Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele of cognitieve beperking die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Microsoft, JAWS of NVDA met de Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga voor algemene hulp naar Startpagina Microsoft-ondersteuning of Oplossingen of tijdelijke oplossingen voor recente problemen met Office.

Gebruik Excel met uw toetsenbord en een schermlezer om de hoofdweergaven en -elementen van de app te verkennen en te navigeren, en om te schakelen tussen weergaven en functies. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Decoratief pictogram. Hebt u instructies nodig om aan de slag te gaan met Excel, maar niet met een schermlezer? Zie Snel aan de slag met Excel.

Notities: 

In dit onderwerp

Fiets door de belangrijkste gebieden

Als u wilt navigeren tussen de belangrijkste gebieden in Excel, drukt u op F6 (vooruit) en Shift+F6 (achteruit). De belangrijkste gebieden zijn:

 • Werkbladtabelraster

 • Gebruik van het sterretje in een query

 • statusbalk

 • Linttabbladen

Navigeren op de linttabbladen

De linttabbladen zijn de hoofdmenubalk van Excel. Druk op alt om de linttabbladen te bereiken. Met Verteller en NVDA hoort u 'Linttabbladen', gevolgd door de naam van het huidige tabblad. Met JAWS hoort u 'Bovenste lint'. Als u tussen de tabbladen wilt navigeren, gebruikt u de pijl-links en pijl-rechts. Wanneer u een tabblad bereikt, wordt eronder een tabbladspecifiek lint weergegeven. Als u wilt weten hoe u op het geselecteerde lint bladert, gaat u naar Navigeren op het lint.

Hier volgt een lijst met de meest voorkomende tabbladen en enkele voorbeelden van wat u op elk tabblad kunt doen:

 • Startpagina

  Tekst en getallen opmaken en uitlijnen en nieuwe rijen en kolommen toevoegen.

 • Invoegen

  Voeg tabellen, afbeeldingen, vormen en grafieken in uw werkblad in.

 • Pagina-indeling

  Stel de marges, afdrukstand en grootte van de werkbladpagina in.

 • Formules

  Voeg verschillende functies en formules toe aan uw werkblad.

 • Gegevens

  Importeer gegevens uit verschillende bronnen, sorteer en filter deze en gebruik hulpprogramma's voor gegevens, zoals het verwijderen van dubbele rijen.

 • Controleren

  Controleer de spelling en toegankelijkheid van uw werkblad en werk samen met anderen met behulp van opmerkingen en notities.

 • Weergeven

  Selecteer een weergave zoals Normale weergave of Pagina-indeling en stel het zoomniveau van de pagina in.

 • Help

  Open de Microsoft Excel Help, neem contact op met de ondersteuning en geef feedback.

Naast de linttabbladen hebt u toegang nodig tot het menu Bestand voor enkele belangrijke opdrachten. Druk op Alt+F om het te openen. Het menu Bestand wordt geopend in een nieuw deelvenster. Als u door de hoofdopdrachten wilt navigeren, gebruikt u de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag en vervolgens de toetsen Tab en Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om door de opties voor die opdracht te navigeren.

In het menu Bestand kunt u een nieuwe werkmap starten, een bestaande werkmap openen, het bestand waarmee u momenteel werkt opslaan, delen of afdrukken en toegang krijgen tot Excel opties. Druk op Esc om het menu Bestand te sluiten en terug te keren naar het werkblad.

Navigeren op het lint

Nadat u naar het rechtertabblad op het lint navigeert, zoals beschreven in Navigeren op de linttabbladen, drukt u op de Tab-toets om naar het lint te gaan en door de opdrachten en opties te bladeren. U kunt op Shift+Tab drukken om achteruit te gaan. Druk op Enter om een selectie te maken of druk op Esc om het lint te verlaten en terug te keren naar het werkblad.

Tip: Het is vaak sneller om sneltoetsen te gebruiken om toegang te krijgen tot de opdrachten en opties op elk lint. Ga naar Sneltoetsen in Excel voor meer informatie.

