Een schermlezer gebruiken om tekstvakken en afbeeldingen te selecteren en lezen in Word

Inhoud voor schermlezer Inhoud voor schermlezer

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudsset van Office-toegankelijkheid. Voor meer algemene hulp raadpleegt u de startpagina van Microsoft-ondersteuning.

Gebruik Word toetsenbord en een schermlezer om afbeeldingen, vormen en tekstvakken te selecteren en te lezen in Word documenten. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Met het selectiedeelvenster in Word kunt u alle afbeeldingen, vormen en tekstvakken in het document weergeven als een lijst. U kunt de lijst met uw schermlezer lezen en lijstitems selecteren om de alternatieve tekst te lezen of te bewerken.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst in tekstvakken lezen

Wanneer schermlezers de tekst van het document lezen, kunnen ze geen tekstvakken vinden die boven de tekstlaag van het document zweven. Als u tekst in een tekstvak wilt openen, gebruikt u het selectiedeelvenster.

 1. Druk in het document op Alt+H om het tabblad Start te openen.

 2. Als u het selectiedeelvenster wilt openen, typt u S, L, P. U hoort: 'Knop Alles weergeven'. De tekstvakken, afbeeldingen en vormen worden weergegeven in een lijst.

  Opmerking: Als uw document meerdere pagina's bevat, bevat het selectiedeelvenster alleen de items op de huidige pagina.

 3. Gebruik de pijltoetsen om door de lijst te bladeren. De schermlezer kondigt de lijstitems aan tijdens het verplaatsen.

 4. Druk op de spatiebalk om een tekstvak te selecteren.

 5. Druk op Shift+F10 om het contextmenu te openen. U hoort: 'Menu-item knippen'.

 6. Gebruik de pijltoetsen om naar het item Tekst bewerken te gaan en druk op Enter. Druk op een toets om de cursor in het tekstvak te plaatsen.

  In JAWS moet u het tekstvak eerst in lijn met de documenttekst plaatsen. Ga hiervoor naar de optie Met tekstterugloop en gebruik de toets Pijl-rechts of Pijl-links om naar Met verplaatsten te gaan en druk vervolgens op Enter. Druk op Esc om terug te gaan naar de hoofdtekst van het document.

 7. De schermlezer kan nu de tekst in het tekstvak lezen. Als u wilt beginnen met lezen in Verteller en NVDA, drukt u op de SR-toets+M. Druk twee keer op Esc om weer terug te keren naar de hoofdtekst van het document.

  Als u de inhoud van een tekstvak wilt lezen in JAWS, drukt u op Alt+5 op het numerieke toetsenblok.

Afbeeldingen openen via het selectiedeelvenster

Afbeeldingen die geen inlineafbeeldingen zijn, zijn mogelijk niet toegankelijk voor schermlezers. U kunt alle ondersteunde afbeeldingen in een document weergeven via het deelvenster Selectie.

 1. Druk in het document op Alt+H om het tabblad Start te openen.

 2. Als u het selectiedeelvenster wilt openen, typt u S, L, P. De afbeeldingen, vormen en tekstvakken worden weergegeven in een lijst.

  Opmerking: Als uw document meerdere pagina's bevat, bevat het selectiedeelvenster alleen de items op de huidige pagina.

 3. Gebruik de pijltoetsen om door de lijst te bladeren. De schermlezer kondigt de lijstitems aan tijdens het verplaatsen.

 4. Als u een afbeelding wilt selecteren, drukt u op de spatiebalk.

 5. Druk op Esc om terug te gaan naar de hoofdtekst van het document. U hoort de bestandsnaam van het document.

 6. De schermlezer kan nu de alternatieve tekst van de afbeelding lezen, als er een is. Als u wilt beginnen met lezen in Verteller en NVDA, drukt u op de SR-toets+Ctrl+R.

  In JAWS drukt u op Ctrl+5 op het numerieke toetsenblok.

Zwevende objecten openen zonder het selectiedeelvenster te gebruiken

U kunt de focus snel verplaatsen tussen zwevende objecten zonder het selectiedeelvenster te gebruiken.

 1. Als u de focus naar het eerste zwevende object in het document wilt verplaatsen, drukt u op Ctrl+Alt+5.

 2. Druk op de Tab-toets om door de zwevende objecten in het document te gaan.

 3. Druk op Esc om terug te gaan naar de normale navigatie.

Inlineobjecten openen zonder het selectiedeelvenster te gebruiken

U kunt aan de inlineobjecten werken terwijl u een document leest, zonder het selectiedeelvenster te gebruiken.

 1. De schermlezer kondigt de objecten aan wanneer deze door een document worden gelezen. Als u wilt stoppen op een object, drukt u op Ctrl.

  Tip: Als u de juiste plek mist en u één woord voor woord wilt teruggaan of vooruit wilt gaan in het document, drukt u op de pijl-links of pijl-rechts totdat u het object hoort aankondigen dat u wilt.

