Power View: verkennen, visualiseren en uw gegevens presenteren

Belangrijk: Power View en Power Pivot zijn beschikbaar in de edities Office Professional Plus enMicrosoft 365-apps voor ondernemingen, en de zelfstandige versie van Excel 2013. Wilt u zien welke versie van Office u gebruikt?

Power View is een interactieve oplossing voor het verkennen, visualiseren en presenteren van gegevens die intuïtieve ad-hocrapporten mogelijk maakt. Power View is een functie van Microsoft Excel 2013 en van Microsoft SharePoint Server 2010 en 2013 als onderdeel van de invoegtoepassing SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services voor Microsoft SharePoint Server Enterprise Edition.

Bekijk Video's over Power View en Power Pivot

Een kaart met een kolomdiagram maken in Power View

Ook in dit artikel

Aan de slag met Power View

Gegevensbronnen voor Power View

Diagrammen en andere visualisaties maken

Gegevens filteren en markeren

Slicers

Sorteren

Rapporten met meerdere weergaven in Power View in SharePoint

Power View-rapporten delen

Power View delen in Excel

Power View delen in SharePoint-rapporten (RDLX-bestanden)

Power View-rapporten afdrukken

Rapportage-eigenschappen van Power View instellen in Power Pivot

Prestaties

Power View, Report Builder en Report Designer met elkaar vergelijken

Meer informatie over Power View

Power View in Excel en in SharePoint

Power View in Excel

Power View in SharePoint

Aan de slag met Power View

Power View heeft twee versies:

Voor beide versies van Power View moet Silverlight op de computer zijn geïnstalleerd.

U kunt een RDLX-bestand van Power View niet openen in Excel en een XLSX-bestand van Excel met Power View-bladen in Power View niet openen in SharePoint. U kunt ook geen grafieken of andere visualisaties uit het RDLX-bestand naar de Excel-werkmap kopiëren.

U kunt Excel XLSX-bestanden met Power View bladen opslaan op een SharePoint-Server, on-premises of in Microsoft 365 en deze bestanden openen in SharePoint. Lees meer over Power View in Excel in SharePoint Server 2013 of in SharePoint Online in Microsoft 365.

Gegevensbronnen voor Power View

In Excel 2013 kunt u gegevens direct in Excel gebruiken als basis voor Power View in Excel en SharePoint. Wanneer u tabellen toevoegt en relaties daartussen maakt, maakt Excel op de achtergrond een gegevensmodel. Een gegevensmodel is een verzameling tabellen en de bijbehorende relaties die een weerspiegeling zijn van de echte relaties tussen bedrijfsfuncties en -processen, zoals Producten zich bijvoorbeeld verhouden tot Voorraad en Verkoop. U kunt datzelfde gegevensmodel blijven wijzigen en verbeteren in PowerPivot in Excel om een geavanceerder gegevensmodel voor Power View-rapporten te maken.

Met Power View kunt u interactief met gegevens werken:

Naar boven

Diagrammen en andere visualisaties maken

In Power View kunt u snel allerlei visualisaties maken, van tabellen en matrices tot cirkel-, staaf-en bellendiagrammen en sets met verschillende grafieken. Voor elke visualisatie die u wilt maken, begint u met een tabel, die u vervolgens eenvoudig converteert naar andere visualisaties om het beste te illustreren hoe u uw gegevens kunt vinden. Als u een tabel wilt maken, klikt u op een tabel of veld in de veldenlijst of sleept u een veld uit de lijst met velden naar de weergave. Power View tekent de tabel in de weergave, waarbij de werkelijke gegevens worden weergegeven en automatisch kolomkoppen worden toegevoegd.

U converteert een tabel naar een andere visualisatie door op een type visualisatie op het tabblad Ontwerp te klikken. Power View schakelt alleen de grafieken en andere visualisaties in die het best voor die gegevens in die tabel werken. Als Power View, bijvoorbeeld, geen samengevoegde numerieke waarden detecteert, worden diagrammen niet ingeschakeld.