Navigeren in het werkblad

Wanneer u een Excel werkmap opent, ligt de focus op het tabelraster van het werkblad. Als u de focus van het werkblad hebt verplaatst, drukt u op F6 totdat de schermlezer de locatie van een tabelrastercel aankondigt. U navigeert als volgt binnen het werkblad en tussen andere werkbladen en werkmappen:

 • Gebruik de pijltoetsen om te schakelen tussen cellen in het tabelraster. De schermlezer kondigt de kolom en rij van elke cel aan, evenals de inhoud ervan.

 • Druk op Shift+F10 om het contextmenu voor de huidige cel te openen. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om door het menu te navigeren en druk op Enter om een selectie te maken of druk op Esc om terug te keren naar het werkblad.

 • Als u naar het volgende of vorige werkblad in uw werkmap wilt gaan, drukt u op F6 totdat u de naam van het huidige bladtabblad hoort, gebruikt u de pijl-links en pijl-rechts om het rechterblad te zoeken en drukt u op Enter om het te selecteren.

 • Druk op Ctrl+F6 om over te schakelen naar de volgende werkmap wanneer er meer dan één werkmap is geopend. De schermlezer kondigt de naam van de werkmap aan.

Tip: Als u snel de focus wilt verplaatsen naar de eerste zwevende vorm, zoals een tekstvak of afbeelding, drukt u op Ctrl+Alt+5. Vervolgens drukt u op Tab om de zwevende vormen te doorlopen. Druk op Esc om terug te gaan naar de normale navigatie.

Zoekfunctie gebruiken

Gebruik het tekstveld Zoeken om snel een optie te zoeken of een actie uit te voeren. Voor meer informatie over de functie Zoeken, ga je naar Find what you need with Microsoft Search.

Opmerking: Afhankelijk van de versie van Microsoft 365 die u gebruikt, kan het tekstveld Zoeken bovenaan het app-venster ook Uitleg heten. De ervaring van deze functies grotendeels gelijk, maar de opties en zoekresultaten kunnen verschillen.

 1. Selecteer het item of de plek in uw document, presentatie of spreadsheet waarop u een actie wilt uitvoeren.

 2. Druk op Alt+Q om naar het tekstveld Zoeken te gaan.

 3. Typ de zoekwoorden voor de actie die u wilt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld een lijst met opsommingstekens wilt toevoegen, typt u opsommingstekens.

 4. Druk op de pijl-omlaag om door de zoekresultaten te bladeren.

 5. Zodra u het gewenste resultaat hebt gevonden, drukt u op Enter om het te selecteren en om de actie uit te voeren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Excel voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om de verschillende weergaven te verkennen en ertussen te navigeren.

Decoratief pictogram. Hebt u instructies nodig om aan de slag te gaan met Excel, maar niet met een schermlezer? Zie Snel aan de slag met Excel.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofdweergave

Als u in de hoofdweergave in Excel wilt navigeren, drukt u op F6 (vooruit) en Shift+F6 (achteruit). De focus wordt verplaatst door de volgende gebieden in de hoofdweergave:

 • Werkbalk Snelle toegang boven aan het scherm

 • Huidige tabblad op het lint

 • Naamvak op de werkbalk

 • Werkbladtabelraster

 • statusbalk

Navigeren op de linttabbladen

De linttabbladen zijn de hoofdmenubalk van Excel. Als u de linttabbladen wilt bereiken, drukt u op F6 totdat u het tabblad Selecteren op het lint hoort, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd, tabblad'. Als u tussen de tabbladen wilt schakelen, gebruikt u de Tab-toets of Shift+Tab. Druk op de spatiebalk om een tabblad te selecteren. Eronder wordt een tabbladspecifiek lint weergegeven. Als u wilt weten hoe u op het geselecteerde lint bladert, gaat u naar Navigeren op het lint.

Hier volgt een lijst met de meest voorkomende tabbladen en enkele voorbeelden van wat u op elk tabblad kunt doen:

 • Startpagina

  Tekst en getallen opmaken en uitlijnen en nieuwe rijen en kolommen toevoegen.

 • Invoegen

  Voeg tabellen, afbeeldingen, vormen en grafieken in uw werkblad in.

 • Pagina-indeling

  Stel de marges, afdrukstand en grootte van de werkbladpagina in.

