Machtigingen voor een SharePoint-lijst of -bibliotheek aanpassen

Als beheerder of eigenaar van een bibliotheek, lijst of enquête kunt u machtigingen wijzigen, zodat de juiste personen toegang krijgen tot de gegevens die ze nodig hebben en anderen toegangsbeperkingen opleggen.

Opmerking: Zie Bestanden of mappen delen in Microsoft 365 als u machtigingen voor een afzonderlijk document of afzonderlijke map wilt toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Standaard nemen alle sites, lijsten en bibliotheken in een siteverzameling machtigingsinstellingen over van de site erboven in de sitehiërarchie. Dit betekent dat een site machtigingen overneemt van de hoofdsite van de siteverzameling en dat een subsite machtigingen overneemt van de bovenliggende site. Mappen, lijsten en documenten nemen machtigingen over van de site waarvan ze deel uitmaken, enzovoort.

Wanneer een lijst of bibliotheek meer dan 100.000 items bevat, kunt u de overname van machtigingen voor de lijst zelf niet verbreken. U kunt ook geen machtigingen opnieuw overnemen voor de lijst zelf.

Wanneer een map meer dan 100.000 items bevat, kunt u de overname van machtigingen voor die map zelf niet verbreken. U kunt ook geen machtigingen voor die map zelf opnieuw overnemen.

Items in de bibliotheek of map die de limiet bereiken (bijvoorbeeld één bestand of map) worden niet beïnvloed, dus u kunt bijvoorbeeld de overname van één bestand in een bibliotheek met meer dan 100.000 items verbreken.

Als u unieke machtigingen wilt toewijzen aan een lijst, bibliotheek of enquête, moet u eerst de overname van machtigingen verbreken en vervolgens unieke machtigingen toewijzen. U kunt dit allemaal doen op de pagina Machtigingen . In dit artikel leest u hoe u naar de pagina Machtigingen gaat en de overname kunt beëindigen. Vervolgens vindt u de stappen voor het toewijzen of wijzigen van machtigingen.

Opmerking: Wanneer een gebruiker een document of ander afzonderlijk item deelt, wordt het overnemen van machtigingen automatisch uitgeschakeld voor dat item. Overgenomen machtigingen worden gekopieerd naar het item en machtigingen voor de gebruikers met wie het item was gedeeld, worden toegevoegd. Maar als er wijzigingen in machtigingen worden aangebracht in het bovenliggende item, worden deze wijzigingen niet toegepast op het item.

Deze instructies zijn van toepassing op Microsoft Lijsten, SharePoint in Microsoft 365, SharePoint Server-abonnementseditie,SharePoint Server 2019, SharePoint Server 2016 en SharePoint Server 2013.

De pagina Machtigingen weergeven inSharePoint

Voor een lijst of bibliotheek

 1. Ga naar de bibliotheek of lijst en open deze.

 2. Selecteer Instellingen Stappen voor het wijzigen van tagsen vervolgens Bibliotheekinstellingen of Lijstinstellingen.

  Ga naar Instellingen, Bibliotheekinstellingen

  Als u Instellingen niet ziet Stappen voor het wijzigen van tags, kiest u het tabblad Bibliotheek of Lijst om het lint te openen en selecteert u Vervolgens Bibliotheekinstellingen of Lijstinstellingen op het lint.

  Lijstinstellingen op lint
 3. Selecteer op de pagina Instellingen onder Machtigingen en beheermachtigingen voor deze lijst of Machtigingen voor deze documentbibliotheek.

  Koppeling Machtigingen voor deze documentbibliotheek

  Naar boven

Voor een enquête

 1. Open de enquête.

 2. Selecteer Instellingen.

  Knop Instellingen van enquête bovenaan een algemene weergave van een enquête
 3. Selecteer de vervolgkeuzelijst en selecteer Enquête-instellingen.

  Menu Instellingen van enquête met enquête-instellingen gemarkeerd
 4. Selecteer op de pagina Instellingen onder Machtigingen en beheermachtigingen voor deze enquête.

Over unieke machtigingen voor afzonderlijke items

Wanneer u naar de pagina Machtigingen gaat, ziet u mogelijk een of meer van de volgende berichten boven aan de pagina:

Afbeelding met bericht voor unieke machtigingen voor een lijst of bibliotheek

Hier ziet u wat elk bericht betekent:

 • Sommige items van deze lijst hebben mogelijk unieke machtigingen die niet vanaf deze pagina worden beheerd. Deze items weergeven. Dit bericht betekent dat een afzonderlijk item in de lijst, bibliotheek of enquête in het verleden met anderen is gedeeld. Wanneer u op Deze items weergeven klikt, wordt het dialoogvenster Uitzonderingen weergegeven waarin deze items worden getoond. Als u eigenaar van het item bent, klikt u op Machtigingen beheren om wijzigingen aan te brengen.

 • Er zijn gebruikers met beperkte toegang op deze site. Gebruikers kunnen beperkte toegang hebben als een item of document onder de site met hen is gedeeld. Gebruikers weergeven. Dit betekent dat als een item met een gebruiker is gedeeld, maar niet de hele lijst, bibliotheek of de enquête niet heeft, de toegang van de gebruiker beperkt is tot dat ene item dat met haar of hem is gedeeld. Klik op Gebruikers weergeven om te zien wie dit zijn.

  Wanneer u een item met een gebruiker deelt, krijgen ze beperkte toegang tot de site om ze toegang te geven tot het item. Als u het item niet deelt, blijft de gebruiker beperkt toegang hebben tot de site (en u ziet dit bericht), maar heeft deze geen toegang tot items die niet met hem of haar worden gedeeld.

 • Deze bibliotheek neemt machtigingen over van de bovenliggende site. (naam van de site). Dit betekent dat de overname nog niet is verbroken voor de lijst, bibliotheek of enquête. Zie Overname van machtigingen breken hieronder voor hoe u dit doet.

Naar boven

Overname van machtigingen in SharePoint verbreken

Als u de overname van machtigingen stopt voor een lijst, bibliotheek of enquête en u vervolgens nieuwe machtigingsinstellingen definieert, wordt de lijst (of bibliotheek) een bovenliggend element voor de items hierin. Items onder dat bovenliggende element nemen de nieuwe machtigingsinstellingen over (tenzij de items uniek gedefinieerde machtigingen hebben).

Ga als volgt te werk als u de overname wilt doorbreken en unieke machtigingen wilt toewijzen:

 1. Ga naar de lijst, bibliotheek of enquête en open deze.

 2. Ga naar de pagina Machtigingen met behulp van de stappen in de vorige sectie.

 3. Als u de overname van machtigingen van het bovenliggende item wilt verbreken, selecteert u Overname van machtigingen stoppen.

  Het besturingselement voor lijst-/bibliotheekmachtigingen met de knop Overname van machtigingen stoppen

  Naar boven

Unieke machtigingen toewijzen in SharePoint

U moet de overname vanuit de bovenliggende site breken voordat u unieke machtigingen kunt verlenen. Nadat u de overname van machtigingen via de stappen in de sectie hierboven hebt doorbroken, volgt u deze stappen om unieke machtigingen te verlenen:

 1. Ga naar de lijst, bibliotheek of enquête en open deze.

 2. Ga naar de pagina Machtigingen met behulp van de stappen in de vorige sectie.

 3. Selecteer Machtigingen verlenen op het tabblad Machtigingen .

  Knop Unieke machtigingen verwijderen

  Opmerking: Als de lijst of bibliotheek machtigingen overneemt van de bovenliggende site, ziet u geen optie Machtigingen verlenen.

