Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Veel gebruikers vinden het gebruik van een extern toetsenbord met sneltoetsen voor PowerPoint helpt ze efficiënter te werken. Voor gebruikers met een motorische of visuele beperking werken de sneltoetsen mogelijk makkelijker dan het touchscreen en zijn ze een belangrijk alternatief voor de muis.

Notities: 

 • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Een plusteken (+) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen tegelijk moet drukken.

 • Een komma (,) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen na elkaar moet drukken.

In dit artikel worden de sneltoetsen, functietoetsen en enkele andere veelgebruikte sneltoetsen in de aanmaakmodus van PowerPoint voor Windows beschreven.

Notities: 

 • Als u snel een sneltoets in dit artikel wilt zoeken, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op Ctrl+F en typ vervolgens uw zoektermen.

 • Als een actie die u vaak gebruikt geen sneltoets bevat, kunt u deze toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang om er een te maken.

 • Via de volgende koppeling vindt u alle sneltoetsen voor een PowerPoint-document: Toetscombinaties in PowerPoint voor Windows.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

In de volgende tabel vindt u een overzicht van de meestgebruikte toetscombinaties in PowerPoint.

Dit wilt u doen

Sneltoets

Maak een nieuwe presentatie.

Ctrl+N

Een nieuwe dia toevoegen.

Ctrl+M

Geselecteerde tekst vet maken.

Ctrl+B

De tekengrootte wijzigen voor geselecteerde tekst.

ALT + H, F, S

Open het dialoogvenster in- en uitzoomen .

Alt+W, Q

Geselecteerde tekst, object of dia knippen.

Ctrl+X

Geselecteerde tekst, objecten of dia kopiëren.

Ctrl+C

Geknipte of gekopieerde tekst, objecten of dia plakken

Ctrl+V

De laatste bewerking ongedaan maken.

Ctrl+Z

Sla de presentatie op.

Ctrl+S

Een afbeelding invoegen.

Alt+N, P

Een vorm invoegen

ALT + N, S, H

Een thema selecteren.

Alt+G, H

Een dia-indeling selecteren.

Alt+H, L

Naar de volgende dia gaan.

Page Down

Naar de vorige dia gaan.

Page Up

Naar het tabblad Start gaan.

Alt+H

Ga naar het tabblad Invoegen

Alt+N

De diavoorstelling starten.

F5

De diavoorstelling beëindigen.

Esc

PowerPoint sluiten.

Ctrl+Q

Naar boven

Toetscombinaties op het lint

Op het lint zijn gerelateerde opties gegroepeerd op tabbladen. De groep alinea op het tabblad Start bevat bijvoorbeeld de optie opsommingstekens . Druk op de Alt-toets om de sneltoetsen van het lint, de zogenaamde Toetstips, als letters in kleine afbeeldingen weer te geven naast de tabbladen en opties, zoals in de onderstaande afbeelding.

Toetstips op het Excel -lint

U kunt de letters van de Toetstips combineren met de Alt-toets om sneltoetsen, genaamd Toegangstoetsen, te maken voor de lintopties. Druk bijvoorbeeld op ALT+H om het tabblad Start te openen en druk op Alt+Q om naar het veld Uitleg of Zoeken te gaan. Druk nogmaals op Alt om Toetstips te zien voor de opties voor het geselecteerde tabblad.

Het is ook mogelijk dat de toetsenbordsneltoetsen voor het oude menu met ALT-toetsen werken. Office 2010 U moet echter wel de volledige sneltoets kennen. Druk bijvoorbeeld op Alt en vervolgens op een van de oude menutoetsen E (Bewerken), V (Weergeven), I (Invoegen), enzovoort. Er verschijnt een mededeling dat u een toegangstoets gebruikt uit een oudere versie van Microsoft Office. Als u de volgorde van de toetsencombinatie kent, dan kunt u doorgaan en deze gebruiken. Als u de volgorde niet weet, drukt u op Esc en gebruikt u in plaats daarvan Toetstips.

Toegangstoetsen voor linttabbladen gebruiken

Druk op een van de volgende toegangstoetsen als u direct naar een tabblad op het lint wilt gaan. Er kunnen extra tabbladen verschijnen, afhankelijk van uw selectie in het werkblad.

Handeling

Sneltoets

Naar het vak Uitleg of Zoeken op het lint gaan en een zoekterm voor hulp of Help-inhoud typen.

Alt+Q, gevolgd door de zoekterm.

Het menu bestand openen.

Alt+F

Het tabblad Start openen en dia's, lettertypen, alinea's of tekeningen opmaken.

Alt+H

Het tabblad Invoegen openen en dia's, tabellen, afbeeldingen, illustraties, formulieren, koppelingen, tekst, symbolen of media invoegen.

Alt+N

Het tabblad ontwerpen openen en Thema's toepassen en dia's aanpassen.

Alt+G

Het tabblad overgangen openen en overgangen tussen dia's toevoegen.

Alt+K

Open het tabblad animaties en voeg animaties toe aan dia's.

Alt+A

Het tabblad Diavoorstelling openen en de diavoorstelling instellen en afspelen.

Alt+S

Het tabblad controleren openen en spelling en toegankelijkheid controleren en opmerkingen toevoegen.

Alt+R

Het tabblad beeld openen en de weergave van de presentatieweergave bekijken, rasterlijnen en hulplijnen weergeven of verbergen, de zoomvergroting instellen, vensters beheren en macro's weergeven.

Alt+W

Open het tabblad Help en blader naar de PowerPoint, neem contact op met de ondersteuning en geef feedback.

Alt+Y

Opmerking: Invoegtoepassingen en andere programma's voegen mogelijk nieuwe tabbladen toe aan het lint, eventueel met toegangstoetsen voor deze tabbladen.

Naar boven

Werken met het lint via het toetsenbord

Dit wilt u doen

Druk op

Het actieve tabblad van het lint selecteren en de toegangstoetsen activeren.

Alt of F10. Gebruik toegangstoetsen of pijltoetsen om naar een ander tabblad te gaan.

De focus verplaatsen naar opdrachten op het lint.

Tab of Shift+Tab

De focus omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen tussen de items op het lint

Pijltoetsen

Een geselecteerde knop of besturingselement activeren.

Spatiebalk of Enter

De lijst voor een geselecteerde opdracht openen.

Toets pijl-omlaag

Het menu voor een geselecteerde knop openen.

Alt+toets pijl-omlaag

Naar de volgende opdracht gaan als een menu of submenu is geopend.

Toets pijl-omlaag

Het lint uit- of samenvouwen

Ctrl+F1

Een snelmenu openen.

