Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Basistaken met een schermlezer in Word

Dit artikel is bedoeld voor personen die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Windows, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga naar Microsoft-ondersteuningvoor algemene hulp.

Gebruik Word met uw toetsenbord en een schermlezer om snel alle essentiële basistaken uit te voeren, zoals het openen, maken en lezen van een document of het toevoegen van paginanummers. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Notities: 

In dit onderwerp

OpenWord

 1. Druk op de Windows-logotoets, typ woord en druk op Enter. Word wordt geopend.

U kunt nu een nieuw leeg document starten om uw tekst en andere inhoud toe te voegen of uw document maken met behulp van een sjabloon met vooraf ontworpen opmaak. Raadpleeg een nieuw leeg document Creatie of Een schermlezer gebruiken om met sjablonen te werken in Word voor instructies.

Meld u aan bij uwMicrosoft-account

Meld u aan bij uwMicrosoft-account om optimaal gebruik te maken van de Word functies en om uw documenten overal mee naartoe te nemen. U kunt Word ook openen zonder u aan te melden.

Opmerking: Als u een account in een organisatie gebruikt, kunnen de aanmeldingsstappen enigszins afwijken. Mogelijk moet u bijvoorbeeld een pincode of smartcard gebruiken om de aanmelding te voltooien.

Tip: Als u zich niet hebt afgemeld bij Word de laatste keer dat u deze hebt gebruikt, wordt de app geopend zonder dat u wordt gevraagd u aan te melden.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open Word. Druk op de Tab-toets totdat u 'Aanmelden om het meeste uitMicrosoft 365 te halen' hoort en druk vervolgens op Enter.

  • Als u een document al bewerkt en u zich wilt aanmelden, drukt u op Alt+F om het menu Bestand te openen. Druk vervolgens op D, S. U hoort: 'Accounts'.

 2. Typ uw e-mailadres of telefoonnummer, druk op Enter en druk vervolgens op de Tab-toets. U hoort: 'Wachtwoord'.

 3. Typ uw wachtwoord en druk op Enter.

Een recent document openen

Alle documenten waaraan u onlangs hebt gewerkt, vindt u op één plek, zodat u snel verder kunt gaan waar u was gebleven.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • OpenWord en druk op Shift+Tab totdat u de naam van een recent document hoort.

  • Als u een document al bewerkt en nog een document wilt openen, drukt u op Alt+F om het menu Bestand te openen en drukt u vervolgens op Shift+Tab totdat u de naam van een recent document hoort.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam van het gewenste document hoort en druk op Enter om het te openen.

Een nieuw, leeg document maken

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open Word. De focus ligt op de optie om een nieuw, leeg document te maken en u hoort: 'Leeg document'.

  • Als u een document al bewerkt en een nieuw document wilt starten, drukt u op Alt+F om het menu Bestand te openen en drukt u vervolgens op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Leeg document'.

 2. Druk op Enter om het lege document te selecteren en te openen. U hoort de standaardnaam van het document, gevolgd door 'Bewerken'. De focus wordt verplaatst naar het bewerkingsgebied in de hoofdtekst van het document.

U kunt nu beginnen met het toevoegen van tekst en andere inhoud aan het document. Zie Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word voor instructies over het invoegen en opmaken van tekst in een document.

Een document opslaan

Word slaat uw document automatisch op inOneDrive ofSharePoint wanneer Automatisch opslaan is ingeschakeld. Zie Automatisch opslaan inschakelen voor instructies voor het inschakelen van Automatisch opslaan.

Als Automatisch opslaan niet is ingeschakeld of als u het document wilt opslaan met een andere naam, op een andere locatie of in een andere indeling, kunt u het document bijvoorbeeld handmatig opslaan op uw computer. Zie Een document lokaal opslaan voor instructies. U kunt uw document ook handmatig opslaan op een onlinelocatie. Raadpleeg Een document opslaan in OneDrive of SharePoint voor instructies.

Raadpleeg Een document opslaan als PDF voor instructies over het opslaan van een document als PDF.

Zie Een schermlezer gebruiken om een document op te slaan in Word voor instructies over het gebruik van andere opslagopties.

Een document lezen

Als u de sneltoetsen voor het lezen van tekst wilt gebruiken, plaatst u de focus op de hoofdtekst van het document.

 • Als u wilt beginnen met het lezen van de cursor met Verteller, drukt u op de SR-toets+Ctrl+R of op de SR-toets+pijl-omlaag. Druk met JAWS op de SR-toets+Page up. Druk met NVDA op de SR-toets+pijl-omlaag.

 • Als u de huidige pagina met Verteller wilt lezen, drukt u op de SR-toets+Ctrl+I. 

 • Als u de huidige alinea met Verteller wilt lezen, drukt u op de SR-toets+Ctrl+K. Druk met JAWS op Ctrl+5 op het numerieke toetsenblok.

 • Als u de volgende regel met Verteller wilt lezen, drukt u op de SR-toets+O. Druk met JAWS en NVDA op de pijl-omlaag.

 • Als u de vorige regel met Verteller wilt lezen, drukt u op de SR-toets+U. Druk met JAWS en NVDA op de pijl-omhoog.

 • Als u het volgende woord met Verteller wilt lezen, drukt u op de SR-toets+L of SR-toets+Ctrl+Pijl-rechts. Druk met JAWS op de SR-toets+pijl-rechts. Druk met NVDA op Ctrl+pijl-rechts.

 • Als u het vorige woord met Verteller wilt lezen, drukt u op de SR-toets+J of SR-toets+Ctrl+pijl-links. Druk met JAWS op de SR-toets+pijl-links. Druk met NVDA op Ctrl+pijl-links.

 • Druk op Ctrl om te stoppen met lezen.

Raadpleeg de gebruikersrichtlijnen van de schermlezer voor gedetailleerde lijsten met sneltoetsen voor het lezen van tekst. Met Verteller raadpleegt u Hoofdstuk 4: Tekst lezen. Met JAWS raadpleegt u JAWS-leesopdrachten. Raadpleeg nvda-gebruikershandleiding voor NVDA.

