Als een afbeelding meer dan duizend woorden waard is, wat is het dan waard voor mensen die het niet kunnen zien? In onze digitale wereld is het eenvoudig voor mensen met visuele beperkingen om kritieke informatie te missen of een frustrerende en negatieve ervaring te hebben. Imagine bijvoorbeeld dat een hoofdspreker zijn presentatie na een vergadering verzendt. De presentatie bevat infographics om een belangrijk punt te illustreren. Zonder beschrijvingen van de infographics kan iedereen met een visuele beperking de infographic niet begrijpen en mist hij belangrijke informatie.

Alternatieve tekst (alternatieve tekst) is beschrijvende tekst die de betekenis en context van een visueel item in een digitale instelling over brengt, bijvoorbeeld op een app of webpagina. Wanneer schermlezers zoals Microsoft Verteller, JAWS en NVDA digitale inhoud bereiken met alternatieve tekst, wordt de alternatieve tekst hardop voorgelezen, zodat mensen beter kunnen begrijpen wat er op het scherm staat. Goed geschreven, beschrijvende alternatieve tekst vermindert de dubbelzinnigheid aanzienlijk en verbetert de gebruikerservaring.

Mensen horen woorden objectief, maar begrijpen ze subjectief. In dit onderwerp wordt beschreven hoe u effectieve alternatieve tekst begrijpt, schrijft en gebruikt in Microsoft Office producten.

Een groep mensen die voor een computer zitten

Wanneer gebruikt u alternatieve tekst?

Afbeeldingen en afbeeldingen

Zorg ervoor dat u de inhoud en het doel van een afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier kunt overbrengen. De alternatieve tekst mag niet langer zijn dan een zin of twee. Meestal worden enkele zorgvuldig geselecteerde woorden gebruikt. Bedenk wat belangrijk is aan een afbeelding. Belangrijke context kan bijvoorbeeld de instelling, de emoties op de gezichten, de kleuren of de relatieve grootte zijn.

Deelvenster Alternatieve tekst met een voorbeeld van alternatieve tekst in Word voor Windows.

Herhaal de omringende tekstuele inhoud niet als alternatieve tekst of gebruik geen woordgroepen die verwijzen naar afbeeldingen, zoals 'een afbeelding van' of 'een afbeelding van'. In het onderstaande voorbeeld verwijst de alternatieve tekst naar de afbeelding en wordt de inhoud van de afbeelding niet voldoende beschreven.

Een voorbeeld van een slechte alternatieve tekst in Word voor Windows.

Diagrammen, stroomdiagrammen en grafieken

Bij het omgaan met objecten die gedetailleerde informatie geven, zoals een infographic, gebruikt u alternatieve tekst om de informatie die in het object wordt overgebracht op te geven. Een grafiek beschrijven als 'Een staafdiagram met de verkoop in de tijd', bijvoorbeeld, is niet handig voor een blinde. Probeer het inzicht over te brengen; bijvoorbeeld 'Een staafdiagram met de verkoop in de tijd. In juli zijn de verkopen voor merk A overtroffen en is de omzet voor merk B het hele jaar door gestegen.'

Alternatieve tekst moet duidelijk het beginpunt, de voortgang en de conclusie van stroomdiagrammen beschrijven.

Voorbeeld van alternatieve tekst voor een cirkeldiagram in Word voor Windows.

Video's

Video's die hun inhoud niet uitleggen, vereisen alternatieve tekst om de visuele ervaring te beschrijven, zelfs als de gebruiker muziek, achtergrondgeluiden en spraak hoort. Alternatieve tekst moet de inhoud en het doel van de video beschrijven.

Idealiter moet een video een tweede audiotrack bevatten met een beschrijving van de video-elementen die puur visueel zijn en niet toegankelijk zijn voor slechtzienden.

Wanneer gebruikt u geen alternatieve tekst?

Decoratieve visuele objecten

Decoratieve objecten geven visuele aandacht, maar zijn niet informatief (bijvoorbeeld stijlranden). Mensen die schermlezers gebruiken, horen dat deze decoratief zijn, zodat ze weten dat ze geen belangrijke informatie missen. Als u een visueel als decoratief wilt markeren, selecteert u het selectievakje Markeren als decoratief wanneer het deelvenster Alternatieve tekst is geopend. Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

Deelvenster Alternatieve tekst met de optie Markeren als decoratief geselecteerd in Word voor Windows.

Tip: Als u uw document exporteert als pdf-bestand, worden alle visuele elementen die u als decoratief hebt gemarkeerd, automatisch gelabeld als artefacten, wat betekent dat ze worden genegeerd door schermlezers wanneer u door PDF-bestanden navigeert. 

