Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Select a different account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om tekstvakken en afbeeldingen te selecteren en lezen in Word

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele of cognitieve beperking die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Microsoft, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga voor algemene hulp naar Startpagina Microsoft-ondersteuning.

Gebruik Word met het toetsenbord en een schermlezer om afbeeldingen, vormen en tekstvakken in Word documenten te selecteren en te lezen. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Met het selectiedeelvenster in Word kunt u alle afbeeldingen, vormen en tekstvakken in het document weergeven als een lijst. U kunt de lijst lezen met uw schermlezer en lijstitems selecteren om de alternatieve teksten te lezen of te bewerken.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst in tekstvakken lezen

Wanneer schermlezers de hoofdtekst lezen, kunnen ze geen tekstvakken vinden die boven de tekstlaag van het document zweven. Als u tekst in een tekstvak wilt openen, gebruikt u het deelvenster Selectie .

 1. Druk in het document op Alt+H om het tabblad Start te openen.

 2. Als u het deelvenster Selectie wilt openen, typt u S, L, P. U hoort: 'Knop Alles weergeven'. De tekstvakken, afbeeldingen en vormen worden weergegeven in een lijst.

  Opmerking: Als uw document meerdere pagina's bevat, worden in het selectiedeelvenster alleen de items op de huidige pagina weergegeven.

 3. Gebruik de pijltoetsen om door de lijst te bladeren. De schermlezer kondigt de lijstitems aan terwijl u navigeert.

 4. Druk op de spatiebalk om een tekstvak te selecteren.

 5. Druk op Shift+F10 om het contextmenu te openen. U hoort: 'Menu-item knippen'.

 6. Gebruik de pijltoetsen om naar het item Tekst bewerken te gaan en druk op Enter. Druk op een toets om de cursor in het tekstvak te plaatsen.

  In JAWS moet u het tekstvak eerst in lijn met de documenttekst plaatsen. Ga hiervoor naar de optie Met tekstterugloop en gebruik de toets Pijl-rechts of Pijl-links om naar Met verplaatsten te gaan en druk vervolgens op Enter. Druk op Esc om terug te gaan naar de hoofdtekst van het document.

 7. De schermlezer kan nu de tekst in het tekstvak lezen. Als u wilt beginnen met lezen in Verteller en NVDA, drukt u op de SR-toets+M. Druk twee keer op Esc om weer terug te keren naar de hoofdtekst van het document.

  Als u de inhoud van een tekstvak wilt lezen in JAWS, drukt u op Alt+5 op het numerieke toetsenblok.

Afbeeldingen openen via het selectiedeelvenster

Afbeeldingen die geen inlineafbeeldingen zijn, zijn mogelijk niet toegankelijk voor schermlezers. U kunt alle ondersteunde afbeeldingen in een document weergeven via het deelvenster Selectie.

 1. Druk in het document op Alt+H om het tabblad Start te openen.

 2. Als u het deelvenster Selectie wilt openen, typt u S, L, P. De afbeeldingen, vormen en tekstvakken worden weergegeven in een lijst.

  Opmerking: Als uw document meerdere pagina's bevat, worden in het selectiedeelvenster alleen de items op de huidige pagina weergegeven.

 3. Gebruik de pijltoetsen om door de lijst te bladeren. De schermlezer kondigt de lijstitems aan terwijl u navigeert.

 4. Als u een afbeelding wilt selecteren, drukt u op de spatiebalk.

 5. Druk op Esc om terug te gaan naar de hoofdtekst van het document. U hoort de bestandsnaam van het document.

 6. De schermlezer kan nu de alternatieve tekst van de afbeelding lezen, indien aanwezig. Als u wilt beginnen met lezen in Verteller en NVDA, drukt u op de SR-toets+Ctrl+R.

  In JAWS drukt u op Ctrl+5 op het numerieke toetsenblok.

Zwevende objecten openen zonder het selectiedeelvenster te gebruiken

U kunt de focus snel verplaatsen tussen zwevende objecten zonder het selectiedeelvenster te gebruiken.

 1. Als u de focus wilt verplaatsen naar het eerste zwevende object in het document, drukt u op Ctrl+Alt+5.

 2. Druk op de Tab-toets om door de zwevende objecten in het document te bladeren.

 3. Druk op Esc om terug te gaan naar de normale navigatie.

Toegang tot inlineobjecten zonder het selectiedeelvenster te gebruiken

U kunt aan de inlineobjecten werken terwijl u een document leest, zonder het deelvenster Selectie te gebruiken.

 1. De schermlezer kondigt de objecten aan wanneer deze een document leest. Als u een object wilt stoppen, drukt u op Ctrl.

