Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Veel gebruikers vinden dat het gebruik van een extern toetsenbord met sneltoetsen voor PowerPoint helpt hen efficiënter te werken. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap werken de sneltoetsen mogelijk makkelijker dan het touchscreen en zijn ze een belangrijk alternatief voor de muis.

Notities: 

 • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Een plusteken (+) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen tegelijk moet drukken.

 • Een komma (,) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen na elkaar moet drukken.

In dit artikel worden de sneltoetsen, functietoetsen en enkele andere veelgebruikte sneltoetsen in de aanmaakmodus in PowerPoint voor Windows.

Notities: 

 • Als u snel een sneltoets in dit artikel wilt zoeken, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op Ctrl+F en typ vervolgens uw zoektermen.

 • Als een actie die u vaak gebruikt, geen sneltoets bevat, kunt u deze toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang om er een te maken. Zie Een toetsenbord gebruiken om de werkbalk Snelle toegang aan te passen voor instructies.

 • Haal de PowerPoint 2016 sneltoetsen in eenWord op deze koppeling: PowerPoint 2016 voor Windows sneltoetsen.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

In de volgende tabel worden de meestgebruikte sneltoetsen in PowerPoint.

Handeling

Druk op

Nieuwe presentatie maken.

Ctrl+N

Voeg een nieuwe dia toe.

Ctrl+M

Geselecteerde tekst vet maken.

Ctrl+B

De tekengrootte wijzigen voor geselecteerde tekst.

Alt+H, F, S

Open het dialoogvenster In- en uitzoomen.

Alt+W, Q

Geselecteerde tekst, object of dia knippen.

Ctrl+X

Geselecteerde tekst, objecten of dia kopiëren.

Ctrl+C

Geknipte of gekopieerde tekst, objecten of dia plakken

Ctrl+V

De laatste bewerking ongedaan maken.

Ctrl+Z

Sla de presentatie op.

Ctrl+S

Voeg een afbeelding in vanaf uw apparaat.

Alt+N, P, D

Een vorm invoegen.

Alt+N, S, H

Een thema selecteren.

Alt+G, H

Een dia-indeling selecteren.

Alt+H, L

Naar de volgende dia gaan.

Page Down

Naar de vorige dia gaan.

Page Up

Ga naar het tabblad Start.

Alt+H

Ga naar het tabblad Invoegen.

Alt+N

De diavoorstelling starten.

F5

De diavoorstelling beëindigen.

Esc

Sluit PowerPoint.

Ctrl+Q

Naar boven

Toetscombinaties op het lint

Op het lint zijn gerelateerde opties gegroepeerd op tabbladen. Op het tabblad Start bevat de groep Alinea bijvoorbeeld de optie Opsommingstekens. Druk op de Alt-toets om de sneltoetsen op het lint, Tips, weer te geven als letters in kleine afbeeldingen naast de tabbladen en opties.

Toetstips op het Excel -lint

U kunt de letters van de Toetstips combineren met de Alt-toets om sneltoetsen, genaamd Toegangstoetsen, te maken voor de lintopties. Druk bijvoorbeeld op ALT+H om het tabblad Start te openen en druk op Alt+Q om naar het veld Uitleg of Zoeken te gaan. Druk nogmaals op Alt om KeyTips voor de opties op het geselecteerde tabblad te zien.

In Office 2010 werken de meeste oude sneltoetsen van de Alt-toets ook nog steeds. U moet echter wel de volledige sneltoets kennen. Druk bijvoorbeeld op Alt en vervolgens op een van de oude menutoetsen E (Bewerken), V (Weergeven), I (Invoegen), enzovoort. Er verschijnt een mededeling dat u een toegangstoets gebruikt uit een oudere versie van Microsoft Office. Als u de volgorde van de toetsencombinatie kent, dan kunt u doorgaan en deze gebruiken. Als u de volgorde niet weet, drukt u op Esc en gebruikt u in plaats daarvan Toetstips.

Toegangstoetsen voor linttabbladen gebruiken

Druk op een van de volgende toegangstoetsen als u direct naar een tabblad op het lint wilt gaan. Mogelijk worden er extra tabbladen weergegeven, afhankelijk van uw selectie in de presentatie.

Handeling

Druk op

Ga naar het veld Vertel me ofZoeken op het lint en typ een zoekterm voor hulp of Help-inhoud.

Alt+Q en typ de zoekterm.

Open het menu Bestand.

Alt+F

Open het tabblad Start en maak dia's, lettertypen, alinea's of tekeningen op.

Alt+H

Open het tabblad Invoegen en voeg dia's, tabellen, afbeeldingen, illustraties, formulieren, koppelingen, tekst, symbolen of media in.

Alt+N

Open het tabblad Tekenen en open de hulpmiddelen voor tekenen.

Alt+J, I

Open het tabblad Ontwerpen en pas thema's toe en pas dia's aan.

Alt+G

Open het tabblad Overgangen en voeg overgangen tussen dia's toe.

Alt+K

Open het tabblad Animaties en voeg animaties toe aan dia's.

Alt+A

Open het tabblad Diavoorstelling en stel de diavoorstelling in en speel deze af.

Alt+S

Open het tabblad Controleren en controleer de spelling en toegankelijkheid en voeg opmerkingen toe.

Alt+R

Open het tabblad Beeld en bekijk de presentatie-indelingen, laat rasterlijnen en hulplijnen zien en verbergen, stel zoomvergroting in, beheer vensters en bekijk macro's.

Alt+W

Open het tabblad Opname en beheer schermopnamen, audio en video in uw presentatie.

Alt+C

Open het tabblad Help en blader door de PowerPoint, neem contact op met ondersteuning en laat feedback achter.

Alt+Y, 2

Opmerking: Invoegprogramma's en andere programma's kunnen nieuwe tabbladen aan het lint toevoegen en mogelijk toegangstoetsen voor deze tabbladen bieden.

Naar boven

Werken met het lint via het toetsenbord

Als u dit wilt doen

Druk op

Het actieve tabblad van het lint selecteren en de toegangstoetsen activeren.

Alt of F10. Gebruik toegangstoetsen of pijltoetsen om naar een ander tabblad te gaan.

De focus verplaatsen naar opdrachten op het lint.

