Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

In dit onderwerp vindt u stapsgewijs instructies en procedures voor het toegankelijk maken van uw Word documenten en het ontgrendelen van uw inhoud voor iedereen, ook voor mensen met een beperking.

Word bevat veel functies die mensen met verschillende vaardigheden helpen documenten te lezen en te schrijven. In dit onderwerp leert u bijvoorbeeld hoe u met de toegankelijkheidscontrole kunt werken om toegankelijkheidsproblemen op te lossen terwijl u uw document schrijft. U leert ook hoe u alternatieve tekst toevoegt aan afbeeldingen, zodat mensen die schermlezers gebruiken, kunnen luisteren naar wat de afbeelding is. U kunt ook leren hoe u lettertypen, kleuren en stijlen kunt gebruiken om de inclusiviteit van uw documenten Word te maximaliseren voordat u ze met anderen deelt.

In dit onderwerp

Best practices voor het toegankelijk maken van Word-documenten

De volgende tabel bevat belangrijke best practices voor het maken Word documenten die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Vermijd veelvoorkomende toegankelijkheidsproblemen, zoals ontbrekende alternatieve tekst (alternatieve tekst) en kleuren met een laag contrast.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole.

Maak het iedereen gemakkelijk om uw documenten te lezen.

Toegankelijkheid controleren terwijl u in Word werkt

Over het algemeen vermijdt u tabellen indien mogelijk en presenteert u de gegevens op een andere manier.

Als u tabellen moet gebruiken, gebruikt u alleen een eenvoudige tabelstructuur voor gegevens en geeft u kolomkopgegevens op.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen of geneste tabellen bevatten.

Scan uw tabellen visueel om te controleren of ze geen volledig lege rijen of kolommen hebben.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Tabellen niet gebruiken

Tabelkoppen gebruiken

Ingebouwde koppen en stijlen gebruiken

Alineabanners maken

Gebruik ingebouwde koppen en stijlen.

Als u wilt controleren of de volgorde van koppen logisch is, scant u de inhoudsopgave van uw document visueel.

Gebruik een logische kopvolgorde en de ingebouwde opmaakhulpmiddelen in Word.

U kunt ook alineabanners gebruiken om uw inhoud te ordenen.

Ingebouwde koppen en stijlen gebruiken

Toegankelijke lijsten maken

Afstand tussen zinnen en alinea's aanpassen

Alineabanners maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle visuele elementen.

Als u ontbrekende alternatieve tekst wilt zoeken, gebruikt u Toegankelijkheidscontrole.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen

Voeg relevante tekst voor hyperlinks en scherminfo toe.

Voer een visuele controle van het document uit om te beoordelen of hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Voer een visuele controle van het document uit om kleurgecodeerde items te zoeken.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

Als u onvoldoende kleurcontrast wilt vinden, gebruikt u Toegankelijkheidscontrole.

U kunt ook zoeken naar tekst in uw document die moeilijk te lezen of te onderscheiden is van de achtergrond.

Als het document een hoge mate van contrast tussen tekst en de achtergrond heeft, is de inhoud voor meer mensen leesbaar en bruikbaar.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Naar boven

Toegankelijkheid controleren terwijl u werkt in Word 

De Toegankelijkheidscontrole is een hulpmiddel waarmee uw inhoud wordt gereviewd en waarmee problemen met toegankelijkheid worden besyd. Er wordt uitgelegd waarom elk probleem een potentieel probleem kan zijn voor iemand met een beperking. De Toegankelijkheidscontrole geeft ook aan hoe u de problemen kunt oplossen die worden weergegeven.

InWord wordt de Toegankelijkheidscontrole automatisch uitgevoerd op de achtergrond wanneer u een document maakt. Als de toegankelijkheidscontrole toegankelijkheidsproblemen detecteert, krijgt u een herinnering op de statusbalk.

Als u de toegankelijkheidscontrole handmatig wilt starten, selecteert u Controleren > Toegankelijkheid controleren. Het deelvenster Toegankelijkheid wordt geopend en u kunt nu toegankelijkheidsproblemen bekijken en oplossen. Ga voor meer informatie naar Toegankelijkheid verbeteren met de Toegankelijkheidscontrole en Video: Controleer de toegankelijkheid van uw document.

Tip: Gebruik de Toegankelijkheidsherinvoeging voor Office om auteurs en inzenders op de hoogte te stellen van toegankelijkheidsproblemen in hun documenten. Met de invoegvoegfunctie kunt u snel opmerkingen over herinneringen toevoegen om de toegankelijkheidsproblemen te vergroten en het gebruik van de toegankelijkheidscontrole aan te moedigen. Ga naar Toegankelijkheidsherinnering gebruiken om auteurs op de hoogte te stellen van toegankelijkheidsproblemen voor meer informatie.

Naar boven

Tabellen niet gebruiken

Over het algemeen vermijdt u tabellen indien mogelijk en presenteert u de gegevens op een andere manier, zoals alinea's met koppen en banners. Tabellen met een vaste breedte kunnen moeilijk leesbaar zijn voor personen die vergrootglas gebruiken, omdat dergelijke tabellen de inhoud tot een bepaalde grootte dwingen. Hierdoor is het lettertype erg klein, waardoor gebruikers van Vergrootglas horizontaal moeten schuiven, met name op mobiele apparaten.

