Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Als uw grafiek grafiektitels bevat (dat wil zeggen de naam van de grafiek) of astitels (de titels die worden weergegeven op de x-, y- of z-as van een grafiek) en gegevenslabels (die meer details geven over een bepaald gegevenspunt in de grafiek), kunt u deze titels en labels bewerken.

U kunt ook titels en labels bewerken die onafhankelijk zijn van uw werkbladgegevens, dit rechtstreeks in de grafiek doen en opmaak met tekst met opmaak gebruiken om ze er beter uit te laten zien.

U kunt titels en gegevenslabels bewerken die zijn gekoppeld aan werkbladgegevens in de bijbehorende werkbladcellen. Als u bijvoorbeeld de titel in een cel wijzigt van 'Jaarlijkse opbrengst' in 'Jaaromzet', wordt deze wijziging automatisch weergegeven in de titels en gegevenslabels in de grafiek. U kunt echter geen opmaak met opmaak voor tekst met opmaak gebruiken wanneer u een wijziging aanbied vanuit een cel.

Wanneer u een gekoppelde titel of gegevenslabel bewerkt in de grafiek (in plaats van in een cel), wordt dat titel- of gegevenslabel niet meer gekoppeld aan de bijbehorende werkbladcel en worden de wijzigingen die u aanbied, niet weergegeven in het werkblad zelf (hoewel u deze in de grafiek ziet). U kunt echter koppelingen tussen titels of gegevenslabels en werkbladcellen herstellen.

Nadat u klaar bent met het bewerken van de tekst, kunt u de gegevenslabels zo nodig naar verschillende posities verplaatsen.

Opmerking: Als u een van de onderstaande wijzigingen wilt aanbrengen, moet een grafiek al titels of gegevenslabels hebben. Zie Titels in een grafiek toevoegen of verwijderen en Gegevenslabels in een grafiek toevoegen of verwijderen voor meer informatie over het toevoegen van titels.

Wat wilt u doen?

De inhoud van een titel of gegevenslabel in de grafiek bewerken

 1. Voer in een grafiek een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de inhoud van een titel wilt bewerken, klikt u op de grafiek- of astitel die u wilt wijzigen.

  • Als u de inhoud van een gegevenslabel wilt bewerken, klikt u twee keer op het gegevenslabel dat u wilt wijzigen.

   Met de eerste klik worden de gegevenslabels voor de hele gegevensreeks geselecteerd en met de twee klik wordt het afzonderlijke gegevenslabel geselecteerd.

 2. Klik nogmaals om de bewerkingsmodus van de titel of het gegevenslabel te openen, sleep om de tekst te selecteren die u wilt wijzigen en typ de nieuwe tekst of waarde.

  Als u een regeleinde wilt invoegen, klikt u op de positie waar u het regeleinde wilt invoegen en drukt u op Enter.

 3. Wanneer u klaar bent met bewerken, klikt u buiten het tekstvak waar u de tekst hebt gewijzigd.

 4. Ga als volgt te werk om de tekst in het titelvak op te maken:

  1. Klik in het titelvak en selecteer de tekst die u wilt opmaken.

  2. Klik met de rechtermuisknop in het tekstvak en klik vervolgens op de gewenste opmaakopties.

   U kunt ook gebruikmaken van de opmaakknoppen op het lint (tabblad Start, groep Lettertype). Als u de hele titel wilt opmaken, klikt u met de rechtermuisknop op de titel, klikt u op Grafiektitel opmaken en selecteert u vervolgens de gewenste opmaakopties.

Opmerking: De grootte van het titel- of gegevenslabelvak wordt aangepast aan de grootte van de tekst. U kunt de grootte van het titel- of gegevenslabelvak niet wijzigen en de tekst wordt mogelijk afgekapt als deze niet binnen de maximale grootte past. Als u meer tekst wilt plaatsen, kunt u in plaats van een gegevenslabelvak beter een tekstvak gebruiken. Zie Een tekstvak toevoegen aan een grafiek voor meer informatie.

Naar boven

De inhoud van een titel die of gegevenslabel dat is gekoppeld aan gegevens in het werkblad, bewerken

 1. Klik in het werkblad op de cel die de titel- of gegevenslabeltekst bevat die u wilt wijzigen.

 2. Bewerk de bestaande inhoud of typ de nieuwe tekst of waarde en druk op Enter.

  De aangebrachte wijzigingen worden automatisch weergegeven in de grafiek.

