Verwante onderwerpen
×
Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Begeleide ondersteuning kan digitale oplossingen bieden voor Office-problemen

Begeleide ondersteuning uitproberen

Als de activering van Office is mislukt, ziet u Product zonder licentie of Niet-commercieel gebruik / Product zonder licentie in de titelbalk van uw Office-apps en zijn de meeste Office-functies uitgeschakeld. Wilt u alle Office-functies herstellen, los dan eerst het probleem op waardoor de activering mislukt.

Stap 1: Aanmelden bij Office met het juiste account

Als Office u vraagt ​​om in te loggen, voert u het account in waarmee u Office hebt gekocht. U ziet een melding dat er geen Office-producten zijn gevonden als u het verkeerde adres gebruikt.

Probeer dit: Aanmelden bij Office

Stap 2: Controleer op meerdere exemplaren van Office

Misschien hebt u per ongeluk meer dan één exemplaar geïnstalleerd. Als u twee installaties hebt, kan dit activeringsconflicten veroorzaken.

Probeer dit: Controleer op meerdere exemplaren van Office

Stap 3: Controleer de status van uw abonnement

Als uw abonnement is verlopen, ziet u een melding dat er geen Office-producten zijn gevonden. Verleng uw abonnement om Microsoft 365 te gebruiken.

Probeer dit: Controleer de status van uw abonnement

Stap 4: Activeringsfouten oplossen

Als u Office nog steeds niet kunt activeren, kiest u uw Office-versie voor aanvullende hulp bij het oplossen van problemen.

Microsoft 365

Office 2021, 2019 en Office 2016

Opmerking: Als u Office op Windows 7 gebruikt (wat niet meer ondersteund wordt, zie Einde van ondersteuning voor Windows 7 en Office), moet u ervoor zorgen dat TLS 1.2 standaard is ingeschakeld. Zie Update voor het inschakelen van TLS 1.1 en TLS 1.2 als standaard veilige protocollen in WinHTTP in Windows.

Stap 1: Aanmelden met het juiste account

Kijk of u zich kunt aanmelden met een van uw persoonlijke e-mailadressen als u Office met een ander e-mailadres hebt gekocht. Als u op het werk of school bent, moet u zich mogelijk aanmelden met uw werk- of schoolaccount in plaats van uw persoonlijke e-mailaccount.

Als u wilt controleren of uw Microsoft-account is gekoppeld aan Office, meldt u zich dan aan bij Services en abonnementen. Uw Office-product of Microsoft 365 -abonnement moet daar worden vermeld. Als dat niet zo is, kunt u uw e-mailadres niet gebruiken om u aan te melden bij Office.

Stap 2: Controleer op meerdere exemplaren van Office

Activering kan mislukken als u meerdere exemplaren van Office hebt geïnstalleerd. We verwijderen alle versies van Office die u niet gebruikt voordat we verder gaan met het oplossen van problemen.

 1. Open het Configuratiescherm door de onderstaande stappen voor uw besturingssysteem te volgen.

  • Windows 11 of Windows 10 : Typ op de taakbalk Windows Configuratiescherm in het Type hier om te zoekenvak, selecteer Configuratiescherm in de zoekresultaten en selecteer vervolgens Programma's en onderdelen

  • Windows 8.1 of Windows 8: klik met de rechtermuisknop op de startknop Knop Start van Windows in Windows 8 en Windows 10 (linkerbenedenhoek), selecteer Configuratiescherm en selecteer vervolgens Programma's en onderdelen.

  • Windows 7: Selecteer > configuratiescherm > Een programma verwijderen.

 2. Zoek in het vak Zoeken in Programma's en onderdelen (rechterbovenhoek) van Programma's en onderdelen naar het woord office.

  Mogelijk ziet u dat er meerdere versies zijn geïnstalleerd, zoals hier:

  Toont twee geïnstalleerde exemplaren van Office in het Configuratiescherm

  Als meer dan één versie wordt weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop op de versie die u niet gebruikt en selecteert u Verwijderen.

  Als er slechts één versie wordt weergegeven, gaat u naar Stap 3: de status van uw Microsoft 365-abonnement controleren.

 3. Als het verwijderen is voltooid, start u de computer opnieuw op.

 4. Open een Office-app en meld u aan als hierom wordt gevraagd.

 5. Als u Office nog steeds niet kunt activeren, probeer dan een online reparatie uit te voeren zoals beschreven in Een Office-toepassing herstellen om de resterende installatie van Office te repareren. Als u nog steeds niet kunt activeren, gaat u naar de volgende stap.