Als u tabellen moet gebruiken, gebruikt u de volgende richtlijnen om ervoor te zorgen dat uw tabel zo toegankelijk mogelijk is:

 • Vermijd tabellen met vaste breedte.

 • Zorg ervoor dat de tabellen correct worden weergegeven op alle apparaten, inclusief telefoons en tablets.

 • Als u hyperlinks in de tabel hebt, bewerkt u de koppelingsteksten, zodat deze zinvol zijn en niet halverwege de zin worden inging.

 • Zorg ervoor dat het document gemakkelijk kan worden gelezen met Vergrootglas. Verzend het concept van het document naar uzelf en bekijk het op een mobiel apparaat om te zorgen dat personen bijvoorbeeld niet horizontaal door het document hoeven te schuiven op een telefoon.

 • Tabelkoppen gebruiken

 • Test toegankelijkheid met Insluitende lezer.

Tabelkoppen gebruiken

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt. Gebruik alleen een eenvoudige tabelstructuur voor gegevens en geef kolomkopgegevens op. Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren. 

Ga naar Toegankelijke tabellen maken in Word voor stapsgewijs instructies over het toevoegen van een veldnamenrij aan een tabel.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen of geneste tabellen bevatten.

Naar boven

Ingebouwde koppen en stijlen gebruiken

Koppen zijn bedoeld om te worden gescand, zowel visueel als met ondersteunende technologie. Idealiter wordt in koppen uitgelegd waar een documentsectie over gaat. Gebruik de ingebouwde kopstijlen en maak beschrijvende kopteksten om gebruikers van schermlezers gemakkelijker de structuur van het document te laten bepalen en door de koppen te navigeren.

Koppen in de voorgeschreven logische volgorde ordenen en kopniveaus niet overslaan. Gebruik bijvoorbeeld Kop 1, Kop 2 en vervolgens Kop 3 in plaats van Kop 3, Kop 1 en vervolgens Kop 2. Organiseer de informatie in uw document in kleine stukjes. In het ideale geval staan onder elke kop slechts enkele alinea's.

Ga naar Toegankelijkheid verbeteren met kopstijlen voor stapsgewijs instructies over het gebruik van de koppen en stijlen.

Naar boven

Alineabanners maken

Naast het gebruik van koppen om de inhoud in uw document te ordenen, kunt u ook alineabanners maken. In een alineabanner strekt het achtergrondkleurblok zich uit over de breedte van het document en markeert u de tekst in de banner. Dit is een goed alternatief voor tabellen om inhoud te ordenen en te scheiden.

Ga naar Arcering toepassen op woorden of alinea's voor instructies over het maken van alineabanners.

Naar boven

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen

Met alternatieve tekst kunnen personen die het scherm niet kunnen zien, begrijpen wat er belangrijk is in visuele inhoud. Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, SmartArt-graphics, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s. Beschrijf de afbeelding kort in alternatieve tekst en vermeld de bedoeling ervan. Schermlezers lezen de tekst om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Tip: Als u een goede alternatieve tekst wilt schrijven, moet u de inhoud en het doel van de afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier overbrengen. De alternatieve tekst mag niet langer zijn dan een korte zin of twee, meestal met een paar zorgvuldig geselecteerde woorden. Herhaal de omringende tekstuele inhoud niet als alternatieve tekst of gebruik geen woordgroepen die verwijzen naar afbeeldingen, zoals 'een afbeelding van' of 'een afbeelding van'. Voor meer informatie over het schrijven van alternatieve tekst gaat u naar Alles wat u moet weten om effectieve alternatieve tekst te schrijven.

Voor stapsgewijs instructies voor het toevoegen van alternatieve tekst gaat u naar Alternatieve tekst toevoegen aan een vorm , afbeelding, grafiek, SmartArt-afbeelding of ander object.

Als u ontbrekende alternatieve tekst wilt zoeken, gebruikt u Toegankelijkheidscontrole.

Notities: 

 • Voor audio- en video-inhoud kunt u naast alternatieve tekst ook ondertiteling gebruiken voor mensen die doof of slechthorend zijn.

 • In plaats van objecten in een diagram te groeperen, maakt u het diagram af in een afbeelding en voegt u alternatieve tekst toe aan de afbeelding. Als u de objecten groeperen, staan de onderliggende objecten nog steeds in de tabvolgorde met groepen.

Naar boven

Toegankelijke tekenindeling en -kleur gebruiken

Een toegankelijk lettertype sluit de leessnelheid van iedereen die een document leest niet uit of vertraagt deze niet, inclusief mensen met een slechtziendheid of leesbeperking of blinden. Het juiste lettertype verbetert de leesbaarheid en leesbaarheid van het document.

Ga naar Het standaardlettertype wijzigen in Word voor instructies over het wijzigen van het standaardlettertype.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Als u de leesbelasting wilt verminderen, selecteert u vertrouwde schreefloze lettertypen zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedig gecursiveerde of onderstreepte tekst.

