Een schermlezer gebruiken om te reageren op vragen over formulieren of toetsen in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te reageren op vragen over formulieren of toetsen in Microsoft Forms

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Microsoft Forms met het toetsenbord en een schermlezer om te reageren op vragen in een formulier of toets. We hebben het getest met Verteller en JAWS in Microsoft Edge, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers en browsers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Notities: 

Reageren op vragen in een formulier of toets

 1. Microsoft Forms formulieren en toetsen worden gedeeld met respondenten in de vorm van een webkoppeling. Open de link in Microsoft Edge om te reageren.

 2. Als u door de vragen in het formulier of de toets wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab. Bij elke vraag hoort u het nummer van de vraag en de titel.

 3. Wanneer u op de vraag staat waarop u wilt reageren, drukt u op de Tab-toets om de focus naar de hoofdgroep van de vraag te verplaatsen. U hoort het type vraag. Bij verplichte vragen hoort u ook het volgende: 'Vereist om te beantwoorden '. Voor vragen waarmee u slechts één antwoordoptie kunt selecteren, hoort u: 'Eén keuze'. Voor vragen waarmee u meerdere antwoordopties kunt selecteren, hoort u: 'Meervoudige keuze'.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van het vraagtype:

  • In de keuzevragen waarin slechts één antwoordoptie is toegestaan, kunt u naar de beste optie navigeren en selecteren door op de pijl-omlaag te drukken totdat u de optie hoort, gevolgd door 'Knop Radio'. De optie is geselecteerd.

   In de keuzevragen waarmee u meerdere antwoordopties kunt selecteren, kunt u naar de balk navigeren en de balk selecteren. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u de optie hoort, gevolgd door 'Selectievakje, uitgeschakeld' en druk op de spatiebalk om deze te selecteren. Herhaal dit voor elke optie die u wilt selecteren.

  • Typ uw antwoord in het tekstveld voor vragen met één regel en meerdere regelteksten.

  • Voor beoordelingsvragen schakelt u Verteller scanmodus uit en drukt u op de pijl-rechts of pijl-links totdat u de beste beoordeling hoort. Met JAWS gebruikt u de toetsen Pijl-omhoog of Pijl-omlaag totdat u de beste beoordeling hoort.

  • Voor datumvragen voert u de gewenste datum in de notatie DD-MM-JJJJ in.

  • Als u vragen wilt rangschikken, gebruikt u de Tab-toets of Shift+Tab om door de elementen in de lijst te bladeren. U hoort de huidige rangschikking van het element, de naam en 'Optie Omhoog verplaatsen, optie omlaag verplaatsen'.

   Als u een element omhoog in de rangorde wilt verplaatsen, drukt u op de tab-toets totdat u 'optie omhoog verplaatsen' hoort. Druk vervolgens eenmaal op Enter voor elke positie waarmee u het element wilt verplaatsen.

   Als u een element lager in de rangorde wilt verplaatsen, drukt u op de tab-toets totdat u 'optie omlaag verplaatsen' hoort. Druk vervolgens eenmaal op Enter voor elke positie waarmee u het element wilt verplaatsen.

  • Voor Likert-schaalvragen drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab om door de stellingen te bladeren.

   Gebruik voor elke instructie de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om naar de knop te navigeren voor het antwoord dat u wilt. 

  • Druk op Enter voor vragen over het uploaden van bestanden. Het dialoogvenster WindowsOpenen wordt geopend. Ga naar het bestand dat u wilt uploaden en druk op Enter.

  • Voor vragen over netpromotorscore gebruikt u de pijl-omhoog en pijl-omlaag om naar de beste waarde te navigeren.

 5. Als u naar de volgende vraag wilt gaan, drukt u op de tab-toets totdat u de vraag hoort. Reageer op de vraag zoals hierboven is aangegeven.

 6. Wanneer u klaar bent om uw antwoorden te verzenden, drukt u op de tab-toets totdat u 'Verzenden' hoort. Druk vervolgens op ENTER.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw formulier te maken in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om een nieuwe toets te maken in Microsoft Forms

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Forms

Gebruik Microsoft Forms met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde macOS-schermlezer, in Safari om te reageren op vragen in een formulier of toets.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

Reageren op vragen in een formulier of toets

 1. Microsoft Forms formulieren en toetsen worden gedeeld met respondenten in de vorm van een webkoppeling. Open de koppeling in Safari om te beginnen met reageren.

