Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Gebruik een schermlezer om te verkennen en te navigeren PowerPoint

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele of cognitieve beperking die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Microsoft, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga voor algemene hulp naar Startpagina Microsoft-ondersteuning.

Gebruik PowerPoint toetsenbord en een schermlezer om de verschillende weergaven te verkennen en te navigeren en effectief tussen de weergaven te navigeren. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Notities: 

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Als u wilt navigeren in PowerPoint en door de hoofdschermelementen wilt navigeren, drukt u op F6. De elementen zijn in volgorde:

 • De actieve dia

 • De statusbalk

 • De linttabbladen

 • Het deelvenster Notities (als dit is geopend)

 • Het deelvenster Miniaturen

Navigeren in een schermelement

 • Als u binnen het huidige schermelement wilt fietsen, drukt u op de Tab-toets (vooruit) of Shift+Tab (achteruit). Druk bijvoorbeeld op de Tab-toets om te schakelen tussen de tekstvelden van de actieve dia.

 • Als u een item wilt selecteren, drukt u op Enter.

 • Als u wilt bladeren in menu's of lijsten, drukt u op de pijltoetsen. Als u bijvoorbeeld wilt gaan tussen de diaminiaturen in het deelvenster Miniaturen, drukt u op de pijl-omlaag en pijl-omhoog.

 • Druk op Esc om een menu of modus af te sluiten.

Tip: Druk op Ctrl+Alt+5 om de focus snel naar de eerste zwevende vorm te verplaatsen, zoals een tekstvak of afbeelding. Vervolgens drukt u op Tab om de zwevende vormen te doorlopen. Druk op Esc om terug te gaan naar de normale navigatie.

Navigeren op de werkbalk Snelle toegang

De werkbalk Snelle toegang linksboven in het scherm bevat bijvoorbeeld de knop Opslaan.

 1. Druk op Alt+H om naar de werkbalk Snelle toegang te gaan. U hoort: 'Tabblad Start'.

 2. Druk op de pijl-omhoog. De focus wordt verplaatst naar de werkbalk Snelle toegang.

 3. Druk op de pijl-links en pijl-rechts om door de werkbalk te navigeren.

Navigeren naar de besturingselementen voor apps

De app-besturingselementen rechtsboven in het scherm bevatten bijvoorbeeld de knoppen Minimaliseren enSluiten.

 1. Druk op Alt+H om naar de besturingselementen voor apps te gaan. U hoort: 'Tabblad Start'. Druk vervolgens op de pijl-omhoog. De focus wordt verplaatst naar de werkbalk Snelle toegang.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Opties voor lintweergave' hoort. Druk vervolgens op de SR-toets+pijl-rechts totdat u de geknipte knop hoort.

Navigeren op het linttabblad

De linttabbladen groepeert opties op basis van verschillende categorieën. De tabbladen in PowerPoint omvatten bijvoorbeeld het tabblad Start met opties voor het opmaken van tekst, het tabblad Invoegen voor het invoegen van nieuwe dia's of afbeeldingen, het tabblad Ontwerpen voor het wijzigen van het uiterlijk van de presentatie, het tabblad Diavoorstelling voor het instellen en starten van de diavoorstelling en het tabblad Beeld voor het wijzigen van een andere weergave.

 • Als u naar de linttabbladen wilt gaan, drukt u op F6 of Shift+F6 totdat u het geselecteerde linttabblad hoort, bijvoorbeeld: 'Linttabbladen, Geselecteerd, tabblad Ontwerpen'.

 • Als u tussen de linttabbladen wilt gaan, drukt u op de pijl-links of pijl-rechts totdat u het geknipte tabblad hoort. Het tabblad is geselecteerd en het lint wordt weergegeven onder het tabblad.

 • U kunt ook de sneltoetsen gebruiken om naar een linttabblad te gaan en te selecteren. Zie Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint maken voor meer informatie.

Navigeren op het lint

Het lint bevindt zich onder de rij met linttabbladen (JAWS noemt het het 'onderste lint'). Als u een tabblad selecteert, wordt er een lint speciaal voor tabbladen onder het tabblad weergegeven. Elk lint bevat opties die zijn ingedeeld in groepen. Als u bijvoorbeeld het tabblad Invoegen selecteert, kunt u verschillende items kiezen, zoals afbeeldingen of grafieken die u op het lint in uw dia wilt invoegen.