 2. Als u het object wilt selecteren, drukt u op Shift+pijl-rechts.

 3. U kunt nu aan het object werken. Als u bijvoorbeeld het contextmenu wilt openen, drukt u op Shift+F10.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Mac toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om afbeeldingen, vormen en tekstvakken in Word lezen.

Met het selectiedeelvenster in Word kunt u alle afbeeldingen, vormen en tekstvakken in het document weergeven als een lijst. U kunt de lijst lezen met VoiceOver en lijstitems selecteren om de alternatieve tekst te lezen of te bewerken.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. VoiceOver werkt mogelijk niet betrouwbaar in andere weergavemodi.

In dit onderwerp

Tekst in tekstvakken lezen

Aangezien tekstvakken boven de tekstlaag van het document zweven, kunnen deze niet worden gevonden tijdens het lezen van de tekst in de teksttekst. Als u tekst in een tekstvak wilt openen, gebruikt u het selectiedeelvenster.

 1. Druk in het document op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, gevolgd door 'Geselecteerd, tabblad'. Druk vervolgens op de pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Indeling, tabblad'. Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad Indeling te openen.

 2. Als u het selectiedeelvensterwilt openen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Selectiedeelvenster, selectievakje uitgeschakeld' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Check, Selection pane, checkbox'. De tekstvakken, afbeeldingen en vormen worden weergegeven in een lijst.

  Opmerking: Als er onderbrekingen (zoals pagina- en sectie-onderbrekingen) in uw document zijn, worden in het selectiedeelvenster alleen de items tot het volgende pauze weergegeven.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Tabel' en het eerste item in de lijst hoort.

 4. Gebruik de pijl-omhoog of pijl-omlaag om omhoog en omlaag te gaan in de lijst. VoiceOver kondigt de lijstitems aan terwijl u verder gaat. Tekstvakken worden aangekondigd als 'Tekstvak', gevolgd door het nummer van het tekstvak. Wanneer u op het item staat dat u wilt openen, drukt u op F6 totdat VoiceOver het item aankondt en 'Tekst bewerken, inhoud geselecteerd', gevolgd door de inhoud van het tekstvak en vervolgens 'U bent momenteel in een tekstgebied'.

 5. Als u de tekst wilt bewerken, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag en typt u de beste tekst.

 6. Nadat u de tekst hebt bewerkt, gaat u op een van de volgende stappen te werk:

  • Als u terug wilt naar het selectiedeelvenster,drukt u op F6 totdat u het volgende hoort: 'Selectiedeelvenster, tabblad'.

  • Druk op Esc om terug te gaan naar de hoofdtekst van het document.

Afbeeldingen openen via het selectiedeelvenster

Afbeeldingen die geen inlineafbeeldingen zijn, zijn mogelijk niet toegankelijk voor VoiceOver. Als u alle afbeeldingen in een document wilt openen, gebruikt u het selectiedeelvenster.

 1. Druk in het document op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, gevolgd door 'Geselecteerd, tabblad'. Druk vervolgens op de pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Indeling, tabblad'. Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad Indeling te openen.

 2. Als u het selectiedeelvensterwilt openen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Selectiedeelvenster, selectievakje uitgeschakeld' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Check, Selection pane, checkbox'. De tekstvakken, afbeeldingen en vormen worden weergegeven in een lijst.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Tabel' en het eerste item in de lijst hoort.

 4. Gebruik de pijl-omhoog of pijl-omlaag om omhoog en omlaag te gaan in de lijst. VoiceOver kondigt de lijstitems aan terwijl u verder gaat. Afbeeldingen worden aangekondigd als: 'Afbeelding', gevolgd door het nummer van de afbeelding. Wanneer u op het item staat dat u wilt openen, drukt u op F6 totdat VoiceOver de alternatieve tekst van het item leest, gevolgd door 'Afbeelding'.

 5. Druk op Control+Option+Shift+M om het contextmenu te openen en toegang te krijgen tot de opties voor het opmaken van de afbeelding of om alternatieve tekst toe te voegen of te wijzigen. Druk op Esc om terug te gaan naar de hoofdtekst van het document.

Inlineafbeeldingen openen zonder het selectiedeelvenster

Als u aan inlineafbeeldingen wilt werken terwijl u een document leest, hoeft u het selectiedeelvenster niet te openen.

 1. VoiceOver kondigt de afbeeldingen aan wanneer u de cursor door het document verplaatst. VoiceOver kondigt de alternatieve tekst van elke inlineafbeelding aan, gevolgd door 'Afbeelding, in lijn met tekst, indelingsitem'.