Stap 3: Controleer de status van uw Microsoft 365-abonnement

Als u Microsoft 365 een abonnement voor thuis, laten we ervoor zorgen dat het nog steeds actief is en uw abonnement zo nodig verlengen.

Als u geen Microsoft 365 hebt, kunt u verdergaan met stap 4: Problemen met activering van Office oplossen.

 1. Sluit alle Office-apps.

 2. Ga naar de pagina Services en abonnementen.

 3. Als daarom wordt gevraagd, kiest u Aanmelden en voert u het e-mailadres en wachtwoord voor uw Microsoft-account in dat aan uw Microsoft 365-abonnement is gekoppeld.

 4. Bekijk de details onder de kop Abonnementen of Geannuleerde abonnementen.

  Toont een verlopen Office 365-abonnement
 5. Als uw abonnement is verlopen, kunt u dit verlengen aan de hand van de stappen in Microsoft 365 Family verlengen.

 6. Nadat u uw abonnement hebt verlengd, kunt u uw Office-apps weer starten. Als Office nog steeds niet kunt activeren, gaat u verder met de volgende stap

Stap 4: Problemen met activering van Office oplossen

Selecteer uw versie van Office voor stappen voor probleemoplossing:

Microsoft 365

Office 2021, 2019 en Office 2016

Microsoft 365:Gebruik het Microsoft Ondersteunings- en Herstelassistent

De Microsoft Ondersteunings- en Herstelassistent. wordt uitgevoerd op Windows-pc's en kan u helpen bij het vaststellen en oplossen van activeringsproblemen met Microsoft 365.

 1. Kies de onderstaande knop Downloaden.

  Downloaden

 2. Selecteer uw browser in de vervolgkeuzelijst om te zien hoe u de Microsoft Ondersteunings- en Herstelassistent kunt opslaan en vervolgens kunt starten.

  1. Selecteer bovenaan het browservenster Bestand openen.

  2. Klik in het volgende vak met het bericht downloaden van SetupProd_Act.exe is voltooid op Uitvoeren.

  1. Onderaan het browservenster selecteert u Openen om het bestand SetupProd_Act.exe te openen.

   Als het bestand niet automatisch wordt geopend, kiest u Opslaan > Map openen en dubbelklikt u vervolgens op het bestand (de naam moet beginnen met 'SetupProd_Act.exe').

  1. Selecteer links onderaan het bestand SetupProd_Act.exe en selecteer Weergeven in map in de vervolgkeuzelijst.

   Dubbelklik op het gedownloade bestand SetupProd_Act.exe.

  1. Selecteer Bestand opslaan en vervolgens OK.

   Selecteer in het browservenster helemaal rechtsboven Alle downloads tonen. Selecteer in de Bibliotheek Downloads > SetupProd_Act.exe en selecteer het mappictogram. Dubbelklik op SetupProd_Act.exe.

 3. Het dialoogvenster Applicatie installeren wordt geopend. Selecteer Installeren om de installatie te starten.

 4. De Microsoft Ondersteunings- en Herstelassistent wordt geopend in een nieuw venster. Selecteer Ik ga akkoord om de Microsoft-servicesovereenkomst te accepteren.

 5. Selecteer Ja om toe te staan dat deze app wijzigingen aanbrengt aan uw apparaat.

 6. Volg de aanwijzingen om uw Office-activeringsprobleem op te lossen.

Als Office nog steeds niet wordt geactiveerd nadat u de Microsoft Ondersteunings- en Herstelassistent. hebt uitgevoerd, kunt u de product fouten zonder licentie zelf oplossen.

Fouten met producten zonder licentie zelf oplossen

Als u de eerdere stappen voor probleemoplossing hebt geprobeerd en Office nog steeds geen licentie heeft, kunt u zelf activeringsfouten oplossen

De datum, tijd en tijdzone van uw computer controleren

Als deze instellingen niet juist zijn, kan de activering van Office mislukken. Volg de onderstaande stappen voor uw besturingssysteem.

 Windows 11 ofWindows 10 

 1. Sluit alle Office-apps.

 2. Selecteer de datum of tijd in de rechterbenedenhoek van het scherm.

 3. Selecteer Datum- en tijdinstellingen.

 4. Selecteer Tijd automatisch instellen en, indien weergegeven, Tijdzone automatisch instellen. Als de optie voor het automatisch instellen van de tijdzone ontbreekt, controleer dan of uw lokale tijdzone wordt weergegeven in Tijdzone.

