Delen en samenwerken

Tegelijk samenwerken aan Excel-werkmappen met cocreatie

Tegelijk samenwerken aan Excel-werkmappen met cocreatie

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

U en uw collega's kunnen tegelijk dezelfde Excel-werkmap openen en bewerken. Dit wordt cocreatie genoemd. Tijdens de co-auteur kunt u binnen een paar seconden elkaars wijzigingen zien. In bepaalde versies van Excel is het zelfs zo dat de selecties van andere personen een andere kleur hebben. Als u een versie van Excel gebruikt die ondersteuning biedt voor co-authoring, kunt u Delen selecteren in de rechterbovenhoek, e-mailadressen typen en vervolgens een cloudlocatie kiezen. Als u echter meer informatie wilt, zoals welke versies worden ondersteund en waar het bestand kan worden opgeslagen, bevat dit artikel stapsgewijze instructies.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als u een Microsoft 365-abonnement hebt. Als u een Microsoft 365-abonnee bent, controleer dan of u de nieuwste versie van Office hebt.

Cocreatie in de Excel-bureaubladtoepassing voor Windows is alleen mogelijk als bepaalde zaken goed zijn ingesteld voordat u begint. Daarna zijn er slechts enkele stappen nodig om samen met andere personen aan het ontwerp te werken.

 • U hebt een Microsoft 365-abonnement nodig.

 • De nieuwste versie van Excel voor Microsoft 365moet zijn geïnstalleerd. Als u een werk- of schoolaccount hebt, hebt u mogelijk nog geen versie van Office die ondersteuning biedt voor co-authoring. Dat kan komen doordat uw beheerder de nieuwste te installeren versie nog niet beschikbaar heeft gemaakt.

 • U dient u bij Office aan te melden met uw abonnementsaccount.

 • U moet Excel-werkmappen gebruiken in de bestandsindeling .xlsx, .xlsm of .xlsb. Als het bestand niet deze indeling heeft, opent u het bestand en selecteert u Bestand >Opslaan als > Bladeren > Opslaan als. Wijzig de indeling in Excel-werkmap (*.xlsx). Co authoring biedt geen ondersteuning voor de indeling Strikt Open XML-werkblad.

Gebruik een webbrowser om een werkmap te uploaden naar of te maken in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of een SharePoint Online-bibliotheek. On-premises Sites van SharePoint (sites die niet worden gehost door Microsoft) bieden geen ondersteuning voor co authoring. Als u niet zeker weet welke site u gebruikt, vraagt u dit aan de persoon die verantwoordelijk is voor de site of bij uw IT-afdeling.

 1. Als u het bestand hebt geüpload, selecteert u de bestandsnaam om het te openen. De werkmap wordt geopend op een nieuw tabblad van uw webbrowser.

 2. Selecteer de knop Openen in desktop-app.

 3. Wanneer het bestand wordt geopend in de bureaublad-app van Excel, ziet u mogelijk een gele balk met de naam dat het bestand in de beveiligde weergave staat. Selecteer de knop Bewerken inschakelen als dat het geval is.

 4. Selecteer Delen in de rechterbovenhoek.

 5. Standaard kunnen alle geadresseerden de werkmap bewerken, maar u kunt de instellingen wijzigen door de optie Kan bewerken te selecteren.

 6. Typ e-mailadressen in het adresvak en scheid ze met een puntkomma. 

 7. Voeg een bericht voor de geadresseerden toe. Deze stap is optioneel.

 8. Selecteer Verzenden.

Opmerking: Als u de koppeling zelf wilt versturen, moet u niet op de knop Verzenden klikken. Selecteer in plaats daarvan Koppeling kopiëren onder aan het deelvenster.

Als u de knop Delen hebt geselecteerd, ontvangen de personen een e-mailbericht met een uitnodiging om het bestand te openen. Ze kunnen de koppeling selecteren om de werkmap te openen. Er wordt een webbrowser geopend en de werkmap wordt geopend in Excel voor het web. Als ze de bureaublad-app van Excel willen gebruiken voor co-auteurs, kunnen ze Bewerken selecteren in de bureaublad-app. Ze moeten dan wel een versie van de Excel-app hebben die ondersteuning biedt voor cocreatie. Excel voor Android, Excel voor iOS, Excel Mobile en Excel voor Microsoft 365 zijn de versies die momenteel ondersteuning bieden voor co-authoring. Als ze geen ondersteunde versie hebben, kunnen ze deze bewerken in de browser.

Opmerking: Als ze de nieuwste versie van Excel, PowerPoint of Word gebruiken, is er een eenvoudigere manier: ze kunnen Bestand >Openen en Gedeeld met mij selecteren.

Zorg dat het bestand nog steeds is geopend in Excel en kijk of Automatisch opslaan is geselecteerd in de linkerbovenhoek. Wanneer anderen het bestand uiteindelijk openen, kunt u samenwerken aan een bestand. U ziet dan ook foto's van de andere personen in de rechterbovenhoek van het Excel-venster. (Het is mogelijk dat u ook hun initialen ziet of een 'G' voor gast.)

U ziet hier pictogrammen van personen als er anderen aan het document werken

Tips voor cocreatie:

 • Mogelijk worden er verschillende kleuren gebruikt voor de selecties van andere personen. Dit gebeurt als ze Excel voor Microsoft 365, Excel voor het web, Excel voor Android, Excel Mobile of Excel voor iOS gebruiken. Als ze een andere versie gebruiken, ziet u hun selecties niet, maar worden hun wijzigingen wel weergegeven terwijl ze werken.

 • Als u de selecties van andere personen in andere kleuren ziet, worden deze weergegeven in het blauw, paars, enzovoort. Uw selectie is echter altijd groen. Op het scherm van andere gebruikers zijn hun eigen selecties ook altijd groen. Als u niet meer weet wie wat aan het doen is, wijst u de selectie aan om de naam van de betreffende persoon te zien. Als u naar de plek wilt gaan waar iemand aan het werk is, selecteert u de foto of initialen van die persoon en selecteert u vervolgens de optie Ga naar.

Veelgestelde vragen

In Excel voor Microsoft 365 ziet u mogelijk de functie Automatisch opslaan in de linkerbovenhoek. Automatisch opslaan is ingeschakeld wanneer een bestand wordt opgeslagen in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen in de cloud terwijl u werkt. En als anderen aan hetzelfde bestand werken, kunnen ze met Automatisch opslaan uw wijzigingen binnen een paar seconden zien. Zie Wat is Automatisch opslaan? voor meer informatie over Automatisch opslaan, inclusief redenen waarom deze functie wel of niet beschikbaar is.

Er zijn een aantal redenen waarom deze fout kan optreden. De meestvoorkomende is dat iemand het bestand heeft geopend in een Excel-versie waarin cocreatie niet wordt ondersteund. Als er slechts één persoon is die dit doet, krijgt iedereen de foutmelding 'vergrendeld', zelfs als alle anderen een versie van Excel gebruiken die wel coauteur is.

De versies van Excel die cocreatie ondersteunen zijn:

 • Excel voor Microsoft 365*

 • Excel voor Microsoft 365 voor Mac*

 • Excel voor het web

 • Excel voor Android

 • Excel voor iOS

 • Excel Mobile

* Co authoring in deze versie vereist dat de nieuwste versie van Excel voor Microsoft 365 is geïnstalleerd en dat u zich moet aanmelden bij Office met een Microsoft 365-abonnementsaccount. Als u een werk- of schoolaccount hebt, hebt u mogelijk nog geen versie van Office die ondersteuning biedt voor co-authoring. Dat kan komen doordat uw beheerder de nieuwste te installeren versie nog niet beschikbaar heeft gesteld.