 • Formules

  Voeg verschillende functies en formules toe aan uw werkblad.

 • Gegevens

  Importeer gegevens uit verschillende bronnen, sorteer en filter deze en gebruik hulpprogramma's voor gegevens, zoals het verwijderen van dubbele rijen.

 • Controleren

  Controleer de spelling en toegankelijkheid van uw werkblad en werk samen met anderen met behulp van opmerkingen en notities.

 • Weergeven

  Stel de afdrukstand of marge van het werkblad in, selecteer een thema en open leerhulpmiddelen.

Navigeren op het lint

Nadat u naar het rechtertabblad op het lint navigeert, zoals beschreven in Navigeren op de linttabbladen, drukt u op de Tab-toets om naar het lint te gaan en door de opdrachten en opties te bladeren. Druk op Shift+Tab om achteruit te gaan. Druk op de spatiebalk om een selectie te maken of druk op F6 om het lint te verlaten.

Tip: Het is vaak sneller om sneltoetsen te gebruiken om toegang te krijgen tot de opdrachten en opties op elk lint. Ga naar Sneltoetsen in Excel voor meer informatie.

Navigeren tussen weergaven

Naast de hoofdweergave heeft Excel de volgende veelgebruikte weergaven:

 • Wanneer u de Excel-app opent, komt u op de startpagina terecht. Vanaf de startpagina kunt u een nieuwe werkmap maken, door sjablonen bladeren, een bestaande werkmap openen en toegang krijgen tot uw accountgegevens.

 • In het menu Bestand kunt u een nieuwe werkmap starten, het bestand waarmee u momenteel werkt opslaan, delen of afdrukken en toegang krijgen tot Excel opties.

  Druk op Control+Option+M om het menu Bestand te openen. De focus wordt verplaatst naar de Apple-menubalk. Druk op de Tab-toets totdat u 'Bestand' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk. Gebruik de pijltoetsen omhoog en pijl-omlaag om door het menu Bestand te navigeren. Druk op de pijl-rechts om een submenu te openen. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

  Druk op Esc om het menu Bestand te sluiten en terug te keren naar het werkblad.

 • In het venster Voorkeuren van Excel hebt u toegang tot Excel instellingen, zoals AutoCorrectie en lintopties.

  Druk op Command+Komma (,) om het venster Voorkeuren van Excel te openen. Druk op de Tab-toets om door het venster te navigeren. Druk op de spatiebalk om een instelling te selecteren. Het dialoogvenster Instelling wordt geopend. Als u door het dialoogvenster Instelling wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab. Druk op de spatiebalk om een selectie te maken.

  Druk op Esc om het venster Voorkeuren van Excel te sluiten en terug te keren naar het werkblad.

Een werkmap verkennen

Wanneer u eenExcel werkmap opent, ligt de focus op het inhoudsgebied. Als u de focus uit het inhoudsgebied hebt verplaatst, drukt u op F6 totdat u 'Tekst bewerken' hoort, gevolgd door de invoegpositie in het werkblad. Er zijn verschillende manieren om in het inhoudsgebied te navigeren:

Werken met toetscombinaties

Wanneer het werkbladtabelraster de focus heeft, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om met de inhoud te werken:

 • Als u naar het begin van het werkblad wilt gaan, drukt u op Control+Home of Control+Fn+pijl-links.

 • Als u één cel omhoog, omlaag, naar links of naar rechts wilt verplaatsen, drukt u op de pijltoetsen.

 • Als u naar de laatste cel op het werkblad wilt gaan, drukt u op Command+pijl-omlaag.

 • Als u naar het volgende werkblad in een werkmap wilt gaan, drukt u op Option+pijl-rechts of Control+Pagina omlaag.

 • Als u naar het vorige werkblad in een werkmap wilt gaan, drukt u op Option+pijl-links of Control+Page up.

VoiceOver-rotor, snelnavigatie of itemkiezer gebruiken

U kunt de VoiceOver-functies zoals Rotor, Snelnavigatie of Itemkiezer gebruiken om rechtstreeks naar een item te navigeren. U kunt bijvoorbeeld rechtstreeks naar een grafiek, tabel of koppeling gaan.