 5. Start een Office-app opnieuw.

 Windows 8.1 ofWindows 8

 1. Sluit alle Office-apps.

 2. Selecteer de datum of tijd in de rechterbenedenhoek van het scherm.

 3. Selecteer Datum- en tijdinstellingen wijzigen.

 4. Als de datum of tijd onjuist is, selecteert u Datum en tijd wijzigen en corrigeert u de datum- en tijdinstellingen.

 5. Als de tijdzone onjuist is, selecteert u Tijdzone wijzigen en selecteert u de lokale tijdzone.

 6. Start een Office-app opnieuw.

Windows 7

 1. Sluit alle Office-apps.

 2. Selecteer de datum of tijd in de rechterbenedenhoek van het scherm.

 3. Selecteer Datum- en tijdinstellingen wijzigen.

 4. Als de datum of tijd onjuist is, selecteert u Datum en tijd wijzigen en corrigeert u de datum- en tijdinstellingen.

 5. Als de tijdzone onjuist is, selecteert u Tijdzone wijzigen en selecteert u de lokale tijdzone.

 6. Start een Office-app opnieuw.

Tip: In Windows 7 kunt u de klok van uw computer synchroniseren met een tijdserver op internet om de klok up-to-date te houden. Hiervoor selecteert u de datum of tijd rechts onder in het scherm en selecteert u vervolgens Datum- en tijdinstellingen wijzigen. Selecteer het tabblad Internettijd, selecteer Instellingen wijzigen, selecteer Klok met een internettijdserver synchroniseren en selecteer vervolgens Nu bijwerken.

Office als administrator uitvoeren

Als u Office als administrator uitvoert, kunt u problemen oplossen met rechten waardoor de activering van Office kan mislukken. Volg de onderstaande stappen voor uw besturingssysteem.

 Windows 11 enWindows 10

 1. Sluit alle Office-apps.

 2. Druk op de Startknop in de linkerbenedenhoek van het scherm.

 3. Typ de naam van een toepassing, zoals Word. Het programmapictogram van Word wordt weergegeven in de zoekresultaten.

 4. Klik met de rechtermuisknop op het Word-pictogram en selecteer Als administrator uitvoeren.

 5. Selecteer Ja om Office als administrator uit te voeren.

 Windows 8.1

 1. Sluit alle Office-apps.

 2. In Windows 8.1 klikt u op de Startknop linksonder in het scherm en vervolgens selecteert u Zoeken.

 3. Typ de naam van een toepassing, zoals Word. Het programmapictogram van Word wordt weergegeven in de zoekresultaten.

 4. Klik met de rechtermuisknop op het Word-pictogram en selecteer Als administrator uitvoeren.

 5. Selecteer Ja om Office als administrator uit te voeren.

Windows 8

 1. Sluit alle Office-apps.

 2. In Windows 8 verplaatst u de muis naar de rechterbovenhoek van het scherm om de charmsbalk te openen en selecteert u vervolgens het pictogram Zoeken.

 3. Typ de naam van een toepassing, zoals Word. Het programmapictogram van Word wordt weergegeven in de zoekresultaten.

 4. Klik met de rechtermuisknop op het Word-pictogram en selecteer Als administrator uitvoeren.

 5. Selecteer Ja om Office als administrator uit te voeren.

Windows 7

 1. Sluit alle Office-apps.

 2. Druk op de Startknop in de linkerbenedenhoek van het scherm.

 3. In het vak Programma's en bestanden zoeken typt u de naam van een toepassing, zoals Word. Het programmapictogram van Word wordt weergegeven in de zoekresultaten.

 4. Klik met de rechtermuisknop op het Excel-pictogram en selecteer Als administrator uitvoeren.

 5. Selecteer desgevraagd Ja om Office als administrator uit te voeren.

Office bijwerken

De meest recente Office-updates kunnen fixes bevatten voor het oplossen van activeringsproblemen. Ga voor informatie over het bijwerken van Office naar Updates van Office installeren.

Firewall controleren

Als u een firewall van een andere fabrikant gebruikt, gaat u naar de website van de fabrikant voor meer informatie over het tijdelijk uitschakelen van de firewall. Zie hieronder voor Windows Firewall.

Windows 11 en Windows 10

Windows 8.1 en 7

Antivirussoftware controleren

Raadpleeg de website van de fabrikant voor meer informatie over het uitschakelen van uw antivirussoftware. Verwijderen van uw antivirussoftware kan ook helpen. Vergeet niet om deze opnieuw te installeren nadat Office is geïnstalleerd of om deze weer in te schakelen als u deze uitschakelde.

Als u niet zeker weet welke antivirussoftware u hebt, gebruikt u de volgende instructies om in het Configuratiescherm de naam van uw antivirussoftware te vinden.