Tab of Shift+Tab

De focus omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen tussen de items op het lint

Pijltoetsen

Een geselecteerde knop of besturingselement activeren.

Spatiebalk of Enter

De lijst voor een geselecteerde opdracht openen.

Toets pijl-omlaag

Het menu voor een geselecteerde knop openen.

Alt+toets pijl-omlaag

Naar de volgende opdracht gaan als een menu of submenu is geopend.

Toets pijl-omlaag

Het lint uit- of samenvouwen

Ctrl+F1

Een snelmenu openen.

Shift+F10

Of, op een Windows-toetsenbord, de contexttoets (tussen de rechter Alt- en Ctrl-toetsen)

Naar het submenu gaan wanneer een hoofdmenu is geopend of geselecteerd.

Toets pijl-links

Hulp vragen bij de geselecteerde opdracht of besturingselement op het lint.

F1

Naar boven

Van het ene naar het andere deelvenster gaan

Dit wilt u doen

Druk op

Fiets met de klok mee door deelvensters in de weergave Normaal.

F6

Fiets tegen de klok in door deelvensters in de weergave Normaal.

Shift+F6

Schakelen tussen het deelvenster Miniaturen en het deelvenster Overzichtsweergave.

Ctrl+Shift+Tab

Naar boven

Werken in de overzichtsweergave

Handeling

Druk op

Het alineaniveau verhogen.

Alt+Shift+Pijl-links

Het alineaniveau verlagen.

Alt+Shift+Pijl-rechts

Geselecteerde alinea's omhoog verplaatsen

Alt+Shift+Pijl-omhoog

Geselecteerde alinea's omlaag verplaatsen.

Alt+Shift+pijl-omlaag

Koppen op niveau 1 tonen.

Alt+Shift+1

De tekst onder een kop uitvouwen.

Alt+Shift+plusteken (+)

De tekst onder een kop samenvouwen.

Alt+Shift+Minteken (-)

Naar boven

Tekst en objecten selecteren en bewerken

Tekst en objecten selecteren

Dit wilt u doen

Drukt u op

Het teken rechts selecteren.

Shift+Pijl-rechts

Het teken links selecteren.

Shift+Pijl-links

Tot het einde van het woord selecteren.

Ctrl+Shift+pijl-rechts

Tot het begin van het woord selecteren.

Ctrl+Shift+pijl-links

Een regel hoger selecteren (met de cursor aan het begin van een regel).

Shift+pijl-omhoog

Een regel lager selecteren (met de cursor aan het begin van een regel).

Shift+Pijl-omlaag

Selecteer een object wanneer de tekst in het object is geselecteerd.

Esc

Selecteer een ander object wanneer één object is geselecteerd.

Tabtoets of Shift+Tab totdat het gezochte object is geselecteerd

Het object een positie terug plaatsen.

Ctrl+vierkante haak links ([)

Office 2010 en Office 2007: Niet beschikbaar

Het object een positie vooruit plaatsen.

Ctrl+haakje rechts (])

Office 2010 en Office 2007: Niet beschikbaar

Object naar de achtergrond verplaatsen

Ctrl+Shift+vierkante haak links ([)

Office 2010 en Office 2007: Niet beschikbaar

Object naar de voorgrond verplaatsen

Ctrl+Shift+vierkante haak rechts (])

Office 2010 en Office 2007: Niet beschikbaar

Tekst binnen een object selecteren (met een object geselecteerd).

Enter

Selecteer alle objecten op een dia.

Ctrl+A

Media afspelen of onderbreken.

Ctrl+spatiebalk

Selecteer alle dia's in de weergave Diasorteerder of het deelvenster Miniaturen.

Ctrl+A

Selecteer alle tekst in de overzichtsweergave. 

Ctrl+A

Tip: Als u meerdere objecten met het toetsenbord wilt selecteren, gebruikt u het selectiedeelvenster. Zie Objecten beheren met het selectiedeelvenster voor meer informatie.

Naar boven

Tekst en objecten verwijderen en kopiëren

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Het teken links verwijderen.

Backspace

Eén woord naar links verwijderen.

Ctrl+Backspace

Eén teken naar rechts verwijderen.

Delete

Eén woord naar rechts verwijderen (met de cursor tussen de woorden).

Ctrl+Delete

Het geselecteerde object of de geselecteerde tekst knippen.

Ctrl+X

Het geselecteerde object of de geselecteerde tekst kopiëren.

Ctrl+C

Het geknipte of gekopieerde object of de geknipte of gekopieerde tekst plakken.

Ctrl+V

Een object dupliceren.

Ctrl+D

Ctrl+De muis slepen

Office 2010 en Office 2007: Niet beschikbaar

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

Alleen opmaak kopiëren

Ctrl+Shift+C

Alleen opmaak plakken.

Ctrl+Shift+V

Kopieer animatie kopiëren.

Alt+Shift+C

Office 2010 en Office 2007: Niet beschikbaar

Animatie kopiëren/plakken.

Alt+Shift+V

Office 2010 en Office 2007: Niet beschikbaar

Open het dialoogvenster Plakken speciaal.

Ctrl+Alt+V

Naar boven

Navigeren in tekst

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Eén teken naar links verplaatsen.

Toets pijl-links

Eén teken naar rechts verplaatsen.

Toets pijl-rechts

Eén regel omhoog gaan

Toets pijl-omhoog

Eén regel omlaag gaan

Toets pijl-omlaag

Eén woord naar links verplaatsen.

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

Naar het einde van een regel gaan.

End

Naar het begin van een regel verplaatsen.

Home

Eén alinea omhoog gaan

Ctrl+pijl-omhoog

De invoegpositie één alinea omlaag verplaatsen.

Ctrl+pijl-omlaag

Naar het einde van een tekstvak verplaatsen.

Ctrl+End

Naar het begin van een tekstvak verplaatsen.

Ctrl+Home

De invoegpositie naar de volgende tijdelijke aanduiding voor een titel of de hoofdtekst verplaatsen. Als dit de laatste tijdelijke aanduiding is op een dia, wordt met deze actie een nieuwe dia ingevoegd met dezelfde dia-indeling als de oorspronkelijke dia.