 • Druk op Control+Option+U om de rotor te openen.

 • Druk op Control+Option+I om de itemkiezer te openen.

 • Als u de snelle navigatie wilt activeren, drukt u tegelijkertijd op de pijl-links en pijl-rechts.

Ga naar VoiceOver Aan de slag Guide voor meer informatie over het gebruik van de VoiceOver-functies.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een grafiek in Excel te maken en selecteren

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Excel voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om de hoofdweergaven en -elementen van de app te verkennen en te navigeren, en om te schakelen tussen weergaven en functies.

Decoratief pictogram. Hebt u instructies nodig om aan de slag te gaan met Excel, maar niet met een schermlezer? Zie Snel aan de slag met Excel.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Navigeren in de landingsweergave

Wanneer u Excel voor iOS start, wordt de landingsweergave geopend en kunt u vanuit deze weergave een werkmap maken of openen. Swipe naar links of rechts om tussen de elementen in de landingsweergave te navigeren en dubbeltik om een item te selecteren. De landingsweergave bevat de volgende elementen:

 • Gebied met hoofdinhoud

 • Tabbalk

  De tabbalk bevindt zich onder aan het scherm en bevat de tabbladen Start, Openen en Nieuw .

Door de hoofdschermelementen bladeren

Wanneer een werkmap is gemaakt of geopend in de landingsweergave, gaat Excel voor iOS naar het hoofdscherm. Als u wilt navigeren tussen de elementen op het hoofdscherm, swipet u naar rechts (vooruit) en naar links (achteruit). De belangrijkste gebieden zijn:

 • Bovenste menu

 • Werkbladtabelraster

 • Werkbalk of lint

Navigeren in het bovenste menu

Met de Excel voor iOS bovenste menubalk hebt u toegang tot verschillende opdrachten:

 • Knop Bestand sluiten

  Sluit het bestand en ga terug naar de landingsweergave.

 • Knop Ongedaan maken

 • Knop Lint weergeven

 • Knop Zoeken

  Zoeken naar tekst in het werkblad of de werkmap.

 • Menu Delen

  Deel uw werkmap met anderen of stuur hen een kopie van het document.

 • Menu Bestand

  Toegang tot belangrijke opdrachten, zoals Een kopie opslaan, Exporteren en Afdrukken. Als u het menu Bestand wilt afsluiten, swipet u naar links totdat u 'Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Navigeren in het werkblad

Het werkbladtabelraster is het hoofdgebied van het Excel voor iOS scherm. Als u de focus naar het werkblad wilt verplaatsen, swipet u naar rechts totdat de schermlezer de cellocatie van een tabelraster aankondigt.

 • Als u wilt schakelen tussen cellen in het tabelraster, swipet u naar links of rechts. De schermlezer kondigt de kolom en rij van elke cel aan, evenals de inhoud ervan.

 • Dubbeltik en houd vast om het contextmenu voor de huidige cel te openen. Swipe naar links of rechts om door het menu te navigeren en dubbeltik om een selectie te maken.

Navigeren op de werkbalk

De werkbalk geeft u toegang tot enkele veelgebruikte functies, zoals de knop Werkbladen , waarmee u kunt schakelen tussen werkbladen in dezelfde werkmap en de knoppen Filter toepassen, Opvulkleur, Laat me weten wat u wilt doen en Lint weergeven .

Navigeren op het lint

Het lint is de belangrijkste manier om toegang te krijgen tot opdrachten en opties in Excel voor iOS. Ze zijn gegroepeerd in verschillende tabbladen.

 1. Als u de linttabbladen wilt openen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Lint weergeven' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De schermlezer kondigt de naam van het huidige tabblad aan.

 2. Dubbeltik op het scherm om tussen tabbladen te schakelen. Swipe naar links of rechts totdat u het gewenste tabblad hoort en dubbeltik om het te selecteren.

 3. Swipe naar rechts om naar het lint te gaan en door de opdrachten en opties te bladeren. Dubbeltik om een selectie te maken.

 4. Als u het lint wilt verbergen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Lint verbergen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Hier volgt een lijst met de meest voorkomende tabbladen en enkele voorbeelden van wat u op elk tabblad kunt doen:

 • Startpagina

  Tekst en getallen opmaken en uitlijnen en nieuwe rijen en kolommen toevoegen.