  Tip: Als u de juiste plek mist en één woord voor woord in het document wilt teruggaan, drukt u op de pijl-links of pijl-rechts totdat u hoort dat de schermlezer het gewenste object aankondigt.

 2. Druk op Shift+pijl-rechts om het object te selecteren.

 3. U kunt nu aan het object werken. Als u bijvoorbeeld het contextmenu wilt openen, drukt u op Shift+F10.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Mac met het toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om afbeeldingen, vormen en tekstvakken in Word documenten te selecteren en te lezen.

Met behulp van het selectiedeelvenster in Word kunt u alle afbeeldingen, vormen en tekstvakken in het document weergeven als een lijst. U kunt de lijst lezen met VoiceOver en lijstitems selecteren om de alternatieve teksten te lezen of te bewerken.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. VoiceOver werkt mogelijk niet betrouwbaar in andere weergavemodi.

In dit onderwerp

Tekst in tekstvakken lezen

Omdat tekstvakken boven de tekstlaag van het document zweven, kan VoiceOver deze niet vinden tijdens het lezen van de hoofdtekst. Als u tekst in een tekstvak wilt openen, gebruikt u het selectiedeelvenster.

 1. Druk in het document op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, gevolgd door 'Geselecteerd, tabblad'. Druk vervolgens op de pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Indeling, tabblad'. Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad Indeling te openen.

 2. Als u het selectiedeelvenster wilt openen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Selectievenster, selectievakje uitgeschakeld' hoort en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Check, Selection pane, checkbox'. De tekstvakken, afbeeldingen en vormen worden weergegeven in een lijst.

  Opmerking: Als uw document einden (zoals pagina- en sectie-einden) bevat, worden in het selectiedeelvenster alleen de items weergegeven tot het volgende einde.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Tabel' en het eerste item in de lijst hoort.

 4. Gebruik de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om omhoog en omlaag te gaan in de lijst. VoiceOver kondigt de lijstitems aan terwijl u navigeert. Tekstvakken worden aangekondigd als 'Tekstvak', gevolgd door het nummer van het tekstvak. Wanneer u bij het item bent dat u wilt openen, drukt u op F6 totdat VoiceOver het item aankondigt en 'Tekst bewerken, inhoud geselecteerd', gevolgd door de inhoud van het tekstvak en vervolgens op 'U bevindt zich momenteel in een tekstgebied'.

 5. Als u de tekst wilt bewerken, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag en typt u de gewenste tekst.

 6. Nadat u de tekst hebt bewerkt, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u terug wilt gaan naar het selectiedeelvenster, drukt u op F6 totdat u het volgende hoort: 'Selectiedeelvenster, tabblad'.

  • Druk op Esc om terug te gaan naar de hoofdtekst van het document.

Afbeeldingen openen via het selectiedeelvenster

Afbeeldingen die geen inlineafbeeldingen zijn, zijn mogelijk niet toegankelijk voor VoiceOver. Gebruik het selectiedeelvenster om toegang te krijgen tot alle afbeeldingen in een document.

 1. Druk in het document op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, gevolgd door 'Geselecteerd, tabblad'. Druk vervolgens op de pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Indeling, tabblad'. Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad Indeling te openen.

 2. Als u het selectiedeelvenster wilt openen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Selectievenster, selectievakje uitgeschakeld' hoort en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Check, Selection pane, checkbox'. De tekstvakken, afbeeldingen en vormen worden weergegeven in een lijst.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Tabel' en het eerste item in de lijst hoort.

 4. Gebruik de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om omhoog en omlaag te gaan in de lijst. VoiceOver kondigt de lijstitems aan terwijl u navigeert. Afbeeldingen worden aangekondigd als: 'Afbeelding', gevolgd door het nummer van de afbeelding. Wanneer u bij het item bent dat u wilt openen, drukt u op F6 totdat VoiceOver de alternatieve tekst van het item leest, gevolgd door 'Afbeelding'.

 5. Druk op Control+Option+Shift+M om het snelmenu te openen en de opties voor het opmaken van de afbeelding te openen of alternatieve tekst toe te voegen of te wijzigen. Druk op Esc om terug te gaan naar de hoofdtekst van het document.

Inlineafbeeldingen openen zonder het selectiedeelvenster

Als u aan inlineafbeeldingen wilt werken terwijl u een document leest, hoeft u het selectiedeelvenster niet te openen.

 1. VoiceOver kondigt de afbeeldingen aan wanneer u de cursor door het document beweegt. VoiceOver kondigt de alternatieve tekst van elke inlineafbeelding aan, gevolgd door 'Image, in line with text, layout item'.

