Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Veel gebruikers vinden dat ze efficiënter kunnen werken met een extern toetsenbord met toetscombinaties voor Excel. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap werken de sneltoetsen mogelijk makkelijker dan het touchscreen en zijn ze een belangrijk alternatief voor de muis. 

Notities: 

 • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Een plusteken (+) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen tegelijk moet drukken.

 • Een komma (,) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen na elkaar moet drukken.

In dit artikel worden de toetscombinaties, functietoetsen en andere veelgebruikte sneltoetsen in Excel voor Windows beschreven.

Notities: 

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

In deze tabel worden de meestgebruikte sneltoetsen in Excel beschreven.

Handeling

Druk op

Werkmap sluiten.

Ctrl+W

Werkmap openen.

Ctrl+O

Naar het tabblad Start gaan.

Alt+H

Werkmap opslaan.

Ctrl+S

Selectie kopiëren.

Ctrl+C

Selectie plakken.

Ctrl+V

Recente actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

Celinhoud verwijderen.

Verwijderen

Een opvulkleur kiezen.

Alt+R, H1

Selectie knippen.

Ctrl+X

Ga naar het tabblad Invoegen

Alt+N

De opmaak Vet toepassen

Ctrl+B

Celinhoud centreren.

Alt+R, ER

Naar het tabblad Pagina-indeling gaan.

Alt+P

Naar het tabblad Gegevensbestanden gaan.

Alt+A

Naar het tabblad Weergave gaan.

Alt+W

Het snelmenu openen.

Shift+F10 of

Windows-menutoets

Randen toevoegen.

Alt+R, AR

Kolom verwijderen.

Alt+R, BD

Naar het tabblad Formule gaan.

Alt+M

De geselecteerde rijen verbergen.

Ctrl+9

De geselecteerde kolommen verbergen.

Ctrl+0

Naar boven

Toetscombinaties op het lint

Op het lint zijn gerelateerde opties gegroepeerd op tabbladen. Op het tabblad Start bevat de groep Getal bijvoorbeeld de opdracht Getalnotatie. Druk op de Alt-toets om de sneltoetsen van het lint, de zogenaamde Toetstips, als letters in kleine afbeeldingen weer te geven naast de tabbladen en opties, zoals in de onderstaande afbeelding.

Toetstips op het Excel -lint.

U kunt de letters van de Toetstips combineren met de Alt-toets om sneltoetsen, genaamd Toegangstoetsen, te maken voor de lintopties. Druk bijvoorbeeld op ALT+H om het tabblad Start te openen en druk op Alt+Q om naar het veld Uitleg of Zoeken te gaan. Druk nogmaals op Alt om Toetstips te zien voor de opties voor het geselecteerde tabblad.

Afhankelijk van de versie van Microsoft 365 die u gebruikt, kan het tekstveld Zoeken bovenaan het app-venster ook Uitleg heten. De ervaring van deze functies grotendeels gelijk, maar de opties en zoekresultaten kunnen verschillen.

In nieuwere versies vanOffice werken de meeste van de oude alt-toetsmenusneltoetsen ook nog steeds. U moet echter wel de volledige sneltoets kennen. Druk bijvoorbeeld op Alt en vervolgens op een van de oude menutoetsen, bijvoorbeeld E (Bewerken), V (Weergeven), I (Invoegen), enzovoort. Er verschijnt een mededeling dat u een toegangstoets gebruikt uit een oudere versie van Microsoft 365. Als u de volgorde van de toetsencombinatie kent, dan kunt u doorgaan en deze gebruiken. Als u de volgorde niet weet, drukt u op Esc en gebruikt u in plaats daarvan Toetstips.

Toegangstoetsen voor linttabbladen gebruiken

Druk op een van de volgende toegangstoetsen als u direct naar een tabblad op het lint wilt gaan. Er kunnen extra tabbladen verschijnen, afhankelijk van uw selectie in het werkblad.

Handeling

Druk op

Naar het vak Uitleg of Zoeken op het lint gaan en een zoekterm voor hulp of Help-inhoud typen.

Alt+Q, gevolgd door de zoekterm.

Het menu Bestand openen.

Alt+F

Het tabblad Start openen, tekst en getallen opmaken en de zoekfunctie gebruiken.

Alt+H

Het tabblad Invoegen openen en draaitabellen, grafieken, invoegtoepassingen, Sparklines, afbeeldingen, vormen, kopteksten of tekstvakken invoegen.

Alt+N

Het tabblad Pagina-indeling openen en werken met thema's, pagina-instelling, schaal en uitlijning.

Alt+P

Het tabblad Formules openen en functies en berekeningen invoegen, volgen en aanpassen.

Alt+M

Het tabblad Gegevens openen en verbinding maken en werken met gegevens en deze sorteren, filteren en analyseren.

Alt+A

Het tabblad Controleren openen en de spelling controleren, notities en discussielijnen in opmerkingen toevoegen en werkbladen en werkmappen beveiligen.

Alt+R

Het tabblad Beeld openen en voorbeelden van pagina-einden en -indelingen bekijken, rasterlijnen en koppen weergeven en verbergen, de zoomvergroting instellen, vensters en deelvensters beheren en macro's weergeven.

Alt+W

Naar boven

Werken met het lint via het toetsenbord

Dit wilt u doen

Druk op

Het actieve tabblad van het lint selecteren en de toegangstoetsen activeren.

Alt of F10. Gebruik toegangstoetsen of pijltoetsen om naar een ander tabblad te gaan.

Verplaats de focus naar opdrachten op het lint of het deelvenster van de invoegtoepassing.

Tab of Shift+Tab

De focus omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen tussen de items op het lint

Pijltoetsen

Knopinfo weergeven voor het lintelement dat momenteel de focus heeft.

Ctrl+Shift+F10

Een geselecteerde knop activeren.

Spatiebalk of Enter

De lijst voor een geselecteerde opdracht openen.

Toets pijl-omlaag

Het menu voor een geselecteerde knop openen.

Alt+toets pijl-omlaag

Naar de volgende opdracht gaan als een menu of submenu is geopend.

Toets pijl-omlaag

Het lint uit- of samenvouwen

Ctrl+F1

Een snelmenu openen.

Shift+F10

Of, op een Windows-toetsenbord, de Windows-menutoets (meestal tussen de rechter Alt Gr- en Ctrl-toetsen)

Naar het submenu gaan wanneer een hoofdmenu is geopend of geselecteerd.

Toets pijl-links

Overstappen van de ene groep besturingselementen naar de andere.

Ctrl+pijl-links of pijl-rechts

Naar boven

Sneltoetsen voor het navigeren in cellen

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Naar de vorige cel in een werkblad of de vorige optie in een dialoogvenster gaan.

Shift+Tab

Eén cel omhoog gaan in een werkblad.

Toets pijl-omhoog

Eén cel omlaag gaan in een werkblad.

Toets pijl-omlaag

Eén cel naar links gaan in een werkblad.

Toets pijl-links

Eén cel naar rechts gaan in een werkblad.

Toets pijl-rechts

Naar de rand van het huidige gegevensgebied in een werkblad gaan.

Ctrl+pijltoets

De Eindmodus activeren, naar de volgende niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel gaan en Eindmodus uitschakelen. Als de cellen leeg zijn, gaat u naar de laatste cel in de rij of kolom.

End, pijltoets

Naar de laatste cel, in de rechterbenedenhoek, van een werkblad gaan.

Ctrl+End

De selectie cellen uitbreiden tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechterbenedenhoek).

Ctrl+Shift+End

Naar de cel in de linkerbovenhoek van het venster gaan als Scroll Lock is ingeschakeld.

Home+Scroll Lock

Naar het begin van een werkblad gaan.

Ctrl+Home

Eén cel omlaag gaan in een werkblad.

Page Down

Naar het volgende blad in een werkmap gaan.

Ctrl+Page Down

Eén scherm naar rechts gaan in een werkblad.

Alt+Page Down

Eén scherm omhoog gaan in een werkblad.

Page Up

Eén scherm naar links gaan in een werkblad.

Alt+Page Up

Naar het vorige blad in een werkmap gaan.

Ctrl+Page Up

Eén cel naar rechts gaan in een werkblad. Of, in een beveiligd werkblad: tussen ontgrendelde cellen schakelen.

Tabtoets

Open de lijst met opties voor gegevensvalidatie in een cel waarop de optie gegevensvalidatie is toegepast.

Alt+toets pijl-omlaag

Door zwevende vormen bladeren, zoals tekstvakken of afbeeldingen.

Ctrl+Alt+5 en druk vervolgens meerdere keren op de Tab-toets

De navigatie voor zwevende vormen sluiten en terugkeren naar de normale navigatie.

Esc

Horizontaal schuiven.

Ctrl+Shift en schuif vervolgens met het muiswiel omhoog om naar links te gaan, omlaag om naar rechts te gaan

Inzoomen.

Ctrl+Alt+gelijkteken ( = )

 Uitzoomen.

Ctrl+Alt+minteken (-)

Naar boven

Sneltoetsen voor het opmaken van cellen

Dit wilt u doen

Druk op

Het dialoogvenster Cellen opmaken openen.

Ctrl+1

Lettertypen opmaken in het dialoogvenster Cellen opmaken.

Ctrl+Shift+F of Ctrl+Shift+P

De actieve cel bewerken en de invoegpositie naar het einde van de inhoud verplaatsen. Als bewerken is uitgeschakeld voor de cel, verplaatst u de invoegpositie naar de formulebalk. Bij het bewerken van een formule schakelt u de Point-modus in of uit zodat u de pijltoetsen kunt gebruiken om een verwijzing te maken.

F2

Een notitie invoegen.

Een notitie bij een cel openen en bewerken.

Shift+F2

Shift+F2

Een discussielijn in opmerkingen invoegen.

Een discussielijn in opmerkingen openen en erop reageren.

Ctrl+Shift+F2

Ctrl+Shift+F2

Het dialoogvenster Invoegen openen om lege cellen in te voegen.

Ctrl+Shift+plusteken (+)

Het dialoogvenster Verwijderen voor het verwijderen van geselecteerde cellen openen.

Ctrl+Minteken (-)

De huidige tijd invoeren.

Ctrl+Shift+dubbele punt (:)

De huidige datum invoeren.

Ctrl+puntkomma (;)

Schakelen tussen de weergave van celwaarden of formules in het werkblad.

Ctrl+accent grave (`)

Een formule uit de cel boven de actieve cel kopiëren naar de cel of formulebalk.

Ctrl+apostrof (')

De geselecteerde cellen verplaatsen.

Ctrl+X

De geselecteerde cellen kopiëren.

