Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele of cognitieve beperking die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Microsoft, JAWS of NVDA met de Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga voor algemene hulp naar Startpagina Microsoft-ondersteuning of Oplossingen of tijdelijke oplossingen voor recente problemen met Office.

Gebruik Word toetsenbord en een schermlezer om de verschillende weergaven te verkennen en te navigeren en ertussen te navigeren. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers, zolang deze gemeenschappelijke toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen.

Decoratief pictogram Hebt u instructies nodig over hoe u aan de slag kunt met Word, maar geen schermlezer gebruikt? Zie Word Help & leren.

Notities: 

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Wanneer u een document Word bewerken, komt u terecht in de hoofdweergave. Als u wilt schakelen tussen de elementen in de hoofdweergave, drukt u op de F6 (vooruit) of Shift+F6 (achteruit). De belangrijkste elementen zijn in volgorde:

 • Het gebied met de hoofdinhoud, waarin de inhoud van het document wordt gebruikt. U hoort de naam van het document, gevolgd door 'Bewerken', wanneer de focus op de documentinhoud ligt.

 • De statusbalk onder aan het scherm waar u documentstatistieken kunt vinden, zoals het aantal pagina's, het aantal woorden, de teksttaal en het zoomniveau. U hoort het huidige paginanummer wanneer de focus op de statusbalk ligt, bijvoorbeeld 'Pagina twee van drie'.

  • Gebruik de pijl-rechts en pijl-links om door de statusbalk te navigeren.

 • De rij met linttabbladen, met tabbladen zoals Bestand,Start,Invoegen,Controleren,Weergaveen de knoppen Delenen Opmerkingen. Het lint met de opties die specifiek zijn voor het geselecteerde tabblad bevindt zich onder de rij met linttabbladen.

  • Wanneer de focus naar de linttabbladen wordt verplaatst, hoort u 'Linttabbladen', gevolgd door het geselecteerde tabblad. Als u door de rij met linttabbladen wilt navigeren, drukt u op de pijl-links of pijl-rechts totdat u de naam hoort van het geknipte tabblad of besturingselement en drukt u op Enter om het te selecteren.

  • Als u vanuit de rij met linttabbladen naar het lint wilt navigeren, drukt u eenmaal op de Tab-toets of de pijl-omlaag. U hoort de naam van de eerste optie op het lint. Als u wilt navigeren tussen opties op het lint, drukt u op de Tab-toets, Shift+Tab of de pijl-rechts of pijl-links. U kunt ook sneltoetsen gebruiken om opties rechtstreeks te selecteren. Voor de sneltoetsen op het lint raadpleegt u Het toetsenbord gebruiken om te werken met het lint in Word.

Navigeren tussen weergaven

Naast de hoofdweergave heeft Word de volgende veelgebruikte weergaven en gebieden:

Het menu Bestand

Het menu Bestand bevat opdrachten zoals Nieuw,Openenen Een kopie opslaan. U kunt ook toegang krijgen tot uw accounts en de app-instellingen in het menu Bestand. Het menu Bestand bestaat uit een tabbladvenster aan de linkerkant en de inhoud van een geselecteerd tabblad aan de rechterkant.

 • Druk op Alt+F om het menu Bestand te openen. U hoort: 'Bestand, thuis'. De focus ligt op het tabblad Start in het tabbladvenster.

 • Als u wilt navigeren tussen de tabbladen in het tabbladvenster, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het tabblad hoort dat u wilt openen, bijvoorbeeld 'Nieuw'. Druk op Enter om het tabblad te openen. Het inhoudsvenster van het geselecteerde tabblad wordt rechts van het tabbladvenster geopend. Als u de focus naar het inhoudsvenster wilt verplaatsen, drukt u eenmaal op de Tab-toets.

 • Als u in een tabbladinhoudsvenster wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets, Shift+Tab of de pijltoetsen.

 • Druk op Esc om het menu Bestand te sluiten en terug te gaan naar de hoofdweergave.

Voor de sneltoetsen in het menu Bestand raadpleegt u Sneltoetsen voor het menu Bestand in Office voor Windows.

De werkbalk Snelle toegang

De werkbalk Snelle toegang en de titelbalk boven aan het scherm bevatten de documentnaam, knoppen voor Automatischopslaan, weergaveopties op het lint en uw account, en knoppen voor het minimaliseren, herstellen van de grootte en het sluiten van het actieve venster.

 • Als u naar de werkbalk Snelle toegang en de titelbalk wilt gaan, drukt u eenmaal op Alt. U hoort: 'Linttabbladen'. Druk vervolgens eenmaal op Shift+Tab. De focus ligt nu op de werkbalk Snelle toegang.

 • Als u door de beschikbare opties wilt bladeren, drukt u herhaaldelijk op Shift+Tab. U kunt knoppen voor werkbalk Snelle toegang toevoegen en verwijderen en de volgorde op de werkbalk wijzigen. Zie Een toetsenbord gebruiken om de werkbalk Snelle toegang aan te passen voor instructies.