Shift+F10

Of, op een Windows-toetsenbord, de contexttoets (tussen de rechter Alt- en Ctrl-toetsen)

Naar het submenu gaan wanneer een hoofdmenu is geopend of geselecteerd.

Toets pijl-links

Hulp vragen voor de geselecteerde opdracht of het geselecteerde besturingselement op het lint.

F1

Naar boven

Van het ene naar het andere deelvenster gaan

Dit wilt u doen

Sneltoets

Deelvensters met de klok mee in de normale weergave.

F6

De deelvensters in de normale weergave naar de andere deelvensters verplaatsen.

Shift+F6

Schakelen tussen het deelvenster miniaturen en het deelvenster overzichtsweergave .

Ctrl+Shift+Tab

Naar boven

Werken in de overzichtsweergave

Dit wilt u doen

Druk op

Het alineaniveau verhogen.

Alt+Shift+Pijl-links

Het alineaniveau verlagen.

Alt+Shift+Pijl-rechts

Geselecteerde alinea's omhoog verplaatsen

Alt+Shift+Pijl-omhoog

Geselecteerde alinea's omlaag verplaatsen.

Alt+Shift+pijl-omlaag

Koppen op niveau 1 weergeven.

Alt+Shift+1

De tekst onder een kop uitvouwen.

Alt+Shift+plusteken (+)

De tekst onder een kop samenvouwen.

ALT + SHIFT + minteken (-)

Naar boven

Tekst en objecten selecteren en bewerken

Tekst en objecten selecteren

Dit wilt u doen

Drukt u op

Het teken rechts selecteren.

Shift+Pijl-rechts

Het teken links selecteren.

Shift+Pijl-links

Tot het einde van het woord selecteren.

CTRL + SHIFT + pijl-rechts

Tot het begin van het woord selecteren.

CTRL + SHIFT + pijl-links

Een regel hoger selecteren (met de cursor aan het begin van een regel).

Shift + pijl-omhoog

Een regel lager selecteren (met de cursor aan het begin van een regel).

Shift+Pijl-omlaag

Een object selecteren (wanneer tekst in het object is geselecteerd).

Esc

Nog een object selecteren (wanneer een object is geselecteerd).

Tab-toets of SHIFT + TAB totdat het gewenste object is geselecteerd

Het object een positie terug plaatsen.

CTRL + vierkante haak openen ([)

Office 2010 en Office 2007: niet beschikbaar

Het object een positie vooruit plaatsen.

CTRL + vierkante haak rechts (])

Office 2010 en Office 2007: niet beschikbaar

Object naar de achtergrond verplaatsen

CTRL + SHIFT + vierkante haak openen ([)

Office 2010 en Office 2007: niet beschikbaar

Object naar de voorgrond verplaatsen

CTRL + SHIFT + vierkante haak rechts (])

Office 2010 en Office 2007: niet beschikbaar

Tekst binnen een object selecteren (met een object geselecteerd).

Enter

Alle objecten selecteren.

Ctrl+A (op het tabblad Dia's)

Media afspelen of onderbreken.

Ctrl+spatiebalk

Alle dia's selecteren.

CTRL + A (in de weergave Diasorteerder )

Alle tekst selecteren.

Ctrl+A (op het tabblad Overzicht)

Tip: Als u meerdere objecten wilt selecteren met het toetsenbord, gebruikt u het selectiedeelvenster. Zie objecten beheren met het selectiedeelvenster voor meer informatie.

Naar boven

Tekst en objecten verwijderen en kopiëren

Dit wilt u doen

Drukt u op

Het teken links verwijderen.

Backspace

Eén woord naar links verwijderen.

Ctrl+Backspace

Eén teken naar rechts verwijderen.

Delete

Eén woord rechts van de invoegpositie verwijderen.

Ctrl+Delete

Het geselecteerde object of de geselecteerde tekst knippen.

Ctrl+X

Het geselecteerde object of de geselecteerde tekst kopiëren.

Ctrl+C

Het geknipte of gekopieerde object of de geknipte of gekopieerde tekst plakken.

Ctrl+V

Een object dupliceren

Ctrl+D

CTRL + de muis slepen

Office 2010 en Office 2007: niet beschikbaar

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

Alleen opmaak kopiëren

Ctrl+Shift+C

Alleen opmaak plakken.

Ctrl+Shift+V

Animatie kopiëren/plakken.

Alt+Shift+C

Office 2010 en Office 2007: niet beschikbaar

Plak animatie kopiëren/plakken.

Alt+Shift+V

Office 2010 en Office 2007: niet beschikbaar

Het dialoogvenster Plakken speciaal openen.

Ctrl+Alt+V

Naar boven

Navigeren in tekst

Dit wilt u doen

Drukt u op

Eén teken naar links verplaatsen.

Toets pijl-links

Eén teken naar rechts verplaatsen.

Toets pijl-rechts

Eén regel omhoog gaan

Toets pijl-omhoog

Eén regel omlaag gaan

Toets pijl-omlaag

Eén woord naar links verplaatsen.

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

Naar het einde van een regel gaan.

End

Naar het begin van een regel verplaatsen.

Home

Eén alinea omhoog gaan

Ctrl+pijl-omhoog

De invoegpositie één alinea omlaag verplaatsen.

Ctrl+pijl-omlaag

Naar het einde van een tekstvak verplaatsen.

Ctrl+End

Naar het begin van een tekstvak verplaatsen.

Ctrl+Home

De invoegpositie naar de volgende tijdelijke aanduiding voor een titel of de hoofdtekst verplaatsen. Als dit de laatste tijdelijke aanduiding is op een dia, wordt met deze actie een nieuwe dia ingevoegd met dezelfde dia-indeling als de oorspronkelijke dia.

Ctrl+Enter

Naar boven

Tekst zoeken en vervangen

Dit wilt u doen

Sneltoets

Het dialoogvenster zoeken openen.

Ctrl+F

Het dialoogvenster vervangen openen.

Ctrl+H

De laatste opdracht Zoeken herhalen.

Shift+F4

Naar boven

Navigeren door en werken in tabellen

Dit wilt u doen

Drukt u op

Naar de volgende cel gaan

Tabtoets

Naar de vorige cel gaan

Shift+Tab

Naar de volgende rij gaan

Toets pijl-omlaag

Naar de vorige rij gaan

Toets pijl-omhoog

Een tabteken in een cel invoegen

Ctrl+Tab

Een nieuwe alinea beginnen

Enter

Een nieuwe rij toevoegen onder aan de tabel (met de cursor in de laatste cel van de laatste rij).

Tabtoets

Naar boven

Tekst opmaken

Voordat u deze sneltoetsen gebruikt, selecteert u de tekst die u wilt opmaken.