 • Als u vanaf het geselecteerde linttabblad naar het lint wilt gaan, drukt u op de Tab-toets. U hoort de eerste optie op het lint.

 • Als u op het lint wilt navigeren en tussen de opties op het lint wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets.

 • Druk op Enter of op de spatiebalk om een optie te selecteren.

 • Druk op Alt+pijl-omlaag om een samengevouwen menu uit te vouwen.

 • U kunt ook de sneltoetsen gebruiken om met het lint te werken: Gebruik sneltoetsen om PowerPoint maken.

Schakelen tussen weergaven

Naast de hoofdweergave heeft PowerPoint de volgende veelgebruikte weergaven:

 • Het menu Bestand, dat opties bevat, bijvoorbeeld voor het maken van een nieuwe presentatie en het openen of opslaan van een bestaande presentatie.

  • Druk op Alt+F om het menu Bestand te openen. U hoort: 'Bestand, info'.

  • Als u door het menu Bestand wilt navigeren, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het beste menu-item hoort. Druk vervolgens op Enter om het tabblad met verdere opties te openen.

  • Als u binnen het tabblad Verdere opties wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u de 3e optie hoort.

  • Druk op Esc om het menu Bestand te sluiten en terug te gaan naar de hoofdweergave.

 • Het venster Opties, met PowerPoint instellingen, zoals persoonlijke instellingen, toegankelijkheid, proeflezen en taalvoorkeuren.

  • Als u het venster Opties wilt openen, drukt u op Alt+F, T. U hoort: 'PowerPoint optiesvenster'. De focus ligt op het deelvenster optiecategorieën.

  • Als u door de optiecategorieën wilt navigeren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de categorie die u wilt gebruiken.

  • Als u de focus naar de opties van de geselecteerde categorie wilt verplaatsen, drukt u op de Tab-toets.

  • Als u door de opties wilt navigeren, drukt u op de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag totdat u de beste optie hoort. Druk vervolgens op Enter om deze te selecteren.

  • Als u het venster Opties wilt sluiten en wilt terugkeren naar de hoofdweergave, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK' hoort en drukt u op Enter. Druk op Esc om terug te keren naar de hoofdweergave zonder wijzigingen aan te brengen.

Voor instructies over het werken met de weergave Diavoorstelling gaat u naar Een schermlezer gebruiken om uw presentatie weer te geven met PowerPoint of Sneltoetsen gebruiken om presentaties PowerPoint geven.

Speciale aandachtspunten voor PowerPoint

U kunt de inhoud gemakkelijker te lezen en te selecteren maken door het contrast te vergroten of de kleuren op uw computer om te keren via de Windows-instellingen voor hoog contrast. Als u snel een thema met hoog contrast wilt gaan gebruiken, drukt u op linker Alt+linker Shift+Print Screen en drukt u vervolgens op Enter om het thema met hoog contrast te activeren.

Windows biedt verschillende thema’s met hoog contrast. Kies het thema dat het meest geschikt is voor u:

 1. Druk op de Windows-logotoets en typ vervolgens "hoog contrast" in het zoekvak. De zoekresultaten worden bijgewerkt terwijl u typt.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Thema Hoog contrast wijzigen' hoort en druk vervolgens op Enter. Het venster Instellingen voor hoog contrast wordt geopend.

 3. Druk op tab totdat u 'Thema hoog contrast' hoort, gevolgd door het geselecteerde thema.

 4. Gebruik de toets Pijl-omlaag en Pijl-omhoog om door de thema’s met hoog contrast te bladeren totdat u een geschikt thema hebt gevonden.

 5. Druk op de SR-toets+pijl-rechts totdat u 'Knop Toepassen' hoort. Druk vervolgens op Enter om het geselecteerde thema te activeren.

Zoekfunctie gebruiken

Gebruik het tekstveld Zoeken om snel een optie te zoeken of een actie uit te voeren. Ga naar Find what you need with Microsoft Search in Office (Vinden waarnaar u op zoek bent met Microsoft Search in Office) voor meer informatie over de functie Zoeken.