Stijlen toepassen

Gebruik de ingebouwde stijlen om uw document een consistent uiterlijk te geven. Het gebruik van stijlen kan ook de toegankelijkheid en bruikbaarheid van uw document verbeteren. Gebruik de ingebouwde kopstijlen als u een inhoudsopgave in het document wilt invoegen. 

 1. Plaats de cursor op de plaats waarop u een stijl wilt toepassen.

 2. Druk op Alt+H, L om het menu Stijlen te openen.

 3. Gebruik de pijltoetsen om door de lijst met beschikbare stijlen te bladeren.

 4. Wanneer u de gewenste stijl hoort, drukt u op Enter om deze toe te passen op uw document.

Navigeren via koppen

Als u de kopstijlen in uw document hebt gebruikt, kunt u het navigatiedeelvenster gebruiken om snel van kop naar kop te gaan.

 1. Druk op Alt+W, K om het navigatiedeelvenster in te schakelen. U hoort: 'Navigatie, Search document'.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld 'Pagina's'. Druk op de pijl-links totdat u 'Koppen' hoort.

 3. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab om door de lijst met koppen te bladeren. De schermlezer kondigt de koppen aan terwijl u navigeert.

 4. Druk op Enter om naar de kop in de hoofdtekst van het document te gaan. De focus wordt verplaatst naar het begin van de koprij.

In een document zoeken

Gebruik de zoekfunctie om snel een bepaald woord of element te vinden, zoals een afbeelding in uw document.

Een woord zoeken

 1. Druk op Ctrl+F. U hoort: 'Navigatie, Search document'.

 2. Typ uw zoektermen. Terwijl u typt, wordt de lijst met zoekresultaten bijgewerkt.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Search lijst met resultaten' hoort, gevolgd door het eerste zoekresultaat.

 4. Druk op de pijl-omlaag om door de lijst met resultaten te gaan. De schermlezer kondigt de resultaten aan.

 5. Wanneer u het gewenste zoekresultaat hoort, drukt u op Enter om de focus te verplaatsen naar de hoofdtekst van het document waar het gezochte woord kan worden gevonden.

Search voor een element

Search voor een specifiek element, bijvoorbeeld een afbeelding, tabel of opmerking van een specifieke persoon.

 1. Druk op Ctrl+F. U hoort: "Navigatie, zoek een document."

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Search, splitsknop' hoort en druk vervolgens op Alt+pijl-omlaag om het menu uit te vouwen.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u het gewenste element hoort, bijvoorbeeld "Afbeelding". Druk vervolgens op Enter om het te selecteren.

  Als het element een submenu heeft, hoort u het element, gevolgd door 'Samengevouwen, menu-item'. Druk op de pijl-rechts om het menu uit te vouwen en druk vervolgens op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door het submenu te bladeren.

 4. De focus wordt verplaatst naar de knop met het volgende resultaat. Druk herhaaldelijk op Enter om door de resultaten te lopen.

Paginanummers toevoegen

 1. Druk op Alt+N, N, U. U hoort: 'Boven aan pagina'. Het menu Paginanummer wordt geopend en de focus is op de eerste optie.

 2. Als u door het menu wilt bladeren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en drukt u vervolgens op Enter. Er wordt een lijst met paginanummerstijlen geopend.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op Enter.

 4. Als u boven of onder aan de pagina, of in de marge, paginanummers wilt toevoegen, wordt het deelvenster Koptekst of Voettekst geopend. Als u het deelvenster wilt sluiten en naar de bewerkingsmodus van het document wilt teruggaan, drukt u op Esc.

Documenten afdrukken

Als u papieren exemplaren van uw Word documenten nodig hebt, kunt u deze eenvoudig afdrukken. Als u niet direct toegang hebt tot een printer, kunt u het document afdrukken naar PDF en opslaan op uw computer.

Een document afdrukken met een printer 

 1. Druk op Ctrl+P. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u met de huidige instellingen wilt afdrukken, drukt u op Enter.

  • Als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets om door de opties te lopen. Druk op de spatiebalk om een lijst met opties te openen. Gebruik de pijltoetsen om door een lijst met opties te bewegen. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter. Als u wilt afdrukken met de nieuwe instellingen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Afdrukken, knop' hoort. Druk daarna op Enter.

Een document afdrukken naar PDF 

 1. Druk op Ctrl+P. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Printer, welke printer' hoort en druk op de spatiebalk om het menu Printer uit te vouwen. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u 'Microsoft, Afdrukken naar PDF' hoort en druk op Enter.

 3. Druk op Shift+Tab totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en druk op Enter.

 4. Het dialoogvenster Afdrukuitvoer opslaan als wordt geopend. Het tekstveld Bestandsnaam heeft de focus. Typ een naam voor het document. Gebruik vervolgens de Tab-toets en de pijltoetsen om naar de locatie te navigeren waar u de afdrukuitvoer wilt opslaan. Wanneer u zich op de juiste locatie bevindt, drukt u op Alt+S om het bestand op te slaan als pdf-bestand.

Het app-thema wijzigen om het contrast te vergroten

Mogelijk vindt u Word gemakkelijker te gebruiken als u het thema aanpast aan een thema dat meer contrast biedt.

Opmerking: Het wijzigen van het app-thema is van invloed op al uw Microsoft 365 toepassingen.

 1. Druk in Word op Alt+F, D, Y en vervolgens op 2. De focus wordt verplaatst naar de lijst Met Office-thema's in het menu Bestand. U hoort 'Office-thema', gevolgd door het geselecteerde thema. 

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u het gewenste thema hebt gevonden en druk op Enter. Selecteer Donkergrijs voor het hoogste contrast.

 3. Druk op Esc om het menu Bestanden af te sluiten en terug te keren naar de hoofdtekst van het document.

Tip: Zie Kleur en contrast gebruiken voor toegankelijkheid in Microsoft 365 enWindows beter zichtbaar maken voor informatie over het kiezen van een thema met een hoger contrast in Windows.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word

Sneltoetsen voor het menu Bestand in Microsoft 365 voor Windows

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om snel alle essentiële basistaken uit te voeren, zoals het openen, maken en lezen van een document of het toevoegen van paginanummers.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. VoiceOver werkt mogelijk niet betrouwbaar in andere weergavemodi.