Het venster Opties

Het venster Opties bevat Word instellingen, zoals persoonlijke instellingen, proeflezen en taalvoorkeuren. Het venster Opties bestaat uit een deelvenster met optiescategorie aan de linkerkant en het inhoudsvenster van de geselecteerde categorie aan de rechterkant.

 • Als u het venster Opties wilt openen, drukt u op Alt+F, T. U hoort: 'Word opties'.

 • Als u door de optiescategorieën wilt navigeren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de categorie die u wilt gebruiken. Druk vervolgens op de Tab-toets om de focus naar het inhoudsvenster te verplaatsen.

 • Als u door het inhoudsvenster wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets, Shift+Tab of op de pijl-omhoog en pijl-omlaag.

 • Als u het venster Opties wilt sluiten en wilt terugkeren naar de hoofdweergave, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK' hoort en drukt u op Enter. Druk op Esc om terug te keren naar de hoofdweergave zonder wijzigingen aan te brengen.

Een document verkennen

De scanmodus verteller gebruiken

Als u met elementen door de inhoud van het document wilt navigeren, kunt u de scanmodus verteller gebruiken. Als u de scanmodus wilt inschakelen, drukt u op de SR-toets+spatiebalk.

Als de scanmodus is ingeschakeld, kunt u de pijl-omhoog en pijl-omlaag en sneltoetsen gebruiken om door uw document te navigeren en te navigeren tussen alinea's, andere elementen, gebieden en oriëntatiepunten. Zie Hoofdstuk 3:Scanmodus gebruiken voor meer informatie over het gebruik van de scanmodus verteller.

Als u de JAWS-cursor wilt vinden die aan uw behoeften voldoen, raadpleegt u Zoveel cursors, zo weinig tijd, Cursors begrijpen in JAWS. Zie 6 voor meer informatie over het gebruik van de NVDA-bladermodus, die ook optioneel beschikbaar is .

Het navigatiedeelvenster gebruiken

U kunt het navigatiedeelvenster gebruiken om snel te navigeren tussen delen van het document, zoals koppen of afbeeldingen.

 1. Als u het navigatiedeelvenster wilt in- of uitschakelen, drukt u op Alt+W, K. U hoort: 'Navigatie, zoekdocument, vak bewerken'.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u door de koppen in het document wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Kop tabitem' hoort. Druk vervolgens op de Tab-toets totdat u de koppen hoort. Druk vervolgens op Enter. De focus wordt naar het begin van de eerste rij in de hoofdtekst van het document verplaatst.

  • Als u door bepaalde elementen in het document wilt navigeren, zoals afbeeldingen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Zoeken, splitsknop' hoort. Druk vervolgens op Alt+pijl-omlaag om het menu uit te vouwen. Druk op de pijl-omlaag totdat u het gewenste element hoort, bijvoorbeeld "Afbeelding". Druk vervolgens op Enter om het te selecteren. De focus wordt verplaatst naar de knop met het volgende resultaat. Druk herhaaldelijk op Enter om door de resultaten te lopen.

 3. Als u het navigatiedeelvenster wilt sluiten, drukt u op Alt+W, K.

Leesmodus gebruiken

Leesmodus is ontworpen om het lezen van tekst te vereenvoudigen en bevat leeshulpmiddelen zoals Hardop voorlezen.

 1. Als u de leesmodus wilt inschakelen,drukt u op Alt+W, F.

 2. Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

  • Als u de werkbalk Leesmodus wilt openen, drukt u op Alt en drukt u vervolgens op de Tab-toets totdat u de naam hoort van het menu dat u wilt gebruiken. Druk vervolgens op Enter om het te selecteren. Druk op de pijl-omlaag om omlaag te gaan in de lijst met beschikbare opties en druk op Enter om een optie te selecteren.

  • Als u Hardop voorlezen wiltgebruiken, drukt u op Alt+W, R. Als u toegang wilt tot de leesbesturingselementen, drukt u op de Tab-toets totdat u de toegankelijkheidsoptie hebt bereikt en drukt u vervolgens op Enter om deze te selecteren.

   Tip: Voor de beste resultaten kan het handig zijn om de schermlezer uit te schakelen wanneer u Hardop voorlezen gebruikt.

 3. Als u de leesmodus wilt afsluiten,drukt u op Esc.

De weergave Insluitende lezer gebruiken

Met Insluitende lezerkunt u de focus verbeteren, de tekst die u leest, gemakkelijker gescande tekst lezen en complexe teksten decoderen.

 1. Als u de Insluitende lezer, drukt u op Alt+W, L, 2.

 2. Druk op Alt omInsluitende lezer het lint en de opties te openen. U hoort: 'In immersive, Insluitende lezer, tab'. Druk op de Tab-toets om tussen de opties op het lint te gaan en druk op Enter om een optie te selecteren.

 3. Als u de Insluitende lezer wilt uitschakelen, drukt u op Alt+W, L, 2.

De focusmodus gebruiken

Met de focusmodus kunt u afleiding minimaliseren en u concentreren op het schrijven, maken en samenwerken in Word. In de focusmodus worden het lint en de statusbalk verborgen, met alleen het Word document zelf.

 • Als u de focusmodus wilt inschakelen, drukt u op Alt+W, O.

 • Als u de focusmodus wilt uitschakelen, drukt u op Esc.