Opmerking: Afhankelijk van de versie van Office die u gebruikt, kan het tekstveld Zoeken bovenaan het app-venster ook Uitleg heten. De ervaring van deze functies grotendeels gelijk, maar de opties en zoekresultaten kunnen verschillen.

 1. Selecteer het item of de plek in uw document, presentatie of spreadsheet waarop u een actie wilt uitvoeren.

 2. Druk op Alt+Q om naar het tekstveld Zoeken te gaan.

 3. Typ de zoekwoorden voor de actie die u wilt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld een lijst met opsommingstekens wilt toevoegen, typt u opsommingstekens.

 4. Druk op de pijl-omlaag om door de zoekresultaten te bladeren.

 5. Zodra u het gewenste resultaat hebt gevonden, drukt u op Enter om het te selecteren en om de actie uit te voeren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik PowerPoint voor macOS toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om de verschillende weergaven te verkennen en te navigeren en effectief tussen deze weergaven te navigeren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Als u wilt navigeren in PowerPoint en door de hoofdschermelementen wilt navigeren, drukt u op F6. De elementen zijn in volgorde:

 • De actieve dia

 • De statusbalk

 • De werkbalk Snelle toegang

 • De linttabbladen

 • Het deelvenster Notities (als dit is geopend)

 • Het deelvenster Miniaturen

Navigeren in een schermelement

Als u binnen het huidige schermelement wilt navigeren, gebruikt u de volgende sneltoetsen:

 • Als u binnen een schermelement wilt gaan, drukt u op de Tab-toets (vooruit) of Shift+Tab (achteruit).

 • Druk op de spatiebalk om een item te selecteren.

 • Als u in menu's of lijsten wilt bladeren, drukt u op de pijltoetsen en drukt u vervolgens op de spatiebalk om een selectie te maken. Gebruik bijvoorbeeld de pijl-omlaag en pijl-omhoog om tussen de dia's in het deelvenster Miniaturen te gaan.

 • Als u wilt schakelen tussen de tekstvelden van de actieve dia, drukt u op Caps lock+Pijl-rechts of Pijl-links.

 • Druk op Esc om een menu of modus af te sluiten.

Navigeren op de werkbalk Snelle toegang

De werkbalk Snelle toegang linksboven in het scherm bevat bijvoorbeeld de knop Opslaan.

 • Als u naar de werkbalk Snelle toegang wilt gaan, drukt u op F6 totdat u het volgende hoort: 'Knop Bestand'.

 • Druk op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts om door de werkbalk te navigeren.

 • Druk op de spatiebalk om een item te selecteren.

Navigeren op het linttabblad

De linttabbladen groepeert opties op basis van verschillende categorieën. De tabbladen in PowerPoint omvatten bijvoorbeeld het tabblad Start met opties voor het opmaken van tekst, het tabblad Invoegen voor het invoegen van nieuwe dia's of afbeeldingen, het tabblad Ontwerpen voor het wijzigen van het uiterlijk van de presentatie, het tabblad Diavoorstelling voor het instellen en starten van de diavoorstelling en het tabblad Beeld voor het wijzigen van een andere weergave.

 • Als u naar de rij met linttabbladen wilt gaan, drukt u op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld 'Weergave, geselecteerd, tabblad'.

 • Als u tussen de linttabbladen wilt gaan, drukt u op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts.

 • Druk op de spatiebalk om een tabblad te selecteren.

 • U kunt de sneltoetsen ook gebruiken om met de linttabbladen te werken.

Navigeren op het lint

Het lint bevindt zich onder de rij met linttabbladen. Als u een tabblad selecteert, wordt er een lint speciaal voor tabbladen onder het tabblad weergegeven. Elk lint bevat opties die zijn ingedeeld in groepen.

 • Als u van het geselecteerde linttabblad naar het lint wilt gaan, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u de naam van het tabblad hoort, gevolgd door 'Tab-opdrachten'. Als u bijvoorbeeld het tabblad Animaties hebt geselecteerd, hoort u: 'Animaties, Tab-opdrachten'.