 • Invoegen

  Voeg tabellen, afbeeldingen, vormen en grafieken in uw werkblad in.

 • Formules

  Voeg verschillende functies en formules toe aan uw werkblad.

 • Gegevens

  De gegevens in het werkblad sorteren en filteren.

 • Controleren

  Samenwerken met anderen met behulp van opmerkingen.

 • Weergeven

  Selecteer of u rasterlijnen en koppen wilt weergeven en stel het zoomniveau van de pagina in.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht wilt vinden, kunt u Uitleg gebruiken. Volg deze stappen om Uitleg te gebruiken voor het zoeken van een opdracht:

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarin u een actie wilt uitvoeren.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Vertel me wat u wilt doen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Typ de gewenste opdracht. Typ bijvoorbeeld sorteren.

 4. Als u de zoekresultaten wilt openen, swipet u met twee vingers omhoog en swipet u vervolgens naar rechts totdat u het eerste resultaat hoort. Swipe naar rechts om door de resultaten te bladeren en dubbeltik om er een te selecteren.

Zie ook

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Excel voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om de hoofdweergaven en -elementen van de app te verkennen en te navigeren, en om te schakelen tussen weergaven en functies.

Decoratief pictogram. Hebt u instructies nodig om aan de slag te gaan met Excel, maar niet met een schermlezer? Zie Snel aan de slag met Excel.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Navigeren in de landingsweergave

Wanneer u Excel voor Android start, wordt de landingsweergave geopend en kunt u vanuit deze weergave een werkmap maken of openen. Swipe naar links of rechts om tussen de elementen in de landingsweergave te navigeren en dubbeltik om een item te selecteren. De landingsweergave bevat de volgende elementen:

 • Bovenste menu

  Het bovenste menu bevat de knoppen Zoeken en Nieuw .

 • Gebied met hoofdinhoud

 • Tabbalk

  De tabbalk bevindt zich onder aan het scherm en bevat de tabbladen Recent, Gedeeld en Openen .

Door de hoofdschermelementen bladeren

Wanneer een werkmap is gemaakt of geopend in de landingsweergave, gaat Excel voor Android naar het hoofdscherm. Als u wilt navigeren tussen de elementen op het hoofdscherm, swipet u naar rechts (vooruit) en naar links (achteruit). De belangrijkste gebieden zijn:

 • Bovenste menu

 • Werkbladtabelraster

 • Werkbalk of lint

Navigeren in het bovenste menu

Met de Excel voor Android bovenste menubalk hebt u toegang tot verschillende opdrachten:

 • Knop Terug

  Sluit het bestand en ga terug naar de landingsweergave.

 • Knop Meer opties

  Het lint weergeven, de belangrijkste manier om toegang te krijgen tot opdrachten in Excel.

 • Knop Zoeken

  Zoeken naar tekst in het werkblad of de werkmap.

 • Knop Ongedaan maken

 • Switch delen

  Deel uw werkmap met anderen of stuur hen een kopie van het document.

 • Menu Meer opties

  Toegang tot belangrijke opdrachten, zoals Opslaan, Opslaan als, Afdrukken en Instellingen. Als u het menu wilt afsluiten, tikt u met twee vingers op het scherm.

Navigeren in het werkblad

Het werkbladtabelraster is het hoofdgebied van het Excel voor Android scherm. Als u de focus naar het werkblad wilt verplaatsen, swipet u naar rechts totdat de schermlezer de cellocatie van een tabelraster aankondigt.

 • Als u wilt schakelen tussen cellen in het tabelraster, swipet u naar links of rechts. De schermlezer kondigt de kolom en rij van elke cel aan, evenals de inhoud ervan.

 • Dubbeltik op het scherm om het contextmenu voor de huidige cel te openen. Swipe naar links of rechts om door het menu te navigeren en dubbeltik om een selectie te maken. Als u het contextmenu wilt sluiten zonder een item te selecteren, tikt u met twee vingers op het scherm.