 4. Schakel in het dialoogvenster Delen... het selectievakje Personen uitnodigen in en typ de namen van de personen of groep die u toegang wilt verlenen tot het vak Geef namen of e-mailadressen op....

  Dialoogvenster Delen

 5. Voeg desgewenst een persoonlijk bericht toe.

 6. Schakel het selectievakje Alles in deze map delen, zelfs items met unieke machtigingen in of uit. Hierdoor wordt de toegang verleent, respectievelijk beperkt, tot items waarvoor u al unieke machtigingen hebt ingesteld. (Deze optie is alleen beschikbaar voor mappen.)

 7. Het toegekende machtigingsniveau is standaard ingesteld op Bewerken , wat betekent dat de personen die u uitnodigt enkele wijzigingen kunnen aanbrengen in de lijst, bibliotheek of enquête. Als u een ander machtigingsniveau wilt verlenen, zoals Alleen-lezen , klikt u op Opties weergeven en wijzigt u de selectie in het vak Een machtigingsniveau selecteren .

 8. Iedereen in het vak Personen uitnodigen ontvangt een e-mailbericht. Als u dit niet wilt, klikt u op Opties weergeven en schakelt u Een e-mailuitnodiging verzenden uit.

 9. Klik op Delen als u klaar bent.

  Naar boven

Soms is het handig om een Windows Active Directory-beveiligingsgroep te maken en toegang te verlenen tot een bibliotheek of lijst voor alle personen in de Windows-beveiligingsgroep. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u een heel team toegang wilt verlenen tot een lijst door de teambeveiligingsgroep aan een SharePoint-groep toe te voegen. Als uw team in de toekomst wordt uitgebreid, verleent u de nieuwe leden de benodigde machtigingen door hen simpelweg toe te voegen aan de benodigde Windows-beveiligingsgroep. Zie Active Directory-beveiligingsgroepen voor meer informatie over Windows-beveiligingsgroepen.

Opmerking: U kunt geen toegang verlenen aan een distributiegroep die geen Windows-beveiligingsgroep is.

Machtigingsniveaus wijzigen in SharePoint

U moet het overnemen van machtigingen van de bovenliggende site stoppen voordat u unieke machtigingen kunt wijzigen. Als u de overname van machtigingen via de stappen in de sectie hierboven hebt uitgeschakeld, volgt u deze stappen om machtigingen te wijzigen:

 1. Ga naar de lijst, bibliotheek of enquête en open deze.

 2. Ga naar de pagina Machtigingen voor de lijst, bibliotheek of enquête met behulp van de stappen in de vorige sectie.

 3. Schakel in de lijst Machtigingen het selectievakje in naast de naam van de gebruiker of groep waarvoor u het machtigingsniveau wilt wijzigen.

  Sitemachtigingen zijn gewijzigd.
 4. Selecteer Gebruikersmachtigingen bewerken.

  Klik op Machtigingen bewerken om het machtigingsniveau te wijzigen
 5. Schakel onder Machtigingen het selectievakje in voor het machtigingsniveau dat u de geselecteerde gebruikers of groepen wilt geven.

  Machtigingsniveaus wijzigen in het dialoogvenster Machtigingen

Zie Machtigingsniveaus in SharePoint voor meer informatie over machtigingsniveaus.

Naar boven

Gebruikersmachtigingen in SharePoint verwijderen

Ga als volgt te werk als u machtigingen wilt verwijderen voor gebruikers of groepen die u toegang hebt verleend:

 1. Ga naar de lijst, bibliotheek of enquête en open deze.

 2. Ga naar de pagina Machtigingen voor de lijst, bibliotheek of enquête met behulp van de stappen in de vorige sectie.

 3. Schakel in de lijst Machtigingen het selectievakje in naast de naam van de gebruiker of groep waarvoor u machtigingen wilt verwijderen.

  Sitemachtigingen zijn gewijzigd.
 4. Selecteer Gebruikersmachtigingen verwijderen.

De machtigingenpagina wordt bijgewerkt. U ziet dat de groep of de gebruiker geen machtigingen voor de lijst meer heeft.

Overname herstellen om alle unieke machtigingen in SharePoint te verwijderen

Wanneer u de overname van machtigingen tussen een site, map, lijst, bibliotheek, lijstitem of document en het bovenliggende object ervan hebt uitgeschakeld, kunt u de overname op elk moment weer herstellen. Hierdoor worden eventuele aangepaste machtigingen verwijderd.

 1. Ga naar de lijst, bibliotheek of enquête en open deze.

 2. Ga naar de pagina Machtigingen voor de lijst, bibliotheek of enquête met behulp van de stappen in de vorige sectie.

 3. Selecteer unieke machtigingen verwijderen op het tabblad Machtigingen (voor een lijst of bibliotheek).

  Knop Unieke machtigingen verwijderen
 4. Selecteer OK. De statusbalk voor de lijst meldt nu 'Deze lijst neemt machtigingen over van het bovenliggende item'. Naast de bijgewerkte status wordt de naam van het bovenliggende item weergegeven.

Naar boven

De pagina Machtigingen weergeven in SharePoint 2010

Voor een lijst of bibliotheek

 1. Ga naar de bibliotheek of lijst en open deze.

 2. Selecteer het tabblad Bibliotheek of Lijst om het lint te openen en selecteer vervolgens Bibliotheekinstellingen of Lijstinstellingen op het lint.

  De knop Lijstinstellingen op het paginalint
 3. Selecteer op de pagina Instellingen onder Machtigingen en beheermachtigingen voor deze lijst of Machtigingen voor deze documentbibliotheek.

  Koppeling Machtigingen voor deze documentbibliotheek

  Naar boven

Voor een enquête

 1. Open de enquête.

 2. Selecteer Instellingen.

  Knop Instellingen van enquête bovenaan een algemene weergave van een enquête
 3. Selecteer de vervolgkeuzelijst en selecteer Enquête-instellingen.

  Menu Instellingen van enquête met enquête-instellingen gemarkeerd
 4. Selecteer op de pagina Instellingen onder Machtigingen en beheermachtigingen voor deze enquête.

Over unieke machtigingen voor afzonderlijke items

Wanneer u naar de pagina Machtigingen gaat, ziet u mogelijk een of meer van de volgende berichten boven aan de pagina:

Afbeelding met bericht voor unieke machtigingen voor een lijst of bibliotheek

Hier ziet u wat elk bericht betekent:

 • Sommige items van deze lijst hebben mogelijk unieke machtigingen die niet vanaf deze pagina worden beheerd. Deze items weergeven. Dit bericht betekent dat een afzonderlijk item in de lijst, bibliotheek of enquête in het verleden met anderen is gedeeld. Wanneer u op Deze items weergeven klikt, wordt het dialoogvenster Uitzonderingen weergegeven waarin deze items worden getoond. Als u eigenaar van het item bent, klikt u op Machtigingen beheren om wijzigingen aan te brengen.

 • Er zijn gebruikers met beperkte toegang op deze site. Gebruikers kunnen beperkte toegang hebben als een item of document onder de site met hen is gedeeld. Gebruikers weergeven. Dit betekent dat als een item met een gebruiker is gedeeld, maar niet de hele lijst, bibliotheek of de enquête niet heeft, de toegang van de gebruiker beperkt is tot dat ene item dat met haar of hem is gedeeld. Klik op Gebruikers weergeven om te zien wie dit zijn.

