Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele of cognitieve beperking die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Microsoft, JAWS of NVDA met de Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga voor algemene hulp naar Startpagina Microsoft-ondersteuning of Oplossingen of tijdelijke oplossingen voor recente problemen met Office.

Gebruik Word met uw toetsenbord en een schermlezer om de verschillende weergaven te verkennen en ertussen te navigeren. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers zolang ze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen.

Decoratief pictogram. Hebt u instructies nodig om aan de slag te gaan met Word, maar niet met een schermlezer? Zie Word Help & leren.

Notities: 

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Wanneer u een Word-document opent om te bewerken, komt u terecht in de hoofdweergave. Als u wilt schakelen tussen de elementen in de hoofdweergave, drukt u op F6 (vooruit) of Shift+F6 (achteruit). De belangrijkste elementen zijn, in volgorde:

 • Het gebied met de hoofdinhoud, waarin de inhoud van het document wordt weergegeven. U hoort de naam van het document, gevolgd door 'Bewerken', wanneer de focus op de inhoud van het document ligt.

 • De statusbalk onder aan het scherm waar u documentstatistieken kunt vinden, zoals het aantal pagina's, het aantal woorden, de teksttaal en het zoomniveau. U hoort het huidige paginanummer wanneer de focus zich op de statusbalk bevindt, bijvoorbeeld 'Pagina twee van drie'.

  • Gebruik de pijl-rechts en pijl-links om door de statusbalk te navigeren.

 • De rij met linttabbladen, met tabbladen zoals Bestand, Start, Invoegen, Controleren, Weergeven en de knoppen Delen en Opmerkingen . Het lint met de opties die specifiek zijn voor het geselecteerde tabblad bevindt zich onder de rij met linttabbladen.

  • Wanneer de focus naar de linttabbladen wordt verplaatst, hoort u 'Linttabbladen', gevolgd door het geselecteerde tabblad. Als u door de rij met linttabbladen wilt navigeren, drukt u op de pijl-links of pijl-rechts totdat u de naam van het gewenste tabblad of besturingselement hoort en drukt u op Enter om het te selecteren.

  • Als u van de rij met linttabbladen naar het lint wilt navigeren, drukt u eenmaal op de Tab- of pijl-omlaag. U hoort de naam van de eerste optie op het lint. Als u wilt navigeren tussen opties op het lint, drukt u op de Tab-toets, Shift+Tab of pijl-rechts of pijl-links. U kunt ook sneltoetsen gebruiken om opties rechtstreeks te selecteren. Zie Het toetsenbord gebruiken om met het lint te werken in Word voor de sneltoetsen op het lint.

Navigeren tussen weergaven

Naast de hoofdweergave heeft Word de volgende veelgebruikte weergaven en gebieden:

Het menu Bestand

Het menu Bestand bevat opdrachten zoals Nieuw, Openen en Kopie opslaan. U hebt ook toegang tot uw accounts en de app-instellingen via het menu Bestand . Het menu Bestand bestaat uit een tabbladvenster aan de linkerkant en de inhoud van een geselecteerd tabblad aan de rechterkant.

 • Druk op Alt+F om het menu Bestand te openen. U hoort: 'Bestand, home'. De focus bevindt zich op het tabblad Start in het tabbladvenster.

 • Als u tussen de tabbladen in het tabbladvenster wilt navigeren, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het tabblad hoort dat u wilt openen, bijvoorbeeld 'Nieuw'. Druk op Enter om het tabblad te openen. Het inhoudsvenster van het geselecteerde tabblad wordt rechts van het tabbladvenster geopend. Als u de focus naar het inhoudsvenster wilt verplaatsen, drukt u eenmaal op de Tab-toets.

 • Als u wilt navigeren in het inhoudsvenster van een tabblad, drukt u op de Tab-toets, Shift+Tab of op de pijltoetsen.

 • Druk op Esc om het menu Bestand af te sluiten en terug te keren naar de hoofdweergave.

Raadpleeg Sneltoetsen voor het menu Bestand in Microsoft 365 voor Windows voor sneltoetsen.

De werkbalk Snelle toegang

De werkbalk Snelle toegang en de titelbalk boven aan het scherm bevatten de documentnaam, knoppen voor Automatisch opslaan, opties voor het weergeven van het lint en uw account, en knoppen voor het minimaliseren, herstellen van de grootte en het sluiten van het actieve venster.

 • Als u naar de werkbalk Snelle toegang en de titelbalk wilt navigeren, drukt u eenmaal op Alt. U hoort: 'Linttabbladen'. Druk vervolgens eenmaal op Shift+Tab. De focus bevindt zich nu op de werkbalk Snelle toegang.

 • Als u door de beschikbare opties wilt bladeren, drukt u herhaaldelijk op Shift+Tab. U kunt knoppen voor de werkbalk Snelle toegang toevoegen en verwijderen en de volgorde ervan wijzigen op de werkbalk. Raadpleeg Gebruik een toetsenbord om de werkbalk Snelle toegang aan te passenvoor instructies.