Navigeren op de werkbalk

De werkbalk geeft u toegang tot enkele veelgebruikte functies, zoals de schakeloptie Werkbladen , waarmee u kunt schakelen tussen werkbladen in dezelfde werkmap en de opties Filter toepassen, Opvulkleur, Uitleg en Meer .

Navigeren op het lint

Het lint is de belangrijkste manier om toegang te krijgen tot opdrachten en opties in Excel voor Android. Ze zijn gegroepeerd in verschillende tabbladen.

 1. Als u de linttabbladen wilt openen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Meer opties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De schermlezer kondigt de naam van het huidige tabblad aan.

 2. Dubbeltik op het scherm om tussen tabbladen te schakelen. Swipe naar links of rechts totdat u het gewenste tabblad hoort en dubbeltik om het te selecteren.

 3. Swipe naar rechts om naar het lint te gaan en door de opdrachten en opties te bladeren. Dubbeltik om een selectie te maken.

 4. Als u het lint wilt verbergen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Meer opties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Hier volgt een lijst met de meest voorkomende tabbladen en enkele voorbeelden van wat u op elk tabblad kunt doen:

 • Startpagina

  Tekst en getallen opmaken en uitlijnen en nieuwe rijen en kolommen toevoegen.

 • Invoegen

  Voeg tabellen, afbeeldingen, vormen en grafieken in uw werkblad in.

 • Formules

  Voeg verschillende functies en formules toe aan uw werkblad.

 • Gegevens

  De gegevens in het werkblad sorteren en filteren.

 • Controleren

  Samenwerken met anderen met behulp van opmerkingen.

 • Weergeven

  Selecteer of u rasterlijnen en koppen wilt weergeven en stel het zoomniveau van de pagina in.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht wilt vinden, kunt u Uitleg gebruiken. Volg deze stappen om Uitleg te gebruiken voor het zoeken van een opdracht:

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarin u een actie wilt uitvoeren.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Uitleg' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Typ de gewenste opdracht. Typ bijvoorbeeld sorteren.

 4. Voor toegang tot de zoekresultaten swipet u naar links totdat u het eerste resultaat hoort. Swipe naar links om door de resultaten te bladeren en dubbeltik om er een te selecteren.

Zie ook

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Excel voor het web met uw toetsenbord en een schermlezer om de hoofdweergaven en -elementen van de app te verkennen en te navigeren, en om te schakelen tussen weergaven en functies. We hebben ze getest met Verteller in Microsoft Edge en met JAWS en NVDA in Chrome, maar mogelijk werken ze ook voor andere schermlezers en webbrowsers, mits deze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken gebruiken.

Decoratief pictogram. Hebt u instructies nodig om aan de slag te gaan met Excel, maar niet met een schermlezer? Zie Snel aan de slag met Excel.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • Wanneer uExcel voor het web gebruikt met een schermlezer, schakelt u over naar de modus Volledig scherm. Druk op F11 om het volledige scherm in of uit te schakelen.

 • Als uExcel voor het web met Verteller gebruikt, schakelt u de scanmodus uit.

 • Als u Excel voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel voor het web.

In dit onderwerp

Fiets door de belangrijkste gebieden

Als u tussen de belangrijkste gebieden in Excel voor het web wilt navigeren, drukt u op Ctrl+F6 (vooruit) en Ctrl+Shift+F6 (achteruit). De belangrijkste gebieden zijn:

 • Titelbalk

 • Linttabbladen

 • Werkbladtabelraster

 • Gebruik van het sterretje in een query

 • statusbalk

Navigeren door de linttabbladen en het lint

De linttabbladen zijn de hoofdmenubalk van Excel voor het web.

 • Druk op Alt+Windows-logotoets om de linttabbladen te bereiken. Met Verteller en NVDA hoort u 'Linttabbladen', gevolgd door de naam van het huidige tabblad. Met JAWS hoort u alleen de naam van het huidige tabblad.

 • Als u tussen de tabbladen wilt navigeren, gebruikt u de pijl-links en pijl-rechts.