 • Als u tussen de opties op het lint wilt gaan, drukt u op Control+Option+pijl-rechts of pijl-links.

 • Druk op de spatiebalk om een optie op het lint te selecteren.

 • U kunt ook de sneltoetsen gebruiken om met het lint te werken.

Tip: Druk op Control+Option+M om naar de Apple-menubalk te gaan voor meer opmaak en extra opties boven aan het scherm. Als u op de menubalk wilt gaan, drukt u op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

Schakelen tussen weergaven

Naast de hoofdweergave heeft PowerPoint de volgende veelgebruikte weergaven:

 • De weergave Bestand, die opties bevat, bijvoorbeeld voor het maken van een nieuwe presentatie op basis van een sjabloon, en het openen of opslaan van een bestaande presentatie.

  • Als u de weergave Bestand wilt openen, drukt u op F6 totdat u het volgende hoort: 'Bestand, knop' en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

  • Als u door de bestandsweergave wilt navigeren, drukt u op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts totdat u het menu-item hoort dat u wilt en drukt u vervolgens op de spatiebalk om het tabblad met verdere opties te openen.

  • Druk op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts om in het tabblad Verdere opties te navigeren.

  • Druk op Esc om de weergave Bestand te sluiten en terug te keren naar de hoofdweergave.

 • Het venster Voorkeuren, met PowerPoint instellingen, zoals bewerken, proeflezen en beveiligingsvoorkeuren.

  • Druk op Command+komma (,) om het venster Voorkeuren te openen. U hoort: 'PowerPoint optiesvenster'.

  • Als u door de optiecategorieën wilt navigeren, drukt u op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts. Druk op de spatiebalk om een categorie te selecteren.

  • Als u door het optiesvenster wilt navigeren, drukt u op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts.

  • Als u het venster Voorkeuren wilt sluiten en wilt terugkeren naar de hoofdweergave, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK' hoort en drukt u op de spatiebalk. Druk op Esc om terug te keren naar de hoofdweergave zonder wijzigingen aan te brengen.

Voor instructies over het werken met de weergave Diavoorstelling gaat u naar Een schermlezer gebruiken om uw presentatie weer te geven met PowerPoint of Sneltoetsen gebruiken om presentaties PowerPoint geven

.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik PowerPoint VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om de verschillende weergaven te verkennen en te navigeren en effectief tussen de weergaven te navigeren.

Notities: 

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergaven en schermelementen in PowerPoint

 • Als u wilt navigeren in de PowerPoint en recente weergaven, swipet u met één vinger naar links of rechts.

 • Als u door schermelementen wilt gaan, bijvoorbeeld het inhoudsgebied van de dia, swipet u met één vinger naar links of rechts.

 • Als u de scherminhoud wilt verkennen, sleept u een vinger over het scherm.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

 • U kunt in menu's of lijsten bladeren door naar links of rechts te swipen, en vervolgens te dubbeltikken op het scherm om een keuze te maken.

 • Als u het contextgevoelige menu wilt openen (indien beschikbaar), dubbeltikt u met twee vingers op het scherm.

Elementen in de weergave Recent

Wanneer u de app PowerPoint, komt u terecht in de weergave Recent. In deze weergave kunt u een bestaande presentatie zoeken en openen. U hebt ook toegang tot de opties voor het maken van een nieuwe presentatie en het wijzigen van de app-instellingen.

 • Zoekveld boven aan het scherm

 • Lijst met de meest recente presentaties die zijn ingedeeld in categorieën

 • Werkbalk onder aan het scherm

Elementen in de bewerkingsweergave

In de bewerkingsweergave kunt u inhoud toevoegen aan uw dia's, het uiterlijk ervan wijzigen en nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen.

 • Werkbalk boven aan het scherm

 • Dia-inhoudsgebied

 • Notitievenster (als dit is geopend)

 • Miniaturen

 • Contextgevoelige werkbalk onder aan het scherm

Navigeren op het linttabblad

De contextspecifieke linttabbladen groepeert opties op basis van verschillende categorieën. De tabbladen in PowerPoint omvatten bijvoorbeeld het tabblad Start met opties voor het opmaken van tekst, het tabblad Invoegen voor het invoegen van nieuwe dia's of afbeeldingen, het tabblad Ontwerpen voor het wijzigen van het uiterlijk van de presentatie en het tabblad Diavoorstelling voor het instellen en starten van de diavoorstelling.

