Inhoudsopgave
×

Door een werkblad te beveiligen worden standaard alle cellen vergrendeld, zodat geen van deze cellen kan worden bewerkt. Als u het bewerken van cellen wilt inschakelen terwijl andere cellen zijn vergrendeld, kunt u alle cellen ontgrendelen. U kunt alleen specifieke cellen en bereik vergrendelen voordat u het werkblad beschermt en desgewenst specifieke gebruikers inschakelen om alleen te bewerken in specifieke bereik van een beveiligd werkblad.

Alleen bepaalde cellen en bereiken in een beveiligd werkblad vergrendelen

Voer de volgende stappen uit:

 1. Als het werkblad beveiligd is, voert u de volgende handelingen uit:

  1. Klik op het tabblad Controleren op Beveiliging blad opheffen (in de groep Wijzigingen).

   Beveiliging blad opheffen

   Klik op de knop Blad beveiligen om blad te beveiligen wanneer een werkblad is beveiligd.

  2. Als u daarom wordt gevraagd, voert u het wachtwoord in om de beveiliging van het werkblad te opheffen.

 2. Selecteer het hele werkblad door op de knop Alles selecteren te drukken.

  Knop Alles selecteren

 3. Klik op het tabblad Start op het pop-upvenster Cellettertype opmaken. U kunt ook drukken op Ctrl+Shift+F of Ctrl+1.

  Startpictogram van het dialoogvenster Cellen opmaken

 4. In de pop-up Cellen opmaken, op het tabblad Beveiliging, het selectievakje Vergrendeld uit en klik vervolgens op OK.

  Tabblad Beveiliging in het dialoogvenster Cellen opmaken

  Hierdoor worden alle cellen van het werkblad ontgrendeld wanneer u het werkblad beveiligt. Nu kunt u kiezen welke specifieke cellen u wilt vergrendelen.

 5. Selecteer in het werkblad alleen de cellen die u wilt vergrendelen.

 6. Het pop-upvenster Cellen opmaken opnieuw openen (Ctrl+Shift+F).

 7. Dit keer gaat u op het tabblad Beveiliging naar het selectievakje Vergrendeld en klikt u op OK.

 8. Klik op het tabblad Controleren op Blad beveiligen.

  Blad beveiligen

 9. Kies in de lijst Alle gebruikers van dit werkblad toestaan de elementen die gebruikers moeten kunnen wijzigen.

  Meer informatie over werkbladelementen

  Dit selectievakje uitschakelen

  Om te voorkomen dat gebruikers

  Vergrendelde cellen selecteren

  De aanwijzer verplaatsen naar cellen waarvan het selectievakje Geblokkeerd op het tabblad Bescherming van het dialoogvenster Celeigenschappen is ingeschakeld. Standaard kunnen gebruikers vergrendelde cellen selecteren.

  Ontgrendelde cellen selecteren

  De aanwijzer verplaatsen naar cellen waarvan het selectievakje Geblokkeerd op het tabblad Bescherming van het dialoogvenster Celeigenschappen is uitgeschakeld. Standaard mogen gebruikers ontgrendelde cellen selecteren en op de toets TAB drukken om van de ene ontgrendelde cel in een beveiligd werkblad naar de andere te gaan.

  Cellen opmaken

  Wijzigingen aanbrengen in het dialoogvenster Celeigenschappen of Voorwaardelijke opmaak. Als u voorwaardelijke opmaak hebt toegepast vóór het beveiligen van het werkblad, blijft de opmaak veranderen wanneer een gebruiker een waarde opgeeft die voldoet aan een andere voorwaarde.

  Kolommen opmaken

  De opdrachten voor het opmaken van kolommen gebruiken en dus ook niet de kolombreedte wijzigen of kolommen verbergen (tabblad Start, groep Cellen, knop Opmaak).

  Rijen opmaken

  De opdrachten voor het opmaken van rijen gebruiken en dus ook niet de rijhoogte wijzigen of rijen verbergen (tabblad Start, groep Cellen, knop Opmaak).

  Kolommen invoegen

  Kolommen invoegen.

  Rijen invoegen

  Rijen invoegen.

  Hyperlinks invoegen

  Nieuwe hyperlinks invoegen, ook niet in ontgrendelde cellen.