Slicers en tabellen

Als met Microsoft Office Toegankelijkheidscontrole geen vlag wordt gemarkeerd wanneer er alternatieve tekst ontbreekt, hoeft u er geen alternatieve tekst voor te schrijven. Slicers en tabellen zijn voorbeelden van deze objecten.

Alternatieve tekst toevoegen aan een object?

Voor instructies over het toevoegen van alternatieve tekst inOutlook, Word,Excel enPowerPoint gaat u naar Alternatieve tekst toevoegen aan een vorm, afbeelding, grafiek, SmartArt-afbeelding of ander object.

Tips voor het gebruik van alternatieve tekst in Microsoft Office

  • Vergeet niet om de Microsoft Office Toegankelijkheidscontrole te gebruiken tijdens uw controleproces. Hiermee wordt gecontroleerd of alle relevante visuele inhoud alternatieve tekst bevat en krijgt u ook andere suggesties voor het verbeteren van de toegankelijkheid van uw inhoud, zoals het controleren van contrastverhoudingen. Als u de Toegankelijkheidscontrole wilt uitvoeren, klikt u op het tabblad Controleren op het lint en klikt u vervolgens op Toegankelijkheid controleren. Ga naar Toegankelijkheid verbeteren met de Toegankelijkheidscontrole voor meer informatie over de toegankelijkheidscontrole.

  • Gebruik geen bestandsnaam, dubbele tekst of URL's als alternatieve tekst. De Toegankelijkheidscontrole vlagt deze omdat deze niet nuttig zijn voor iemand met een visuele beperking. Ga naar Regels voor de toegankelijkheidscontrole voor meer informatie.

  • Als er een groep objecten is die een semantische groep vormen, zoals een groep foto's die allemaal honden laten zien, wijst u alternatieve tekst toe voor de hele groep. Als objecten zijn gegroepeerd om opmaakredenen, de groepering van de objecten opheffen en de juiste alternatieve tekst voor elk object toewijzen.

Tip: Als u een woord wilt controleren en corrigeren dat u hebt getypt in het deelvenster Alternatieve tekst, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Opmerking: Als u deze Microsoft Office gebruikt, is het u misschien opgevallen dat het deelvenster Alternatieve tekst twee velden had, Titel en Beschrijving. Nu gebruiken we één veld Beschrijving in de meeste van onze apps. Er is gevonden dat het hebben van één veld gemakkelijker en minder verwarrend is voor u als auteur en ook voor iedereen die een schermlezer gebruikt om de inhoud te gebruiken.

Automatische alternatieve tekst

In Microsoft 365 kunt u automatisch alternatieve tekst genereren. Wanneer u een afbeelding invoegt, ziet u mogelijk een balk onder aan de afbeelding met automatisch gegenereerde alternatieve tekst.

In Office 2019 wordt alternatieve tekst niet automatisch gegenereerd wanneer u een afbeelding invoegt. Als u automatische alternatieve tekst wilt toevoegen, selecteert u de knop Een beschrijving voor mij genereren in het deelvenster Alternatieve tekst. Afhankelijk van de inhoud van de afbeelding, geeft de functie soms beschrijvende tags en soms krijgt u volledige zinnen.

Als automatische alternatieve tekst wordt gegenereerd, moet u deze controleren en bewerken in het deelvenster Alternatieve tekst en eventuele opmerkingen verwijderen die daar zijn toegevoegd, zoals 'Beschrijving gegenereerd met veel vertrouwen'.

Een afbeelding met automatisch gegenereerde alternatieve tekst onder aan de afbeelding in Word voor Windows.

Automatische alternatieve tekst in- en uit-

Voordat u automatische alternatieve tekst kunt gebruiken, moet u Office Intelligente services inschakelen in elk Office product.

  1. Selecteer Bestand >Opties >Algemeen en controleer of Services inschakelen is geselecteerd onder Office intelligente services.

  2. Selecteer het tabblad Toegankelijkheid en controleer of Automatisch alternatieve tekst voor mij genereren is geselecteerd onder Automatische alternatieve tekst.

Automatische alternatieve tekst uitschakelen

  1. Selecteer Bestandsopties > > Toegankelijkheid en schakel de optie Automatisch alternatieve tekst genereren voor mij uit onder Automatische alternatieve tekst.

Waar vindt u functionele richtlijnen voor alternatieve tekst?

Extra informatiebronnen voor het schrijven van effectieve alternatieve tekst:

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×