Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in PowerPoint

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in PowerPoint

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik PowerPoint met het toetsenbord en een schermlezer om de verschillende weergaven te verkennen en te navigeren tussen de weergaven. We hebben dit getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze de gangbare toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Druk op F6 om in PowerPoint te navigeren en de belangrijkste schermelementen te doorlopen. De elementen zijn in orde:

 • De actieve dia

 • De statusbalk

 • De tabbladen op het lint

 • Het notitievenster (als dit is geopend)

 • Het deelvenster Miniaturen

Navigeren in een schermelement

 • Druk op de tab-toets (vooruit) of op SHIFT + TAB (achteruit) om binnen het huidige schermelement te lopen. Druk op de tab-toets om te schakelen tussen de tekstvelden van de actieve dia.

 • Als u een item wilt selecteren, drukt u op Enter.

 • Als u in menu's of lijsten wilt bladeren, drukt u op de pijltoetsen. Als u bijvoorbeeld wilt schakelen tussen de miniaturen van dia's in het deelvenster Miniaturen, drukt u op de pijl-omlaag en pijl-omhoog.

 • Druk op Esc om een menu of modus af te sluiten.

Tip: Druk op CTRL + ALT + 5 om snel de focus te verplaatsen naar de eerste zwevende vorm, zoals een tekstvak of een afbeelding. Vervolgens drukt u op Tab om de zwevende vormen te doorlopen. Druk op Esc om terug te gaan naar de normale navigatie.

Navigeren in de werkbalk Snelle toegang

De werkbalk Snelle toegang in de linkerbovenhoek van het scherm bevat bijvoorbeeld de knop Opslaan .

 1. Druk op ALT + H om naar de werkbalk Snelle toegang te gaan. U hoort: ' tabblad Start '.

 2. Druk op de toets pijl-omhoog. De focus wordt verplaatst naar de werkbalk Snelle toegang.

 3. Druk op de toets pijl-links en pijl-rechts om door de werkbalk te navigeren.

Navigeren naar de besturingselementen van de app

De app-besturingselementen in de rechterbovenhoek van het scherm zijn bijvoorbeeld de knoppen minimaliseren en sluiten .

 1. Druk op ALT + H om naar de besturingselementen van de app te gaan. U hoort: ' tabblad Start '. Druk op de toets pijl-omhoog. De focus wordt verplaatst naar de werkbalk Snelle toegang.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' Weergaveopties voor lint ' hoort, en druk vervolgens op de toets pijl-rechts totdat u de gewenste knop hoort.

Navigeren op de tabbladen op het lint

De groeps opties voor de linttabbladen worden per categorie onderscheiden. De tabbladen in PowerPoint bevatten bijvoorbeeld het tabblad Start , met opties voor het opmaken van tekst, het tabblad Invoegen voor het invoegen van nieuwe dia's of afbeeldingen, het tabblad ontwerpen voor het wijzigen van het uiterlijk van de presentatie, het tabblad Diavoorstelling voor het instellen van de diavoorstelling, en het tabblad weergave voor het wijzigen van een andere weergave.

 • Als u naar de tabbladen op het lint wilt gaan, drukt u op F6 of SHIFT + F6 totdat u het huidig geselecteerde lint tabblad hoort, bijvoorbeeld: ' linttabbladen, geselecteerd, tabblad ontwerpen '.

 • Druk op de toets pijl-links of pijl-rechts om tussen de tabbladen van het lint te schakelen totdat u het gewenste tabblad hoort. Het tabblad is geselecteerd en het lint wordt onder het tabblad weergegeven.

 • U kunt ook sneltoetsen gebruiken om naar een tabblad op het lint te gaan en deze te selecteren. Zie sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te makenvoor meer informatie.

Navigeren op het lint

Het lint bevindt zich onder de rij met tabbladen op het lint (JAWS roept de naam het ' onderste lint '). Als u een tabblad selecteert, wordt er een lint speciaal voor tabbladen onder het tabblad weergegeven. Elk lint bevat opties die zijn ingedeeld in groepen. Als u bijvoorbeeld het tabblad Invoegen selecteert, kunt u verschillende items, zoals afbeeldingen of grafieken, selecteren om in uw dia in te voegen op het lint.

 • Druk op de tab-toets om naar het lint te gaan op het geselecteerde tabblad van het lint. U hoort de eerste optie op het lint.

 • Druk op de tab-toets om te navigeren op het lint en te schakelen tussen de opties op het lint.

 • Druk op Enter of op de spatiebalk om een optie te selecteren.

 • Als u een samengevouwen menu wilt uitvouwen, drukt u op Alt + pijl-omlaag.

 • U kunt ook sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te makenmet behulp van sneltoetsen.

Schakelen tussen weergaven

Naast de hoofdweergave bevat PowerPoint de volgende veelgebruikte weergaven:

 • Het menu bestand , dat opties bevat, bijvoorbeeld voor het maken van een nieuwe presentatie, en het openen of opslaan van een bestaande presentatie.