Ctrl+Enter

Naar boven

Tekst zoeken en vervangen

Handeling

Drukt u op

Het dialoogvenster Zoeken openen.

Ctrl+F

Het dialoogvenster Vervangen openen.

Ctrl+H

De laatste opdracht Zoeken herhalen.

Shift+F4

Naar boven

Verplaatsen en werken in tabellen

Handeling

Drukt u op

Naar de volgende cel gaan

Tabtoets

Naar de vorige cel gaan

Shift+Tab

Naar de volgende rij gaan

Toets pijl-omlaag

Naar de vorige rij gaan

Toets pijl-omhoog

Een tabteken in een cel invoegen

Ctrl+Tab

Een nieuwe alinea beginnen

Enter

Voeg een nieuwe rij onder aan de tabel toe met de cursor in de laatste cel van de laatste rij.

Tabtoets

Naar boven

Tekst opmaken

Voordat u deze sneltoetsen gebruikt, selecteert u de tekst die u wilt opmaken.

Het lettertype of tekengrootte wijzigen

Dit wilt u doen

Druk op

Het dialoogvenster Lettertype openen om het lettertype te wijzigen.

Ctrl+T of Ctrl+Shift+F

De tekengrootte vergroten.

Ctrl+Shift+Punthaak rechts (>)

De tekengrootte verkleinen.

Ctrl+Shift+Punthaak links (<)

Naar boven

Tekenopmaak toepassen

Gewenste actie

Druk op

Open het dialoogvenster Lettertype om de tekenopmaak te wijzigen.

Ctrl+T of Ctrl+Shift+F

Schakelen tussen zinsletters, kleine letters of hoofdletters.

Shift+F3

De opmaak Vet toepassen

Ctrl+B

De opmaak Onderstrepen toepassen.

Ctrl+U

De opmaak Cursief toepassen

Ctrl+I

Teken in subscript zetten (afstand automatisch bepaald)

Ctrl+Gelijkteken ( = )

Superscript toepassen (automatische spatiëring).

Ctrl+Shift+plusteken (+)

Handmatige tekenopmaak verwijderen, zoals subscript en superscript.

Ctrl+Spatiebalk

Een hyperlink invoegen.

Ctrl+K

Naar boven

Tekstopmaak kopiëren

Gewenste actie

Druk op

Kopieer de opmaak van geselecteerde tekst.

Ctrl+Shift+C

Gekopieerde opmaak plakken op de geselecteerde tekst.

Ctrl+Shift+V

Naar boven

Alinea's uitlijnen

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een alinea centreren.

Ctrl+E

Een alinea uitvullen.

Ctrl+J

Een alinea links uitlijnen.

Ctrl+L

Een alinea rechts uitlijnen.

Ctrl+R

Naar boven

Werken met vormen, afbeeldingen, vakken, objecten en WordArt

Handeling

Druk op

Een tekstvak invoegen.

Alt+N, X

Voeg een ingesloten document of spreadsheet in als een object.

Alt+N, J

WordArt invoegen.

Alt+N, W

Verplaats de focus naar de eerste zwevende vorm, zoals een afbeelding of een tekstvak.

Ctrl+Alt+5

Geselecteerde vormen, afbeeldingen of WordArt-objecten groeperen.

Ctrl+G

Geselecteerde groep opheffen.

Ctrl+Shift+G

Kopieer de kenmerken van de geselecteerde shape.

Ctrl+Shift+C

Plak de kenmerken aan het geselecteerde object.

Ctrl+Shift+V

Een gekoppeld of ingesloten object bewerken.

Shift+F10 (om het contextmenu te openen), vervolgens O, Enter, E

Naar boven

Opmerkingen invoegen

Handeling

Druk op

Een nieuwe opmerking invoegen.

Alt+N, L of Shift+F10, M

Naar boven

De volgorde van dia's of secties in een diaserie wijzigen

Handeling

Druk op

De geselecteerde dia of sectie omhoog verplaatsen in volgorde.

Ctrl+pijl-omhoog

De geselecteerde dia of sectie omlaag verplaatsen in volgorde.

Ctrl+pijl-omlaag

De geselecteerde dia of sectie naar het begin verplaatsen.

Ctrl+Shift+pijl-omhoog

De geselecteerde dia of sectie naar het einde verplaatsen.

Ctrl+Shift+pijl-omlaag

Naar boven

Het selectiedeelvenster gebruiken

Handeling

Druk op

Open het selectiedeelvenster.

Alt+H, S, L, P

Office 2007: Alt+J, D, A, P

De focus verplaatsen tussen de verschillende deelvensters.

F6

Het contextmenu weergeven.

Shift+F10

De focus naar een item of naar een groep verplaatsen.

Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

De focus van een item in een groep naar de bovenliggende groep verplaatsen.

Toets pijl-links

De focus van een groep naar het eerste item in die groep verplaatsen.

Toets pijl-rechts

De groep met focus en alle onderliggende groepen uitvouwen.

Sterretjeteken (*) (alleen op numeriek toetsenblok)

Een groep uitvouwen die de focus heeft.

Plusteken (+) (alleen op numeriek toetsenblok) of pijl-rechts

Een groep samenvouwen die de focus heeft.

Minteken (-) (alleen op numeriek toetsenblok) of pijl-links

De focus naar een item verplaatsen en dit item selecteren.

Shift + pijl-omhoog of pijl-omlaag

Het item met focus selecteren.

Spatiebalk of Enter

De selectie van het item met focus annuleren.

Shift+spatiebalk of Shift+Enter

Een geselecteerd item naar voren verplaatsen.

Ctrl+Shift+F

Een geselecteerd item naar achteren verplaatsen.

Ctrl+Shift+B

Het item met focus weergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+S

De naam van het item met focus wijzigen.

F2

Schakel de toetsenbordfocus in het selectiedeelvenster tussen de structuurweergave en de knoppen Alles weergeven en Alle verbergen.

Tab-toets of Shift+Tab

Alle groepen samenvruipen (met de focus in de structuurweergave van het selectiedeelvenster).

Alt+Shift+1

Alle groepen uitvouwen.

Alt+Shift+9

Naar boven

Taakvensters openen en gebruiken

Als u dit wilt doen

Druk op

Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster of gebied in het programmavenster. (Mogelijk moet u meerdere keer op F6 drukken.)