In dit onderwerp

OpenWord voor Mac

 1. Druk op Shift+Command+A om naar de lijst Met toepassingen in Finder te gaan.

 2. Typ M om rechtstreeks naar toepassingen te gaan die beginnen met een 'M' en druk vervolgens op de Tab-toets totdat u hoort: 'Microsoft Word toepassing'.

 3. Druk op Command+pijl-omlaag om Word voor Mac te openen.

U kunt nu een nieuw leeg document starten om uw tekst en andere inhoud toe te voegen of uw document maken met behulp van een sjabloon met vooraf ontworpen opmaak. Raadpleeg een nieuw leeg document Creatie of Een schermlezer gebruiken om met sjablonen te werken in Word voor instructies.

Meld u aan bij uw Microsoft-account

Meld u aan bij uwMicrosoft-account om optimaal gebruik te maken van deWord voor Mac functies en om uw documenten overal mee naartoe te nemen. U kunt Word ook openen zonder u aan te melden.

Opmerking: Als u een account in een organisatie gebruikt, kunnen de aanmeldingsstappen enigszins afwijken. Mogelijk moet u bijvoorbeeld een pincode of smartcard gebruiken om de aanmelding te voltooien.

Tip: Als u zich niet hebt afgemeld bij Word de laatste keer dat u deze hebt gebruikt, wordt de app geopend zonder dat u wordt gevraagd u aan te melden.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • OpenWord voor Mac.

  • Als u een document al bewerkt en u zich wilt aanmelden, drukt u op Shift+Command+P. U hoort het volgende: 'Nieuw van sjabloon'.

 2. U komt terecht in de weergave sjablonen. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Aanmelden, accountinstellingen, menuknop'.

 3. Druk op de spatiebalk. Het dialoogvenster Aanmelden wordt geopend. U hoort: 'Typ uw e-mailadres of telefoonnummer'.

 4. Typ uw e-mailadres of telefoonnummer en druk op Return. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Wachtwoord, tekst veilig bewerken'.

 5. Typ uw wachtwoord en druk op Return. Als u 'Start using Word button' hoort, drukt u op de spatiebalk om naar de toepassing te gaan.

Een recent document openen

Alle documenten waaraan u onlangs hebt gewerkt, vindt u op één plek, zodat u snel verder kunt gaan waar u was gebleven.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • OpenWord voor Mac.

  • Als u een document al bewerkt en nog een document wilt openen, drukt u op Shift+Command+P. U hoort het volgende: 'Nieuw van sjabloon'. 

 2. U komt terecht in de weergave sjablonen. Druk op de Tab-toets totdat u 'Recent, keuzerondje' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de lijst Recent te openen .

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Recente bestandentabel invoeren' hoort, gevolgd door de naam en details van het eerste document in de lijst. Als u niet het eerste document wilt gebruiken, drukt u op de pijl-omlaag totdat u het juiste document hebt gevonden.

 4. Druk op Return om het geselecteerde document te openen.

Een nieuw, leeg document maken

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • OpenWord voor Mac.

  • Als u al bezig bent met het bewerken van een document en een nieuw document wilt starten, drukt u op Shift+Command+P. U hoort het volgende: 'Nieuw van sjabloon'.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Verzameling invoeren, één item geselecteerd, leeg document'.

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Het lege document wordt geopend en de focus wordt verplaatst naar het bewerkingsgebied in de hoofdtekst van het document.

U kunt nu beginnen met het toevoegen van tekst en andere inhoud aan het document. Zie Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word voor instructies over het invoegen en opmaken van tekst in een document.

Een document opslaan

Word slaat uw document automatisch op inOneDrive ofSharePoint wanneer Automatisch opslaan is ingeschakeld.

Zie Een schermlezer gebruiken om een document op te slaan in Word voor instructies over het opslaan van een kopie van een document op uw computer of als PDF.

Een document lezen

Als u de opdrachten voor het lezen van tekst wilt gebruiken, moet de focus op het tekstgedeelte van het document zijn gericht.

 • Als u alle tekst vanaf de locatie van de cursor tot en met het eind wilt lezen, drukt u op Control+Option+A.

 • Als u de huidige alinea wilt lezen, drukt u op Control+Option+P.

 • Als u de volgende of de vorige regel wilt lezen, drukt u op de pijl-omlaag of -omhoog.

 • Als u het volgende of het vorige woord wilt lezen, drukt u op de pijl-rechts of -links.

Zie Hoofdstuk 4 voor de gedetailleerde lijst met sneltoetsen voor het lezen van tekst. Werken met tekst.

Navigeren via koppen

Als u de kopstijlen in uw document hebt gebruikt, kunt u het navigatiedeelvenster gebruiken om snel van kop naar kop te gaan.

Het navigatiedeelvenster inschakelen 

 1. Druk op Command+F6 totdat u de naam van het huidige tabblad hoort, bijvoorbeeld 'Home, selected, tab'.

 2. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Beeld, tab' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Navigatiedeelvenster, wisselknop' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het deelvenster in te schakelen.

Het navigatiedeelvenster gebruiken

 1. Als u de focus naar het navigatiedeelvenster wilt verplaatsen, drukt u op Command+F6 totdat u het volgende hoort: 'Thumbnails pane, selected'.

 2. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Documenttoewijzing, tab' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het documentoverzicht te openen.

 3. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Tabel' hoort en druk vervolgens op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om de tabel met koppen te openen.

 4. Als u tussen koppen wilt navigeren, drukt u op de pijl-omlaag of pijl-omhoog totdat u de gewenste kop hebt gevonden en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de focus te verplaatsen naar het begin van de kop in de hoofdtekst van het document.

In een document zoeken

Gebruik de zoekfunctie om snel een bepaald woord of element te vinden, zoals een afbeelding in uw document.