Navigeren tussen zwevende shapes 

 1. Druk op Ctrl+Alt+5 om snel de focus te verplaatsen naar de eerste zwevende vorm, zoals een tekstvak of grafiek.

 2. Als u wilt schakelen tussen de zwevende shapes, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab.

 3. Druk op Esc om terug te gaan naar de normale navigatie.

In- of uitzoomen

Zoom in om een close-up van uw document te krijgen of zoom uit om een overzicht van de pagina te krijgen met een kleiner formaat.

 1. Druk op Alt+W, Q. U hoort 'Dialoogvenster In-/uitzoomen' of 'Zoomvenster'.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u bij de percentenpinner bent en typ een percentage of gebruik de pijl-omhoog of pijl-omlaag om het percentage te wijzigen.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u bij de knop OK bent en druk op Enter.

Zoekfunctie gebruiken

Gebruik het tekstveld Zoeken om snel een optie te zoeken of een actie uit te voeren. Ga naar Find what you need with Microsoft Search in Office (Vinden waarnaar u op zoek bent met Microsoft Search in Office) voor meer informatie over de functie Zoeken.

Opmerking: Afhankelijk van de versie van Office die u gebruikt, kan het tekstveld Zoeken bovenaan het app-venster ook Uitleg heten. De ervaring van deze functies grotendeels gelijk, maar de opties en zoekresultaten kunnen verschillen.

 1. Selecteer het item of de plek in uw document, presentatie of spreadsheet waarop u een actie wilt uitvoeren.

 2. Druk op Alt+Q om naar het tekstveld Zoeken te gaan.

 3. Typ de zoekwoorden voor de actie die u wilt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld een lijst met opsommingstekens wilt toevoegen, typt u opsommingstekens.

 4. Druk op de pijl-omlaag om door de zoekresultaten te bladeren.

 5. Zodra u het gewenste resultaat hebt gevonden, drukt u op Enter om het te selecteren en om de actie uit te voeren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Word voor Mac toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van MacOS, om de verschillende weergaven te verkennen en te navigeren en ertussen te navigeren.

Decoratief pictogram Hebt u instructies nodig over hoe u aan de slag kunt met Word, maar geen schermlezer gebruikt? Zie Word Help & leren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Wanneer u een document Word bewerken, komt u terecht in de hoofdweergave. Als u door de hoofdweergave wilt navigeren, drukt u op F6 (vooruit) en Shift+F6 (achteruit). De focus wordt door de volgende elementen in de hoofdweergave verplaatst, in volgorde:

 • Het gebied met de hoofdinhoud, waarin de inhoud van het document wordt gebruikt. Hier bewerkt u het document. Wanneer de focus zich op het inhoudsgebied bevindt, hoort u de pagina waarop u zich bevindt, gevolgd door de locatie van de invoegpositie voor tekst.

 • De statusbalk onder aan het scherm, die documentstatistieken bevat, zoals het aantal pagina's, het aantal woorden, de teksttaal en het zoomniveau. Wanneer de focus naar de statusbalk wordt verplaatst, hoort u het huidige paginanummer, gevolgd door het totale aantal pagina's, bijvoorbeeld 'Pagina zes van veertien'. Als u door de opties op de statusbalk wilt bladeren, drukt u op Control+Option+Pijl-rechts of Pijl-links.

 • De werkbalk Snelle toegang boven aan het scherm, die bijvoorbeeldde knoppen Automatisch opslaan,Afdrukken en Ongedaan maken en de naam van het document bevat. U hoort 'Automatisch opslaan' wanneer de focus naar de werkbalk Snelle toegang wordt verplaatst. Als u tussen de opties op de werkbalk wilt gaan, drukt u op Control+Option+Pijl-rechts of Pijl-links.

 • De rij met linttabbladen, met tabbladen zoals Start,Invoegen,Controleren,Weergevenen de knoppen Delen enOpmerkingen. Wanneer de focus naar de linttabbladen wordt verplaatst, hoort u het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd tabblad'.

  • Als u door de rij met linttabbladen wilt navigeren, drukt u op Control+Option+Pijl-rechts of Pijl-links totdat u de naam hoort van het geknipte tabblad of besturingselement en drukt u op Control+Option+spatiebalk om het te selecteren en het lint weer te geven.

  • Het lint met de opties die specifiek zijn voor het geselecteerde tabblad bevindt zich onder de rij met linttabbladen. Als u van de rij met linttabbladen naar het lint wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets totdat u het lint hoort dat u intoetst en de eerste optie op het lint. Als u bijvoorbeeld het tabblad Beeld hebt geselecteerd, hoort u: 'Tabblad Opdrachten weergeven invoeren schuifgebied'. Als u wilt navigeren tussen de opties op het lint, drukt u op Control+Option+Pijl-rechts of Pijl-links.

Navigeren tussen weergaven

Naast de hoofdweergave heeft Word de volgende veelgebruikte weergaven en gebieden:

Word startpagina

Wanneer u de appWord, komt u op de startpagina terecht. Op de startpagina kunt u een nieuw document maken, door sjablonen bladeren, een bestaand document openen en toegang krijgen tot uw accountgegevens. De startpagina bestaat uit een tabbladvenster aan de linkerkant en de inhoud van een geselecteerd tabblad aan de rechterkant.