 • Deze bibliotheek neemt machtigingen over van de bovenliggende site. (naam van de site). Dit betekent dat de overname nog niet is verbroken voor de lijst, bibliotheek of enquête. Zie Overname van machtigingen breken hieronder voor hoe u dit doet.

Naar boven

Overname van bovenliggende site stoppen in SharePoint 2010

 1. Open de lijst of bibliotheek waarvoor u de toegang wilt beperken.

 2. Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor lijsten of Hulpmiddelen voor bibliotheken op Lijst of Bibliotheek om de galerie met opdrachten te openen.

 3. Klik op het lint op de knop Lijstmachtigingen of Bibliotheekmachtigingen.

  Knop Bibliotheekmachtigingen op het lint

  De pagina met machtigingen voor de lijst of bibliotheek wordt geopend. In een gele statusbalk wordt uitgelegd dat de lijst machtigingen overneemt van de bovenliggende site.

  Opmerking: Als u de knop Lijstmachtigingen of Bibliotheekmachtigingen niet ziet, controleert u of het venster wel schermvullend wordt weergegeven. Dat is namelijk nodig om voor alle knoppen bijschriften te zien.

 4. Klik op Overname van machtigingen stoppen.

  De lijst is nu losgekoppeld van de bovenliggende site.

  Klik op Overname van machtigingen stoppen om unieke machtigingen toe te passen

De volgende twee punten zijn belangrijk om te weten:

 • De machtigingsinstellingen van de lijst blijven ongewijzigd. Maar in plaats van machtigingen van het bovenliggende item over te nemen, heeft het nu een eigen kopie van de machtigingen van het bovenliggende item.

 • Wijzigingen die u aanbrengt in de machtigingsinstellingen voor de bovenliggende site worden niet overgenomen door deze lijst.

Groepen of gebruikers verwijderen die u niet wilt in SharePoint 2010

 1. Ga naar de sectie Naam van de pagina met machtigingen en schakel de selectievakjes in van de groepen of gebruikers die geen toegang mogen hebben tot deze lijst.

 2. Klik op Gebruikersmachtigingen verwijderen.

  Knop Gebruikersmachtigingen verwijderen
 3. De machtigingenpagina wordt bijgewerkt. U ziet dat de groep of de gebruiker geen machtigingen voor de lijst meer heeft.

Naar boven

Toegang verlenen aan groepen of individuele gebruikers in SharePoint 2010

In sommige gevallen kan het handig zijn om een groep te maken en deze toegang te geven tot een lijst. U kunt zo bijvoorbeeld uw team toegang verlenen tot een lijst. Omdat u weet dat uw team in de toekomst kan groeien, kunt u het beste een groep voor uw team maken en die groep toegang verlenen tot de lijst. Als er dan later mensen worden toegevoegd aan uw team, hoeft u ze alleen maar in de groep op te nemen.

Zie SharePoint-sitemachtigingen aanpassen voor meer informatie over het maken van een groep.

In andere gevallen is het misschien beter om toegang te verlenen aan een of twee personen uit uw team.

 1. Ga op de pagina met machtigingen voor de lijst naar het tabblad Bewerken en klik op Machtigingen verlenen.

  Knop Machtigingen verlenen
 2. Typ in het vak Gebruikers/groepen de naam van de groep of de persoon die u toegang wilt verlenen.

  Dialoogvenster Machtigingen verlenen
 3. Kies het machtigingsniveau dat u wilt toekennen aan de groep of personen.

 4. Klik op OK.

Machtigingstoewijzingen wijzigen voor machtigingsniveaus voor een lijst of bibliotheek in SharePoint 2010

Gebruik de volgende stappen om de machtigingstoewijzingen te bewerken voor machtigingsniveaus van geselecteerde gebruikers en SharePoint-groepen die aan een lijst of bibliotheek zijn gekoppeld. Als het beveiligbare object waarvoor u machtigingsniveaus gaat bewerken machtigingen overneemt van een bovenliggend beveiligbaar object, wordt deze overname gestopt als u de volgende stappen uitvoert.

U kunt het overnemen van machtigingen van het bovenliggende beveiligbare object desgewenst later weer inschakelen. Als machtigingen worden overgenomen van het bovenliggende item, gaat dit ten koste van eventuele unieke machtigingen die zijn gemaakt voor dit beveiligbare object, zoals unieke SharePoint-groepen of toewijzingen van machtigingsniveaus aan dit beveiligbare object terwijl er unieke machtigingen werden gebruikt.

 1. Open de lijst of bibliotheek waarvoor u de machtigingsniveaus wilt bewerken.

 2. Klik op het tabblad Lijst of Bibliotheek van het lint op Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen.

  De knop Lijstinstellingen op het paginalint
 3. Ga op de pagina Aanpassen naar de kolom Machtigingen en beheer en klik op Machtigingen voor deze lijst of Machtigingen voor deze documentbibliotheek.

  Koppeling Machtigingen voor deze lijst

  Op de pagina Machtigingen ziet u alle gebruikers en SharePoint-groepen die aan deze bibliotheek zijn gekoppeld, evenals de toegewezen machtigingsniveaus.

  In de beschrijving van de pagina kunt u lezen wat de overnamestatus is voor dit beveiligbare object. Bovendien worden er selectievakjes weergegeven naast de kolom Naam als er unieke machtigingen worden gebruikt voor dit beveiligbare object. Als er op de pagina Machtigingen geen selectievakjes worden weergegeven naast de namen van gebruikers en groepen, worden machtigingen overgenomen van een bovenliggend beveiligbaar object.

 4. Als voor de lijst of bibliotheek overname van machtigingen is ingeschakeld, moet u dat eerst stoppen om machtigingsniveaus voor dit beveiligbare object te kunnen bewerken. Dit doet u door eerst te klikken op Overname van machtigingen stoppen en vervolgens op OK om de bewerking te bevestigen.

  Klik op Overname van machtigingen stoppen om unieke machtigingen toe te passen
 5. Schakel de selectievakjes in van de gebruikers en SharePoint-groepen waarvoor u de machtigingsniveaus voor dit beveiligbare object wilt bewerken.

 6. Klik op Gebruikersmachtigingen bewerken.

  Gebruikersmachtigingen bewerken.
 7. Selecteer in de sectie Machtigingen kiezen de machtigingsniveaus die u wilt gebruiken, schakel de selectievakjes uit van de machtigingen die niet nodig zijn en klik vervolgens op OK.

Naar boven

Machtigingstoewijzingen wijzigen voor machtigingsniveaus voor een map, document of lijstitem in SharePoint 2010

Gebruik de volgende stappen om de machtigingsniveaus te bewerken voor geselecteerde gebruikers en SharePoint-groepen die aan een map, document of lijstitem zijn gekoppeld. Als het beveiligbare object waarvoor u machtigingsniveaus gaat bewerken machtigingen overneemt van een bovenliggend beveiligbaar object, wordt deze overname gestopt als u de volgende stappen uitvoert.

U kunt het overnemen van machtigingen van het bovenliggende beveiligbare object desgewenst later weer inschakelen. Als machtigingen worden overgenomen van het bovenliggende item, gaat dit ten koste van eventuele unieke machtigingen die zijn gemaakt voor dit beveiligbare object, zoals unieke SharePoint-groepen of toewijzingen van machtigingsniveaus aan dit beveiligbare object terwijl er unieke machtigingen werden gebruikt.