F6

Wanneer een taakvenster de focus heeft, gaat u naar de volgende of vorige optie in het taakvenster.

Tab-toets of Shift+Tab

De volledige set opdrachten weergeven in een taakvenstermenu. U hebt bijvoorbeeld toegang tot de knoppen Sluiten,Verplaatsenof Grootte van een taakvenster.

Ctrl+spatiebalk

Office 2010: Ctrl+pijl-omlaag

Naar de volgende opdracht in het taakvenstermenu gaan.

Pijl-omhoog en pijl-omlaag

Selecteer de gemarkeerde optie in het taakvenstermenu.

Enter

Het taakvenster verplaatsen of hetize wijzigen nadat de bijbehorende opdracht is geselecteerd.

Pijltoetsen

Open het Klembord.

Alt+H, F, O

Een taakvenster sluiten.

Ctrl+spatiebalk, C

Naar boven

Andere handige sneltoetsen

Handeling

Druk op

Open het dialoogvenster Afdrukken.

Ctrl+P

Alle dia's in uw presentatie afdrukken als dia's op volledige pagina met de standaardprinterinstellingen (wanneer het dialoogvenster Afdrukken is geopend).

Alt+P, P

Het notitievenster weergeven of verbergen in de weergave Normaal.

Alt+W, P, N

Het raster weergeven of verbergen.

Shift+F9

Hulplijnen weergeven of verbergen.

Alt+F9

Naar boven

Aangepaste toetscombinaties

Als u aangepaste sneltoetsen wilt toewijzen aan menu-items, opgenomen macro's en VBA-code (Visual Basic for Applications) in PowerPoint, moet u een invoegvoeging van derden gebruiken, zoals Shortcut Manager voor PowerPoint, die beschikbaar is in OfficeOne.

Zie ook

PowerPoint hulp en leren

Ondersteuning voor toegankelijkheid voor PowerPoint

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om te verkennen en te navigeren PowerPoint

In dit artikel worden de sneltoetsen, functietoetsen en enkele andere veelgebruikte sneltoetsen in de aanmaakmodus in PowerPoint macOS beschreven.

Notities: 

 • De instellingen in sommige versies van het Mac-besturingssysteem (OS) en sommige hulpprogramma's kunnen conflicteren met sneltoetsen en functietoetsen in Office voor Mac. Voor informatie over het wijzigen van de sleuteltoewijzing van een sneltoets, raadpleegt u de Mac Help voor uw versie van macOS, uw hulpprogramma-toepassing of raadpleegt u Een conflicterende sneltoets op Mac wijzigen.

 • Als u hier geen toetscombinatie vindt die aan uw wensen voldoet, kunt u een aangepaste toetscombinatie maken. Ga voor instructies naar Een aangepaste toetsencombinatie voor Microsoft Office voor Mac maken.

 • Veel van de sneltoetsen die de Ctrl-toets op een Windows toetsenbord gebruiken, werken ook met de Control-toets in PowerPoint mac. Maar dat geldt niet voor alle sneltoetsen.

 • Als u snel een sneltoets in dit artikel wilt zoeken, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op Command+F en typ uw zoektermen.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

In de volgende tabel worden de meestgebruikte sneltoetsen in PowerPoint mac.

Handeling

Druk op

Nieuwe presentatie maken.

OPDRACHT+N

Geselecteerde tekst vet maken.

OPDRACHT+B

Geselecteerde tekst, object of dia knippen.

OPDRACHT+X

Geselecteerde tekst, objecten of dia kopiëren.

OPDRACHT+C

Geknipte of gekopieerde tekst, objecten of dia plakken

OPDRACHT+V

De laatste actie ongedaan maken.

OPDRACHT+Z

Een bewerking opnieuw uitvoeren of herhalen

OPDRACHT+Y

Sla de presentatie op.

OPDRACHT+S

Sluit PowerPoint.

OPDRACHT+Q

Naar boven

Werken met presentaties en dia's

Handeling

Druk op

Maak een nieuwe presentatie met een sjabloon in de PowerPoint sjabloongalerie.

OPDRACHT+Shift+P

Een nieuwe dia invoegen.

OPDRACHT+Shift+N

Uitzoomen.

OPDRACHT+Minteken (-)

Inzoomen.

OPDRACHT+Plusteken (+)

Maak een kopie van de geselecteerde dia.

OPDRACHT+Shift+D

Open een presentatie.

OPDRACHT+O

Sluit een presentatie.

OPDRACHT+W

Een presentatie afdrukken.

OPDRACHT+P

Een presentatie opslaan met een andere naam of bestandsindeling of op een andere locatie.

OPDRACHT+Shift+S

Een opdracht annuleren, zoals Opslaan als.

Esc

Meerdere geopende presentaties doorlopen.

OPDRACHT+Tilde-teken (~)

Open een recent bestand.

OPDRACHT +Shift+O

Naar boven

Schakelen tussen weergaven

Handeling

Druk op

Overschakelen naar de normale weergave.

OPDRACHT+1

Overschakelen naar de diasorteerderweergave.

OPDRACHT+2

Ga naar de weergave Notitiepagina.

OPDRACHT+3

Overschakelen naar overzichtsweergave.

OPDRACHT+4

Overschakelen naar diavoorstelling.

OPDRACHT+Shift+Return

Overschakelen naar volledig scherm (menu's verbergen).

OPDRACHT +Control+F

Overschakelen naar de weergave voor presentator.

Option+Return

Hulplijnen weergeven of verbergen.

OPDRACHT+Option+Control+G

Overschakelen naar de weergave Hand-outmodel.

OPDRACHT+Option+2

Overschakelen naar de diamodelweergave.

OPDRACHT+Option+1

Ga naar de weergave Notitiemodel.

OPDRACHT+Option+3

Naar boven

Tekst en objecten selecteren en bewerken

Tekst selecteren

Handeling

Drukt u op

Het teken rechts selecteren.

Shift+Pijl-rechts

Het teken links selecteren.

Shift+Pijl-links

Selecteer in de invoegpositie één regel omhoog naar hetzelfde punt.

