Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om tekst op te maken in uw e-mail in Outlook

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele of cognitieve beperking die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Microsoft, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga voor algemene hulp naar Startpagina Microsoft-ondersteuning.

Gebruik Outlook met uw toetsenbord en schermlezer om tekst in uw e-mailbericht toe te voegen of te bewerken. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert hoe u het lettertype wijzigt, verschillende opmaakopties toepast en koppen gebruikt om de leesbaarheid van uw bericht te verbeteren.

Decoratief pictogram Hebt u instructies nodig voor het opmaken van tekst in Outlook, maar niet met een schermlezer? Zie De grootte of opmaak van tekst wijzigen of Tekst en apps groter maken.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst toevoegen of bewerken

 1. Druk in uw Postvak IN op Ctrl+N om een e-mailbericht op te stellen. U hoort: 'Naamloos, bericht', gevolgd door de berichtindeling en 'Venster, Aan, bewerken'.

 2. Druk zo nodig herhaaldelijk op de Tab-toets om naar de hoofdtekst van het bericht te gaan. Wanneer de focus naar de hoofdtekst van het bericht wordt verplaatst, hoort u de titel van het bericht, gevolgd door 'Bericht, bewerken'. In JAWS hoort u: 'Bericht, bewerken'.

 3. Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

  • Gebruik de pijltoetsen om door de berichttekst te navigeren.

  • Als u tekst wilt toevoegen, begint u te typen.

  • Als u tekst wilt selecteren, drukt u op Shift+pijltoetsen totdat u de gewenste tekst hebt geselecteerd.

  • Als u een stuk tekst wilt vervangen, drukt u op Shift+pijltoetsen totdat u de gewenste tekst hebt geselecteerd en typt u de nieuwe tekst.

Het lettertype wijzigen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt wijzigen of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht als u nog geen tekst hebt ingevoerd.

 2. Druk op Alt+H, F, F. Het veld Lettertype krijgt de focus. U hoort het geselecteerde lettertype.

 3. Druk op de pijl-omlaag om door de lettertypen te lopen. U hoort de namen van de lettertypen terwijl u navigeert. Wanneer u bij het gewenste lettertype bent, drukt u op Enter. Het geselecteerde lettertype wordt toegepast.

Het standaardlettertype voor e-mailberichten wijzigen

Wanneer u het standaardlettertype wijzigt, wordt het geselecteerde lettertype toegepast telkens wanneer u Outlook gebruikt. U kunt het standaardlettertype voor nieuwe berichten die u opstelt en uw antwoorden en doorgestuurde berichten onafhankelijk van elkaar wijzigen.

 1. Druk in Outlook op Alt+F, T om het vensterOutlook Opties te openen. U hoort: 'Outlook venster opties'.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Mail'.

 3. Druk op Alt+F om de focus te verplaatsen naar de knop Briefpapier en lettertypen en druk vervolgens op Enter. Het dialoogvenster Handtekeningen en e-mailpapier wordt geopend met het tabblad Persoonlijk e-mailpapier geselecteerd.

 4. Ga op een of meer van de volgende manieren te werk om naar de optie te gaan die u wilt wijzigen:

  • Druk op F om het standaardlettertype te wijzigen voor alle nieuwe e-mailberichten die u opstelt.

  • Als u het standaardlettertype voor antwoorden en doorsturen wilt wijzigen, drukt u op O.

  • Als u het standaardlettertype voor het opstellen en lezen van berichten zonder opmaak wilt wijzigen, drukt u op N.

 5. Het dialoogvenster Lettertype wordt geopend met de focus in het veld Lettertype . Druk op pijl-omlaag om door de lettertypeopties te bladeren. U hoort de namen van de lettertypen terwijl u navigeert. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter. Het dialoogvenster Lettertype wordt gesloten en u gaat terug naar het dialoogvenster Handtekeningen en e-mailpapier .

 6. Als u de wijziging wilt accepteren en het nieuwe lettertype wilt toepassen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u op Enter.

 7. Als u het vensterOutlook Opties wilt sluiten en wilt terugkeren naar de Outlook hoofdweergave, drukt u op de Tab-toets totdat u 'KNOP OK' hoort en drukt u op Enter.