Lees meer in Grafieken en andere gegevensvisualisaties in Power View

Naar boven

Gegevens filteren en markeren

Gegevens kunnen in Power View op diverse manieren worden gefilterd. Power View gebruikt de metagegevens in het onderliggende gegevensmodel om inzicht te krijgen in de relaties tussen de verschillende tabellen en velden in een werkmap of rapport. Hierdoor kunt u met één visualisatie alle visualisaties in een blad of weergave filteren en markeren. U kunt ook het filtergebied weergeven en filters voor één of alle visualisaties in een blad of weergave definiëren. In Power View in SharePoint kunt u het filtervenster laten openstaan of verbergen wanneer u overschakelt naar de leesmodus of de modus voor volledig scherm.

Naar boven

Slicers

Slicers in Excel stellen u in staat uw gegevens vanuit verschillende invalshoeken te vergelijken en te evalueren. Slicers in Power View lijken op elkaar. Wanneer u meerdere slicers in een weergave hebt en u een vermelding in een slicer selecteert, filtert die selectie de andere slicers in de weergave.

Lees meer over Slicers in Power View.

Sorteren

U kunt tabellen, matrices, staaf- en kolomdiagrammen en sets kleine veelvouden in Power View sorteren. U sorteert kolommen in tabellen en matrices, categorieën of numerieke waarden in diagrammen en het veelvoudveld of de numerieke waarden in een set veelvouden. In alle gevallen kunt u oplopend of aflopend sorteren op attributen, zoals productnaam, of op numerieke waarden, zoals Totaalverkoop.

Naar boven

Rapporten met meerdere weergaven in Power View in SharePoint

Eén Power View in SharePoint-rapporten kan uit meerdere weergaven bestaan. Alle weergaven in een Power View rapport in SharePoint zijn gebaseerd op hetzelfde tabellair model. Elke weergave heeft een eigen visualisatie, en de filters in elke weergave zijn alleen voor die weergave.

Lees meer in Rapporten met meerdere weergaven in Power View in SharePoint.

Opmerking: In Excel is elk werkblad van Power View een afzonderlijk blad. Een werkmap van Excel kan een onbeperkt aantal Power View-werkbladen bevatten en elk Power View-werkblad kan worden gebaseerd op een ander model. 

Naar boven

Power View-rapporten delen

Power View rapporten zijn altijd beschikbaar: u kunt door uw gegevens bladeren en deze op elk moment presenteren, omdat u met werkelijke gegevens werkt. U hoeft geen voorbeeld van het rapport te bekijken om te kijken hoe het eruitziet.

Power View delen in Excel

Deel uw Excel-werkmappen met Power View-bladen:

Op een site van SharePoint Server 2013 of SharePoint Online.    De lezers van uw rapport kunnen de Power View-bladen weergeven en hiermee werken in de werkmappen die u on-premises hebt opgeslagen of in de cloud.

Power View delen in SharePoint-rapporten (RDLX-bestanden)

In de leesmodus en presentatiemodus op volledig scherm zijn het lint en andere ontwerpfuncties verborgen om ruimte te creëren voor de visualisaties. Het rapport blijft volledig interactief met opties voor filteren en markeren.

Wanneer u Power View rapporten maakt in SharePoint, slaat u deze op in SharePoint Server 2010 of 2013, waar anderen deze kunnen weergeven en gebruiken. Anderen kunnen ze ook bewerken en afhankelijk van de machtigingen op de server kunnen ze hun wijzigingen opslaan. Lees meer over Power View-rapporten maken, opslaan en afdrukken.

U kunt ook een interactieve versie van uw Power View in SharePoint-rapporten exporteren naar PowerPoint. Elke weergave in Power View wordt een aparte PowerPoint-dia. Het werken met Power View rapporten die in PowerPoint worden geëxporteerd is vergelijkbaar met het werken met weergaven Power View in de leesmodus en de modus voor volledig scherm: u maakt interactie met de visualisaties en filters in elke weergave, maar u kunt geen visualisaties of filters maken.

Lees meer over het exporteren van een Power View-rapport in SharePoint naar PowerPoint.

