InPowerPoint voor Windows kunt u ondertitels of ondertitels toevoegen aan video's en audiobestanden in uw presentaties. Als u ondertiteling toevoegt, is uw presentatie toegankelijk voor een groter publiek, waaronder mensen met een gehoorbeperking en mensen die andere talen spreken dan de taal in uw video.

Zie Uw PowerPoint toegankelijk maken voor meer informatie over best practices voor toegankelijkheid.

Vanaf versie 2016 heeft PowerPoint een nieuwe, eenvoudigere indeling voor bijschriftbestanden, WebVTT genaamd. De videospeler in de volgende versies van PowerPoint kan deze bijschriften laten zien wanneer u de video af speelt:

 • PowerPoint 2016

 • PowerPoint 2019

 • PowerPoint voor Microsoft 365

De ondertiteling wordt opgeslagen in een tekstbestand met een VTT-bestandsnaamextensie. U kunt zelf een ondertitelingsbestand maken of een hulpprogramma voor het maken van ondertitels gebruiken. Als u online wilt zoeken naar de beschikbare hulpprogramma's en gedetailleerde instructies, typt u 'VTT-bestand maken' in het zoekprogramma.

Zie Ondertitels of ondertitelsinschakelen voor instructies over het weergeven van bijschriften bij het bekijken van een video in deze versies van PowerPoint.

Vereisten voor deze functie

In Office 2016 is de beschikbaarheid van de functie voor ondertiteling afhankelijk van de manier waarop Office is geïnstalleerd. Ondertiteling is alleen beschikbaar voor Office 2016Klik-en-Klaar-installaties.Installaties op basis van MSI hebben geen ondertitelingsfuncties. Lees de volgende sectie om te zien of de functie beschikbaar is voor de installatie van PowerPoint 2016.

 1. Open een Office 2016 toepassing.

 2. Selecteer in het menu Bestand de optie Account.

 3. Voor Office 2016Klik-en-Werk-installaties hebt u een knop Bij werkopties.

  Installaties met MSI hebben de knop Bijwerkopties niet. U ziet alleen de knop Over <naam van> toepassing.

  Installaties met Klik-en-Klaar hebben een knop Bijwerkopties op de pagina Account. Installaties met MSI hebben deze knop niet.

Als u een MSI-installatie van Office 2016 hebt, leest u de instructies in de sectie 2013 van dit artikel om te zien welke ondertitelingsfuncties voor u beschikbaar zijn.

Ondertiteling aanmaken

Maak een tekstondertitelingsbestand met de extensie .vtt voordat u ondertiteling toevoegt. Zie Ondertiteling maken voor een video voor instructies over het maken van het bijschriftbestand.

Ondertiteling toevoegen aan een video

U kunt bijschriften toevoegen aan presentaties die u hebt opgenomen met gesproken tekst, schermopnamen en andere video's (behalve onlinevideo's) die u invoegt in PowerPoint. Momenteel wordt het toevoegen van bijschriften aan een audio-alleen-opname niet ondersteund.

 1. Open PowerPoint in de weergave Normaal de dia met de video waarin u bijschriften wilt toevoegen.

 2. Selecteer de video op de dia.

 3. Klik op het tabblad Afspelen op de knop Bijschriften invoegen en selecteer Bijschriften invoegen.

  Ondertitels invoegen in of verwijderen uit een video in PowerPoint
 4. Blader in het dialoogvenster Bijschriften invoegen naar het ondertitelingsbestand. Selecteer het bestand en klik vervolgens op Invoegen.

 5. Herhaal de procedure als u nog een ondertitelingsbestand wilt toevoegen.

 6. Speel de video af en controleer of de ondertitels correct worden weergegeven.

Ondertiteling uit een video verwijderen

Als u een ondertitelingsbestand wilt bewerken dat is ingevoegd in een video in PowerPoint, kunt u het bestand eerst verwijderen, wijzigen en vervolgens weer toevoegen aan de video. Voordat u het bestand uit de PowerPoint video verwijdert, moet u ervoor zorgen dat de oorspronkelijke kopie van het ondertitelingsbestand op uw pc is opgeslagen.

Als u meerdere ondertitelingsbestanden aan een video hebt toegevoegd, worden alle ondertitelingsbestanden die aan de video zijn toegewezen, verwijderd aan de hand van de volgende procedure.

 1. Open PowerPoint in de weergave Normaal de dia met de video met de bijschriften.

 2. Selecteer de video op de dia.

 3. Klik op het tabblad Afspelen op de knop Bijschriften invoegen en selecteer Alle bijschriften verwijderen.

  Ondertitels invoegen in of verwijderen uit een video in PowerPoint

Tip: Als u een Microsoft 365 kunt u ook live ondertitels, inclusief live vertaling naar een andere taal, van uw spraak laten zien terwijl u presenteert. Zie Presenteren met realtime, automatische bijschriften of ondertitels in PowerPoint.

Bijschriften toevoegen aan een audiobestand

Als u bijschriften wilt toevoegen aan een audiobestand, gebruikt u de invoegvoegtekst STEMPEL.