 • Als u naar de linttabbladen wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u 'Lint weergeven' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het geselecteerde linttabblad wordt geopend. U hoort de naam van het tabblad, bijvoorbeeld 'Tabblad Start'.

 • Dubbeltik op het scherm om het menu met linttabbladen uit te vouwen en naar een ander linttabblad te gaan. Swipe vervolgens naar links of rechts totdat u het juiste tabblad hoort en dubbeltik op het scherm.

Afhankelijk van wat is geselecteerd in het hoofdinhoudsgebied, worden er meer tabbladen weergegeven. Als de focus bijvoorbeeld op een tabel ligt, wordt het tabblad Tabel weergegeven in het menu. Door op de items in de menulijst te dubbeltikken worden nieuwe bewerkingsopties weergegeven.

Navigeren op het lint

Het lint bevindt zich onder de rij met linttabbladen. Als u een tabblad selecteert, wordt er een lint speciaal voor tabbladen onder het tabblad weergegeven. Elk lint bevat opties die zijn ingedeeld in groepen.

 • Als u door de opties op het lint en in de submenu's wilt bladeren, swipet u naar links of rechts.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

Schakelen tussen weergaven

Naast de hoofdweergaven bevat PowerPoint ook andere veelgebruikte en nuttige weergaven. Als u efficiënt wilt werken en PowerPoint optimaliseren, moet u van de ene weergave naar de andere gaan.

Overschakelen van de bewerkingsweergave naar de weergave Recent

Als u bijvoorbeeld een andere presentatie wilt openen of de instellingen wilt openen tijdens het bewerken van een dia, moet u van de bewerkingsweergave naar de weergave Recent gaan.

 1. Als het lint actief is, swipet u naar links of rechts totdat u 'Lint verbergen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u 'Bestand sluiten' hoort en dubbeltik op het scherm. De focus verplaatst de weergave Recent.

Schakelen naar en navigeren in het menu Bestand

Het menu Bestand bevat handige opties, zoals Kopieopslaan, Afdrukkenen Eigenschappen.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave naar links of rechts totdat u 'Knop Bestand' hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Als u door de opties in het menu Bestand wilt bladeren, swipet u naar links of rechts totdat u de balk hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 3. Als u wilt terugkeren naar de bewerkingsweergave, swipet u naar links totdat u 'Klaar' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Schakelen naar en navigeren in Instellingen menu

In het Instellingen menu hebt u toegang tot uw accountgegevens en help voor apps en kunt u functies inschakelen, zoals de PowerPoint Designer en Apple Pencil.

 1. Schuif in de weergave Recent met één vinger in de rechteronderhoek van het scherm totdat u 'Instellingen, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Als u door de opties in het Instellingen wilt bladeren, swipet u naar links of rechts totdat u de balk hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 3. Als u wilt terugkeren naar de weergave Recent, schuift u één vinger over de onderkant van het scherm totdat u 'Recent, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

De VoiceOver-rotor gebruiken

U kunt de VoiceOver-rotor ook gebruiken om door de PowerPoint. Ga voor instructies naar Over de VoiceOver-rotor op iPhone, iPad en iPod touch.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een optie wilt zoeken, gebruikt u de zoekactie Vertel me.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave van uw presentatie met één vinger naar links of rechts totdat u 'Lint weergeven' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Laat me weten wat u wilt doen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Tekstveld, is bewerken, Vertel me wat u wilt doen'.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om een zoekwoord te typen, bijvoorbeeld opsommingstekens of tabel. Terwijl u typt, wordt de lijst met zoekresultaten bijgewerkt.

 4. Als u door de zoekresultaten wilt bladeren, swipet u naar links of rechts totdat u de gezochte opdracht of optie hoort.

 5. Dubbeltik op het scherm om de opdracht of optie te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik PowerPoint voor Android talkback, de ingebouwde schermlezer van Android, om de verschillende weergaven te verkennen en te navigeren en effectief tussen de weergaven te navigeren.