 • Een persoon met een gezichtsbeperking kan de betekenis van bepaalde kleuren missen. Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien.

 • Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

 • Voeg vormen toe als de status met kleur wordt aangegeven. Voeg bijvoorbeeld een vinkje toe Groen vinkje in Excel als groen wordt gebruikt om 'pas' aan te geven en een hoofdletter X Schermafbeelding van een rood vierkantje met een hoofdletter X in het vak. als rood 'mislukt' aangeeft.

Opmerking: De volgende bronnen bevatten andere suggesties: usability.gov en Web Accessibility for Users with Color Blindness (Webtoegankelijkheid voor gebruikers die kleurenblind zijn).

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

De tekst in het document moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast. Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn.

Hier volgen enkele tips:

 • Als u ervoor wilt zorgen dat tekst goed wordt weergegeven in een modus met hoog contrast, gebruikt u de instelling Automatisch voor lettertypekleuren. Voor instructies over het wijzigen van de tekstkleur inWord gaat u naar De tekstkleur wijzigen.

 • Gebruik Toegankelijkheidscontrole om het document te analyseren en te zoeken naar onvoldoende kleurcontrast. In het hulpmiddel wordt nu de tekstkleur afgezet tegen de paginakleur, achtergrond van tabelcellen, markeringen, opvulkleur van tekstvakken, alinea-arcering, opvulling van vormen en SmartArt, kopteksten en voetteksten, en koppelingen.

 • Gebruik de Kleurencontrastanalyser, een gratis app waarmee kleuren en contrast worden geanalyseerd en de resultaten vrijwel direct worden weergegeven.

Naar boven

Toegankelijke lijsten maken

Als u het voor schermlezers gemakkelijker wilt maken om uw document te lezen, organiseert u de informatie in uw document in kleine segmenten, zoals lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten.

Ontwerplijsten, zodat u geen gewone alinea zonder opsommingsteken of nummer aan het midden van een lijst hoeft toe te voegen. Als uw lijst wordt opgesplitst door een gewone alinea, kunnen sommige schermlezers het aantal foute lijstitems aankondigen. Ook kan de gebruiker in het midden van de lijst horen dat hij of zij de lijst verlaat. 

Ga naar Een lijst met opsommingstekens of genummerde lijsten maken voor stapsgewijs instructies over het maken van lijsten.

Naar boven

Afstand tussen zinnen en alinea's aanpassen

Personen met dyslexie beschrijven het zien van tekst 'samen zwemmen' op een pagina (het comprimeren van één regel tekst in de onderstaande regel). Ze zien vaak tekst samenvoegen of vervormen. Als u de leesbelasting wilt verminderen, kunt u de witruimte tussen zinnen en alinea's vergroten.

Voor stapsgewijs instructies voor het aanpassen van de afstand gaat u naar Inspringingen en afstand aanpassen in Word.

Naar boven

Toegankelijkheid testen met Insluitende lezer

Lees het document met Insluitende lezer om te controleren hoe het klinkt.

 1. Selecteer in het document Weergave > Insluitende lezer.

 2. Selecteer op Insluitende lezer tabblad Hardop voorlezen.

 3. Als u de Insluitende lezer wilt sluiten, selecteert u Insluitende lezer.

Naar boven

Zie ook

Mac: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van Word-documenten

De volgende tabel bevat belangrijke best practices voor het maken Word documenten die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle visuele elementen.

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, SmartArt-graphics, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar ontbrekende alternatieve tekst.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Microsoft 365

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

Voeg relevante tekst voor hyperlinks en scherminfo toe.

Voer een visuele controle van het document uit om te beoordelen of hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Tip: U kunt ook scherminfo toevoegen die wordt weergegeven als de cursor zich boven tekst of afbeeldingen bevindt die een hyperlink bevatten.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Voer een visuele controle van het document uit om kleurgecodeerde items te zoeken.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

Als u onvoldoende kleurcontrast wilt vinden, gebruikt u Toegankelijkheidscontrole.

U kunt ook zoeken naar tekst in uw document die moeilijk te lezen of te onderscheiden is van de achtergrond.

Als het document een hoge mate van contrast tussen tekst en de achtergrond heeft, is de inhoud voor meer mensen leesbaar en bruikbaar.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik ingebouwde koppen en stijlen.

Als u wilt controleren of de volgorde van koppen logisch is, scant u de inhoudsopgave van uw document visueel.

U kunt ook op elke kop klikken en er een ingebouwde kopstijl op toepassen.

Gebruik een logische kopvolgorde en de ingebouwde opmaakhulpmiddelen in Word.

Organiseer bijvoorbeeld koppen in de voorgeschreven logische volgorde. Gebruik Kop 1, Kop 2 en vervolgens Kop 3 in plaats van Kop 3, Kop 1 en vervolgens Kop 2. En organiseer de informatie in uw documenten in kleine stukjes. Idealiter wordt elke kop gevolgd door slechts enkele alinea's.

Ingebouwde kopstijlen toepassen

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Geordende lijsten gebruiken

Gebruik alleen een eenvoudige tabelstructuur voor gegevens en geef kolomkopgegevens op.