De tekengrootte wijzigen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u groter of kleiner wilt maken of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht als u nog geen tekst hebt ingevoerd.

 2. Druk op Alt+H, F, S. Het veld Tekengrootte krijgt de focus. U hoort de geselecteerde tekengrootte.

 3. Typ de nieuwe tekengrootte die u wilt gebruiken en druk op Enter. De nieuwe grootte wordt toegepast.

De standaardtekengrootte voor e-mailberichten wijzigen

Wanneer u de standaardtekengrootte wijzigt, wordt de geselecteerde tekengrootte toegepast telkens wanneer u Outlook gebruikt. U kunt de standaardtekengrootte voor nieuwe berichten die u opstelt en uw antwoorden en doorgestuurde berichten onafhankelijk van elkaar wijzigen.

 1. Druk in Outlook op Alt+F, T om het vensterOutlook Opties te openen. U hoort: 'Outlook venster opties'.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Mail'.

 3. Druk op Alt+F om de focus te verplaatsen naar de knop Briefpapier en lettertypen en druk vervolgens op Enter. Het dialoogvenster Handtekeningen en e-mailpapier wordt geopend met het tabblad Persoonlijk e-mailpapier geselecteerd.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit om naar de optie te gaan die u wilt wijzigen:

  • Als u de standaardlettergrootte wilt wijzigen voor nieuwe e-mailberichten die u opstelt, drukt u op F.

  • Als u de standaardlettergrootte voor antwoorden en doorsturen wilt wijzigen, drukt u op O.

  • Als u de standaardlettergrootte wilt wijzigen voor het opstellen en lezen van berichten zonder opmaak, drukt u op N.

 5. Het dialoogvenster Lettertype wordt geopend met de focus in het veld Lettertype . Als u de focus naar het veld Grootte wilt verplaatsen, drukt u op Alt+S. U hoort de huidige tekengrootte. Als u deze wilt wijzigen, typt u de gewenste tekengrootte, bijvoorbeeld 16 en drukt u op Enter. Het dialoogvenster Lettertype wordt gesloten en u gaat terug naar het dialoogvenster Handtekeningen en e-mailpapier .

 6. Als u de wijziging wilt accepteren en de nieuwe tekengrootte wilt toepassen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u op Enter.

 7. Als u het vensterOutlook Opties wilt sluiten en wilt terugkeren naar de Outlook hoofdweergave, drukt u op de Tab-toets totdat u 'KNOP OK' hoort en drukt u op Enter.

De tekengrootte wijzigen voor uw Postvak IN-items

De indeling van uw Postvak IN heet een weergave, en u kunt deze aanpassen – of zelfs nieuwe weergaven maken – via het tabblad Weergave in uw Outlook.

 1. Ga in Outlook naar uw Postvak IN en druk op Alt+V, V. Het dialoogvenster Geavanceerde weergave-instellingen: Comprimeren wordt geopend. U hoort: 'Geavanceerde weergave-instellingen'.

  Tip: Druk op Ctrl+Shift+I om snel naar uw Postvak IN te gaan.

 2. Druk op O om naar de lettertype-instellingen te gaan. Het dialoogvenster Overige instellingen wordt geopend. U hoort: 'Overige instellingen'.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om naar de optie te gaan die u wilt wijzigen:

  • Druk op C om de tekengrootte voor de kolomkoppen in uw Postvak IN te wijzigen.

  • Als u de tekengrootte wilt wijzigen voor de berichttitels die worden weergegeven in uw Postvak IN, drukt u op W.

  • Als u de tekengrootte wilt wijzigen voor het berichtvoorbeeld dat wordt weergegeven in uw Postvak IN, drukt u op T.

 4. Het dialoogvenster Lettertype wordt geopend met de focus in het veld Lettertype en u hoort: 'Lettertype'. Druk op Alt+S om naar het veld Tekengrootte te gaan. U hoort de huidige tekengrootte. Als u deze wilt wijzigen, typt u de gewenste tekengrootte, bijvoorbeeld 16 en drukt u op Enter. Het dialoogvenster Lettertype wordt gesloten en u gaat terug naar het dialoogvenster Overige instellingen .

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en druk op Enter. Het dialoogvenster Overige instellingen wordt gesloten.