Een woord zoeken

 1. Druk op Shift+Command+H. U hoort: 'Search document, keuzelijst met invoervak'.

 2. Typ uw zoekwoord. Terwijl u typt, wordt de lijst met zoekresultaten bijgewerkt.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Overeenkomsten, resultaat' hoort en druk vervolgens op Control+Option+pijl-omlaag om de focus naar de lijst met resultaten te verplaatsen.

 4. Als u door de lijst met zoekresultaten wilt navigeren, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag.

 5. Wanneer u een zoekresultaat hoort dat u wilt wijzigen in het document, drukt u op de Tab-toets om de focus naar de hoofdtekst van het document te verplaatsen en de wijzigingen aan te brengen.

Search voor een element

 1. Druk op Shift+Command+H. U hoort: 'Search document, keuzelijst met invoervak'.

 2. Druk op de pijl-omlaag om het zoekmenu te openen.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u het gewenste element hoort, bijvoorbeeld "Graphic". Druk vervolgens op de spatiebalk om het te selecteren. De overeenkomende elementen zijn gemarkeerd in het document.

 4. Als u de focus terug wilt verplaatsen naar de hoofdtekst van het document, drukt u op de Tab-toets totdat VoiceOver begint met het lezen van de documentinhoud.

Paginanummers toevoegen

 1. Druk op Command+F6 totdat u de naam van het huidige tabblad hoort, bijvoorbeeld 'Home, selected, tab'.

 2. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Invoegen, tab' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Paginanummers, menuknop' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U hoort: 'Paginanummer'. Druk op Control+Option+spatiebalk.

 4. Het dialoogvenster Paginanummers wordt geopend. Het menu Positie heeft de focus. Als u de positie van de paginanummers op de pagina wilt instellen, drukt op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

 5. Als u de uitlijning van het paginanummer wilt instellen, drukt u op de Tab-toets totdat u de huidige uitlijning hoort, gevolgd door 'Uitlijning'. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en druk op de spatiebalk.

 6. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Nummer weergeven op eerste pagina, selectievakje ingeschakeld'. Als u niet wilt dat het paginanummer wordt weergegeven op de eerste pagina van uw document, drukt u op de spatiebalk.

 7. Als u de paginanummers aan het document wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'KNOP OK' hoort en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk. De paginanummers worden toegevoegd en de focus wordt verplaatst naar de hoofdtekst van het document.

Documenten afdrukken

Als u papieren exemplaren van uw Word documenten nodig hebt, kunt u deze eenvoudig afdrukken. Als u niet direct toegang hebt tot een printer, kunt u het document afdrukken naar PDF en opslaan op uw computer.

Een document afdrukken met een printer

 1. Druk op Command+P. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt afdrukken met de standaardinstellingen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Print button' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk.

  • Als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets om door de opties te lopen. Druk op de spatiebalk om een lijst met opties te openen. Gebruik de pijltoetsen om door een lijst met opties te bewegen. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk. Als u wilt afdrukken met de nieuwe instellingen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Een document afdrukken naar PDF

 1. Druk op Command+P. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'PDF menu button' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Opslaan als PDF' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk.

 3. U hoort 'Opslaan als', gevolgd door de naam van het document. Druk op de Tab-toets totdat u 'Waar' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk.

 4. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de locatie hoort waar u de afdrukuitvoer wilt opslaan en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk om het bestand op te slaan als pdf-bestand.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om alle essentiële basistaken uit te voeren, zoals het openen, maken en lezen van een document of het toevoegen van paginanummers.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. VoiceOver werkt mogelijk niet betrouwbaar in andere weergavemodi.

In dit onderwerp

OpenWord voor iOS

 1. Zoek op uw iPhone de knop voor deWord voor iOS-app en dubbeltik op het scherm. Word wordt geopend met de focus op het tabblad Nieuw .

U kunt nu een nieuw leeg document starten om uw tekst en andere inhoud toe te voegen of uw document maken met behulp van een sjabloon met vooraf ontworpen opmaak. Raadpleeg een nieuw leeg document Creatie of Een schermlezer gebruiken om met sjablonen te werken in Word voor instructies. 

Meld u aan bij uwMicrosoft-account

Meld u aan bij uwMicrosoft-account om optimaal gebruik te maken van de Word voor iOS-functies en neem uw documenten overal mee naartoe. U kunt Word ook openen zonder u aan te melden.

Opmerking: Als u een account in een organisatie gebruikt, kunnen de aanmeldingsstappen enigszins afwijken. Mogelijk moet u bijvoorbeeld een pincode of smartcard gebruiken om de aanmelding te voltooien.

Tip: Als u zich niet hebt afgemeld bij Word de laatste keer dat u deze hebt gebruikt, wordt de app geopend zonder dat u wordt gevraagd u aan te melden.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

 2. Swipe naar links totdat u 'Afgemeld, navigatiedeelvenster, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. U hoort: 'Aanmelden'. Dubbeltik op het scherm. Tik met vier vingers boven aan het scherm en swipe naar rechts totdat u hoort: 'Email, telefoon ofSkype, tekstveld, vereist'.

 4. Dubbeltik op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om uw e-mailadres, telefoonnummer ofSkype adres te typen.

 5. Tik met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Next button' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort 'Wachtwoord invoeren' of 'Beveiligd tekstveld'.

 6. Dubbeltik op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen.

 7. Tik boven aan het scherm met vier vingers, swipe naar rechts totdat u 'Aanmelden' hoort en dubbeltik op het scherm.

Een recent document openen

Alle documenten waaraan u onlangs hebt gewerkt, vindt u op één plek, zodat u snel verder kunt gaan waar u was gebleven.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open Word voor iOS. U hoort: 'Nieuwe kop'. Tik met vier vingers onder aan het scherm, swipe naar links totdat u 'Tabblad Start' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u een document al bewerkt en een ander document wilt openen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Bestand sluiten' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u niet-opgeslagen wijzigingen hebt, wordt u gevraagd uw document op te slaan. Voor instructies over het opslaan van een document gaat u naar Een schermlezer gebruiken om een document op te slaan in Word. U hoort: 'Home heading'.