 1. Open de lijst of bibliotheek met de map, het document of het lijstitem waarvoor u de machtigingsniveaus wilt bewerken.

 2. Klik op de pijl-omlaag rechts van de map, het document of het lijstitem en klik vervolgens op Machtigingen beheren.

  Selectie van Machtigingen beheren in vervolgkeuzelijst

  Op de pagina 'Machtigingen: naam van beveiligbaar object' ziet u alle gebruikers en SharePoint-groepen die aan dit beveiligbare object zijn gekoppeld, evenals de toegewezen machtigingsniveaus.

  In de beschrijving van de pagina kunt u lezen wat de overnamestatus is voor dit beveiligbare object. Bovendien worden er selectievakjes weergegeven naast de kolom Namen als er unieke machtigingen worden gebruikt voor dit beveiligbare object. Als er op de pagina Machtigingen geen selectievakjes worden weergegeven naast de namen van gebruikers en groepen, worden machtigingen overgenomen van een bovenliggend beveiligbaar object.

 3. Als voor de lijst of bibliotheek overname van machtigingen is ingeschakeld, moet u dat eerst stoppen om machtigingsniveaus voor dit beveiligbare object te kunnen bewerken. Dit doet u door eerst te klikken op Overname van machtigingen stoppen en vervolgens op OK om de bewerking te bevestigen.

  Klik op Overname van machtigingen stoppen om unieke machtigingen toe te passen
 4. Schakel de selectievakjes in van de gebruikers en SharePoint-groepen waarvoor u de machtigingsniveaus voor dit beveiligbare object wilt bewerken.

 5. Klik op Gebruikersmachtigingen bewerken.

  Gebruikersmachtigingen bewerken.
 6. Selecteer in de sectie Machtigingen kiezen de machtigingsniveaus die u wilt gebruiken, schakel de selectievakjes uit van de machtigingen die niet nodig zijn en klik vervolgens op OK.

Naar boven

Overname van machtigingen herstellen voor een lijst of bibliotheek in SharePoint 2010

Nadat u de overname van machtigingen tussen een site, map, lijst, bibliotheek, lijstitem of document en het bovenliggende item hebt verbroken, kunt u de overname op elk gewenst moment herstellen.

 1. Open de lijst waarvoor u de overname van machtigingen wilt herstellen.

 2. Ga op het tabblad Hulpmiddelen voor lijsten of Hulpmiddelen voor bibliotheken naar de galerie Lijst of Bibliotheek en klik op Lijstmachtigingen of Bibliotheekmachtigingen.

 3. Klik op Machtigingen overnemen.

  Klik op Machtigingen overnemen om opnieuw verbinding te maken met het bovenliggende object

Naar boven

Gebruikers en groepen weergeven die zijn gekoppeld aan een lijst of bibliotheek van SharePoint 2007

 1. Open de lijst of bibliotheek waarvoor u de gekoppelde gebruikers en SharePoint-groepen wilt bekijken.

 2. Klik in het menu Instellingen op Bibliotheekinstellingen of Lijstinstellingen.

  Lijstinstellingen in het menu Instellingen
 3. Ga op de pagina Aanpassen naar de kolom Machtigingen en beheer en klik op Machtigingen voor deze documentbibliotheek of Machtigingen voor deze lijst.

  Koppeling Machtigingen voor deze lijst

  Op de pagina 'Machtigingen: naam van beveiligbaar object' ziet u alle gebruikers en SharePoint-groepen die aan dit beveiligbare object zijn gekoppeld, evenals de toegewezen machtigingsniveaus.

  In de beschrijving van de pagina kunt u lezen wat de overnamestatus is voor dit beveiligbare object. Bovendien worden er selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als er unieke machtigingen worden gebruikt voor dit beveiligbare object.

Naar boven

Gebruikers en groepen weergeven die zijn gekoppeld aan een map, document of lijstitem van SharePoint 2007

 1. Open de lijst of bibliotheek met de mappen, het document of het lijstitem waarvoor u de gebruikers en SharePoint-groepen wilt weergeven.

 2. Plaats de aanwijzer op de map, het document of het lijstitem waarvoor u de machtigingen wilt weergeven, klik op de pijl die verschijnt en klik vervolgens op Machtigingen beheren.

  Vervolgkeuzelijst Machtigingen beheren voor item

  Op de pagina 'Machtigingen: naam van beveiligbaar object' ziet u alle gebruikers en SharePoint-groepen die aan dit beveiligbare object zijn gekoppeld, evenals de toegewezen machtigingsniveaus.

  In de beschrijving van de pagina kunt u lezen wat de overnamestatus is voor dit beveiligbare object. Bovendien worden er selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als er unieke machtigingen worden gebruikt voor dit beveiligbare object.

Naar boven

Gebruikers toevoegen aan een lijst of bibliotheek in SharePoint 2007

Gebruik de volgende stappen om gebruikers toe te voegen aan een bestaande SharePoint-groep die momenteel is gekoppeld aan een bepaalde lijst of bibliotheek. Als het beveiligbare object dat u configureert, unieke machtigingen gebruikt, kunt u ook rechtstreeks gebruikers toevoegen aan dit beveiligbare object met de gewenste machtigingen of bestaande SharePoint-groepen toevoegen aan deze lijst met de gewenste machtigingen.

Opmerking: Als machtigingen worden overgenomen van het bovenliggende beveiligbare object, is het niet mogelijk om gebruikers of SharePoint-groepen rechtstreeks aan het object toe te voegen. In dit geval kunt u alleen gebruikers toevoegen aan bestaande SharePoint-groepen. Als u echter unieke machtigingen maakt voor het beveiligbare object, kunt u daarna gebruikers toevoegen.

 1. Open de lijst of bibliotheek waaraan u gebruikers of SharePoint-groepen wilt toevoegen.

 2. Klik in het menu Instellingen op Bibliotheekinstellingen of Lijstinstellingen.

  Lijstinstellingen in het menu Instellingen
 3. Ga op de pagina Aanpassen naar de kolom Machtigingen en beheer en klik op Machtigingen voor deze documentbibliotheek of Machtigingen voor deze lijst.

  Koppeling Machtigingen voor deze lijst

  Op de pagina Machtigingen ziet u alle gebruikers en SharePoint-groepen die aan deze lijst of bibliotheek zijn gekoppeld, evenals de toegewezen machtigingsniveaus.

  Opmerking: Als er op de pagina Machtigingen geen selectievakjes worden weergegeven naast de namen van gebruikers en groepen, worden machtigingen overgenomen van een bovenliggend beveiligbaar object. In dit geval worden gebruikers en SharePoint-groepen die u toevoegt, ook toegevoegd aan het bovenliggende object (waarvan dit beveiligbare object de machtigingen overneemt). Als er unieke machtigingen worden gebruikt (dus geen overname van het bovenliggende object), hebben gebruikers en SharePoint-groepen die u toevoegt aan dit beveiligbare object alleen invloed op dit object en op andere entiteiten die machtigingen overnemen van dit beveiligbare object.

 4. Klik in het menu Nieuw op Gebruikers toevoegen.

  Knop Gebruiker toevoegen in vervolgkeuzelijst

  Opmerking: Het menu Nieuw wordt niet weergegeven als de lijst of bibliotheek machtigingen overneemt van de bovenliggende site. In dit geval klikt u in het menu Acties op Machtigingen bewerken en vervolgens op OK om te bevestigen dat u unieke machtigingen wilt maken.

