Klik in de eerste kolom op de naam van een functie voor gedetailleerde informatie over deze functie.

Opmerking: Versiemarkeringen geven aan in welke versie van Excel een functie is geïntroduceerd. Deze functies zijn niet beschikbaar in eerdere versies. Een versiemarkering van 2013 geeft bijvoorbeeld aan dat deze functie beschikbaar is in Excel 2013 en alle versies erna.

Functie

Beschrijving

ABS, functie

Geeft als resultaat de absolute waarde van een getal

BOOGCOS, functie

Geeft als resultaat de boogcosinus van een getal

BOOGCOSH, functie

Geeft als resultaat de inverse cosinus hyperbolicus van een getal

BOOGCOT, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de boogcotangens van een getal

BOOGCOTH, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de boogcotangens hyperbolicus van een getal

AGGREGAAT, functie

Geeft als resultaat de aggregaatwaarde in een lijst of een database

ARABISCH, functie
Excel 2013

Zet een Romeins cijfer om in een Arabisch getal

BOOGSIN, functie

Geeft als resultaat de boogsinus van een getal

BOOGSINH, functie

Geeft als resultaat de inverse sinus hyperbolicus van een getal

BOOGTAN, functie

Geeft als resultaat de boogtangens van een getal

BOOGTAN2, functie

Geeft als resultaat de boogtangens van de x- en y-coördinaten

BOOGTANH, functie

Geeft als resultaat de inverse tangens hyperbolicus van een getal

BASIS, functie
Excel 2013

Zet een getal om in tekst met een opgegeven radix (basis)

AFRONDEN.BOVEN, functie

Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud

AFRONDEN.BOVEN.WISK, functie
Excel 2013

Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud

AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG, functie

Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud. Ongeacht of het getal positief of negatief is, wordt het getal naar boven afgerond

COMBINATIES, functie

Geeft als resultaat het aantal combinaties voor een gegeven aantal objecten

COMBIN.A, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat het aantal combinaties met herhalingen voor een gegeven aantal items

COS, functie

Geeft als resultaat de cosinus van een getal

COSH, functie

Geeft als resultaat de cosinus hyperbolicus van een getal

COT, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de cotangens van een hoek

COTH, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de cotangens hyperbolicus van een getal

COSEC, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de cosecans van een hoek

COSECH, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de cosecans hyperbolicus van een hoek

DECIMAAL, functie
Excel 2013

Zet een getal in de vorm van tekst met een bepaalde basis om in een decimaal getal

GRADEN, functie

Converteert radialen naar graden

EVEN, functie

Rondt het getal af op het dichtstbijzijnde gehele even getal

EXP, functie

Geeft als resultaat e verheven tot de macht van een bepaald getal

FACULTEIT, functie

Geeft als resultaat de faculteit van een getal

DUBBELE.FACULTEIT, functie

Geeft als resultaat de dubbele faculteit van een getal

AFRONDEN.BENEDEN, functie

Rondt een getal naar beneden af, naar nul

AFRONDEN.BENEDEN.WISK, functie
Excel 2013

Rondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud

AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG, functie

Rondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud. Ongeacht of het getal positief of negatief is, wordt het getal naar beneden afgerond

GGD, functie

Geeft als resultaat de grootste gemene deler

INTEGER, functie

Rondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal

ISO.AFRONDEN.BOVEN, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat een getal dat naar boven is afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud

KGV, functie

Geeft als resultaat het kleinste gemene veelvoud

LN, functie

Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van een getal

LOG, functie

Geeft als resultaat de logaritme met het opgegeven grondtal van een getal

LOG10, functie

Geeft als resultaat de logaritme van een getal voor grondtal 10

DETERMINANTMAT, functie

Geeft als resultaat de determinant van een matrix

INVERSEMAT, functie

Geeft als resultaat de inverse van een matrix

PRODUCTMAT, functie

Geeft als resultaat het product van twee matrices

REST, functie

Geeft als resultaat het restgetal van een deling

AFRONDEN.N.VEELVOUD, functie

Geeft als resultaat een getal afgerond op het gewenste veelvoud

MULTINOMIAAL, functie

Geeft als resultaat de multinomiaalcoëfficiënt van een reeks getallen

EENHEIDMAT, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de eenheidsmatrix of de opgegeven dimensie