Ctrl+C

De inhoud op de invoegpositie plakken en een selectie vervangen.

Ctrl+V

Het dialoogvenster Plakken speciaal openen.

Ctrl+Alt+V

De opmaak Cursief toepassen of verwijderen.

Ctrl+I of Ctrl+3

De opmaak Vet toepassen of verwijderen.

Ctrl+B of Ctrl+2

Tekst onderstrepen of onderstreping verwijderen.

Ctrl+U of Ctrl+4

Doorhalen toepassen of verwijderen.

Ctrl+5

Schakelen tussen het verbergen van objecten, het weergeven van objecten en het weergeven van tijdelijke aanduidingen voor objecten.

Ctrl+6

Een rand op de geselecteerde cellen toepassen.

Ctrl+Shift+ampersandteken (&)

De rand van de geselecteerde cellen verwijderen.

Ctrl+Shift+onderstrepingsteken (_)

De overzichtsknoppen weergeven of verbergen.

Ctrl+8

De inhoud en opmaak van de bovenste cel in een geselecteerd bereik kopiëren naar de cellen eronder. Hiervoor wordt de opdracht Omlaag doorvoeren gebruikt.

Ctrl+D

De getalnotatie Algemeen toepassen.

Ctrl+Shift+tildeteken (~)

De notatie Valuta met twee decimalen toepassen (negatieve getallen tussen haakjes).

Ctrl+Shift+dollarteken ($)

De Percentage-notatie zonder decimalen toepassen.

Ctrl+Shift+procentteken (%)

De getalnotatie Wetenschappelijk met twee decimalen toepassen.

Ctrl+Shift+caret-teken (^)

De notatie Datum met de dag, de maand en het jaar toepassen.

Ctrl+Shift+hekje (#)

De notatie Tijd met uren en minuten en AM of PM toepassen.

Ctrl+Shift+At-teken (@)

De notatie Getal met twee decimalen, het scheidingsteken voor duizendtallen en het minteken (-) voor negatieve waarden toepassen.

Ctrl+Shift+uitroepteken (!)

Het dialoogvenster Hyperlink invoegen openen.

Ctrl+K

De spelling controleren in het actieve werkblad of geselecteerde bereik.

F7

De opties voor Snelle analyse voor geselecteerde cellen met gegevens weergeven.

Ctrl+Q

Het dialoogvenster Tabel maken weergeven.

Ctrl+L of Ctrl+T

Het dialoogvenster Werkmapstatistieken openen.

Ctrl+Shift+G

Naar boven

Sneltoetsen in het dialoogvenster Plakken speciaal inExcel

In Excel kunt u een specifiek aspect van de gekopieerde gegevens plakken, zoals de opmaak of waarde, met behulp van de opties Plakken speciaal . Nadat u de gegevens hebt gekopieerd, drukt u op Ctrl+Alt+V of op Alt+E+S om het dialoogvenster Plakken speciaal te openen.

Dialoogvenster Plakken speciaal.

Tip: U kunt ook Start > Plakken > Plakken speciaal selecteren.

Als u een optie in het dialoogvenster wilt kiezen, drukt u op de onderstreepte letter van die optie. Druk bijvoorbeeld op de letter C om de optie Opmerkingen te kiezen.

Handeling

Druk op

Alle celinhoud en opmaak plakken.

A

Alleen de formules plakken die op de formulebalk zijn ingevoerd.

F

Alleen de waarden (niet de formules) plakken.

V

Alleen de gekopieerde opmaak plakken.

T

Alleen opmerkingen en notities plakken die aan de cel zijn gekoppeld.

C

Alleen de instellingen voor gegevensvalidatie uit gekopieerde cellen plakken.

N

Alle celinhoud en opmaak plakken uit gekopieerde cellen.

H

Alle celinhoud plakken zonder randen.

X

Alleen kolombreedten uit gekopieerde cellen plakken.

W

Alleen de opmaak van formules en getallen plakken uit gekopieerde cellen.

R

Alleen de opmaak van waarden (niet de formules) en getallen plakken uit gekopieerde cellen.

U

Naar boven

Sneltoetsen voor het maken van selecties en het uitvoeren van acties

Als u dit wilt doen

Druk op

Het hele werkblad selecteren.

Ctrl+A of Ctrl+Shift+spatiebalk

Het huidige en het volgende blad in een werkmap selecteren.

Ctrl+Shift+Page Down

Het huidige en het vorige blad in een werkmap selecteren.

Ctrl+Shift+Page Up

De selectie cellen met één cel uitbreiden.

Shift+pijltoets

De celselectie uitbreiden tot de laatste niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel. Als de volgende cel leeg is, wordt de selectie uitgebreid tot de volgende niet-lege cel.

Ctrl+Shift+pijltoets

De uitbreidingsmodus inschakelen en de pijltoetsen gebruiken om een selectie uit te breiden. Druk opnieuw om deze modus uit te schakelen.

F8

Een niet-aangrenzende cel of niet-aangrenzend bereik met behulp van de pijltoetsen toevoegen aan een celselectie.

Shift+F8

Een nieuwe regel beginnen in dezelfde cel.

Alt+Enter

Het geselecteerde celbereik vullen met de huidige invoer.

Ctrl+Enter

Celinvoer voltooien en de cel erboven selecteren.

Shift+Enter

Een hele kolom in een werkblad selecteren.

Ctrl+spatiebalk

Een hele rij in een werkblad selecteren.

Shift+spatiebalk

Alle objecten in een werkblad selecteren wanneer een object is geselecteerd.

Ctrl+Shift+spatiebalk

De celselectie uitbreiden tot het begin van het werkblad.

Ctrl+Shift+Home

Het huidige gebied selecteren als het werkblad gegevens bevat. Druk een tweede keer om het huidige gebied en de bijbehorende samenvattingsrijen te selecteren. Druk een derde keer om het hele werkblad te selecteren.

Ctrl+A of Ctrl+Shift+spatiebalk

Het huidige gebied rond de actieve cel selecteren.

Ctrl+Shift+sterretje (*)

De eerste opdracht in het menu selecteren als er een menu of submenu zichtbaar is.

Home

De laatste opdracht of actie herhalen, indien mogelijk.

Ctrl+Y

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

Gegroepeerde rijen of kolommen uitvouwen.

Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl u de samengevouwen items aanwijst en schuif omlaag.

Gegroepeerde rijen of kolommen samenvouwen.

Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl u de uitgevouwen items aanwijst en schuif omhoog.

Naar boven

Sneltoetsen voor het werken met gegevens, functies en de formulebalk

Als u dit wilt doen

Druk op

Knopinfo in- of uitschakelen voor het rechtstreeks controleren van formules in de formulebalk of in de cel die u bewerkt.

Ctrl+Alt+P

De actieve cel bewerken en de invoegpositie naar het einde van de inhoud verplaatsen. Als bewerken is uitgeschakeld voor de cel, verplaatst u de invoegpositie naar de formulebalk. Bij het bewerken van een formule schakelt u de Point-modus in of uit zodat u de pijltoetsen kunt gebruiken om een verwijzing te maken.

F2

De formulebalk uit- of samenvouwen.

Ctrl+Shift+U

Invoer in de cel of formulebalk annuleren.

Esc

Invoer in de formulebalk voltooien en de cel eronder selecteren.

Enter

De cursor naar het einde van de tekst verplaatsen in de formulebalk.

Ctrl+End

Alle tekst in de formulebalk vanaf de cursorpositie tot het einde selecteren.

Ctrl+Shift+End

Alle werkbladen in de geopende werkmappen berekenen.

F9

Het actieve werkblad berekenen.

Shift+F9

Alle werkbladen in de geopende werkmappen berekenen, ongeacht of de werkbladen sinds de laatste berekening zijn gewijzigd.

Ctrl+Alt+F9

Afhankelijke formules controleren en vervolgens alle cellen in de geopende werkmappen berekenen, inclusief cellen die niet zijn gemarkeerd voor berekening.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Het menu of bericht voor een knop Foutcontrole weergegeven.

Alt+Shift+F10

Het dialoogvenster Functieargumenten weergeven als de invoegpositie zich rechts van een functienaam in een formule bevindt.

Ctrl+A

Argumentnamen en haakjes invoegen als de invoegpositie zich rechts van de functienaam in een formule bevindt.

Ctrl+Shift+A

De formule AutoSom invoegen

Alt+gelijkteken ( = )

Snel aanvullen aanroepen om automatisch patronen te herkennen in aangrenzende kolommen en de huidige kolom te vullen

Ctrl+E

Door alle combinaties van absolute en relatieve verwijzingen bladeren wanneer een celverwijzing of -bereik is geselecteerd.

F4

Een functie invoegen.

Shift+F3

De waarde van de cel boven de actieve cel kopiëren naar de cel of formulebalk.

Ctrl+Shift+Rechte aanhalingstekens (")

Een ingesloten grafiek op basis van de gegevens in het huidige bereik maken.

Alt+F1

In een apart Grafiek-blad een grafiek maken op basis van de gegevens in het huidige bereik.

F11

Een naam definiëren die in verwijzingen moet worden gebruikt.

Alt+M, M, D

Een naam plakken vanuit het dialoogvenster Naam plakken (als er namen zijn gedefinieerd in de werkmap).

F3

Naar het eerste veld in de volgende record van een gegevensformulier gaan.

Enter

Een macro maken, uitvoeren, bewerken of verwijderen.

Alt+F8

De Microsoft Visual Basic for Applications Editor openen.

Alt+F11 

De Power Query-editor openen

Alt+F12

Naar boven

Sneltoetsen voor het vernieuwen van externe gegevens

Gebruik de volgende sleutels om gegevens uit externe gegevensbronnen te vernieuwen.

Handeling

Druk op

Een vernieuwingsbewerking stoppen.

Esc

Gegevens vernieuwen in het huidige werkblad.

Ctrl+F5

Alle gegevens in de werkmap vernieuwen.

Ctrl+Alt+F5

Naar boven

Toetscombinaties voor Power Pivot

Gebruik de volgende sneltoetsen met Power Pivot in Microsoft 365 en Office.

Handeling

Druk op

Opent het contextmenu voor de geselecteerde cel, kolom of rij.

Shift+F10

Selecteert de hele tabel.

Ctrl+A

Kopieert de geselecteerde gegevens.

Ctrl+C

Verwijdert de tabel.

Ctrl+D

Verplaatst de tabel.

Ctrl+M

Wijzigt de naam van een tabel.

Ctrl+R

Slaat het bestand op.

Ctrl+S

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

Selecteert de huidige kolom.

Ctrl+spatiebalk

Selecteert de huidige rij.