Het venster Opties

Het venster Opties bevat Word instellingen, zoals persoonlijke instellingen, proeflezen en taalvoorkeuren. Het venster Opties bestaat uit een categorievenster opties aan de linkerkant en het inhoudsvenster van de geselecteerde categorie aan de rechterkant.

 • Druk op Alt+F, T om het venster Opties te openen. U hoort: 'Word opties'.

 • Als u door de optiescategorieën wilt navigeren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de gewenste categorie. Druk vervolgens op de Tab-toets om de focus naar het inhoudsvenster te verplaatsen.

 • Als u door het inhoudsvenster wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets, Shift+Tab of op de pijl-omhoog en pijl-omlaag.

 • Als u het venster Opties wilt sluiten en wilt terugkeren naar de hoofdweergave, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK' hoort en drukt u op Enter. Druk op Esc om terug te keren naar de hoofdweergave zonder wijzigingen aan te brengen.

Een document verkennen

De scanmodus van Verteller gebruiken

Als u door de inhoud van uw document per elementen wilt navigeren, kunt u de verteller-scanmodus gebruiken. Als u de scanmodus wilt inschakelen, drukt u op de SR-toets+spatiebalk.

Als de scanmodus is ingeschakeld, kunt u de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag en sneltoetsen gebruiken om door uw document te navigeren en te schakelen tussen alinea's, andere elementen, gebieden en oriëntatiepunten. Raadpleeg Hoofdstuk 3: Scanmodus gebruiken voor gedetailleerde informatie over het gebruik van de verteller-scanmodus.

Als u de JAWS-cursor wilt vinden die bij uw behoeften past, raadpleegt u Zo veel cursors, Zo weinig tijd, Informatie over cursors in JAWS. Raadpleeg 6 voor meer informatie over het gebruik van de NVDA-bladermodus die optioneel ook beschikbaar is voor Word. Bladermodus.

Het navigatiedeelvenster gebruiken

U kunt het navigatiedeelvenster gebruiken om snel te navigeren tussen delen van het document, zoals koppen of afbeeldingen.

 1. Als u het navigatiedeelvenster wilt inschakelen, drukt u op Alt+W, K. U hoort: 'Navigatie, zoekdocument, bewerkingsvak'.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u door de koppen in het document wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Koptabitem' hoort, drukt u op de Tab-toets totdat u de gewenste kop hoort en drukt u op Enter. De focus wordt naar het begin van de eerste rij in de hoofdtekst van het document verplaatst.

  • Als u wilt navigeren door bepaalde elementen in uw document, zoals afbeeldingen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Zoeken, splitsknop' hoort en drukt u vervolgens op Alt+pijl-omlaag om het menu uit te vouwen. Druk op de pijl-omlaag totdat u het gewenste element hoort, bijvoorbeeld "Afbeelding". Druk vervolgens op Enter om het te selecteren. De focus wordt verplaatst naar de knop met het volgende resultaat. Druk herhaaldelijk op Enter om door de resultaten te lopen.

 3. Druk op Alt+W, K om het navigatiedeelvenster te sluiten.

Leesmodus gebruiken

De leesmodus is ontworpen om het lezen van tekst gemakkelijker te maken en bevat leeshulpmiddelen zoals Hardop voorlezen.

 1. Als u de leesmodus wilt inschakelen, drukt u op Alt+W, F.

 2. Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

  • Als u de werkbalk Leesmodus wilt openen, drukt u op Alt en drukt u op de Tab-toets totdat u de naam van het gewenste menu hoort. Druk vervolgens op Enter om het te selecteren. Druk op de pijl-omlaag om omlaag te gaan in de lijst met beschikbare opties en druk op Enter om een optie te selecteren.

  • Als u Hardop voorlezen wilt gebruiken, drukt u op Alt+W, R. Als u toegang wilt krijgen tot de leesbesturingselementen, drukt u op de Tab-toets totdat u de gewenste optie hebt bereikt en drukt u vervolgens op Enter om deze te selecteren.

   Tip: Voor de beste resultaten kan het handig zijn om de schermlezer uit te schakelen wanneer u Hardop voorlezen gebruikt.

 3. Druk op Esc om de leesmodus af te sluiten.

De weergave Insluitende lezer gebruiken

Met Insluitende lezerkunt u de focus verbeteren, de tekst die u leest opsngeruimd, gescande teksten gemakkelijker lezen en complexe teksten decoderen.

 1. Als uInsluitende lezerwilt inschakelen, drukt u op Alt+W, L, 2.

 2. Druk op Alt om toegang te krijgen tot het lint en de opties van Insluitende lezer. U hoort: 'Immersive, Insluitende lezer, tab'. Druk op de Tab-toets om tussen de opties op het lint te schakelen en druk op Enter om een optie te selecteren.

 3. Als uInsluitende lezerwilt uitschakelen, drukt u op Alt+W, L, 2.

De focusmodus gebruiken

De focusmodus kan u helpen afleidingen te minimaliseren en u te concentreren op schrijven, maken en samenwerken in Word. In de focusmodus wordt het lint en de statusbalk verborgen, waarbij alleen het Word document zelf wordt weergegeven.

 • Als u de focusmodus wilt inschakelen, drukt u op Alt+W, O.