Het lettertype of tekengrootte wijzigen

Dit wilt u doen

Sneltoets

Het dialoogvenster lettertype openen om het lettertype te wijzigen.

Ctrl+Shift+F

De tekengrootte vergroten.

Ctrl+Shift+Punthaak rechts (>)

De tekengrootte verkleinen.

Ctrl+Shift+Punthaak links (<)

Naar boven

Tekenopmaak toepassen

Dit wilt u doen

Sneltoets

Het dialoogvenster lettertype openen om de tekenopmaak te wijzigen.

Ctrl+T

Schakelen tussen hoofdletters, kleine letters of hoofdletters.

Shift+F3

De opmaak Vet toepassen

Ctrl+B

De opmaak Onderstrepen toepassen.

Ctrl+U

De opmaak Cursief toepassen

Ctrl+I

Teken in subscript zetten (afstand automatisch bepaald)

Ctrl+gelijkteken (=)

Superscript toepassen (automatische spatiëring).

Ctrl+Shift+plusteken (+)

Handmatige tekenopmaak verwijderen, zoals subscript en superscript.

Ctrl+Spatiebalk

Een hyperlink invoegen.

Ctrl+K

Naar boven

Tekstopmaak kopiëren

Dit wilt u doen

Sneltoets

De opmaak van de geselecteerde tekst kopiëren.

Ctrl+Shift+C

Gekopieerde opmaak plakken in de geselecteerde tekst.

Ctrl+Shift+V

Naar boven

Alinea's uitlijnen

Als u dit wilt doen

Sneltoets

De alinea centreren.

Ctrl+E

De alinea uitvullen.

Ctrl+J

De alinea links uitlijnen.

Ctrl+L

De alinea rechts uitlijnen

Ctrl+R

Naar boven

Werken met vormen, afbeeldingen, vakken, objecten en WordArt

Dit wilt u doen

Sneltoets

Een tekstvak invoegen.

ALT + N, X

Een ingesloten document of spreadsheet invoegen als object.

ALT + N, J

WordArt invoegen.

ALT + N, W

De focus verplaatsen naar de eerste zwevende vorm, zoals een afbeelding of een tekstvak.

Ctrl+Alt+5

Geselecteerde vormen, afbeeldingen of WordArt-objecten groeperen

Ctrl+G

Groep selectie opheffen

Ctrl+Shift+G

De kenmerken van de geselecteerde shape kopiëren.

Ctrl+Shift+C

De kenmerken in het geselecteerde object plakken.

Ctrl+Shift+V

Een gekoppeld of ingesloten object bewerken.

SHIFT + F10 (om het snelmenu te openen) en vervolgens O, Enter, E

Naar boven

Opmerkingen invoegen of hierop reageren

Voordat u deze sneltoetsen gebruikt, gebruikt u de opdracht Opmerking invoegen (ALT + N, L) om het deelvenster opmerkingen te openen.

Dit wilt u doen

Sneltoets

Een nieuwe opmerking invoegen.

Ctrl+N

Reageren op een geselecteerde opmerking.

Ctrl+R

Naar boven

De volgorde van dia's of secties in een diaserie wijzigen

Gewenste actie

Druk op deze toetsen

De geselecteerde dia of sectie omhoog verplaatsen in de volgorde.

Ctrl+pijl-omhoog

De geselecteerde dia of sectie omlaag verplaatsen in de juiste volgorde.

Ctrl+pijl-omlaag

De geselecteerde dia of sectie naar het begin verplaatsen.

CTRL + SHIFT + pijl-omhoog

De geselecteerde dia of sectie naar het einde verplaatsen.

CTRL + SHIFT + pijl-omlaag

Naar boven

Het selectiedeelvenster gebruiken

Dit wilt u doen

Sneltoets

Het selectie deelvenster openen

ALT + H, S, L, P

In Office 2007, ALT + J, D, A, P

De focus verplaatsen tussen de verschillende deelvensters.

F6

Het contextmenu weergeven.

Shift+F10

De focus naar een item of naar een groep verplaatsen.

Toets pijl-omhoog of pijl-omlaag

De focus van een item in een groep naar de bovenliggende groep verplaatsen.

Toets pijl-links

De focus van een groep naar het eerste item in die groep verplaatsen.

Toets pijl-rechts

De groep met focus en alle onderliggende groepen uitvouwen.

Asterisk (*) (alleen op het numerieke toetsenblok)

Een groep uitvouwen die de focus heeft.

Plus teken (+) (alleen op het numerieke toetsenblok)

Een groep samenvouwen die de focus heeft.

Minteken (-) (alleen op het numerieke toetsenblok)

De focus naar een item verplaatsen en dit item selecteren.

Shift + pijl-omhoog of pijl-omlaag

Het item met focus selecteren.

Spatiebalk of Enter

De selectie van het item met focus annuleren.

SHIFT + SPATIEBALK of SHIFT + ENTER

Een geselecteerd item naar voren verplaatsen.

Ctrl+Shift+F

Een geselecteerd item naar achteren verplaatsen.

Ctrl+Shift+B

Het item met focus weergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+S

De naam van het item met focus wijzigen.

F2

De focus binnen het selectiedeelvenster schakelen tussen de boomstructuurweergave en de knoppen Alles weergeven en Alles verbergen.

Tab-toets of Shift+Tab

Alle groepen samenvouwen (de focus moet in de structuurweergave van het selectiedeelvenster worden weergegeven).

Alt+Shift+1

Alle groepen uitvouwen.

Alt+Shift+9

Naar boven

Taakvensters openen en gebruiken

Als u dit wilt doen

Toetsen

Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster. (U moet mogelijk meer dan één keer op F6 drukken.)

F6

Wanneer de optie van een taakvenster de focus heeft, gaat u naar de volgende of vorige optie in het taakvenster.

Tab of Shift+Tab

Alle beschikbare opdrachten in het menu van het taakvenster weergeven. U kunt bijvoorbeeld het taakvenster in het menu sluiten, verplaatsenof de grootte ervan wijzigen .

Ctrl+spatiebalk

In Office 2010 Ctrl + pijl-omlaag

Naar de volgende opdracht in het menu van het taakvenster gaan

Toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag

Selecteer de gemarkeerde optie in het menu van het taakvenster.

Enter

Het taakvenster verplaatsen of het formaat ervan wijzigen na de bijbehorende opdracht is geselecteerd.

Pijltoetsen

Het Klembord openen.

ALT + H, F, O

Het taakvenster sluiten.

