Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om een poll te maken in Outlook

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele of cognitieve beperking die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Microsoft, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga voor algemene hulp naar Startpagina Microsoft-ondersteuning.

Gebruik Outlook met uw toetsenbord en een schermlezer om een Microsoft Forms poll te maken en toe te voegen aan een e-mailbericht. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers en browsers zolang ze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen. U leert ook hoe u de pollresultaten rechtstreeks vanuit uw e-mail kunt controleren.

Notities: 

In dit onderwerp

Een poll maken

U kunt rechtstreeks vanuit een Outlook e-mailbericht een nieuwe poll maken.

 1. Meld u aan bij uw Microsoft Forms-account volgens de instructies in de sectie Openen en aanmelden bij Microsoft Forms basistaken met behulp van een schermlezer met Microsoft Forms.

 2. Druk in het Outlook e-mailbericht dat u opstelt op Alt+N, P en vervolgens op 1. Het deelvenster Poll wordt geopend.

 3. Druk op de spatiebalk. U hoort: "Microsoft Forms, voer uw vraag in." Typ de pollvraag.

 4. Als u de eerste antwoordoptie wilt toevoegen, drukt u eenmaal op de Tab-toets. U hoort: 'Voer een naam in voor deze optie, bewerken, optie 1'. Typ de tekst van de optie. Als u de tweede antwoordoptie wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Voer een naam in voor deze optie, bewerken, optie 2' hoort en typt u de optie.

 5. Als u extra antwoordopties wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Optie toevoegen' hoort, drukt u op Enter en typt u de optie. Herhaal deze stap voor alle extra antwoordopties die u wilt toevoegen.

 6. Als u wilt toestaan dat de beantwoorders meerdere antwoorden selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u bij de knop Meerdere antwoorden bent en drukt u op de spatiebalk.

 7. Wanneer uw peiling klaar is, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Volgende, knop' hoort en drukt u op Enter. Het voorbeeld van de poll wordt weergegeven.

 8. Als u de poll in uw e-mailbericht wilt invoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Toevoegen aan e-mail' hoort en drukt u op Enter. Voor de respondenten binnen uw organisatie wordt de poll weergegeven in de hoofdtekst van het e-mailbericht. De respondenten buiten uw organisatie krijgen een koppeling om te stemmen in een browser.

 9. U kunt nu de e-mailadressen van de respondenten toevoegen, eventuele extra berichten die u voor hen hebt, en de e-mail verzenden.

  De pollvraag wordt automatisch toegevoegd als het onderwerp van uw bericht. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan het veld CC .

  U ontvangt een kopie van de e-mail. Bewaar deze e-mail als u Outlook wilt gebruiken om de antwoorden te controleren.

De antwoorden controleren

U kunt de antwoorden rechtstreeks vanuit Outlook controleren. U kunt ook de antwoorden bekijken in Microsoft Forms. Ga voor instructies naar Een schermlezer gebruiken om de resultaten van uw formulier of toets te controleren en te delen in Microsoft Forms.

 1. Ga naar en open de kopie van het e-mailbericht dat u hebt ontvangen na het verzenden van de e-mail met de poll.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Resultaten weergeven' hoort en druk op de spatiebalk.

 3. Als u de resultaten boven aan het bericht wilt lezen met Verteller, drukt u op de SR-toets+R. Druk met JAWS en NVDA op de SR-toets+pijl-omlaag.

 4. Als u de resultaten wilt vernieuwen, drukt u op de Tab-toets totdat u bij de knop Vernieuwen bent en drukt u op de spatiebalk.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om uw e-mailtekst op te maken in Mail

Een schermlezer gebruiken om de resultaten van formulieren en toetsen in Microsoft Forms te controleren en delen

Sneltoetsen voor Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Outlook Mail

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Forms

Gebruik Outlook voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om een Microsoft Forms poll te maken en toe te voegen aan een e-mailbericht. U leert ook hoe u de pollresultaten rechtstreeks vanuit uw e-mail kunt controleren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een poll maken

U kunt rechtstreeks vanuit een Outlook e-mailbericht een nieuwe poll maken.

 1. Meld u aan bij uw Microsoft Forms-account volgens de instructies in de sectie 'Openen en aanmelden bij Microsoft Forms' in Basistaken met behulp van een schermlezer met Microsoft Forms.

 2. Druk in het Outlook e-mailbericht dat u opstelt op Shift+Tab totdat u 'Knop Meer items' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Poll' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Het deelvenster Poll wordt geopend. De focus bevindt zich in het veld Uw vraag invoeren .

 4. Typ de pollvraag.

 5. Als u de eerste antwoordoptie wilt toevoegen, drukt u eenmaal op de Tab-toets. U hoort: 'Optie. Voer een naam in voor deze optie.' Typ de tekst van de optie. Als u de tweede antwoordoptie wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Optie. Voer een naam in voor deze optie en typ de optie.

 6. Als u extra antwoordopties wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Optie toevoegen' hoort, drukt u op Control+Option+spatiebalk en typt u de optie. Herhaal deze stap voor alle extra antwoordopties die u wilt toevoegen.