Notities: 

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergaven en schermelementen in PowerPoint

 • Als u wilt navigeren in PowerPoint lees-, bewerkings- en recente weergaven, swipet u met één vinger naar links of rechts.

 • Als u door schermelementen wilt gaan, bijvoorbeeld het inhoudsgebied van de dia, swipet u met één vinger naar links of rechts.

 • Als u de scherminhoud wilt verkennen, sleept u een vinger over het scherm.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

 • U kunt in menu's of lijsten bladeren door naar links of rechts te swipen, en vervolgens te dubbeltikken op het scherm om een keuze te maken.

 • Als u het contextgevoelige menu wilt openen (indien beschikbaar), dubbeltikt u met twee vingers op het scherm.

 • Als u een menu, weergave of dialoogvenster wilt sluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

Elementen in de weergave Recent

Wanneer u de app PowerPoint, komt u terecht in de weergave Recent. In deze weergave kunt u een bestaande presentatie zoeken en openen. U hebt ook toegang tot de opties voor het maken van een nieuwe presentatie en het wijzigen van de app-instellingen.

 • Werkbalk boven aan het scherm

 • Lijst met de meest recente presentaties die zijn ingedeeld in categorieën

 • Werkbalk onder aan het scherm

Elementen in de leesweergave

Wanneer u een presentatie selecteert en dubbeltikt in de weergave Recent, wordt de leesweergave geopend. In deze weergave kunt u een diavoorstelling starten, uw presentatie delen, opmerkingen toevoegen en dia's kopiëren.

 • Werkbalk boven aan het scherm

 • Dia's in de presentatie

Elementen in de bewerkingsweergave

In de bewerkingsweergave kunt u inhoud toevoegen aan uw dia's, het uiterlijk ervan wijzigen en nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen.

 • Werkbalk boven aan het scherm

 • Dia-inhoudsgebied

 • Notitievenster (als dit is geopend)

 • Miniaturen

 • Contextgevoelige werkbalk onder aan het scherm

Navigeren op het linttabblad

De contextspecifieke linttabbladen groepeert opties op basis van verschillende categorieën. De tabbladen in PowerPoint omvatten bijvoorbeeld het tabblad Start met opties voor het opmaken van tekst, het tabblad Invoegen voor het invoegen van nieuwe dia's of afbeeldingen, het tabblad Ontwerpen voor het wijzigen van het uiterlijk van de presentatie en het tabblad Diavoorstelling voor het instellen en starten van de diavoorstelling.

 • Als u naar de linttabbladen wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u 'Niet ingeschakeld, Meer opties, schakelen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het geselecteerde linttabblad wordt geopend. U hoort de naam van het tabblad, bijvoorbeeld 'Tab menu, Start geselecteerd'.

 • Dubbeltik op het scherm om het menu met linttabbladen uit te vouwen en naar een ander linttabblad te gaan. Swipe vervolgens naar links of rechts totdat u het juiste tabblad hoort en dubbeltik op het scherm.

Afhankelijk van wat is geselecteerd in het hoofdinhoudsgebied, worden er meer tabbladen weergegeven. Als de focus bijvoorbeeld op een tabel ligt, wordt het tabblad Tabel weergegeven in het menu. Door op de items in de menulijst te dubbeltikken worden nieuwe bewerkingsopties weergegeven.

Navigeren op het lint

Het lint bevindt zich onder de rij met linttabbladen. Als u een tabblad selecteert, wordt er een lint speciaal voor tabbladen onder het tabblad weergegeven. Elk lint bevat opties die zijn ingedeeld in groepen.

 • Als u door de opties op het lint en in de submenu's wilt bladeren, swipet u naar links of rechts.

  Opmerking: Als een optie een submenu heeft, hoort u de naam van de optie gevolgd door 'Menu'.

 • Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

Schakelen tussen weergaven

Naast de hoofdweergaven bevat PowerPoint ook andere veelgebruikte en nuttige weergaven. Als u efficiënt wilt werken en PowerPoint optimaliseren, moet u van de ene weergave naar de andere gaan.