 5. Geef bij Gebruikers toevoegen de gebruikers en SharePoint-groepen op die u wilt toevoegen aan dit beveiligbare object.

  Dialoogvenster Gebruiker toevoegen
 6. Ga naar de sectie Machtiging geven en voeg de gebruikers toe aan een bestaande SharePoint groep of geef ze rechtstreeks machtigingen door een of meer selectievakjes in te schakelen van de machtigingen die u deze gebruikers wilt geven voor het beveiligbare object.

  Notities: 

  • Als machtigingen worden overgenomen van het bovenliggende beveiligbare object, is het niet mogelijk om gebruikers of SharePoint-groepen rechtstreeks aan dit beveiligbare object toe te voegen. U kunt dan alleen gebruikers toevoegen aan een bestaande SharePoint-groep.

  • Het is niet mogelijk om een SharePoint-groep toe te voegen aan een andere SharePoint-groep. Als u in stap 5 een SharePoint-groep hebt toegevoegd, moet u Gebruikers rechtstreeks machtigingen geven selecteren.

 7. Klik op OK.

Naar boven

Gebruikers toevoegen aan een map, document of lijstitem in SharePoint 2007

Gebruik de volgende stappen om gebruikers toe te voegen aan een bestaande SharePoint-groep die momenteel is gekoppeld aan een bepaalde map, document of lijstitem. Als het beveiligbare object dat u configureert, unieke machtigingen gebruikt, kunt u ook rechtstreeks gebruikers toevoegen aan dit beveiligbare object met de gewenste machtigingen of bestaande SharePoint-groepen toevoegen aan deze lijst met de gewenste machtigingen.

Opmerking: Als machtigingen worden overgenomen van het bovenliggende beveiligbare object, is het niet mogelijk om gebruikers of SharePoint-groepen rechtstreeks aan het object toe te voegen. In dit geval kunt u alleen gebruikers toevoegen aan bestaande SharePoint-groepen die al aan dit beveiligbare object zijn gekoppeld. Als u echter unieke machtigingen maakt voor het beveiligbare object, kunt u daarna gebruikers toevoegen.

 1. Open de lijst of bibliotheek met de map, het document of het lijstitem waaraan u gebruikers of SharePoint-groepen wilt toevoegen.

 2. Plaats de aanwijzer op de map, het document of het lijstitem waaraan u gebruikers of SharePoint-groepen wilt toevoegen, klik op de pijl die verschijnt en klik vervolgens op Machtigingen beheren.

  Vervolgkeuzelijst Machtigingen beheren voor item

  Op de pagina Machtigingen ziet u alle gebruikers en SharePoint-groepen die aan dit beveiligbare object zijn gekoppeld, evenals de toegewezen machtigingsniveaus.

  Opmerking: In de beschrijving van de pagina kunt u lezen wat de overnamestatus is voor dit beveiligbare object. Bovendien worden er selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als er unieke machtigingen worden gebruikt voor dit beveiligbare object. Als er op de pagina Machtigingen geen selectievakjes worden weergegeven naast de namen van gebruikers en groepen, worden machtigingen overgenomen van een bovenliggend beveiligbaar object. In dit geval worden gebruikers en SharePoint-groepen die u toevoegt, ook toegevoegd aan het bovenliggende object (waarvan dit beveiligbare object de machtigingen overneemt). Als er unieke machtigingen worden gebruikt (dus geen overname van het bovenliggende object), hebben gebruikers en SharePoint-groepen die u toevoegt aan dit beveiligbare object alleen invloed op dit object en op andere entiteiten die machtigingen overnemen van dit beveiligbare object.

 3. Klik in het menu Nieuw op Gebruikers toevoegen.

  Knop Gebruiker toevoegen in vervolgkeuzelijst

  Opmerking: Het menu Nieuw wordt niet weergegeven als de lijst of bibliotheek machtigingen overneemt van de bovenliggende site. In dit geval klikt u in het menu Acties op Machtigingen bewerken en vervolgens op OK om te bevestigen dat u unieke machtigingen wilt maken.

 4. Geef bij Gebruikers toevoegen de gebruikers en SharePoint-groepen op die u wilt toevoegen aan dit beveiligbare object.

  Dialoogvenster Gebruiker toevoegen
 5. Ga naar de sectie Machtiging geven en voeg de gebruikers toe aan een bestaande SharePoint groep of geef ze rechtstreeks machtigingen door een of meer selectievakjes in te schakelen van de machtigingen die u deze gebruikers wilt geven voor het beveiligbare object.

  Notities: 

  • Als machtigingen worden overgenomen van het bovenliggende beveiligbare object, is het niet mogelijk om gebruikers of SharePoint-groepen rechtstreeks aan dit beveiligbare object toe te voegen. U kunt dan alleen gebruikers toevoegen aan een bestaande SharePoint-groep.

  • Het is niet mogelijk om een SharePoint-groep toe te voegen aan een andere SharePoint-groep. Als u in stap 5 een SharePoint-groep hebt toegevoegd, moet u Gebruikers rechtstreeks machtigingen geven selecteren.

 6. Klik op OK.

Naar boven

Een nieuwe SharePoint-groep maken op basis van een lijst of bibliotheek in SharePoint 2007

Deze procedure kan alleen worden uitgevoerd vanuit een lijst of bibliotheek die machtigingen van de bovenliggende site overneemt.

Opmerking: Ongeacht het beginpunt, worden alle SharePoint-groepen gemaakt op het niveau van de siteverzameling. Dit betekent dat alle SharePoint-groepen beschikbaar zijn voor alle sites in de siteverzameling.

 1. Open de lijst of bibliotheek die u als basis wilt gebruiken voor een nieuwe SharePoint-groep.

 2. Klik in het menu Instellingen op Bibliotheekinstellingen of Lijstinstellingen.

 3. Ga naar de kolom Machtigingen en beheer en klik op Machtigingen voor deze documentbibliotheek of Machtigingen voor deze lijst.

  Koppeling Machtigingen voor deze lijst

  Op de pagina Machtigingen ziet u alle gebruikers en SharePoint-groepen die aan deze lijst of bibliotheek zijn gekoppeld, evenals de toegewezen machtigingsniveaus.

  In de beschrijving van de pagina kunt u lezen wat de overnamestatus is voor dit beveiligbare object. Bovendien worden er selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als er unieke machtigingen worden gebruikt voor dit beveiligbare object. Als er op de pagina Machtigingen geen selectievakjes worden weergegeven naast de namen van gebruikers en groepen, worden machtigingen overgenomen van een bovenliggend beveiligbaar object.

 4. Als de lijst of bibliotheek machtigingen overneemt van de bovenliggende site, klikt u in het menu Acties op Machtigingen van bovenliggende site beheren. Anders is het niet mogelijk om een SharePoint-groep te maken van deze lijst of bibliotheek.

  Optie Machtigingen van bovenliggende site beheren
 5. Klik in het menu Nieuw op Nieuwe groep.

  Een nieuwe groep maken
 6. Geef op de pagina Nieuwe groep de instellingen op voor de nieuwe SharePoint-groep, inclusief de machtigingsniveaus voor de groep, en klik vervolgens op Maken.

  Nadat u de nieuwe SharePoint-groep hebt gemaakt, gaat u naar de pagina Personen en groepen om gebruikers toe te voegen aan de nieuwe groep.