  • Als u het menu bestand wilt openen, drukt u op ALT + F. U hoort: "bestand, info".

  • Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om door het menu bestand te navigeren en druk vervolgens op ENTER om het tabblad met meer opties te openen.

  • Druk op TAB of SHIFT + TAB totdat u de gewenste optie hoort, zodat u in het tabblad verder opties kunt navigeren.

  • Druk op ESC om het menu bestand te verlaten en terug te gaan naar de hoofdweergave.

 • Het venster Opties , met PowerPoint instellingen, zoals personalisatie, toegankelijkheid in Access, proeflezen en taalvoorkeuren.

  • Als u het venster Opties wilt openen, drukt u op ALT + F, T. U hoort: ' venster PowerPoint-opties. ' Het deelvenster optie categorieën bevat de focus.

  • Als u door de optie categorieën wilt navigeren, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste categorie hoort.

  • Druk op de tab-toets om de focus te verplaatsen naar de opties van de geselecteerde categorie.

  • Als u wilt navigeren door de opties, drukt u op de pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en drukt u op ENTER om de optie te selecteren.

  • Als u het venster Opties wilt verlaten en terug wilt gaan naar de hoofdweergave, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK ' hoort en drukt u op ENTER. Druk op ESC om terug te gaan naar de hoofdweergave zonder wijzigingen aan te brengen.

Voor instructies over het werken met de weergave Diavoorstelling , gaat u naar een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint weer te geven of sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties tegeven.

Speciale aandachtspunten voor PowerPoint

U kunt de inhoud gemakkelijker te lezen en te selecteren maken door het contrast te vergroten of de kleuren op uw computer om te keren via de Windows-instellingen voor hoog contrast. Als u snel een thema met hoog contrast wilt gaan gebruiken, drukt u op linker Alt+linker Shift+Print Screen en drukt u vervolgens op Enter om het thema met hoog contrast te activeren.

Windows biedt verschillende thema’s met hoog contrast. Kies het thema dat het meest geschikt is voor u:

 1. Druk op de Windows-logotoets en typ vervolgens "hoog contrast" in het zoekvak. De zoekresultaten worden bijgewerkt terwijl u typt.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag tot u ' thema hoog contrast wijzigen ' hoort en druk op ENTER. Het venster instellingen voor hoog contrast wordt geopend.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' thema hoog contrast ' hoort, gevolgd door het thema dat u hebt geselecteerd.

 4. Gebruik de toets Pijl-omlaag en Pijl-omhoog om door de thema’s met hoog contrast te bladeren totdat u een geschikt thema hebt gevonden.

 5. Druk op de toets pijl-rechts van SR totdat u ' knop Toepassen ' hoort en druk op ENTER om het geselecteerde thema te activeren.

Zoekfunctie gebruiken

Gebruik het tekstveld Zoeken om snel een optie te zoeken of een actie uit te voeren. Ga naar Find what you need with Microsoft Search in Office (Vinden waarnaar u op zoek bent met Microsoft Search in Office) voor meer informatie over de functie Zoeken.

 1. Selecteer het item of de plek in uw document, presentatie of spreadsheet waarop u een actie wilt uitvoeren. Selecteer bijvoorbeeld een celbereik in een Excel-spreadsheet.

 2. Druk op Alt+Q om naar het tekstveld Zoeken te gaan.

 3. Typ de zoekwoorden voor de actie die u wilt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld een lijst met opsommingstekens wilt toevoegen, typt u opsommingstekens.

 4. Druk op de pijl-omlaag om door de zoekresultaten te bladeren.

 5. Zodra u het gewenste resultaat hebt gevonden, drukt u op Enter om het te selecteren en om de actie uit te voeren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik PowerPoint voor macOS met uw toetsenbord-en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer voor macOS, om te ontdekken en te navigeren in de verschillende weergaven.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Druk op F6 om in PowerPoint te navigeren en de belangrijkste schermelementen te doorlopen. De elementen zijn in orde:

 • De actieve dia

 • De statusbalk

 • De werkbalk Snelle toegang

 • De tabbladen op het lint

 • Het notitievenster (als dit is geopend)

 • Het deelvenster Miniaturen

Navigeren in een schermelement

Gebruik de volgende sneltoetsen om binnen het huidige schermelement te navigeren:

 • Als u binnen een schermelement wilt navigeren, drukt u op de tab-toets (vooruit) of op SHIFT + TAB (achteruit).

 • Druk op de spatiebalk om een item te selecteren.

 • Als u in menu's of lijsten wilt bladeren, drukt u op de pijltoetsen en drukt u vervolgens op de spatiebalk om een selectie te maken. Gebruik bijvoorbeeld de toetsen pijl-omlaag en pijl-omhoog om te schakelen tussen de dia's in het deelvenster Miniaturen.

