Als u wilt voorkomen dat andere gebruikers verborgen werkbladen weergeven, toevoegen, verplaatsen, verwijderen, of werkbladen verbergen en de naam van werkbladen wijzigen, kunt u de structuur van uw Excel-werkmap beveiligen met een wachtwoord.

Opmerking: De schermafbeeldingen in dit artikel zijn gemaakt in Excel 2016. Als u een andere versie hebt, is uw weergave mogelijk iets anders, maar tenzij anders vermeld, is de functionaliteit hetzelfde.

Voorbeeld van een werkmapstructuur

Notities: De werkmap beveiligen is niet hetzelfde als een Excel-bestand of een werkblad met een wachtwoord beveiligen. Zie hieronder voor meer informatie.

 • Als u uw bestand wilt vergrendelen zodat andere gebruikers het niet kunnen openen, raadpleegt u Protect an Excel file (Een Excel-bestand beveiligen).

 • Als u bepaalde gebieden van de gegevens in uw werkblad wilt beschermen tegen andere gebruikers, moet u het werkblad beveiligen. Zie Protect a worksheet (Een werkblad beveiligen) voor meer informatie.

 • Als u wilt weten wat het verschil is tussen het beveiligen van een Excel-bestand, werkmap of een werkblad, leest u Protection and security in Excel (Bescherming en beveiliging in Excel).

Werkmapstructuur beveiligen

Als u de structuur van uw werkmap wilt beschermen, voert u de volgende stappen uit:

 1. Klik op Controleren > Werkmap beveiligen.

  Dialoogvenster Structuur en vensters beveiligen

  Opmerking: De optie Windows is alleen beschikbaar in Excel 2007, Excel 2010, Excel voor Mac 2011 en Excel 2016 voor Mac. Selecteer de optie Windows als u wilt voorkomen dat gebruikers het werkmapvenster kunnen verplaatsen, vergroten, verkleinen of sluiten, of vensters kunnen verbergen/weergeven.

 2. Voer in het vak Wachtwoord uw wachtwoord in.

  Belangrijk: Het invoeren van een wachtwoord is optioneel. Als u geen wachtwoord invoert, kan elke gebruiker de beveiliging van de werkmap opheffen en de map wijzigen. Als u wel een wachtwoord invoert, kies er dan een dat gemakkelijk te onthouden is. Schrijf de wachtwoorden op en bewaar ze op een veilige plaats. Als u ze kwijtraakt kan Excel ze niet voor u herstellen.

 3. Selecteer OK,voer het wachtwoord opnieuw in om het te bevestigen en selecteer ok opnieuw.

Op het tabblad Controleren ziet u het pictogram Werkmap beveiligen. Als dit pictogram is gemarkeerd, is de werkmap beveiligd.

De optie Werkmap beveiligen op het lint is gemarkeerd in een beveiligde werkmap

Als u op de onderkant van een werkblad in uw werkmap klikt, ziet u dat alle opties voor het wijzigen van de werkmapstructuur, zoals Invoegen, Verwijderen, Naam wijzigen, Verplaatsen, Kopiëren, Verbergen en Zichtbaar maken niet beschikbaar zijn.

Opties om met een werkblad te werken, zijn niet beschikbaar in een vergrendelde werkmap

De optie Werkmap beveiligen in het menu Info geeft ook aan dat de structuur van de werkmap is beveiligd. Als u die optie wilt weergeven, klikt u op Bestand > Info > Werkmap beveiligen.

De status Werkmap beveiligen is gemarkeerd op het tabblad Info

Klik op Controleren > Werkmap beveiligen. Voer uw wachtwoord in en klik op OK.

Als u wilt voorkomen dat andere gebruikers verborgen werkbladen weergeven, toevoegen, verplaatsen, verwijderen, of werkbladen verbergen en de naam van werkbladen wijzigen, kunt u de structuur van uw Excel-werkmap beveiligen met een wachtwoord.

Opmerking: De schermafbeeldingen in dit artikel zijn gemaakt in Excel 2016. Als u een andere versie hebt, is uw weergave mogelijk iets anders, maar tenzij anders vermeld, is de functionaliteit hetzelfde.

Voorbeeld van een werkmapstructuur

Notities: De werkmap beveiligen is niet hetzelfde als een Excel-bestand of een werkblad met een wachtwoord beveiligen. Zie hieronder voor meer informatie.

 • Als u uw bestand wilt vergrendelen zodat andere gebruikers het niet kunnen openen, raadpleegt u Protect an Excel file (Een Excel-bestand beveiligen).