In PowerPoint 2013 en PowerPoint 2010, en de op MSI gebaseerde versie van PowerPoint 2016, kunt u met STEMPEL (de invoegvoegtekst subtiteling voor Microsoft PowerPoint) ondertiteling toevoegen aan uw video- en audiobestanden. Als u werkt met video- en audiobestanden met ondertiteling die al zijn gekoppeld aan TTML-bestanden (Timed Text Markup), kunt u deze rechtstreeks in uw presentatie importeren. Als u geen TTML-bestand hebt, kunt u bijschriften rechtstreeks in uw presentatie toevoegen met behulp van de editor voor stempelbijschriften.

Met de stamp-invoegvoeging kunt u het volgende doen:

 • Importeer bijschriften uit een TTML-bestand (Timed Text Markup) om bijschriften te maken tegen een audio of video in de presentatie.

 • Ondertiteling maken en bewerken in PowerPoint 2010, 2013 of 2016.

 • Verwijder uw ondertiteling.

 • Bijschriften exporteren naar een TTML-bestand.

 • Bijschriften in- en uitschakelen in de presentatiemodus. Kijkers die deze invoeging hebben geïnstalleerd, kunnen dit ook doen.

 • Gebruik een video-/audioweergave tijdens het bewerken van bijschriften met getijdetekst.

 • Bijschriften uitlijnen wanneer ze zijn verplaatst of als u de grootte van de video opnieuw hebt aangepast.

 • Importeer communicatieve tekstopmaakgegevens uit het TTML-bestand, bijvoorbeeld: styling, kleur en uitlijning.

Wat wilt u doen?

STEMPEL downloaden en installeren

De invoegversie is ontworpen voor PowerPoint 2010, 2013 of 2016 en u moet de juiste invoegversie installeren voor uw versie van Office (32-bits of 64-bits).

Stap 1: Bevestig uw versie van Microsoft Office

Ga als volgt te werk om te controleren welke versie van Office u gebruikt en welk installatieprogramma u moet downloaden:

 1. Klik PowerPoint op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Help.

 3. Onder Info over Microsoft PowerPoint vindt u informatie over de versie van Office die u hebt geïnstalleerd, inclusief of deze 32-bits of 64-bits is.

Stap 2: STEMPEL downloaden

Nadat u zeker weet welke versie u nodig hebt, downloadt u de invoegversie als volgt:

 1. Ga naar Subtitling Text Add-in for Microsoft PowerPoint (STAMP).

 2. Kies de juiste versie voor uw computer en sla het .zip op uw computer op.

 3. Haal de bestanden op naar een map op uw computer.

Stap 3: STEMPEL installeren

Nadat u het juiste STEMPEL-bestand hebt gedownload, installeert u het als volgt:

 1. Ga naar de map waar u de installatiebestanden hebt geëxtraheerd en voer STAMP Setup (32-bits of 64-bits) .msi.

 2. Volg de stappen in de installatiewizard.

Ga als volgt te werk om te controleren of de invoeging correct is geïnstalleerd:

 1. Open PowerPoint.

 2. Klik op het tabblad Bestand en vervolgens op Opties.

 3. Klik op Invoegtoepassing en controleer of invoegtoepassing Subti titling voor Microsoft PowerPoint wordt weergegeven onder Actieve toepassingsinvoegtoepassingsinvoegtoepassing.

  PowerPoint-opties, scherm Invoegtoepassingen met STAMP gemarkeerd

Nadat u de STAMP-invoegvoeging hebt geïnstalleerd, ziet u nieuwe opties op het tabblad Afspelen in de groep Hulpmiddelen voor audio of videohulpmiddelen wanneer u een audio- of video-item hebt geselecteerd in uw presentatie. De opdrachten op het lint zijn ingeschakeld of uitgeschakeld op basis van het geselecteerde media-item en de bijschriften die er al aan zijn gekoppeld.

Sneltoetsen

De knoppen in de bijschrifteditor kunnen worden gebruikt met behulp van standaard Microsoft Windows Alt + toetsversnellers.

De volgende toetsen zijn ook toegewezen aan functies in de bijschrifteditor:

Toets

Functie

F2

2 seconden na afspelen teruggaan

F3

Begintijd van het huidige bijschrift instellen

F4

Eindtijd van het huidige bijschrift instellen

F5

De focus instellen op bijschrifttekst voor bewerken

F6 of Invoegen

Nieuw bijschrift onder aan het raster invoegen en begintijd instellen

Verwijderen

Huidig bijschrift verwijderen

Ctrl+P

Het afspelen starten of onderbreken

Ctrl+Shift+S

Vertraagt de afspeelsnelheid

Ctrl+Shift+N

Hervat de normale afspeelsnelheid

Ctrl+Shift+G

De afspeelsnelheid verhogen

Nieuwe bijschriften maken met de bijschrifteditor

Bijschrifteditor met aangeduid bijschrift

1 Afspelen

2 Bijschrift toevoegen

3 Begin- en eindtijd instellen

4 Bijschrifttekst toevoegen of wijzigen

5 Bijschriften bijwerken

6 Ga als volgt te werk om nieuwe bijschriften toe te voegen aan een audio of video in uw presentatie:

 1. Klik op het tabblad Invoegen op het menu Video of Audio en selecteer vervolgens het mediatype en de locatie die u wilt invoegen in uw presentatie.