 2. Swipe naar rechts totdat u de naam van het gewenste document hoort en dubbeltik op het scherm om het te openen.

Een nieuw, leeg document maken

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open Word voor iOS. U hoort: 'Nieuwe kop'.

  • Als u al bezig bent met het bewerken van een document en een nieuw document wilt starten, swipet u naar links of rechts totdat u 'Bestand sluiten' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u niet-opgeslagen wijzigingen hebt, wordt u gevraagd uw document op te slaan. Voor instructies over het opslaan van een document gaat u naar Een schermlezer gebruiken om een document op te slaan in Word. U hoort: 'Home heading'. Tik met vier vingers onder aan het scherm, swipe naar rechts of links totdat u 'Nieuw tabblad' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Nieuwe kop'.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Leeg document' hoort en dubbeltik op het scherm. Het nieuwe lege document wordt geopend. De focus ligt op de hoofdtekst van het document. U hoort: 'Pagina één inhoud'. Het schermtoetsenbord wordt geopend.

  Opmerking: Als u geen toegang hebt tot het bewerkingsgebied of het schermtoetsenbord kunt openen, controleert u de VoiceOver Rotor-instellingen. Zie Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word voor instructies.

  U kunt nu beginnen met het toevoegen van tekst en andere inhoud aan het document. Zie Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word voor instructies over het invoegen en opmaken van tekst in een document. 

Een document opslaan

Word slaat uw document automatisch op inOneDrive ofSharePoint wanneer Automatisch opslaan is ingeschakeld. 

Zie Een schermlezer gebruiken om een document op te slaan in Word voor instructies over het opslaan van een kopie van een document op uw telefoon of als PDF-bestand.

Een document lezen

Als u de tekstleesbewegingen in de bewerkingsweergave wilt gebruiken, plaatst u de focus op het hoofdgedeelte van het document.

 • Als u alle tekst op een pagina wilt lezen, swipet u naar rechts totdat u 'Pagina' hoort, gevolgd door het huidige paginanummer en 'Inhoud', bijvoorbeeld 'Pagina 1, Inhoud'. VoiceOver begint de hele pagina op te lezen.

 • Als u regel voor regel wilt lezen, plaatst u één vinger op de pagina en sleept u deze omlaag. De volgende regel wordt door VoiceOver gelezen zodra u er met uw vinger op komt.

 • Als u wilt wijzigen hoe de tekst wordt gelezen, activeert u Rotor en selecteert u bijvoorbeeld Woorden of Tekens. Als u de tekst één woord of teken tegelijk wilt lezen, swipet u omhoog of omlaag.

 • Als u wilt stoppen met lezen, tikt u eenmaal met twee vingers op het scherm.

Raadpleeg VoiceOver-bewegingen leren op iPhone voor een gedetailleerde lijst met bewegingen voor het lezen van tekst.

In een document zoeken

 1. Tik boven aan het scherm met vier vingers, swipe naar rechts totdat u 'Knop Zoeken' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Search, tekstveld, is bewerken'. Het schermtoetsenbord wordt geopend.

 2. Gebruik het toetsenbord op het scherm om uw zoekwoorden in te typen. VoiceOver kondigt het aantal overeenkomsten aan.

 3. Als u tussen de zoekresultaten wilt navigeren, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar rechts totdat u 'Vorig zoekresultaat' of 'Volgende zoekresultaat' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u de Search balk wilt sluiten en de focus naar het zoekresultaat in de hoofdtekst van het document wilt verplaatsen, swipet u met twee vingers over een Z-beweging. U hoort: 'Zoekopdracht verlaten'.

Paginanummers toevoegen

 1. Tik boven aan het scherm met vier vingers, swipe naar rechts totdat u 'Lint weergeven' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Tabblad Start'.

 2. Dubbeltik op het scherm, swipe naar links of rechts totdat u 'Invoegen, tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Paginanummers, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts om het gewenste paginanummer te horen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Het kop- en voettekstvenster wordt geopend met het schermtoetsenbord geactiveerd. Als u het paginanummer wilt bewerken, typt u het nieuwe paginanummer. Als u het deelvenster wilt sluiten, swipet u naar links of rechts totdat u VoiceOver de inhoud van het document hoort voorlezen. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Documenten afdrukken

Druk uw Word documenten rechtstreeks vanaf uw iPhone af op een printer die Ondersteuning biedt voor AirPrint. Raadpleeg AirPrint gebruiken om af te drukken vanaf uw iPhone, iPad of iPod touch voor meer informatie over AirPrint en de ondersteunde printers.

Als u niet direct toegang hebt tot een printer, kunt u het document afdrukken naar PDF en opslaan op uw telefoon.

Een document afdrukken met een printer 

Controleer eerst of uw iPhone en printer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden. 

 1. Tik met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Bestand, knop' hoort en dubbeltik op het scherm. Het menu Bestand wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Knop Luchtafdruk'.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het dialoogvenster Printeropties wordt geopend.

 4. Swipe totdat u het volgende hoort: 'Printer, printerknop selecteren'. Dubbeltik op het scherm. De lijst met beschikbare AirPrint-printers wordt geopend. Swipe naar rechts tot u de naam van de printer hoort die u wilt selecteren. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u wilt afdrukken volgens de standaardinstellingen, swipet u in het menu Printeropties naar rechts of links totdat u 'Print button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een document afdrukken naar PDF 

 1. Tik met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Bestand, knop' hoort en dubbeltik op het scherm. Het menu Bestand wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Knop Luchtafdruk'.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Openen in een andere app' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort de naam van het document gevolgd door 'PDF-document'.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Opslaan in bestanden' hoort en dubbeltik op het scherm.

 5. Als u het document als PDF-bestand op uw telefoon wilt opslaan, swipet u naar rechts totdat u 'Save button' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om alle essentiële basistaken uit te voeren, zoals het openen, maken en lezen van een document of het toevoegen van paginanummers.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

OpenWord voor Android

 1. Zoek op uw telefoon de knop voor deWord voor Android-app en dubbeltik op het scherm. Word wordt geopend met de focus op het tabblad Recent.