CTRL + SPATIEBALK, C

Naar boven

Andere handige sneltoetsen

Dit wilt u doen

Sneltoets

Open het dialoogvenster Afdrukken.

Ctrl+P

U drukt alle dia's in uw presentatie af als dia's op een volledige pagina met de standaardprinterinstellingen (als het dialoogvenster Afdrukken is geopend).

Alt + P, P

Het notitie venster weergeven in de normale weergave.

ALT + W, P, N

Het raster weergeven of verbergen.

Shift+F9

Hulplijnen weergeven of verbergen.

Alt+F9

Naar boven

Aangepaste toetscombinaties

Als u aangepaste sneltoetsen wilt toewijzen aan menu-items, opgenomen macro's en VBA-code (Visual Basic for Applications) in PowerPoint, moet u een invoegtoepassing van derden gebruiken, zoals snelkoppelings beheer voor PowerPoint, dat beschikbaar is in OfficeOne-invoegtoepassingen voor PowerPoint.

Zie ook

PowerPoint Help en ondersteuning

Ondersteuning voor toegankelijkheid voor PowerPoint

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in PowerPoint

In dit artikel worden de sneltoetsen, functietoetsen en enkele andere veelgebruikte sneltoetsen in de aanmaakmodus van PowerPoint voor Mac OS beschreven.

Notities: 

 • De instellingen in sommige versies van het Mac-besturingssysteem (OS) en sommige hulpprogramma's kunnen een conflict veroorzaken met bewerkingen via sneltoetsen en functietoetsen in Office voor Mac. Raadpleeg de Mac Help voor uw versie van het Mac-besturingssysteem (OS), de documentatie bij het desbetreffende hulpprogramma, of Conflicten met toetscombinaties voor meer informatie over het wijzigen van toetstoewijzingen.

 • Als u hier geen toetscombinatie vindt die aan uw wensen voldoet, kunt u een aangepaste toetscombinatie maken. Ga voor instructies naar Een aangepaste toetsencombinatie voor Microsoft Office voor Mac maken.

 • Veel van de toetscombinaties die met de CTRL-toets op een Windows-toetsenbord werken, werken ook met de Control-toets in PowerPoint op de Mac. Maar dat geldt niet voor alle sneltoetsen.

 • Als u snel een sneltoets in dit artikel wilt zoeken, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op Command + F en typ uw zoektermen.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

In de volgende tabel vindt u een overzicht van de meestgebruikte toetscombinaties in PowerPoint op de Mac.

Dit wilt u doen

Sneltoets

Maak een nieuwe presentatie.

COMMAND + N

Geselecteerde tekst vet maken.

COMMAND +B

Geselecteerde tekst, object of dia knippen.

COMMAND +X

Geselecteerde tekst, objecten of dia kopiëren.

COMMAND +C

Geknipte of gekopieerde tekst, objecten of dia plakken

COMMAND +V

De laatste actie ongedaan maken.

COMMAND +Z

Een bewerking opnieuw uitvoeren of herhalen

COMMAND + Y

Sla de presentatie op.

COMMAND + S

PowerPoint sluiten.

COMMAND +Q

Naar boven

Werken met presentaties en dia's

Dit wilt u doen

Sneltoets

Een nieuwe presentatie maken met een sjabloon uit de galerie met PowerPoint-presentaties.

COMMAND +Shift+P

Een nieuwe dia invoegen.

COMMAND + SHIFT + N

Uitzoomen.

COMMAND + minteken (-)

Inzoomen.

COMMAND + plus teken (+)

Een kopie maken van de geselecteerde dia.

COMMAND + SHIFT + D

Open een presentatie.

COMMAND + O

Een presentatie sluiten.

COMMAND +W

Een presentatie afdrukken.

COMMAND + P

Een presentatie opslaan met een andere naam of bestandsindeling of op een andere locatie.

COMMAND + Shift + S

Een opdracht annuleren, bijvoorbeeld Opslaan als.

Esc

Meerdere geopende presentaties doorlopen.

COMMAND + tilde (~)

Open een recent bestand.

COMMAND + SHIFT + O

Naar boven

Schakelen tussen weergaven

Dit wilt u doen

Sneltoets

Overschakelen naar de normale weergave.

COMMAND +1

Overschakelen naar de weergave Diasorteerder.

COMMAND + 2

Overschakelen naar de weergave Notitiepagina.

COMMAND + 3

Overschakelen naar de overzichtsweergave.

COMMAND + 4

Overschakelen naar de diavoorstelling.

COMMAND + Shift + Return

Overschakelen naar volledig scherm (menu's verbergen)

COMMAND + Control + F

Overschakelen naar de weergave voor presentator.

Option + Return

Hulplijnen weergeven of verbergen.

COMMAND + Option + Control + G

Ga naar de weergave hand-outmodel.

COMMAND + Option + 2

Overschakelen naar de weergave Diamodel.

COMMAND + Option + 1

Overschakelen naar de notitiemodelweergave.

COMMAND + Option + 3

Naar boven

Tekst en objecten selecteren en bewerken

Tekst selecteren

Dit wilt u doen

Drukt u op

Het teken rechts selecteren.

Shift+Pijl-rechts

Het teken links selecteren.

Shift+Pijl-links

Selecteren vanaf de invoegpositie tot hetzelfde punt in de regel hoger.

Shift + pijl-omhoog

Selecteren vanaf de invoegpositie tot hetzelfde punt één regel omlaag.

Shift+Pijl-omlaag

Alle tekst tot aan het begin van de regel selecteren.

COMMAND + Shift + Pijl-links

Alle tekst tot aan het einde van de regel selecteren.

COMMAND + Shift + pijl-rechts

Selecteren vanaf de invoegpositie tot het einde van de alinea.

Shift + Option + pijl-omlaag

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het begin van de alinea.

Shift + Option + pijl-omhoog

Naar boven

Tekst en objecten bewerken

Dit wilt u doen

Drukt u op

Het teken links verwijderen.

Verwijderen

Eén teken naar rechts verwijderen.

Functie + Delete

Plakken speciaal.

COMMAND + Control + V

De tekengrootte vergroten.

COMMAND +Shift+Punthaak rechts (>)

De tekengrootte verkleinen.

COMMAND +Shift+Punthaak links (<)

Tekst onderstrepen.

COMMAND +U

De opmaak Cursief toepassen

COMMAND +I

Een alinea centreren.

COMMAND +E

Een alinea uitvullen.

COMMAND + J

Een alinea links uitlijnen.

COMMAND +L

Een alinea rechts uitlijnen.

COMMAND + R

Een hyperlink toevoegen aan geselecteerde tekst, een afbeelding of een object.

COMMAND + K

Een nieuwe opmerking toevoegen.