 6. Als u het dialoogvenster Geavanceerde weergave-instellingen: Comprimeren wilt sluiten en de nieuwe tekengrootte wilt toepassen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u op Enter. U gaat dan terug naar de hoofdweergave van Outlook.

Themalettertypen gebruiken

 1. Wanneer u een e-mailbericht opstelt, drukt u op Alt+P, T, F. De lijst met themalettertypen wordt geopend en u hoort de naam van het geselecteerde thema.

 2. Druk op de pijl-omlaag of pijl-omhoog om door de lettertype-opties te lopen. De schermlezer leest de opties op terwijl u navigeert.

 3. Wanneer u bij de gewenste optie bent, drukt u op Enter.

De opmaak Vet, Cursief of Onderstrepen toepassen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt opmaken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit om de tekst op te maken:

  • Druk op Ctrl+B om de opmaak Vet toe te passen.

  • Druk op Ctrl+I om de opmaak Cursief toe te passen.

  • Druk op Ctrl+U om de opmaak Onderstrepen toe te passen.

Koppen toevoegen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt omzetten in een kop of plaats de cursor op de plek waar u een kop wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+O, L. De beschikbare Stijlen worden geopend en u hoort: 'Stijlen.'

 3. Gebruik de pijltoetsen om door de stijlopties te lopen. De schermlezer leest de opties op terwijl u navigeert.

 4. Wanneer u bij de gewenste kopstijl bent aangekomen, drukt u op Enter. Als u eerder tekst hebt geselecteerd, wordt de kopstijl hierop toegepast. Als u een nieuwe kop invoegt, kunt u de tekst van de kop nu typen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken om in of uit te zoomen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Outlook Mail

Gebruik Outlook voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om tekst in uw e-mailbericht toe te voegen of te bewerken. U leert hoe u het lettertype en de tekengrootte of de tekengrootte kunt wijzigen en andere opmaakopties kunt toepassen, zoals vet, cursief en onderstrepen.

Decoratief pictogram Hebt u instructies nodig voor het opmaken van tekst in Outlook, maar niet met een schermlezer? Zie E-mailberichten opmaken in Outlook voor Mac.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen of bewerken

 1. Als u een e-mailbericht wilt opstellen, drukt u in uw Postvak IN op Command+N. Een nieuw berichtvenster wordt geopend met de focus op het veld Naar.

  Tip: Druk op Command+1 om snel naar uw Postvak IN te gaan.

 2. Druk zo nodig herhaaldelijk op de Tab-toets om naar de hoofdtekst van het bericht te gaan. Wanneer de focus naar de hoofdtekst van het bericht wordt verplaatst, hoort u 'Opmaakbalk verlaten, hoofdtekst invoeren, tekst bewerken', gevolgd door de huidige tekstinvoegpositie.

 3. Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

  • Als u tekst wilt toevoegen, begint u te typen.

  • Gebruik de pijltoetsen om door de berichttekst te navigeren.

  • Als u tekst wilt selecteren, drukt u op Shift+pijltoetsen totdat u de gewenste tekst hebt geselecteerd.

  • Als u een stuk tekst wilt vervangen, drukt u op Shift+pijltoetsen totdat u de gewenste tekst hebt geselecteerd en typt u de nieuwe tekst.

Het lettertype wijzigen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt wijzigen of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht als u nog geen tekst hebt ingevoerd.

 2. Druk op Command+D. U hoort: 'Dialoogvenster Lettertype'.

 3. Als u naar de lijst met lettertypeopties wilt gaan, drukt u op de Tab-toets totdat u het huidige lettertype en 'Keuzelijst met invoervak lettertype' hoort. Druk op de pijl-omlaag of pijl-omhoog om door de lettertype-opties te lopen. Wanneer u het lettertype hoort dat u wilt gebruiken, drukt u op Control+Option+spatiebalk. Het nieuwe lettertype wordt toegepast.

Het standaardlettertype voor e-mailberichten wijzigen

Wanneer u het standaardlettertype wijzigt, wordt het geselecteerde lettertype toegepast telkens wanneer u Outlook voor Mac gebruikt. U kunt het standaardlettertype voor nieuwe berichten die u opstelt en uw antwoorden en doorgestuurde berichten onafhankelijk van elkaar wijzigen.