 2. Klik in Hulpmiddelen voor audio of videoop het tabblad Afspelen en klik vervolgens op het menu Bijschriften toevoegen.

 3. Klik op Bijschriften maken.
  Tabblad Afspelen, menu Ondertitels toevoegen geselecteerd

 4. Klik in de bijschrifteditorop de knop Afspelen om het afspelen van de audio of video te starten.

 5. Luister tijdens het afspelen van de media naar het dialoogvenster dat u wilt bijschriften en klik op Nieuw bijschrift Knop Nieuw bijschrift om een bijschrift toe te voegen. Het bijschrift wordt gemaakt met de huidige afspeeltijd van de media als begintijd van het bijschrift.

  Als u op Begintijd klikt, wordt het beginpunt van het actieve bijschrift opnieuw ingesteld.

 6. U kunt vervolgens een van de volgende dingen doen:

  • Klik in het veld Tekst bijschrift en typ de tekst die in het bijschrift moet worden weergegeven. of

  • Klik op Eindtijd instellen Knop Eindtijd instellen om de eindtijd van het bijschrift in te stellen op de huidige afspeelpositie voor media. U kunt ook handmatig het einde van elk bijschrift invoeren. Als u de eindtijd leeg laat, wordt deze aangepast aan de begintijd van het volgende bijschrift.

 7. Herhaal stap 4 en 5 om extra bijschriften te maken.

  U hoeft geen bijschriften op volgorde te maken. Als u een nieuw bijschrift wilt toevoegen tussen twee bestaande bijschriften, klikt u op Sorteren om deze in de volgorde van de tijdreeks te plaatsen.

Bijschriften importeren als een TTML-bestand

Als bijschriften voor uw media al zijn gemaakt en opgeslagen als een TTML-bestand, kunt u deze als volgt in PowerPoint importeren:

 1. Klik op het tabblad Invoegen op het menu Video of Audio en selecteer vervolgens het mediatype en de locatie die u wilt invoegen in uw presentatie.

  Zie Geluiden toevoegen en afspelen in een presentatie of Een videobestand invoegen en afspelen vanaf uw pc of OneDrive voor meer informatie.

 2. Klik in Hulpmiddelen voor audio of videoop het tabblad Afspelen en klik vervolgens op het menu Bijschriften toevoegen.

 3. Klik op Bijschriften uit bestand.
  Tabblad Afspelen, knop Ondertitel toevoegen geselecteerd.

 4. Blader naar de TTML-bestandslocatie, selecteer het bestand dat u wilt importeren en klik vervolgens op Openen.

 5. Als u de bijschriften wilt bewerken nadat ze in uw presentatie zijn geïmporteerd, schakel dan het selectievakje Bijschriften bewerken in.

 6. Klik op OK.

Bijschriften bewerken of verwijderen in de bijschrifteditor

Wanneer u media selecteert waarop al bijschriften zijn toegevoegd, kunt u de bijschriften als volgt bewerken:

 1. Klik op het tabblad Afspelen op Bijschriften bewerken.

  Hulpmiddelen voor video, tabblad Afspelen met Ondertitels bewerken gemarkeerd

 2. Klik in het tekstgebied van het bijschrift dat u wilt bewerken en pas de benodigde wijzigingen aan.

 3. Klik op Bijschriften bijwerken.

U kunt een bijschrift als volgt verwijderen:

 1. Klik op het tabblad Afspelen op Opties bewerken.

 2. Selecteer de rij van het bijschrift dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op Bijschrift verwijderen.

Als u de bijschriften wilt zien die u hebt ingevoerd of gewijzigd, schakelt u over naar de weergave Diavoorstelling van uw presentatie en klikt u vervolgens op de audio of video om deze te starten.

Bijschriften uitlijnen, weergeven, verbergen of verwijderen

Bijschriften uitlijnen als u de video verplaatst of het ize van de video hebt aangepast

Als u de grootte van de video in uw presentatie verplaatst of wijzigt, kunt u de ondertiteling opnieuw uitlijnen door de video te selecteren en vervolgens op Bijschriften uitlijnen op het tabblad Afspelen te klikken.

Bijschriften in de presentatie verbergen of weergeven

U kunt bijschriften verbergen in de weergave in uw presentatie door de media te selecteren en vervolgens op Verbergen te klikken op het tabblad Afspelen.

Als u bijschriften verbergt, worden deze niet uit de presentatie verwijderd.

Als u bijschriften wilt weergeven die u eerder hebt verborgen, selecteert u de media en klikt u vervolgens op Weergeven op het tabblad Afspelen.

Bijschriften uit de presentatie verwijderen

Als u bijschriften volledig wilt verwijderen uit de media in uw presentatie, selecteert u de media en klikt u vervolgens op Verwijderen op het tabblad Afspelen.

Verwante onderwerpen

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×