Overschakelen van de bewerkings- of leesweergave naar de weergave Recent

Als u bijvoorbeeld een andere presentatie wilt openen of de instellingen wilt openen, moet u van de bewerkings- of leesweergave naar de weergave Recent gaan.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Swipe in de leesweergave omlaag en vervolgens naar links.

 • Swipe in de bewerkingsweergave omlaag en vervolgens naar links. De focus wordt verplaatst naar de leesweergave. Swipe nogmaals omlaag en vervolgens naar links.

U hoort 'Sluiten', gevolgd door de naam van de presentatie. De focus verplaatst de weergave Recent.

Overschakelen van de leesweergave naar de bewerkingsweergave

Als u een dia wilt bewerken, moet u naar de bewerkingsweergave gaan.

 1. Swipe in de leesweergave naar links of rechts totdat u 'Knop Bewerken' hoort en dubbeltik op het scherm.

  De bewerkingsweergave wordt geopend, de focus ligt op de eerste dia in het deelvenster Miniaturen.

Schakelen naar en navigeren in het PowerPoint menu

Het PowerPoint bevat handige opties, zoals het toevoegen van een nieuwe dia of notities, afdrukken en opslaan.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave naar links of rechts totdat u 'Menu' hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Als u door de opties in het menu wilt bladeren, swipet u naar links of rechts totdat u de balk hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Opmerking: U hebt ook toegang tot enkele van de PowerPoint menuopties in de leesweergave.

Schakelen naar en navigeren in Instellingen menu

In het Instellingen menu hebt u toegang tot uw accountgegevens en hulp bij apps en schakelt u de functie Automatisch opslaan in of uit.

 1. Swipe in de lees- of bewerkingsweergave naar links of rechts totdat u 'Menu' hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Als u door de opties in het menu wilt bladeren, swipet u naar links of rechts totdat u de balk hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 3. Als u wilt terugkeren naar de lees- of bewerkingsweergave, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht of een optie wilt zoeken, gebruikt u de zoekactie Vertel me.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave naar links of rechts totdat u 'Niet ingeschakeld, Meer opties, schakelen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Vertel het me' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Vertel me wat u wilt doen, vak bewerken'. Dubbeltik op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om een zoekwoord te typen, bijvoorbeeld opsommingstekens of tabel. Terwijl u typt, wordt de lijst met zoekresultaten bijgewerkt.

 4. Als u door de zoekresultaten wilt bladeren, swipet u naar links of rechts totdat u de gezochte opdracht of optie hoort.

  Sommige opdrachten en opties hebben mogelijk submenu's met meer opties. TalkBack kondigt het zoekresultaat aan, gevolgd door 'Menu'. Dubbeltik op het scherm om het menu te openen.

 5. Dubbeltik op het scherm om de optie te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik PowerPoint voor het web toetsenbord en een schermlezer om de verschillende weergaven te verkennen en te navigeren en ertussen te navigeren. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u PowerPoint voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint voor het web in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint voor het web.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Druk op Ctrl+F6 om door PowerPoint voor het web hoofdweergave te navigeren en door de schermelementen te navigeren. De elementen zijn in volgorde:

 • Diavenster met de inhoud van de huidige dia

 • Opmerkingenvenster (als dit is geopend)

 • Deelvenster Dianotities (als dit is geopend)

 • statusbalk

 • De bovenste werkbalk

 • Lint

 • Deelvenster Miniaturen

Navigeren in een schermelement

Als u in de schermelementen van het huidige oriëntatiepunt wilt navigeren, gebruikt u de volgende sneltoetsen:

 • Als u door de schermelementen wilt lopen, drukt u op de Tab-toets (vooruit) of Shift+Tab (achteruit). Druk bijvoorbeeld op de Tab-toets om te schakelen tussen de tekstvelden van de actieve dia.

 • Als u een item wilt selecteren, drukt u op Enter.

 • Als u wilt bladeren in menu's of lijsten, drukt u op de pijltoetsen. Druk bijvoorbeeld op de pijl-omlaag en pijl-omhoog om tussen de diaminiaturen in het deelvenster Miniaturen te gaan.

 • Druk op Esc om een menu of modus af te sluiten.