Shift+pijl-omhoog

Selecteer vanaf de invoegpositie één regel omlaag naar hetzelfde punt.

Shift+Pijl-omlaag

Selecteer alle tekst aan het begin van de regel.

OPDRACHT+Shift+pijl-links

Selecteer alle tekst tot het einde van de regel.

OPDRACHT+Shift+pijl-rechts

Selecteer vanaf de invoegpositie tot het einde van de alinea.

Shift+Option+pijl-omlaag

Selecteer vanaf de invoegpositie tot aan het begin van de alinea.

Shift+Option+pijl-omhoog

Naar boven

Tekst en objecten bewerken

Handeling

Drukt u op

Het teken links verwijderen.

Verwijderen

Eén teken naar rechts verwijderen.

Functie+Verwijderen

Plakken speciaal.

OPDRACHT+Control+V

De tekengrootte vergroten.

OPDRACHT+Shift+Punthaak rechts (>)

De tekengrootte verkleinen.

OPDRACHT+Shift+Punthaak links (<)

Tekst onderstrepen.

OPDRACHT+U

De opmaak Cursief toepassen

OPDRACHT+I

Een alinea centreren.

OPDRACHT+E

Een alinea uitvullen.

OPDRACHT+J

Een alinea links uitlijnen.

OPDRACHT+L

Een alinea rechts uitlijnen.

OPDRACHT+R

Voeg een hyperlink toe aan geselecteerde tekst, een afbeelding of een object.

OPDRACHT+K

Een nieuwe opmerking toevoegen.

Afbeelding van het pictogram voor de opdrachtknop MAC+Shift+M

Tekst en opmaak zoeken.

OPDRACHT+F

Het dialoogvenster Lettertype openen.

OPDRACHT+T

Open het dialoogvenster Alinea.

OPDRACHT+Option+M

Naar boven

Navigeren in tekst

Als u dit wilt doen

Druk op

Naar het begin van een woord of één woord naar links gaan.

Option+Pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Option+Pijl-rechts

Naar het einde van een regel gaan.

OPDRACHT+pijl-rechts

De invoegpositie naar het begin van een regel verplaatsen.

OPDRACHT+pijl-links

Naar het begin van een alinea of één alinea omhoog gaan.

Option+Pijl-omhoog

De invoegpositie één alinea omlaag verplaatsen.

Option+Pijl-omlaag

Naar het begin of einde van alle tekst in het object gaan dat u bewerkt.

OPDRACHT+pijl-omhoog of pijl-omlaag

Naar boven

Verplaatsen en werken in tabellen

Handeling

Drukt u op

Naar de volgende cel gaan

Tabtoets

Naar de vorige cel gaan

Shift+Tab

Naar de volgende regel of rij gaan.

Toets pijl-omlaag

Naar de vorige regel of rij gaan.

Toets pijl-omhoog

Start een nieuwe alinea in een cel.

Return

Voeg een nieuwe rij toe onder aan de tabel (met de cursor in de laatste cel van de laatste rij).

Tabtoets

Naar boven

Werken met objecten

Handeling

Druk op

Selecteer het volgende object.

Tabtoets

Selecteer het vorige object.

Shift+Tab

Selecteer alle objecten en alle tekst.

OPDRACHT+A

Verplaats het geselecteerde object in de richting van de pijl.

Pijltoetsen of OPDRACHT+Pijltoetsen

De geselecteerde objecten groeperen.

OPDRACHT+Option+G

De groepering van de geselecteerde objecten opheffen.

OPDRACHT+Option+Shift+G

De geselecteerde objecten opnieuw groeperen.

OPDRACHT+Option+J

Draai het geselecteerde object met de klok mee.

Option+Pijl-rechts

Draai het geselecteerde object tegen de klok in.

Option+Pijl-links

Maak het geselecteerde object op.

OPDRACHT+Shift+1

Geselecteerde objecten dupliceren.

OPDRACHT+D of Control+Sleep de muis

Het ize van geselecteerde objecten opnieuw maken.

Shift+pijltoetsen

Naar boven

Andere handige sneltoetsen

Bewerking

Druk op

De tekenmodus in- en uitschakelen.

OPDRACHT+Control+Z

De vermelding Thesaurus voor een geselecteerd woord tonen.

OPDRACHT+Option+Control+R

Smart Lookup-item voor een geselecteerd woord of geselecteerde woordgroep tonen.

OPDRACHT+Option+Control+L

Naar boven

Zie ook

PowerPoint hulp en leren

Ondersteuning voor toegankelijkheid voor PowerPoint

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Gebruik een schermlezer om te verkennen en te navigeren PowerPoint

In dit artikel worden de sneltoetsen in de aanmaakmodus in PowerPoint voor iOS.

Notities: 

 • Als u bekend bent met sneltoetsen op uw MacOS-computer, werken dezelfde toetsencombinaties ook met PowerPoint voor iOS een extern toetsenbord. De sneltoetsen in dit artikel zijn de enigen die in deze versie van PowerPoint.

 • Als u snel een sneltoets wilt vinden, kunt u de zoekfunctie gebruiken. Druk op Command+F en typ uw zoektermen.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen op iPad

In deze tabel worden de meestgebruikte toetscombinaties voor PowerPoint voor iPad getoond.

Handeling

Druk op

Een nieuwe dia invoegen.

OPDRACHT+Shift+N

Geselecteerde tekst, dia of object verwijderen.

Verwijderen

Geselecteerde inhoud knippen en naar het klembord kopiëren.

OPDRACHT+X

De laatste actie ongedaan maken.

OPDRACHT+Z

Kopieer de geselecteerde inhoud naar het klembord.

OPDRACHT+C

Gekopieerde of geknipte inhoud plakken.

OPDRACHT+V

Alle tekst selecteren

OPDRACHT+A

Vet geselecteerde inhoud.

OPDRACHT+B

Geselecteerde inhoud italiciseren.

OPDRACHT+I

Geselecteerde inhoud onderstrepen.

OPDRACHT+U

Het woord links selecteren.

Shift+Option+pijl-links

Het woord rechts selecteren.