 • Als u door het tabbladvenster wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets. Druk op Control+Option+spatiebalk om de inhoud van het tabblad weer te geven.

 • Als u vanuit het tabbladvenster naar het inhoudsvenster van het geselecteerde tabblad wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Schuifgebied invoeren'. Als u door de beschikbare secties in het inhoudsvenster wilt bladeren, drukt u op Control+Option+pijl-rechts. Als u wilt werken met een sectie, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag. Als u de interactie met een sectie wilt stoppen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omhoog.

 • Druk op Shift+Command+P om vanuit de hoofdweergave naar de startpagina te gaan.

De menubalk van de app

De menubalk van de app bevat extra opties en besturingselementen, bijvoorbeeld voor het bewerken van tekst en opmaaktabellen. U kunt ook het menu Bestand openen met opties om een nieuw document te starten of een bestaand document te openen.

 1. Als u de focus naar de menubalk van de app wilt verplaatsen, drukt u op Control+Option+M.

 2. Als u door de opties op de menubalk wilt bladeren, drukt u op Control+Option+pijl-rechts.

 3. Druk op Esc om de menubalk te sluiten.

Het venster Word-voorkeuren

In het venster Word-voorkeuren hebt u toegang totWord instellingen, zoals AutoCorrectie en opties op het lint.

 1. Als u het venster Word-voorkeuren wilt openen, drukt u op Command+komma (,).

 2. Als u door het venster wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets. Druk op de spatiebalk om een instelling te selecteren. Het dialoogvenster Instelling wordt geopend. Als u in een instellingsdialoogvenster wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets of de pijltoetsen.

 3. Druk op Esc om het venster Word-voorkeuren te sluiten en terug te keren naar uw document.

Een document verkennen

Als u door een Word wilt navigeren, kunt u de sneltoetsen, de VoiceOver-functies zoals rotor of het navigatiedeelvenster gebruiken.

De sneltoetsen gebruiken

Een van de snelste manieren om te bewegen in een document is door de sneltoetsen te gebruiken. Raadpleeg de sectie 'Navigeren in het document' in Sneltoetsen in Word voor een volledige lijst met sneltoetsen voor het navigeren in een document.

De VoiceOver-rotor, Snelnavigatie of Itemkiezer gebruiken

U kunt de VoiceOver-functies, zoals rotor, Snelnavigatie of Itemkiezer, gebruiken om rechtstreeks naar een item te navigeren, bijvoorbeeld een sectiekoppen of koppeling.

 • Druk op Control+Option+U om de rotor te openen. Zie De VoiceOver-rotor op Mac gebruikenvoor meer informatie.

 • Druk op Control+Option+I om de itemkiezerte openen. Zie De VoiceOver-itemkiezergebruiken om op Mac te navigeren voor meer informatie.

 • Als u Snelnavigatie wilt activeren, drukt u tegelijkertijd op de pijl-links en pijl-rechts. Zie VoiceOver Quick Navgebruiken in apps en webpagina's op Mac voor meer informatie.

Het navigatiedeelvenster gebruiken

Gebruik het navigatiedeelvenster om snel te navigeren tussen delen van het document, zoals koppen.

 1. Als u het navigatiedeelvenster wilt in-of uitschakelen, drukt u op Command+F6 totdat u de naam van het huidige linttabblad hoort. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Beeld, tabblad' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk. Druk op de Tab-toets totdat u 'Navigatiedeelvenster, schakelknop' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk.

 2. Als u de focus naar het navigatiedeelvenster wilt verplaatsen, drukt u op Command+F6 totdat u het volgende hoort: 'Thumbnails pane, selected'.

 3. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Documentmap, tabblad' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Tabel' hoort en druk vervolgens op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om de koppentabel te openen.

 5. Als u tussen de koppen wilt gaan, drukt u op de pijl-omlaag of pijl-omhoog totdat u de balk hebt gevonden. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de focus te verplaatsen naar het begin van de kop in de hoofdruimte van het document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Word voor iOS VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om de verschillende weergaven te verkennen en te navigeren en ertussen te navigeren.

Decoratief pictogram Hebt u instructies nodig over hoe u aan de slag kunt met Word, maar geen schermlezer gebruikt? Zie Word Help & leren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Wanneer u een documentWord bewerken, komt u terecht in de hoofdweergave. Het bevat de volgende hoofdelementen:

 • De bovenste menubalk, met opties zoals Bestand sluiten,Delenen Bestand.

  • Als u de focus naar de bovenste menubalk wilt verplaatsen, tikt u met vier vingers boven aan het scherm. U hoort de naam van het document. Swipe één keer naar rechts. De focus is nu op de bovenste menubalk. Als u door de beschikbare opties wilt bladeren, swipet u herhaaldelijk naar rechts.

 • Het inhoudsgebied van het document, dat wordt weergegeven onder het bovenste menu en het grootste deel van het scherm in gebruik neemt.