Shift + spatiebalk

Selecteert alle cellen van de huidige locatie tot en met de laatste cel van de kolom.

Shift+Page Down

Selecteert alle cellen van de huidige locatie tot en met de eerste cel van de kolom.

Shift+Page Up

Selecteert alle cellen van de huidige locatie tot en met de laatste cel van de rij.

Shift+End

Selecteert alle cellen van de huidige locatie tot en met de eerste cel van de rij.

Shift+Home

Gaat naar de vorige tabel.

Ctrl+Page Up

Gaat naar de volgende tabel.

Ctrl+Page Down

Gaat naar de eerste cel in de linkerbovenhoek van de geselecteerde tabel.

Ctrl+Home

Gaat naar de laatste cel in de rechterbenedenhoek van de geselecteerde tabel.

Ctrl+End

Gaat naar de eerste cel van de geselecteerde rij.

Ctrl+pijl-links

Gaat naar de laatste cel van de geselecteerde rij.

Ctrl+pijl-rechts

Gaat naar de eerste cel van de geselecteerde kolom.

Ctrl+pijl-omhoog

Gaat naar de laatste cel van de geselecteerde kolom.

Ctrl+pijl-omlaag

Sluit het dialoogvenster of annuleert een proces, bijvoorbeeld een plakbewerking.

CTRL+Esc

Het dialoogvenster van het menu AutoFilter openen.

Alt+toets Pijl-omlaag

Het dialoogvenster Ga naar.

F5

Alle formules in het Power Pivot-venster opnieuw berekenen. Zie Formules in Power Pivot herberekenen voor meer informatie.

F9

 Naar boven

Functietoetsen

Toets

Beschrijving

F1

 • Alleen F1: het taakvenster Excel Help weergeven.

 • Ctrl+F1: het lint weergeven of verbergen.

 • Alt+F1: een ingesloten grafiek maken op basis van de gegevens in het huidige bereik.

 • Alt+Shift+F1: een nieuw werkblad invoegen.

 • Ctrl+Shift+F1: de modus Volledig scherm inschakelen

F2

 • Alleen F2: de actieve cel bewerken en de invoegpositie naar het einde van de inhoud verplaatsen. Of, als bewerken is uitgeschakeld voor de cel, wordt de invoegpositie naar de formulebalk verplaatst. Bij het bewerken van een formule schakelt u de Point-modus in of uit zodat u de pijltoetsen kunt gebruiken om een verwijzing te maken.

 • Shift+F2: een notitie bij een cel plaatsen of bewerken.

 • Met Ctrl+F2 geeft u het gebied voor afdrukvoorbeelden weer op het tabblad Afdrukken in de Backstage-weergave.

F3

 • Alleen F3: Het dialoogvenster Naam plakken weergeven. Alleen beschikbaar als er namen zijn gedefinieerd in de werkmap.

 • Shift+F3: het dialoogvenster Functie invoegen weergeven.

F4

 • Alleen F4: de laatste opdracht of actie herhalen, indien mogelijk.

  Wanneer u een celverwijzing of -bereik selecteert in een formule, bladert u met F4 door alle verschillende combinaties van absolute en relatieve verwijzingen.

 • Ctrl+F4: het geselecteerde werkmapvenster sluiten.

 • Alt+F4: Excel sluiten.

F5

 • Alleen F5: het dialoogvenster Ga naar weergeven.

 • Ctrl+F5: de venstergrootte van het geselecteerde werkmapvenster herstellen.

F6

 • Alleen F6: tussen het werkblad, het lint, het taakvenster en de besturingselementen voor In- en uitzoomen schakelen. Bij een gesplitst werkblad worden met F6 de gesplitste deelvensters meegenomen bij het schakelen tussen deelvenster en het lintgebied.

 • Shift+F6: tussen het werkblad, de knoppen voor In- en uitzoomen, het taakvenster en het lint schakelen.

 • Ctrl+F6: schakelen tussen twee Excel-vensters.

 • Ctrl+Shift+F6: schakelen tussen alle Excel-vensters.

F7

 • Alleen F7: het dialoogvenster Spelling openen om de spelling te controleren in het actieve werkblad of geselecteerde bereik.

 • Ctrl+F7: de opdracht Verplaatsen wordt uitgevoerd op het werkmapvenster als dit niet is gemaximaliseerd. Verplaats het venster met de pijltoetsen en druk op Enter als u klaar bent of op Esc als u wilt annuleren.

F8

 • Alleen F8: de modus Uitbreiden in- of uitschakelen. In de modus Uitbreiden verschijnt de tekst Selectie uitbreiden op de statusregel. Met behulp van de pijltoetsen breidt u de selectie uit.

 • Shift+F8: u kunt een niet-aangrenzende cel of niet-aangrenzend bereik met behulp van de pijltoetsen toevoegen aan een celselectie.

 • Ctrl+F8: de opdracht Formaat wijzigen uitvoeren als een werkmap niet is gemaximaliseerd.

 • Alt+F8: het dialoogvenster Macro weergeven om een macro te maken, uit te voeren, te bewerken of verwijderen.

F9

 • Alleen F9: alle werkbladen in de geopende werkmappen berekenen.

 • Shift+F9: het actieve werkblad berekenen.

 • Ctrl+Alt+F9: alle werkbladen in de geopende werkmappen berekenen, waarbij het niet uitmaakt of de werkbladen sinds de laatste berekening zijn gewijzigd.

 • Ctrl+Alt+Shift+F9: afhankelijke formules opnieuw controleren en vervolgens alle cellen in de geopende werkmappen berekenen, inclusief de cellen die niet zijn gemarkeerd voor berekening.

 • Ctrl+F9: het werkmapvenster tot een pictogram minimaliseren.

F10

 • Alleen F10: toetstips in- of uitschakelen. (Hetzelfde bereikt u door op Alt te drukken.)

 • Shift+F10: het snelmenu voor het geselecteerde item openen.

 • Alt+Shift+F10: het menu of bericht voor een knop Foutcontrole weergeven.

 • Ctrl+F10: het geselecteerde werkmapvenster maximaliseren of herstellen.

F11

 • Alleen F11: een grafiek maken op basis van de gegevens in het huidige bereik in een apart Grafiek-blad.

 • Shift+F11: een nieuw werkblad invoegen.

 • Alt+F11: de Microsoft Visual Basic For Applications Editor openen, waarin u een macro kunt maken met behulp van VBA (Visual Basic for Applications).

F12

 • Alleen F12: het dialoogvenster Opslaan als weergeven.

Naar boven

Andere handige sneltoetsen

Toets

Beschrijving

Alt

 • De toetstips (nieuwe sneltoetsen) op het lint weergeven.

Voorbeeld:

 • Met Alt, V, P schakelt u het werkblad naar de weergave Pagina-indeling.

 • Met Alt, V, O schakelt u het werkblad naar de weergave Normaal.

 • Met Alt, V, G schakelt u het werkblad naar de weergave Pagina-eindevoorbeeld.

Pijltoetsen

 • Eén cel omhoog, omlaag, naar links of naar rechts gaan in een werkblad.

 • Met Ctrl+pijltoets gaat u naar de rand van het huidige gegevensgebied in een werkblad.

 • Met Shift+pijltoets wordt de celselectie met één cel uitgebreid.

 • Als u op Ctrl+Shift+pijltoets drukt, wordt de celselectie uitgebreid tot de laatste niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel. Als de volgende cel leeg is, wordt hiermee de selectie uitgebreid tot de volgende niet-lege cel.

 • Met de toetsen Pijl-links of Pijl-rechts selecteert u het tabblad links of rechts wanneer het lint is geselecteerd. Als u een submenu hebt geopend of geselecteerd, schakelt u met deze pijltoetsen tussen het hoofdmenu en het submenu. Als u een linttabblad hebt geselecteerd, navigeert u met de pijltoetsen tussen de knoppen op het tabblad.

 • Met de toetsen Pijl-omlaag of Pijl-omhoog selecteert u de volgende of vorige opdracht als u een menu of submenu hebt geopend. Als u een linttabblad hebt geselecteerd, navigeert u met deze toetsen door de tabbladgroep.

 • In een dialoogvenster gaat u met pijltoetsen van de ene naar de andere optie in een geopende vervolgkeuzelijst of in een optiegroep.

 • Met de toetsen Pijl-omlaag of Alt+Pijl-omlaag opent u een geselecteerde vervolgkeuzelijst.

Backspace

 • Eén teken links van de invoegpositie verwijderen (in de formulebalk).

 • Hiermee wist u de inhoud van de actieve cel.

 • In de celbewerkingsmodus verwijdert u hiermee het teken links van de invoegpositie.

Delete

 • De celinhoud (gegevens en formules) verwijderen uit geselecteerde cellen zonder de opmaak, discussielijnen in opmerkingen of notities van de cellen te verwijderen.

 • In de celbewerkingsmodus verwijdert u hiermee het teken rechts van de invoegpositie.

End

 • Hiermee schakelt u de Eindmodus in of uit. In de Eindmodus drukt u op een pijltoets om naar de volgende niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel te gaan. De Eindmodus wordt automatisch uitgeschakeld als de pijltoets wordt ingedrukt. Druk opnieuw op End voordat u op de volgende pijltoets drukt. De Eind-modus wordt weergegeven op de statusbalk indien deze is ingeschakeld.

 • Als de cellen leeg zijn, gaat u naar de laatste cel in de rij of kolom wanneer u op End en vervolgens op een pijltoets drukt.

 • Met End selecteert u ook de laatste opdracht in een menu als er een menu of submenu wordt weergegeven.

 • Met Ctrl+End gaat u naar de laatste cel van een werkblad, in de laatste gebruikte rij van de meest rechtse gebruikte kolom. Als de cursor in de formulebalk staat, verplaatst u de cursor met Ctrl+End naar het einde van de tekst.

 • Met Ctrl+Shift+End wordt de selectie cellen uitgebreid tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechterbenedenhoek). Als de cursor in de formulebalk staat, selecteert u met Ctrl+Shift+End alle tekst in de formulebalk, vanaf de positie van de cursor tot het einde. Dit is niet van invloed op de hoogte van de formulebalk.

Enter

 • Celinvoer in een cel of op de formulebalk voltooien en de cel eronder selecteren (standaard).

 • In een gegevensformulier gaat u hiermee naar het eerste veld in de volgende record.

 • Een geselecteerd menu openen (druk op F10 om de menubalk te activeren) of de actie voor een geselecteerde opdracht uitvoeren.

 • De actie uitvoeren voor de standaardopdrachtknop in een dialoogvenster (de knop met de donkere rand, meestal de knop OK).