 1. Druk in Outlook voor Mac op Command+komma (,). Het dialoogvenster Outlook Voorkeuren wordt geopend.

 2. Druk herhaaldelijk op Tab totdat u "Lettertypen, knop" hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren. Het dialoogvenster Lettertypen wordt geopend.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om naar de optie te gaan die u wilt wijzigen:

  • Als u het standaardlettertype wilt wijzigen voor nieuwe e-mailberichten die u opstelt, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Nieuwe e-mail' hoort. Druk eenmaal op Control+Option+pijl-rechts en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  • Als u het standaardlettertype voor antwoorden en doorsturen wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Beantwoorden of doorsturen' hoort. Druk eenmaal op Control+Option+pijl-rechts en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  • Als u het standaardlettertype voor het opstellen en lezen van berichten zonder opmaak wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Tekst zonder opmaak' hoort. Druk eenmaal op Control+Option+pijl-rechts en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Het dialoogvenster Lettertype wordt geopend met de focus op het tabblad Lettertype . Druk eenmaal op de Tab-toets. U hoort het huidige lettertype en 'Keuzelijst met invoervak lettertype'.

 5. Als u door de lettertypeopties wilt bladeren, drukt u op de toets Pijl-omlaag. Wanneer u het gewenste lettertype hoort, drukt u op Return.

 6. De focus keert terug naar het dialoogvenster Lettertypen . Druk op Command+W om het dialoogvenster te sluiten en terug te keren naar de Outlook hoofdweergave.

De tekstweergave of tekengrootte wijzigen

U kunt de tekengrootte wijzigen terwijl u een bericht opstelt of leest.

Voor instructies over het instellen en gebruiken van een nieuwe tekengrootte telkens wanneer u Outlook voor Mac opent, raadpleegt u De standaardlettertypegrootte voor e-mailberichten wijzigen of De tekengrootte vergroten.

 1. Voer in het e-mailbericht dat u opstelt of leest een van de volgende handelingen uit om de tekengrootte met twee punten te wijzigen:

  • Druk op Command+plusteken (+) om het lettertype groter te maken. U hoort: "Grotere tekengrootte."

  • Druk op Command+minteken (-) om het lettertype kleiner te maken. U hoort: "Kleinere tekengrootte."

De standaardtekengrootte voor e-mailberichten wijzigen

Wanneer u de standaardtekengrootte wijzigt, wordt de geselecteerde tekengrootte toegepast telkens wanneer u Outlook voor Mac gebruikt. U kunt de standaardtekengrootte voor nieuwe berichten die u opstelt en uw antwoorden en doorgestuurde berichten onafhankelijk van elkaar wijzigen.

 1. Druk in Outlook voor Mac op Command+komma (,). Het dialoogvenster Outlook Voorkeuren wordt geopend.

 2. Druk herhaaldelijk op Tab totdat u "Lettertypen, knop" hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren. Het dialoogvenster Lettertypen wordt geopend.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om naar de optie te gaan die u wilt wijzigen:

  • Als u de standaardlettergrootte wilt wijzigen voor nieuwe e-mailberichten die u opstelt, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Nieuwe e-mail' hoort. Druk eenmaal op Control+Option+pijl-rechts en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  • Als u de standaardlettergrootte voor antwoorden en doorsturen wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Beantwoorden of doorsturen' hoort. Druk eenmaal op Control+Option+pijl-rechts en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  • Als u de standaardlettergrootte wilt wijzigen voor het opstellen en lezen van berichten met tekst zonder opmaak, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Tekst zonder opmaak' hoort. Druk eenmaal op Control+Option+pijl-rechts en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Het dialoogvenster Lettertype wordt geopend. Als u naar het menu Grootte wilt gaan, drukt u op de Tab-toets totdat u de huidige tekengrootte en 'Grootte, keuzelijst met invoervak' hoort. Typ de nieuwe tekengrootte en druk op Return. Het dialoogvenster Lettertype wordt gesloten en u keert terug naar het dialoogvenster Lettertypen .

 5. Druk op Command+W om het dialoogvenster Lettertypen te sluiten en terug te keren naar de Outlook hoofdweergave.

De grootte van de tekstweergave vergroten

U kunt de tekstgrootte die wordt gebruikt in het mappenvenster, de berichtenlijst en het leesvenster allemaal tegelijk wijzigen.