Om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen of geneste tabellen bevatten.

U kunt uw tabellen ook visueel scannen om te controleren of ze geen volledig lege rijen of kolommen hebben.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Microsoft 365

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst toevoegt aan visuele elementen in uw Word documenten in Microsoft 365:

Notities: 

 • Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

 • Als u klikken met de rechtermuisknop wilt inschakelen op de Mac, zorgt u ervoor dat in Systeemvoorkeuren de optie Secundaire klik is geselecteerd.

Tip: Als u een goede alternatieve tekst wilt schrijven, moet u de inhoud en het doel van de afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier overbrengen. De alternatieve tekst mag niet langer zijn dan een korte zin of twee, meestal met een paar zorgvuldig geselecteerde woorden. Herhaal de omringende tekstuele inhoud niet als alternatieve tekst of gebruik geen woordgroepen die verwijzen naar afbeeldingen, zoals 'een afbeelding van' of 'een afbeelding van'.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals afbeeldingen, schermafbeeldingen, pictogrammen, video's en 3D-modellen, zodat schermlezers de beschrijving kunnen lezen aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer een afbeelding en druk op de knop Alternatieve tekst op het linttabblad Afbeeldingsopmaak .

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer Alternatieve tekst bewerken.

  Alternatieve tekstoptie in het contextmenu in Word

  Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

 2. Typ 1 - 2 zinnen om de inhoud en context van de afbeelding te beschrijven.

  Het deelvenster Alternatieve tekst in Word

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen of SmartArt-graphics

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer een vorm of SmartArt-afbeelding en druk op de knop Alternatieve tekstop het linttabblad Vormopmaak.

  • Klik met de rechtermuisknop op een vorm of SmartArt-afbeelding en selecteer Alternatieve tekst bewerken.

  Alternatieve tekstoptie in een contextmenu voor het toevoegen van een alternatieve tekst aan een shape

  Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

 2. Typ 1-2 zinnen om de inhoud en de context van de vorm of SmartArt-afbeelding te beschrijven.

  Het deelvenster Alternatieve tekst in Word

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer een grafiek en druk op de knop Alternatieve tekst op het tabblad Lint opmaken.

  • Klik met de rechtermuisknop op een grafiek en selecteer Alternatieve tekst bewerken.

  Tip: Als u het juiste menu wilt openen, klikt u met de rechtermuisknop in Grafiekgebied, dat wil zeggen ergens in het frame rond de hele grafiek, niet in een van de onderdelen.

 2. Typ 1-2 zinnen om de inhoud en de context van de grafiek te beschrijven.

  Deelvenster Alternatieve tekst in Word

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Visuals decoratief maken

Decoratieve objecten geven visuele aandacht, maar zijn niet informatief (bijvoorbeeld stijlranden). Mensen die schermlezers gebruiken, horen dat deze decoratief zijn, zodat ze weten dat ze geen belangrijke informatie missen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een visuele weergave.

 2. Selecteer Alternatieve tekst bewerken. Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

 3. Schakel het selectievakje Markeren als decoratief in. Het tekstinvoerveld is grijs weergegeven.

  Selectievakje Decoratief geselecteerd in het deelvenster Alternatieve tekst

Tip: Als u het document exporteert als pdf-bestand, blijven alle visuele elementen die u als decoratief hebt gemarkeerd behouden door ze als artefacten te labelen.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst toevoegt aan visuele elementen in uw Word documenten.

Opmerking:  Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding.

 2. Selecteer Afbeelding opmaken > Indeling en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Afbeelding opmaken met een beschrijving van de geselecteerde afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-afbeeldingen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een SmartArt-afbeelding.

 2. Selecteer SmartArt opmaken > Opties voor vormen > Indeling en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Vorm opmaken met een beschrijving van de geselecteerde SmartArt-graphic

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Voeg alternatieve tekst toe aan vormen, waaronder vormen in een SmartArt-graphic.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een vorm.

 2. Selecteer Vorm opmaken > Opties voor vormen > Indeling en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Vorm opmaken met een beschrijving van de geselecteerde vorm

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een grafiek.

 2. Selecteer Grafiekgebied opmaken > Opties grafiek > Indeling en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Grafiekgebied opmaken met een beschrijving van de geselecteerde grafiek

Hyperlinks, tekst en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u de hyperlinks, tekst en tabellen in uw Word toegankelijk maakt.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen en klik met de rechtermuisknop.

 2. Selecteer Hyperlink.

  De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak Weer te geven tekst. Dit is de tekst van de hyperlink.

 3. Wijzig indien nodig de tekst van de hyperlink.

 4. Typ of plak de doel-URL in het vak Adres.

 5. Selecteer de knop Scherminfo en typ de tekst voor de scherminfo in het vak Tekst van scherminfo.

  Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Schermafbeelding van het dialoogvenster Hyperlink invoegen en het dialoogvenster Scherminfo

Ingebouwde kopstijlen toepassen

 1. Selecteer de koptekst.

 2. Selecteer op het tabblad Start een kopstijl, bijvoorbeeld Kop 1 of Kop 2.

Screenshot of the heading style options

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het document.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer in de groep Alinea de knop Opsommingstekens.