 • Wanneer de focus zich op een tabblad bevindt, wordt eronder een tabbladspecifiek lint weergegeven. Als u de focus naar het lint wilt verplaatsen, drukt u eenmaal op de Tab-toets en gebruikt u vervolgens de pijl-rechts en pijl-links om door de opdrachten en opties te bladeren. Druk op Enter om te selecteren of druk op Esc om het lint te verlaten en terug te keren naar het werkblad. Gebruik de sneltoetsen om snel toegang te krijgen tot de opdrachten en opties op elk lint. Raadpleeg Sneltoetsen in Excel voor meer informatie.

Hier volgt een lijst met de meest voorkomende tabbladen en enkele voorbeelden van wat u op elk tabblad kunt doen:

 • Start: Tekst en getallen opmaken en uitlijnen en nieuwe rijen en kolommen toevoegen.

 • Invoegen: voeg verschillende functies en formules, tabellen, afbeeldingen, vormen en grafieken in uw werkblad in.

 • Gegevens: sorteer en filter uw gegevens en gebruik hulpprogramma's zoals gegevensvalidatie.

 • Controleren: Controleer de toegankelijkheid van uw werkblad en werk samen met anderen met behulp van opmerkingen.

 • Weergave: in- of uitzoomen op het werkblad, selecteren of u rasterlijnen en koppen wilt weergeven en deelvensters wilt blokkeren.

 • Bestand: hiermee wordt een afzonderlijk deelvenster geopend. Hier kunt u een nieuwe werkmap starten, een bestaande werkmap openen, het bestand waarmee u momenteel werkt opslaan, delen of afdrukken en toegang krijgen tot Excel voor het web app-instellingen. Druk op Esc om het menu Bestand te sluiten en terug te keren naar het werkblad.

Navigeren in het werkblad

Wanneer u een Excel voor het web werkmap opent, ligt de focus op het tabelraster van het werkblad.

 • Als u wilt schakelen tussen cellen in het tabelraster, gebruikt u de pijltoetsen of de Tab-toets. Verteller en JAWS kondigen de kolom en rij van elke cel en de inhoud ervan aan. Met NVDA hoort u 'Regelfeed' of 'Leeg', gevolgd door de rij, kolom en inhoud van de cel.

 • Als u de focus van het werkblad hebt verplaatst, drukt u op Ctrl+F6 totdat de schermlezer de locatie van een tabelrastercel aankondigt, bijvoorbeeld 'B2'. Dit betekent dat de focus zich op rij twee van kolom B in het tabelraster bevindt.

 • Als u het contextmenu voor de huidige cel wilt openen, drukt u op Shift+F10 of op de Windows-menutoets. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om door het menu te navigeren en druk op Enter om een selectie te maken of druk op Esc om terug te keren naar het werkblad.

 • Als u naar een ander werkblad in uw werkmap wilt gaan, drukt u op Ctrl+F6 totdat u de naam van het huidige bladtabblad hoort, drukt u op de pijl-links of pijl-rechts totdat u bij het gewenste blad bent en drukt u vervolgens op Enter om het te openen.

Zoekfunctie gebruiken

Gebruik het tekstveld Zoeken om snel een optie te zoeken of een actie uit te voeren. Voor meer informatie over de functie Zoeken, ga je naar Find what you need with Microsoft Search.

Opmerking: Afhankelijk van de versie van Microsoft 365 die u gebruikt, kan het tekstveld Zoeken bovenaan het app-venster ook Uitleg heten. De ervaring van deze functies grotendeels gelijk, maar de opties en zoekresultaten kunnen verschillen.

 1. Selecteer het item of de plek in uw document, presentatie of spreadsheet waarop u een actie wilt uitvoeren. Selecteer bijvoorbeeld een celbereik in een Excel-spreadsheet.

 2. Druk op Alt+Q om naar het tekstveld Zoeken te gaan.

 3. Typ de zoekwoorden voor de actie die u wilt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld een lijst met opsommingstekens wilt toevoegen, typt u opsommingstekens.

 4. Druk op de pijl-omlaag om door de zoekresultaten te bladeren.

 5. Zodra u het gewenste resultaat hebt gevonden, drukt u op Enter om het te selecteren en om de actie uit te voeren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens te zoeken en vervangen in Excel

Met een schermlezer opmerkingen toevoegen aan een werkblad in Excel

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×