Als de fout 'vergrendeld' nog steeds wordt weergegeven, ziet u dat het Excel-bestand is vergrendeld voor bewerking voor meer oplossingen voor dit probleem.

U kunt de selecties van andere personen in andere kleuren zien, maar alleen als u en de anderen Excel voor Microsoft 365-abonnees, Excel voor het web, Excel voor Android, Excel Mobile of Excel voor iOS gebruiken. En als mensen een Excel voor Microsoft 365 gebruiken, moet iedereen automatisch opslaan hebben om gekleurde selecties te zien.

Als u Excel voor Microsoft 365, Excel voor het web, Excel voor Android of Excel voor iOS gebruikt en u de selecties van andere personen niet ziet, wacht u een paar seconden. Als u de selecties van iemand nog steeds niet ziet, zorg er dan voor dat deze Excel voor Microsoft 365, Excel voor het web, Excel voor Android of Excel voor iOS gebruikt. Als ze een andere versie gebruiken, zoals Excel Mobile, worden hun selecties niet voor u weergegeven. Wijzigingen die ze maken, worden echter vrijwel onmiddellijk zichtbaar. En als ze een oudere versie van Excel gebruiken, zoals Excel 2013, kunnen ze het bestand niet tegelijk met u bewerken en kunt u hun selecties niet zien.

Iedereen moet een versie van de Excel-app gebruiken die ondersteuning biedt voor cocreatie om cocreatie mogelijk te maken en wijzigingen van anderen te zien. Excel voor Android, Excel voor iOS, Excel Mobile en Excel voor Microsoft 365 zijn de versies die momenteel ondersteuning bieden voor co-authoring. Als ze geen ondersteunde versie hebben, kunnen ze deze altijd Excel voor het web in hun webbrowser. Als het nog steeds niet lukt om de wijzigingen van anderen te zien, probeert u een of meer van de volgende oplossingen:

 • Wacht een paar minuten. Soms duurt het even voordat er communicatie plaatsvindt tussen Excel en de cloud.

 • Laat iedereen de knop Bewerken inschakelen selecteren als deze wordt weergegeven.

 • Zorg ervoor dat iedereen die in een Excel voor Microsoft 365 heeft de functie Automatisch opslaan heeft aan de linkerbovenhoek van het Excel-venster.

 • Als u OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, zorg er dan voor dat de synchronisatie niet is onderbroken en zorg ervoor dat Office-toepassingen gebruiken om Office-bestanden te synchroniseren... is ingeschakeld. Details over deze instelling vindt u hier.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor Android werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand opslaan > Tandwielknop >automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor iOS werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand opslaan De knop Bestand >automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat het bestand niet het kenmerk Alleen-lezen heeft.

 • Op een Windows-pc: open het bestand en ga naar Bestand > Info. Los eventuele fouten op die hier worden weergegeven.

Deze berichten kunnen worden weergegeven als iemand een Excel-functie gebruikt die nog niet volledig wordt ondersteund voor cocreatie in Excel. Hierdoor kan het proces van cocreatie tijdelijk worden gestopt. Als er geen wijzigingen zijn die u nog wilt opgeslagen, selecteert u Vernieuwen. Als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn die u niet hoeft te bewaren, kunt u Wijzigingen negeren selecteren. Als u gegevens wilt bewaren die u wilt bewaren, selecteert u Kopie opslaan en vervolgens het bestand onder een andere naam opslaan. Selecteer en kopieer vervolgens de wijzigingen die u wilt behouden. Tot slot nog een laatste stap: open het oorspronkelijke bestand in de cloud opnieuw en plak de wijzigingen weer.

Over het algemeen wordt dan de wijziging vastgelegd die het laatst is opgeslagen, hetzij handmatig via de knop Opslaan of automatisch via Automatisch opslaan. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, maar over het algemeen is dit hoe het werkt. Als u conflicten met andere personen wilt voorkomen, kunt u gebieden of bladen toewijzen aan elke persoon. U kunt deze toewijzingen uitleggen wanneer u de uitnodiging verstuurt of u kunt de toewijzingen duidelijk maken in de werkmap zelf door de namen van personen in de kopcellen te zetten of bladen de namen van personen te geven.

Als u OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, worden wijzigingen die u offline aankomt pas samengevoegd als de computer weer online is. Als u online bent, worden al uw wijzigingen in een keer samengevoegd.

Ja. Selecteer Excel voor Microsoft 365bestandsgegevens > en > vorige versies weergeven en herstellen. Zoek een eerdere versie in de lijst en selecteer Versie openen. De eerdere versie wordt geopend. Als u deze versie weer de huidige versie wilt maken, wacht u totdat niemand meer aan het bestand werkt en selecteert u Vervolgens Herstellen. Zie Eerdere versies van Office-bestanden weergeven voor meer informatie over versies.

Cocreatie in Excel op Mac-computers is alleen mogelijk als bepaalde zaken goed zijn ingesteld voordat u begint. Daarna zijn er slechts enkele stappen nodig om samen met andere personen aan het ontwerp te werken.

 • U hebt een Microsoft 365-abonnement nodig.

 • De nieuwste versie van Excel voor Microsoft 365moet zijn geïnstalleerd. Houd er rekening mee dat als u een werk- of schoolaccount hebt, de beheerder mogelijk controleert welke versie van Office u kunt installeren en dat dit niet de meest recente versie is. Zie Wanneer krijg ik de nieuwste functies in Microsoft 365? voor meer informatie.

 • U moet de bestandsindelingen .xlsx, .xlsm of .xlsb gebruiken. Als het bestand niet deze indeling heeft, opent u het bestand en selecteert u Bestand > Opslaan als... Wijzig de bestandsindeling in .xlsx, .xlsm of .xlsb.

Gebruik een webbrowser om een nieuwe werkmap te uploaden of te maken in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of een SharePoint Online-bibliotheek. On-premises Sites van SharePoint (sites die niet worden gehost door Microsoft) bieden geen ondersteuning voor co-authoring. Als u niet zeker weet welke site u gebruikt, vraagt u dit aan de persoon die verantwoordelijk is voor de site of bij uw IT-afdeling.

 1. Als u het bestand hebt geüpload, selecteert u de bestandsnaam om het te openen. De werkmap wordt geopend op een nieuw tabblad van uw webbrowser.

 2. Selecteer de knop Openen in desktop-app.

 3. Wanneer het bestand wordt geopend in de bureaublad-app van Excel, ziet u mogelijk een gele balk met de naam dat het bestand in de beveiligde weergave staat. Selecteer de knop Bewerken inschakelen als dat het geval is.

 4. Selecteer Delen in de rechterbovenhoek.

 5. Standaard kunnen alle geadresseerden de werkmap bewerken, maar u kunt de instellingen wijzigen door de optie Kan bewerken te selecteren.

 6. Typ e-mailadressen in het adresvak en scheid ze met een puntkomma. 

 7. Voeg een bericht voor de geadresseerden toe. Deze stap is optioneel.

 8. Selecteer Verzenden.

Opmerking: Als u de koppeling zelf wilt versturen, moet u niet op de knop Verzenden klikken. Selecteer in plaats daarvan Koppeling kopiëren onder aan het deelvenster.