ONEVEN, functie

Rondt het getal af op het dichtstbijzijnde gehele oneven getal

PI, functie

Geeft als resultaat de waarde van pi

MACHT, functie

Geeft als resultaat een getal verheven tot een macht

PRODUCT, functie

Vermenigvuldigt de argumenten met elkaar

QUOTIENT, functie

Geeft als resultaat de uitkomst van een deling als een geheel getal

RADIALEN, functie

Converteert graden naar radialen

ASELECT, functie

Geeft als resultaat een willekeurig getal tussen 0 en 1

De functie RANDARRAY

Office 365-knop

geeft als resultaat een matrix met willekeurige getallen tussen de 0 en 1. U kunt echter opgeven hoeveel rijen en kolommen er moeten worden ingevuld, wat de minimum- en maximumwaarden zijn, en of er gehele of decimale getallen moeten worden geretourneerd.

ASELECTTUSSEN, functie

Geeft als resultaat een willekeurig getal tussen de opgegeven getallen

ROMEINS, functie

Zet een Arabisch getal om in een Romeins cijfer, in de vorm van tekst

AFRONDEN, functie

Rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen

AFRONDEN.NAAR.BENEDEN, functie

Rondt een getal naar beneden af, naar nul

AFRONDEN.NAAR.BOVEN, functie

Rondt een getal naar boven af, van nul omhoog

SEC, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de secans van een hoek

SECH, functie
Excel 2013

Geeft als resultaat de secans hyperbolicus van een hoek

SOM.MACHTREEKS, functie

Geeft als resultaat de som van een machtreeks die is gebaseerd op de formule

POS.NEG, functie

Geeft als resultaat het teken van een getal

SIN, functie

Geeft als resultaat de sinus van de opgegeven hoek

SINH, functie

Geeft als resultaat de sinus hyperbolicus van een getal

WORTEL, functie

Geeft als resultaat de positieve vierkantswortel van een getal

WORTEL.PI, functie

Geeft als resultaat de vierkantswortel van (getal * pi)

SUBTOTAAL, functie

Geeft als resultaat een subtotaal in een lijst of een database

SOM, functie

Telt de argumenten op

SOM.ALS, functie

Telt cellen op die voldoen aan een bepaald criterium

SOMMEN.ALS, functie

Telt de cellen in een bereik op die aan meerdere criteria voldoen.

SOMPRODUCT, functie

Geeft als resultaat de som van de producten van de corresponderende matrixelementen

KWADRATENSOM, functie

Geeft als resultaat de som van de kwadraten van de argumenten

SOM.X2MINY2, functie

Geeft als resultaat de som van het verschil tussen de kwadraten van corresponderende waarden in twee matrices

SOM.X2PLUSY2, functie

Geeft als resultaat de som van het totaal van de kwadraten van corresponderende waarden in twee matrices

SOM.XMINY.2, functie

Geeft als resultaat de som van de kwadraten van de verschillen tussen corresponderende waarden in twee matrices

TAN, functie

Geeft als resultaat de tangens van een getal

TANH, functie

Geeft als resultaat de tangens hyperbolicus van een getal

GEHEEL, functie

Kapt een getal af tot een geheel getal

Belangrijk: De berekende resultaten van formules en van sommige Excel-werkbladfuncties kunnen enigszins verschillen tussen een Windows-pc met x86- of x86-64-architectuur en een Windows RT-pc met ARM-architectuur. Meer informatie over de verschillen.

Excel-functies (per categorie)

Excel-functies (alfabetisch)

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×