 • Met Alt+Enter begint u een nieuwe regel in dezelfde cel.

 • Met Ctrl+Enter voert u de huidige invoer door in het geselecteerde bereik.

 • Met Shift+Enter voltooit u de celinvoer en selecteert u de cel erboven.

Esc

 • De celinvoer annuleren (in een cel of op de formulebalk).

 • Een geopend menu of submenu, dialoogvenster of berichtvenster sluiten.

Home

 • Naar het begin van een rij in een werkblad gaan.

 • De invoegpositie verplaatsen naar de cel in de linkerbovenhoek van het venster als Scroll Lock is ingeschakeld.

 • Hiermee selecteert u de eerste opdracht in een menu als er een menu of submenu zichtbaar is.

 • Met Ctrl+Home gaat u naar het begin van een werkblad.

 • Met Ctrl+Shift+Home breidt u de celselectie uit tot het begin van het werkblad.

Page Down

 • De invoegpositie één scherm omlaag verplaatsen in een werkblad.

 • Met Alt+Page Down verplaatst u de invoegpositie één scherm naar rechts in een werkblad.

 • Met Ctrl+Page Down verplaatst u de invoegpositie naar het volgende blad in een werkmap.

 • Met Ctrl+Shift+Page Down selecteert u het huidige en het volgende blad in een werkmap.

Page Up

 • De invoegpositie één scherm omhoog verplaatsen in een werkblad.

 • Met Alt+Page Up verplaatst u de invoegpositie één scherm naar links in een werkblad.

 • Met Ctrl+Page Up verplaatst u de invoegpositie naar het vorige blad in een werkmap.

 • Als u op Ctrl+Shift+Page Up drukt, selecteert u het huidige en het vorige blad in een werkmap.

Shift

 • Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl u een geselecteerde rij, kolom of geselecteerde cellen sleept om de geselecteerde cellen te verplaatsen en zet ze neer om ze op een nieuwe locatie in te voegen.

Spatiebalk

 • De actie uitvoeren voor de geselecteerde knop in een dialoogvenster, of een selectievakje in- of uitschakelen in een dialoogvenster.

 • Met Ctrl+spatiebalk selecteert u een hele kolom in een werkblad.

 • Met Shift+spatiebalk selecteert u een hele rij in een werkblad.

 • Met Ctrl+Shift+spatiebalk selecteert u het hele werkblad.

 • Als het werkblad gegevens bevat, selecteert u met Ctrl+Shift+spatiebalk het huidige gebied. Als u een tweede keer op Ctrl+Shift+spatiebalk drukt, worden het huidige gebied en de bijbehorende samenvattingsrijen geselecteerd. Als u een derde keer op Ctrl+Shift+spatiebalk drukt, wordt het hele werkblad geselecteerd.

 • Als u een object hebt geselecteerd, selecteert u met Ctrl+Shift+spatiebalk alle objecten op een werkblad.

 • Met Alt+spatiebalk geeft u het Systeemmenu voor het Excel-venster weer.

Tabtoets

 • Eén cel naar rechts gaan in een werkblad.

 • De invoegpositie verplaatsen tussen de ontgrendelde cellen in een beveiligd werkblad.

 • De invoegpositie verplaatsen naar de volgende optie of optiegroep in een dialoogvenster.

 • Met Shift+Tab verplaatst u de invoegpositie naar de vorige cel in een werkblad of naar de vorige optie in een dialoogvenster.

 • Ctrl+Tab schakelt over naar het volgende tabblad in een dialoogvenster of (als er geen dialoogvenster is geopend) schakelt tussen twee Excel-vensters. 

 • Ctrl+Shift+Tab schakelt over naar het vorige tabblad in een dialoogvenster of (als er geen dialoogvenster is geopend) schakelt tussen alle Excel-vensters.

Naar boven

Zie ook

Hulp en educatie voor Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Schermlezerondersteuning voor Excel

In dit artikel worden de toetscombinaties, functietoetsen en andere veelgebruikte sneltoetsen in Excel voor Mac beschreven.

Notities: 

 • De instellingen in sommige versies van het Mac-besturingssysteem (OS) en sommige hulpprogramma's kunnen een conflict veroorzaken met bewerkingen via sneltoetsen en functietoetsen in Microsoft 365 voor Mac. 

 • Als u hier geen toetscombinatie vindt die aan uw wensen voldoet, kunt u een aangepaste toetscombinatie maken. Ga voor instructies naar Een aangepaste toetsencombinatie voor Microsoft Office voor Mac maken.

 • Voor veel sneltoetsen waarbij op een Windows-toetsenbord de Ctrl-toets wordt gebruikt, kan in Excel voor Mac ook de Control-toets worden gebruikt. Maar dat geldt niet voor alle sneltoetsen.

 • Als u snel een sneltoets in dit artikel wilt zoeken, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op De opdrachtknop.+F en typ vervolgens uw zoektermen.

 • Klikken-om-toe-te-voegen is beschikbaar, maar vereist een installatie. Selecteer Excel> Voorkeuren > Bewerken > Modus Klikken-om-toe-te-voegen inschakelen. Als u een formule wilt starten, typt u het gelijkteken ( = ) en selecteert u vervolgens cellen om ze samen toe te voegen. Het plusteken (+) wordt automatisch toegevoegd.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

In deze tabel vindt u een beschrijving van de meestgebruikte toetscombinaties in Excel voor Mac. 

Handeling

Druk op

Selectie plakken.

Cmd+V
Of
Control+V

Selectie kopiëren.

Cmd+C
Of
Control+C

Selectie wissen.

Verwijderen

Werkmap opslaan.

Cmd+S
Of
Control+S

Actie ongedaan maken.

Cmd+Z
Of
Control+Z

Actie opnieuw uitvoeren.

Cmd+Y
Of
Control+Y
Of
Cmd+Shift+Z

Selectie knippen.

Cmd+X
Of
Control+X
Of
Shift+De Mac-knop Verwijderen met een kruissymbool erop.

De opmaak Vet toepassen

Cmd+B
Of
Control+B

Werkmap afdrukken.

Cmd+P
Of
Control+P

Visual Basic openen.

Option+F11

Cellen omlaag vullen.

Cmd+D
Of
Control+D

Cellen naar rechts vullen.

Cmd+R
Of
Control+R

Cellen invoegen.

Ctrl+Shift+gelijkteken ( = )

Cellen verwijderen.

Cmd+afbreekstreepje (-)
Of
Control+afbreekstreepje (-)

Alle geopende werkmappen berekenen.

Cmd+gelijkteken ( = )
Of
F9

Venster sluiten.

Cmd+W
Of
Control+W

Excel afsluiten.

Cmd+Q

Het dialoogvenster Ga naar weergeven.

Control+G
of
F5

Het dialoogvenster Celeigenschappen weergeven.

Cmd+1
Of
Control+1

Het dialoogvenster Vervangen weergeven.

Control+H
Of
Cmd+Shift+H

Plakken speciaal gebruiken.

Cmd+Control+V
Of
Control+Option+V
Of
Cmd+Option+V

De opmaak Onderstrepen toepassen.

Cmd+U

De opmaak Cursief toepassen

Cmd+I
Of
Control+I

Een nieuwe, lege werkmap openen.

Cmd+N
Of
Control+N

Een nieuwe werkmap maken op basis van een sjabloon.

Cmd+Shift+P

Het dialoogvenster Opslaan als weergeven

Cmd+Shift+S
Of
F12

Het Help-venster weergeven.

F1
Of
Cmd+slash (/)

Alles selecteren.

Cmd+A
Of
Cmd+Shift+spatiebalk

Een filter toevoegen of verwijderen.

Cmd+Shift+F
Of
Control+Shift+L

De tabbladen op het lint minimaliseren of maximaliseren.

Cmd+Option+R

Het dialoogvenster Openen weergeven

Cmd+O
Of
Control+O

Spelling controleren.

F7

De synoniemenlijst openen.

Shift+F7

De Opbouwfunctie voor formules weergeven.

Shift+F3

Het dialoogvenster Naam bepalen openen.

Cmd+F3

Een discussielijn in opmerkingen invoegen of erop reageren.

Cmd+Return

Het dialoogvenster Namen maken openen.

Cmd+Shift+F3

Een nieuw blad invoegen. *

Shift+F11

Afdrukvoorbeeld.

Cmd+P
Of
Control+P

Naar boven

Conflicten met toetscombinaties

Sommige Windows-toetscombinaties conflicteren met de overeenkomstige standaardtoetscombinaties op de Mac. In dit onderwerp zijn dergelijke toetscombinaties met een sterretje (*) gemarkeerd. Als u deze combinaties wilt gebruiken, moet u mogelijk de toetsenbordinstellingen op de Mac te wijzigen om de sneltoets Bureaublad weergeven een andere functie te geven.

Systeemvoorkeuren voor toetscombinaties met de muis wijzigen

 1. Selecteer Systeemvoorkeuren in het Apple-menu.

 2. Selecteer Toetsenbord.

 3. Sneltoetsen selecteren.

 4. Zoek de snelkoppeling die u wilt gebruiken in Excel en schakel het selectievakje uit.

Naar boven 

Werken in vensters en dialoogvensters

Handeling

Druk op

Het lint uitvouwen of minimaliseren.

Cmd+Option+R

Overschakelen naar weergave op het volledige scherm.

Cmd+Control+F

Naar het volgende programma overschakelen.

Cmd+Tab

Naar de vorige toepassing overschakelen.

Shift+De opdrachtknop.+Tab

Het actieve werkmapvenster sluiten.

Cmd+W

Een schermopname maken en deze opslaan op uw bureaublad.

Shift+Cmd+3

Het actieve venster minimaliseren.

Control+F9

Het actieve venster maximaliseren of herstellen.

Control+F10
Of
Cmd+F10

Excel verbergen.

Cmd+H

Naar het volgende vak of besturingselement of de volgende optie of opdracht gaan.

Tabtoets

Naar het vorige vak of besturingselement of de vorige optie of opdracht in een dialoogvenster gaan.

Shift+Tab

Een dialoogvenster sluiten of een bewerking annuleren.

Esc

De actie uitvoeren die aan de standaardknop is toegewezen (de knop met de dikke rand eromheen)

Return

De opdracht annuleren en het dialoogvenster of het menu sluiten.

Esc

Naar boven

Navigeren en schuiven in een blad of werkmap

Handeling

Druk op

Eén cel omhoog, omlaag, naar links of naar rechts gaan.

Pijltoetsen

Naar de rand van het huidige gegevensgebied gaan.

Cmd+pijltoets

Naar het begin van de rij gaan.