 • Druk op Esc om de focusmodus uit te schakelen.

Navigeren tussen zwevende shapes 

 1. Als u de focus snel wilt verplaatsen naar de eerste zwevende vorm, zoals een tekstvak of een grafiek, drukt u op Ctrl+Alt+5.

 2. Als u wilt schakelen tussen de zwevende shapes, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab.

 3. Druk op Esc om terug te gaan naar de normale navigatie.

In- of uitzoomen

Inzoomen om een close-up van uw document te krijgen of uitzoomen om een overzicht van de pagina in een kleiner formaat te krijgen.

 1. Druk op Alt+W, Q. U hoort 'Zoomdialoogvenster' of 'Zoomvenster'.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u de spinner Percentage hebt bereikt en typ vervolgens een percentage of gebruik de pijl-omhoog of pijl-omlaag om het percentage te wijzigen.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u de knop OK bereikt en druk op Enter.

Zoekfunctie gebruiken

Gebruik het tekstveld Zoeken om snel een optie te zoeken of een actie uit te voeren. Voor meer informatie over de functie Zoeken, ga je naar Find what you need with Microsoft Search.

Opmerking: Afhankelijk van de versie van Microsoft 365 die u gebruikt, kan het tekstveld Zoeken bovenaan het app-venster ook Uitleg heten. De ervaring van deze functies grotendeels gelijk, maar de opties en zoekresultaten kunnen verschillen.

 1. Selecteer het item of de plek in uw document, presentatie of spreadsheet waarop u een actie wilt uitvoeren.

 2. Druk op Alt+Q om naar het tekstveld Zoeken te gaan.

 3. Typ de zoekwoorden voor de actie die u wilt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld een lijst met opsommingstekens wilt toevoegen, typt u opsommingstekens.

 4. Druk op de pijl-omlaag om door de zoekresultaten te bladeren.

 5. Zodra u het gewenste resultaat hebt gevonden, drukt u op Enter om het te selecteren en om de actie uit te voeren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Nieuw in Microsoft 365: Opmerkingen bij de release voor Current Channel

Gebruik Word voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van MacOS, om de verschillende weergaven te verkennen en ertussen te navigeren.

Decoratief pictogram. Hebt u instructies nodig om aan de slag te gaan met Word, maar niet met een schermlezer? Zie Word Help & leren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Wanneer u een Word-document opent om te bewerken, komt u terecht in de hoofdweergave. Druk op F6 (vooruit) en Shift+F6 (achteruit) om door de hoofdweergave te navigeren. De focus wordt in volgorde door de volgende elementen in de hoofdweergave verplaatst:

 • Het gebied met de hoofdinhoud, waarin de inhoud van het document wordt weergegeven. Hier bewerkt u het document. Wanneer de focus op het inhoudsgebied ligt, hoort u de pagina waarop u zich bevindt, gevolgd door de locatie van de tekstinvoegpositie.

 • De statusbalk onder aan het scherm, die documentstatistieken bevat, zoals het aantal pagina's, het aantal woorden, de teksttaal en het zoomniveau. Wanneer de focus naar de statusbalk wordt verplaatst, hoort u het huidige paginanummer, gevolgd door het totale aantal pagina's, bijvoorbeeld 'Pagina zes van veertien'. Als u door de opties op de statusbalk wilt bladeren, drukt u op Control+Option+Pijl-rechts of Pijl-links.

 • De werkbalk Snelle toegang boven aan het scherm, die bijvoorbeeld de knoppen Automatisch opslaan, Afdrukken en Ongedaan maken en de naam van het document bevat. U hoort 'Automatisch opslaan' wanneer de focus naar de werkbalk Snelle toegang wordt verplaatst. Als u wilt schakelen tussen de opties op de werkbalk, drukt u op Control+Option+pijl-rechts of pijl-links.

 • De rij met linttabbladen, met tabbladen zoals Start, Invoegen, Controleren, Weergeven en de knoppen Delen en Opmerkingen . Wanneer de focus naar de linttabbladen wordt verplaatst, hoort u het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd tabblad'.

  • Als u door de rij met linttabbladen wilt navigeren, drukt u op Control+Option+pijl-rechts of pijl-links totdat u de naam van het gewenste tabblad of besturingselement hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het te selecteren en het lint weer te geven.

  • Het lint met de opties die specifiek zijn voor het geselecteerde tabblad bevindt zich onder de rij met linttabbladen. Als u vanuit de rij met linttabbladen naar het lint wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets totdat u het lint hoort dat u invoert en de eerste optie op het lint. Als het tabblad Beeld is geselecteerd, hoort u bijvoorbeeld: 'Schuifgebied tabopdracht Weergave invoeren'. Als u wilt navigeren tussen de opties op het lint, drukt u op Control+Option+Pijl-rechts of Pijl-links.

Navigeren tussen weergaven

Naast de hoofdweergave heeft Word de volgende veelgebruikte weergaven en gebieden:

startpaginaWord

Wanneer u deWord-app opent, komt u op de startpagina terecht. Op de startpagina kunt u een nieuw document maken, door sjablonen bladeren, een bestaand document openen en toegang krijgen tot uw accountgegevens. De startpagina bestaat uit een tabbladvenster aan de linkerkant en de inhoud van een geselecteerd tabblad aan de rechterkant.