Als u de knop Delen hebt geselecteerd, ontvangen de personen een e-mailbericht met een uitnodiging om het bestand te openen. Ze kunnen de koppeling selecteren om de werkmap te openen. Er wordt een webbrowser geopend en de werkmap wordt geopend in Excel voor het web. Als ze een Excel-app willen gebruiken voor co-auteurs, kunnen ze Bewerken selecteren in de desktop-app. Ze moeten dan wel een versie van de Excel-app hebben die ondersteuning biedt voor cocreatie. Excel voor Android, Excel voor iOS, Excel Mobile en Excel voor Microsoft 365 zijn de versies die momenteel ondersteuning bieden voor co-authoring. Als ze geen ondersteunde versie hebben, kunnen ze het bewerken in de browser om het bestand te bewerken.

Tip: Als ze de nieuwste versie van Excel voor Microsoft 365 gebruiken, is er een eenvoudigere manier: ze kunnen Bestand >Openen... > Gedeeld selecteren en een bestand selecteren dat door iemand anders is gedeeld.

Zorg dat het bestand nog steeds is geopend in Excel en kijk of Automatisch opslaan is geselecteerd in de linkerbovenhoek. Wanneer anderen het bestand uiteindelijk openen, kunt u samenwerken aan een bestand. Als u zich in hetzelfde gebied als de cellen hebt, ziet u de celselecties mogelijk in een andere kleur dan die van u. De wijzigingen worden tijdens het werken ook weergegeven. Als u in de rechterbovenhoek Delen selecteert, ziet u bovendien afbeeldingen van personen en hun naam of e-mailadres. (Het is mogelijk dat u ook hun initialen ziet of een 'G' voor gast.)

Veelgestelde vragen

InExcel voor Microsoft 365 ziet u mogelijk de functie Automatisch opslaan in de linkerbovenhoek. Automatisch opslaan is ingeschakeld wanneer een bestand wordt opgeslagen in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen in de cloud terwijl u werkt. En als anderen aan hetzelfde bestand werken, kunnen ze dankzij Automatisch opslaan uw wijzigingen binnen een paar seconden zien. Zie Wat is Automatisch opslaan?voor meer informatie over automatisch opslaan, waaronder redenen waarom deze functie wel of niet beschikbaar is.

Er zijn een aantal redenen waarom deze fout kan optreden. De meestvoorkomende is dat iemand het bestand heeft geopend in een Excel-versie waarin cocreatie niet wordt ondersteund. Als er slechts één persoon is die dit doet, krijgt iedereen de foutmelding 'vergrendeld', zelfs als alle anderen een versie van Excel gebruiken die wel coauteur is.

De versies van Excel die cocreatie ondersteunen zijn:

 • Excel voor Microsoft 365*

 • Excel voor Microsoft 365 voor Mac*

 • Excel voor het web

 • Excel voor Android

 • Excel voor iOS

 • Excel Mobile

* Co authoring in deze versie vereist dat de nieuwste versie van Excel is geïnstalleerd en dat u zich moet aanmelden bij Office met een Microsoft 365-account. Als u een werk- of schoolaccount hebt, hebt u mogelijk nog geen versie van Office die ondersteuning biedt voor co-authoring. Dat kan komen doordat uw beheerder de nieuwste te installeren versie nog niet beschikbaar heeft gesteld.

Als de fout 'vergrendeld' nog steeds wordt weergegeven, ziet u dat het Excel-bestand is vergrendeld voor bewerking voor meer oplossingen voor dit probleem.

U kunt de selecties van andere personen in andere kleuren zien, maar alleen als u en de anderen Excel voor Microsoft 365, Excel voor het web, Excel voor Android, Excel Mobile of Excel voor iOS gebruiken. Als mensen kleuren gebruiken, Excel voor Microsoft 365 bovendien iedereen over automatisch opslaan beschikt om gekleurde selecties te zien.

Als u Excel voor Microsoft 365, Excel voor het web, Excel voor Android of Excel voor iOS gebruikt en u de selecties van andere personen niet ziet, wacht u een paar seconden. Als u de selecties van iemand nog steeds niet ziet, zorg er dan voor dat deze Excel voor Microsoft 365, Excel voor het web, Excel voor Android of Excel voor iOS gebruikt. Als ze een andere versie gebruiken, zoals Excel Mobile, worden hun selecties niet voor u weergegeven. Wijzigingen die ze maken, worden echter vrijwel onmiddellijk zichtbaar. En als ze een oudere versie van Excel gebruiken, zoals Excel voor Mac 2011, kunnen ze het bestand niet tegelijk met u bewerken en kunt u hun selecties niet zien.

Iedereen moet een versie van de Excel-app gebruiken die ondersteuning biedt voor cocreatie om cocreatie mogelijk te maken en wijzigingen van anderen te zien. Excel voor Android, Excel voor iOS en Excel Mobile bieden ondersteuning voor cocreatie. Daarnaast biedt Excel voor Microsoft 365 ondersteuning voor co-authoring wanneer u eenMicrosoft 365 hebt. Als iemand geen ondersteunde versie heeft, kan hij of zij Excel voor het web gebruiken in zijn of haar webbrowser. Als het nog steeds niet lukt om de wijzigingen van anderen te zien, probeert u een of meer van de volgende oplossingen:

 • Wacht een paar minuten. Soms duurt het even voordat er communicatie plaatsvindt tussen Excel en de cloud.

 • Laat iedereen de knop Bewerken inschakelen selecteren als deze wordt weergegeven.

 • Zorg ervoor dat iedereen die in een Excel voor Microsoft 365 of Excel voor Microsoft 365 voor Mac werkt, de functie Automatisch opslaan heeft in de linkerbovenhoek van het Excel-venster.

 • Als u OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, zorg er dan voor dat de synchronisatie niet is onderbroken en zorg ervoor dat Office 2016 wordt gebruikt om bestanden te synchroniseren... is ingeschakeld. Details over deze instelling vindt u hier.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor Android werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand opslaan > Tandwielknop >automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor iOS werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand opslaan De knop Bestand >automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat het bestand niet alleen-lezen is.

 • Op een Windows-pc: open het bestand en ga naar Bestand > Info. Los eventuele fouten op die hier worden weergegeven.

Dit kan gebeuren als iemand een Excel-functie gebruikt die nog niet volledig wordt ondersteund voor co-authoring in Excel. Hierdoor kan het proces van cocreatie tijdelijk worden gestopt. Als er geen wijzigingen zijn die u nog wilt opgeslagen, selecteert u Vernieuwen. Als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn die u niet hoeft te bewaren, kunt u Wijzigingen negeren selecteren. Als u gegevens wilt bewaren die u wilt bewaren, selecteert u Kopie opslaan en vervolgens het bestand onder een andere naam opslaan. Selecteer en kopieer vervolgens de wijzigingen die u wilt behouden. Tot slot nog een laatste stap: open het oorspronkelijke bestand in de cloud opnieuw en plak de wijzigingen weer.

Over het algemeen wordt de laatste wijziging die is opgeslagen met de knop Opslaan of automatisch bij Automatisch opslaan,'gewonnen'. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, maar over het algemeen is dit hoe het werkt. Als u conflicten met andere personen wilt voorkomen, kunt u gebieden of bladen toewijzen aan elke persoon. U kunt deze toewijzingen uitleggen wanneer u de uitnodiging verstuurt of u kunt de toewijzingen duidelijk maken in de werkmap zelf door de namen van personen in de kopcellen te zetten of bladen de namen van personen te geven.