 7. Als u wilt toestaan dat de beantwoorders meerdere antwoorden selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u bij de knop Meerdere antwoorden bent en drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 8. Wanneer de peiling klaar is, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Volgende' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 9. De preview van de poll wordt geopend. Druk op Control+Option+Pijl-links of Pijl-rechts om door het voorbeeld te navigeren.

 10. Als u de poll wilt invoegen in uw e-mailbericht, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Toevoegen aan e-mail' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk. Voor de respondenten binnen uw organisatie wordt de poll weergegeven in de hoofdtekst van het e-mailbericht. De respondenten buiten uw organisatie krijgen een koppeling om te stemmen in een browser.

 11. U kunt nu de e-mailadressen van de respondenten toevoegen, eventuele extra berichten die u voor hen hebt, en de e-mail verzenden.

  De pollvraag wordt automatisch toegevoegd als het onderwerp van uw bericht. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan het veld CC .

  U ontvangt een kopie van de e-mail. Bewaar deze e-mail als u Outlook wilt gebruiken om de antwoorden te controleren.

De antwoorden controleren

U kunt de antwoorden rechtstreeks vanuit Outlook controleren. U kunt ook de antwoorden bekijken in Microsoft Forms. Ga voor instructies naar Een schermlezer gebruiken om de resultaten van uw formulier of toets te controleren en te delen in Microsoft Forms.

 1. Ga naar en open de kopie van het e-mailbericht dat u hebt ontvangen na het verzenden van de e-mail met de poll.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Resultaten weergeven' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk.

 3. Als u de resultaten boven aan het bericht wilt lezen, drukt u op Control+Option+A.

 4. Als u de resultaten wilt vernieuwen, drukt u op de Tab-toets totdat u bij de knop Vernieuwen bent en drukt u op Control+Option+spatiebalk.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om de resultaten van formulieren en toetsen in Microsoft Forms te controleren en delen

Sneltoetsen voor Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Outlook Mail

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Forms

Gebruik Webversie van Outlook met uw toetsenbord en een schermlezer om een Microsoft Forms poll te maken en toe te voegen aan een e-mailbericht. We hebben het getest met Verteller in Microsoft Edge en JAWS en NVDA in Chrome, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers en webbrowsers zolang ze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen. U leert hoe u vragen en opties toevoegt aan de poll en hoe u de antwoorden kunt bekijken.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat het Leesvenster is uitgeschakeld.

 • Als u Webversie van Outlook gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Webversie van Outlook wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Webversie van Outlook.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht knoppenbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

In dit onderwerp

Een poll maken

 1. Druk in het Webversie van Outlook e-mailbericht waaraan u de poll wilt toevoegen op de Tab-toets totdat u 'Knop Verwijderen' hoort. Druk vervolgens op de pijl-rechts of pijl-omlaag totdat u 'Meer acties opstellen' hoort en druk op Enter.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Poll' hoort en druk op Enter. Het deelvenster Poll wordt geopend.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Uw vraag invoeren' hoort en typ vervolgens de pollvraag.

 4. Als u de eerste antwoordoptie wilt toevoegen, drukt u eenmaal op de Tab-toets. U hoort: 'Optie. Voer een naam in voor deze optie, bewerken, optie één.' Typ de tekst van de optie. Als u de tweede antwoordoptie wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Optie. Voer een naam in voor deze optie, bewerken, optie twee,' en typ de optie.

 5. Als u extra antwoordopties wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Optie toevoegen' hoort, drukt u op Enter en typt u de optie. Herhaal deze stap voor alle extra antwoordopties die u wilt toevoegen.

 6. Als u wilt toestaan dat de deelnemers aan de poll meer dan één optie selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Meerdere antwoorden' hoort en drukt u op de spatiebalk.

 7. Wanneer uw peiling klaar is, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Volgende, knop' hoort en drukt u op Enter. Het voorbeeld van de poll wordt weergegeven.

 8. Als u de poll in uw e-mailbericht wilt invoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Toevoegen aan e-mail' hoort en drukt u op Enter. Voor de respondenten binnen uw organisatie wordt de poll weergegeven in de hoofdtekst van het e-mailbericht. De respondenten buiten uw organisatie krijgen een koppeling om te stemmen in een browser.

 9. U kunt nu de e-mailadressen van de respondenten toevoegen, eventuele extra berichten die u voor hen hebt, en de e-mail verzenden.

  De pollvraag wordt automatisch toegevoegd als het onderwerp van uw bericht. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan het veld CC .

  U ontvangt een kopie van de e-mail. Bewaar deze e-mail als u Outlook wilt gebruiken om de antwoorden te controleren.

De antwoorden controleren

 1. Navigeer in uwWebversie van Outlook Postvak IN naar het e-mailbericht met de poll en druk op Enter om deze te openen.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Resultaten weergeven' hoort en druk op Enter.

 3. Om de resultaten te lezen. druk op de pijl-omlaag.

 4. Als u de resultaten wilt vernieuwen, drukt u op de Tab-toets totdat u bij de knop Vernieuwen bent en drukt u op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om uw e-mailtekst op te maken in Mail

Een schermlezer gebruiken om de resultaten van formulieren en toetsen in Microsoft Forms te controleren en delen

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Outlook Mail

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Forms

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×