 • Druk op de Tab-toets om door het tabbladvenster te navigeren. Druk op Control+Option+spatiebalk om de inhoud van het tabblad weer te geven.

 • Als u vanuit het tabbladvenster naar het inhoudsvenster van het geselecteerde tabblad wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Schuifgebied invoeren'. Als u door de beschikbare secties in het inhoudsvenster wilt bladeren, drukt u op Control+Option+pijl-rechts. Als u met een sectie wilt werken, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag. Als u de interactie met een sectie wilt stoppen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omhoog.

 • Druk op Shift+Command+P om vanuit de hoofdweergave naar de startpagina te navigeren.

De menubalk van de app

De menubalk van de app bevat extra opties en besturingselementen, bijvoorbeeld voor het bewerken van tekst en het opmaken van tabellen. U kunt ook het menu Bestand openen met opties om een nieuw document te starten of een bestaand document te openen.

 1. Als u de focus naar de menubalk van de app wilt verplaatsen, drukt u op Control+Option+M.

 2. Druk op Control+Option+Pijl-rechts om door de opties op de menubalk te bladeren.

 3. Druk op Esc om de menubalk af te sluiten.

Het venster Word Voorkeuren

In het venster Word Voorkeuren hebt u toegang totWord instellingen, zoals AutoCorrectie en lintopties.

 1. Druk op Command+komma (,) om het venster Word Voorkeuren te openen.

 2. Druk op de Tab-toets om door het venster te navigeren. Druk op de spatiebalk om een instelling te selecteren. Het dialoogvenster Instelling wordt geopend. Als u wilt navigeren in een instellingsdialoogvenster, drukt u op de Tab-toets of op de pijltoetsen.

 3. Druk op Esc om het venster Word Voorkeuren te sluiten en terug te keren naar het document.

Een document verkennen

Als u door een Word document wilt navigeren, kunt u de sneltoetsen, de VoiceOver-functies zoals rotor of het navigatiedeelvenster gebruiken.

De sneltoetsen gebruiken

Een van de snelste manieren om in een document te navigeren, is door de sneltoetsen te gebruiken. Raadpleeg de sectie 'Navigeren in het document' in Sneltoetsen in Word voor een volledige lijst met sneltoetsen voor het navigeren in een document.

De VoiceOver-rotor, snelle navigatie of itemkiezer gebruiken

U kunt de VoiceOver-functies zoals rotor, Snelnavigatie of Itemkiezer gebruiken om rechtstreeks naar een item te navigeren, bijvoorbeeld een sectiekop of koppeling.

Het navigatiedeelvenster gebruiken

Gebruik het navigatiedeelvenster om snel te navigeren tussen delen van het document, zoals koppen.

 1. Als u het navigatiedeelvenster wilt inschakelen, drukt u op Command+F6 totdat u de naam van het huidige linttabblad hoort. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Beeld, tabblad' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk. Druk op de Tab-toets totdat u 'Navigatiedeelvenster, wisselknop' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk.

 2. Als u de focus naar het navigatiedeelvenster wilt verplaatsen, drukt u op Command+F6 totdat u het volgende hoort: 'Thumbnails pane, selected'.

 3. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Documenttoewijzing, tab' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Tabel' hoort en druk vervolgens op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om de tabel met koppen te openen.

 5. Als u tussen de koppen wilt navigeren, drukt u op de pijl-omlaag of pijl-omhoog totdat u de gewenste kop hebt gevonden en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de focus te verplaatsen naar het begin van de kop in de hoofdtekst van het document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Nieuw in Microsoft 365: Opmerkingen bij de release voor Current Channel

Gebruik Word voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om de verschillende weergaven te verkennen en ertussen te navigeren.

Decoratief pictogram. Hebt u instructies nodig om aan de slag te gaan met Word, maar niet met een schermlezer? Zie Word Help & leren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Wanneer u eenWord-document opent om te bewerken, komt u terecht in de hoofdweergave. Het bevat de volgende hoofdelementen:

 • De bovenste menubalk met opties zoals Bestand sluiten, Delen en Bestand.

  • Als u de focus naar de bovenste menubalk wilt verplaatsen, tikt u met vier vingers boven aan het scherm. U hoort de naam van het document. Swipe vervolgens eenmaal naar rechts. De focus bevindt zich nu op de bovenste menubalk. Swipe herhaaldelijk naar rechts om door de beschikbare opties te bladeren.

 • Het inhoudsgebied van het document, dat wordt weergegeven onder het bovenste menu en het grootste deel van het scherm in beslag neemt.

  • Als u de focus naar het inhoudsgebied wilt verplaatsen, swipet u naar rechts of links totdat u de naam van het document hoort, gevolgd door de bestandsextensie, bijvoorbeeld 'Docx' en de huidige pagina. VoiceOver begint de pagina-inhoud te lezen.

 • De werkbalk Snel, die onder aan het scherm wordt weergegeven wanneer u een bewerkbaar element in het inhoudsgebied hebt geselecteerd. Het bevat opties voor documentopmaak voor het geselecteerde element.