Naar boven

De koppeling tussen een titel of gegevenslabel en een werkbladcel herstellen

Koppelingen tussen titels of gegevenslabels en de bijbehorende werkbladcellen worden verbroken wanneer u de inhoud hiervan in de grafiek bewerkt. Als u titels of gegevenslabels automatisch wilt bijwerken met wijzigingen die u aanbrengt in het werkblad, moet u de koppeling tussen de titels of gegevenslabels en de bijbehorende werkbladcellen herstellen. Voor gegevenslabels kunt u een koppeling herstellen met één gegevensreeks per keer of voor alle gegevensreeksen tegelijk.

In draaigrafiekrapporten worden de koppelingen tussen gegevenslabels en brongegevens (niet de werkbladcellen) hersteld met de volgende procedures.

De koppeling voor een grafiek- of astitel herstellen

 1. Klik in een grafiek op de grafiek- of astitel die u wilt koppelen aan een bijbehorende werkbladcel.

 2. Klik in het werkblad op de formulebalk en typ vervolgens het gelijkteken (=).

 3. Selecteer de werkbladcel met de gegevens of tekst die u wilt weergeven in de grafiek.

  U kunt de verwijzing naar de werkbladcel ook in de formulebalk typen. Neem in deze verwijzing een gelijkteken op en de bladnaam, gevolgd door een uitroepteken, bijvoorbeeld: =Blad1!F2.

 4. Druk op Enter.

Naar boven

De koppeling voor een gegevenslabel herstellen

Wanneer u de inhoud van een gegevenslabel in de grafiek aanpast, is deze niet meer gekoppeld aan gegevens in het werkblad. U kunt de koppeling herstellen door de labeltekst opnieuw in te stellen voor alle labels in een gegevensreeks of u kunt een verwijzing typen naar de cel met de gegevens die u wilt koppelen voor één gegevenspunt per keer.

Naar boven

De labeltekst opnieuw instellen

 1. Klik in een grafiek een of twee keer op het gegevenslabel dat u wilt koppelen aan een bijbehorende werkbladcel.

  Met de eerste klik worden de gegevenslabels voor de hele gegevensreeks geselecteerd en met de twee klik wordt het afzonderlijke gegevenslabel geselecteerd.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het gegevenslabel en daarna op Gegevenslabel opmaken of Gegevenslabels opmaken.

 3. Klik op Labelopties als dit niet is geselecteerd en schakel het selectievakje Labeltekst opnieuw instellen in.

Naar boven

Een koppeling naar gegevens in het werkblad herstellen

 1. Klik in een grafiek op het label dat u wilt koppelen aan een bijbehorende werkbladcel.

 2. Klik in het werkblad op de formulebalk en typ vervolgens het gelijkteken (=).

 3. Selecteer de werkbladcel met de gegevens of tekst die u wilt weergeven in de grafiek.

  U kunt de verwijzing naar de werkbladcel ook in de formulebalk typen. Neem in deze verwijzing een gelijkteken op en de bladnaam, gevolgd door een uitroepteken, bijvoorbeeld: =Blad1!F2.

 4. Druk op Enter.

Naar boven

De positie van gegevenslabels wijzigen

U kunt de positie van één gegevenslabel wijzigen door dit te slepen. U kunt gegevenslabels ook op een standaardpositie ten opzichte van hun gegevensmarkeringen plaatsen. U kunt kiezen uit diverse plaatsingsopties, afhankelijk van het type grafiek.

 1. Voer in een grafiek een van de volgende handelingen uit:

  • Als u alle gegevenslabels voor een hele gegevensreeks wilt verplaatsen, klikt u één keer op een gegevenslabel om de gegevensreeks te selecteren.

  • Als u een specifiek gegevenslabel wilt verplaatsen, klikt u twee keer op dit gegevenslabel om het te selecteren.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

 2. Klik op het tabblad Indeling in de groep Labels op Gegevenslabels en klik op de gewenste optie.

  afbeelding van excel-lint

  Klik voor extra opties voor gegevenslabels op Meer opties voor gegevenslabels, klik op Labelopties als deze optie nog niet is geselecteerd en selecteer de gewenste opties.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×