Opmerking: Voor deze functie is macOS 10.11 en hoger vereist.

 1. Druk in Outlook voor Mac op Command+komma (,). Het dialoogvenster Outlook Voorkeuren wordt geopend.

 2. Druk herhaaldelijk op Tab totdat u "Lettertypen, knop" hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren. Het dialoogvenster Lettertypen wordt geopend.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u de huidige weergavegrootte hoort, bijvoorbeeld 'Standaard, tekstweergavegrootte, schuifregelaar'.

 4. Als u de schuifregelaar naar rechts wilt verplaatsen en de tekstgrootte wilt vergroten, drukt u op de pijl-rechts totdat u de gewenste waarde hoort. De wijziging wordt onmiddellijk toegepast.

 5. Druk op Command+W om het dialoogvenster af te sluiten. De focus keert terug naar uw Postvak IN.

De opmaak Vet, Cursief of Onderstrepen toepassen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt opmaken of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht.

 2. Als u een opmaakoptie wilt selecteren, voert u een of meer van de volgende handelingen uit:

 • Druk op Command+B om de opmaak Vet toe te passen.

 • Druk op Command+I om de opmaak Cursief toe te passen.

 • Druk op Command+U om de opmaak Onderstrepen toe te passen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om in of uit te zoomen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Outlook Mail

Gebruik Outlook voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om tekst in uw e-mailbericht toe te voegen of te bewerken.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen aan een nieuw e-mailbericht

 1. Als u een nieuw e-mailbericht wilt opstellen, tikt u met vier vingers onder aan het scherm. Swipe vervolgens naar links totdat u 'Knop Opstellen' hoort en dubbeltik op het scherm. De focus wordt in het veld Aan geplaatst. U hoort 'Aan, tekstveld', gevolgd door de huidige tekstinvoegpositie.

 2. Als u naar de hoofdtekst van het bericht wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Email hoofdtekst, tekstveld met meerdere regels'.

 3. Dubbeltik op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om uw tekst te typen. Als u naar het toetsenbord wilt gaan, tikt u met vier vingers onder aan het scherm en swipet u naar links totdat u een toetsenbordelement hoort, bijvoorbeeld 'Return'.

Tekst bewerken in een e-mailbericht

 1. Swipe tijdens het opstellen van een e-mailbericht naar rechts of links als u de focus wilt verplaatsen naar de hoofdtekst van het bericht. Wanneer de focus naar de hoofdtekst van het bericht wordt verplaatst, hoort u: 'Email hoofdtekst, tekstveld met meerdere regels'.

 2. Dubbeltik op het scherm. Schuif uw vinger omhoog of omlaag in het scherm om alinea per alinea door de tekst te navigeren. U kunt de VoiceOver-rotor ook instellen op Lijnen, Woorden of Tekens en vervolgens herhaaldelijk omhoog of omlaag swipen om door de tekst te navigeren totdat u de plek hebt bereikt om tekst te bewerken of toe te voegen.

 3. Wanneer u de plaats bereikt die u wilt bewerken, dubbeltikt u op het scherm en voert u een of meer van de volgende handelingen uit om uw e-mailbericht te bewerken:

  • Als u tekst wilt toevoegen, gebruikt u het schermtoetsenbord om te typen.

  • Als u een stuk tekst wilt selecteren, dubbeltikt u met twee vingers op het scherm en schuift u uw vingers uit elkaar.

  • Als u opmaak wilt toepassen op de tekst, swipet u naar rechts totdat u 'Opmaak van tekst met opmaak' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de gewenste opmaakoptie hoort, bijvoorbeeld 'Vet, knop'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Een schermlezer gebruiken om in of uit te zoomen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Outlook Mail

Gebruik Outlook voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om tekst toe te voegen of te bewerken in een e-mailbericht.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen aan een nieuw e-mailbericht

 1. Als u wilt beginnen met het opstellen van een e-mailbericht, schuift u met één vinger in de buurt van de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u 'Knop Opstellen' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Het venster Nieuw bericht wordt geopend.

 2. Als u de focus naar de hoofdtekst van het e-mailbericht wilt verplaatsen, swipet u naar rechts totdat u 'Edit box' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om uw bericht te typen.