 2. Druk op Shift+pijl-rechts om de afbeelding te selecteren.

 3. U kunt nu werken met de afbeelding. Als u bijvoorbeeld het contextmenu wilt openen, drukt u op Control+Option+Shift+M.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

GebruikWord voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om tekstvakken en afbeeldingen in Word documenten op uw telefoon te navigeren en te lezen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Tekst in tekstvakken lezen

Terwijl tekstvakken boven de tekstlaag van het document zweven, slaat VoiceOver deze over tijdens het lezen van de paginatekst, maar u kunt er afzonderlijk naartoe navigeren.

 1. Open het Word document op uw telefoon. Swipe naar rechts totdat u de hoofdtekst van het document bereikt. VoiceOver begint met het voorlezen van de tekst.

 2. Wanneer VoiceOver het einde van de pagina heeft bereikt, swipet u naar rechts totdat VoiceOver het eerste tekstvak aankondigt en de inhoud leest.

 3. Swipe naar rechts om naar het volgende tekstvak op de pagina te gaan.

  Wanneer u de paginavoettekst invoert, zijn alle tekstvakken op de pagina gelezen. Swipe naar rechts om naar de volgende pagina te gaan.

Toegang tot afbeeldingen in tekst

 1. Open het Word document op uw telefoon. Swipe naar rechts totdat u de hoofdtekst van het document bereikt. VoiceOver begint met het voorlezen van de tekst.

 2. Wanneer VoiceOver het einde van de pagina heeft bereikt, swipet u naar rechts. VoiceOver leest de alternatieve tekst van de eerste afbeelding op de pagina voor. Als de afbeelding geen alternatieve tekst bevat, hoort u: 'Afbeelding'.

 3. Swipe naar rechts om naar de volgende afbeelding op de pagina te gaan.

  Wanneer u de voettekst van de pagina invoert, hebt u door alle afbeeldingen op de pagina genavigeerd. Swipe naar rechts om naar de volgende pagina te gaan.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

GebruikWord voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om tekstvakken en afbeeldingen in Word documenten op uw telefoon te navigeren en te lezen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Tekst in tekstvakken lezen

 1. Open het Word document op uw telefoon. Swipe naar rechts totdat TalkBack de documenttekst alinea voor alinea leest.

 2. Swipe naar rechts om naar de volgende alinea te gaan. Wanneer u 'Rechthoek, tekstvak' hoort, hebt u een tekstvak in het document bereikt. TalkBack leest de inhoud van het tekstvak voor. Wanneer u klaar bent, swipet u naar rechts om door te gaan met het lezen van het document of om naar het volgende tekstvak te gaan.

Toegang tot afbeeldingen in tekst

 1. Open het Word document op uw telefoon. Swipe naar rechts totdat TalkBack de documenttekst alinea voor alinea leest.

 2. Swipe naar rechts om naar de volgende alinea te gaan. Wanneer u een afbeelding bereikt, leest TalkBack de alternatieve tekst van de afbeelding, gevolgd door 'Afbeelding'. Als de afbeelding geen alternatieve tekst bevat, hoort u alleen 'Afbeelding'. Wanneer u klaar bent, swipet u naar rechts om door te gaan met het lezen van het document of om naar de volgende afbeelding te gaan.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

GebruikWord voor het web met uw toetsenbord en een schermlezer om afbeeldingen in Word documenten te selecteren en te lezen. We hebben het getest met Verteller in Microsoft Edge en JAWS en NVDA in Chrome, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers en webbrowsers zolang ze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Microsoft 365 voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • Als u Word voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Word voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast gelden veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) voor de webbrowser, niet voor Word voor het web.

Toegang tot inlineafbeeldingen

 1. Nadat u een document in Word voor het web hebt geopend, drukt u op de SR-toets+Ctrl+R om de continue leesmodus te starten. De schermlezer kondigt alle afbeeldingen aan wanneer het document wordt voorgelezen. Als u wilt stoppen bij een afbeelding, drukt u op Ctrl.

  Opmerking: Als u de juiste plek mist en u woord voor woord terug of vooruit wilt gaan in het document, drukt u op de pijl-links of pijl-rechts totdat u de schermlezer de gewenste afbeelding hoort aankondigen.

 2. Druk op Enter om de afbeelding te selecteren.

 3. U kunt nu werken met de afbeelding. Als u bijvoorbeeld de hulpmiddelen voor afbeeldingen wilt openen, drukt u op Alt+Windows-logotoets en drukt u vervolgens op de Tab-toets totdat u 'Hulpmiddelen voor afbeeldingen, niet geselecteerd, tabbladitem Opmaak' hoort en drukt u op Enter om het tabblad Opmaak te openen.

 4. U kunt afbeeldingsinstellingen aanpassen, zoals de grootte, stijl en alternatieve tekst. Druk op de Tab-toets totdat u de naam van de gewenste instelling hoort en druk vervolgens op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een afbeelding of afbeelding in word in te voegen

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×