Als u OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, worden wijzigingen die u offline aankomt pas samengevoegd als de computer weer online is. Als u online bent, worden al uw wijzigingen in een keer samengevoegd.

Ja. Selecteer Bestandsgeschiedenis > herstellen > browsen in versiegeschiedenis. Zoek een eerdere versie in de lijst en selecteer Versie openen. De eerdere versie wordt geopend. Als u deze versie weer de huidige versie wilt maken, wacht u totdat niemand meer aan het bestand werkt en selecteert u Vervolgens Herstellen.

Er zijn slechts vier stappen nodig om samen te Excel voor het web.

Gebruik een webbrowser om een werkmap te uploaden naar of te maken in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of een SharePoint Online-bibliotheek.

 1. Selecteer Delen boven aan het lint. Het dialoogvenster Koppeling verzenden wordt geopend, zodat u personen een koppeling naar de werkmap kunt sturen.

 2. Iedereen in uw organisatie kan de werkmap standaard openen en bewerken met de koppeling. Als u wilt aanpassen wie de koppeling kan gebruiken en wat ze kunnen doen, selecteert u Personen in [uw organisatie]met de koppeling kan bewerken, kiest u de 3D-opties in het dialoogvenster Koppelingsinstellingen en selecteert u Toepassen.  

 3. Voer in het dialoogvenster Koppeling verzenden e-mailadressen in, gescheiden door puntkomma's. 

 4. Voeg een bericht voor de geadresseerden toe. Deze stap is optioneel.

 5. Selecteer Verzenden.

Opmerking: Als u de koppeling zelf wilt versturen, moet u niet op de knop Verzenden klikken. Selecteer in plaats daarvan Koppeling kopiëren onder aan het deelvenster.

Als u de knop Delen hebt geselecteerd, ontvangen de personen een e-mailbericht met een uitnodiging om het bestand te openen. Ze kunnen de koppeling selecteren om de werkmap te openen. Er wordt een webbrowser geopend en de werkmap wordt geopend in Excel voor het web. Als ze een Excel-app willen gebruiken voor co-auteurs, kunnen ze Bewerken selecteren in de desktop-app. Ze moeten dan wel een versie van de Excel-app hebben die ondersteuning biedt voor cocreatie. Excel voor Android, Excel voor iOS, Excel Mobile en Excel voor Microsoft 365 zijn de versies die momenteel ondersteuning bieden voor co-authoring. Als ze geen ondersteunde versie hebben, kunnen ze deze bewerken in de browser.

Nu kunt u de werkmap tegelijkertijd met andere personen bewerken. U weet dat u met één andere persoon aan het bewerken bent als u in de rechterbovenhoek een bericht ziet dat deze persoon aan het bewerken is. Als er meer dan één andere persoon aan het bewerken is, ziet u een ander bericht met het aantal personen dat aan het document werkt. Bijvoorbeeld: 'Er zijn hier 2 andere mensen.'

Tips voor cocreatie:

 • Als u wijzigingen wilt bekijken die anderen hebben aangebracht sinds u het bestand hebt geopend, selecteert u Wijzigingen tonen. Hiermee wordt een deelvenster geopend waarin u de wijzigingen kunt zien, inclusief eerdere celwaarden (indien die zijn gewijzigd).

 • Als u naar de plek wilt gaan waar iemand aan het werk is, selecteert u zijn of haar naam en selecteert u vervolgens Bewerken...

 • Mogelijk worden er verschillende kleuren gebruikt voor de selecties van andere personen. Dit gebeurt als ze Excel voor Microsoft 365, Excel voor het web, Excel voor Android, Excel Mobile of Excel voor iOS gebruiken. Als ze een andere versie gebruiken, ziet u hun selecties niet, maar worden hun wijzigingen wel weergegeven terwijl ze werken.

 • Als u de selecties van andere personen in andere kleuren ziet, worden deze weergegeven in het blauw, paars, enzovoort. Uw selectie is echter altijd groen. Op het scherm van andere gebruikers zijn hun eigen selecties ook altijd groen. Als u niet meer weet wie wat aan het doen is, wijst u de selectie aan om de naam van de betreffende persoon te zien.

Veelgestelde vragen

Er zijn een aantal redenen waarom deze fout kan optreden. De meestvoorkomende is dat iemand het bestand heeft geopend in een Excel-versie waarin cocreatie niet wordt ondersteund. Als er slechts één persoon is die dit doet, dan krijgt iedereen dit foutbericht, ook als verder iedereen een Excel-versie gebruikt waarin cocreatie wel wordt ondersteund.

De versies van Excel die cocreatie ondersteunen zijn:

 • Excel voor Microsoft 365*

 • Excel voor Microsoft 365 voor Mac*

 • Excel voor het web

 • Excel voor Android

 • Excel voor iOS

 • Excel Mobile

* Co authoring in deze versie vereist dat de nieuwste versie van Excel is geïnstalleerd en dat u zich moet aanmelden bij Office met een Microsoft 365-account. Als u een werk- of schoolaccount hebt, hebt u mogelijk nog geen versie van Office die ondersteuning biedt voor co-authoring. Dat kan komen doordat uw beheerder de nieuwste te installeren versie nog niet beschikbaar heeft gesteld.

Als de fout 'vergrendeld' nog steeds wordt weergegeven, ziet u dat het Excel-bestand is vergrendeld voor bewerking voor meer oplossingen voor dit probleem.

U kunt de selecties van andere personen in andere kleuren zien, maar alleen als u en de anderen Excel voor Microsoft 365, Excel voor het web, Excel voor Android, Excel Mobile of Excel voor iOS gebruiken. Als mensen kleuren gebruiken, Excel voor Microsoft 365 bovendien iedereen over automatisch opslaan beschikt om gekleurde selecties te zien.

Als u Excel voor Microsoft 365, Excel voor het web, Excel voor Android of Excel voor iOS gebruikt en u de selecties van andere personen niet ziet, wacht u een paar seconden. Als u de selecties van iemand nog steeds niet ziet, zorg er dan voor dat deze Excel voor Microsoft 365, Excel voor het web, Excel voor Android of Excel voor iOS gebruikt. Als ze een andere versie gebruiken, zoals Excel Mobile, worden hun selecties niet voor u weergegeven. Wijzigingen die ze maken, worden echter vrijwel onmiddellijk zichtbaar. En als ze een oudere versie van Excel gebruiken, zoals Excel 2013, kunnen ze het bestand niet tegelijk met u bewerken en kunt u hun selecties niet zien.

Iedereen moet een versie van de Excel-app gebruiken die ondersteuning biedt voor cocreatie om cocreatie mogelijk te maken en wijzigingen van anderen te zien. Excel voor Android, Excel voor iOS, Excel Mobile en Excel voor Microsoft 365 zijn de versies die momenteel ondersteuning bieden voor co-authoring. Als ze geen ondersteunde versie hebben, kunnen ze deze altijd Excel voor het web in hun webbrowser. Als het nog steeds niet lukt om de wijzigingen van anderen te zien, probeert u een of meer van de volgende oplossingen:

 • Wacht een paar minuten. Soms duurt het even voordat er communicatie plaatsvindt tussen Excel en de cloud.

 • Laat iedereen de knop Bewerken inschakelen selecteren als deze wordt weergegeven.

 • Zorg ervoor dat iedereen die in de Excel voor Microsoft 365 automatisch opslaan is.