Naar boven

Een nieuwe SharePoint 2007-groep maken van een map, document of lijstitem

Gebruik de volgende stappen om een nieuwe SharePoint-groep te maken en deze toe te wijzen aan een map, document of lijstitem. Deze procedure kan alleen worden uitgevoerd vanuit een map, document of lijstitem waarvoor overname van machtigingen is ingeschakeld.

Opmerking: Ongeacht het beginpunt, worden alle SharePoint-groepen gemaakt op het niveau van de siteverzameling. Dit betekent dat alle SharePoint-groepen beschikbaar zijn voor alle sites in de siteverzameling.

 1. Open de lijst of bibliotheek waarin u een nieuwe SharePoint-groep wilt maken.

 2. Plaats de aanwijzer op de map, het document of het lijstitem waarvan u een nieuwe SharePoint-groep wilt maken, klik op de pijl die verschijnt en klik vervolgens op Machtigingen beheren.

  Vervolgkeuzelijst Machtigingen beheren voor item

  Op de pagina Machtigingen ziet u alle gebruikers en SharePoint-groepen die aan dit beveiligbare object zijn gekoppeld, evenals de toegewezen machtigingsniveaus.

  In de beschrijving van de pagina kunt u lezen wat de overnamestatus is voor dit beveiligbare object. Bovendien worden er selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als er unieke machtigingen worden gebruikt voor dit beveiligbare object. Als er op de pagina Machtigingen geen selectievakjes worden weergegeven naast de namen van gebruikers en groepen, worden machtigingen overgenomen van een bovenliggend beveiligbaar object.

 3. Als de lijst of bibliotheek machtigingen overneemt van de bovenliggende site, klikt u in het menu Acties op Machtigingen van bovenliggende site beheren. Anders is het niet mogelijk om een SharePoint-groep te maken van deze lijst of bibliotheek.

 4. Klik in het menu Nieuw op Nieuwe groep.

  Een nieuwe groep maken
 5. Geef op de pagina Nieuwe groep de instellingen op voor de nieuwe SharePoint-groep, inclusief de machtigingsniveaus voor de groep, en klik vervolgens op Maken.

  Nadat u de nieuwe SharePoint-groep hebt gemaakt, gaat u naar de pagina Personen en groepen om gebruikers toe te voegen aan de nieuwe groep.

Naar boven

Machtigingstoewijzingen wijzigen voor machtigingsniveaus voor een lijst of bibliotheek in SharePoint 2007

Gebruik de volgende stappen om de machtigingstoewijzingen te bewerken voor machtigingsniveaus van geselecteerde gebruikers en SharePoint-groepen die aan een lijst of bibliotheek zijn gekoppeld. Als het beveiligbare object waarvoor u machtigingsniveaus gaat bewerken machtigingen overneemt van een bovenliggend beveiligbaar object, wordt deze overname gestopt als u de volgende stappen uitvoert.

U kunt het overnemen van machtigingen van het bovenliggende beveiligbare object desgewenst later weer inschakelen. Als machtigingen worden overgenomen van het bovenliggende item, gaat dit ten koste van eventuele unieke machtigingen die zijn gemaakt voor dit beveiligbare object, zoals unieke SharePoint-groepen of toewijzingen van machtigingsniveaus aan dit beveiligbare object terwijl er unieke machtigingen werden gebruikt.

 1. Open de lijst of bibliotheek waarvoor u de machtigingsniveaus wilt bewerken.

 2. Klik in het menu Instellingen op Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen.

 3. Ga op de pagina Aanpassen naar de kolom Machtigingen en beheer en klik op Machtigingen voor deze lijst of Machtigingen voor deze documentbibliotheek.

  Koppeling Machtigingen voor deze lijst

  Op de pagina Machtigingen ziet u alle gebruikers en SharePoint-groepen die aan deze bibliotheek zijn gekoppeld, evenals de toegewezen machtigingsniveaus.

  In de beschrijving van de pagina kunt u lezen wat de overnamestatus is voor dit beveiligbare object. Bovendien worden er selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als er unieke machtigingen worden gebruikt voor dit beveiligbare object. Als er op de pagina Machtigingen geen selectievakjes worden weergegeven naast de namen van gebruikers en groepen, worden machtigingen overgenomen van een bovenliggend beveiligbaar object.

 4. Als voor de lijst of bibliotheek overname van machtigingen is ingeschakeld, moet u dat eerst stoppen om machtigingsniveaus voor dit beveiligbare object te kunnen bewerken. Dit doet u door eerst in het menu Acties te klikken op Machtigingen bewerken en vervolgens op OK om de bewerking te bevestigen.

 5. Schakel de selectievakjes in van de gebruikers en SharePoint-groepen waarvoor u de machtigingsniveaus voor dit beveiligbare object wilt bewerken.

 6. Klik in het menu Acties op Gebruikersmachtigingen bewerken.

  Gebruikersmachtigingen bewerken in het menu Acties
 7. Selecteer in de sectie Machtigingen kiezen de machtigingsniveaus die u wilt gebruiken, schakel de selectievakjes uit van de machtigingen die niet nodig zijn en klik vervolgens op OK.

Naar boven

Machtigingstoewijzingen wijzigen voor machtigingsniveaus voor een map, document of lijstitem in SharePoint 2007

Gebruik de volgende stappen om de machtigingsniveaus te bewerken voor geselecteerde gebruikers en SharePoint-groepen die aan een map, document of lijstitem zijn gekoppeld. Als het beveiligbare object waarvoor u machtigingsniveaus gaat bewerken machtigingen overneemt van een bovenliggend beveiligbaar object, wordt deze overname gestopt als u de volgende stappen uitvoert.

U kunt het overnemen van machtigingen van het bovenliggende beveiligbare object desgewenst later weer inschakelen. Als machtigingen worden overgenomen van het bovenliggende item, gaat dit ten koste van eventuele unieke machtigingen die zijn gemaakt voor dit beveiligbare object, zoals unieke SharePoint-groepen of toewijzingen van machtigingsniveaus aan dit beveiligbare object terwijl er unieke machtigingen werden gebruikt.

 1. Open de lijst of bibliotheek met de map, het document of het lijstitem waarvoor u de machtigingsniveaus wilt bewerken.

 2. Klik op de pijl-omlaag rechts van de map, het document of het lijstitem en klik vervolgens op Machtigingen beheren.

  Vervolgkeuzelijst Machtigingen beheren voor item

  Op de pagina 'Machtigingen: naam van beveiligbaar object' ziet u alle gebruikers en SharePoint-groepen die aan dit beveiligbare object zijn gekoppeld, evenals de toegewezen machtigingsniveaus.

  In de beschrijving van de pagina kunt u lezen wat de overnamestatus is voor dit beveiligbare object. Bovendien worden er selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als er unieke machtigingen worden gebruikt voor dit beveiligbare object. Als er op de pagina Machtigingen geen selectievakjes worden weergegeven naast de namen van gebruikers en groepen, worden machtigingen overgenomen van een bovenliggend beveiligbaar object.

 3. Als voor de lijst of bibliotheek overname van machtigingen is ingeschakeld, moet u dat eerst stoppen om machtigingsniveaus voor dit beveiligbare object te kunnen bewerken. Dit doet u door eerst in het menu Acties te klikken op Machtigingen bewerken en vervolgens op OK om de bewerking te bevestigen.

  Optie Machtigingen bewerken in menu Acties
 4. Schakel de selectievakjes in van de gebruikers en SharePoint-groepen waarvoor u de machtigingsniveaus voor dit beveiligbare object wilt bewerken.

