Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

De functie ASELECT.MATRIX retourneert een matrix met willekeurige getallen. U kunt opgeven hoeveel rijen en kolommen er moeten worden ingevuld, wat de minimum- en maximumwaarden zijn, en of er gehele of decimale getallen moeten worden geretourneerd.

In het volgende voorbeeld hebben we een matrix gemaakt die 5 rijen hoog en 3 kolommen breed is. Het eerste voorbeeld retourneert een verzameling willekeurige getallen tussen de 0 en 1. Dit is het standaardgedrag van de functie ASELECT.MATRIX. Het tweede voorbeeld retourneert een reeks willekeurige decimale getallen tussen de 1 en 100. Het derde voorbeeld retourneert een reeks willekeurige gehele getallen tussen de 1 en 100.

De functie ASELECT.MATRIX in Excel. ASELECT.MATRIX(5;3) retourneert willekeurige waarden tussen 0 en 1 in een matrix die 5 rijen hoog is en 3 kolommen breed.

De functie ASELECT.MATRIX met argumenten voor minimum, maximum en decimalen

De functie ASELECT.MATRIX met argumenten voor minimum, maximum en gehele getallen

Syntaxis

=ASELECT.MATRIX([rijen];[kolommen];[min];[max];[gehele_getallen])

Argument

Beschrijving

[rijen]

Optioneel

Het aantal rijen om te retourneren

[kolommen]

Optioneel

Het aantal kolommen om te retourneren

[min]

Optioneel

De minimale waarde die moet worden geretourneerd

[max]

Optioneel

De maximale waarde die moet worden geretourneerd

[gehele_getallen]

Optioneel

Gehele of decimale getallen retourneren

  • Geef WAAR op voor gehele getalen

  • Geef ONWAAR op voor decimale getallen.

Notities: 

  • Als u geen rij- of kolomargument invoert, zal ASELECT.MATRIX een enkele waarde tussen 0 en 1 retourneren.

  • Als u geen minimum- of maximumwaarde als argument opgeeft, gebruikt de functie ASELECT.MATRIX respectievelijk de waarden 0 en 1.

  • De minimumwaarde moet lager zijn dan de maximumwaarde, anders retourneert de functie ASELECT.MATRIX de #WAARDE! -fout.

  • Als u het argument gehele_getallen niet opgeeft, is de standaardwaarde ONWAAR. De functie RANDARRY retourneert dan decimale getallen.

  • De functie ASELECT.MATRIX geeft een matrix als resultaat, en deze zal aangrenzende cellen beïnvloeden als het een uiteindelijk resultaat van een formule is. Dit betekent dat Excel dynamisch de juiste grootte van het bereik van de matrix creëert als u drukt op ENTER. Wanneer u gestructureerde verwijzingen gebruikt en als uw ondersteunende gegevens zich in een Excel-tabel bevinden, wordt de grootte van de matrix automatisch aangepast als u gegevens toevoegt of uit het matrixbereik verwijdert. Zie dit artikel voor meer informatie over matrixgedrag aangrenzende cellen.

  • RANDARRAY verschilt van de functie ASELECT, omdat ASELECT geen matrix retourneert. Daarom moet ASELECT naar het volledige bereik worden gekopieerd.

  • Een matrix kan worden gezien als een rij met waarden, een kolom met waarden, of een combinatie van rijen en kolommen met waarden. In het bovenstaande voorbeeld is de matrix voor onze formule ASELECT.MATRIX het bereik D2:F6, oftewel 5 rijen hoog en 3 kolommen breed.

  • Excel biedt beperkte ondersteuning voor dynamische matrices tussen werkmappen. Als u de bronwerkmap sluit, wordt voor gekoppelde dynamische matrixformules een #REF!-fout weergegeven wanneer ze worden vernieuwd.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answers-community.

Zie ook

De functie FILTER

De functie VOLGORDE

De functie SORTEREN

De functie SORTEREN.OP

De functie UNIEK

#SPILL! -fouten in Excel

Dynamische matrices en gedrag van matrices op aangrenzende cellen

Impliciete snijpuntoperator: @

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×