Afbeelding van het pictogram voor de opdrachtknop MAC + Shift + M

Zoeken naar tekst en opmaak.

COMMAND +F

Het dialoogvenster tekst opmaken openen, opties voor lettertype .

COMMAND + T

Het dialoogvenster tekst opmaken openen, alinea opties.

COMMAND + Option + M

Naar boven

Navigeren in tekst

Dit wilt u doen

Sneltoets

De invoegpositie naar het begin van het woord of één woord naar links verplaatsen.

Option+Pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Option+Pijl-rechts

Naar het einde van een regel gaan.

COMMAND + pijl-rechts

De invoegpositie naar het begin van een regel verplaatsen.

COMMAND + pijl-links

De invoegpositie naar het begin van de alinea of één alinea omhoog verplaatsen.

Option+Pijl-omhoog

De invoegpositie één alinea omlaag verplaatsen.

Option+Pijl-omlaag

Verplaatsen naar het begin of einde van alle tekst in het object dat u bewerkt.

de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag COMMAND

Naar boven

Navigeren door en werken in tabellen

Dit wilt u doen

Drukt u op

Naar de volgende cel gaan

Tabtoets

Naar de vorige cel gaan

Shift+Tab

Naar de volgende regel of rij gaan.

Toets pijl-omlaag

Naar de vorige regel of rij gaan.

Toets pijl-omhoog

Een nieuwe alinea in een cel beginnen

Return

Een nieuwe rij toevoegen onder aan de tabel (met de cursor in de laatste cel van de laatste rij).

Tabtoets

Naar boven

Werken met objecten

Dit wilt u doen

Sneltoets

Het volgende object selecteren

Tabtoets

Het vorige object selecteren

Shift+Tab

Alle objecten en alle tekst selecteren.

COMMAND +A

Het geselecteerde object in de richting van de pijl verplaatsen.

Pijltoetsen of COMMAND + pijltoetsen

De geselecteerde objecten groeperen.

COMMAND + Option + G

De groepering van de geselecteerde objecten opheffen.

COMMAND + Option + Shift + G

De geselecteerde objecten opnieuw groeperen.

COMMAND + Option + J

Het geselecteerde object rechtsom draaien

Option+Pijl-rechts

Het geselecteerde object linksom draaien

Option+Pijl-links

Het geselecteerde object opmaken

COMMAND + SHIFT + 1

Geselecteerde objecten dupliceren.

COMMAND + D of Control + Sleep met de muis

De grootte van geselecteerde objecten wijzigen.

Shift + pijltoetsen

Naar boven

Andere handige sneltoetsen

Bewerking

Druk op

Tekenmodus in-of uitschakelen.

COMMAND +Control+Z

Vermelding in synoniemenlijst voor een geselecteerd woord weergeven.

COMMAND + Option + Control + R

Vermelding in Smart lookup weergeven voor een geselecteerd woord of geselecteerde woordgroep.

COMMAND + Option + CTRL + L

Naar boven

Zie ook

PowerPoint Help en ondersteuning

Ondersteuning voor toegankelijkheid voor PowerPoint

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in PowerPoint

In dit artikel worden de sneltoetsen in de maak modus van PowerPoint voor iOS beschreven.

Notities: 

 • Als u al weet hoe u met toetscombinaties werkt op uw MacOS-computer, worden ook de toetsencombinaties met PowerPoint voor iOS met een extern toetsenbord gebruikt. De sneltoetsen in dit artikel zijn de enige die werken in deze versie van PowerPoint.

 • Als u snel een sneltoets wilt vinden, kunt u de zoekfunctie gebruiken. Druk op Command + F en typ uw zoektermen.

In dit onderwerp

Veelgebruikte toetscombinaties op iPad

In deze tabel worden de meestgebruikte toetscombinaties voor PowerPoint voor iPad getoond.

Handeling

Sneltoets

Een nieuwe dia invoegen.

COMMAND + SHIFT + N

Geselecteerde tekst, dia of object verwijderen.

Verwijderen

Geselecteerde inhoud knippen en naar het Klembord kopiëren.

COMMAND +X

De laatste actie ongedaan maken.

COMMAND +Z

De geselecteerde inhoud naar het Klembord kopiëren.

COMMAND +C

Gekopieerde of geknipte inhoud plakken.

COMMAND +V

Alle tekst selecteren

COMMAND +A

Geselecteerde inhoud vet maken

COMMAND +B

Geselecteerde inhoud cursief maken.

COMMAND +I

Geselecteerde inhoud onderstrepen.

COMMAND +U

Het woord links selecteren.

Shift + Option + Pijl-links

Het woord rechts selecteren.

Shift + Option + pijl-rechts

Naar boven

Navigeren in PowerPoint voor iPad

PowerPoint voor iPad wordt geopend met een horizontale lijst met opties, het lint genoemd. Druk op SHIFT + pijl-rechts om door de opties te lopen totdat het lint de focus heeft en druk vervolgens op de toets pijl-rechts of pijl-rechts. Druk op COMMAND + Option + spatiebalk om een optie te selecteren.

Als u de focus wilt verplaatsen naar de verschillende gebieden in PowerPoint voor iPad (bijvoorbeeld van het lint naar het deelvenster Miniaturen), plaatst u de focus op een knop en drukt u vervolgens op SHIFT + pijl-rechts om naar de volgende of volgende toets te gaan en vervolgens op SHIFT + pijl-links om naar achteren te gaan.

PowerPoint voor iPad is een mobiele toepassing, dus de toetscombinaties en navigatie kunnen afwijken van die in bureaublad versies van PowerPoint.

De invoegpositie verplaatsen binnen tijdelijke aanduidingen en notities op de iPad

Dit wilt u doen

Druk op

Eén teken naar rechts gaan.

Toets pijl-rechts

Eén teken naar links gaan.

Toets pijl-links

Eén woord naar rechts gaan.

COMMAND + pijl-rechts

Eén woord naar links gaan.

COMMAND + pijl-links

Eén regel naar boven verplaatsen.

Toets pijl-omhoog

Eén regel naar beneden verplaatsen.

Toets pijl-omlaag

Naar het begin van de regel gaan.

COMMAND + pijl-links

Naar het einde van de regel gaan.

COMMAND + pijl-rechts

Naar het begin van de tijdelijke aanduiding of notities gaan.

COMMAND + pijl-omlaag

Naar het einde van de tijdelijke aanduiding of notities gaan.

COMMAND + end

Naar boven

Inhoud op iPad selecteren

Dit wilt u doen

Drukt u op

Het teken rechts selecteren.

Shift+Pijl-rechts

Het teken links selecteren.

