opzichte van de paginamarge.

 1. Navigeer in de bewerkingsweergave naar het begin van het eerste item van de lijst.

 2. Als u het toetsenbord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, swipet u naar links totdat u 'Lint weergeven, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: 'Tabblad Start'.

 3. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u 'Positie inspringing vergroten, knop' hoort en dubbeltik op het scherm. Word voor iOS de inspringing voor de hele lijst.

  Tip: Als u de inspringing voor de hele lijst wilt verkleinen, selecteert u in plaats daarvan 'Inspringingspositie verkleinen, knop'.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Android talkback, de ingebouwde schermlezer van Android, om lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten op uw telefoon te maken. Word voor Android kunt u bestaande regels tekst wijzigen in een lijst, de stijl voor opsommingstekens wijzigen en geneste lijsten maken.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

U kunt eenvoudig een lijst maken terwijl u typt.

Een lijst met opsommingstekens typen

 1. Typ in de bewerkingsweergave het eerste item van de lijst met het schermtoetsenbord.

  Opmerking: U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. TalkBack kondigt de items aan wanneer u er met uw vinger op komt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op wanneer u het item hebt bereikt. Afhankelijk van uw apparaatinstellingen, moet u mogelijk dubbeltikken op het scherm om het teken in te voegen.

 2. Als u na het typen het toetsenbord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, sleept u uw vinger boven het toetsenbord of swipet u naar links totdat u 'Meer opties, schakelen' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: 'Tab menu, home selected'.

 3. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u 'Menu Opsommingstekens' hoort en dubbeltik op het scherm. Het menu Opsommingstekens wordt geopend.

 4. Swipe in het menu Opsommingstekens naar rechts om door de beschikbare opsommingstekenstijlen te gaan. U hoort de beschrijvingen van de stijl van opsommingstekens terwijl u swipet. Dubbeltik op de stijl die u wilt gebruiken om deze te selecteren. Het opsommingsteken wordt toegevoegd aan het geselecteerde item en de focus wordt verplaatst naar het tabblad Start.

 5. Als u het lint wilt sluiten en naar het toetsenbord wilt overschakelen, swipet u naar rechts totdat u 'Meer opties, schakelen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 6. Als u een nieuw lijstitem wilt toevoegen, selecteert u Enter op het schermtoetsenbord en typt u het nieuwe item. Als u Enter wilt selecteren, sleept u uw vinger op het toetsenbord totdat u 'Enter' hoort en tilt u deze op (en dubbeltikt u zo nodig).

 7. Als u wilt stoppen met het maken van lijstitems, selecteert u tweemaal Enter.

Een genummerde lijst typen

 1. Typ in de bewerkingsweergave het eerste item van de lijst met het schermtoetsenbord.

 2. Als u na het typen het toetsenbord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, sleept u uw vinger boven het toetsenbord of swipet u naar links totdat u 'Meer opties, schakelen' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: 'Tab menu, home selected'.

 3. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u 'Menu Nummering' hoort en dubbeltik op het scherm. Het menu Nummering wordt geopend.

 4. Swipe in het menu Nummering naar rechts om door de beschikbare nummeringsstijlen te gaan. U hoort de beschrijvingen van de nummeringsstijl terwijl u swipet. Dubbeltik op de stijl die u wilt gebruiken om deze te selecteren. Het getal wordt toegevoegd aan het geselecteerde item en de focus wordt verplaatst naar het tabblad Start.

 5. Als u het lint wilt sluiten en naar het toetsenbord wilt overschakelen, swipet u naar rechts totdat u 'Meer opties, schakelen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 6. Als u een nieuw lijstitem wilt toevoegen, selecteert u Enter op het schermtoetsenbord en typt u het nieuwe item. Als u Enter wilt selecteren, sleept u uw vinger op het toetsenbord totdat u 'Enter' hoort en tilt u deze op (en dubbeltikt u zo nodig).

 7. Als u wilt stoppen met het maken van lijstitems, selecteert u tweemaal Enter.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst maken in een lijst, zoals geneste opsommingstekens in een lijst met opsommingstekens.

 1. Ga in een bestaande lijst in de bewerkingsweergave naar het einde van het lijstitem waarna u de geneste lijst wilt starten en selecteer Enter op het schermtoetsenbord om een nieuw lijstitem te maken.

 2. Als u het toetsenbord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, sleept u uw vinger boven het toetsenbord of swipet u naar links totdat u 'Meer opties, schakelen' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: 'Tab menu, home selected'.

 3. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u 'Inspringing vergroten, knop' hoort en dubbeltik op het scherm. Word voor Android de inspringing voor dat item vergroot en maakt het deel uit van een geneste lijst.

  Opmerking: De stijl voor opsommingstekens of nummers voor het geneste lijstitem wordt gebaseerd op de stijl van het bovenliggende item. U kunt deze stijlen wijzigen in elke beschikbare stijl voor opsommingstekens of nummers. Zie De stijl voor opsommingstekens of nummering wijzigen voor meer informatie.

 4. Typ het eerste geneste lijstitem. Als u nog een lijstitem wilt toevoegen, selecteert u Enter op het schermtoetsenbord en typt u het nieuwe item.

De stijl voor opsommingstekens of nummering wijzigen

Als u de stijl van een bestaande lijst wilt wijzigen, kunt u elke stijl kiezen uit de bibliotheek met opsommingstekens of nummering.