 • Als iemand OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, moet hij of zij ervoor zorgen dat het niet wordt onderbroken. En ze moeten de instelling Office 2016 gebruiken om bestanden te synchroniseren... ingeschakeld. Details over deze instelling vindt u hier.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor Android werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand opslaan > Tandwielknop >automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor iOS werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand opslaan De knop Bestand >automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat het bestand niet het kenmerk Alleen-lezen heeft.

 • Op een Windows-pc: open het bestand en ga naar Bestand > Info. Los eventuele fouten op die hier worden weergegeven.

Dit kan af en toe gebeuren als iemand een Excel-functie gebruikt die nog niet volledig wordt ondersteund voor co authoring in Excel en het co-ontwerpproces tijdelijk kan worden gestopt. Als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn die u niet hoeft te bewaren, kunt u Opnieuw laden selecteren. Als u gegevens wilt bewaren die u wilt bewaren, selecteert u Kopie opslaan en vervolgens het bestand onder een andere naam opslaan. Selecteer en kopieer vervolgens de wijzigingen die u wilt behouden. U moet nu nog één stap uitvoeren: open het oorspronkelijke bestand vanuit de cloud en plak de wijzigingen van het Klembord.

Over het algemeen wordt dan de wijziging vastgelegd die het laatst is opgeslagen, hetzij handmatig via de knop Opslaan of automatisch via Automatisch opslaan. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, maar over het algemeen is dit hoe het werkt. Als u conflicten met andere personen wilt voorkomen, kunt u gebieden of bladen toewijzen aan elke persoon. U kunt deze toewijzingen uitleggen wanneer u de uitnodiging verstuurt of u kunt de toewijzingen duidelijk maken in de werkmap zelf door de namen van personen in de kopcellen te zetten of bladen de namen van personen te geven.

Houd er rekening mee dat als iemand OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, de wijzigingen die hij of zij offline aanbrengt, pas worden samengevoegd als de computer weer online is. Als u online bent, worden alle wijzigingen in een keer samengevoegd.

Ja. Ga Excel voor het web naar de map die het bestand bevat. Klik met de rechtermuisknop op de bestandsnaam en kies Versiegeschiedenis. Selecteer vervolgens links een oudere versie om die versie te openen. Als u deze versie weer de huidige versie wilt maken, wacht u totdat niemand meer aan het bestand werkt en selecteert u Vervolgens Herstellen.

Cocreatie in Excel voor Android is alleen mogelijk als bepaalde zaken goed zijn ingesteld voordat u begint. Daarna zijn er slechts enkele stappen nodig om samen met andere personen aan het ontwerp te werken.

 • De nieuwste versie van Excel moet zijn geïnstalleerd en u dient u met een Microsoft-account aan te melden bij Excel. Ga naar Bestand > Openen en controleer of uw Microsoft-account daar wordt vermeld. Als dat niet zo is, tikt u op Een locatie toevoegen om het account toe te voegen. Als u een telefoon of tablet hebt die groter is dan 10,1 inch, moet u zich aanmelden met een Microsoft 365-account.

 • U moet .xlsx-, .xlsm- of .xlsb-bestanden gebruiken. Als het bestand niet deze indeling heeft, opent u het bestand in een bureaubladversie van Excel. Tik vervolgens op Bestand > Opslaan als > Bladeren > Opslaan als en wijzig de indeling in .xlsx, .xlsm of .xlsb.

 1. Maak of open een bestand en tik vervolgens op Bestand > Opslaan als.

 2. Controleer de huidige locatie van het bestand. Als OneDrive of SharePoint is geselecteerd, tikt u op de knop Terug en gaat u naar de volgende stap. Als geen van deze locaties is geselecteerd, tikt u aan de linkerkant op OneDrive of SharePoint, geeft u het bestand een naam en tikt u vervolgens op Opslaan.

 1. Tik pictogram Delen in de rechterbovenhoek.

 2. Typ e-mailadressen in het vak Personen uitnodigen. Gebruik een puntkomma om adressen van elkaar te scheiden.

 3. Zorg er ook voor dat Kan bewerken is geselecteerd.

 4. Als u klaar bent, tikt u op de knop Delen. Als u op deze knop tikt, worden er namens u e-mailberichten verzonden naar de uitgenodigde personen.

  Tip: Als u de koppeling zelf wilt versturen, moet u niet op de knop Delen tikken. Tik in dat geval op Delen als koppeling.

Als u op de knop Delen hebt getikt, ontvangen de personen een e-mailbericht met een uitnodiging om het bestand te openen. Ze kunnen de koppeling selecteren om de werkmap te openen. De werkmap wordt in een webbrowser geopend in Excel voor het web. De andere auteurs kunnen direct Excel voor het web in het bestand door Werkmap bewerken > bewerken in browser te selecteren.

Als ze een Excel-app willen gebruiken en niet Excel voor het web maken, kunnen ze Werkmap bewerken en > bewerken in Excel. Ze moeten dan wel een versie van de Excel-app hebben die ondersteuning biedt voor cocreatie. Excel voor Android, Excel voor iOS, Excel Mobile en Excel voor Microsoft 365 zijn de versies die momenteel ondersteuning bieden voor co-authoring.

Nu kunt u de werkmap tegelijkertijd met andere personen bewerken. Als u wilt zien wie er samen met u aan het bestand werkt, tikt u rechtsboven op Delen en vervolgens op Beheren. Als er tegelijk met u anderen aan het bestand werken, worden hun namen vermeld. Als het label Bewerken bij hun naam staat, zijn ze ook bezig met het bestand.

Veelgestelde vragen

Er zijn een aantal redenen waarom deze fout kan optreden. De meestvoorkomende is dat iemand het bestand heeft geopend in een Excel-versie waarin cocreatie niet wordt ondersteund. Als er slechts één persoon is die dit doet, krijgt iedereen de foutmelding 'vergrendeld', zelfs als alle anderen een versie van Excel gebruiken die wel coauteur is.

De versies van Excel die cocreatie ondersteunen zijn:

 • Excel voor Microsoft 365*

 • Excel voor Microsoft 365 voor Mac*

 • Excel voor het web

 • Excel voor Android

 • Excel voor iOS

 • Excel Mobile

* Co authoring in deze versie vereist dat de nieuwste versie van Excel is geïnstalleerd en dat u zich moet aanmelden bij Office met een Microsoft 365-account. Als u een werk- of schoolaccount hebt, hebt u mogelijk nog geen versie van Office die ondersteuning biedt voor co-authoring. Dat kan komen doordat uw beheerder de nieuwste te installeren versie nog niet beschikbaar heeft gesteld.

Als de fout 'vergrendeld' nog steeds wordt weergegeven, ziet u dat het Excel-bestand is vergrendeld voor bewerking voor meer oplossingen voor dit probleem.

U kunt de selecties van andere personen in andere kleuren zien, maar alleen als u en de anderen Excel voor Microsoft 365, Excel voor het web, Excel voor Android, Excel Mobile of Excel voor iOS gebruiken. Als mensen kleuren gebruiken, Excel voor Microsoft 365 bovendien iedereen over automatisch opslaan beschikt om gekleurde selecties te zien.

Als u Excel voor Microsoft 365, Excel voor het web, Excel voor Android of Excel voor iOS gebruikt en u de selecties van andere personen niet ziet, wacht u een paar seconden. Als u de selecties van iemand nog steeds niet ziet, zorg er dan voor dat deze Excel voor Microsoft 365, Excel voor het web, Excel voor Android of Excel voor iOS gebruikt. Als ze een andere versie gebruiken, zoals Excel Mobile, worden hun selecties niet voor u weergegeven. Wijzigingen die ze maken, worden echter vrijwel onmiddellijk zichtbaar. En als ze een oudere versie van Excel gebruiken, zoals Excel 2013, kunnen ze het bestand niet tegelijk met u bewerken en kunt u hun selecties niet zien.