Shift+Option+pijl-rechts

Naar boven

Navigeren in PowerPoint voor iPad

PowerPoint voor iPad wordt geopend met een horizontale lijst met opties, het lint genoemd. Als u door de opties wilt gaan, drukt u op Shift+pijl-rechts totdat de focus op het lint ligt en drukt u vervolgens op de pijl-rechts of pijl-links. Als u een optie wilt selecteren, drukt u OPDRACHT+Option+spatiebalk.

Als u de focus wilt verplaatsen naar verschillende gebieden in PowerPoint voor iPad (bijvoorbeeld van het lint naar het deelvenster miniaturen), zet u de focus op een knop en drukt u vervolgens op Shift+pijl-rechts om vooruit te gaan of Shift+pijl-links om naar achteren te gaan.

PowerPoint voor iPad is een mobiele toepassing, dus de sneltoetsen en navigatie kunnen verschillen van die in desktopversies van PowerPoint.

De invoegpositie verplaatsen in tijdelijke aanduidingen en notities op iPad

Handeling

Druk op

Eén teken naar rechts gaan.

Toets pijl-rechts

Eén teken naar links gaan.

Toets pijl-links

Eén woord naar rechts gaan.

OPDRACHT+pijl-rechts

Eén woord naar links gaan.

OPDRACHT+pijl-links

Eén regel naar boven verplaatsen.

Toets pijl-omhoog

Eén regel naar beneden verplaatsen.

Toets pijl-omlaag

Naar het begin van de regel gaan.

OPDRACHT+pijl-links

Naar het einde van de regel gaan.

OPDRACHT+pijl-rechts

Naar het begin van de tijdelijke aanduiding of notities gaan.

OPDRACHT+pijl-omhoog

Naar het einde van de tijdelijke aanduiding of notities gaan.

OPDRACHT+End

Naar boven

Inhoud selecteren op iPad

Handeling

Drukt u op

Het teken rechts selecteren.

Shift+Pijl-rechts

Het teken links selecteren.

Shift+Pijl-links

Het woord rechts selecteren.

Shift+OPDRACHT+pijl-rechts

Het woord links selecteren.

Shift+OPDRACHT+pijl-links

Eén regel hoger selecteren.

Shift+pijl-omhoog

Eén regel lager selecteren.

Shift+Pijl-omlaag

Eén alinea hoger selecteren.

Shift+OPDRACHT+pijl-omhoog

Eén alinea lager selecteren.

Shift+OPDRACHT+pijl-omlaag

Alles binnen de tijdelijke aanduiding of notitie selecteren.

OPDRACHT+A

Selecteer vanaf de huidige positie tot aan het begin van de regel.

Shift+OPDRACHT+pijl-links

Selecteer vanaf de huidige positie tot het einde van de regel.

Shift+OPDRACHT+pijl-rechts

Naar boven

Presentaties bewerken en opmaken op iPhone

Handeling

Druk op

De laatste actie ongedaan maken.

apple cmd-symbool+Z

De laatste bewerking herhalen

Shift+apple cmd-symbool

Geselecteerde inhoud knippen.

apple cmd-symbool+X

Geselecteerde inhoud kopiëren.

apple cmd-symbool+C

Gekopieerde of geknipte inhoud plakken.

apple cmd-symbool+V

Selecteer alles.

apple cmd-symbool+A

Vet geselecteerde inhoud.

apple cmd-symbool+B

Geselecteerde inhoud italiciseren.

apple cmd-symbool+I

Geselecteerde inhoud onderstrepen.

apple cmd-symbool+U

Naar boven

Navigeren en selecteren in een tekstvak op iPhone

Handeling

Druk op

Selecteer tekst.

Shift+Pijl-links of Pijl-rechts of Shift+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Cursor met één woord naar rechts verplaatsen.

Option+Pijl-rechts

Cursor met één woord naar links verplaatsen.

Option+Pijl-links

Cursor naar het begin van het tekstvak verplaatsen.

apple cmd-symbool+Pijl-omhoog

Cursor naar het einde van het tekstvak verplaatsen.

apple cmd-symbool+Pijl-omlaag

Cursor naar het begin van de huidige regel verplaatsen.

apple cmd-symbool+Pijl-links

Cursor naar het einde van de huidige regel verplaatsen.

apple cmd-symbool+Pijl-rechts

Selecteer woord aan de linkerkant.

Shift+Option+pijl-links

Selecteer het woord aan de rechterkant.

Shift+Option+pijl-rechts

Selecteer vanaf de huidige positie tot het begin van het document.

Shift+apple cmd-symbool+pijl-omhoog

Selecteer vanaf de huidige positie tot het einde van het document.

Shift+apple cmd-symbool+pijl-omlaag

Selecteer vanaf de huidige positie tot het begin van de regel.

Shift+apple cmd-symbool+pijl-links

Selecteer vanaf de huidige positie tot het einde van de regel.

Shift+apple cmd-symbool+pijl-rechts

Naar boven

Zie ook

PowerPoint hulp en leren

Ondersteuning voor toegankelijkheid voor PowerPoint

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om te verkennen en te navigeren PowerPoint

In dit artikel worden de sneltoetsen in de aanmaakmodus in PowerPoint voor Android.

Notities: 

 • Als u bekend bent met sneltoetsen op uw Windows computer, werken dezelfde toetsencombinaties ook met PowerPoint voor Android een extern toetsenbord. De sneltoetsen in dit artikel zijn de enigen die in deze versie van PowerPoint.

 • Als u snel een sneltoets wilt vinden, kunt u de zoekfunctie gebruiken. Druk op Ctrl+F en typ vervolgens uw zoektermen.

De presentatie bewerken en opmaken

Handeling

Druk op

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste bewerking herhalen

Ctrl+Y

Knip de geselecteerde inhoud (en kopieer naar het Klembord).

Ctrl+X

Kopieer de geselecteerde inhoud naar het Klembord.

Ctrl+C

Gekopieerde of geknipte inhoud plakken.

Ctrl+V

Selecteer alles.

Ctrl+A

Vet geselecteerde inhoud.

Ctrl+B

Geselecteerde inhoud italiciseren.

Ctrl+I

Geselecteerde inhoud onderstrepen.

Ctrl+U

Sla de presentatie op of synchroniseer deze.

Ctrl+S

Opmaak kopiëren.