Home
Op een MacBook Fn+Pijl-links

Naar het begin van het blad gaan.

Control+Home
Op een MacBook Control+Fn+Pijl-links

Naar de laatste in gebruik zijnde cel van het werkblad gaan.

Control+End
Op een MacBook Control+Fn+Pijl-rechts

Eén scherm omlaag.

Page Down
op een MacBook Fn+Pijl-omlaag

Eén scherm omhoog gaan.

Page Up
Op een MacBook Fn+Pijl-omhoog

Eén scherm naar rechts gaan.

Option+Page Down
Op een MacBook Fn+Option+Pijl-omlaag

Eén scherm naar links gaan.

Option+Page Up
Op een MacBook Fn+Option+Pijl-omhoog

Naar het volgende blad in de werkmap gaan.

Control+Page Down
of
Option+Pijl-rechts

Naar het vorige blad in de werkmap gaan.

Control+Page Down
of
Option+Pijl-links

Schuiven om de actieve cel weer te geven.

Control+Delete

Het dialoogvenster Ga naar weergeven.

Control+G

Het dialoogvenster Zoeken weergeven

Control+F
of
Shift+F5

Een zoekopdracht openen (in een cel of als een cel is geselecteerd).

Cmd+F

Tussen ontgrendelde cellen op een beveiligd blad schakelen.

Tabtoets

Horizontaal schuiven.

Shift, schuif het muiswiel omhoog voor links, omlaag voor rechts

Tip: Als u de pijltoetsen wilt gebruiken om tussen cellen in Excel voor Mac te schakelen, moet u Scroll Lock uitschakelen. Druk op Shift+F14 als u de toets Scroll Lock wilt in- of uitschakelen. Afhankelijk van het type toetsenbord moet u mogelijk de Control-, de Option- of de Command-toets gebruiken in plaats van de Shift-toets. Als u een MacBook gebruikt, moet u mogelijk een USB-toetsenbord aansluiten voor het gebruik van de F14-toetsencombinatie.

Naar boven 

Gegevens op een blad invoeren

Dit wilt u doen

Druk op

De geselecteerde cel bewerken.

F2

De invoer in een cel voltooien en vooruitgaan in de selectie.

Return

Een nieuwe regel beginnen in dezelfde cel.

Option+Return of Control+Option+Return

Het geselecteerde cellenbereik vullen met de tekst die u typt.

Cmd+Return
Of
Control+Return

De invoer in een cel voltooien en omhooggaan in de selectie.

Shift+Return

De invoer in een cel voltooien en naar rechts gaan in de selectie.

Tabtoets

De invoer in een cel voltooien en naar links gaan in de selectie.

Shift+Tab

De invoer in een cel annuleren.

Esc

Het teken links van het invoegpunt verwijderen of de selectie verwijderen.

Verwijderen

Het teken recht van het invoegpunt verwijderen of de selectie verwijderen.

Opmerking: Op sommige kleinere toetsenborden is deze toets niet aanwezig.

De Mac-knop Verwijderen met een kruissymbool erop.
Op een MacBook Fn+Delete

De tekst tot aan het einde van de regel verwijderen.

Opmerking: Op sommige kleinere toetsenborden is deze toets niet aanwezig.

Control+De Mac-knop Verwijderen met een kruissymbool erop.
Op een MacBook Control+Fn+Delete

Eén teken omhoog, omlaag, naar links of naar rechts gaan.

Pijltoetsen

Naar het begin van de regel gaan.

Home
Op een MacBook Fn+Pijl-links

Een notitie invoegen.

Shift+F2

Een notitie bij een cel openen en bewerken.

Shift+F2

Een discussielijn in opmerkingen invoegen.

Cmd+Shift+F2

Een discussielijn in opmerkingen openen en erop reageren.

Cmd+Shift+F2

Omlaag doorvoeren

Control+D
Of
Cmd+D

 Naar rechts vullen.

Control+R
Of
Cmd+R 

Snel aanvullen aanroepen om automatisch patronen te herkennen in aangrenzende kolommen en de huidige kolom te vullen.

Control+E

Een naam definiëren.

Control+L

Naar boven

Werken in cellen of de formulebalk

Dit wilt u doen

Druk op

Knopinfo in- of uitschakelen voor het rechtstreeks controleren van formules in de formulebalk.

Control+Option+P

De geselecteerde cel bewerken.

F2

De formulebalk uit- of samenvouwen.

Control+Shift+U

De actieve cel bewerken en vervolgens wissen of het vorige teken in de actieve cel verwijderen tijdens het bewerken van de celinhoud.

Verwijderen

De invoer in een cel voltooien.

Return

Een formule invoeren als matrixformule.

Shift+Cmd+Return
Of
Control+Shift+Return

Invoer in de cel of formulebalk annuleren.

Esc

De Opbouwfunctie voor formules weergeven nadat u een geldige functienaam in een formule hebt getypt

Control+A

Een hyperlink invoegen

Cmd+K
Of
Control+K

De actieve cel bewerken en het invoegpunt aan het einde van de regel plaatsen.

Control+U

De Opbouwfunctie voor formules openen.

Shift+F3

Het actieve blad berekenen.

Shift+F9

Het contextmenu weergeven.

Shift+F10

Een formule beginnen.

Gelijkteken ( = )

Schakelen tussen de formuleverwijzingstypen absoluut, relatief en gemengd.

Cmd+T
Of
F4

De formule AutoSom invoegen.

Shift+Cmd+T

De datum invoeren.

Control+Puntkomma (;)

De tijd invoeren.

Cmd+puntkomma (;)

De waarde van de cel boven de actieve cel kopiëren naar de cel of formulebalk.

Control+Shift+Inch-teken/Rechte dubbele aanhalingstekens (")

Schakelen tussen de weergave van celwaarden en de weergave van celformules.

Control+Accent grave (`)

Een formule uit de cel boven de actieve cel kopiëren naar de cel of formulebalk.

Control+Apostrof (')

De lijst AutoAanvullenweergeven.

Option+Pijl-omlaag

Een naam definiëren.

Control+L

Het deelvenster Smart opzoeken openen.

Control+Option+Cmd+L

Alle werkbladen in de geopende werkmappen berekenen.

Control+Option+F9

Controleer afhankelijke formules en bereken vervolgens alle cellen in alle geopende werkmappen.

Control+Option+Shift+F9

Naar boven

Gegevens opmaken en bewerken

Handeling

Druk op

De geselecteerde cel bewerken.

F2

Een tabel maken.

Cmd+T
Of
Control+T

Een regeleinde invoegen in een cel.

Cmd+Option+Return
Of
Control+Option+Return

Speciale tekens zoals symbolen, met inbegrip van emoji, invoegen.

Control+Cmd+spatiebalk

Grotere tekengrootte.

Shift+Cmd+Haakje rechts (>)

Kleinere tekengrootte.

Shift+Cmd+hoekhaak links (<)

Centreren.

Cmd+E

Links uitlijnen.

Cmd+L

Het dialoogvenster Celstijl wijzigen weergeven.

Shift+Cmd+L

Het dialoogvenster Celeigenschappen weergeven.

Cmd+1

De algemene getalnotatie toepassen.

Control+Shift+Tilde (~)

De valutanotatie met twee decimalen toepassen (negatieve getallen worden rood en tussen haakjes weergegeven).

Control+Shift+dollarteken ($)

De percentagenotatie zonder decimalen toepassen.

Control+Shift+Procentteken (%)

De exponentiële getalnotatie met twee decimalen toepassen.

Control+Shift+Caretteken (^)

De datumnotatie met de dag, de maand en het jaar toepassen.

Control+Shift+hekje (#)

De tijdnotatie met uur- en minuutaanduiding en AM of PM toepassen.

Control+Shift+Apenstaartje (@)

De getalnotatie met twee decimalen, het scheidingsteken voor duizendtallen en het minteken (-) voor negatieve waarden toepassen.

Control+Shift+Uitroepteken (!)

Het kader rond de geselecteerde cellen toepassen.

Cmd+Option+Nul (0)

Een kader rechts van de selectie toevoegen.

Cmd+Option+pijl-rechts

Een kader links van de selectie toevoegen.

Cmd+Option+pijl-links

Een kader boven de selectie toevoegen.

Cmd+Option+pijl-omhoog

Een kader onder de selectie toevoegen.

Cmd+Option+pijl-omlaag

Kaders verwijderen.

Cmd+Option+Afbreekstreepje

De opmaak Vet toepassen of verwijderen.

Cmd+B

De opmaak Cursief toepassen of verwijderen.

Cmd+I

Onderstrepingsopmaak toepassen of verwijderen.

Cmd+U

Doorhalen toepassen of verwijderen.

Shift+Cmd+X

Een kolom verbergen.

Cmd+haakje rechts ())
Of
Control+haakje rechts ())

Een kolom weergeven.

Shift+Cmd+haakje rechts ())
Of
Control+Shift+haakje rechts ())

Een rij verbergen.

Cmd+haakje links (()
Of
Control+haakje links (()

Een rij zichtbaar maken.

Shift+Cmd+haakje links (()
Of
Control+Shift+haakje links (()

De actieve cel bewerken.

Control+U

Invoer in de cel of de formulebalk annuleren.

Esc

De actieve cel bewerken en vervolgens wissen of het vorige teken in de actieve cel verwijderen tijdens het bewerken van de celinhoud.

Verwijderen

Tekst in de actieve cel plakken.

Cmd+V

De invoer in een cel voltooien

Return

De invoer van de huidige cel doorvoeren in geselecteerde cellen.

Cmd+Return
Of
Control+Return

Een formule invoeren als matrixformule.

Shift+Cmd+Return
Of
Control+Shift+Return

De Opbouwfunctie voor formules weergeven nadat u een geldige functienaam in een formule hebt getypt.

Control+A

Naar boven

Cellen, kolommen of rijen selecteren

Dit wilt u doen

Druk op

De selectie met één cel uitbreiden.

Shift+pijltoets

De selectie uitbreiden tot de laatste cel met inhoud in dezelfde kolom of rij als de actieve cel.

Shift+Cmd+pijltoets

De selectie uitbreiden tot aan het begin van de rij.

Shift+Home
Op een MacBook Shift+Fn+Pijl-links

De selectie uitbreiden tot aan het begin van het blad.

Control+Shift+Home
Op een MacBook Control+Shift+Fn+Pijl-links

De selectie uitbreiden tot de laatste gebruikte cel
in het blad (rechtsonder).

Control+Shift+End
Op een MacBook Control+Shift+Fn+Pijl-rechts

De hele kolom selecteren. *

Control+Spatiebalk

De hele rij selecteren.