 2. Druk op Control+Option+pijl-links en pijl-rechts om binnen het formulier of de quiz te navigeren. Bij elke vraag hoort u het nummer van de vraag en de titel.

 3. Druk op Control+Option+pijl-rechts om de focus naar de hoofdtekst van de vraag te verplaatsen. U hoort het type vraag. Bij verplichte vragen hoort u ook het volgende: 'Vereist om te beantwoorden '.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van het vraagtype:

  • Voor vragen van het keuzetype bladert u door de keuzerondjes voor antwoordopties met Control+Option+pijl-links en pijl-rechts, en kiest u de gewenste optie met de spatiebalk.

   Als u bij de vraag meerdere opties kunt selecteren, bladert u door de selectievakjes voor antwoordopties met Control+Option+pijl-links en pijl-rechts en kiest u de gewenste opties met de spatiebalk.

  • Typ uw antwoord in het tekstveld voor vragen met één regel tekst en tekst met meerdere regels.

  • Wanneer u vragen hebt over de classificatie drukt op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om te communiceren met de schuifregelaar voor classificatie, en druk op de toets pijl-links of pijl-rechts om de gewenste classificatie te kiezen.

  • Voor datumvragen voert u de gewenste datum in de notatie DD-MM-JJJJ in of drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Datumkiezer' hoort, drukt u op Return en kiest u met de pijltoetsen de gewenste datum in de datumkiezer. Druk op Return om de datumkiezer te sluiten en terug te gaan naar de vraag.

  • Voor classificatievragen drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om de focus binnen de ranglijst te verplaatsen. Blader door de elementen in de keuzelijst met Control+Option+pijl-links en pijl-rechts. Om een element hoger in de rangorde te plaatsen, drukt u eenmaal op de Tab-toets en vervolgens eenmaal op Return voor elke positie waarmee u het element wilt verplaatsen. Om een element lager in de rangschikking te plaatsen, drukt u tweemaal op de Tab-toets en vervolgens eenmaal op de Return-toets voor elke positie waarmee u het element wilt verplaatsen. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omhoog om de focus uit de keuzelijst te verplaatsen

  • Voor Likert-schaalvragen navigeert u in de tabel met Control+Option+pijl-links en pijl-rechts. Navigeer voor elke stelling naar het keuzerondje voor het gewenste antwoord en druk op de spatiebalk om deze te selecteren.

  • Druk op Return voor vragen over het uploaden van bestanden. Het macOS-dialoogvenster Openen wordt geopend. Ga naar het bestand dat u wilt uploaden en druk op Return.

  • Voor Net Promoter Score-vragen drukt u op de pijl naar links of rechts totdat u de gewenste waarde hoort.

 5. Druk op Control+Option+pijl-rechts om de focus naar de volgende vraag te verplaatsen en herhaal stap 3 en 4.

 6. Wanneer u klaar bent om uw antwoorden in te dienen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Verzenden' hoort en drukt u op Return.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw formulier te maken in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om een nieuwe toets te maken in Microsoft Forms

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Forms

Gebruik Microsoft Forms met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, in Safari om te reageren op vragen in een formulier of toets.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

Reageren op vragen in een formulier of toets

 1. Microsoft Forms formulieren en toetsen worden gedeeld met respondenten in de vorm van een webkoppeling. Open de koppeling in Safari om te beginnen met reageren.

 2. Veeg naar links of rechts om binnen het formulier of de toets te navigeren. Bij elke vraag hoort u het nummer van de vraag en de titel.

 3. Swipe naar rechts om de focus te verplaatsen naar de hoofdtekst van de vraag. U hoort het type vraag. Bij verplichte vragen hoort u ook het volgende: 'Vereist om te beantwoorden '.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van het vraagtype:

  • Bij vragen van het keuzetype hoort u elke optie, gevolgd door 'Keuzerondje'. Veeg naar links of rechts om door de opties te bladeren en dubbeltik op het scherm om de gewenste optie te selecteren.

   Als u met de vraag meerdere opties kunt selecteren, hoort u elke optie, gevolgd door 'Aankruisvak'. Veeg naar links of rechts om door de opties te bladeren en dubbeltik op het scherm om de gewenste optie te selecteren.

  • Voor vragen met één regel tekst en tekst met meerdere regels voert u uw antwoord in het tekstveld in met het schermtoetsenbord.