 • Als u wilt schakelen tussen de tekstvelden van de actieve dia, drukt u op Caps Lock + toets pijl-rechts of pijl-links.

 • Druk op Esc om een menu of modus af te sluiten.

Navigeren in de werkbalk Snelle toegang

De werkbalk Snelle toegang in de linkerbovenhoek van het scherm bevat bijvoorbeeld de knop Opslaan .

 • Druk op F6 om naar de werkbalk Snelle toegang te gaan en druk op F6 totdat u het volgende hoort: ' knop bestand '.

 • Druk op Control + Option + Pijl-links of pijl-rechts om door de werkbalk te navigeren.

 • Druk op de spatiebalk om een item te selecteren.

Navigeren op de tabbladen op het lint

De groeps opties voor de linttabbladen worden per categorie onderscheiden. De tabbladen in PowerPoint bevatten bijvoorbeeld het tabblad Start , met opties voor het opmaken van tekst, het tabblad Invoegen voor het invoegen van nieuwe dia's of afbeeldingen, het tabblad ontwerpen voor het wijzigen van het uiterlijk van de presentatie, het tabblad Diavoorstelling voor het instellen van de diavoorstelling, en het tabblad weergave voor het wijzigen van een andere weergave.

 • Als u naar de rij met tabbladen op het lint wilt gaan, drukt u op F6 tot u het geselecteerde tabblad hoort, zoals ' weergeven, geselecteerd, tabblad '.

 • Druk op Control + Option + Pijl-links of pijl-rechts om tussen de linttabbladen te schakelen.

 • Druk op de spatiebalk om een tabblad te selecteren.

 • U kunt ook sneltoetsen in PowerPoint voor Mac gebruiken om te werken met de tabbladen op het lint.

Navigeren op het lint

Het lint zit onder de rij met tabbladen op het lint. Als u een tabblad selecteert, wordt er een lint speciaal voor tabbladen onder het tabblad weergegeven. Elk lint bevat opties die zijn ingedeeld in groepen.

 • Als u wilt navigeren van het geselecteerde tabblad van het lint naar het lint, drukt u op Control + Option + pijl-rechts totdat u de naam van het tabblad hoort, gevolgd door ' tabblad opdrachten '. Als u bijvoorbeeld het tabblad animaties hebt geselecteerd, hoort u: ' animaties, tabblad opdrachten '.

 • Als u wilt schakelen tussen de opties op het lint, drukt u op Control + Option + pijl-rechts of pijl-rechts.

 • Druk op de spatiebalk om een optie op het lint te selecteren.

 • U kunt ook de sneltoetsen in PowerPoint voor Mac gebruiken om te werken met het lint.

Tip: Druk op Control + Option + M om naar de Apple-menubalk te gaan voor aanvullende opties voor opmaak en hulpmiddelen boven aan het scherm. Druk op Control + Option + Pijl-links of pijl-rechts om naar de menubalk te gaan. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

Schakelen tussen weergaven

Naast de hoofdweergave bevat PowerPoint de volgende veelgebruikte weergaven:

 • De weergave bestanden , met opties voor het maken van een nieuwe presentatie op basis van een sjabloon en voor het openen of opslaan van een bestaande presentatie.

  • U opent de weergave bestand door op F6 te drukken totdat u het volgende hoort: ' knop bestand, knop ' en druk vervolgens op de SPATIEBALK.

  • Als u door de Bestands weergave wilt navigeren, drukt u op Control + Option + Pijl-links of pijl-rechts totdat u het gewenste menu-item hoort, en drukt u vervolgens op de spatiebalk om het tabblad met meer opties te openen.

  • Druk op Control + Option + Pijl-links of pijl-rechts om te navigeren in het tabblad verdere opties.

  • Druk op ESC om de Bestands weergave te verlaten en terug te gaan naar de hoofdweergave.

 • Het venster Voorkeuren met PowerPoint instellingen, zoals bewerken, proeflezen en beveiligings voorkeuren.

  • Als u het venster Voorkeuren wilt openen, drukt u op Command + komma (,). U hoort: ' venster PowerPoint-opties. '

  • Als u door de optie categorieën wilt navigeren, drukt u op Control + Option + Pijl-links of pijl-rechts. Als u een categorie wilt selecteren, drukt u op de SPATIEBALK.

  • Druk op Control + Option + Pijl-links of pijl-rechts om naar het venster met opties te gaan.

  • Als u het venster met Voorkeuren wilt verlaten en terug wilt gaan naar de hoofdweergave, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK ' hoort en drukt u op de SPATIEBALK. Druk op ESC om terug te gaan naar de hoofdweergave zonder wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over het werken met de weergave Diavoorstelling naar een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint weer te geven of sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik PowerPoint met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om te ontdekken en te navigeren in de verschillende weergaven.

Notities: 

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergaven en schermelementen in PowerPoint

 • Als u wilt navigeren in de PowerPoint bewerken en recente weergaven, swipet u met één vinger naar links of rechts.