Shift + spatiebalk

De huidige regio of het hele blad selecteren. Meerdere malen drukken om de selectie uit te vouwen.

Cmd+A

Alleen zichtbare cellen selecteren.

Shift+Cmd+Asterisk (*)

Alleen de actieve cel selecteren wanneer er meerdere cellen zijn geselecteerd.

Shift+Delete
(niet de toets voor forward delete De Mac-knop Verwijderen met een kruissymbool erop. gevonden op volledige toetsenborden)

De selectie uitbreiden met één scherm omlaag.

Shift+Page Down
Op een MacBook Shift+Fn+Pijl-omlaag

De selectie uitbreiden met één scherm omhoog

Shift + Page Up
Op een MacBook Shift+Fn+Pijl-omhoog

Schakelen tussen het verbergen van objecten,
het weergeven van objecten en het weergeven van tijdelijke aanduidingen voor objecten.

Control+6

De functie voor het uitbreiden van een selectie
met de pijltoetsen inschakelen.

F8

Een ander celbereik aan de selectie toevoegen.

Shift+F8

De huidige matrix (dat wil zeggen de matrix waartoe de
actieve cel behoort) selecteren.

Control+Slash (/)

Cellen in een rij selecteren die niet overeenkomen met de waarde
in de actieve cel in die rij.
U moet de rij selecteren die met de actieve cel begint.

Control+Backslash (\)

Alleen cellen selecteren waarnaar direct wordt verwezen door formules in de selectie.

Control+Shift+Vierkant haakje openen ([)

Alle cellen selecteren waarnaar direct of indirect wordt verwezen door formules in de selectie.

Control+Shift+Accolade openen ({)

Alleen cellen selecteren met formules die direct naar de actieve cel verwijzen.

Control+Vierkant haakje sluiten (])

Alle cellen selecteren met formules die direct of indirect naar de actieve cel verwijzen.

Control+Shift+Accolade sluiten (})

Naar boven

Werken met een selectie

Handeling

Druk op

Een selectie kopiëren.

Cmd+C
Of
Control+V

Een selectie plakken.

Cmd+V
Of
Control+V

Een selectie knippen.

Cmd+X
Of
Control+X

Een selectie wissen.

Verwijderen

De selectie wissen.

Control+Afbreekstreepje

De laatste actie ongedaan maken.

Cmd+Z

Een kolom verbergen.

Cmd+haakje rechts ())
Of
Control+haakje rechts ())

Een kolom weergeven.

Cmd+Shift+haakje rechts ())
Of
Control+Shift+haakje rechts ())

Een rij verbergen.

Cmd+haakje links (()
Of
Control+haakje links (()

Een rij zichtbaar maken.

Cmd+Shift+haakje links (()
Of
Control+Shift+haakje links (()

Geselecteerde rijen, kolommen of cellen verplaatsen.

Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl u een geselecteerde rij, kolom of geselecteerde cellen sleept om de geselecteerde cellen te verplaatsen en zet ze neer om ze op een nieuwe locatie in te voegen.

Als u de Shift-toets niet ingedrukt houdt tijdens het slepen en neerzetten, worden de geselecteerde cellen uit de oorspronkelijke locatie geknipt en op de nieuwe locatie geplakt (niet ingevoegd).

Van boven naar beneden gaan in de selectie (omlaag). *

Return

Van beneden naar boven gaan in de selectie (omhoog). *

Shift+Return

Van links naar rechts gaan in de selectie
of één cel omlaag gaan als er slechts één kolom is geselecteerd.

Tabtoets

Van rechts naar links gaan in de selectie
of één cel omhoog gaan als er slechts één kolom is geselecteerd.

Shift+Tab

Rechtsom naar de volgende hoek van de selectie gaan.

Control+Punt (.)

Geselecteerde cellen groeperen.

Cmd+Shift+K

Groepering van geselecteerde cellen opheffen.

Cmd+Shift+J

* Deze toetscombinaties kunnen in een andere richting dan omlaag of omhoog gaan. Als u de richting van deze sneltoetsen wilt wijzigen met de muis, selecteert u Excel > Voorkeuren Bewerkenen verplaatst u vervolgens in , nadat u op Return hebt gedrukt, de selectieen selecteert u de richting waarnaar u wilt gaan.

Naar boven

Diagrammen gebruiken

Dit wilt u doen

Druk op

Een nieuw grafiekblad invoegen. *

F11

Grafiekobjectselectie doorlopen.

Pijltoetsen

Naar boven

Draaitabelrapporten sorteren, filteren en gebruiken

Handeling

Druk op

Het dialoogvenster Sorteren openen.

Cmd+Shift+R

Een filter toevoegen of verwijderen.

Cmd+Shift+F
Of
Control+Shift+L

De Filter-lijst of het snelmenu voor het Draaitabel-paginaveld
voor de geselecteerde cel weergeven.

Option+Pijl-omlaag

Naar boven

Overzichtsgegevens

Handeling

Druk op

Overzichtssymbolen weergeven of verbergen.

Control+8

Geselecteerde rijen verbergen.

Control+9

Geselecteerde rijen zichtbaar maken.

Control+Shift+Haakje openen (()

Geselecteerde kolommen verbergen.

Control+Nul (0)

Geselecteerde kolommen zichtbaar maken.

Control+Shift+Haakje sluiten ())

Naar boven

Functietoetsen gebruiken

Excel voor Mac gebruikt de functietoetsen voor algemene opdrachten, waaronder Kopiëren en Plakken. Voor snelle toegang tot deze sneltoetsen kunt u de Apple-systeemvoorkeuren wijzigen zodat u de Fn-toets niet hoeft in te drukken als u een sneltoets voor een functietoets wilt gebruiken. 

Opmerking: Door de systeemvoorkeuren voor functietoetsen te wijzigen, wordt de werking van de functietoetsen voor de Mac gewijzigd, niet alleen voor Excel voor Mac. Als u deze instelling hebt gewijzigd, kunt u nog steeds de speciale functies uitvoeren die op een functietoets staan afgedrukt. Druk hiervoor op de Fn-toets. Druk bijvoorbeeld op Fn+F12 als u het volume wilt aanpassen.

Als een functietoets niet werkt zoals verwacht, drukt u op de toets Fn en tegelijk op de functietoets. Als u niet elke keer op de Fn-toets wilt drukken, kunt u uw Apple-systeemvoorkeuren wijzigen. Voor instructies gaat u naar Voorkeuren voor functietoetsen met de muis wijzigen.

In de volgende tabel vindt u de functietoetsen voor Excel voor Mac.

Handeling

Druk op

Het Help-venster weergeven.

F1

De geselecteerde cel bewerken.

F2

Een notitie invoegen of een celnotitie openen en bewerken.

Shift+F2

Een discussielijnopmerking invoegen of een antwoord op een discussielijnopmerking geven.

Cmd+Shift+F2

Het dialoogvenster Opslaan als openen.

Option+F2

De Opbouwfunctie voor formules openen.

Shift+F3

Het dialoogvenster Naam bepalen openen.

Cmd+F3

Een venster of dialoogvenster sluiten.

Cmd+F4

Het dialoogvenster Ga naar weergeven.

F5

Het dialoogvenster Zoeken weergeven.

Shift+F5

Naar het dialoogvenster Zoeken in blad gaan.

Control+F5

Focus schakelen tussen het werkblad, het lint, het taakvenster en de statusbalk.

F6 of Shift+F6

Spelling controleren.

F7

De synoniemenlijst openen.

Shift+F7
Of
Control+Option+Cmd+R

De selectie uitbreiden.

F8

Toevoegen aan de selectie.

Shift+F8

Het dialoogvenster Macro weergeven.

Option+F8

Alle geopende werkmappen berekenen.

F9

Het actieve blad berekenen.

Shift+F9

Het actieve venster minimaliseren.

Control+F9

Het context- of rechtermuisknop-menu weergeven.

Shift+F10

Een pop-upmenu weergeven (in het menu met objectknoppen), bijvoorbeeld door op de knop te klikken nadat u in een blad hebt geplakt.

Option+Shift+F10

Het actieve venster maximaliseren of herstellen.

Control+F10
Of
Cmd+F10

Een nieuw grafiekblad invoegen.*

F11

Een nieuw blad invoegen.*

Shift+F11

Een Excel 4.0-macroblad invoegen.

Cmd+F11

Visual Basic openen.

Option+F11

Het dialoogvenster Opslaan als weergeven

F12

Het dialoogvenster Openen weergeven.

Cmd+F12

De Power Query-editor openen

Option+F12

Naar boven

Voorkeuren voor functietoetsen met de muis wijzigen

 1. Selecteer in het menu AppleSysteemvoorkeuren > Toetsenbord.

 2. Selecteer op het tabblad Toetsenbord het selectievakje voor De toetsen F1, F2, enzovoort als standaardfunctietoetsen gebruiken.

Tekenen

Handeling

Druk op

Tekenmodus in- of uitschakelen.

Cmd+Control+Z

Naar boven

Zie ook

Hulp en educatie voor Excel

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Basistaken met een schermlezer in Excel

Schermlezerondersteuning voor Excel

In dit artikel worden de toetscombinaties voor Excel voor iOS beschreven.

Notities: 

 • Als u bekend bent met toetscombinaties op uw Mac-computer werken dezelfde toetsencombinaties ook met Excel voor iOS via een extern toetsenbord.

 • Als u snel een sneltoets wilt vinden, kunt u de zoekfunctie gebruiken. Druk op Cmd+F en typ uw zoektermen.

In dit onderwerp

Navigeren in het werkblad

Handeling

Druk op

Eén cel naar rechts gaan.

Tabtoets

Eén cel omhoog, omlaag, naar links of naar rechts gaan.

Pijltoetsen

Naar het volgende blad in de werkmap gaan.

Option+Pijl-rechts

Naar het vorige blad in de werkmap gaan.

Option+Pijl-links

Naar boven

Gegevens opmaken en bewerken

Handeling

Druk op

Contourrand toepassen.

De opdrachtknop.+Option+0

Contourrand verwijderen.

De opdrachtknop.+Option+Afbreekstreepje

Kolom(men) verbergen.

De opdrachtknop.+0

Rij(en) verbergen.

Control+9

Verborgen kolom(men) zichtbaar maken.

Shift+De opdrachtknop.+0 of Shift+Control+haakje-rechts ())

Rij(en) zichtbaar maken.

Shift+Control+9 of Shift+Control+Haakje links (()

Naar boven

Werken in cellen of de formulebalk

Handeling

Druk op

Naar de cel aan de rechterkant gaan.

Tabtoets

Verplaatsen binnen de celtekst.

Pijltoetsen

Een selectie kopiëren.