U kunt nu een nieuw leeg document starten om uw tekst en andere inhoud toe te voegen of uw document maken met behulp van een sjabloon met vooraf ontworpen opmaak. Raadpleeg een nieuw leeg document Creatie of Een schermlezer gebruiken om met sjablonen te werken in Word voor instructies. 

Meld u aan bij uwMicrosoft-account

Meld u aan bij uwMicrosoft-account om optimaal gebruik te maken van deWord voor Android-functies en neem uw documenten overal mee naartoe. U kunt Word ook openen zonder u aan te melden.

Opmerking: Als u een account in een organisatie gebruikt, kunnen de aanmeldingsstappen enigszins afwijken. Mogelijk moet u bijvoorbeeld een pincode of smartcard gebruiken om de aanmelding te voltooien.

Tip: Als u zich niet hebt afgemeld bij Word de laatste keer dat u deze hebt gebruikt, wordt de app geopend zonder dat u wordt gevraagd u aan te melden.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • OpenWord voor Android.

  • Als u een document al bewerkt en u zich wilt aanmelden, swipet u naar links of rechts totdat u 'Knop Vorige' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Als u niet-opgeslagen wijzigingen hebt, wordt u gevraagd uw document op te slaan. Voor instructies over het opslaan van een document gaat u naar Een schermlezer gebruiken om een document op te slaan in Word.

 2. Swipe naar links totdat u 'Aanmelden' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Tip: Als u wordt gevraagd om de voorwaarden te accepteren, swipet u naar rechts of links totdat u 'Accepteren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. U hoort: 'Get things done on the go, sign in'. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Aanmelden' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Edit box, Email, phone, orSkype '. Dubbeltik op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om uw e-mailadres, telefoonnummer ofSkype adres te typen. Als u het schermtoetsenbord wilt sluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Next button' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Wachtwoord'

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Bewerken, wachtwoord' hoort, dubbeltik op het scherm en gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen. Als u het schermtoetsenbord wilt sluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

 7. Swipe naar rechts totdat u 'Aanmelden' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een recent document openen

Alle documenten waaraan u onlangs hebt gewerkt, vindt u op één plek, zodat u snel verder kunt gaan waar u was gebleven.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • OpenWord voor Android.

  • Als u al bezig bent met het bewerken van een document en een ander document wilt openen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Knop Terug' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u niet-opgeslagen wijzigingen hebt, wordt u gevraagd uw document op te slaan. Voor instructies over het opslaan van een document gaat u naar Een schermlezer gebruiken om een document op te slaan in Word.

 2. Swipe naar rechts totdat u de naam van het gewenste document hoort en dubbeltik op het scherm om het te openen.

Een nieuw, leeg document maken

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • OpenWord voor Android.

  • Als u een document al bewerkt en een nieuw document wilt maken, swipet u naar links of rechts totdat u 'Knop Vorige' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u niet-opgeslagen wijzigingen hebt, wordt u gevraagd uw document op te slaan. Voor instructies over het opslaan van een document gaat u naar Een schermlezer gebruiken om een document op te slaan in Word.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Nieuw' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Leeg document' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Het nieuwe document wordt geopend. De hoofdtekst van het document heeft de focus en het schermtoetsenbord is beschikbaar. Gebruik het schermtoetsenbord om tekst in uw document te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten.

Zie Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word voor aanwijzingen voor het opmaken van tekst in een document.

Een document opslaan

Word slaat uw document automatisch op inOneDrive wanneer Automatisch opslaan is ingeschakeld.

Zie Een schermlezer gebruiken om een document op te slaan in Word voor instructies over het opslaan van een kopie van een document op uw telefoon.

Een document lezen

Als u de tekstleesbewegingen in de bewerkingsweergave wilt gebruiken, plaatst u de focus op het hoofdgedeelte van het document.

 • Als u alle inhoud op een pagina wilt lezen, swipet u naar rechts om naar het eerste tekstvak, of de eerste afbeelding of koppeling op de pagina te gaan. TalkBack begint de inhoud voor te lezen.

 • Swipe naar rechts om het volgende tekstvak, of de volgende afbeelding of koppeling te lezen.

 • Als u wilt wijzigen hoe de tekst wordt gelezen, swipet u omhoog dan omlaag of omlaag totdat u bijvoorbeeld 'Woorden' of 'Tekens' hoort. Als u de tekst per woord of teken wilt lezen, swipet u naar links of rechts.

 • Als u wilt stoppen met lezen, tikt u eenmaal met één vinger op het scherm.

Raadpleeg Het menu TalkBack gebruiken & besturingselementen voor lezen voor een gedetailleerde lijst met alle bewegingen voor het lezen van tekst. 

Paginanummers toevoegen

 1. Swipe naar links of rechts totdat u 'Knop Meer optie' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Tabmenu', gevolgd door het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd'.

 2. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend. Swipe naar rechts of links totdat u 'Tabblad Invoegen' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Menu Paginanummer' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u de positie voor het gewenste paginanummer hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Het menu Koptekst & voettekst wordt geopend. Als u de opties voor paginanummers wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u 'Menu Paginanummer' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u het menu Koptekst & voettekst wilt sluiten, swipet u naar links of rechts totdat u 'Koptekst en voettekst sluiten, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Als u wilt terugkeren naar de hoofdtekst van het document, swipet u naar links totdat TalkBack de inhoud van het document begint te lezen.

Documenten afdrukken

U kunt documenten rechtstreeks vanaf uw Android-telefoon afdrukken op een Wi-Fi-printer. Als u niet direct toegang hebt tot een printer, kunt u het document afdrukken naar PDF en opslaan op uw computer.

Een document afdrukken met een printer 

Controleer eerst of uw telefoon en printer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.

 1. Swipe naar rechts of links totdat u 'Menu Meer opties' hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en dubbeltik op het scherm.