 5. Klik in het menu Acties op Gebruikersmachtigingen bewerken.

  Gebruikersmachtigingen bewerken in het menu Acties
 6. Selecteer in de sectie Machtigingen kiezen de machtigingsniveaus die u wilt gebruiken, schakel de selectievakjes uit van de machtigingen die niet nodig zijn en klik vervolgens op OK.

Naar boven

Overname van machtigingen stoppen voor een lijst of bibliotheek in SharePoint 2007

De standaardinstelling is dat lijsten en bibliotheken machtigingen overnemen van de bovenliggende site. Gebruik de onderstaande stappen als u deze overname wilt stoppen en unieke machtigingen wilt maken voor een bepaalde lijst of bibliotheek.

U kunt het overnemen van machtigingen van het bovenliggende beveiligbare object desgewenst later weer inschakelen. Als machtigingen worden overgenomen van het bovenliggende item, gaat dit ten koste van eventuele unieke machtigingen die zijn gemaakt voor dit beveiligbare object, zoals unieke SharePoint-groepen of toewijzingen van machtigingsniveaus aan dit beveiligbare object terwijl er unieke machtigingen werden gebruikt. Als u besluit om het overnemen van machtigingen weer in te schakelen, betekent dit dat alle unieke machtigingen ook worden verwijderd uit mappen in lijsten en bibliotheken, lijstitems en documenten in de lijst of bibliotheek.

 1. Open de lijst of bibliotheek waarvoor u de overname van machtigingen van het bovenliggende beveiligbare object wilt stoppen.

 2. Klik in het menu Instellingen op Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen.

 3. Ga naar de kolom Machtigingen en beheer en klik op Machtigingen voor deze lijst of Machtigingen voor deze documentbibliotheek.

  Koppeling Machtigingen voor deze lijst

  Op de pagina 'Machtigingen: naam van beveiligbaar object' ziet u alle gebruikers en SharePoint-groepen die aan dit beveiligbare object zijn gekoppeld, evenals de toegewezen machtigingsniveaus.

  In de beschrijving van de pagina kunt u lezen wat de overnamestatus is voor dit beveiligbare object. Bovendien worden er selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als er unieke machtigingen worden gebruikt voor dit beveiligbare object. Als er op de pagina Machtigingen geen selectievakjes worden weergegeven naast de namen van gebruikers en groepen, worden machtigingen overgenomen van een bovenliggend beveiligbaar object.

 4. Klik in het menu Acties op Machtigingen bewerken en vervolgens op OK om de bewerking te bevestigen.

  Optie Machtigingen bewerken in menu Acties

  Opmerking: De optie Machtigingen bewerken is niet beschikbaar in het menu Acties als dit beveiligbare object unieke machtigingen heeft die niet worden overgenomen van het bovenliggende object.

Naar boven

Overname van machtigingen stoppen voor een map, document of lijstitem in SharePoint 2007

De standaardinstelling is dat mappen, documenten en lijstitems machtigingen overnemen van het bovenliggende beveiligbare object. Meestal betekent dit dat ze machtigingen overnemen van de lijst of bibliotheek waarvan ze deel uitmaken. In het geval dat mappen, documenten en lijstitems zijn opgenomen in andere mappen, is de standaardinstelling dat de machtigingen van die map worden overgenomen. Gebruik de onderstaande stappen als u deze overname wilt stoppen en unieke machtigingen wilt maken voor een map, document of lijstitem.

U kunt het overnemen van machtigingen van het bovenliggende beveiligbare object desgewenst later weer inschakelen. Als machtigingen worden overgenomen van het bovenliggende item, gaat dit ten koste van eventuele unieke machtigingen die zijn gemaakt voor dit beveiligbare object, zoals unieke SharePoint-groepen of toewijzingen van machtigingsniveaus aan dit beveiligbare object terwijl er unieke machtigingen werden gebruikt.

 1. Open de lijst of bibliotheek met de map, het document of het lijstitem waarvoor u de overname van machtigingen van het bovenliggende beveiligbare object wilt stoppen.

 2. Plaats de aanwijzer op de map, het document of het lijstitem waarvoor u de overname van machtigingen wilt stoppen, klik op de pijl die verschijnt en klik vervolgens op Machtigingen beheren.

  Vervolgkeuzelijst Machtigingen beheren voor item

  Op de pagina Machtigingen ziet u alle gebruikers en SharePoint-groepen die aan dit beveiligbare object zijn gekoppeld, evenals de toegewezen machtigingsniveaus.

  In de beschrijving van de pagina kunt u lezen wat de overnamestatus is voor dit beveiligbare object. Bovendien worden er selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als er unieke machtigingen worden gebruikt voor dit beveiligbare object. Als er op de pagina Machtigingen geen selectievakjes worden weergegeven naast de namen van gebruikers en groepen, worden machtigingen overgenomen van een bovenliggend beveiligbaar object.

 3. Klik in het menu Acties op Machtigingen bewerken en vervolgens op OK om de bewerking te bevestigen.

  Optie Machtigingen bewerken in menu Acties

  Opmerking: De optie Machtigingen bewerken is niet beschikbaar in het menu Acties als dit beveiligbare object unieke machtigingen heeft die niet worden overgenomen van het bovenliggende object.

Naar boven

Machtigingen overnemen voor een lijst of bibliotheek in SharePoint 2007

De standaardinstelling is dat lijsten en bibliotheken machtigingen overnemen van de bovenliggende site. Deze overname van machtigingen kan echter worden gestopt om unieke machtigingen voor een bepaald beveiligbaar object te maken. U kunt het overnemen van machtigingen op ieder moment weer inschakelen. Gebruik de onderstaande stappen om het overnemen van machtigingen van het bovenliggende object weer in te schakelen voor een lijst of bibliotheek waarvoor nu unieke machtigingen worden gebruikt.

Als machtigingen worden overgenomen van het bovenliggende item, gaat dit ten koste van eventuele unieke machtigingen die zijn gemaakt voor dit beveiligbare object, zoals unieke SharePoint-groepen of toewijzingen van machtigingsniveaus aan dit beveiligbare object terwijl er unieke machtigingen werden gebruikt.

 1. Open de lijst of bibliotheek waarvoor u het overnemen van machtigingen weer wilt inschakelen.

 2. Klik in het menu Instellingen op Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen.

 3. Ga op de pagina Aanpassen naar de kolom Machtigingen en beheer en klik op Machtigingen voor deze lijst of Machtigingen voor deze documentbibliotheek.

  Koppeling Machtigingen voor deze lijst

  Op de pagina Machtigingen ziet u alle gebruikers en SharePoint-groepen die aan deze bibliotheek zijn gekoppeld, evenals de toegewezen machtigingsniveaus.

  In de beschrijving van de pagina kunt u lezen wat de overnamestatus is voor dit beveiligbare object. Bovendien worden er selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als er unieke machtigingen worden gebruikt voor dit beveiligbare object. Als er op de pagina Machtigingen geen selectievakjes worden weergegeven naast de namen van gebruikers en groepen, worden machtigingen al overgenomen van een bovenliggend beveiligbaar object.

 4. Klik in het menu Acties op Machtigingen overnemen en vervolgens op OK om de bewerking te bevestigen.

  Optie Machtigingen overnemen in het menu Acties

  Opmerking: De optie Machtigingen overnemen is niet beschikbaar in het menu Acties als machtigingen al worden overgenomen van het bovenliggende beveiligbare object.