De opdrachtknop.+C

Een selectie plakken.

De opdrachtknop.+V

Een selectie knippen.

De opdrachtknop.+X

Een bewerking ongedaan maken

De opdrachtknop.+Z

Een bewerking opnieuw uitvoeren.

De opdrachtknop.+Y of De opdrachtknop.+Shift+Z

De geselecteerde tekst vet opmaken.

De opdrachtknop.+B

De geselecteerde tekst cursief opmaken.

De opdrachtknop.+I

De geselecteerde tekst onderstrepen.

De opdrachtknop.+U

Alles selecteren.

De opdrachtknop.+A

Selecteer een celbereik.

Alt + pijl-links of pijl-rechts

Een regeleinde invoegen binnen een cel.

De opdrachtknop.+Option+Return of Control+Option+Return

De cursor naar het begin van de huidige regel in een cel verplaatsen.

De opdrachtknop.+Pijl-links

De cursor naar het eind van de huidige regel in een cel verplaatsen.

De opdrachtknop.+Pijl-rechts

De cursor naar het begin van de huidige cel verplaatsen.

De opdrachtknop.+Pijl-omhoog

De cursor naar het einde van de huidige cel verplaatsen.

De opdrachtknop.+Pijl-omlaag

Cursor één alinea omhoog verplaatsen in een cel met een regeleinde.

Option+Pijl-omhoog

Cursor één alinea omlaag verplaatsen in een cel met een regeleinde.

Option+Pijl-omlaag

De cursor één woord naar rechts verplaatsen.

Option+Pijl-rechts

De cursor één woord naar links verplaatsen.

Option+Pijl-links

Een AutoSom-formule invoegen.

Shift+De opdrachtknop.+T

Naar boven

Zie ook

Hulp en educatie voor Excel

Schermlezerondersteuning voor Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

In dit artikel worden de toetscombinaties voor Excel voor Android beschreven.

Notities: 

 • Als u bekend bent met toetscombinaties op uw Windows-computer werken dezelfde toetsencombinaties ook met Excel voor Android via een extern toetsenbord.

 • Als u snel een sneltoets wilt vinden, kunt u de zoekfunctie gebruiken. Druk op Control+F en typ vervolgens uw zoektermen.

In dit onderwerp

Navigeren in het werkblad

Handeling

Druk op

Eén cel naar rechts gaan.

Tabtoets

Eén cel omhoog, omlaag, naar links of naar rechts gaan.

Pijl-omhoog, Pijl-omlaag, Pijl-links of Pijl-rechts

Naar boven 

Werken met cellen

Handeling

Druk op

Een werkblad kopiëren.

Control+S

Een selectie kopiëren.

Control+C

Een selectie plakken.

Control+V

Een selectie knippen.

Control+X

Een bewerking ongedaan maken

Control+Z

Een bewerking opnieuw uitvoeren.

Control+Y

De opmaak Vet toepassen

Control+B

De opmaak Cursief toepassen

Control+I

De opmaak Onderstrepen toepassen.

Control+U

Alles selecteren.

Control+A

Zoeken.

Control+F

Een regeleinde invoegen binnen een cel.

Alt+Enter

Naar boven  

Zie ook

Hulp en educatie voor Excel

Schermlezerondersteuning voor Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

In dit artikel worden de toetscombinaties voor Excel voor het web beschreven.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Microsoft 365 voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Als u snel een sneltoets wilt vinden, kunt u de zoekfunctie gebruiken. Druk op Ctrl+F en typ vervolgens uw zoektermen.

 • Als u Excel voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel voor het web.

In dit artikel

Snelle tips om toetscombinaties te gebruiken in Excel voor het web

 • Als u snel een opdracht wilt vinden, drukt u op Alt+Windows-logotoets, Q om naar het tekstveld Zoeken of Uitleg te gaan. Typ in Zoeken of Uitlegeen woord of de naam van een gewenste opdracht (alleen beschikbaar in Bewerkingsmodus ). Zoeken of Uitleg zoekt naar gerelateerde opties en geeft een lijst weer. Gebruik de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om een opdracht te selecteren en druk vervolgens op Enter.

  Afhankelijk van de versie van Microsoft 365 die u gebruikt, kan het tekstveld Zoeken bovenaan het app-venster ook Uitleg heten. De ervaring van deze functies grotendeels gelijk, maar de opties en zoekresultaten kunnen verschillen.

 • Als u naar een bepaalde cel in een werkmap wilt gaan, gebruikt u de optie Ga naar: druk op Ctrl+G, typ de celverwijzing (zoals B14) en druk vervolgens op Enter.

 • Als u een schermlezer gebruikt, gaat u naar het Menu toegankelijkheidssneltoetsen (Alt+Shift+A).

Veelgebruikte sneltoetsen

Dit zijn de meestgebruikte toetscombinaties voor Excel voor het web.

Tip: Als u snel een nieuw werkblad in Excel voor het webwilt maken, opent u de browser, typt u Excel.new in de adresbalk en drukt u op Enter.

Handeling

Druk op

Naar een specifieke cel gaan.

Ctrl+G

Omlaag verplaatsen.

Page Down of Pijl-omlaag

Omhoog verplaatsen.

Page Up of Pijl-omhoog

Een werkmap afdrukken.

Ctrl+P

Selectie kopiëren.

Ctrl+C

Selectie plakken.

Ctrl+V

Selectie knippen.

Ctrl+X

Actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

Werkmap openen.

Ctrl+O

Werkmap sluiten.

Ctrl+W

Het dialoogvenster Opslaan als openen.

Alt+F2

Zoeken gebruiken.

Ctrl+F of Shift+F3

De opmaak Vet toepassen

Ctrl+B

Het snelmenu openen.

 • Windowstoetsenborden: Shift+F10 of Windows-menutoets

 • Ander toetsenbord: Shift+F10

Naar Zoeken of Uitleg gaan.

Alt+Q

Zoeken voorwaarts herhalen.

Shift+F4

Zoeken achterwaarts herhalen.

Ctrl+Shift+F4

Een grafiek invoegen.

Alt+F1

De toegangstoetsen (lintopdrachten) op het klassieke lint weergeven wanneer u Verteller gebruikt.

Alt+punt (.)

Naar boven

Toegangstoetsen: Sneltoetsen voor het gebruik van het lint

Excel voor het web biedt toegangstoetsen, sneltoetsen om op het lint te navigeren. Als u toegangstoetsen in Excel voor desktopcomputers hebt gebruikt om tijd te besparen, zullen de toegangstoetsen in Excel voor het web u vertrouwd voorkomen.

In Excel voor het web beginnen alle toegangstoetsen met Alt+Windows-logotoets, waarna een letter voor het linttabblad wordt toegevoegd. Als u bijvoorbeeld naar het tabblad Controleren wilt gaan, drukt u op Alt+Windows-logotoets, R.

Opmerking: Als u wilt weten hoe u de op Alt gebaseerde lintsneltoetsen van de browser overschrijft, gaat u naar Sneltoetsen beheren in de webversie van Excel door sneltoetsen van de browser te overschrijven.

Als u Excel voor het web op een Mac-computer gebruikt, drukt u op Control+Option om te beginnen.

Belangrijke tips voor het linttabblad in de webversie van Excel.
 • Als u naar het lint wilt gaan, drukt u op Alt+Windows-logotoets of op Ctrl+F6 totdat u op het tabblad Start bent.

 • Druk op de Tab-toets om tussen tabbladen op het lint te schakelen.

 • Druk op Ctrl+F1 als u het lint wilt verbergen zodat u meer ruimte hebt om te werken. Druk op Ctrl+F1 om het lint weer te tonen.

Naar de toegangstoetsen voor het lint gaan

Gebruik een van de volgende toegangstoetsen als u direct naar een tabblad op het lint wilt gaan:

Dit wilt u doen

Druk op

Naar het veld Zoeken or Uitleg op het lint gaan en een zoekterm typen.

Alt+windows-logotoets, Q

Het menu Bestand openen.

Alt+windows-logotoets, F

Het tabblad Start openen en tekst en cijfers opmaken of andere hulpmiddelen gebruiken zoals Sorteren en filteren.

Alt+windows-logotoets, H

Het tabblad Invoegen openen en een functie, tabel, grafiek, hyperlink of discussielijn in opmerkingen invoegen.

Alt+windows-logotoets, N

Het tabblad Gegevens openen en verbindingen vernieuwen of hulpmiddelen voor gegevens gebruiken.

Alt+windows-logotoets, A

Het tabblad Controleren openen en de toegankelijkheidscontrole gebruiken of werken met discussielijnen in opmerkingen en notities.

Alt+windows-logotoets, R

Het tabblad Beeld openen om een weergave te kiezen, rijen of kolommen in het werkblad te blokkeren of rasterlijnen en koppen weer te geven.

Alt+windows-logotoets, W

Naar boven

Werken op de tabbladen op het lint en in de menu's

Met de sneltoetsen in deze tabel kunt u tijd besparen wanneer u met linttabbladen en lintmenu 's werkt.

Handeling

Druk op

Het actieve tabblad van het lint selecteren en de toegangstoetsen activeren.

Alt+windows-logotoets. Gebruik een toegangstoets of de Tab-toets om naar een ander tabblad te gaan.

De focus verplaatsen naar opdrachten op het lint.

Druk op Enter en vervolgens op de Tab-toets of Shift+Tab

Een geselecteerde knop activeren.

Spatiebalk of Enter

De lijst voor een geselecteerde opdracht openen.

Spatiebalk of Enter

Het menu voor een geselecteerde knop openen.

Alt+toets pijl-omlaag

Naar de volgende opdracht gaan als een menu of submenu is geopend.

Esc

Naar boven

Toetsenbordcombinaties voor het bewerken van cellen

Tip: De bewerkingsopdrachten werken niet wanneer een werkblad wordt geopend in de Weergavemodus. Als u wilt overschakelen naar de Bewerkingsmodus , drukt u op Alt+Windows-logotoets, Z, M, E.

Handeling

Druk op

Een rij boven de huidige rij invoegen.

Alt+Windows-logotoets, H, I, R

Een kolom aan de linkerkant van de huidige kolom invoegen.

Alt+Windows-logotoets, H, I, C

Selectie knippen.

Ctrl+X

Selectie kopiëren.

Ctrl+C

Selectie plakken.

Ctrl+V

Een bewerking ongedaan maken

Ctrl+Z

Een bewerking opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

Een nieuwe regel beginnen in dezelfde cel.

Alt+Enter

Een hyperlink invoegen

Ctrl+K

Een tabel invoegen.

Ctrl+L

Een functie invoegen.