  • Als u de focus naar het inhoudsgebied wilt verplaatsen, swipet u naar rechts of links totdat u de naam van het document hoort, gevolgd door de bestandsextensie, bijvoorbeeld 'Docx' en de huidige pagina. VoiceOver begint de pagina-inhoud te lezen.

 • De werkbalk Snel, die onder aan het scherm wordt weergegeven wanneer u een bewerkbaar element in het inhoudsgebied hebt geselecteerd. Het bevat opties voor documentopmaak voor het geselecteerde element.

  • Als u naar de werkbalk snelle werkbalk wilt gaan, selecteert u een bewerkbaar element in het document en swipet u naar rechts totdat u bij de knoppen van de werkbalk bent.

 • Het lintmenu, dat onder aan het scherm wordt weergegeven en tabbladen bevat met verschillende sets hulpmiddelen en opties. De lintopties die specifiek zijn voor het geselecteerde tabblad, worden weergegeven onder de naam van het tabblad.

  • Als u naar het lintmenu wilt gaan, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar rechts totdat u 'Lint weergeven' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort de naam van het geselecteerde tabblad.

  • Als u wilt overschakelen naar een ander tabblad, dubbeltikt u op het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u de naam hoort van het tabblad dat u wilt gebruiken. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u door de opties op het lint wilt navigeren, swipet u naar links of rechts.

Navigeren tussen weergaven

Naast de hoofdweergave heeft Word de volgende veelgebruikte weergaven:

De tabbladen Start, Nieuw en Openen

Wanneer u de app Word, komt u op het tabblad Start terecht. Dit tabblad bevat de documenten waar u onlangs aan hebt gewerkt en documenten die anderen met u hebben gedeeld. Boven aan het tabblad Start vindt u het tekstveld Zoeken om naar een document te zoeken.

Op het tabblad Nieuw kunt u een nieuw document starten. Hier vindt u ook de beschikbare sjablonen.

Op het tabblad Openen hebt u toegang tot de opslaglocaties voor documenten die beschikbaar zijn voor u, zoals OneDrive, SharePoint en uw iPhone. U kunt op elke locatie naar een bestand zoeken en het openen om het te bewerken.

 • Als u door de inhoud van elk tabblad wilt navigeren, swipet u naar links of rechts. Dubbeltik op het scherm om een bestand, map of opslaglocatie te selecteren.

 • Als u wilt schakelen tussen de tabbladen Start,Nieuw en Openen, tikt u met vier vingers onder aan het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u het beste tabblad hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 • Als u naar een tabblad wilt gaan wanneer u een document bewerkt in de hoofdweergave, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar rechts totdat u 'Bestand sluiten' hoort en dubbeltikt u op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het tabblad waar u het document hebt geopend dat u zojuist hebt gesloten.

Het menu Bestand

Het menu Bestand bevat opties zoals Kopieopslaan, Exporterenen Afdrukken.

 1. Als u het menu Bestand wilt openen, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar rechts totdat u 'Bestand' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 2. Als u door het menu wilt navigeren, swipet u naar links of rechts.

 3. Als u het menu wilt sluiten, swipet u naar links totdat u 'Klaar' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

De zoekweergave

In de zoekweergave zoekt u in het geopende document en bladert u door zoekresultaten.

 1. Als u naar de zoekweergave wilt gaan wanneer u een document bewerkt, swipet u naar links totdat u 'Zoeken' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om de zoektermen te typen.

 2. Als u door de zoekresultaten wilt bladeren, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar links totdat u 'Volgende zoekresultaat' of 'Vorige zoekresultaat' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 3. Als u de zoekweergave wilt sluiten, swipet u naar rechts totdat VoiceOver de documentinhoud begint te lezen en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Een document verkennen

 • Als u de tekst van een document wilt verkennen, swipet u naar rechts of links totdat u VoiceOver de geopende pagina hoort aankondigen, gevolgd door 'Inhoud'. Swipe omhoog of omlaag om de navigatiemodus voor schermlezers te wijzigen, bijvoorbeeld naar koppen, alinea's, regels of woorden, en swipe vervolgens naar rechts of links om te navigeren.

 • Gebruik de VoiceOver-rotor om te kiezen hoe u door een document loopt als u omhoog of omlaag veegt. Als u bijvoorbeeld 'Woorden' kiest, wordt de focus met elke swipe woord voor woord door het document verplaatst.

  • Als u de rotor wilt gebruiken, draait u twee vingers op het telefoonscherm alsof u een draaiknop gebruikt. U hoort de eerste rotoroptie. Blijf uw vingers draaien totdat u de juiste optie hoort en til uw vingers op om de optie te selecteren. Als u door het geselecteerde element wilt navigeren, swipet u omhoog of omlaag.

 • Als u door een document wilt bladeren, swipet u met drie vingers omhoog of omlaag. Wanneer u uw vingers van het scherm tilt, meldt VoiceOver de pagina waarop u zich hebt geplaatst.

