Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om met weergaven te werken in Project

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele of cognitieve beperking die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Microsoft, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga voor algemene hulp naar Startpagina Microsoft-ondersteuning.

Gebruik Project toetsenbord en een schermlezer om de juiste weergave van uw planning te kiezen. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Als u de juiste weergave gebruikt voor het juiste doel, kunt u gemakkelijker uw project op schema houden. Om te bepalen welke weergave het beste aansluit bij uw behoeften, bekijkt u eerst welke gegevens u wilt controleren (taak-, resource- of toewijzingsgegevens) en besluit u welke indeling u wilt gebruiken.

Notities: 

In dit onderwerp

Schakelen tussen weergaven

Als u tussen verschillende weergaven wilt schakelen, selecteert en opent u een weergave met de volgende sneltoetsen:

Handeling

Drukt u op

De weergave Gantt-diagram selecteren en openen

Alt+W, G, G

De weergave Taakgebruik selecteren en openen

Alt+W, K, K

De weergave Teamplanner selecteren en openen

Alt+W, P, P

De weergave Resourceblad selecteren en openen

Alt+W, S, S

Weergave Tijdlijn

In de weergave Tijdlijn krijgt u een momentopname van belangrijke taken en mijlpalen die u bijvoorbeeld kunt presenteren in een statusrapport of vergadering. U kunt de inhoud van de weergave Tijdlijn verplaatsen naar een PowerPoint-dia of deze afdrukken of e-mailen.

De weergave Tijdlijn kan worden geopend als onderdeel van de andere weergaven of in een afzonderlijk venster. Als de tijdlijn deel uitmaakt van de andere weergaven, wordt deze standaard bovenaan de weergave weergegeven.

Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in deze weergave:

Handeling

Drukt u op

De tijdlijn in- en uitschakelen

Alt+W, T, L

Cyclus tussen de hoofdweergave en de tijdlijn

F6 of Shift+F6

De tijdlijnweergave openen in een afzonderlijk venster

Alt+W, O, T, L

Doorloop de elementtypen in de tijdlijn: taakbalk, mijlpaal, bijl en tijdlijnbalk, met de eerste van dat type geselecteerd

Tab of pijl-omlaag

De elemententypen in de tegenovergestelde volgorde doorloop

Shift+Tab, pijl-omhoog

Ga bijvoorbeeld naar het vorige of volgende item van dat type en ga naar de volgende mijlpaal

Pijl-links of pijl-rechts

Het dialoogvenster Taakgegevens openen

Shift+F2

Weergave Gantt-diagram

Gebruik de weergave Gantt-diagram om een overzicht van de huidige status en de voortgang van het project te bekijken. In deze weergave kunt u ook zien hoe taken aan elkaar zijn gerelateerd.

Als de tijdlijn is ingeschakeld, wordt deze bovenaan het venster weergegeven. Onder de tijdlijn is het hoofdinhoudsgebied onderverdeeld in twee deelvensters. Links ziet u de invoerspreadsheet, waarin u de modus, naam, duur en begin- en einddatums van de taak en de voorafgaande taken kunt definiëren. Rechts ziet u het staafdiagram met de gegevens van de spreadsheet in voortgangsblokken en afhankelijkheidslijnen.

Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in deze weergave:

Handeling

Drukt u op

Verplaatsen tussen kolommen en rijen in het werkblad

Tab, Shift+Tab of de pijltoetsen

Het dialoogvenster Taakgegevens openen

Shift+F2

Weergave Taakgebruik

In de weergave Taakgebruik kunt u toewijzingen invoeren, bewerken en controleren op taak.

Als de tijdlijn is ingeschakeld, wordt deze bovenaan het venster weergegeven. Onder de tijdlijn is het hoofdinhoudsgebied onderverdeeld in twee deelvensters. In het spreadsheetvenster aan de linkerkant wordt elke taak vermeld met de toegewezen resources ingesprongen eronder. Het roostervenster aan de rechterkant bevat gegevens, zoals werk of kosten voor de taak, en de toewijzing wordt weergegeven op basis van de tijdschaal, bijvoorbeeld per dag of per week.

Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in deze weergave:

Handeling

Drukt u op

Verplaatsen tussen kolommen en rijen in het werkblad

Tab, Shift+Tab of de pijltoetsen

Het dialoogvenster Taakgegevens openen

Shift+F2

Naar het roostervenster gaan

F6

Weergave Teamplanner

Gebruik de weergave Teamplanner om taken te controleren vanuit het perspectief van de persoon die hieraan werkt en een overzicht te krijgen van de planning.