Shift+F3

Grotere tekengrootte.

Ctrl+Shift+Punthaak rechts (>)

Kleinere tekengrootte.

Ctrl+Shift+Punthaak links (<)

Een filter toepassen.

Alt+Windows-logotoets, A, T

Een filter opnieuw toepassen.

Ctrl+Alt+L

U kunt AutoFilter in- en uitschakelen.

Ctrl+Shift+L

Naar boven

Toetsenbordcombinaties voor het invoeren van gegevens

Handeling

Druk op

Celinvoer voltooien en de cel eronder selecteren.

Enter

Celinvoer voltooien en de cel erboven selecteren.

Shift + Enter

Celinvoer voltooien en de volgende cel in de rij selecteren.

Tabtoets

Celinvoer voltooien en de vorige cel in de rij selecteren.

Shift+Tab

Celinvoer annuleren.

Esc

Naar boven

Toetsenbordcombinaties voor het bewerken van gegevens in een cel

Handeling

Druk op

De geselecteerde cel bewerken.

F2

Wanneer u een celverwijzing of -bereik selecteert in een formule, bladert u met F4 door alle verschillende combinaties van absolute en relatieve verwijzingen.

F4

De geselecteerde cel wissen.

Verwijderen

De geselecteerde cel wissen en beginnen met bewerken.

Backspace

Naar het begin van de celregel gaan.

Startpagina

Naar het einde van de celregel gaan.

End

Selecteren naar rechts per één teken.

Shift+Pijl-rechts

Selecteren tot het begin van celgegevens.

Shift+Home

Selecteren tot het einde van celgegevens.

Shift+End

Selecteren naar links per één teken.

Shift+Pijl-links

De selectie uitbreiden tot de laatste niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel. Als de volgende cel leeg is, wordt de selectie uitgebreid tot de volgende niet-lege cel.

Ctrl+Shift+Pijl-rechts of Ctrl+Shift+Pijl-links

De huidige datum invoegen.

Ctrl+puntkomma (;)

De huidige tijd invoegen.

Ctrl+Shift+Puntkomma (;)

Een formule uit de cel erboven kopiëren.

Ctrl+apostrof (')

De waarde uit de cel erboven kopiëren.

Ctrl+Shift+Apostrof (')

Een formuleargument invoegen.

Ctrl+Shift+A

Naar boven

Sneltoetsen voor het opmaken van cellen

Dit wilt u doen

Druk op

De opmaak Vet toepassen

Ctrl+B

De opmaak Cursief toepassen

Ctrl+I

De opmaak Onderstrepen toepassen.

Ctrl+U

Opmaak plakken.

Shift+Ctrl+V

Het kader op de geselecteerde cellen toepassen.

Ctrl+Shift+Ampersand (&)

De getalnotatie toepassen.

Ctrl+Shift+1

De tijdnotatie toepassen.

Ctrl+Shift+2

De datumnotatie toepassen.

Ctrl+Shift+3

De valutanotatie toepassen.

Ctrl+Shift+4

De percentagenotatie toepassen.

Ctrl+Shift+5

De wetenschappelijke notatie toepassen.

Ctrl+Shift+6

Buitenrand toevoegen.

Ctrl+Shift+7

Dialoogvenster voor Getalnotatie openen.

Ctrl+1

Naar boven

Toetsenbordcombinaties voor het verplaatsen en schuiven in werkbladen

Handeling

Druk op

Eén cel naar boven verplaatsen.

Pijl-omhoog of Shift+Enter

Eén cel naar beneden verplaatsen.

Toets Pijl-omlaag of Enter

Eén cel naar rechts verplaatsen.

De Tab-toets of de toets Pijl-rechts

Naar het begin van de rij gaan.

Startpagina

Naar cel A1 gaan.

Ctrl+Home

Naar de laatste cel van het geselecteerd celbereik gaan.

Ctrl+End

Eén scherm omlaag gaan (28 rijen).

Page Down

Eén scherm omhoog gaan (28 rijen).

Page Up

Naar de rand van het huidige gegevensgebied gaan.

Ctrl+Pijl-rechts of Ctrl+Pijl-links

Navigeren tussen het lint en de werkmapinhoud.

Ctrl+F6

Naar een ander tabblad op het lint gaan.

Tabtoets

Druk op Enter om naar het lint voor het tabblad te gaan.

Een nieuw blad invoegen.

Shift+F11

Overschakelen naar het volgende blad.

Alt+Ctrl+Page Down

Overschakelen naar het volgende blad (in Microsoft Teams of een andere browser dan Chrome).

Ctrl+Page Down

Overschakelen naar het vorige blad.

Alt+Ctrl+Page Up

Overschakelen naar het vorige blad (in Microsoft Teams of een andere browser dan Chrome).

Ctrl+Page Up

Naar boven

Toetsenbordcombinaties voor het werken met objecten

Handeling

Druk op

Menu openen of inzoomen.

Alt+toets Pijl-omlaag

Menu sluiten of uitzoomen.

Alt+Pijl-omhoog

Hyperlink volgen.

Ctrl+Enter

Een notitie openen om te bewerken.

Shift+F2

Een discussielijn in opmerkingen openen en erop reageren.

Ctrl+Shift+F2

Een object naar links draaien.

Alt+Pijl-links

Een object naar rechts draaien.

Alt+Pijl-rechts

Naar boven

Toetsenbordcombinaties voor het werken met cellen, rijen, kolommen en objecten

Handeling

Druk op

Selecteer een celbereik.

Shift+pijltoetsen

Een hele kolom selecteren.

Ctrl+spatiebalk

Een hele rij selecteren.

Shift+spatiebalk

De selectie uitbreiden tot de laatste niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel. Als de volgende cel leeg is, wordt de selectie uitgebreid tot de volgende niet-lege cel.

Ctrl+Shift+Pijl-rechts of Ctrl+Shift+Pijl-links

Een niet-aangrenzende cel of niet-aangrenzend bereik aan een selectie toevoegen.

Shift+F8

Cellen, rijen of kolommen invoegen.

Ctrl+plusteken (+)

Cellen, rijen of kolommen verwijderen.

Ctrl+minteken (-)

Rijen verbergen.

Ctrl+9

Rijen zichtbaar maken.

Ctrl+Shift+9

Kolommen verbergen

Ctrl+0

Verborgen kolommen zichtbaar maken

Ctrl+Shift+0

Naar boven

Toetsenbordcombinaties voor het verplaatsen binnen een geselecteerd bereik

Handeling

Druk op

Van boven naar beneden gaan (of voorwaarts door de selectie).

Enter

Van beneden naar boven gaan (of achterwaarts door de selectie).

Shift + Enter

Voorwaarts door een rij gaan (of omlaag door één geselecteerde kolom).

Tabtoets

Achterwaarts door een rij gaan (of omhoog door één geselecteerde kolom).

Shift+Tab

Verplaatsen naar een actieve cel.

Shift+Backspace

Naar een actieve cel gaan en de selectie behouden.

Ctrl+Backspace

De actieve cel draaien in de hoeken van de selectie.

Ctrl+punt (.)

Naar het volgende geselecteerde bereik gaan.

Ctrl + Alt + pijl-rechts

Naar het vorige geselecteerde bereik gaan.

Ctrl + Alt + pijl-links

Selectie uitbreiden naar de laatst gebruikte cel in het blad.

Ctrl+Shift+End

Selectie uitbreiden naar de eerste cel in het blad.

Ctrl+Shift+Home

Naar boven

Toetsenbordcombinaties voor het berekenen van gegevens

Handeling

Druk op

Werkmap berekenen (vernieuwen).

F9

Volledige berekening uitvoeren.

Ctrl+Shift+Alt+F9

Externe gegevens vernieuwen.

Alt+F5

Alle externe gegevens vernieuwen.

Ctrl+Alt+F5

AutoSom toepassen.

Alt+gelijkteken ( = )

Snel aanvullen toepassen.

Ctrl+E

Naar boven

Menu met Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid (Alt+Shift+A)

Toegang krijgen tot veelgebruikte functies met behulp van de volgende toetscombinaties:

Handeling

Druk op

Cyclus tussen oriëntatiepuntregio's.

Ctrl+F6 of Ctrl+Shift+F6

Verplaatsen binnen een oriëntatiepuntregio.

Tab-toets of Shift+Tab

Ga naar het veld Zoeken of Uitleg om een opdracht uit te voeren.

Alt+Q

Toetstips of toegang tot het lint weergeven of verbergen.

Alt+windows-logotoets

De geselecteerde cel bewerken.

F2

Naar een specifieke cel gaan.

Ctrl+G

Naar een ander werkblad in de werkmap gaan.

Ctrl+Alt+Page Up of Ctrl+Alt+Page Down

Het snelmenu openen.

Shift+F10 of de Windows-menutoets

Rijkop lezen.

Ctrl+Alt+Shift+T

Rij lezen tot een actieve cel.

Ctrl+Alt+Shift+Home

Rij lezen vanaf een actieve cel.

Ctrl+Alt+Shift+End

Kolomkop lezen.

Ctrl+Alt+Shift+H

Kolom lezen tot een actieve cel.

Ctrl+Alt+Shift+Page Up

Kolom lezen vanaf een actieve cel.

Ctrl+Alt+Shift+Page Down

Een lijst met opties voor verplaatsen in een dialoogvenster openen.

Ctrl+Alt+spatiebalk

Naar boven

Toetsenbordcombinaties in Excel voor het web instellen door het negeren van toetsenbordsneltoetsen voor de browser

Excel voor het web werkt in een browser. Browsers hebben toetscombinaties waarvan sommige overeenkomen met de sneltoetsen voor Excel op het bureaublad. U kunt deze sneltoetsen zodanig instellen dat ze in beide versies van Excel hetzelfde werken door de instellingen voor Sneltoetsen te wijzigen. Door browsersnelkoppelingen te overschrijven, kunt u ook Excel voor het webHelp openen door op F1 te drukken.

Browsersnelkoppelingen overschrijven in het dialoogvenster voor de webversie van Excel.
 1. Excel voor het webHelp > Sneltoetsen in selecteren. 

 2. Een toetsencombinatie zoeken.

 3. De categorie sneltoetsen kiezen die u in de lijst wilt weergeven.

 4. Browsersnelkoppelingen overschrijven selecteren.

 5. Onderdrukkingen weergeven selecteren om snelkoppelingsoverschrijvingen weer te geven in het dialoogvenster.

 6. Selecteer Sluiten.

Naar boven

Zie ook

Hulp en educatie voor Excel

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Basistaken met een schermlezer in Excel

Schermlezerondersteuning voor Excel

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×