 • Gebruik de weergave Mobiel om de pagina-indeling te vereenvoudigen, waardoor u gemakkelijker tekst op het scherm van uw telefoon kunt lezen en bewerken. Swipe naar links of rechts totdat u bij de knop Mobiele weergave bent en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u wilt terugkeren naar de afdrukweergave,swipet u naar links totdat u 'Afdrukweergave' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

VoiceOver gebruiken met een extern toetsenbord

Als u VoiceOver gebruikt met een extern toetsenbord en u sneltoetsen wilt gebruiken om te navigeren en het document te bewerken, moet u ervoor zorgen dat Snelnavigatie is uitgeschakeld. Als u Snelnavigatie wilt uitschakelen, drukt u op het externe toetsenbord tegelijkertijd op de pijl-links en pijl-rechts. Druk nogmaals op de pijl-links en pijl-rechts om Snelnavigatie weer in te zetten.

Voor de sneltoetsen raadpleegt u Sneltoetsen in Word.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word 

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Word voor Android talkback, de ingebouwde schermlezer van Android, om de verschillende weergaven te verkennen en te navigeren en ertussen te navigeren.

Decoratief pictogram Hebt u instructies nodig over hoe u aan de slag kunt met Word, maar geen schermlezer gebruikt? Zie Word Help & leren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Wanneer u een documentWord bewerken, komt u terecht in de hoofdweergave. Het bevat de volgende hoofdelementen:

 • De bovenste menubalk, met knoppen zoals Meer opties om het lint teopenen, Zoeken,Ongedaan maken en Menu om opties voor opslaan en delen te openen, bijvoorbeeld.

  • Als u naar de bovenste menubalk van de documentinhoud wilt gaan, swipet u naar links totdat u 'Menu' hoort.

  • Als u in het bovenste menu wilt navigeren, swipet u naar links en rechts.

 • Het hoofdinhoudsgebied, dat wordt weergegeven onder het bovenste menu en het grootste deel van het scherm in gebruik neemt. Als u de focus naar het inhoudsgebied wilt verplaatsen, swipet u naar rechts totdat u de naam van het document en de bestandsextensie hoort, bijvoorbeeld 'Docx'.

 • De werkbalk Snel, die onder aan het scherm wordt weergegeven wanneer u een bewerkbaar element in het inhoudsgebied hebt geselecteerd. Het bevat opties voor documentopmaak voor het geselecteerde element.

  • Als u naar de werkbalk snelle werkbalk wilt gaan, selecteert u een bewerkbaar element in het document en swipet u naar rechts totdat u bij de knoppen van de werkbalk bent.

 • Het lint, dat onder aan het scherm wordt weergegeven en tabbladen bevat met verschillende bewerkingshulpmiddelen en -opties.

  • Als u naar het lint wilt gaan, schuift u één vinger boven aan het scherm totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort de naam van het geselecteerde linttabblad. De lintopties die specifiek zijn voor het geselecteerde tabblad, worden weergegeven onder de naam van het tabblad.

  • Als u wilt overschakelen naar een ander tabblad, dubbeltikt u op het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u de naam hoort van het tabblad dat u wilt gebruiken en dubbelklikt u op het scherm.

  • Als u door de opties op het lint wilt navigeren, swipet u naar links of rechts.

Navigeren tussen weergaven

Naast de hoofdbewerkingsweergave bevat Word de volgende veelgebruikte weergaven en gebieden:

De weergaven Recent, Gedeeld en Openen

Wanneer u de appWord, komt u terecht in de weergave Recent. Er worden de documenten vermeld waar u onlangs aan hebt gewerkt. Als u door de lijst wilt bladeren, swipet u naar links of rechts. Dubbeltik op het scherm om een document te selecteren. Het document wordt geopend in de bewerkingsweergave.

In de gedeelde weergave kunt u de documenten vinden die anderen met u hebben gedeeld. Als u door de lijst wilt bladeren, swipet u naar links of rechts. Dubbeltik op het scherm om een document te selecteren. Het document wordt geopend in de bewerkingsweergave.

In de weergave Openen kunt u door de beschikbare bestandsopslaglocaties bladeren of naar een document gaan dat u wilt openen.

 • Als u wilt schakelen tussen de weergaven Recent,Gedeeld en Openen, schuift u met één vinger onder aan het scherm totdat u de beste weergave hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 • Boven aan elke weergave vindt u knoppen voor het openen van uw accountgegevens en het maken van een nieuw document. Schuif één vinger boven aan het scherm totdat u 'Nieuwe knop' of 'Aangemeld als' hoort, gevolgd door uw gebruikersnaam. In de weergaven Recent en Gedeeld kunt u ook een knop vinden om naar een document te zoeken. Swipe naar rechts of links totdat u 'Zoeken, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 • Als u naar de weergave Recent wilt gaan wanneer u het document bewerkt in de hoofdweergave, swipet u naar links of schuift u met één vinger in de linkerbovenhoek van het scherm totdat u 'Knop Terug' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Het Word menu

Het Word bevat opties voor het opslaan, delen en afdrukken van uw document. Hier kunt u ook toegang krijgen tot de Word voor Android instellingen.

 1. Als u het Word wilt openen, swipet u naar links totdat u 'Menu' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u door Word menu wilt navigeren, swipet u naar links of rechts totdat u de balk hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Als u het menu wilt sluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

De zoekbalk

Gebruik de zoekbalk om in het geopende document te zoeken en door de zoekresultaten te bladeren.