 • Als u wilt bladeren door schermelementen, zoals het gebied met de inhoud van de dia, swipet u met één vinger naar links of rechts.

 • Sleep een vinger over het scherm om de inhoud van het scherm te verkennen.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

 • U kunt in menu's of lijsten bladeren door naar links of rechts te swipen, en vervolgens te dubbeltikken op het scherm om een keuze te maken.

 • Dubbeltik met twee vingers op het scherm om het contextgevoelige menu te openen (indien beschikbaar).

Elementen in de weergave recent

Wanneer u de app PowerPoint opent, start u de weergave recent . In deze weergave kunt u een bestaande presentatie zoeken en openen. U kunt ook toegang krijgen tot de opties voor het maken van een nieuwe presentatie en het wijzigen van de app-instellingen.

 • Zoekveld boven aan het scherm

 • Lijst met uw meest recente presentaties ingedeeld in categorieën

 • De werkbalk aan de onderkant van het scherm

Elementen in de bewerkingsweergave

In de bewerkingsweergave kunt u inhoud toevoegen aan uw dia's, het uiterlijk ervan wijzigen en nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen.

 • Werkbalk boven aan het scherm

 • Inhoudsgebied van dia

 • Notitievenster (als dit is geopend)

 • Miniaturen

 • Context afhankelijke werkbalk onderaan het scherm

Navigeren op de tabbladen op het lint

De contextafhankelijke tabbladen groep linttabbladen in verschillende categorieën. De tabbladen in PowerPoint bevatten bijvoorbeeld het tabblad Start , met opties voor het opmaken van tekst, het tabblad Invoegen voor het invoegen van nieuwe dia's of afbeeldingen, het tabblad ontwerpen voor het wijzigen van het uiterlijk van de presentatie en het tabblad Diavoorstelling voor het instellen en starten van een diavoorstelling.

 • Als u naar de tabbladen op het lint wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u ' lint weergeven ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het geselecteerde tabblad op het lint wordt geopend. U hoort de naam van het tabblad, bijvoorbeeld ' tabblad Start '.

 • Dubbeltik op het scherm om het menu linttabbladen uit te vouwen en naar een ander tabblad op het lint te gaan. Swipe naar links of rechts totdat u het gewenste tabblad hoort en Dubbeltik op het scherm.

Afhankelijk van wat er is geselecteerd in het gebied met de hoofdinhoud, worden meer tabbladen weergegeven. Wanneer de focus zich in een tabel bevindt, wordt het tabblad tabel weergegeven in het menu. Door op de items in de menulijst te dubbeltikken worden nieuwe bewerkingsopties weergegeven.

Navigeren op het lint

Het lint zit onder de rij met tabbladen op het lint. Als u een tabblad selecteert, wordt er een lint speciaal voor tabbladen onder het tabblad weergegeven. Elk lint bevat opties die zijn ingedeeld in groepen.

 • Swipe naar links of rechts om door de opties op het lint en in de submenu's te bladeren.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

Schakelen tussen weergaven

Naast de hoofd weergaven, PowerPoint ook andere veelgebruikte en nuttige weergaven. Als u efficiënt wilt werken en PowerPoint wilt optimaliseren, moet u overstappen van de ene weergave naar de andere.

Overschakelen van de bewerkingsweergave naar de weergave recent

Als u bijvoorbeeld een andere presentatie wilt openen of de instellingen wilt openen terwijl u een dia bewerkt, moet u in de bewerkingsweergave naar de weergave recent gaan.

 1. Als het lint actief is, swipet u naar links of rechts totdat u ' lint verbergen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u ' bestand sluiten ' hoort en Dubbeltik op het scherm. De focus wordt verplaatst naar de weergave recent .

Schakelen naar het menu bestand en deze navigeren

Het menu bestand bevat handige opties voor het opslaan van een kopie, afdrukkenen Eigenschappen.

 1. In de bewerkingsweergave swipet u naar links of rechts totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u de opties in het menu bestand wilt doorlopen, swipet u naar links of rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Als u wilt teruggaan naar de bewerkingsweergave, swipet u naar links totdat u ' gereed ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Naar het menu instellingen gaan

In het menu instellingen kunt u toegang krijgen tot uw accountgegevens en Help bij de app, en functies inschakelen zoals de PowerPoint Designer en Apple potlood.

 1. Schuif in de weergave recent één vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u ' instellingen, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 2. Als u door de opties in het menu instellingen wilt bladeren, swipet u naar links of rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Als u wilt teruggaan naar de weergave recent , schuift u één vinger over de onderkant van het scherm totdat u ' recent, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

De VoiceOver-rotor gebruiken

U kunt ook de VoiceOver-rotor gebruiken om door PowerPoint te navigeren. Voor instructies gaat u naar de VoiceOver-rotor op een iPhone, iPad en iPod Touch.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een optie wilt zoeken, gebruikt u de zoekfunctie uitleg .