  Opmerking: Als dit de eerste keer is dat u een Word document afdrukt vanaf uw telefoon, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u wordt gevraagd om toestemming om verbinding te maken met een onlineservice die het bestand voorbereidt voor afdrukken. Als u wilt doorgaan, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Toestaan' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Het dialoogvenster Printer wordt geopend en TalkBack kondigt het volgende aan: 'Dialoogvenster Afdrukken'.

 3. Swipe naar links totdat u 'Vervolgkeuzelijst, Selecteer een printer' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u de naam van de gewenste printer hoort en dubbeltik op het scherm. De printer is geselecteerd en de focus wordt verplaatst naar het dialoogvenster Afdrukken .

 5. Als u het document wilt afdrukken, swipet u naar rechts totdat u 'Document afdrukken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het document wordt afgedrukt en de focus keert terug naar de hoofdtekst van het document.

Een document afdrukken naar PDF 

 1. Swipe naar rechts of links totdat u 'Menu Meer opties' hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar links totdat u 'Vervolgkeuzelijst, Selecteer een printer' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts of links totdat u 'Opslaan als PDF' hoort en dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Opslaan in PDF' hoort en dubbeltik op het scherm.

 6. De map Downloads in de app Bestanden wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Opslaan' hoort en dubbeltik op het scherm om de afdrukuitvoer op te slaan als een PDF-bestand.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor het web met uw toetsenbord en een schermlezer om snel alle essentiële basistaken uit te voeren, zoals het openen, maken en lezen van een document of het toevoegen van paginanummers. We hebben ze getest met Verteller in Microsoft Edge en met JAWS en NVDA in Chrome, maar mogelijk werken ze ook voor andere schermlezers en webbrowsers, mits deze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken gebruiken.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Microsoft 365 voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • Wanneer u Word voor het web gebruikt met een schermlezer, schakelt u over naar de modus Volledig scherm. Druk op F11 om de modus Volledig scherm in of uit te schakelen.

 • Als u Word voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Word voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast gelden veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) voor de webbrowser, niet voor Word voor het web.

In dit onderwerp

Open Word voor het web en meld u aan

Meld u aan bij Word voor het web en neem uw documenten overal mee naartoe.

 1. Ga in uw browser naar Office.com. De aanmeldingspagina wordt geopend.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Aanmelden bij uw account' hoort en druk vervolgens op Enter. Het menu Een account kiezen wordt geopend.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een bestaand account wilt gebruiken om u aan te melden, drukt u op de Tab-toets totdat u het gewenste account hoort en drukt u vervolgens op Enter.

  • Als u een nieuw account wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Een ander account gebruiken, knop' hoort en drukt u vervolgens op Enter. Typ uw e-mailadres, telefoonnummer ofSkype adres en druk op Enter. Typ uw wachtwoord en druk op Enter.

 4. De startpagina van Microsoft Office wordt geopend. Druk op de Tab-toets totdat u 'Startprogramma voor apps' hoort en druk vervolgens op Enter.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'Koppeling, Word' hoort en druk op Enter.

 6. Word voor het web wordt geopend. U hoort: 'Koppeling, nieuw leeg document maken'. De knop Nieuw leeg document heeft de focus.

U kunt nu een nieuw leeg document starten om uw tekst en andere inhoud toe te voegen of uw document maken met behulp van een sjabloon met vooraf ontworpen opmaak. Raadpleeg een nieuw leeg document Creatie of Een schermlezer gebruiken om met sjablonen te werken in Word voor instructies.

Een recent document openen

Alle documenten waaraan u onlangs hebt gewerkt, vindt u op één plek, zodat u snel verder kunt gaan waar u was gebleven.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • OpenWord en druk vervolgens op de Tab-toets totdat u 'Openen' hoort, gevolgd door de naam van het gewenste document en druk op Enter om het te openen.

  • Als u een document al bewerkt en nog een document wilt openen, drukt u op Alt+Windows-logotoets+F om het menu Bestand te openen en drukt u vervolgens op Shift+Tab totdat u 'Recent' hoort, gevolgd door de naam van een recent document. Druk op de pijl-omlaag totdat u de naam van het gewenste document hoort en druk op Enter om het te openen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u 'Documentinhoud, bewerken' hoort, kunt u beginnen met het toevoegen van uw inhoud aan het document.

  • Als u 'Leesweergave' of 'Niet bedoeld voor gebruikersactie' hoort in plaats van 'Documentinhoud, bewerken', is het document geopend in de leesweergave , waar u geen wijzigingen kunt aanbrengen. Als u het document wilt bewerken, moet u overschakelen naar de weergave Bewerken . Zie Overschakelen naar de bewerkingsweergave om wijzigingen aan te brengen voor instructies.

Een document openen in de volledige versie van Word

Als u de volledige bureaubladversie van Word hebt, hebt u veel meer opties wanneer u met uw bestanden werkt. U kunt de volledige versie eenvoudig openen vanuit Word voor het web.

 1. Druk op Alt+Windows-logotoets+Z, M en vervolgens op O. Het document wordt geopend in de bureaubladversie.

 2. Ga terug naar Word voor het web en druk op Ctrl+W om het browsertabblad te sluiten.

Overschakelen naar de bewerkingsweergave om wijzigingen aan te brengen

Soms opent Word voor het web een document in de leesweergave . Voordat u wijzigingen in het document kunt aanbrengen, moet u overschakelen naar de bewerkingsweergave .

 1. Druk in de leesweergave op Ctrl+F6 totdat u 'Toegankelijkheidsmodus' hoort, druk op de Tab-toets totdat u 'Document bewerken, knop samengevouwen' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Document bewerken' hoort. Breng hier snel wijzigingen aan met behulp vanWord en druk op Enter. Het document wordt geopend in de bewerkingsweergave en u kunt beginnen met het toevoegen van uw inhoud aan het document.

Een nieuw, leeg document maken

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open Word voor het web. De focus is op de optie om een nieuw, leeg document te maken.

  • Als u een document al bewerkt en een nieuw document wilt starten, drukt u op Alt+Windows-logotoets+F om het menu Bestand te openen en drukt u vervolgens op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Nieuw leeg document'.