Ctrl+Shift+C

Selecteer tekst.

Shift+Pijl-links of Pijl-rechts of Shift+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Zie ook

PowerPoint hulp en leren

Ondersteuning voor toegankelijkheid voor PowerPoint

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om te verkennen en te navigeren PowerPoint

In dit artikel worden de sneltoetsen in de aanmaakmodus in PowerPoint voor het web op Windows.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Als u snel een sneltoets wilt vinden, kunt u de zoekfunctie gebruiken. Druk op Ctrl+F en typ vervolgens uw zoektermen.

 • Als u PowerPoint voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint voor het web in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint voor het web.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

De volgende tabel bevat de sneltoetsen die u waarschijnlijk vaak zult gebruiken in PowerPoint voor het web.

Handeling

Druk op

Een nieuwe dia invoegen (met de focus in het deelvenster Miniaturen).

Ctrl+M

Geselecteerde tekst, dia of object verwijderen.

Verwijderen

Een shape verplaatsen.

Pijltoetsen

Ga naar de volgende dia (met de focus in het deelvenster Miniaturen of in een diavoorstelling).

Page Down

Ga naar de vorige dia (met de focus in het deelvenster Miniaturen of in een diavoorstelling).

Page Up

De diavoorstelling afsluiten.

Esc

Naar boven

Alleen met het toetsenbord navigeren

Als u de focus wilt verplaatsen naar verschillende delen en gebieden vanPowerPoint voor het web (bijvoorbeeld van het lint naar het deelvenster miniaturen) en in en uit de inhoud van een dia, drukt u op Ctrl+F6 (vooruit) of drukt u op Ctrl+Shift+F6 (achteruit). Als u wilt navigeren in opties en besturingselementen in PowerPoint voor het web, drukt u op de Tab-toets om vooruit te gaan, drukt u op Shift+Tab om naar achteren te gaan en drukt u op Enter om deze te selecteren.

Tip: Als u snel een actie wilt uitvoeren in de bewerkingsmodus, drukt u op Alt+Q. De focus wordt verplaatst naar het zoekveld Zoeken of Mij vertellen. Typ vervolgens de actie of optie die u wilt gebruiken. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de optie hebt gevonden en druk vervolgens op Enter om deze te selecteren.

Het lint is de strook boven aan het PowerPoint voor het web venster. Het lint is onderverdeeld in tabbladen. Op elk tabblad wordt een andere set hulpmiddelen en functies weergegeven, die bestaat uit groepen en elke groep bevat een of meer opties. Als u de focus naar het lint wilt verplaatsen, drukt u op Alt+Windows logotoets. U kunt ook herhaaldelijk op Ctrl+F6 drukken totdat het lint de focus heeft.

Andere toetscombinaties voor het gebruik van het lint zijn:

 • Druk op Tab of Shift+Tab om tussen tabbladen te schakelen.

 • Druk op Enter om het lint te openen voor het huidig geselecteerde tabblad.

 • Als u wilt schakelen tussen opties op het lint, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab.

Opties worden op verschillende manieren geactiveerd, afhankelijk van het type van de optie:

 • Als de geselecteerde optie een knop of splitsknop is, drukt u op de spatiebalk om deze te activeren.

 • Als de geselecteerde optie een lijst is (zoals de lijst Lettertype), drukt u op de pijl-omlaag om de lijst te openen. Als u vervolgens tussen items wilt gaan, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag. Wanneer de focus op het juiste item ligt, drukt u op Enter om het te selecteren.

 • Als de geselecteerde optie een galerie is, drukt u op de Tab-toets om naar de optie Meer voor de galerie te gaan en drukt u vervolgens op Enter om de galerie te openen. Druk op de tabtoets om door de items te lopen en druk op Enter als u er een wilt selecteren.

Naar boven

Navigeren in de weergave Diavoorstelling

Handeling

Druk op

Naar de volgende dia gaan.

N of Page down of Pijl-omlaag

Naar de vorige dia gaan.

P of Page up of Pijl-omhoog

Naar een specifieke dia gaan.

G, vervolgens de pijl-rechts of pijl-links tot op de dia en vervolgens Enter

Bijschriften of ondertitels in- of uitschakelen.

J

Sluit de weergave Diavoorstelling af.

Esc

Naar boven

Navigeren op het lint en in deelvensters

Als u door de oriëntatiepunten in PowerPoint voor het web wilt gaan, drukt u op Ctrl+F6.

Handeling

Druk op

Ga van het diadeelvenster, het opmerkingenvenster,het notitievenster, de statusbalk, de titelbalk, het lint en het deelvenster Miniaturen.

Ctrl+F6

In omgekeerde volgorde gaan vanuit het diadeelvenster, miniatuurvenster, lint, titelbalk, statusbalk, notitievenster en opmerkingenvenster.

Shift+Ctrl+F6

Naar een ander tabblad op het lint gaan.

Tabtoets, Enter

Voer de momenteel geselecteerde lintoptie uit.

Enter

Verplaatsen tussen opties op het lint of besturingselementen.

Tabtoets

Door groepen functies op het lint navigeren.

Ctrl+pijl-links of pijl-rechts

Schakelen tussen de vereenvoudigde en klassieke linten.

Alt+Windows logotoets, Z, R

Naar boven

Dia's bewerken

Dit wilt u doen

Druk op

Nieuwe dia maken na geselecteerde miniatuur.

Ctrl+M

Van links naar rechts door tijdelijke aanduidingen op een dia navigeren.

Tabtoets

De huidige tijdelijke aanduiding selecteren of bewerken.

Enter of F2

Tekst bewerken in een tijdelijke aanduiding beëindigen.

F2

Meerdere enkelvoudige objecten selecteren.

Ctrl+Klik of Shift+Klik

Meerdere objecten selecteren.

Klik+Sleep de muis of Shift+Sleep de muis of Ctrl+Sleep de muis

Alle objecten op een pagina selecteren.

Ctrl+A

Selecteer alle tekst in het actieve tekstvak.

Ctrl+A

Een dia kopiëren.

Ctrl+C

Een dia plakken.

Ctrl+V

De meest recente actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De meest recente actie opnieuw doen.

Ctrl+Y

Schuif één positie omhoog in het deelvenster Miniaturen.