 1. In de bewerkingsweergave van uw presentatie swipet u met één vinger naar links of rechts totdat u ' lint weergeven ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' laat me weten wat u wilt doen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' tekstveld, wordt bewerkt, laat me weten wat u wilt doen '.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om een zoekterm te typen, bijvoorbeeld een opsommings teken of een tabel. Terwijl u typt, wordt de lijst met zoekresultaten bijgewerkt.

 4. Als u door de zoekresultaten wilt bladeren, swipet u naar links of rechts totdat u de gewenste opdracht of optie hoort.

 5. Dubbeltik op het scherm om de opdracht of optie te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik PowerPoint voor Android met Talk Back, de ingebouwde schermlezer van Android, om te ontdekken en te navigeren in de verschillende weergaven.

Notities: 

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergaven en schermelementen in PowerPoint

 • Als u wilt navigeren in de PowerPoint lezen, bewerken en recente weergaven, swipet u met één vinger naar links of rechts.

 • Als u wilt bladeren door schermelementen, zoals het gebied met de inhoud van de dia, swipet u met één vinger naar links of rechts.

 • Sleep een vinger over het scherm om de inhoud van het scherm te verkennen.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

 • U kunt in menu's of lijsten bladeren door naar links of rechts te swipen, en vervolgens te dubbeltikken op het scherm om een keuze te maken.

 • Dubbeltik met twee vingers op het scherm om het contextgevoelige menu te openen (indien beschikbaar).

 • Als u een menu, weergave of dialoogvenster wilt verlaten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

Elementen in de weergave recent

Wanneer u de app PowerPoint opent, start u de weergave recent . In deze weergave kunt u een bestaande presentatie zoeken en openen. U kunt ook toegang krijgen tot de opties voor het maken van een nieuwe presentatie en het wijzigen van de app-instellingen.

 • Werkbalk boven aan het scherm

 • Lijst met uw meest recente presentaties ingedeeld in categorieën

 • De werkbalk aan de onderkant van het scherm

Elementen in de leesweergave

Wanneer u een presentatie in de weergave recent selecteert en erop dubbeltikt, wordt de leesweergave geopend. In deze weergave kunt u een diavoorstelling starten, uw presentatie delen, opmerkingen toevoegen en dia's kopiëren.

 • Werkbalk boven aan het scherm

 • Dia's in de presentatie

Elementen in de bewerkingsweergave

In de bewerkingsweergave kunt u inhoud toevoegen aan uw dia's, het uiterlijk ervan wijzigen en nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen.

 • Werkbalk boven aan het scherm

 • Inhoudsgebied van dia

 • Notitievenster (als dit is geopend)

 • Miniaturen

 • Context afhankelijke werkbalk onderaan het scherm

Navigeren op de tabbladen op het lint

De contextafhankelijke tabbladen groep linttabbladen in verschillende categorieën. De tabbladen in PowerPoint bevatten bijvoorbeeld het tabblad Start , met opties voor het opmaken van tekst, het tabblad Invoegen voor het invoegen van nieuwe dia's of afbeeldingen, het tabblad ontwerpen voor het wijzigen van het uiterlijk van de presentatie en het tabblad Diavoorstelling voor het instellen en starten van een diavoorstelling.

 • Als u naar de tabbladen op het lint wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u ' niet geselecteerd, meer opties, schakelen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het geselecteerde tabblad op het lint wordt geopend. U hoort de naam van het tabblad, bijvoorbeeld ' tabblad menu, geselecteerd voor thuis '.

 • Dubbeltik op het scherm om het menu linttabbladen uit te vouwen en naar een ander tabblad op het lint te gaan. Swipe naar links of rechts totdat u het gewenste tabblad hoort en Dubbeltik op het scherm.

Afhankelijk van wat er is geselecteerd in het gebied met de hoofdinhoud, worden meer tabbladen weergegeven. Wanneer de focus zich in een tabel bevindt, wordt het tabblad tabel weergegeven in het menu. Door op de items in de menulijst te dubbeltikken worden nieuwe bewerkingsopties weergegeven.

Navigeren op het lint

Het lint zit onder de rij met tabbladen op het lint. Als u een tabblad selecteert, wordt er een lint speciaal voor tabbladen onder het tabblad weergegeven. Elk lint bevat opties die zijn ingedeeld in groepen.

 • Swipe naar links of rechts om door de opties op het lint en in de submenu's te bladeren.

  Opmerking: Als een optie een submenu bevat, hoort u de optie naam gevolgd door ' menu '.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

Schakelen tussen weergaven

Naast de hoofd weergaven, PowerPoint ook andere veelgebruikte en nuttige weergaven. Als u efficiënt wilt werken en PowerPoint wilt optimaliseren, moet u overstappen van de ene weergave naar de andere.