Shift+Pijl-links

Het woord rechts selecteren.

Shift + COMMAND + pijl-rechts

Het woord links selecteren.

Shift + COMMAND + pijl-links

Eén regel hoger selecteren.

Shift + pijl-omhoog

Eén regel lager selecteren.

Shift+Pijl-omlaag

Eén alinea hoger selecteren.

Shift + COMMAND + pijl-omlaag

Eén alinea lager selecteren.

Shift + COMMAND + pijl-omlaag

Alles binnen de tijdelijke aanduiding of notitie selecteren.

COMMAND +A

Selecteren vanaf de huidige positie tot het begin van de regel.

Shift + COMMAND + pijl-links

Selecteren vanaf de huidige positie tot het einde van de regel.

Shift + COMMAND + pijl-rechts

Naar boven

Presentaties op een iPhone bewerken en opmaken

Dit wilt u doen

Sneltoets

De laatste actie ongedaan maken.

apple cmd-symbool +Z

De laatste bewerking herhalen

Shift + apple cmd-symbool

Geselecteerde inhoud knippen.

apple cmd-symbool +X

Geselecteerde inhoud kopiëren.

apple cmd-symbool +C

Gekopieerde of geknipte inhoud plakken.

apple cmd-symbool +V

Selecteer alles.

apple cmd-symbool +A

Geselecteerde inhoud vet maken

apple cmd-symbool +B

Geselecteerde inhoud cursief maken.

apple cmd-symbool +I

Geselecteerde inhoud onderstrepen.

apple cmd-symbool +U

Naar boven

Navigeren en tekst selecteren in een tekstvak op een iPhone

Dit wilt u doen

Sneltoets

Selecteer tekst.

Shift + Pijl-links of pijl-rechts of SHIFT + pijl-omhoog of pijl-omlaag

Cursor één woord naar rechts verplaatsen.

Option+Pijl-rechts

De cursor één woord naar links verplaatsen

Option+Pijl-links

De cursor naar het begin van het tekstvak verplaatsen.

apple cmd-symbool +Pijl-omhoog

Cursor naar het eind van het tekstvak verplaatsen.

apple cmd-symbool +Pijl-omlaag

De cursor naar het begin van de huidige regel verplaatsen.

apple cmd-symbool +Pijl-links

Cursor naar het einde van de huidige regel verplaatsen.

apple cmd-symbool +Pijl-rechts

Selecteer woord links.

Shift + Option + Pijl-links

Selecteer woord rechts.

Shift + Option + pijl-rechts

Selecteren vanaf de huidige positie tot het begin van het document.

Shift + apple cmd-symbool + pijl-omlaag

Selecteren vanaf de huidige positie tot het einde van het document.

Shift + apple cmd-symbool + pijl-omlaag

Selecteren vanaf de huidige positie tot het begin van de regel.

Shift + apple cmd-symbool + pijl-links

Selecteren vanaf de huidige positie tot het einde van de regel.

Shift + apple cmd-symbool + pijl-rechts

Naar boven

Zie ook

PowerPoint Help en ondersteuning

Ondersteuning voor toegankelijkheid voor PowerPoint

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in PowerPoint

In dit artikel worden de sneltoetsen in de maak modus van PowerPoint voor Android beschreven.

Notities: 

 • Als u al bekend bent met toetsenbordsneltoetsen op uw Windows-computer, worden ook de toetsencombinaties met PowerPoint voor Android ook op een extern toetsenbord gebruikt. De sneltoetsen in dit artikel zijn de enige die werken in deze versie van PowerPoint.

 • Als u snel een sneltoets wilt vinden, kunt u de zoekfunctie gebruiken. Druk op Ctrl+F en typ vervolgens uw zoektermen.

De presentatie bewerken en opmaken

Dit wilt u doen

Sneltoets

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste bewerking herhalen

Ctrl+Y

De geselecteerde inhoud knippen (en naar het Klembord kopiëren).

Ctrl+X

De geselecteerde inhoud naar het Klembord kopiëren.

Ctrl+C

Gekopieerde of geknipte inhoud plakken.

Ctrl+V

Selecteer alles.

Ctrl+A

Geselecteerde inhoud vet maken

Ctrl+B

Geselecteerde inhoud cursief maken.

Ctrl+I

Geselecteerde inhoud onderstrepen.

Ctrl+U

De presentatie opslaan of synchroniseren.

Ctrl+S

Opmaak kopiëren.

Ctrl+Shift+C

Selecteer tekst.

Shift + Pijl-links of pijl-rechts of SHIFT + pijl-omhoog of pijl-omlaag

Zie ook

PowerPoint Help en ondersteuning

Ondersteuning voor toegankelijkheid voor PowerPoint

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in PowerPoint

In dit artikel worden de sneltoetsen beschreven in de maak modus van PowerPoint Mobile in Windows 10.

Notities: 

 • Als u al bekend bent met toetsenbordsneltoetsen op uw Windows-computer, worden ook de toetsencombinaties met PowerPoint Mobile ook op een extern toetsenbord gebruikt. De sneltoetsen in dit artikel zijn de enige die werken in deze versie van PowerPoint.

 • Als u snel een sneltoets wilt vinden, kunt u de zoekfunctie gebruiken. Druk op Ctrl+F en typ vervolgens uw zoektermen.

De presentatie bewerken en opmaken

Dit wilt u doen

Sneltoets

Open een presentatie.

Ctrl+O

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste bewerking herhalen

Ctrl+Y

De geselecteerde inhoud knippen (en naar het Klembord kopiëren).

Ctrl+X

De geselecteerde inhoud naar het Klembord kopiëren.

Ctrl+C

Gekopieerde of geknipte inhoud plakken.

Ctrl+V

Selecteer alles.

Ctrl+A

Geselecteerde inhoud vet maken

Ctrl+B

Dupliceren (werkt niet voor diaminiaturen).

Ctrl+D

Geselecteerde inhoud cursief maken.

Ctrl+I

Geselecteerde inhoud onderstrepen.

Ctrl+U

Geselecteerde inhoud groeperen.

Ctrl+G

Geselecteerde inhoud uitvullen.

Ctrl+J

Geselecteerde inhoud links uitlijnen.

Ctrl+L

Geselecteerde inhoud rechts uitlijnen

Ctrl+R

Geselecteerde inhoud centreren.

Ctrl+E

De presentatie opslaan of synchroniseren.

Ctrl+S

Naar vorige dia gaan.

Page Up

Naar volgende dia gaan.

Page Down

Geselecteerde inhoud verwijderen.

Verwijderen

Diavoorstelling starten.