Naar boven

Machtigingen overnemen voor een map, document of lijstitem in SharePoint 2007

De standaardinstelling is dat mappen, documenten en lijstitems machtigingen overnemen van het bovenliggende beveiligbare object. Meestal betekent dit dat ze machtigingen overnemen van de lijst of bibliotheek waarvan ze deel uitmaken. In het geval dat mappen, documenten en lijstitems zijn opgenomen in andere mappen, is de standaardinstelling dat de machtigingen van die map worden overgenomen. Gebruik de onderstaande stappen om het overnemen van machtigingen van het bovenliggende object weer in te schakelen voor een map, document of lijstitem waarvoor nu unieke machtigingen worden gebruikt.

Als machtigingen worden overgenomen van het bovenliggende item, gaat dit ten koste van eventuele unieke machtigingen die zijn gemaakt voor dit beveiligbare object, zoals unieke SharePoint-groepen of toewijzingen van machtigingsniveaus aan dit beveiligbare object terwijl er unieke machtigingen werden gebruikt.

 1. Open de lijst of bibliotheek met de map, het document of het lijstitem waarvoor u het overnemen van machtigingen weer wilt inschakelen.

 2. Plaats de aanwijzer op de map, het document of het lijstitem waarvoor u opnieuw machtigingen wilt overnemen, klik op de pijl die verschijnt en klik vervolgens op Machtigingen beheren.

  Vervolgkeuzelijst Machtigingen beheren voor item

  Op de pagina Machtigingen ziet u alle gebruikers en SharePoint-groepen die aan dit beveiligbare object zijn gekoppeld, evenals de toegewezen machtigingsniveaus.

  In de beschrijving van de pagina kunt u lezen wat de overnamestatus is voor dit beveiligbare object. Bovendien worden er selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als er unieke machtigingen worden gebruikt voor dit beveiligbare object. Als er op de pagina Machtigingen geen selectievakjes worden weergegeven naast de namen van gebruikers en groepen, worden machtigingen al overgenomen van een bovenliggend beveiligbaar object.

 3. Klik in het menu Acties op Machtigingen overnemen en vervolgens op OK om de bewerking te bevestigen.

  Optie Machtigingen overnemen in het menu Acties

  Opmerking: De optie Machtigingen overnemen is niet beschikbaar in het menu Acties als machtigingen al worden overgenomen van het bovenliggende beveiligbare object.

Naar boven

Gebruikersmachtigingen verwijderen voor een lijst of bibliotheek in SharePoint 2007

Gebruik de volgende stappen om gebruikers of SharePoint-groepen te verwijderen uit een lijst of bibliotheek.

 1. Open de lijst of bibliotheek waarvoor u gebruikersmachtigingen wilt verwijderen.

 2. Klik in het menu Instellingen op Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen.

 3. Ga op de pagina Aanpassen naar de kolom Machtigingen en beheer en klik op Machtigingen voor deze lijst of Machtigingen voor deze documentbibliotheek.

  Koppeling Machtigingen voor deze lijst

  Op de pagina Machtigingen ziet u alle gebruikers en SharePoint-groepen die aan deze bibliotheek zijn gekoppeld, evenals de toegewezen machtigingsniveaus.

  Notities: 

  • In de beschrijving van de pagina kunt u lezen wat de overnamestatus is voor dit beveiligbare object. Bovendien worden er selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als er unieke machtigingen worden gebruikt voor dit beveiligbare object. Als er op de pagina Machtigingen geen selectievakjes worden weergegeven naast de namen van gebruikers en groepen, worden machtigingen overgenomen van een bovenliggend beveiligbaar object.

  • Als machtigingen worden overgenomen van het bovenliggende object, kunt u geen gebruikers verwijderen voor dit beveiligbare object. Als u gebruikers en SharePoint-groepen wilt verwijderen uit het bovenliggende beveiligbare object (waarvan dit beveiligbare object machtigingen overneemt), moet u de machtigingen van het bovenliggende object beheren.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de machtigingen van het bovenliggende object wilt beheren, klikt u in het menu Acties op Machtigingen van bovenliggende site beheren.

   Optie Machtigingen van bovenliggende site beheren
  • Als momenteel machtigingen worden overgenomen van de bovenliggende site en u dit wilt stoppen om unieke machtigingen te maken voor dit beveiligbare object, klikt u in het menu Acties op Machtigingen bewerken en klikt u vervolgens op OK om de actie te bevestigen.

   Optie Machtigingen bewerken in menu Acties
  • Als al unieke machtigingen zijn toegewezen aan de lijst of bibliotheek, gaat u naar de volgende stap.

 5. Schakel de selectievakjes in van de gebruikers en SharePoint-groepen die u wilt verwijderen uit deze lijst of bibliotheek.

 6. Klik in het menu Acties op Gebruikersmachtigingen verwijderen en vervolgens op OK om de bewerking te bevestigen.

  Gebruikersmachtigingen verwijderen in het menu Acties

Naar boven

Gebruikersmachtigingen verwijderen voor een map, document of lijstitem in SharePoint 2007

Gebruik de volgende stappen om gebruikers of SharePoint-groepen te verwijderen uit een map, document of lijstitem.

 1. Open de lijst of bibliotheek met de map, het document of het lijstitem waarvoor u gebruikersmachtigingen wilt verwijderen.

 2. Plaats de aanwijzer op de map, het document of het lijstitem waarvoor u gebruikersmachtigingen wilt verwijderen, klik op de pijl die verschijnt en klik vervolgens op Machtigingen beheren.

  Vervolgkeuzelijst Machtigingen beheren voor item

  Op de pagina Machtigingen ziet u alle gebruikers en SharePoint-groepen die aan dit beveiligbare object zijn gekoppeld, evenals de toegewezen machtigingsniveaus.

  Notities: 

  • In de beschrijving van de pagina kunt u lezen wat de overnamestatus is voor dit beveiligbare object. Bovendien worden er selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als er unieke machtigingen worden gebruikt voor dit beveiligbare object. Als er op de pagina Machtigingen geen selectievakjes worden weergegeven naast de namen van gebruikers en groepen, worden machtigingen overgenomen van een bovenliggend beveiligbaar object.

  • Als machtigingen worden overgenomen van het bovenliggende object, kunt u geen gebruikers verwijderen voor dit beveiligbare object. Als u gebruikers en SharePoint-groepen wilt verwijderen uit het bovenliggende beveiligbare object (waarvan dit beveiligbare object machtigingen overneemt), moet u de machtigingen van het bovenliggende object beheren.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de machtigingen van het bovenliggende object wilt beheren, klikt u in het menu Acties op Machtigingen van bovenliggende site beheren.

   Optie Machtigingen van bovenliggende site beheren
  • Als momenteel machtigingen worden overgenomen van de bovenliggende site en u dit wilt stoppen om unieke machtigingen te maken voor dit beveiligbare object, klikt u in het menu Acties op Machtigingen bewerken en klikt u vervolgens op OK om de actie te bevestigen.

   Optie Machtigingen bewerken in menu Acties
  • Als er al unieke machtigingen worden gebruikt voor dit beveiligbare object, gaat u naar de volgende stap.

 4. Schakel de selectievakjes in van de gebruikers en SharePoint-groepen die u wilt verwijderen uit dit beveiligbare object.

 5. Klik in het menu Acties op Gebruikersmachtigingen verwijderen en vervolgens op OK om de bewerking te bevestigen.

  Gebruikersmachtigingen verwijderen in het menu Acties

Naar boven

Zie ook

Machtigingsniveaus

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×