Overschakelen van de bewerkingsweergave of leesweergave naar de weergave recent

Als u bijvoorbeeld een andere presentatie wilt openen of de instellingen wilt openen, moet u overstappen van de bewerkingsweergave of leesweergave naar de weergave recent .

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Swipe omlaag en vervolgens naar links in de leesweergave.

 • Swipe omlaag en vervolgens naar links in de bewerkingsweergave. De focus wordt verplaatst naar de leesweergave. Veeg opnieuw naar beneden en vervolgens naar links.

U hoort ' sluiten ', gevolgd door de naam van de presentatie. De focus wordt verplaatst naar de weergave recent .

Overschakelen van de leesweergave naar de bewerkingsweergave

Als u een dia wilt bewerken, moet u overschakelen naar de bewerkingsweergave.

 1. In de leesweergave swipet u naar links of rechts totdat u ' knop bewerken ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

  De bewerkingsweergave wordt geopend en de focus bevindt zich op de eerste dia in het deelvenster Miniaturen.

Het PowerPoint-menu activeren en erin navigeren

Het menu PowerPoint bevat nuttige opties, zoals het toevoegen van een nieuwe dia of notities, afdrukken en opslaan.

 1. In de bewerkingsweergave swipet u naar links of rechts totdat u ' menu ' hoort, en Dubbeltik op het scherm.

 2. Als u door de opties in het menu wilt bladeren, swipet u naar links of rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Opmerking: U kunt ook toegang krijgen tot enkele van de opties van het PowerPoint menu vanuit de leesweergave.

Naar het menu instellingen gaan

In het menu instellingen kunt u toegang krijgen tot uw accountgegevens en Help bij de app, en de functie automatisch opslaan in-of uitschakelen.

 1. In de lees-of bewerkingsweergave swipet u naar links of rechts totdat u ' menu ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u door de opties in het menu wilt bladeren, swipet u naar links of rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Als u wilt teruggaan naar de lees-of bewerkingsweergave, veegt u omlaag en vervolgens naar links.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht of optie wilt zoeken, gebruikt u de zoekfunctie uitleg .

 1. In de bewerkingsweergave swipet u naar links of rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakelen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' uitleg, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort het volgende: ' laat me weten wat u wilt doen, bewerken '. Dubbeltik op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om een zoekterm te typen, bijvoorbeeld een opsommings teken of een tabel. Terwijl u typt, wordt de lijst met zoekresultaten bijgewerkt.

 4. Als u door de zoekresultaten wilt bladeren, swipet u naar links of rechts totdat u de gewenste opdracht of optie hoort.

  Sommige opdrachten en opties kunnen submenu's bevatten met meer opties. In talk back wordt het zoekresultaat, gevolgd door "menu", aangekondigd. Dubbeltik op het scherm om het menu te openen.

 5. Dubbeltik op het scherm om de optie te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik PowerPoint Mobile met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om te navigeren in de weergaven en de schermelementen te verkennen.

Notities: 

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergaven en schermelementen in PowerPoint

 • Als u wilt navigeren in de weergaven PowerPoint miniaturen, bewerken en starten, swipet u met één vinger naar links of rechts.

 • Als u wilt bladeren door schermelementen, zoals het gebied met de inhoud van de dia, swipet u met één vinger naar links of rechts.

 • Sleep een vinger over het scherm om de inhoud van het scherm te verkennen.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

 • U kunt in menu's of lijsten bladeren door naar links of rechts te swipen, en vervolgens te dubbeltikken op het scherm om een keuze te maken.

 • Dubbeltik met twee vingers op het scherm om het contextgevoelige menu te openen (indien beschikbaar).

 • Als u een contextmenu wilt afsluiten, tekent u snel een Z-vorm met twee vingers.

Elementen op de startpagina

Wanneer u de PowerPoint-app opent, start u op de startpagina. In deze weergave kunt u een bestaande presentatie openen of een nieuwe presentatie maken.

 • Werkbalk boven aan het scherm

 • Lijst met uw meest recente presentaties ingedeeld in categorieën

Elementen in de weergave Miniaturen

Wanneer u een presentatie selecteert en Dubbeltik op de startpagina, wordt in de weergave Miniaturen alle dia's in de presentatie weergegeven. In deze weergave kunt u een diavoorstelling starten, een nieuwe dia toevoegen, de volgorde van de dia's wijzigen en de presentatie delen. U hebt ook toegang tot het menu bestand en de bijbehorende opties.

 • Werkbalk boven aan het scherm

 • Dia's in de presentatie

Elementen in de bewerkingsweergave

In de bewerkingsweergave kunt u inhoud toevoegen aan uw dia's, het uiterlijk ervan wijzigen en nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen.