  • Als u naar de snelle werkbalk wilt gaan en navigeren, selecteert u een bewerkbaar element in het document en swipet u naar rechts totdat u bij de werkbalkknoppen bent.

 • Het lintmenu, dat wordt weergegeven vanaf de onderkant van het scherm en tabbladen bevat met verschillende sets hulpmiddelen en opties. De lintopties die specifiek zijn voor het geselecteerde tabblad, worden weergegeven onder de naam van het tabblad.

  • Als u naar het lintmenu wilt gaan, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar rechts totdat u 'Lint weergeven' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort de naam van het geselecteerde tabblad.

  • Als u wilt overschakelen naar een ander tabblad, dubbeltikt u op het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u de naam van het gewenste tabblad hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Swipe naar links of rechts om door de lintopties te navigeren.

Navigeren tussen weergaven

Naast de hoofdweergave heeft Word de volgende veelgebruikte weergaven:

De tabbladen Start, Nieuw en Openen

Wanneer u de Word-app opent, komt u terecht op het tabblad Start. Dit tabblad bevat de documenten waaraan u onlangs hebt gewerkt en documenten die anderen met u hebben gedeeld. Boven aan het tabblad Start vindt u het tekstveld Zoeken om naar een document te zoeken.

Op het tabblad Nieuw kunt u een nieuw document starten. Hier vindt u ook de beschikbare sjablonen.

Op het tabblad Openen hebt u toegang tot de opslaglocaties voor documenten die voor u beschikbaar zijn, zoals OneDrive, SharePoint en uw iPhone. U kunt op elke locatie naar een bestand bladeren en het openen om het te bewerken.

 • Als u door de inhoud van elk tabblad wilt navigeren, swipet u naar links of rechts. Dubbeltik op het scherm om een bestand, map of opslaglocatie te selecteren.

 • Als u wilt schakelen tussen de tabbladen Start, Nieuw en Openen , tikt u met vier vingers onder aan het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u het gewenste tabblad hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 • Als u naar een tabblad wilt navigeren wanneer u een document bewerkt in de hoofdweergave, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar rechts totdat u 'Bestand sluiten' hoort en dubbeltikt u op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het tabblad van waaruit u het document hebt geopend dat u zojuist hebt gesloten.

Het menu Bestand

Het menu Bestand bevat opties zoals Een kopie opslaan, Exporteren en Afdrukken.

 1. Als u het menu Bestand wilt openen, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar rechts totdat u 'Bestand' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 2. Swipe naar links of rechts om door het menu te navigeren.

 3. Als u het menu wilt afsluiten, swipet u naar links totdat u 'Gereed' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

De zoekweergave

In de weergave Zoeken zoekt u in het geopende document en bladert u door de zoekresultaten.

 1. Als u naar de zoekweergave wilt navigeren wanneer u een document bewerkt, swipet u naar links totdat u 'Zoeken' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om de zoekwoorden te typen.

 2. Als u door de zoekresultaten wilt bladeren, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar links totdat u 'Volgend zoekresultaat' of 'Vorig zoekresultaat' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 3. Als u de zoekweergave wilt afsluiten, swipet u naar rechts totdat VoiceOver de inhoud van het document begint te lezen en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Een document verkennen

 • Als u de tekst van een document wilt verkennen, swipet u naar rechts of links totdat u hoort dat VoiceOver de momenteel geopende pagina aankondigt, gevolgd door 'Inhoud'. Swipe omhoog of omlaag om de navigatiemodus van de schermlezer te wijzigen, bijvoorbeeld in koppen, alinea's, regels of woorden, en swipe vervolgens naar rechts of links om te navigeren.

 • Gebruik de VoiceOver-rotor om te kiezen hoe u door een document loopt als u omhoog of omlaag veegt. Als u bijvoorbeeld 'Woorden' kiest, wordt de focus bij elke veegbeweging woord voor woord door het document verplaatst.

  • Als u de rotor wilt gebruiken, draait u twee vingers op het scherm van uw telefoon alsof u een draaiknop gebruikt. U hoort de eerste rotoroptie. Blijf uw vingers draaien totdat u de gewenste optie hoort en til uw vingers op om de optie te selecteren. Swipe omhoog of omlaag om door het geselecteerde element te navigeren.

 • Als u door een document wilt schuiven, swipet u met drie vingers omhoog of omlaag. Wanneer u uw vingers van het scherm optilt, kondigt VoiceOver de pagina aan waarop u zich bevindt.

 • Gebruik de weergave Mobiel om de pagina-indeling te vereenvoudigen, zodat u gemakkelijker tekst op het scherm van uw telefoon kunt lezen en bewerken. Swipe naar links of rechts totdat u de knop Mobiele weergave bereikt en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u wilt terugkeren naar de afdrukweergave, swipet u naar links totdat u 'Afdrukweergave' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

VoiceOver gebruiken met een extern toetsenbord

Als u VoiceOver gebruikt met een extern toetsenbord en u sneltoetsen wilt gebruiken om in uw document te navigeren en te bewerken, controleert u of Snelnavigatie is uitgeschakeld. Als u Snelle navigatie wilt uitschakelen, drukt u op het externe toetsenbord tegelijkertijd op de pijl-links en pijl-rechts. Als u Snelnavigatie weer wilt inschakelen, drukt u nogmaals op de pijl-links en pijl-rechts.