Iedereen moet een versie van de Excel-app gebruiken die ondersteuning biedt voor cocreatie om cocreatie mogelijk te maken en wijzigingen van anderen te zien. Excel voor Android, Excel voor iOS, Excel Mobile en Excel voor Microsoft 365 zijn de versies die momenteel ondersteuning bieden voor co-authoring. Als ze geen ondersteunde versie hebben, kunnen ze deze altijd Excel voor het web in hun webbrowser door Werkmap bewerken > bewerken in browser te selecteren. Als het nog steeds niet lukt om de wijzigingen van anderen te zien, probeert u een of meer van de volgende oplossingen:

 • Wacht een paar minuten. Soms duurt het even voordat er communicatie plaatsvindt tussen Excel en de cloud.

 • Laat iedereen de knop Bewerken inschakelen selecteren als deze wordt weergegeven.

 • Zorg ervoor dat iedereen die in een Excel voor Microsoft 365 de functie Automatisch opslaan heeft staan in de linkerbovenhoek van het Excel-venster.

 • Als iemand OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, moet hij of zij ervoor zorgen dat het niet wordt onderbroken. En ze moeten de instelling Office 2016 gebruiken om bestanden te synchroniseren... ingeschakeld. Details over deze instelling vindt u hier.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor Android werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand opslaan > Tandwielknop >automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor iOS werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand opslaan De knop Bestand >automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat het bestand niet alleen-lezen is.

 • Op een Windows-pc: open het bestand en ga naar Bestand > Info. Los eventuele fouten op die hier worden weergegeven.

Dit kan gebeuren als iemand een Excel-functie gebruikt die nog niet volledig wordt ondersteund voor co-authoring in Excel. Hierdoor kan het proces van cocreatie tijdelijk worden gestopt. Als er geen wijzigingen zijn die u nog moet opslaan, kunt u gewoon op Vernieuwen tikken. Als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn die u niet wilt opslaan, tikt u op Wijzigingen negeren. Als u wijzigingen hebt die u wel wilt opslaan, tikt u op Een kopie opslaan en slaat u het bestand op onder een andere naam. Selecteer en kopieer vervolgens de wijzigingen die u wilt behouden. Tot slot nog een laatste stap: open het oorspronkelijke bestand in de cloud opnieuw en plak de wijzigingen weer.

Over het algemeen wordt dan de wijziging vastgelegd die het laatst is opgeslagen, hetzij handmatig via de knop Opslaan of automatisch via Automatisch opslaan. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, maar over het algemeen is dit hoe het werkt. Als u conflicten met andere personen wilt voorkomen, kunt u gebieden of bladen toewijzen aan elke persoon. U kunt deze toewijzingen uitleggen wanneer u de uitnodiging verstuurt of u kunt de toewijzingen duidelijk maken in de werkmap zelf door de namen van personen in de kopcellen te zetten of bladen de namen van personen te geven.

Houd er rekening mee dat als iemand OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, de wijzigingen die hij of zij offline aanbrengt, pas worden samengevoegd als de computer weer online is. Als u online bent, worden alle wijzigingen in een keer samengevoegd.

Ja. Tik in Excel voor Android op Bestand > Geschiedenis. Tik op een eerdere versie om deze te openen. Als u deze versie weer de huidige versie wilt maken, wacht u totdat niemand meer aan het bestand werkt en tikt u vervolgens op Deze versie herstellen.

Cocreatie in Excel voor iOS is alleen mogelijk als bepaalde zaken goed zijn ingesteld voordat u begint. Daarna zijn er slechts enkele stappen nodig om samen met andere personen aan het ontwerp te werken.

 • De nieuwste versie van Excel moet zijn geïnstalleerd en u dient u met een Microsoft-account aan te melden bij Excel. Als u Excel hebt geopend, tikt u op Openen en controleert u of uw Microsoft-account daar wordt vermeld. Als dat niet zo is, tikt u op Een locatie toevoegen om het account toe te voegen. Als u een telefoon of tablet hebt die groter is dan 10,1 inch, moet u zich aanmelden met een Microsoft 365-account.

 • U moet .xlsx-, .xlsm- of .xlsb-bestanden gebruiken. Als het bestand niet deze indeling heeft, opent u het bestand in een bureaubladversie van Excel. Selecteer vervolgens Bestand > Opslaan als > Blader naar > Opslaan als en wijzig de indeling in .xlsx, .xlsm of .xlsb.

Cocreatie is alleen mogelijk als u een werkmap opslaat in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of een bibliotheek van SharePoint Online. On-premises Sites van SharePoint (sites die niet worden gehost door Microsoft) bieden geen ondersteuning voor co-authoring. Als u niet zeker weet welke site u gebruikt, vraagt u dit aan de persoon die verantwoordelijk is voor de site of bij uw IT-afdeling.

 1. Maak of open een bestand.

 2. Als u een bestand hebt gemaakt, tikt u op Bestand De knop Bestand en Naam en geeft u het bestand een naam. Kies vervolgens aan de linkerkant een locatie in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online en tik op Opslaan.

 3. Als u een bestaand bestand hebt geopend, tikt u op Bestand De knop Bestand > Eigenschappen. Als het pad bij Locatie de woorden 'OneDrive', 'd.docs.live.net' of 'SharePoint' bevat, is het bestand waarschijnlijk al op een van deze locaties opgeslagen. Als het pad geen van deze woorden bevat, tikt u op bestand > Een kopie opslaan slaat u een kopie van het bestand op in OneDrive, OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online.

 1. Tik rechtsboven Knop Delen delen.

 2. Als u de koppeling naar het bestand zelf wilt versturen, tikt u op Koppeling kopiëren > Weergeven en bewerken. Plak de koppeling vervolgens in een e-mailbericht of chatvenster.

 3. Als u de koppeling automatisch per e-mail wilt versturen, tikt u op Personen uitnodigen. Typ vervolgens e-mailadressen in het vak Personen uitnodigen en tik na elk adres op return. Controleer ook of Kan bewerken is ingeschakeld. Tik ten slotte op Verzenden.

Als u in de vorige stap op Verzenden hebt getikt, ontvangen de personen een e-mailbericht met een uitnodiging om het bestand te openen. Ze kunnen de koppeling selecteren om de werkmap te openen. De werkmap wordt in een webbrowser geopend in Excel voor het web. De andere auteurs kunnen direct Excel voor het web in het bestand door Werkmap bewerken > bewerken in browser te selecteren.

Als ze een Excel-app willen gebruiken en niet Excel voor het web maken, kunnen ze Werkmap bewerken en > bewerken in Excel. Ze moeten dan wel een versie van de Excel-app hebben die ondersteuning biedt voor cocreatie. Excel voor Android, Excel voor iOS, Excel Mobile en Excel voor Microsoft 365 zijn de versies die momenteel ondersteuning bieden voor co-authoring.

Nu kunt u de werkmap tegelijkertijd met andere personen bewerken. Als u wilt zien wie er samen met u aan het bestand aan het werk is, tikt Knop Delen tijdens cocreatie rechtsboven op Delen en vervolgens op Gedeeld met. Als er tegelijk met u anderen aan het bestand werken, worden hun namen vermeld. Als het label Bewerken... bij hun naam staat, zijn ze ook bezig met het bestand.