 1. Als u naar de zoekbalk wilt gaan wanneer u een document bewerkt, swipet u naar links totdat u 'Zoeken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Gebruik het toetsenbord op het scherm om uw zoekwoorden in te typen.

 2. Als u door de zoekresultaten wilt bladeren, swipet u naar links totdat u 'Vorige zoeken' of 'Volgende zoeken' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 3. Als u de zoekbalk wilt sluiten, swipet u naar rechts en hoort u 'Zoekbalk sluiten' en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Een document verkennen

Als u de tekst van een document wilt verkennen, swipet u naar rechts of links totdat u de schermlezer de geopende pagina hoort aankondigen, gevolgd door 'Inhoud'. U kunt de navigatiemodus voor schermlezers, ook wel het leesbesturingselement genoemd, wijzigen in koppen, alinea's, regels of woorden. De bewegingen om de modus te wijzigen, zijn afhankelijk van de Android-versie van uw telefoon. Zie TalkBack-bewegingen gebruikenvoor meer informatie.

Het menu TalkBack gebruiken

Terwijl u door uw document navigeert met TalkBack, kunt u het menu TalkBack gebruiken om snel instellingen en besturingselementen te vinden en items op het scherm te lezen. Het menu TalkBack bevat opdrachten die overal en in elke app werken. Zie Het menu TalkBack gebruiken & leesbesturingselementen voor meer informatie over het menu TalkBack.

Opmerking: Het menu TalkBack is beschikbaar in Android versie 9.1 en nieuwer.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word 

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Word voor het web toetsenbord en een schermlezer om de verschillende weergaven te verkennen en te navigeren en ertussen te navigeren. We hebben het getest met Verteller in Microsoft Edge en JAWS en NVDA in Chrome, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers en webbrowsers, zolang deze gemeenschappelijke toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen.

Decoratief pictogram Hebt u instructies nodig over hoe u aan de slag kunt met Word, maar geen schermlezer gebruikt? Zie Word Help & leren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Wanneer u een Word voor het web schermlezer gebruikt, schakelt u over naar de modus volledig scherm. Druk op F11 om de modus voor het volledige scherm in- en uit te schakelen.

 • Als u Word voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Word voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast gelden veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) voor de webbrowser, niet voor Word voor het web.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Wanneer u een document Word voor het web, komt u in de hoofdweergave terecht. Als u wilt schakelen tussen de elementen inWord voor het web hoofdweergave, drukt u op Ctrl+F6 (vooruit) of Shift+Ctrl+F6 (achteruit). De belangrijkste elementen zijn in volgorde:

 • Het hoofdinhoudsgebied, dat de inhoud van het document bevat. Hier bewerkt u het document. U hoort 'Documentinhoud, bewerken' wanneer de focus op het hoofdinhoudsgebied ligt.

 • De statusbalk onder aan het scherm, die documentstatistieken bevat, zoals het aantal pagina's, het aantal woorden, de teksttaal en het zoomniveau. Wanneer de focus zich op de statusbalk heeft geplaatst, hoort u het nummer van de pagina waarop u zich momenteel op dat moment hebt en het totale aantal pagina's in het document, bijvoorbeeld 'Pagina één van drie, knop'. Als u binnen de statusbalk wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab.

 • De titelbanner boven aan het scherm, die de knop Start start voor apps bevat voor het starten van andere toepassingen, de naam en het bestandspad van het momenteel geopende bestand, het tekstveld Zoeken en knoppen voor toegang tot de instellingen en uw accountgegevens. U hoort 'Banner, App launcher' wanneer de focus op de titelbanner ligt. Als u door de titelbanner wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab.

 • De rij met linttabbladen, met tabbladen zoals Bestand,Start,Invoegen,Beelden Help. Wanneer de focus naar de rij met linttabbladen wordt verplaatst, hoort u 'Linttabbladen', gevolgd door het geselecteerde tabblad. Als u door de rij met linttabbladen wilt navigeren, gebruikt u de pijl-rechts en pijl-links. 

  • Het lint met knoppen die specifiek zijn voor het geselecteerde tabblad bevindt zich direct onder de rij met linttabbladen. Als u van een linttabblad naar het lint wilt navigeren, drukt u eenmaal op de Tab-toets. U hoort de naam van de eerste knop op het lint. Als u wilt navigeren tussen knoppen op het lint, gebruikt u de pijl-rechts en pijl-links.

  • De rij met linttabbladen bevat ook besturingselementen voor extra acties, zoals schakelen tussen modi, het delen van het document, het weergeven van het deelvenster Opmerkingen en meer. Als u toegang wilt tot de extra besturingselementen, drukt u op Ctrl+F6 totdat u 'Linttabbladen' hoort en drukt u vervolgens op de Tab-toets totdat u 'Extra besturingselementen, menu Modus' hoort, gevolgd door de momenteel geselecteerde modus, bijvoorbeeld 'Bewerken, geselecteerd'. Als u door de extra besturingselementen wilt bladeren, drukt u op de pijl-rechts.