 4. Typ het item van elk opsommingsteken in de lijst met opsommingstekens.

Screenshot of bullet style options

Geordende lijsten gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het document.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer de knop Nummering.

 4. Typ de opeenvolgende stappen.

Screenshot of numbering style options

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Gebruik de instelling Automatisch voor tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven. Selecteer de tekst en selecteer vervolgens Start > Tekstkleur > Automatisch.

  Word voor Mac keuzemenu voor lettertypekleuren
 • Gebruik de Toegankelijkheidscontrole om het document te analyseren en te controleren of u overal voldoende kleurcontrast hebt gebruikt. In het hulpmiddel wordt nu de tekstkleur afgezet tegen de paginakleur, achtergrond van tabelcellen, markeringen, opvulkleur van tekstvakken, alinea-arcering, opvulling van vormen en SmartArt, kopteksten en voetteksten, en koppelingen.

 • Gebruik Colour Contrast Analyzer, een gratis app waarmee de kleuren en het contrast worden geanalyseerd, waarna het resultaat vrijwel direct wordt weergegeven.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Voeg onderstreping toe aan hyperlinktekst met kleurcodes. Op deze manier weten mensen die kleurenblind zijn dat de tekst is gekoppeld, ook als ze de kleur niet zien.

 • Voeg vormen toe als de status wordt aangegeven met kleur. Voeg bijvoorbeeld een vinkje Groen vinkje in Excel toe als met groen 'geslaagd' wordt aangegeven en voeg een hoofdletter X Schermafbeelding van een rood vierkantje met een hoofdletter X in het vak. toe als met rood 'mislukt' wordt aangegeven.

Opmerking: De volgende bronnen bevatten andere suggesties: usability.gov en Web Accessibility for Users with Color Blindness (Webtoegankelijkheid voor gebruikers die kleurenblind zijn).

Tekstafstand gebruiken

Vergroot of verklein de hoeveelheid witruimte tussen zinnen en alinea's.

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer Regel- en alineaspatiëring > Opties voor regelafstand.

  Het dialoogvenster Alinea wordt geopend en het tabblad Inspringingen en afstand wordt weergegeven.

 4. Selecteer onder afstand de gewenste opties voor regelafstand.

Screenshot of the Paragraph dialog

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Schakel op het tabblad Tabelontwerp het selectievakje Veldnamenrij in.

 3. Typ de kolomkoppen.

Screenshot of the Header Row check box

Zie ook

iOS: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van Word-documenten

De volgende tabel bevat belangrijke best practices voor het maken Word documenten die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Hyperlinktekst toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

Als het document een hoge mate van contrast tussen tekst en de achtergrond heeft, is de inhoud voor meer mensen leesbaar en bruikbaar.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik een groter lettertype (11pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Personen met dyslexie beschrijven het zien van tekst 'samen zwemmen' op een pagina (het comprimeren van één regel tekst in de onderstaande regel). Ze zien vaak tekst samenvoegen of vervormen.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedige cursieve of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Tekstafstand gebruiken

Gebruik ingebouwde koppen en stijlen.

Gebruik een logische volgorde van koppen en maak gebruik van de ingebouwde opmaakhulpmiddelen van Word om de tabvolgorde te behouden en het gemakkelijker te maken voor schermlezers om uw documenten te lezen.

Organiseer bijvoorbeeld koppen in de voorgeschreven logische volgorde. Gebruik Kop 1, Kop 2 en vervolgens Kop 3 in plaats van Kop 3, Kop 1 en vervolgens Kop 2. En organiseer de informatie in uw documenten in kleine stukjes. In het ideale geval staan onder elke kop slechts enkele alinea's.

Ingebouwde kopstijlen toepassen

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Geordende lijsten gebruiken

Gebruik alleen een eenvoudige tabelstructuur voor gegevens en geef kolomkopgegevens op.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Hyperlinks, tekst en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u de hyperlinks, tekst en tabellen in uw Word toegankelijk maakt.

Hyperlinktekst toevoegen

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u onder aan het scherm aan het einde van de werkbalk op de knop Meer.

 3. Tik op Start > Invoegen.

 4. Tik op de opdracht Koppelen.

 5. De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak WEERGAVE. Dit is de tekst van de hyperlink. U kunt deze indien nodig wijzigen.

 6. Als u een hyperlink wilt toevoegen, typt u in het vak ADRES de URL.

 7. Tik boven aan het scherm op Gereed.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Opdracht Koppeling met de URL (het adres) en tekst die moeten worden weergegeven

Ingebouwde kopstijlen toepassen

 1. Selecteer de tekst.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u onder aan het scherm aan het einde van de werkbalk op de knop Meer.

 3. Tik op de opdracht Stijlen .

 4. Tik op een kopstijl, zoals Kop 1.

Opdracht Stijlen met Kop 1 geselecteerd

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het document.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u onder aan het scherm aan het einde van de werkbalk op de knop Meer.