F5

De diavoorstelling starten vanaf de huidige positie.

Shift+F5

Notities weergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+H

De opmaak van de geselecteerde inhoud kopiëren.

Ctrl+Shift+C

Selecteer tekst.

Shift + Pijl-links of pijl-rechts of SHIFT + pijl-omhoog of pijl-omlaag

Door de zwevende vormen bladeren, zoals tekstvakken of afbeeldingen.

CTRL + ALT + 5 en druk vervolgens meerdere keren op de tab-toets

De navigatie voor zwevende vormen sluiten en terugkeren naar de normale navigatie.

Esc

Zie ook

PowerPoint Help en ondersteuning

Ondersteuning voor toegankelijkheid voor PowerPoint

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in PowerPoint

In dit artikel worden de sneltoetsen beschreven in de maak modus van PowerPoint voor het web in Windows.

Notities: 

 • Als u snel een sneltoets wilt vinden, kunt u de zoekfunctie gebruiken. Druk op Ctrl+F en typ vervolgens uw zoektermen.

 • Als u PowerPoint voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint voor het web in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint voor het web.

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

De volgende tabel bevat de toetscombinaties die u waarschijnlijk vaak in PowerPoint voor het web zult gebruiken.

Dit wilt u doen

Sneltoets

Een nieuwe dia invoegen (met de focus in het deelvenster Miniaturen).

Ctrl+M

Geselecteerde tekst, dia of object verwijderen.

Verwijderen

Een shape verplaatsen.

Pijltoetsen

Naar de volgende dia gaan.

Page down-toets

Naar de vorige dia gaan.

Page up-toets

De diavoorstelling afsluiten.

Esc

Naar boven

Alleen met het toetsenbord navigeren

Als u de focus naar een ander onderdeel van de interface van PowerPoint voor het web wilt verplaatsen (bijvoorbeeld van het lint naar het deelvenster Miniaturen), gebruikt u Ctrl+F6 om vooruit te gaan of Ctrl+Shift+F6 om achteruit te gaan en om de focus naar of weg van de inhoud van een dia te verplaatsen. Als u door opdrachten in PowerPoint voor het web wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets om vooruit te gaan, op Shift+Tab om achteruit te gaan en op Enter om iets te selecteren of te bevestigen.

Tip: Als u snel een actie wilt uitvoeren vanuit de bewerkingsweergave, verplaatst u de focus naar het zoekveld uitleg door op Alt + Q te drukken en typt u vervolgens de gewenste actie of optie. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag en vervolgens op ENTER.

In de leesweergavebevindt zich boven aan het scherm een horizontale lijst met opties boven het document. Druk op de tab-toets totdat de rij met opties de focus heeft en druk vervolgens op de tabtoets om door de opties te lopen. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

Als u wilt overschakelen naar de bewerkingsweergave, gaat u naar de optie presentatie bewerken , drukt u op ENTER en selecteert u bewerken in PowerPoint voor het web.

Het lint in de bewerkingsweergavebevat de strook boven aan het PowerPoint voor het web venster. Het lint is onderverdeeld in tabbladen. Op elk tabblad ziet u een andere set hulpmiddelen en functies, bestaan uit groepen, en elke groep bevat een of meer opties. Als u de focus naar het lint wilt verplaatsen, drukt u op Alt + Windows-logo toets. U kunt ook herhaaldelijk op CTRL + F6 drukken totdat het lint de focus heeft.

Andere toetscombinaties voor het gebruik van het lint zijn:

 • Druk op Tab of Shift+Tab om tussen tabbladen te schakelen.

 • Druk op Enter om het lint te openen voor het huidig geselecteerde tabblad.

 • Druk op de tab-toets of SHIFT + TAB om tussen de opties op het lint te navigeren.

Opties worden op verschillende manieren geactiveerd, afhankelijk van het type optie:

 • Als de geselecteerde optie een knop of een splitsknop is, drukt u op de spatiebalk om deze te activeren.

 • Druk op de toets pijl-omlaag om de lijst te openen als de geselecteerde optie een lijst is (bijvoorbeeld de lijst met lettertypen ) om de lijst te openen. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om tussen de items te navigeren. Wanneer de focus zich op het gewenste item bevindt, drukt u op ENTER om het te selecteren.

 • Als de geselecteerde optie een galerie is, drukt u op de tab-toets om naar de optie meer voor de galerie te gaan en drukt u vervolgens op ENTER om de galerie te openen. Druk op de tabtoets om door de items te lopen en druk op Enter als u er een wilt selecteren.

Naar boven

Navigeren in de leesweergave

Dit wilt u doen

Sneltoets

Naar de volgende dia gaan.

N

Naar de vorige dia gaan.

P

Naar een specifieke dia gaan.

G, typ het dianummer, druk op de tab-toets en druk vervolgens op ENTER.

Naar boven

Navigeren in de weergave Diavoorstelling

Dit wilt u doen

Sneltoets

Naar de volgende dia gaan.

N

Naar de vorige dia gaan.

P

Naar een specifieke dia gaan.

G, typ het dianummer, druk op de tab-toets en druk vervolgens op ENTER.

Bijschriften of ondertitels in-of uitschakelen

J

Diavoorstelling afsluiten.

Esc

Naar boven

Navigeren in het lint en deelvensters in de bewerkingsweergave

Druk op CTRL + F6 om door de oriëntatiepunten in PowerPoint voor het web te navigeren.

Dit wilt u doen

Sneltoets

Navigeren in het diavenster, het Comments deelvenster opmerkingen , de statusbalk, de titelbalk, het lint en het deelvenster Miniaturen.

Ctrl+F6

In omgekeerde volgorde navigeren, in het diavenster, in het deelvenster Miniaturen, het lint, de titelbalk, de statusbalk, het notitie venster en het opmerkingen venster.

Shift+Ctrl+F6

Naar een ander tabblad op het lint gaan.

Tabtoets, Enter

De momenteel geselecteerde lint optie uitvoeren.

Enter

Door de opdrachten op het lint navigeren.

Tabtoets

Door groepen functies op het lint navigeren.

Ctrl + pijl-links of pijl-rechts

Naar boven

Dia's bewerken

Dit wilt u doen

Druk op

Nieuwe dia maken na geselecteerde miniatuur.

Ctrl+M

Van links naar rechts door tijdelijke aanduidingen op een dia navigeren.

Tabtoets

De huidige tijdelijke aanduiding selecteren of bewerken.

Enter of F2

Tekst bewerken in een tijdelijke aanduiding beëindigen.

F2

Meerdere enkelvoudige objecten selecteren.

Ctrl+klikken of Shift+klikken

Meerdere objecten selecteren.