  Tip: U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats een vinger op het scherm en schuif deze over de onderste helft van het scherm. TalkBack kondigt de items aan wanneer u er met uw vinger op komt. Als u een toetsenborditem wilt selecteren, tilt u uw vinger op. Afhankelijk van uw apparaatinstellingen, moet u mogelijk dubbeltikken op het scherm om het teken in te voegen. 

 4. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

Tekst bewerken in een e-mailbericht

 1. Zoek in de hoofdtekst van het e-mailbericht de tekst die u wilt bewerken. Swipe herhaaldelijk omhoog en omlaag totdat u de navigatiemodus hoort die u wilt gebruiken, zoals 'Woorden' of 'Lijnen'. Swipe vervolgens omhoog of omlaag om door de tekst te navigeren totdat u het stuk tekst hoort dat u wilt bewerken. De focus wordt direct voor het aangekondigde woord of de regel met tekst geplaatst.

 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit om het bericht te bewerken:

  • Gebruik het schermtoetsenbord om uw bericht te typen.

  • Als u opmaak wilt toepassen op de tekst, swipet u naar rechts totdat u 'Opmaakopties weergeven' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de gewenste opmaakoptie hoort, bijvoorbeeld 'Vet, knop'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een afbeelding of afbeelding in te voegen in een e-mailbericht in Outlook

Een schermlezer gebruiken om in of uit te zoomen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Outlook Mail

Gebruik Webversie van Outlook met uw toetsenbord en een schermlezer om tekst in uw e-mailbericht toe te voegen of te bewerken. We hebben het getest met Verteller in Microsoft Edge en JAWS en NVDA in Chrome, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers en webbrowsers zolang ze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen. U leert hoe u het lettertype en de tekengrootte kunt wijzigen en verschillende opmaakopties kunt toepassen, zoals vet, cursief en onderstrepen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat het Leesvenster is uitgeschakeld.

 • Als u Webversie van Outlook gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Webversie van Outlook wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Webversie van Outlook.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht knoppenbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen aan een nieuw e-mailbericht

 1. Als u een nieuw e-mailbericht wilt opstellen, drukt u in uw Postvak IN op N. Het nieuwe berichtvenster vervangt het Postvak IN. De focus bevindt zich in het tekstveld Aan .

  Tip: Voor meer informatie over het opstellen van een e-mail in Webversie van Outlook raadpleegt u de sectie 'Een e-mail maken en verzenden' in Basistaken met een schermlezer met e-mail in Outlook.

 2. Als u naar de hoofdtekst van het bericht wilt gaan, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Berichttekst, bewerken'.

 3. Typ uw bericht.

Tekst bewerken in een e-mailbericht

 1. Als u een e-mailbericht wilt bewerken, voert u een of meer van de volgende handelingen uit in de berichttekst:

  • Gebruik de pijltoetsen om door de berichttekst te navigeren.

  • Als u tekst wilt toevoegen, typt u.

  • Druk op Shift+pijltoetsen om de tekst te selecteren.

  • Als u een stuk tekst wilt vervangen, selecteert u de tekst en typt u de nieuwe tekst.

Het lettertype wijzigen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt wijzigen of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht als u nog geen tekst hebt ingevoerd.

 2. Druk eenmaal op de Tab-toets. U hoort 'Opmaakopties', gevolgd door de geselecteerde optie.

 3. Druk op de pijl-links, rechts, pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het geselecteerde lettertype hoort.

 4. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het gewenste lettertype hoort.

De tekengrootte wijzigen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt wijzigen of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht als u nog geen tekst hebt ingevoerd.

 2. Druk eenmaal op de Tab-toets. U hoort 'Opmaakopties', gevolgd door de geselecteerde optie.

 3. Druk op de pijl-links, rechts, pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de geselecteerde tekengrootte hoort.

 4. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste tekengrootte hoort.

De opmaak Vet, Cursief of Onderstrepen toepassen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt wijzigen of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht als u nog geen tekst hebt ingevoerd.

 2. Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

  • Druk op Ctrl+B om de opmaak Vet toe te passen.

  • Druk op Ctrl+I om de opmaak Cursief toe te passen.

  • Druk op Ctrl+U om de tekst te onderstrepen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Een schermlezer gebruiken om in of uit te zoomen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Outlook Mail

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×