Veelgestelde vragen

Er zijn een aantal redenen waarom deze fout kan optreden. De meestvoorkomende is dat iemand het bestand heeft geopend in een Excel-versie waarin cocreatie niet wordt ondersteund. Als er slechts één persoon is die dit doet, krijgt iedereen de foutmelding 'vergrendeld', zelfs als alle anderen een versie van Excel gebruiken die wel coauteur is.

De versies van Excel die cocreatie ondersteunen zijn:

 • Excel voor Microsoft 365*

 • Excel voor Microsoft 365 voor Mac*

 • Excel voor het web

 • Excel voor Android

 • Excel voor iOS

 • Excel Mobile

* Co authoring in deze versie vereist dat de nieuwste versie van Excel is geïnstalleerd en dat u zich moet aanmelden bij Office met een Microsoft 365-account. Als u een werk- of schoolaccount hebt, hebt u mogelijk nog geen versie van Office die ondersteuning biedt voor co-authoring. Dat kan komen doordat uw beheerder de nieuwste te installeren versie nog niet beschikbaar heeft gesteld.

Als de fout 'vergrendeld' nog steeds wordt weergegeven, ziet u dat het Excel-bestand is vergrendeld voor bewerking voor meer oplossingen voor dit probleem.

U kunt de selecties van andere personen in andere kleuren zien, maar alleen als u en de anderen Excel voor Microsoft 365, Excel voor het web, Excel voor Android, Excel Mobile of Excel voor iOS gebruiken. Als mensen kleuren gebruiken, Excel voor Microsoft 365 bovendien iedereen over automatisch opslaan beschikt om gekleurde selecties te zien.

Als u Excel voor Microsoft 365, Excel voor het web, Excel voor Android of Excel voor iOS gebruikt en u de selecties van andere personen niet ziet, wacht u een paar seconden. Als u de selecties van iemand nog steeds niet ziet, zorg er dan voor dat deze Excel voor Microsoft 365, Excel voor het web, Excel voor Android of Excel voor iOS gebruikt. Als ze een andere versie gebruiken, zoals Excel Mobile, worden hun selecties niet voor u weergegeven. Wijzigingen die ze maken, worden echter vrijwel onmiddellijk zichtbaar. En als ze een oudere versie van Excel gebruiken, zoals Excel 2013, kunnen ze het bestand niet tegelijk met u bewerken en kunt u hun selecties niet zien.

Iedereen moet een versie van de Excel-app gebruiken die ondersteuning biedt voor cocreatie om cocreatie mogelijk te maken en wijzigingen van anderen te zien. Excel voor Android, Excel voor iOS, Excel Mobile en Excel voor Microsoft 365 zijn de versies die momenteel ondersteuning bieden voor co-authoring. Als ze geen ondersteunde versie hebben, kunnen ze deze altijd Excel voor het web in hun webbrowser door Werkmap bewerken > bewerken in browser te selecteren. Als het nog steeds niet lukt om de wijzigingen van anderen te zien, probeert u een of meer van de volgende oplossingen:

 • Wacht een paar minuten. Soms duurt het even voordat er communicatie plaatsvindt tussen Excel en de cloud.

 • Laat iedereen de knop Bewerken inschakelen selecteren als deze wordt weergegeven.

 • Zorg ervoor dat iedereen die in een Excel voor Microsoft 365 de functie Automatisch opslaan heeft staan in de linkerbovenhoek van het Excel-venster.

 • Als iemand OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, moet hij of zij ervoor zorgen dat het niet wordt onderbroken. En ze moeten de instelling Office 2016 gebruiken om bestanden te synchroniseren... ingeschakeld. Details over deze instelling vindt u hier.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor Android werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand opslaan > Tandwielknop >automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor iOS werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand opslaan De knop Bestand >automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat het bestand niet alleen-lezen is.

 • Op een Windows-pc: open het bestand en ga naar Bestand > Info. Los eventuele fouten op die hier worden weergegeven.

Dit kan gebeuren als iemand een Excel-functie gebruikt die nog niet volledig wordt ondersteund voor co-authoring in Excel. Hierdoor kan het proces van cocreatie tijdelijk worden gestopt. Als er geen wijzigingen zijn die u nog moet opslaan, kunt u gewoon op Vernieuwen tikken. Als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn die u niet wilt opslaan, tikt u op Wijzigingen negeren. Als u wijzigingen hebt die u wel wilt opslaan, tikt u op Een kopie opslaan en slaat u het bestand op onder een andere naam. Selecteer en kopieer vervolgens de wijzigingen die u wilt behouden. Tot slot nog een laatste stap: open het oorspronkelijke bestand in de cloud opnieuw en plak de wijzigingen weer.

Over het algemeen wordt dan de wijziging vastgelegd die het laatst is opgeslagen, hetzij handmatig via de knop Opslaan of automatisch via Automatisch opslaan. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, maar over het algemeen is dit hoe het werkt. Als u conflicten met andere personen wilt voorkomen, kunt u gebieden of bladen toewijzen aan elke persoon. U kunt deze toewijzingen uitleggen wanneer u de uitnodiging verstuurt of u kunt de toewijzingen duidelijk maken in de werkmap zelf door de namen van personen in de kopcellen te zetten of bladen de namen van personen te geven.

Houd er rekening mee dat als iemand OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, de wijzigingen die hij of zij offline aanbrengt, pas worden samengevoegd als de computer weer online is. Als u online bent, worden alle wijzigingen in een keer samengevoegd.

Als u een eerdere versie van het bestand wilt herstellen, wacht u totdat niemand meer aan het bestand werkt. Tik vervolgens op Bestand De knop Bestand > Herstellen >Versiegeschiedenis online weergeven. Er wordt een webbrowser geopend met de eerdere versies van het bestand. Als u OneDrive gebruikt, tikt u aan de linkerkant op een versie en tikt u vervolgens op Herstellen. Als u OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online gebruikt, tikt u op de datum en tijd van een versie, tikt u op de pijl-omlaag en tikt u op Herstellen. Ga vervolgens terug naar Excel voor iOS en open het bestand opnieuw.

Cocreatie in Excel Mobile is alleen mogelijk als bepaalde zaken goed zijn ingesteld voordat u begint. Daarna zijn er slechts enkele stappen nodig om samen met andere personen aan het ontwerp te werken.

 • De nieuwste versie van Excel Mobile moet zijn geïnstalleerd op uw tablet of telefoon en u dient u met een Microsoft-account aan te melden bij Excel. Ga naar Bestandsinstellingen > > en zorg ervoor dat uw Microsoft 365-account daar wordt vermeld. Als dat niet zo is, tikt u op Account toevoegen. Als u een telefoon of tablet hebt die groter is dan 10,1 inch, moet u zich aanmelden met een Microsoft 365-account.

 • U moet .xlsx-, .xlsm- of .xlsb-bestanden gebruiken. Als het bestand niet deze indeling heeft, opent u het bestand in een bureaubladversie van Excel. Selecteer vervolgens Bestand > Opslaan als > Blader naar > Opslaan als en wijzig de indeling in .xlsx, .xlsm of .xlsb.