 • Inhoudsgebied van dia

 • Notitievenster (als dit is geopend)

 • Werkbalk boven aan het scherm

 • Context afhankelijke werkbalk onderaan het scherm

Navigeren op de tabbladen op het lint

De contextafhankelijke tabbladen groep linttabbladen in verschillende categorieën. De tabbladen in PowerPoint bevatten bijvoorbeeld het tabblad Start , met opties voor het opmaken van tekst, het tabblad Invoegen voor het invoegen van nieuwe dia's of afbeeldingen, het tabblad ontwerpen voor het wijzigen van het uiterlijk van de presentatie en het tabblad Diavoorstelling voor het instellen en starten van een diavoorstelling.

 • Als u naar de tabbladen op het lint wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u ' meer opties ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het geselecteerde tabblad op het lint wordt geopend. U hoort de naam van het tabblad, bijvoorbeeld ' tabblad SELECT List, start '.

 • Dubbeltik op het scherm om het menu linttabbladen uit te vouwen en naar een ander tabblad op het lint te gaan. Swipe naar links of rechts totdat u het gewenste tabblad hoort en Dubbeltik op het scherm.

Afhankelijk van wat er is geselecteerd in het gebied met de hoofdinhoud, worden meer tabbladen weergegeven. Wanneer de focus zich in een tabel bevindt, wordt het tabblad tabel weergegeven in het menu. Door op de items in de menulijst te dubbeltikken worden nieuwe bewerkingsopties weergegeven.

Navigeren op het lint

Het lint zit onder de rij met tabbladen op het lint. Als u een tabblad selecteert, wordt er een lint speciaal voor tabbladen onder het tabblad weergegeven. Elk lint bevat opties die zijn ingedeeld in groepen.

 • Swipe naar links of rechts om door de opties op het lint en in de submenu's te bladeren.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

Schakelen tussen weergaven

Naast de hoofd weergaven, PowerPoint ook andere veelgebruikte en nuttige weergaven. Als u efficiënt wilt werken en PowerPoint wilt optimaliseren, moet u overstappen van de ene weergave naar de andere.

Overschakelen van de bewerkingsweergave naar de weergave Miniaturen

Als u bijvoorbeeld een andere presentatie wilt openen of de instellingen wilt openen, moet u overschakelen van de bewerkingsweergave naar de weergave Miniaturen.

 1. In de bewerkingsweergave swipet u naar links totdat u ' werkbalk Snelle toegang, werkbalk, uit, terug ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' lezen, miniatuur. '

Overschakelen van de weergave Miniaturen naar de bewerkingsweergave

Als u een dia wilt bewerken, moet u overschakelen naar de bewerkingsweergave.

 1. In de weergave Miniaturen swipet u naar links of rechts totdat u de dia hoort die u wilt bewerken, en Dubbeltik op het scherm.

 2. U hoort: 'Contextmenu'. Swipe naar rechts totdat u ' bewerken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De bewerkingsweergave wordt geopend en de focus bevindt zich in het inhoudsgebied van de dia.

Schakelen naar het menu bestand en deze navigeren

Het menu bestand bevat handige opties voor het toevoegen van een nieuwe dia of notities, afdrukken en opslaan.

 1. Ga in de bewerkingsweergave naar de weergave Miniaturen.

 2. In de weergave Miniaturen swipet u naar links of rechts totdat u ' werkbalk Snelle toegang, werkbalk, knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. U hoort: ' backstage-pagina, deelvenster. ' Als u door de opties in het menu wilt bladeren, swipet u naar links of rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u wilt teruggaan naar de weergave Miniaturen, swipet u naar links totdat u ' terug ' hoort en dubbelklikt u op het scherm.

Het deelvenster instellingen activeren en erin navigeren

In het deelvenster instellingen kunt u toegang krijgen tot uw account en app-versiegegevens en Help voor de app.

 1. Ga in de miniatuurweergave naar het menu bestand .

 2. Swipe naar rechts totdat u ' Settings ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u wilt teruggaan naar de weergave Miniaturen, schuift u één vinger in de linkerbenedenhoek van het scherm totdat u ' navigatiebalk, tabel, achtergrond knop ' hoort en dubbelklikt u op het scherm.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een optie wilt zoeken, gebruikt u de zoekfunctie uitleg .

 1. In de bewerkingsweergave swipet u naar links of rechts totdat u ' meer opties ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' uitleg, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "menu, pop-upvenster, aangepast.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' laat me weten wat u wilt doen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om een zoekterm te typen, bijvoorbeeld een opsommings teken of een tabel. Terwijl u typt, wordt de lijst met zoekresultaten bijgewerkt.