 2. Als u de afbeelding wilt selecteren, drukt u op Shift+pijl-rechts.

 3. U kunt nu werken met de afbeelding. Als u bijvoorbeeld het contextmenu wilt openen, drukt u op Control+Option+Shift+M.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

GebruikWord voor iOS VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om naar tekstvakken en afbeeldingen te navigeren en te lezen in Word documenten op uw telefoon.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Tekst in tekstvakken lezen

Terwijl tekstvakken boven de tekstlaag van het document zweven, worden deze overgeslagen tijdens het lezen van de paginatekst, maar kunt u er afzonderlijk naartoe navigeren.

 1. Open het Word document op uw telefoon. Swipe naar rechts totdat u bij de tekst van de documenttekst bent. VoiceOver begint de tekst te lezen.

 2. Wanneer VoiceOver het einde van de pagina heeft bereikt, swipet u naar rechts totdat VoiceOver het eerste tekstvak aankondt en de inhoud leest.

 3. Als u naar het volgende tekstvak op de pagina wilt gaan, swipet u naar rechts.

  Wanneer u de paginavoettekst in typt, zijn alle tekstvakken op de pagina gelezen. Als u naar de volgende pagina wilt gaan, swipet u naar rechts.

Afbeeldingen in tekst openen

 1. Open het Word document op uw telefoon. Swipe naar rechts totdat u bij de tekst van de documenttekst bent. VoiceOver begint de tekst te lezen.

 2. Wanneer VoiceOver het einde van de pagina heeft bereikt, swipet u naar rechts. VoiceOver leest de alternatieve tekst van de eerste afbeelding op de pagina voor. Als de afbeelding geen alternatieve tekst heeft, hoort u: 'Afbeelding'.

 3. Als u naar de volgende afbeelding op de pagina wilt gaan, swipet u naar rechts.

  Wanneer u de paginavoettekst typt, hebt u door alle afbeeldingen op de pagina genavigeerd. Als u naar de volgende pagina wilt gaan, swipet u naar rechts.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

GebruikWord voor Android talkback, de ingebouwde schermlezer van Android, om naar tekstvakken en afbeeldingen te navigeren en te lezen in Word documenten op uw telefoon.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Tekst in tekstvakken lezen

 1. Open het Word document op uw telefoon. Swipe naar rechts totdat TalkBack de documenttekst één alinea tegelijk begint te lezen.

 2. Als u naar de volgende alinea wilt gaan, swipet u naar rechts. Wanneer u 'Rechthoek, tekstvak' hoort, hebt u een tekstvak in het document bereikt. TalkBack leest de inhoud van het tekstvak voor. Wanneer u klaar bent, swipet u naar rechts om het document te blijven lezen of om naar het volgende tekstvak te gaan.

Afbeeldingen in tekst openen

 1. Open het Word document op uw telefoon. Swipe naar rechts totdat TalkBack de documenttekst één alinea tegelijk begint te lezen.

 2. Als u naar de volgende alinea wilt gaan, swipet u naar rechts. Wanneer u een afbeelding bereikt, leest TalkBack de alternatieve tekst van de afbeelding voor, gevolgd door 'Afbeelding'. Als de afbeelding geen alternatieve tekst bevat, hoort u alleen 'Afbeelding'. Wanneer u klaar bent, swipet u naar rechts om het document te blijven lezen of om naar de volgende afbeelding te gaan.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

GebruikWord voor het web toetsenbord en een schermlezer om afbeeldingen in documenten te selecteren en Word lezen. We hebben het getest met Verteller in Microsoft Edge en JAWS en NVDA in Chrome, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers en webbrowsers, zolang deze gemeenschappelijke toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Word voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Word voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast gelden veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) voor de webbrowser, niet voor Word voor het web.

Inlineafbeeldingen van Access

 1. Nadat u een document in Word voor het web, drukt u op de SR-toets+Ctrl+R om de continue leesmodus te starten. De schermlezer kondigt alle afbeeldingen aan wanneer deze het document doorlezen. Als u wilt stoppen bij een afbeelding, drukt u op Ctrl.

  Opmerking: Als u de juiste plek mist en een woord tegelijk in het document wilt terug- of vooruitsturen, drukt u op de pijl-links of pijl-rechts totdat u de schermafbeelding hoort aankondigen.

 2. Druk op Enter om de afbeelding te selecteren.

 3. U kunt nu werken met de afbeelding. Als u bijvoorbeeld toegang wilt tot de hulpmiddelen voor afbeeldingen, drukt u op Alt+Windows-logotoets en drukt u vervolgens op de Tab-toets totdat u 'Hulpmiddelen voor afbeeldingen, niet-geselecteerd, tabblad Item Opmaak' hoort en drukt u op Enter om het tabblad Opmaak te openen.

 4. U kunt afbeeldingsinstellingen aanpassen, zoals de grootte, stijl en alternatieve tekst. Druk op de Tab-toets totdat u de naam hoort van de instelling die u wilt gebruiken en druk vervolgens op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een afbeelding of afbeelding in te voegen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?

Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hebt u aanvullende feedback? (Optioneel)

Bedankt voor uw feedback.

×