  Kolommen verwijderen

  Kolommen verwijderen.

  Als Kolommen verwijderen is uitgeschakeld en Kolommen invoegen niet, kunnen de gebruikers kolommen invoegen maar deze niet verwijderen.

  Rijen verwijderen

  Rijen verwijderen.

  Als Rijen verwijderen is uitgeschakeld en Rijen invoegen niet, kunnen de gebruikers rijen invoegen maar deze niet verwijderen.

  Sorteren

  Opdrachten gebruiken om gegevens te sorteren (tabblad Gegevens, groep Sorteren en filteren).

  Gebruikers kunnen bereiken met vergrendelde cellen in een beveiligd werkblad niet sorteren, ongeacht deze instelling.

  AutoFilter gebruiken

  De vervolgkeuzepijlen gebruiken om het automatische filter voor een bereik te wijzigen.

  Gebruikers kunnen geen automatische filters in een beveiligd werkblad toevoegen of verwijderen, ongeacht deze instelling.

  Draaitabelrapporten gebruiken

  Draaitabelrapporten opmaken, de indeling wijzigen, draaitabelrapporten vernieuwen of anderszins wijzigen, of nieuwe rapporten maken.

  Objecten bewerken

  Een of meer van de volgende handelingen uitvoeren:

  • Wijzigingen aanbrengen in grafische objecten, zoals kaarten, ingesloten grafieken, vormen, tekstvakken en besturingselementen, waarvan u de vergrendeling niet hebt opgeheven voordat u het werkblad hebt beveiligd. Als een beveiligd werkblad bijvoorbeeld een knop bevat waarmee een macro wordt uitgevoerd, kunt u nog steeds op deze knop klikken om de macro uit te voeren, maar kunt u de knop niet verwijderen.

  • Wijzigingen aanbrengen in ingesloten grafieken, zoals in de opmaak ervan. De grafiek wordt overigens nog wel bijgewerkt wanneer u de brongegevens wijzigt.

  • Opmerkingen toevoegen of bewerken.

  Scenario's bewerken

  Scenario's weergeven die zijn verborgen, wijzigingen aanbrengen in scenario's die u tegen wijzigingen hebt beveiligd en deze scenario's verwijderen. Gebruikers kunnen de waarden in gewijzigde cellen wijzigen, mits de cellen niet zijn beveiligd, en nieuwe scenario's toevoegen.

  Opties voor grafiekbladen

  Schakel dit selectievakje in

  Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers het volgende niet doen

  Inhoud

  Items wijzigen die die deel uitmaken van de grafiek, zoals gegevensreeksen, assen en legenda's. De grafiek wordt overigens nog wel bijgewerkt indien de brongegevens worden gewijzigd.

  Objecten

  Wijzigingen aanbrengen in grafische objecten,  zoals vormen, tekstvakken en besturingselementen,  tenzij u de objecten ontgrendelt voordat u het grafiekblad beveiligt.

 10. Typ in het vak Wachtwoord voor het opheffen van de bladbeveiliging een wachtwoord voor het werkblad en klik op OK. Typ het wachtwoord nogmaals ter bevestiging.

  • Het invoeren van een wachtwoord is optioneel. Als u geen wachtwoord invoert, kan elke gebruiker de beveiliging van het werkblad opheffen en de beveiligde onderdelen wijzigen.

  • Kies een wachtwoord dat u eenvoudig kunt onthouden. Als u het wachtwoord vergeet, hebt u geen toegang meer tot de beveiligde onderdelen in het werkblad.

Bereiken ontgrendelen in een beveiligd werkblad, zodat gebruikers deze kunnen bewerken

Als u bepaalde gebruikers toestemming wilt geven om bereiken in een beveiligd werkblad te bewerken, moet Microsoft Windows XP of later worden uitgevoerd op uw computer en moet uw computer zich in een domein bevinden. In plaats van machtigingen te gebruiken waarvoor een domein is vereist, kunt u ook een wachtwoord voor een bereik opgeven.

 1. Selecteer het werkblad dat u wilt beveiligen.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Wijzigingen op Gebruikers toestaan om bereiken te bewerken.

  gebruikers toestaan om bereiken te bewerken

  Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer het werkblad niet is beveiligd.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuw bewerkbaar bereik wilt toevoegen, klikt u op Nieuw.