 3. Tik op de opdracht Opsommingstekens .

 4. Tik op het gewenste opsommingsteken.

 5. Typ het item van elk opsommingsteken in de lijst met opsommingstekens.

Opdracht Opsommingstekens met opties voor opmaak

Geordende lijsten gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het document.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u onder aan het scherm aan het einde van de werkbalk op de knop Meer.

 3. Tik op de opdracht Nummering .

 4. Tik op de gewenste optie voor nummering.

 5. Typ de opeenvolgende stappen.

Opdracht Nummering uitv uitgebreid, met opmaakopties

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Gebruik de instelling Automatisch voor tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven. Selecteer de tekst en selecteer vervolgens Start > Tekstkleur > Automatisch.

  Schermafbeelding van de instelling Automatisch voor tekstkleur
 • Gebruik Colour Contrast Analyzer, een gratis app waarmee de kleuren en het contrast worden geanalyseerd, waarna het resultaat vrijwel direct wordt weergegeven.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Voeg onderstreping toe aan hyperlinktekst met kleurcodes. Op deze manier weten mensen die kleurenblind zijn dat de tekst is gekoppeld, ook als ze de kleur niet zien.

 • Voeg vormen toe als de status wordt aangegeven met kleur. Voeg bijvoorbeeld een vinkje Groen vinkje in Excel toe als met groen 'geslaagd' wordt aangegeven en voeg een hoofdletter X Schermafbeelding van een rood vierkantje met een hoofdletter X in het vak. toe als met rood 'mislukt' wordt aangegeven.

Opmerking: De volgende bronnen bevatten andere suggesties: usability.gov en Web Accessibility for Users with Color Blindness (Webtoegankelijkheid voor gebruikers die kleurenblind zijn).

Tekstafstand gebruiken

De hoeveelheid witruimte tussen zinnen en alinea's vergroten of verkleinen:

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u onder aan het scherm aan het einde van de werkbalk op de knop Meer.

 3. Tik op Alineaopmaak > regelafstand.

 4. Tik op de gewenste optie voor de regelafstand.

Opdracht Regelafstand met de opmaakopties en 1,15 geselecteerd

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Tik op Start > Invoegen > Tabel.

 3. Tik op de opdracht Stijlopties .

 4. Tik op de optie Veldnamenrij om deze te selecteren.

 5. Typ de kolomkoppen in de tabel.

Opdracht Stijlopties uitgebreid, met veldnamenrij geselecteerd

Zie ook

Android: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van Word-documenten

De volgende tabel bevat belangrijke best practices voor het maken Word documenten die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Alternatieve tekst toevoegen aan alle visuele elementen en tabellen

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, SmartArt-graphics, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Hyperlinktekst toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

Als het document een hoge mate van contrast tussen tekst en de achtergrond heeft, is de inhoud voor meer mensen leesbaar en bruikbaar.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Personen met dyslexie beschrijven het zien van tekst 'samen zwemmen' op een pagina (het comprimeren van één regel tekst in de onderstaande regel). Ze zien vaak tekst samenvoegen of vervormen.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedige cursieve of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Tekstafstand gebruiken

Gebruik ingebouwde koppen en stijlen.

Gebruik een logische kopvolgorde en de ingebouwde opmaakhulpmiddelen in Word.

Organiseer bijvoorbeeld koppen in de voorgeschreven logische volgorde. Gebruik Kop 1, Kop 2 en vervolgens Kop 3 in plaats van Kop 3, Kop 1 en vervolgens Kop 2. En organiseer de informatie in uw documenten in kleine stukjes. In het ideale geval staan onder elke kop slechts enkele alinea's.

Ingebouwde kopstijlen toepassen

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Geordende lijsten gebruiken

Gebruik alleen een eenvoudige tabelstructuur voor gegevens en geef kolomkopgegevens op.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen en tabellen

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst toevoegt aan visuele elementen en tabellen in uw Word documenten.

Opmerking:  Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals afbeeldingen en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Selecteer een afbeelding.

 2. Als u het tabblad Afbeelding wilt openen, tikt u onder aan het scherm aan de rechterkant van de werkbalk op de knop Meer Pijl-omhoog .

 3. Schuif omlaag naar de optie Alternatieve tekst en tik op de optie.

 4. Typ een beschrijving. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Word voor Android dialoogvenster Alternatieve tekst voor afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Voeg alternatieve tekst toe aan vormen, waaronder vormen in een SmartArt-graphic.

 1. Selecteer een shape.

 2. Als u het tabblad Vorm wilt openen, tikt u onder aan het scherm aan de rechterkant van de werkbalk op de knop Meer Pijl-omhoog .

 3. Schuif omlaag naar de optie Alternatieve tekst en tik op de optie.

 4. Typ een beschrijving. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

 1. Tik ergens in een tabel.

 2. Als u het tabblad Tabel wilt openen, tikt u onder aan het scherm aan de rechterkant van de werkbalk op de knop Meer Pijl-omhoog .

 3. Schuif omlaag naar de optie Alternatieve tekst en tik op de optie.

 4. Typ een beschrijving. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Hyperlinks, tekst en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u de hyperlinks, tekst en tabellen in uw Word toegankelijk maakt.