  • Gebruik voor datumvragen het toetsenbord op het scherm om de datum in de notatie DD/MM/JJJJ in te voeren, of veeg naar rechts en dubbeltik op het scherm om de Datumkiezer te openen. Veeg in de datumkiezer naar rechts of omlaag om de gewenste datum te zoeken en dubbeltik op het scherm om deze te kiezen.

  • Bij Likert-schaalvragen hoort u elke stelling, gevolgd door keuzerondjes voor de antwoordopties. Veeg naar links of rechts om het gewenste antwoord te vinden en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Voor vragen over het uploaden van bestanden, swipet u naar rechts totdat u 'Een bestand uploaden' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de bron hoort waaruit u een bestand wilt uploaden en dubbeltik op het scherm. Zoek het bestand dat u wilt uploaden en dubbeltik op het scherm om het te selecteren.

  • Voor Net Promoter Score-vragen swipet u naar links of rechts totdat u de gewenste waarde hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm om deze te selecteren.

 5. Veeg naar rechts om naar de volgende vraag te gaan en herhaal stap 3 en 4.

 6. Wanneer u klaar bent om uw antwoorden in te dienen, swipet u naar rechts totdat u 'Verzenden' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw formulier te maken in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om een nieuwe toets te maken in Microsoft Forms

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Forms

Gebruik Microsoft Forms met Talk Back, de ingebouwde schermlezer van Android, in Chrome om te reageren op vragen in een formulier of toets.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

Reageren op vragen in een formulier of toets

 1. Microsoft Forms formulieren en toetsen worden gedeeld met respondenten in de vorm van een webkoppeling. Open de koppeling in Chrome om te beginnen met reageren.

 2. Veeg naar links of rechts om binnen het formulier of de toets te navigeren. Bij elke vraag hoort u het nummer van de vraag en de titel.

 3. Swipe naar rechts om de focus te verplaatsen naar de hoofdtekst van de vraag. U hoort het type vraag. Bij verplichte vragen hoort u ook het volgende: 'Vereist om te beantwoorden '.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van het vraagtype:

  • Bij vragen van het keuzetype hoort u elke optie, gevolgd door 'Keuzerondje'. Veeg naar links of rechts om door de opties te bladeren en dubbeltik op het scherm om de gewenste optie te selecteren.

   Als u met de vraag meerdere opties kunt selecteren, hoort u elke optie, gevolgd door 'Aankruisvak'. Veeg naar links of rechts om door de opties te bladeren en dubbeltik op het scherm om de gewenste optie te selecteren.

  • Voor vragen met één regel tekst en tekst met meerdere regels voert u uw antwoord in het tekstveld in met het schermtoetsenbord.

  • Gebruik voor datumvragen het toetsenbord op het scherm om de datum in de notatie DD/MM/JJJJ in te voeren, of veeg naar rechts en dubbeltik op het scherm om de Datumkiezer te openen. Veeg in de datumkiezer naar rechts of omlaag om de gewenste datum te zoeken en dubbeltik op het scherm om deze te kiezen.

  • Veeg voor rangschikkingsvragen naar links of rechts om tussen de items in de ranglijst te navigeren. Als u de volgorde van de items wilt wijzigen, dubbeltikt u op het scherm wanneer u een item hoort dat u omhoog of omlaag wilt verplaatsen, veegt u naar rechts totdat u 'Verplaats optie omhoog' of 'Verplaats optie omlaag' hoort en dubbeltikt u op het scherm om het item één positie omhoog of omlaag te verplaatsen.

  • Bij Likert-schaalvragen hoort u elke stelling, gevolgd door keuzerondjes voor de antwoordopties. Veeg naar links of rechts om het gewenste antwoord te vinden en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Voor vragen over het uploaden van bestanden, swipet u naar rechts totdat u 'Een bestand uploaden' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de bron hoort waaruit u een bestand wilt uploaden en dubbeltik op het scherm. Zoek het bestand dat u wilt uploaden en dubbeltik op het scherm om het te selecteren.

  • Voor Net Promoter Score-vragen swipet u naar links of rechts totdat u de gewenste waarde hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm om deze te selecteren.

 5. Veeg naar rechts om naar de volgende vraag te gaan en herhaal stap 3 en 4.

 6. Wanneer u klaar bent om uw antwoorden in te dienen, swipet u naar rechts totdat u 'Verzenden' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw formulier te maken in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om een nieuwe toets te maken in Microsoft Forms

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Forms

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×