  • Als u een bestaand bewerkbaar bereik wilt wijzigen, selecteert u dat bereik in het vak Bereiken in een beveiligd blad ontgrendelen met een wachtwoord en klikt u vervolgens op Wijzigen.

  • Als u een bewerkbaar bereik wilt verwijderen, selecteert u dat bereik in het vak Bereiken in een beveiligd blad ontgrendelen met een wachtwoord en klikt u vervolgens op Verwijderen.

 4. Typ de naam voor het bereik dat u wilt ontgrendelen in het vak Titel.

 5. Typ in het vak Verwijst naar cellen het gelijkteken (=) en typ vervolgens de verwijzing of selecteer het bereik dat u wilt ontgrendelen.

  U kunt ook klikken op de knop Dialoogvenster samenvouwen, het bereik in het werkblad selecteren en vervolgens nogmaals op de knop Dialoogvenster samenvouwen klikken om terug te keren naar het dialoogvenster.

 6. Als u toegang wilt verlenen met een wachtwoord, typt u in het vak Wachtwoord voor bereik een wachtwoord voor toegang tot het bereik.

  Wanneer u toegangsmachtigingen wilt gebruiken, hoeft u geen wachtwoord op te geven. Als u een wachtwoord gebruikt, kunt u de gebruikersreferenties zien van elke bevoegde persoon die het bereik bewerkt.

 7. Al u toegangsmachtigingen wilt gebruiken, klikt u op Machtigingen en vervolgens op Toevoegen.

 8. Typ in het vak De te selecteren objectnamen typen (voorbeelden) de namen van de gebruikers die u wilt toestaan de bereiken te bewerken.

  Klik op voorbeelden om te zien hoe u gebruikersnamen invoert. Klik op Namen controleren om te controleren of de namen juist zijn.

 9. Klik op OK.

 10. Als u type van de machtiging wilt opgeven voor de gebruiker die u hebt geselecteerd, schakelt u in het vak Machtigingen de selectievakjes Toestaan of Weigeren in of uit en klikt u vervolgens op Toepassen.

 11. Klik twee maal op OK.

  Indien u om een wachtwoord wordt gevraagd, typt u het wachtwoord dat u hebt ingesteld.

 12. Klik in het dialoogvenster Gebruikers toestaan om bereiken te bewerken op Blad beveiligen.

 13. Selecteer in de lijst Alle gebruikers van dit werkblad mogen de elementen die alle gebruikers mogen wijzigen.

  Meer informatie over de werkbladelementen

  Dit selectievakje uitschakelen

  Om te voorkomen dat gebruikers

  Vergrendelde cellen selecteren

  De aanwijzer verplaatsen naar cellen waarvan het selectievakje Geblokkeerd op het tabblad Bescherming van het dialoogvenster Celeigenschappen is ingeschakeld. Standaard kunnen gebruikers vergrendelde cellen selecteren.

  Ontgrendelde cellen selecteren

  De aanwijzer verplaatsen naar cellen waarvan het selectievakje Geblokkeerd op het tabblad Bescherming van het dialoogvenster Celeigenschappen is uitgeschakeld. Standaard mogen gebruikers ontgrendelde cellen selecteren en op de toets TAB drukken om van de ene ontgrendelde cel in een beveiligd werkblad naar de andere te gaan.

  Cellen opmaken

  Wijzigingen aanbrengen in het dialoogvenster Celeigenschappen of Voorwaardelijke opmaak. Als u voorwaardelijke opmaak hebt toegepast vóór het beveiligen van het werkblad, blijft de opmaak veranderen wanneer een gebruiker een waarde opgeeft die voldoet aan een andere voorwaarde.

  Kolommen opmaken

  De opdrachten voor het opmaken van kolommen gebruiken en dus ook niet de kolombreedte wijzigen of kolommen verbergen (tabblad Start, groep Cellen, knop Opmaak).

  Rijen opmaken

  De opdrachten voor het opmaken van rijen gebruiken en dus ook niet de rijhoogte wijzigen of rijen verbergen (tabblad Start, groep Cellen, knop Opmaak).

