Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om grafieken te maken in PowerPoint

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele of cognitieve beperking die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Microsoft, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga voor algemene hulp naar Startpagina Microsoft-ondersteuning.

Gebruik PowerPoint met het toetsenbord en een schermlezer om een grafiek toe te voegen aan uw presentatie en om een grafiek te selecteren zodat u ermee kunt werken. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Notities: 

In dit onderwerp

Basisgrafiek toevoegen

Kies het grafiektype en de stijl en voeg vervolgens uw gegevens in in het ingesloten Excel werkblad om de grafiek vorm te geven.

 1. Plaats de cursor in de presentatie op de positie waarop u de grafiek wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt+N, C. In Verteller hoort u: 'Grafiekvenster invoegen'. Met JAWS en NVDA hoort u: 'Dialoogvenster Grafiek invoegen'.

 3. Druk op Tab. Met Verteller en NVDA hoort u 'Grafiektypen', gevolgd door het geselecteerde grafiektype. In JAWS hoort u: 'Knop Kolom geselecteerd'.

 4. U selecteert het grafiektype door op de pijl-omhoog of -omlaag te drukken totdat u het gewenste type hoort.

 5. U selecteert de grafiekstijl door op de Tab-toets en vervolgens de pijl-rechts of -links te drukken totdat u de gewenste stijl hoort.

 6. Druk op Enter wanneer u klaar bent. Aan de presentatie wordt een grafiek toegevoegd van het type en in de stijl die u hebt geselecteerd.

  Een ingesloten Excel werkblad toont de tijdelijke aanduidingen voor de grafiek. De focus bevindt zich in een cel in het Excel werkblad.

 7. Als u de tijdelijke aanduidingen in het werkblad wilt vervangen door uw eigen gegevens, drukt u op de Tab-toets, Shift+Tab of de pijltoetsen totdat u de cel hoort die u wilt bewerken en typt u vervolgens uw gegevens. Herhaal dit totdat u alle waarden van de tijdelijke aanduidingen hebt vervangen. Als u de waarden in de PowerPoint-grafiek wilt bijwerken, drukt u op Enter of verplaatst u de cursor naar een andere cel.

 8. Druk op Alt+F4 om het werkblad te sluiten.

Een grafiek selecteren en bewerken

Als u wijzigingen aan een bestaande grafiek wilt aanbrengen, moet u de grafiek eerst selecteren.

 1. Navigeer naar het gebied met dia-inhoud en druk op de Tab-toets totdat de schermlezer de grafiek aankondigt.

 2. Druk op Alt+J, C om het tabblad Grafiekontwerp op het lint te openen. U hoort: 'Hulpmiddelen voor grafieken'. Druk op de Tab-toets totdat u de gewenste menuoptie hoort en druk vervolgens op Enter om deze te selecteren en andere opties te openen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om een grafiek toe te voegen aan uw presentatie en om een grafiek te selecteren zodat u ermee kunt werken.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Basisgrafiek toevoegen

Kies het grafiektype en de stijl en voeg vervolgens uw gegevens in in het ingesloten Excel werkblad om de grafiek vorm te geven.

 1. Plaats de cursor in de presentatie op de positie waarop u de grafiek wilt toevoegen.

 2. Druk op F6 totdat u het huidig geselecteerde tabblad op het lint hoort.

 3. Druk op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts totdat u 'Tabblad Invoegen' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Menuknop Nieuwe dia'.

 5. Druk op de pijl-rechts totdat u 'Menuknop Grafiek' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U hoort: 'Grafiekvenster, kolom, submenu'.

 6. U selecteert het grafiektype door op de pijl-omhoog of -omlaag te drukken totdat u het gewenste type hoort, bijvoorbeeld 'Submenu cirkel'. Druk vervolgens op de pijl-rechts. Het submenu wordt uitgevouwen.

 7. Als u de grafiekstijl wilt selecteren, drukt u op de pijltoetsen totdat u de gewenste stijl hoort, bijvoorbeeld '3D-cirkel'. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren. Aan de presentatie wordt een grafiek toegevoegd van het type en in de stijl die u hebt geselecteerd.

  Er wordt een Excel werkblad geopend met de tijdelijke aanduidingen voor de grafiek. De focus bevindt zich in een cel in het Excel werkblad.

 8. Als u de tijdelijke aanduidingen in het werkblad wilt vervangen door uw eigen gegevens, drukt u op de Tab-toets, Shift+Tab of de pijltoetsen totdat u de cel hoort die u wilt bewerken. Typ de gegevens en druk vervolgens op Enter. Herhaal dit totdat u alle waarden van de tijdelijke aanduidingen hebt vervangen. PowerPoint werkt de nieuwe waarden automatisch bij in de grafiek terwijl u typt.

 9. Druk op Command+Q om het werkblad te sluiten.

Een grafiek selecteren en bewerken

 1. Druk op de dia met de grafiek op F6 totdat u het volgende hoort: 'Diabewerkingsvenster, lay-outgebied'.

 2. Druk op Tab totdat u de naam van de grafiek hoort, gevolgd door 'U bevindt zich nu in een grafiek.'

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om met het grafiekgebied te werken.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit om de opties voor het bewerken van de grafiek te openen:

  • Als u snel uw grafiek wilt bewerken, drukt u op Control+Option+Shift+M om het snelmenu te openen. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort, bijvoorbeeld 'Grafiektype wijzigen' of 'Gegevens bewerken in Excel '. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om meer opties te openen.

  • Als u naar het tabblad Grafiekontwerp op het lint wilt gaan, drukt u op Control+Option+I om Itemkiezer te openen. Typegrafiekontwerp. U hoort: 'Eén item, tabblad Grafiekontwerp'. Druk op Return om te selecteren en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het tabblad Grafiekontwerp te openen. Druk op de Tab-toets totdat u de gewenste menuoptie hoort en druk vervolgens op de spatiebalk om deze te selecteren en andere opties te openen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×