 1. Maak of open een bestand en tik vervolgens op Bestand > Opslaan.

 2. Controleer de huidige locatie van het bestand. Kijk onder de bestandsnaam of 'OneDrive' of 'SharePoint' voorkomt in het pad van het bestand. Als dat zo is, tikt u op de knop Terug en gaat u naar de volgende stap. Als een van deze niet is opgenomen in het pad, tikt u op Een kopie van dit bestand opslaan en sla u het bestand op in OneDrive,OneDrive voorBedrijven ofop een SharePoint Online-locatie. On-premises Sites van SharePoint (sites die niet worden gehost door Microsoft) bieden geen ondersteuning voor co-authoring. Als u niet zeker weet welke site u gebruikt, vraagt u dit aan de persoon die verantwoordelijk is voor de site of bij uw IT-afdeling.

 1. Tik pictogram Delen in de rechterbovenhoek.

 2. Typ e-mailadressen in het vak Personen uitnodigen. Gebruik een puntkomma om adressen van elkaar te scheiden.

 3. Zorg er ook voor dat Kan bewerken is geselecteerd.

 4. Als u klaar bent, tikt u op de knop Delen. Als u op deze knop tikt, worden er namens u e-mailberichten verzonden naar de uitgenodigde personen.

  Tip: Als u de koppeling zelf wilt versturen, moet u niet op de knop Delen tikken. Tik in dat geval onderaan het deelvenster op Een koppeling voor delen ophalen.

Als u op de knop Delen hebt getikt, ontvangen de personen een e-mailbericht met een uitnodiging om het bestand te openen. Ze kunnen de koppeling selecteren om de werkmap te openen. De werkmap wordt in een webbrowser geopend in Excel voor het web. De andere auteurs kunnen direct Excel voor het web in het bestand door Werkmap bewerken > bewerken in browser te selecteren.

Als ze een Excel-app willen gebruiken en niet Excel voor het web maken, kunnen ze Werkmap bewerken en > bewerken in Excel. Ze moeten dan wel een versie van de Excel-app hebben die ondersteuning biedt voor cocreatie. Excel voor Android, Excel voor iOS, Excel Mobile en Excel voor Microsoft 365 zijn de versies die momenteel ondersteuning bieden voor co-authoring.

Nu kunt u de werkmap tegelijkertijd met andere personen bewerken. Als u wilt zien wie er samen met u aan het bestand werkt, tikt u rechtsboven op Delen. Als er tegelijk met u anderen aan het bestand werken, worden hun namen vermeld. Als het label Bewerken bij hun naam staat, zijn ze ook bezig met het bestand.

Veelgestelde vragen

Er zijn een aantal redenen waarom deze fout kan optreden. De meestvoorkomende is dat iemand het bestand heeft geopend in een Excel-versie waarin cocreatie niet wordt ondersteund. Als er slechts één persoon is die dit doet, krijgt iedereen de foutmelding 'vergrendeld', zelfs als alle anderen een versie van Excel gebruiken die wel coauteur is.

De versies van Excel die cocreatie ondersteunen zijn:

 • Excel voor Microsoft 365*

 • Excel voor Microsoft 365 voor Mac*

 • Excel voor het web

 • Excel voor Android

 • Excel voor iOS

 • Excel Mobile

* Co authoring in deze versie vereist dat de nieuwste versie van Excel is geïnstalleerd en dat u zich moet aanmelden bij Office met een Microsoft 365-account. Als u een werk- of schoolaccount hebt, hebt u mogelijk nog geen versie van Office die ondersteuning biedt voor co-authoring. Dat kan komen doordat uw beheerder de nieuwste te installeren versie nog niet beschikbaar heeft gesteld.

Als de fout 'vergrendeld' nog steeds wordt weergegeven, ziet u dat het Excel-bestand is vergrendeld voor bewerking voor meer oplossingen voor dit probleem.

Selecties van andere personen zijn op dit moment niet zichtbaar in Excel Mobile. De versies die ondersteuning bieden voor het weergeven van selecties zijn Excel voor Microsoft 365, Excel voor het web, Excel voor Android en Excel voor iOS.

Iedereen moet een versie van de Excel-app gebruiken die ondersteuning biedt voor cocreatie om cocreatie mogelijk te maken en wijzigingen van anderen te zien. Excel voor Android, Excel voor iOS, Excel Mobile en Excel voor Microsoft 365 zijn de versies die momenteel ondersteuning bieden voor co-authoring. Als ze geen ondersteunde versie hebben, kunnen ze deze altijd Excel voor het web in hun webbrowser door Werkmap bewerken > bewerken in browser te selecteren. Als het nog steeds niet lukt om de wijzigingen van anderen te zien, probeert u een of meer van de volgende oplossingen:

 • Wacht een paar minuten. Soms duurt het even voordat er communicatie plaatsvindt tussen Excel en de cloud.

 • Laat iedereen de knop Bewerken inschakelen selecteren als deze wordt weergegeven.

 • Zorg ervoor dat iedereen die in een Excel voor Microsoft 365 de functie Automatisch opslaan heeft staan in de linkerbovenhoek van het Excel-venster.

 • Als iemand OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, moet hij of zij ervoor zorgen dat het niet wordt onderbroken. Tevens moet het selectievakje Office 2016 gebruiken om bestanden te synchroniseren... zijn ingeschakeld. Details over deze instelling vindt u hier.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor Android werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand opslaan > Tandwielknop >automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat personen die in Excel voor iOS werken, de functie Automatisch opslaan hebben ingeschakeld. Dit kan via Bestand opslaan De knop Bestand >automatisch opslaan.

 • Zorg ervoor dat het bestand niet het kenmerk Alleen-lezen heeft.

 • Op een Windows-pc: open het bestand en ga naar Bestand > Info. Los eventuele fouten op die hier worden weergegeven.

Deze berichten kunnen worden weergegeven als iemand een Excel-functie gebruikt die nog niet volledig wordt ondersteund voor cocreatie in Excel. Hierdoor kan het proces van cocreatie tijdelijk worden gestopt. Als er geen wijzigingen zijn die u nog moet opslaan, kunt u gewoon op Vernieuwen tikken. Als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn die u niet wilt opslaan, tikt u op Wijzigingen negeren. Als u wijzigingen hebt die u wel wilt opslaan, tikt u op Een kopie opslaan en slaat u het bestand op onder een andere naam. Selecteer en kopieer vervolgens de wijzigingen die u wilt behouden. Tot slot nog een laatste stap: open het oorspronkelijke bestand in de cloud opnieuw en plak de wijzigingen weer.

Over het algemeen wordt dan de wijziging vastgelegd die het laatst is opgeslagen, hetzij handmatig via de knop Opslaan of automatisch via Automatisch opslaan. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, maar over het algemeen is dit hoe het werkt. Als u conflicten met andere personen wilt voorkomen, kunt u gebieden of bladen toewijzen aan elke persoon. U kunt deze toewijzingen uitleggen wanneer u de uitnodiging verstuurt of u kunt de toewijzingen duidelijk maken in de werkmap zelf door de namen van personen in de kopcellen te zetten of bladen de namen van personen te geven.

Houd er rekening mee dat als iemand OneDrive gebruikt om bestanden te synchroniseren, de wijzigingen die hij of zij offline aanbrengt, pas worden samengevoegd als de computer weer online is. Als u online bent, worden alle wijzigingen in een keer samengevoegd.

Tik in Excel Mobile op Bestand > Geschiedenis. Tik op een eerdere versie om deze te openen. Als u deze versie weer de huidige versie wilt maken, wacht u totdat niemand meer aan het schrijven is en tikt u vervolgens op Deze versie herstellen.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×