Ctrl+pijl-omhoog

Schuif de dia één positie omlaag in het deelvenster Miniaturen.

Ctrl+pijl-omlaag

Schuif de dia naar de eerste positie in het deelvenster Miniaturen.

Ctrl+Shift+pijl-omhoog

Schuif de dia naar de laatste positie in het deelvenster Miniaturen.

Ctrl+Shift+pijl-omlaag

Kleinere tekengrootte.

Ctrl+vierkante haak links ([)

Grotere tekengrootte.

Ctrl+haakje rechts (])

Naar boven

De invoegpositie verplaatsen binnen tijdelijke aanduidingen en notities

Handeling

Druk op

Eén teken naar rechts gaan.

Toets pijl-rechts

Eén teken naar links gaan.

Toets pijl-links

Eén woord naar rechts gaan.

Ctrl+pijl-rechts

Eén woord naar links gaan.

Ctrl+pijl-links

Eén regel naar boven verplaatsen.

Toets pijl-omhoog

Eén regel naar beneden verplaatsen.

Toets pijl-omlaag

De invoegpositie één alinea omhoog verplaatsen.

Ctrl+pijl-omhoog

De invoegpositie één alinea omlaag verplaatsen.

Ctrl+pijl-omlaag

Naar het begin van een regel verplaatsen.

Home

Naar het einde van een regel gaan.

End

Naar het begin van een tijdelijke aanduiding of notities gaan.

Ctrl+Home

Naar het eind van een tijdelijke aanduiding of notities gaan.

Ctrl+End

Naar boven

Inhoud selecteren

Handeling

Drukt u op

Het teken rechts selecteren.

Shift+Pijl-rechts

Het teken links selecteren.

Shift+Pijl-links

Het woord rechts selecteren.

Shift+Ctrl+pijl-rechts

Het woord links selecteren.

Shift+Ctrl+pijl-links

Eén regel hoger selecteren.

Shift+pijl-omhoog

Eén regel lager selecteren.

Shift+Pijl-omlaag

Eén alinea hoger selecteren.

Shift+Ctrl+pijl-omhoog

Eén alinea lager selecteren.

Shift+Ctrl+pijl-omlaag

Tot het begin van de alinea selecteren.

Shift+Home

Tot het einde van de alinea selecteren.

Shift+End

Tot het begin van een tijdelijke aanduiding of notities selecteren.

Shift+Ctrl+Home

Tot het eind van een tijdelijke aanduiding of notities selecteren.

Shift+Ctrl+End

Alles binnen de tijdelijke aanduiding of notitie selecteren.

Ctrl+A

Naar boven

Tekst bewerken

Dit wilt u doen

Druk op

Wijzigingen opslaan.

PowerPoint voor het web worden wijzigingen automatisch op slaat.

De geselecteerde tekst knippen.

Ctrl+X

De geselecteerde tekst kopiëren.

Ctrl+C

Tekst plakken.

Ctrl+V

Tekst plakken, niet opgemaakt.

Ctrl+Shift+V

Hyperlink invoeren

Ctrl+K

De laatste wijziging ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste ongedaan gemaakte bewerking opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

De geselecteerde alinea links uitvullen (links uitlijnen).

Ctrl+J

Naar boven

Een geselecteerde shape verplaatsen

Dit wilt u doen

Druk op

De shape naar rechts verschuiven.

Toets pijl-rechts

De shape naar links verschuiven.

Toets pijl-links

De shape omhoog verschuiven.

Toets pijl-omhoog

De shape omlaag verschuiven.

Toets pijl-omlaag

Naar boven

Een geselecteerde shape schikken

Handeling

Druk op

De shape naar de achtergrond verplaatsen.

Ctrl+Shift+vierkante haak links ([)

De shape naar achteren verplaatsen.

Ctrl+vierkante haak links ([)

De shape naar de voorgrond verplaatsen.

Ctrl+Shift+vierkante haak rechts (])

De shape naar voren verplaatsen.

Ctrl+haakje rechts (])

Naar boven

Tekst opmaken

Gewenste actie

Druk op

Geselecteerde tekst vet maken.

Ctrl+B

Geselecteerde tekst cursief maken.

Ctrl+I

Geselecteerde tekst onderstrepen.

Ctrl+U

Geselecteerde tekst links uitlijnen.

Ctrl+L

Geselecteerde tekst rechts uitlijnen.

Ctrl+R

Geselecteerde tekst centreren.

Ctrl+E

Naar boven

Werken met opdrachten

Behalve de snelkoppeling voor het toevoegen van een nieuwe opmerking, werken de sneltoetsen hieronder alleen wanneer het deelvenster Opmerkingen is geopend en de focus is gericht.

Handeling

Druk op

Een nieuwe opmerking toevoegen.

Ctrl+Alt+M

Ga naar de volgende discussielijn met opmerkingen.

Pijl-omlaag

Ga naar de vorige opmerkingsthread.

Pijl-omhoog

Vouw een discussielijn met opmerkingen uit wanneer de focus zich op de discussielijn heeft gericht.

Pijl-rechts

Een discussielijn met opmerkingen samenvv-ed.

Pijl-links

Ga naar het volgende antwoord in een discussielijn met opmerkingen.

Pijl-omlaag

Ga naar het vorige antwoord in een thread of de bovenliggende opmerking.

Pijl-omhoog

Sluit het deelvenster Opmerkingen.

Esc

Verplaats de focus naar het antwoordvak.

Tabtoets

Een bovenliggende opmerking/antwoord bewerken (wanneer de focus op de bovenliggende opmerking/antwoord ligt).

Tabtoets voor Meer opmerkingenacties,Enter en pijl-omlaag voor Opmerking bewerken.

Plaats een opmerking of een antwoord of sla een bewerking op.

Ctrl+Enter

Een concept-opmerking of een antwoord of bewerking negeren.

Esc

Vouw een discussielijn met opmerkingen uit via de knop Meer antwoorden weergeven op de thread.

Tabtoets

Naar boven

Zie ook

PowerPoint hulp en leren

Ondersteuning voor toegankelijkheid voor PowerPoint

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Gebruik een schermlezer om te verkennen en te navigeren PowerPoint

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×