  Kolommen invoegen

  Kolommen invoegen.

  Rijen invoegen

  Rijen invoegen.

  Hyperlinks invoegen

  Nieuwe hyperlinks invoegen, ook niet in ontgrendelde cellen.

  Kolommen verwijderen

  Kolommen verwijderen.

  Als Kolommen verwijderen is uitgeschakeld en Kolommen invoegen niet, kunnen de gebruikers kolommen invoegen maar deze niet verwijderen.

  Rijen verwijderen

  Rijen verwijderen.

  Als Rijen verwijderen is uitgeschakeld en Rijen invoegen niet, kunnen de gebruikers rijen invoegen maar deze niet verwijderen.

  Sorteren

  Opdrachten gebruiken om gegevens te sorteren (tabblad Gegevens, groep Sorteren en filteren).

  Gebruikers kunnen bereiken met vergrendelde cellen in een beveiligd werkblad niet sorteren, ongeacht deze instelling.

  AutoFilter gebruiken

  De vervolgkeuzepijlen gebruiken om het automatische filter voor een bereik te wijzigen.

  Gebruikers kunnen geen automatische filters in een beveiligd werkblad toevoegen of verwijderen, ongeacht deze instelling.

  Draaitabelrapporten gebruiken

  Draaitabelrapporten opmaken, de indeling wijzigen, draaitabelrapporten vernieuwen of anderszins wijzigen, of nieuwe rapporten maken.

  Objecten bewerken

  Een of meer van de volgende handelingen uitvoeren:

  • Wijzigingen aanbrengen in grafische objecten, zoals kaarten, ingesloten grafieken, vormen, tekstvakken en besturingselementen, waarvan u de vergrendeling niet hebt opgeheven voordat u het werkblad hebt beveiligd. Als een beveiligd werkblad bijvoorbeeld een knop bevat waarmee een macro wordt uitgevoerd, kunt u nog steeds op deze knop klikken om de macro uit te voeren, maar kunt u de knop niet verwijderen.

  • Wijzigingen aanbrengen in ingesloten grafieken, zoals in de opmaak ervan. De grafiek wordt overigens nog wel bijgewerkt wanneer u de brongegevens wijzigt.

  • Opmerkingen toevoegen of bewerken.

  Scenario's bewerken

  Scenario's weergeven die zijn verborgen, wijzigingen aanbrengen in scenario's die u tegen wijzigingen hebt beveiligd en deze scenario's verwijderen. Gebruikers kunnen de waarden in gewijzigde cellen wijzigen, mits de cellen niet zijn beveiligd, en nieuwe scenario's toevoegen.

  Opties voor grafiekbladen

  Schakel dit selectievakje in

  Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers het volgende niet doen

  Inhoud

  Items wijzigen die die deel uitmaken van de grafiek, zoals gegevensreeksen, assen en legenda's. De grafiek wordt overigens nog wel bijgewerkt indien de brongegevens worden gewijzigd.

  Objecten

  Wijzigingen aanbrengen in grafische objecten,  zoals vormen, tekstvakken en besturingselementen,  tenzij u de objecten ontgrendelt voordat u het grafiekblad beveiligt.

 14. U typt een wachtwoord in het vak Wachtwoord voor het opheffen van de bladbeveiliging, u klikt op OK en u typt het wachtwoord nogmaals ter bevestiging.

 • Het invoeren van een wachtwoord is optioneel. Als u geen wachtwoord invoert, kan elke gebruiker de beveiliging van het werkblad opheffen en de beveiligde onderdelen wijzigen.

 • Zorg ervoor dat u een wachtwoord kiest dat u kunt onthouden. Als u het wachtwoord kwijt bent, hebt u geen toegang tot de beveiligde elementen op het werkblad.

 • Als een cel tot meer dan één bereik behoort, kunnen gebruikers die gemachtigd zijn om een van die bereiken te bewerken, die cel ook bewerken.

 • Als een gebruiker meerdere cellen tegelijk probeert te bewerken en gemachtigd is om bepaalde, maar niet alle cellen te bewerken, wordt de gebruiker gevraagd de cellen één voor één te bewerken.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answers-community.

Een werkmap beveiligen Een

werkblad beveiligen

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×