 1. Ga naar een item op het lijstniveau waar u de stijl voor opsommingstekens of nummering wilt wijzigen. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen. TalkBack kondigt het lijstniveau van een item aan en leest het.

 2. Als u het toetsenbord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, sleept u uw vinger boven het toetsenbord of swipet u naar links totdat u 'Meer opties, schakelen' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: 'Tab menu, home selected'.

 3. Swipe op het tabblad Start met één vinger naar rechts totdat u 'Menu Opsommingstekens' of 'Menu Nummering' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen en dubbeltik op het scherm. Het geselecteerde menu wordt geopend.

  Tip: U kunt een lijst met opsommingstekens combineren met geneste lijsten met nummers of andersom.

 4. Swipe naar rechts om door de stijlen te bladeren. U hoort de stijlbeschrijvingen terwijl u swipet. De geselecteerde stijl wordt aangekondigd als 'Geselecteerd'. Dubbeltik op de stijl die u wilt gebruiken om deze te selecteren. De stijl wordt toegepast op items op het geselecteerde lijstniveau en de focus wordt verplaatst naar het tabblad Start.

De uitlijning van een lijst wijzigen

Het is eenvoudig om de uitlijning van een lijst te wijzigen ten opzichte van de paginamarge.

 1. Navigeer in de bewerkingsweergave naar het begin van het eerste item van de lijst.

 2. Als u het toetsenbord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, swipet u naar links totdat u 'Lint weergeven, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: 'Tabblad Start'.

 3. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u 'Inspringing vergroten, knop' hoort en dubbeltik op het scherm. Word voor Android de inspringing voor de hele lijst.

  Tip: Als u de inspringing voor de hele lijst wilt verkleinen, selecteert u in plaats daarvan 'Inspringing verkleinen, knop'.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

GebruikWord voor het web toetsenbord en een schermlezer om lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten in uw document te maken. We hebben het getest met Verteller in Microsoft Edge, JAWS in Chrome en NVDA in Firefox, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers en webbrowsers, zolang deze gemeenschappelijke toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen. U leert hoe u bestaande regels tekst kunt wijzigen in een lijst, de stijl voor opsommingstekens kunt wijzigen en geneste lijsten kunt maken.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Word voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Word voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast gelden veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) voor de webbrowser, niet voor Word voor het web.

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

U kunt eenvoudig een lijst maken terwijl u typt.

Een lijst met opsommingstekens maken terwijl u typt

 1. Typ aan het begin van een nieuwe regel een sterretje (*) en druk op de spatiebalk. Er wordt automatisch een opgevuld rond opsommingsteken gemaakt.

 2. Typ de tekst die u wilt gebruiken voor het eerste item. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 3. Herhaal de vorige stap totdat de lijst is uitgevoerd. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u op Enter in plaats van stap 2 te herhalen.

Een genummerde lijst maken terwijl u typt

 1. Typ 1. (het getal 1 gevolgd door een punt) en druk op de spatiebalk. Er wordt automatisch een genummerd lijstitem gemaakt.

 2. Typ de tekst die u wilt gebruiken voor het eerste item. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 3. Herhaal de vorige stap totdat de lijst is uitgevoerd. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u op Enter in plaats van stap 2 te herhalen.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst maken in een lijst, zoals geneste opsommingstekens in een lijst met opsommingstekens.

 1. Ga in een bestaande lijst naar het einde van het lijstitem waarna u de geneste lijst wilt starten en druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 2. Druk op Tab. Word voor het web de inspringing voor het nieuwe lijstitem vergroot en maakt het deel uit van een geneste lijst.

  Opmerking: De stijl voor opsommingstekens of nummers voor het nieuwe lijstitem is gebaseerd op de stijl van de bovenliggende lijst. Zie De stijl voor opsommingstekens of nummering wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van de stijl.

 3. Typ de items voor de geneste lijst. Zie Een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst typen voor meer informatie.

De stijl voor opsommingstekens of nummering wijzigen

Als u de stijl van een bestaande lijst wilt wijzigen, kunt u elke stijl kiezen uit de bibliotheek met opsommingstekens of nummering.

 1. Selecteer een lijst of geneste lijst.

  Tip: U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de opsommingstekenbibliotheek wiltopenen, drukt u op Alt+Windows logotoets+H en drukt u vervolgens op H, U.

  • Als u de nummeringsbibliotheek wilt openen,drukt u op Alt+Windows logotoets+H en drukt u vervolgens op H, N.

 3. Gebruik de pijl-rechts en pijl-links om de beschikbare opties te bekijken, die kunnen variëren, afhankelijk van wat u het meest recent hebt gebruikt. Druk op Enter om een stijl te kiezen.

De uitlijning van een lijst wijzigen

Het is eenvoudig om de uitlijning van een lijst te wijzigen ten opzichte van de paginamarge. 

 1. Selecteer een lijst of geneste lijst.

  Tip: U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de inspringing wilt verkleinen of de lijst dichter bij de marge wilt verplaatsen, drukt u op Alt+Windows logotoets+H en drukt u vervolgens op H, A, I.

  • Als u de inspringing wilt vergroten of de lijst verder van de marge wilt verplaatsen, drukt u op Alt+Windows logotoets+H en drukt u vervolgens op H, A, O.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?

Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hebt u aanvullende feedback? (Optioneel)

Bedankt voor uw feedback.

×