Als de tijdlijn is ingeschakeld, wordt deze bovenaan het venster weergegeven. Onder de tijdlijn is het hoofdinhoudsgebied onderverdeeld in drie deelvensters. De spreadsheet aan de linkerkant bevat de resourcenamen en alle niet-geplande taken. Rechts ziet u het agendavenster. Onderaan het venster ziet u een deelvenster met niet-toegewezen taken.

Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in deze weergave:

Handeling

Drukt u op

Verplaatsen tussen kolommen en rijen in het werkblad

Tab, Shift+Tab of de pijltoetsen

Een resourcerij of een groeperingsrij uitv

Alt+Shift+plusteken (+) of Alt+Shift+minteken (-)

Schuif door de tijdschaal

Alt+pijl-links of pijl-rechts

Het dialoogvenster Taakgegevens openen

Enter (in een taak)

Taken verplaatsen

Ctrl+pijltoetsen

Weergave Resourceblad

Gebruik de weergave Resourceblad als u resourcegegevens voor het project wilt invoeren, bewerken of controleren in een spreadsheet.

Als de tijdlijn is ingeschakeld, wordt deze bovenaan het venster weergegeven. Onder de tijdlijn neemt de spreadsheet met bijvoorbeeld resources, kosten en standaardtarieven, de meeste ruimte in beslag in het hoofdinhoudsgebied.

Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in deze weergave:

Handeling

Drukt u op

Verplaatsen tussen kolommen en rijen in het werkblad

Tab, Shift+Tab of de pijltoetsen

Het dialoogvenster Resourcegegevens openen

Shift+F2

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw project te maken in Project

Een schermlezer gebruiken om een bestaand project te controleren of te bewerken in Project

Sneltoetsen voor Project

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

Gebruik Project Online toetsenbord en een schermlezer om de juiste weergave van uw planning te kiezen. We hebben het getest met Verteller, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Als u de juiste weergave gebruikt voor het juiste doel, kunt u het project makkelijker volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • Als u Project Online gebruikt, is het raadzaam Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Project Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Project Online.

In dit onderwerp

De weergave op de pagina Project wijzigen

 1. Druk in de weergave Projecten op Ctrl+F6 om naar een tabblad te gaan. Druk indien nodig op de Tab-toets of op Shift+Tab totdat u 'Projecten, Projectencentrum, hulpmiddelen, groep, tabblad 2 van 2, koppeling' hoort en druk op Enter.

 2. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u 'Beeld, knop' hoort. Druk op de spatiebalk om de lijst met beschikbare weergaven te openen.

 3. Druk op de toets Pijl-omlaag om door de weergaven te navigeren. Druk op Enter om een weergave te selecteren.

De weergave op de pagina Planning wijzigen

 1. Druk op de pagina Planning pagina van uw project op Ctrl+F6 om naar een tabblad te gaan. Druk indien nodig op de Tab-toets of op Shift+Tab totdat u 'Taken, Planning, hulpmiddelen, groep, tabblad 4 van 5' hoort en druk op Enter.

 2. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u 'Beeld, knop' hoort. Druk op de spatiebalk om de lijst met beschikbare weergaven te openen.

 3. Druk op de toets Pijl-omlaag om door de weergaven te navigeren. Druk op Enter om een weergave te selecteren.

De indeling wijzigen

U kunt aangeven hoe de gegevens moeten worden weergegeven. Zo kunt u een Gantt-diagram weergeven of verbergen, de gegevens presenteren in een tijdgebonden weergave of in een tabel met de indeling Blad.

 1. Als u de indeling wilt wijzigen in de weergave Taken, drukt u op Ctrl+F6 om naar een tabblad te gaan. Druk indien nodig op de Tab-toets of op Shift+Tab totdat u 'Taken, tabblad' hoort en druk op Enter.

 2. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u 'Indeling, knop' hoort en druk op de spatiebalk. De lijst met opties wordt geopend.

 3. Om te kiezen tussen Gantt-diagram, Tijdgebonden gegevens en Blad, drukt u op de pijl-omlaag totdat u bij de gewenste optie bent en drukt u op Enter om deze te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw project te maken in Project

Een schermlezer gebruiken om een bestaand project te controleren of te bewerken in Project

Basistaken met een schermlezer in Project

Toetsenbordsneltoetsen in Project Online

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×