 • Als u bepaalde gebieden van de gegevens in uw werkblad wilt beschermen tegen andere gebruikers, moet u het werkblad beveiligen. Zie Protect a worksheet (Een werkblad beveiligen) voor meer informatie.

 • Als u wilt weten wat het verschil is tussen het beveiligen van een Excel-bestand, werkmap of een werkblad, leest u Protection and security in Excel (Bescherming en beveiliging in Excel).

Werkmapstructuur beveiligen

Als u de structuur van uw werkmap wilt beschermen, voert u de volgende stappen uit:

 1. Klik op Controleren > Werkmap beveiligen.

  Dialoogvenster Structuur en vensters beveiligen

  Opmerking: De optie Windows is alleen beschikbaar in Excel 2007, Excel 2010, Excel voor Mac 2011 en Excel 2016 voor Mac. Selecteer de optie Windows als u wilt voorkomen dat gebruikers het werkmapvenster kunnen verplaatsen, vergroten, verkleinen of sluiten, of vensters kunnen verbergen/weergeven.

 2. Voer in het vak Wachtwoord uw wachtwoord in.

  Belangrijk: 

  • Het invoeren van een wachtwoord is optioneel. Als u geen wachtwoord invoert, kan elke gebruiker de beveiliging van de werkmap opheffen en de map wijzigen. Als u wel een wachtwoord invoert, kies er dan een dat gemakkelijk te onthouden is. Schrijf de wachtwoorden op en bewaar ze op een veilige plaats. Als u ze kwijtraakt kan Excel ze niet voor u herstellen.

  • Wachtwoorden in Excel voor Mac mogen uit maximaal vijftien tekens bestaan. U kunt een werkmap of document dat met een wachtwoord is beveiligd niet openen in de Windows-versie van Excel als het wachtwoord langer is dan vijftien tekens. Als u het bestand wilt openen in Excel voor Mac, vraagt u de maker om de lengte van het wachtwoord in Windows aan te passen.

 3. Typ het wachtwoord opnieuw en klik op OK.

Op het tabblad Controleren ziet u het pictogram Werkmap beveiligen. Als dit pictogram is gemarkeerd, is de werkmap beveiligd.

De optie Werkmap beveiligen op het lint is gemarkeerd in een beveiligde werkmap

Als u op de onderkant van een werkblad in uw werkmap klikt, ziet u dat alle opties voor het wijzigen van de werkmapstructuur, zoals Invoegen, Verwijderen, Naam wijzigen, Verplaatsen, Kopiëren, Verbergen en Zichtbaar maken niet beschikbaar zijn.

Opties om met een werkblad te werken, zijn niet beschikbaar in een vergrendelde werkmap

Klik op Controleren > Werkmap beveiligen. Voer uw wachtwoord in en klik op OK.

Ga als volgt te werk om de beveiliging van een werkblad op te heffen:

 1. Ga naar het werkblad waarvan u de beveiliging wilt opheffen.

 2. Ga naar Bestand > Info > Beveiligen > Beveiliging blad opheffen, of ga vanaf het tabblad Controleren naar Wijzigingen > Beveiliging blad opheffen.

 3. Als het werkblad beveiligd is met een wachtwoord, typt u het wachtwoord in het dialoogvenster Beveiliging blad opheffen en klikt u op OK.

Excel voor het web kunnen werkmappen openen die zijn beveiligd met een wachtwoord, maar deze bestanden kunnen niet worden bewerkt op internet. Wachtwoorden kunnen niet worden toegevoegd, gewijzigd, verwijderd of hersteld uit Excel voor het web.

Als u een wachtwoord wilt toevoegen aan een werkmap aan wie u werkt in Excel voor het web en u een Excel-bureaubladtoepassing hebt, gebruikt u de knop Openen in Excel om de werkmap te openen en de werkmap te beveiligen met een wachtwoord. Maar in de toekomst kunt u het bestand alleen op internet bekijken. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de werkmap, opent u het in uw bureaubladversie van Excel. 

 • Selecteer Openen in Excel en bescherm de werkmap met een wachtwoord.

Knop voor bewerken in Excel

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answers-community.

Zie ook

Bescherming en beveiliging in Excel

Een Excel-bestand beveiligen

Een werkblad beveiligen

Tegelijk samenwerken aan Excel-werkmappen met cocreatie

Video: Werkmappen en werkbladen met een wachtwoord beveiligen (Excel 2013)

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×