Hyperlinktekst toevoegen

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u onder aan het scherm aan de rechterkant van de werkbalk op de knop Meer Pijl-omhoog .

 3. Tik op Start > Invoegen.

 4. Schuif omlaag naar de optie Koppeling , tik op de optie en tik op Koppeling invoegen.

 5. De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak Weer te geven tekst. Dit is de tekst van de hyperlink. U kunt deze indien nodig wijzigen.

 6. Als u een hyperlink wilt toevoegen, typt u de URL in het vak Adres.

 7. Tik boven aan het scherm op Toepassen.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Opdracht Koppeling met de tekst die moet worden weergegeven en het adres

Ingebouwde kopstijlen toepassen

 1. Selecteer de tekst.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u onder aan het scherm aan de rechterkant van de werkbalk op de knop Meer Pijl-omhoog .

 3. Schuif omlaag naar de optie Stijlen en tik op de optie.

 4. Tik op een kopstijl, zoals Kop 1.

Word voor Android menu Kopstijlen

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het document.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u onder aan het scherm aan de rechterkant van de werkbalk op de knop Meer Pijl-omhoog .

 3. Schuif omlaag naar de optie Opsommingstekens en tik op de optie.

 4. Tik op het gewenste opsommingsteken.

 5. Typ het item van elk opsommingsteken in de lijst met opsommingstekens.

Word voor Android menu lijsten met opsommingstekens

Geordende lijsten gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het document.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u onder aan het scherm aan de rechterkant van de werkbalk op de knop Meer Pijl-omhoog .

 3. Schuif omlaag naar de optie Nummering en tik op de optie.

 4. Tik op de gewenste optie voor nummering.

 5. Typ elk item in de genummerde lijst.

Word voor Android menu Geordende lijsten

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Gebruik de instelling Automatisch voor tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven. Selecteer de tekst en selecteer vervolgens Start > Tekstkleur > Automatisch.

  Word voor Android lettertypekleurmenu
 • Gebruik Colour Contrast Analyzer, een gratis app waarmee de kleuren en het contrast worden geanalyseerd, waarna het resultaat vrijwel direct wordt weergegeven.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Voeg onderstreping toe aan hyperlinktekst met kleurcodes. Op deze manier weten mensen die kleurenblind zijn dat de tekst is gekoppeld, ook als ze de kleur niet zien.

 • Voeg vormen toe als de status wordt aangegeven met kleur. Voeg bijvoorbeeld een vinkje Groen vinkje in Excel toe als met groen 'geslaagd' wordt aangegeven en voeg een hoofdletter X Schermafbeelding van een rood vierkantje met een hoofdletter X in het vak. toe als met rood 'mislukt' wordt aangegeven.

Opmerking: De volgende bronnen bevatten andere suggesties: usability.gov en Web Accessibility for Users with Color Blindness (Webtoegankelijkheid voor gebruikers die kleurenblind zijn).

Tekstafstand gebruiken

Vergroot of verklein de hoeveelheid witruimte tussen zinnen en alinea's.

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u onder aan het scherm aan de rechterkant van de werkbalk op de knop Meer Pijl-omhoog .

 3. Schuif omlaag naar de optie Alineaopmaak en tik op de optie.

 4. Tik op de gewenste optie voor de afstand.

Word voor Android menu alineaopmaak

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Als u het tabblad Tabel wilt openen, tikt u onder aan het scherm aan de rechterkant van de werkbalk op de knop Meer Pijl-omhoog .

 3. Schuif omlaag naar de optie Stijlopties en tik op de optie.

 4. Tik op de optie Veldnamenrij om deze te selecteren.

  Tip: Wanneer een optie is geselecteerd, wordt deze grijs weergegeven.

 5. Typ elke kolomkoppen in de tabel.

Word voor Android menu opties voor tabelstijl

Zie ook

Office Online: Best practices voor het toegankelijk maken Word voor het web documenten

De volgende tabel bevat belangrijke best practices voor het maken Word voor het web documenten die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen en tabellen.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar ontbrekende alternatieve tekst.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Voer een visuele controle van het document uit om te beoordelen of hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Hyperlinktekst toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Voer een visuele controle van het document uit om kleurgecodeerde items te zoeken.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

Als u onvoldoende kleurcontrast wilt vinden, moet u zoeken naar tekst in het document die moeilijk te lezen is of om onderscheid te maken tussen de achtergrond.

Als het document een hoge mate van contrast tussen tekst en de achtergrond heeft, is de inhoud voor meer mensen leesbaar en bruikbaar.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik ingebouwde koppen en stijlen.

Als u koppen wilt zoeken waarvoor geen ingebouwde stijl wordt gebruikt, voert u een visuele controle van het document uit voor tekst die is opgemaakt om er als een kop uit te zien. Selecteer deze tekst en kijk vervolgens op het tabblad Start van het lint om te controleren of er een kopstijl wordt gebruikt.

Gebruik een logische kopvolgorde en de ingebouwde opmaakhulpmiddelen in Word voor het web.