Raadpleeg Sneltoetsen in Word voor de sneltoetsen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word 

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Nieuw in Microsoft 365: Opmerkingen bij de release voor Current Channel

Gebruik Word voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om de verschillende weergaven te verkennen en ertussen te navigeren.

Decoratief pictogram. Hebt u instructies nodig om aan de slag te gaan met Word, maar niet met een schermlezer? Zie Word Help & leren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Wanneer u eenWord-document opent om te bewerken, komt u terecht in de hoofdweergave. Het bevat de volgende hoofdelementen:

 • De bovenste menubalk bevat knoppen zoals Meer opties om het lint te openen, Zoeken, Ongedaan maken en Menu om bijvoorbeeld opties voor opslaan en delen te openen.

  • Als u vanuit de documentinhoud naar de bovenste menubalk wilt gaan, swipet u naar links totdat u 'Menu' hoort.

  • Swipe naar links en rechts om door het bovenste menu te navigeren.

 • Het hoofdinhoudsgebied, dat wordt weergegeven onder het bovenste menu en het grootste deel van het scherm in beslag neemt. Als u de focus naar het inhoudsgebied wilt verplaatsen, swipet u naar rechts totdat u de naam van het document en de bestandsextensie hoort, bijvoorbeeld 'Docx'.

 • De werkbalk Snel, die onder aan het scherm wordt weergegeven wanneer u een bewerkbaar element in het inhoudsgebied hebt geselecteerd. Het bevat opties voor documentopmaak voor het geselecteerde element.

  • Als u naar de snelle werkbalk wilt gaan en navigeren, selecteert u een bewerkbaar element in het document en swipet u naar rechts totdat u bij de werkbalkknoppen bent.

 • Het lint wordt weergegeven vanaf de onderkant van het scherm en bevat tabbladen met verschillende bewerkingshulpmiddelen en opties.

  • Als u naar het lint wilt gaan, schuift u één vinger boven aan het scherm totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort de naam van het geselecteerde linttabblad. De lintopties die specifiek zijn voor het geselecteerde tabblad, worden weergegeven onder de naam van het tabblad.

  • Als u wilt overschakelen naar een ander tabblad, dubbeltikt u op het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u de naam van het gewenste tabblad hoort en dubbel tabblad op het scherm.

  • Swipe naar links of rechts om door de lintopties te navigeren.

Navigeren tussen weergaven

Naast de hoofdbewerkingsweergave heeft Word de volgende veelgebruikte weergaven en gebieden:

De weergaven Recent, Gedeeld en Geopend

Wanneer u deWord-app opent, komt u terecht in de weergave Recent . Hierin worden de documenten vermeld waaraan u onlangs hebt gewerkt. Als u door de lijst wilt bladeren, swipet u naar links of rechts. Dubbeltik op het scherm om een document te selecteren. Het document wordt geopend in de bewerkingsweergave.

In de gedeelde weergave vindt u de documenten die anderen met u hebben gedeeld. Als u door de lijst wilt bladeren, swipet u naar links of rechts. Dubbeltik op het scherm om een document te selecteren. Het document wordt geopend in de bewerkingsweergave.

In de weergave Openen kunt u door de beschikbare locaties voor bestandsopslag bladeren of naar een document gaan dat u wilt openen.

 • Als u wilt schakelen tussen de weergaven Recent, Gedeeld en Open , schuift u met één vinger onder aan het scherm totdat u de gewenste weergave hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 • Boven aan elke weergave vindt u knoppen voor toegang tot uw accountgegevens en het maken van een nieuw document. Schuif met één vinger boven aan het scherm totdat u 'Nieuw, knop' of 'Aangemeld als' hoort, gevolgd door uw gebruikersnaam. In de weergaven Recent en Gedeeld vindt u ook een knop om naar een document te zoeken. Swipe naar rechts of links totdat u 'Zoeken, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 • Als u naar de weergave Recent wilt navigeren wanneer u uw document bewerkt in de hoofdweergave, swipet u naar links of schuift u met één vinger in de buurt van de linkerbovenhoek van het scherm totdat u 'Knop Vorige' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Het menu Word

Het menu Word bevat opties voor het opslaan, delen en afdrukken van uw document. Hier hebt u ook toegang tot de Word voor Android instellingen.

 1. Als u het menu Word wilt openen, swipet u naar links totdat u 'Menu' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u door het menu Word wilt navigeren, swipet u naar links of rechts totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Als u het menu wilt afsluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

De balk Zoeken

Gebruik de zoekbalk om het geopende document te doorzoeken en door de zoekresultaten te bladeren.

 1. Als u naar de balk Zoeken wilt navigeren wanneer u een document bewerkt, swipet u naar links totdat u 'Zoeken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Gebruik het toetsenbord op het scherm om uw zoekwoorden in te typen.