Naar boven

Power View-rapporten afdrukken

Power View-rapporten zijn ontworpen voor de interactie, of in Excel XLSX-bestanden of RDLX-bestanden in SharePoint: u tikt op waarden in een grafiek en deze waarde is van invloed op de waarden in de andere grafiek. U kunt nu een Power View-blad afdrukken, maar dit is niet het geval om op papier te worden afgedrukt.

Bovendien ontwerpt u een Power View-rapport zo dat dit er goed uitziet op een scherm: U maakt alle diagrammen, tabellen en andere visuele elementen zo dat deze op één scherm passen. Soms heeft een diagram of tabel een schuifbalk: de lezer moet dan schuiven om de rest van de waarden te bekijken in dit diagram of deze tabel. Schuifbalken werken ook niet op papier.

Rapportage-eigenschappen van Power View instellen in Power Pivot

U kunt verschillende eigenschappen instellen in Power Pivot om de rapportagemogelijkheden van Power View te verbeteren.

  • Standaardaggregaties selecteren

  • Standaardwaarden opgeven voor de titel, afbeelding en id van tabellen in uw model

  • Bepalen hoe dubbele waarden worden verwerkt in Power View-rapporten

  • Tabellen, velden en waarden verbergen voor de makers van Power View-rapporten

  • De standaardvelden voor een tabel instellen, zodat na het klikken op een tabel in Power View alle standaardvelden tegelijk worden toegevoegd aan het rapport

Naar boven

Prestaties

Voor optimale prestaties worden door Power View alleen de gegevens opgehaald die op dat moment voor een gegevensvisualisatie nodig zijn. Als een tabel in het blad of de weergave is gebaseerd op een onderliggend gegevensmodel met miljoenen rijen, worden door Power View echter alleen de gegevens opgehaald voor die rijen die op dat moment in de tabel worden weergegeven. Als u de schuifbalk naar onderaan de tabel sleept, ziet u dat het balkje omhoog schuift zodat u verder omlaag kunt schuiven terwijl Power View meer rijen ophaalt.

Naar boven

Power View, Report Builder en Report Designer met elkaar vergelijken

Power View vervangt de bestaande Reporting Services-rapportproducten niet.

Report Designer is een geavanceerde ontwerpomgeving waarmee ontwikkelaars en IT-professionals rapporten in hun toepassingen insluiten. In Report Designer kunnen zij operationele rapporten, gedeelde gegevensbronnen en gedeelde gegevenssets maken en rapportviewerfuncties schrijven.

In Report Builder kunnen IT-professionals en gevorderde gebruikers krachtige operationele rapporten maken en onderdelen van rapporten en gedeelde gegevenssets opnieuw gebruiken.

Report Builder en Report Designer maken RDL-rapporten; Power View maakt RDLX-rapporten. Power View kan geen RDL-rapporten openen en vice versa.

Notities: 

  • RDL-rapporten kunnen worden uitgevoerd op rapportservers in de native modus van Reporting Services of in de SharePoint-modus.

  • Power View RDLX-rapporten kunnen alleen worden uitgevoerd op rapportservers in de SharePoint-modus.

Zowel Report Designer en Report Builder worden meegeleverd bij SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services, samen met Power View. Meer informatie over hulpmiddelen voor SQL Server Reporting Services.

Naar boven

Meer informatie over Power View

Power View in Excel en in SharePoint

Diagrammen en andere visualisaties in Power View

Een som wijzigen in een gemiddelde of een andere aggregatie in Power View

Power View in Excel

Power View in Excel in SharePoint Server of in SharePoint Online in Microsoft 365

Zelfstudie: Uw gegevensmodel optimaliseren voor Power View-rapporten

Power View in SharePoint

Systeemvereisten voor Power View in SharePoint

Power View in SharePoint-rapporten maken, opslaan en afdrukken

Rapporten met meerdere weergaven in Power View in SharePoint

Multidimensionale modelobjecten in Power View

Sneltoetsen en toegankelijkheid in Power View in SharePoint

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×