Navigeren tussen weergaven

Naast de hoofdweergave heeftWord voor het web de volgende veelgebruikte weergaven en gebieden:

Het menu Bestand

Het menu Bestand bevat opties zoals Nieuw,Openenen Een kopie opslaan. U hebt ook toegang tot uw accountgegevens en de app-instellingen. Het menu Bestand bestaat uit een tabbladvenster aan de linkerkant en de inhoud van een geselecteerd tabblad aan de rechterkant.

 • Als u het menu Bestand wilt openen, drukt u op Alt+Windows logotoets+F. U hoort: 'Sluiten'. Het tabblad Start is geselecteerd en de inhoud ervan wordt weergegeven in het inhoudsvenster.

 • Als u wilt navigeren tussen de tabbladen in het tabbladvenster, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het tabblad hoort dat u wilt openen, bijvoorbeeld 'Nieuw'. Druk op Enter om het tabblad te openen. Het inhoudsvenster van het geselecteerde tabblad wordt rechts van het tabbladvenster geopend. De focus wordt verplaatst naar het eerste item in het inhoudsvenster.

 • Als u in een inhoudsvenster wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets, Shift+Tab of de pijltoetsen.

 • Druk op Esc om het menu Bestand te sluiten en terug te gaan naar de hoofdweergave.

Leesweergave

Leesweergave is ontworpen om het lezen van tekst voor iedereen gemakkelijker te maken. In de leesweergavebiedt Word voor het webookToegankelijkheidsmodus, waardoor het lezen van een document gemakkelijker wordt voor mensen die schermlezer gebruiken. In de toegankelijkheidsmodusWord voor het web een PDF-versie (Portable Document Format) van het bestand met labels in uw browser. De tekst en de opmaak van deze PDF-versie worden in de browser voorgelezen door uw schermlezer.

 • Als u leesweergave wilt in-of uit- zetten, drukt u op Alt+Windows logotoets, W, F.

 • Als u naar de werkbalk Leesweergave wilt gaan, drukt u op Ctrl+F6 totdat u 'Toegankelijkheidsmodus' hoort. Druk op de Tab-toets om de opties op de werkbalk te verkennen.

 • Als u in deleesweergave de Toegankelijkheidsmodus wilt in- of uitschakelen, drukt u op Ctrl+F6 totdat u 'Toegankelijkheidsmodus' hoort en drukt u op Enter.

 • Als u de leesweergavewilt afsluiten, drukt u op Ctrl+F6 totdat u 'Toegankelijkheidsmodus' hoort. Druk op de Tab-toets totdat u 'Document bewerken' hoort en druk op Enter. U hoort: 'Document bewerken, snel wijzigingen aanbrengen hier inWord.' Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Enter om het document te blijven bewerken en Word voor het web te lezen.

  • Als u het document wilt openen in de volledige bureaubladversie vanWord, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'Openen in bureaublad-app' hoort en drukt u op Enter.

Een document verkennen

Het navigatiedeelvenster gebruiken

U kunt het navigatiedeelvenster gebruiken om snel tussen koppen in een document te navigeren.

 1. Als u het navigatiedeelvenster wilt in-of uitschakelen, drukt u op Alt+Windows logotoets, W, K. U hoort: 'Navigatie, zoek naar'.

 2. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Koppen' hoort en druk op Enter. Druk op de Tab-toets totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld 'Tabbladitem zoeken'. Druk vervolgens op de pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Koptabitem'.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u de koppen hoort die u wilt en druk op Enter. De focus wordt naar het begin van de eerste rij in de hoofdtekst van het document verplaatst.

Zoomen gebruiken

 1. Druk op Ctrl+F6 totdat u het huidige paginanummer hoort, gevolgd door het totale aantal pagina's in het document, bijvoorbeeld 'Pagina één van drie'.

 2. Als u wilt inzoomen, drukt u op tab totdat u 'Inzoomen' hoort en drukt u op Enter. U hoort het nieuwe zoompercentage, bijvoorbeeld '90 procent'. Als u wilt uitzoomen, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Uitzoomen' hoort en drukt u op Enter.

Zoekfunctie gebruiken

Gebruik het tekstveld Zoeken om snel een optie te zoeken of een actie uit te voeren. Voor meer informatie over de functie Zoeken, ga je naar Find what you need with Microsoft Search.

Opmerking: Afhankelijk van de versie van Office die u gebruikt, kan het tekstveld Zoeken bovenaan het app-venster ook Uitleg heten. De ervaring van deze functies grotendeels gelijk, maar de opties en zoekresultaten kunnen verschillen.

 1. Selecteer het item of de plek in uw document, presentatie of spreadsheet waarop u een actie wilt uitvoeren. Selecteer bijvoorbeeld een celbereik in een Excel-spreadsheet.

 2. Druk op Alt+Q om naar het tekstveld Zoeken te gaan.

 3. Typ de zoekwoorden voor de actie die u wilt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld een lijst met opsommingstekens wilt toevoegen, typt u opsommingstekens.

 4. Druk op de pijl-omlaag om door de zoekresultaten te bladeren.

 5. Zodra u het gewenste resultaat hebt gevonden, drukt u op Enter om het te selecteren en om de actie uit te voeren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word 

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×