 2. Als u door de zoekresultaten wilt bladeren, swipet u naar links totdat u 'Vorige zoeken' of 'Volgende zoeken' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 3. Als u de balk Zoeken wilt sluiten, swipet u naar rechts om 'Zoekbalk sluiten' te horen en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Een document verkennen

Als u de tekst van een document wilt verkennen, swipet u naar rechts of links totdat de schermlezer de momenteel geopende pagina hoort aankondigen, gevolgd door 'Inhoud'. U kunt de navigatiemodus van de schermlezer, ook wel het besturingselement lezen genoemd, wijzigen in koppen, alinea's, regels of woorden. De bewegingen om de modus te wijzigen, zijn afhankelijk van de Android-versie van uw telefoon. Raadpleeg TalkBack-bewegingen gebruiken voor meer informatie.

Het TalkBack-menu gebruiken

Terwijl u met TalkBack door uw document navigeert, kunt u het talkback-menu gebruiken om snel instellingen en besturingselementen te vinden en items op het scherm te lezen. Het TalkBack-menu bevat opdrachten die overal en in elke app werken. Raadpleeg Het TalkBack-menu gebruiken & besturingselementen voor lezen voor meer informatie over het TalkBack-menu.

Opmerking: Het TalkBack-menu is beschikbaar voor Android-versie 9.1 en hoger.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word 

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Nieuw in Microsoft 365: Opmerkingen bij de release voor Current Channel

Gebruik Word voor het web met uw toetsenbord en een schermlezer om de verschillende weergaven te verkennen en ertussen te navigeren. We hebben ze getest met Verteller in Microsoft Edge en met JAWS en NVDA in Chrome, maar mogelijk werken ze ook voor andere schermlezers en webbrowsers, mits deze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken gebruiken.

Decoratief pictogram. Hebt u instructies nodig om aan de slag te gaan met Word, maar niet met een schermlezer? Zie Word Help & leren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • Wanneer u Word voor het web gebruikt met een schermlezer, schakelt u over naar de modus Volledig scherm. Druk op F11 om de modus Volledig scherm in of uit te schakelen.

 • Als u Word voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Word voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast gelden veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) voor de webbrowser, niet voor Word voor het web.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Wanneer u een Word voor het web document opent, komt u terecht in de hoofdweergave. Als u wilt schakelen tussen de elementen in deWord voor het web hoofdweergave, drukt u op Ctrl+F6 (vooruit) of Shift+Ctrl+F6 (achteruit). De belangrijkste elementen zijn, in volgorde:

 • Het hoofdinhoudsgebied, dat de inhoud van het document bevat. Hier bewerkt u het document. U hoort 'Documentinhoud, bewerken' wanneer de focus op het hoofdinhoudsgebied ligt.

 • De statusbalk onder aan het scherm, die documentstatistieken bevat, zoals het aantal pagina's, het aantal woorden, de teksttaal en het zoomniveau. Wanneer de focus zich op de statusbalk bevindt, hoort u het nummer van de pagina waarop u zich momenteel bevindt en het totale aantal pagina's in het document, bijvoorbeeld 'Pagina één van drie, knop'. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab om binnen de statusbalk te navigeren.

 • De titelbanner boven aan het scherm, met de knop Startprogramma voor apps voor het starten van andere toepassingen, de naam en het bestandspad van het geopende bestand, het tekstveld Zoeken en knoppen voor toegang tot de instellingen en uw accountgegevens. U hoort 'Banner, startprogramma voor apps' wanneer de focus op de titelbanner is gericht. Als u door de titelbanner wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab.

 • De rij met linttabbladen, waaronder tabbladen zoals Bestand, Start, Invoegen, Weergeven en Help. Wanneer de focus naar de rij met linttabbladen wordt verplaatst, hoort u 'Linttabbladen', gevolgd door het geselecteerde tabblad. Gebruik de pijl-rechts en pijl-links om door de rij met linttabbladen te navigeren. 

  • Het lint met knoppen die specifiek zijn voor het geselecteerde tabblad bevindt zich direct onder de rij met linttabbladen. Als u van een linttabblad naar het lint wilt navigeren, drukt u eenmaal op de Tab-toets. U hoort de naam van de eerste knop op het lint. Als u tussen de knoppen op het lint wilt navigeren, gebruikt u de pijl-rechts en pijl-links.

  • De rij met linttabbladen bevat ook besturingselementen voor aanvullende acties, zoals schakelen tussen modi, het delen van het document, het weergeven van het opmerkingenvenster en meer. Als u toegang wilt krijgen tot de extra besturingselementen, drukt u op Ctrl+F6 totdat u 'Linttabbladen' hoort. Druk vervolgens op de Tab-toets totdat u 'Extra besturingselementen, menu Modus' hoort, gevolgd door de geselecteerde modus, bijvoorbeeld 'Bewerken, geselecteerd'. Druk op de pijl-rechts om door de extra besturingselementen te bladeren.