 2. Druk op Enter om het lege document te selecteren en te openen. U hoort de standaardnaam van het document, gevolgd door 'Bewerken'. De focus wordt verplaatst naar het bewerkingsgebied in de hoofdtekst van het document.

U kunt nu beginnen met het toevoegen van tekst en andere inhoud aan het document. Zie Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word voor instructies over het invoegen en opmaken van tekst in een document.

Tip: Als u snel een nieuw werkblad in Word voor het web wilt maken, opent u de browser, typt u Word.new in de adresbalk en drukt u op Enter.

Een document opslaan

Word voor het web slaat uw document automatisch op inOneDrive terwijl u werkt, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het opslaan. Zie Een schermlezer gebruiken om een document op te slaan in Word voor instructies voor het wijzigen van de naam van het document of het opslaan van een kopie van het document op uw apparaat.

Een document lezen

Als u de sneltoetsen voor het lezen van tekst in de bewerkingsweergave wilt gebruiken, plaatst u de focus op de hoofdtekst van het document.

 • Als u wilt beginnen met het lezen van de cursor met Verteller, drukt u op de SR-toets+Ctrl+R of op de SR-toets+pijl-omlaag. Druk met JAWS op de SR-toets+Page up. Druk met NVDA op de SR-toets+pijl-omlaag.

 • Als u de huidige pagina met Verteller wilt lezen, drukt u op de SR-toets+Ctrl+I. 

 • Als u de huidige alinea met Verteller wilt lezen, drukt u op de SR-toets+Ctrl+K. Druk met JAWS op Ctrl+5 op het numerieke toetsenblok.

 • Als u de volgende regel met Verteller wilt lezen, drukt u op de SR-toets+O. Druk met JAWS en NVDA op de pijl-omlaag.

 • Als u de vorige regel met Verteller wilt lezen, drukt u op de SR-toets+U. Druk met JAWS en NVDA op de pijl-omhoog.

 • Als u het volgende woord met Verteller wilt lezen, drukt u op de SR-toets+L of SR-toets+Ctrl+Pijl-rechts. Druk met JAWS op de SR-toets+pijl-rechts. Druk met NVDA op Ctrl+pijl-rechts.

 • Als u het vorige woord met Verteller wilt lezen, drukt u op de SR-toets+J of SR-toets+Ctrl+pijl-links. Druk met JAWS op de SR-toets+pijl-links. Druk met NVDA op Ctrl+pijl-links.

 • Druk op Ctrl om te stoppen met lezen.

Raadpleeg de gebruikersrichtlijnen van de schermlezer voor gedetailleerde lijsten met sneltoetsen voor het lezen van tekst. Met Verteller raadpleegt u Hoofdstuk 4: Tekst lezen. Met JAWS raadpleegt u JAWS-leesopdrachten. Raadpleeg nvda-gebruikershandleiding voor NVDA

Navigeren via koppen

Als u de kopstijlen in uw document hebt gebruikt, kunt u het navigatiedeelvenster gebruiken om snel van kop naar kop te gaan.

 1. Als u het navigatiedeelvenster wilt inschakelen, drukt u op Alt+Windows-logotoets+W, K. U hoort: 'Navigatie, Search voor'.

 2. Druk op Shift+Tab totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld 'Zoeken'. Druk op de pijl-links totdat u 'Koppen' hoort.

 3. Druk op de Tab-toets om door de lijst met koppen te bladeren. De schermlezer kondigt de koppen aan terwijl u navigeert.

 4. Druk op Enter om naar de kop in de hoofdtekst van het document te gaan. De focus wordt verplaatst naar het begin van de koprij.

In een document zoeken

 1. Druk op Ctrl+F. U hoort: 'Het tabblad Resultaten van dit bestand is geselecteerd'. Het zoektekstveld heeft de focus. Voer uw zoekwoorden in en druk op Enter.

 2. Als u de focus naar de lijst met zoekresultaten wilt verplaatsen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Dit bestand, resultaten voor weergeven' hoort, gevolgd door uw zoektermen. 

 3. Gebruik de pijltoetsen om door de lijst met resultaten te bladeren. De schermlezer kondigt elk overeenkomend resultaat aan terwijl u door de lijst gaat.

Paginanummers toevoegen

 1. Druk op Alt+Windows-logotoets+N, N, U. Het menu Toevoegen aan kop- of voettekst wordt geopend.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u de gewenste optie voor de stijl van de paginanummers hoort. Druk vervolgens op Enter.

 3. Het bewerkingsgebied voor kop- en voetteksten wordt geopend. Druk op Esc om het gebied af te sluiten en terug te keren naar de hoofdtekst van het document.

Documenten afdrukken

Als u papieren exemplaren van uw Word documenten nodig hebt, kunt u deze eenvoudig afdrukken. Als u niet direct toegang hebt tot een printer, kunt u het document afdrukken naar PDF en opslaan op uw computer.

Een document afdrukken met een printer 

 1. Druk op Ctrl+P. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt afdrukken met de standaardinstellingen, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en drukt u op Enter.

  • Als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen, drukt u op Shift+Tab om de opties te doorlopen. Druk op de spatiebalk om een lijst met opties te openen. Gebruik de pijltoetsen om door een lijst met opties te bewegen. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter. Als u wilt afdrukken met de nieuwe instellingen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Afdrukken, knop' hoort. Druk daarna op Enter.

Een document afdrukken naar PDF 

 1. Druk op Ctrl+P. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Printer' hoort, gevolgd door de huidige printer en druk op de spatiebalk om het menu Printer uit te vouwen. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u 'Microsoft Print to PDF' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en druk op Enter.

 4. Het dialoogvenster Afdrukuitvoer opslaan als wordt geopend. Het tekstveld Bestandsnaam heeft de focus. Typ een naam voor het document. Gebruik vervolgens de Tab-toets en de pijltoetsen om naar de locatie te navigeren waar u de afdrukuitvoer wilt opslaan. Wanneer u zich op de juiste locatie bevindt, drukt u op Alt+S om het bestand op te slaan als pdf-bestand.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word 

Toetscombinaties in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×