Klik met de muis terwijl u de muisknop ingedrukt houdt, Shift + slepen of Ctrl + slepen met de muis

Alle objecten op een pagina selecteren.

Ctrl+A

Alle tekst in het actieve tekstvak selecteren.

Ctrl+A

Kopieer een dia.

Ctrl+C

Een dia plakken.

Ctrl+V

De meest recente actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De meest recente actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

Dia één positie omhoog verplaatsen (vanuit deelvenster Miniaturen).

Ctrl+pijl-omhoog

Dia één positie omlaag verplaatsen (vanuit het deelvenster Miniaturen).

Ctrl+pijl-omlaag

Dia naar de eerste positie verplaatsen (vanuit het deelvenster Miniaturen).

CTRL + SHIFT + pijl-omhoog

Dia naar de laatste positie verplaatsen (vanuit het deelvenster Miniaturen).

CTRL + SHIFT + pijl-omlaag

Kleinere tekengrootte.

CTRL + vierkante haak openen ([)

Tekengrootte vergroten.

CTRL + vierkante haak rechts (])

Naar boven

De invoegpositie verplaatsen binnen tijdelijke aanduidingen en notities

Dit wilt u doen

Sneltoets

Eén teken naar rechts gaan.

Toets pijl-rechts

Eén teken naar links gaan.

Toets pijl-links

Eén woord naar rechts gaan.

Ctrl+pijl-rechts

Eén woord naar links gaan.

Ctrl+pijl-links

Eén regel naar boven verplaatsen.

Toets pijl-omhoog

Eén regel naar beneden verplaatsen.

Toets pijl-omlaag

De invoegpositie één alinea omhoog verplaatsen.

Ctrl+pijl-omhoog

De invoegpositie één alinea omlaag verplaatsen.

Ctrl+pijl-omlaag

Naar het begin van een regel verplaatsen.

Home

Naar het einde van een regel gaan.

End

Naar het begin van een tijdelijke aanduiding of notities gaan.

Ctrl+Home

Naar het eind van een tijdelijke aanduiding of notities gaan.

Ctrl+End

Naar boven

Inhoud selecteren

Handeling

Drukt u op

Het teken rechts selecteren.

Shift+Pijl-rechts

Het teken links selecteren.

Shift+Pijl-links

Het woord rechts selecteren.

Shift + Ctrl + pijl-rechts

Het woord links selecteren.

Shift + Ctrl + pijl-links

Eén regel hoger selecteren.

Shift + pijl-omhoog

Eén regel lager selecteren.

Shift+Pijl-omlaag

Eén alinea hoger selecteren.

Shift + Ctrl + pijl-omhoog

Eén alinea lager selecteren.

Shift + Ctrl + pijl-omlaag

Tot het begin van de alinea selecteren.

Shift+Home

Tot het einde van de alinea selecteren.

Shift+End

Tot het begin van een tijdelijke aanduiding of notities selecteren.

Shift+Ctrl+Home

Tot het eind van een tijdelijke aanduiding of notities selecteren.

Shift+Ctrl+End

Alles binnen de tijdelijke aanduiding of notitie selecteren.

Ctrl+A

Naar boven

Tekst bewerken

Actie

Druk op

Wijzigingen opslaan.

PowerPoint voor het web slaat wijzigingen automatisch op.

De geselecteerde tekst knippen.

Ctrl+X

De geselecteerde tekst kopiëren.

Ctrl+C

Tekst plakken.

Ctrl+V

Tekst plakken, niet opgemaakt.

Ctrl+Shift+V

Hyperlink invoeren

Ctrl+K

De laatste wijziging ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste ongedaan gemaakte bewerking opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

De geselecteerde alinea links uitvullen (links uitlijnen).

Ctrl+J

Naar boven

Een geselecteerde shape verplaatsen

Dit wilt u doen

Sneltoets

De shape naar rechts verschuiven.

Toets pijl-rechts

De shape naar links verschuiven.

Toets pijl-links

De shape omhoog verschuiven.

Toets pijl-omhoog

De shape omlaag verschuiven.

Toets pijl-omlaag

Naar boven

Een geselecteerde shape schikken

Dit wilt u doen

Sneltoets

De shape naar de achtergrond verplaatsen.

CTRL + SHIFT + vierkante haak openen ([)

De shape naar achteren verplaatsen.

CTRL + vierkante haak openen ([)

De shape naar de voorgrond verplaatsen.

CTRL + SHIFT + vierkante haak rechts (])

De shape naar voren verplaatsen.

CTRL + vierkante haak rechts (])

Naar boven

Tekst opmaken

Gewenste actie

Sneltoets

Geselecteerde tekst vet maken.

Ctrl+B

Geselecteerde tekst cursief maken.

Ctrl+I

Geselecteerde tekst onderstrepen.

Ctrl+U

Geselecteerde tekst links uitlijnen.

Ctrl+L

Geselecteerde tekst rechts uitlijnen.

Ctrl+R

Geselecteerde tekst centreren.

Ctrl+E

Naar boven

Werken met opdrachten

Met uitzondering van de snelkoppeling ' een nieuwe opmerking toevoegen ', worden de sneltoetsen in de onderstaande tabel alleen weergegeven als het deelvenster opmerkingen actueel is en de focus heeft.

Dit wilt u doen

Druk op

Een nieuwe opmerking toevoegen.

Ctrl+Alt+M

Ga naar de volgende thread met opmerkingen.

Toets pijl-omlaag

Ga naar de vorige thread met opmerkingen.

Toets pijl-omhoog

Breid een thread met opmerkingen uit wanneer deze de focus heeft.

Toets pijl-rechts

Een thread met opmerkingen samenvouwen

Toets pijl-links

Naar het volgende bericht in een thread met opmerkingen gaan.

Toets pijl-omlaag

Naar het vorige antwoord in een thread of de bovenliggende opmerking gaan.

Toets pijl-omhoog

Sluit het opmerkingen venster.

Tabtoets

De focus verplaatsen naar het vak beantwoorden.

Tabtoets

Een bovenliggende opmerking/antwoord bewerken (wanneer de focus zich op de bovenliggende opmerking/antwoord bevindt).

Tabtoets

Plaats een opmerking of antwoord of sla een bewerking op.

Ctrl+Enter

Een concept opmerking of antwoord of bewerken verwijderen.

Esc

Vouw een thread met opmerkingen uit via de knop meer antwoorden weergeven op de thread.

Tabtoets

Naar boven

Zie ook

PowerPoint Help en ondersteuning

Ondersteuning voor toegankelijkheid voor PowerPoint

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in PowerPoint

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×