Navigeren op het linttabblad

De linttabbladen groepeert opties op basis van verschillende categorieën. De tabbladen in PowerPoint omvatten bijvoorbeeld het tabblad Start met opties voor het opmaken van tekst, het tabblad Invoegen voor het invoegen van nieuwe dia's of afbeeldingen, het tabblad Ontwerpen voor het wijzigen van het uiterlijk van de presentatie, het tabblad Diavoorstelling voor het instellen en starten van de diavoorstelling en het tabblad Beeld voor het wijzigen van een andere weergave.

Notities: Ga als volgt te werk om de sneltoetsen effectief te gebruiken in het lintnavigatie:

 • Schakel het vereenvoudigde lint uit. Druk op Ctrl+F6 totdat u 'Lijst met Microsoft-services' hoort. Druk op de Tab-toets totdat u 'Aan, vereenvoudigd lint' hoort en druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Switch ribbon, OK'. Druk op Enter om te bevestigen.

 • Schakel de scanmodus uit. Druk op de SR-toets+spatiebalk totdat u het volgende hoort: 'Aftasten'.

 • Als u de focus naar het geselecteerde linttabblad wilt verplaatsen, drukt u op Alt+Windows logotoets.

 • Als u tussen de linttabbladen wilt gaan, drukt u op de Tab-toets.

 • Druk op Enter om een tab te selecteren.

 • U kunt ook de sneltoetsen gebruiken om naar een linttabblad te gaan en te selecteren.

Navigeren op het lint

Het lint bevindt zich onder de rij met linttabbladen (JAWS noemt het het 'onderste lint'). Wanneer u een tabblad selecteert, wordt het tabbladspecifieke lint weergegeven onder het tabblad. Elk lint bevat opties die zijn ingedeeld in groepen. Als u bijvoorbeeld het tabblad Invoegen selecteert, kunt u verschillende items kiezen, zoals afbeeldingen of grafieken die u op het lint in uw dia wilt invoegen.

 • Wanneer u op Enter drukt om een linttabblad te selecteren, wordt de focus verplaatst naar de eerste optie op het lint.

 • Als u tussen de opties op het lint wilt gaan, drukt u op de Tab-toets.

 • Druk op Enter om een optie te selecteren of een samengevouwen menu uit te vouwen.

 • U kunt ook de sneltoetsen gebruiken om met het lint te werken.

Schakelen tussen weergaven

Naast de hoofdweergave bevat PowerPoint menu Bestand, dat opties bevat, bijvoorbeeld voor het maken van een nieuwe presentatie en het openen of opslaan van een bestaande presentatie.

 • Als u het menu Bestand wilt openen, drukt u op Alt+Windows logotoets+F. U hoort: 'Menu Sluiten'.

 • Als u door het menu Bestand wilt navigeren, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het beste menu-item hoort en drukt u vervolgens op Enter om het deelvenster met verdere opties te openen.

 • Als u in het deelvenster met verdere opties wilt navigeren, drukt u op Tab of Shift+Tab totdat u de beste optie hoort.

 • Druk op Esc om het menu Bestand te sluiten en terug te gaan naar de hoofdweergave.

Voor instructies over het werken met de weergave Diavoorstelling gaat u naar Een schermlezer gebruiken om uw presentatie weer te geven met PowerPoint of Sneltoetsen gebruiken om presentaties PowerPoint geven

.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een optie wilt zoeken, gebruikt u de zoekactie Vertel me.

 1. Druk in de hoofdweergave op Alt+Windows logotoets+Q. U hoort: 'Vertel me wat u wilt doen'.

 2. Typ een zoekwoord, bijvoorbeeld opsommingstekens of tabel. Terwijl u typt, wordt de lijst met zoekresultaten bijgewerkt.

 3. Als u door de zoekresultaten wilt bladeren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de gezochte optie hoort.

  Als een optie in het zoekresultaat een submenu heeft, hoort u de naam van de optie gevolgd door 'Samengevouwen'. Druk op de pijl-rechts om het submenu uit te vouwen. Als u door het submenu wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets.

 4. Druk op Enter om de optie te selecteren en toe te passen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×