Organiseer bijvoorbeeld koppen in de voorgeschreven logische volgorde. Gebruik Kop 1, Kop 2 en vervolgens Kop 3 in plaats van Kop 3, Kop 1 en vervolgens Kop 2. En organiseer de informatie in uw documenten in kleine stukjes. In het ideale geval staan onder elke kop slechts enkele alinea's.

Ingebouwde kopstijlen toepassen

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Geordende lijsten gebruiken

Gebruik alleen een eenvoudige tabelstructuur voor gegevens en geef kolomkopgegevens op.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen of geneste tabellen bevatten.

U kunt uw tabellen ook visueel scannen om te controleren of ze geen volledig lege rijen of kolommen hebben.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel is genest in een andere tabel of is samengevoegd of gesplitst, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie meer over de tabel verstrekken. Lege rijen en kolommen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat dit zou kunnen suggereren dat de tabel verder geen informatie meer bevat.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen en tabellen

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst toevoegt aan afbeeldingen en tabellen in uw Word voor het web documenten.

Opmerking: Het is raadzaam alleen tekst in het veld Beschrijving te plaatsen en de titel leeg te laten. Dit biedt de optimale ervaring met de meeste belangrijke schermlezers, met inbegrip van Verteller. Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Selecteer een afbeelding.

 2. Selecteer Afbeelding > alternatieve tekst. Het deelvenster Afbeelding opmaken wordt rechts van het scherm geopend.

 3. Typ de alternatieve tekst in het vak Beschrijving.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Het deelvenster Alternatieve tekst van afbeelding opmaken in webversie van Word.

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Selecteer Tabel > Alternatieve tekst. Het dialoogvenster Alternatieve tekst wordt geopend. Mogelijk moet u de knop ... selecteren om de optie Alternatieve tekst te zien. 

 3. Typ de alternatieve tekst in het vak Beschrijving en selecteer OK.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Dialoogvenster Alternatieve tekst voor tabel in webversie van Word.

Hyperlinks, tekst en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u de hyperlinks, tekst en tabellen in uw Word voor het web toegankelijk maakt.

Hyperlinktekst toevoegen

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen en klik met de rechtermuisknop.

 2. Selecteer Koppeling. De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak Weergavetekst. Dit is de tekst van de hyperlink.

 3. Wijzig indien nodig de tekst van de hyperlink.

 4. Voer in het vak Adres het doeladres voor de hyperlink in en selecteer Invoegen.

  Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Dialoogvenster Koppeling invoegen in webversie van Word.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Gebruik de instelling Automatisch voor tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven. Selecteer de tekst en selecteer vervolgens Start > Knop Tekstkleur in webversie van Word. (tekstkleur) > Automatisch.

  Menu Voor het selecteren van tekstkleur in Word Online
 • Gebruik Colour Contrast Analyzer, een gratis app waarmee de kleuren en het contrast worden geanalyseerd, waarna het resultaat vrijwel direct wordt weergegeven.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Voeg onderstreping toe aan hyperlinktekst met kleurcodes. Op deze manier weten mensen die kleurenblind zijn dat de tekst is gekoppeld, ook als ze de kleur niet zien.

 • Voeg vormen toe als de status wordt aangegeven met kleur. Voeg bijvoorbeeld een vinkje Groen vinkje in Excel toe als met groen 'geslaagd' wordt aangegeven en voeg een hoofdletter X Schermafbeelding van een rood vierkantje met een hoofdletter X in het vak. toe als met rood 'mislukt' wordt aangegeven.

Opmerking: De volgende bronnen bevatten andere suggesties: usability.gov en Web Accessibility for Users with Color Blindness (Webtoegankelijkheid voor gebruikers die kleurenblind zijn).

Ingebouwde kopstijlen toepassen

 1. Selecteer de koptekst en selecteer vervolgens het tabblad Start.

 2. Selecteer de knop Stijlen en selecteer vervolgens een kopstijl, bijvoorbeeld Kop 1of Kop 2.

Menu Tekststijlen in Word Online

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het document.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer de Knop Opsommingstekens in webversie van Word. (Opsommingstekens) en selecteer vervolgens de stijl van opsommingstekens die u wilt gebruiken.

 4. Typ het item van elk opsommingsteken in de lijst met opsommingstekens.

Menu Opsommingstekens in Word Online

Geordende lijsten gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het document.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer de Knop Nummering in webversie van Word. (nummering) en selecteer vervolgens de stijl van de lijst die u wilt gebruiken.

 4. Typ de opeenvolgende stappen.

Word Online-nummeringsmenu

Tekstafstand gebruiken

Vergroot of verklein de hoeveelheid witruimte tussen zinnen en alinea's.

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer in de groep Alinea in de rechterbenedenhoek van de groep de knop Startpictogram voor dialoogvenster.

  Knop Alineaopties in webversie van Word.

  Het dialoogvenster Alinea wordt geopend met de opties Algemeen, Inspringing en Afstand .

 4. Selecteer onder Afstand de beste opties voor afstand en selecteer OK.

Dialoogvenster Alineaopties in webversie van Word.

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Selecteer Tabelontwerp >veldnamenrij.

  Tabelkoprij geselecteerd in webversie van Word.

 3. Typ de kolomkoppen.

Zie ook

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×