Tip: Windows 10 bevat standaardantivirussoftware, Windows Defender. Als u hebt vastgesteld dat u deze gebruikt, selecteert u de knop Start > Instellingen > Bijwerken en beveiliging en selecteert u Windows Defender aan de linkerkant. Schuif de knop naar Uit. Vergeet niet de knop weer op Aan te zetten.

 1. Voer in het menu Start Knop Start van Windows in Windows 8 en Windows 10Configuratiescherm in het zoekvak in en selecteer Configuratiescherm in de resultaten.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer in de weergave Categorie de optie Systeem en beveiliging > Beveiliging en onderhoud en selecteer vervolgens de pijl-omlaag naast Beveiliging.

  • Selecteer in de weergave Grote pictogrammen of Kleine pictogrammen de optie Beveiliging en onderhoud en selecteer vervolgens de pijl-omlaag naast Beveiliging.

Als Windows uw antivirussoftware kan detecteren, wordt deze weergegeven onder Virusbeveiliging.

 1. Ga naar het Configuratiescherm door met de rechtermuisknop op de knop Start Knop Start van Windows in Windows 8 en Windows 10 (linksonder) te klikken en Configuratieschermte kiezen.

  Lijst van opties en opdrachten die wordt weergegeven na het drukken op de Windows-logotoets + x

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer in de weergave Categorie de optie Systeem en beveiliging > Onderhoudscentrum en selecteer vervolgens de pijl-omlaag naast Beveiliging.

  • Selecteer in de weergave Grote pictogrammen of Kleine pictogrammen de optie Onderhoudscentrum en selecteer vervolgens de pijl-omlaag naast Beveiliging.

Als Windows uw antivirussoftware kan detecteren, wordt deze weergegeven onder Virusbeveiliging.

 1. Ga naar het Configuratiescherm door de knop Start Startknop in Windows 7 (linksonder) te kiezen en Configuratiescherm te kiezen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer in de weergave Categorie de optie Systeem en beveiliging > Onderhoudscentrum en selecteer vervolgens de pijl-omlaag naast Beveiliging.

  • Selecteer in de weergave Grote pictogrammen of Kleine pictogrammen de optie Onderhoudscentrum en selecteer vervolgens de pijl-omlaag naast Beveiliging.

Als Windows uw antivirussoftware kan detecteren, wordt deze weergegeven onder Virusbeveiliging.

Proxyinstellingen controleren

Als u uw apparaat zowel thuis als op uw werk gebruikt, schakelt u de proxyinstellingen in Microsoft Edge of Internet Explorer uit voordat u Microsoft 365 gaat installeren. Als u een andere browser gebruikt, controleert u de bijbehorende Help voor informatie over het uitschakelen van proxyinstellingen.

Microsoft Edge

 1. Klik op de Startknop Knop Start van Windows in Windows 8 en Windows 10 (linksonder) en kies Instellingen.

 2. SelecteerNetwerk en internet en klik aan de linkerkant onder de selecties op Proxy.

 3. In Automatische proxyconfiguratie kunt u automatisch instellingen laten detecteren of het configuratiescript gebruiken door naar Aan of Uit te schuiven.

 4. In Handmatige proxyconfiguratie kunt u een proxyserver gebruiken. Over het algemeen is deze uitgeschakeld. Vergeet niet om Opslaan te selecteren als u de schuifregelaar op Aan zet. Als de schuifregelaar standaard was uitgeschakeld voordat u deze inschakelde, moet u deze weer op Uit zetten als u klaar bent.

Internet Explorer 7, 8, 9, 10, of 11

 1. Klik in Internet Explorer op Extra (rechter bovenhoek) > Internetopties.

 2. Klik op het tabblad Verbindingen en vervolgens op de knop LAN-instellingen.

 3. Schakel onder Proxyserver, de optie 'Een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken (deze instellingen zijn niet van toepassing op inbel- en VPN-verbindingen)'.

 4. Klik op Toepassen en OK om de wijzigingen op te slaan. Start uw computer opnieuw op.

Opmerking: Er kunnen meer proxyinstellingen zijn die u moet omzeilen. Als dit niet werkt en u Office op uw werk of school installeert, neemt u contact op met uw IT-afdeling voor meer informatie. Voor IT-beheerders: ga naar URL's en IP-adresbereiken in Microsoft 365.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact op met ondersteuning.

Als u alles in dit artikel hebt geprobeerd en nog steeds hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met de ondersteuning van Office.

Voor meer informatie over het bijwerken van licenties.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×