 5. Als u door de zoekresultaten wilt bladeren, swipet u naar links of rechts totdat u de gewenste optie hoort.

 6. Dubbeltik op het scherm om de optie te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

U kunt PowerPoint voor het web met het toetsenbord en een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in de verschillende weergaven. We hebben dit getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze de gangbare toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u PowerPoint voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint voor het web in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint voor het web.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Druk op CTRL + F6 om naar de hoofdweergave van PowerPoint voor het web te navigeren en de schermelementen te doorlopen. De elementen zijn in orde:

 • Diavenster met de inhoud van de huidige dia

 • Opmerkingenvenster (als dit is geopend)

 • Deelvenster met sprekersnotities (als dit is geopend)

 • statusbalk

 • De bovenste werkbalk

 • Lint

 • Deelvenster Miniaturen

Navigeren in een schermelement

Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in de schermelementen van de huidige Oriëntatiepunten:

 • Druk op de tab-toets (vooruit) of op SHIFT + TAB (terug) om de schermelementen te doorlopen. Druk op de tab-toets om te schakelen tussen de tekstvelden van de actieve dia.

 • Als u een item wilt selecteren, drukt u op Enter.

 • Als u in menu's of lijsten wilt bladeren, drukt u op de pijltoetsen. Druk op de pijl-omlaag en pijl-omhoog om te schakelen tussen de miniaturen van de dia's in het deelvenster Miniaturen.

 • Druk op Esc om een menu of modus af te sluiten.

Navigeren op de tabbladen op het lint

De groeps opties voor de linttabbladen worden per categorie onderscheiden. De tabbladen in PowerPoint bevatten bijvoorbeeld het tabblad Start , met opties voor het opmaken van tekst, het tabblad Invoegen voor het invoegen van nieuwe dia's of afbeeldingen, het tabblad ontwerpen voor het wijzigen van het uiterlijk van de presentatie, het tabblad Diavoorstelling voor het instellen van de diavoorstelling, en het tabblad weergave voor het wijzigen van een andere weergave.

Notities: Ga als volgt te werk om de toetsenbordsneltoetsen in het lint te gebruiken:

 • Schakel het vereenvoudigde lintuit. Druk op CTRL + F6 tot u ' lijst met Microsoft-Services ' hoort. Druk op de tab-toets totdat u ' aan, vereenvoudigd lint ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: "schakelen tussen lint, OK." Druk op ENTER om te bevestigen.

 • Schakel de scan modus uit. Druk op de SR-toets + spatiebalk totdat u het volgende hoort: ' scan off '.

 • Als u de focus wilt verplaatsen naar het geselecteerde tabblad op het lint, drukt u op Alt + Windows-logo toets.

 • Druk op de tab-toets om tussen de linttabbladen te schakelen.

 • Druk op Enter om een tab te selecteren.

 • U kunt ook sneltoetsen gebruiken om naar een tabblad op het lint te gaan en deze te selecteren.

Navigeren op het lint

Het lint bevindt zich onder de rij met tabbladen op het lint (JAWS roept de naam het ' onderste lint '). Wanneer u een tabblad selecteert, wordt het tabblad specifiek lint weergegeven onder het tabblad. Elk lint bevat opties die zijn ingedeeld in groepen. Als u bijvoorbeeld het tabblad Invoegen selecteert, kunt u verschillende items, zoals afbeeldingen of grafieken, selecteren om in uw dia in te voegen op het lint.

 • Wanneer u op ENTER drukt om een lint tabblad te selecteren, wordt de focus verplaatst naar de eerste optie op het lint.

 • Druk op de tab-toets om te schakelen tussen de opties op het lint.

 • Druk op ENTER om een optie te selecteren of een samengevouwen menu uit te vouwen.

 • U kunt ook sneltoetsen gebruiken om te werken met het lint.

Schakelen tussen weergaven

Naast de hoofdweergave bevat PowerPoint het menu bestand , dat opties bevat, bijvoorbeeld voor het maken van een nieuwe presentatie, en het openen of opslaan van een bestaande presentatie.

 • Als u het menu bestand wilt openen, drukt u op Alt + Windows-logo toets + F. U hoort: ' menu sluiten '.

 • Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om door het menu bestand te navigeren en druk vervolgens op ENTER om het deelvenster met meer opties te openen.

 • Als u wilt navigeren in het deelvenster met andere opties, drukt u op TAB of SHIFT + TAB totdat u de gewenste optie hoort.

 • Druk op ESC om het menu bestand te verlaten en terug te gaan naar de hoofdweergave.

Ga voor meer informatie over het werken met de weergave Diavoorstelling naar een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint weer te geven of sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een optie wilt zoeken, gebruikt u de zoekfunctie uitleg .

 1. Druk in de hoofdweergave op Alt + Windows-logo toets + Q. U hoort het volgende: ' laat me weten wat u wilt doen '.

 2. Typ een zoekterm in het vak Voorbeeld van opsommingstekens of tabel. Terwijl u typt, wordt de lijst met zoekresultaten bijgewerkt.

 3. Als u door de zoekresultaten wilt bladeren, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort.

  Als een optie in het zoekresultaat een submenu heeft, hoort u de naam van de optie gevolgd door ' samengevouwen '. Als u het submenu wilt uitvouwen, drukt u op de toets pijl-rechts. Druk op de tab-toets om door het submenu te bladeren.

 4. Druk op ENTER om de optie te selecteren en toe te passen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×