Navigeren tussen weergaven

Naast de hoofdweergave heeftWord voor het web de volgende veelgebruikte weergaven en gebieden:

Het menu Bestand

Het menu Bestand bevat opties zoals Nieuw, Openen en Kopie opslaan. U hebt ook toegang tot uw accountgegevens en de app-instellingen. Het menu Bestand bestaat uit een tabbladvenster aan de linkerkant en de inhoud van een geselecteerd tabblad aan de rechterkant.

 • Druk op Alt+Windows-logotoets+F om het menu Bestand te openen. U hoort: 'Sluiten'. Het tabblad Start is geselecteerd en de inhoud ervan wordt weergegeven in het inhoudsvenster.

 • Als u tussen de tabbladen in het tabbladvenster wilt navigeren, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het tabblad hoort dat u wilt openen, bijvoorbeeld 'Nieuw'. Druk op Enter om het tabblad te openen. Het inhoudsvenster van het geselecteerde tabblad wordt rechts van het tabbladvenster geopend. De focus wordt verplaatst naar het eerste item in het inhoudsvenster.

 • Als u in een inhoudsvenster wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets, Shift+Tab of op de pijltoetsen.

 • Druk op Esc om het menu Bestand af te sluiten en terug te keren naar de hoofdweergave.

Leesweergave

Leesweergave is ontworpen om het lezen van tekst voor iedereen gemakkelijker te maken. In de leesweergave biedt Word voor het web ook de toegankelijkheidsmodus, waardoor het lezen van een document gemakkelijker kan worden voor mensen die een schermlezer gebruiken. In de toegankelijkheidsmodus geeft Word voor het web een PDF-versie (Portable Document Format) van het bestand weer met taggen in uw browser. De tekst en de opmaak van deze PDF-versie worden in de browser voorgelezen door uw schermlezer.

 • Als u de leesweergave wilt inschakelen, drukt u op Alt+Windows-logotoets, W, F.

 • Als u naar de werkbalk Leesweergave wilt navigeren, drukt u op Ctrl+F6 totdat u 'Toegankelijkheidsmodus' hoort. Druk vervolgens op de Tab-toets om de opties op de werkbalk te verkennen.

 • Als u in de leesweergavede toegankelijkheidsmodus wilt in- of uitschakelen, drukt u op Ctrl+F6 totdat u 'Toegankelijkheidsmodus' hoort en drukt u op Enter.

 • Als u de leesweergave wilt afsluiten, drukt u op Ctrl+F6 totdat u 'Toegankelijkheidsmodus' hoort, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Document bewerken' hoort en drukt u op Enter. U hoort: 'Document bewerken, hier snelle wijzigingen aanbrengen inWord '. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Enter om door te gaan met het bewerken en lezen van het document in Word voor het web.

  • Als u het document in de volledige bureaubladversie vanWord wilt openen, drukt u op pijl-omlaag totdat u 'Openen in bureaublad-app' hoort en drukt u op Enter.

Een document verkennen

Het navigatiedeelvenster gebruiken

U kunt het navigatiedeelvenster gebruiken om snel tussen koppen in een document te navigeren.

 1. Als u het navigatiedeelvenster wilt inschakelen, drukt u op Alt+Windows-logotoets, W, K. U hoort: 'Navigatie, zoeken naar'.

 2. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Koppen' hoort en druk op Enter. Druk op de Tab-toets totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld 'Tabbladitem zoeken', en druk vervolgens op de pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Koptabitem'.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u de gewenste kop hoort en druk op Enter. De focus wordt naar het begin van de eerste rij in de hoofdtekst van het document verplaatst.

Zoomen gebruiken

 1. Druk op Ctrl+F6 totdat u het huidige paginanummer hoort, gevolgd door het totale aantal pagina's in het document, bijvoorbeeld 'Pagina één van drie'.

 2. Als u wilt inzoomen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Inzoomen' hoort en drukt u op Enter. U hoort het nieuwe zoompercentage, bijvoorbeeld '90 procent'. Als u wilt uitzoomen, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Uitzoomen' hoort en drukt u op Enter.

Zoekfunctie gebruiken

Gebruik het tekstveld Zoeken om snel een optie te zoeken of een actie uit te voeren. Voor meer informatie over de functie Zoeken, ga je naar Find what you need with Microsoft Search.

Opmerking: Afhankelijk van de versie van Microsoft 365 die u gebruikt, kan het tekstveld Zoeken bovenaan het app-venster ook Uitleg heten. De ervaring van deze functies grotendeels gelijk, maar de opties en zoekresultaten kunnen verschillen.

 1. Selecteer het item of de plek in uw document, presentatie of spreadsheet waarop u een actie wilt uitvoeren. Selecteer bijvoorbeeld een celbereik in een Excel-spreadsheet.

 2. Druk op Alt+Q om naar het tekstveld Zoeken te gaan.

 3. Typ de zoekwoorden voor de actie die u wilt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld een lijst met opsommingstekens wilt toevoegen, typt u opsommingstekens.

 4. Druk op de pijl-omlaag om door de zoekresultaten te bladeren.

 5. Zodra u het gewenste resultaat hebt gevonden, drukt u op Enter om het te selecteren en om de actie uit te voeren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word 

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Nieuw in Microsoft 365: Opmerkingen bij de release voor Current Channel

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×