Inhoudsopgave
×

Releasedatum:

22-7-2019

Versie:

OS-build 17763.652

Opmerking Volg @WindowsUpdate om erachter te komen wanneer nieuwe inhoud wordt gepubliceerd in het dashboard voor release-informatie.

Vanaf update KB4497934 introduceren we functionaliteit die je in staat stelt te beslissen wanneer een onderdelenupdate wordt geïnstalleerd. Je bepaalt zelf wanneer je een onderdelenupdate krijgt terwijl je tegelijkertijd je apparaten up-to-date houdt. Onderdelenupdates die beschikbaar zijn voor in aanmerking komende apparaten, worden getoond in een aparte module op de pagina Windows Update (Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update). Als je een beschikbare update direct wilt installeren, selecteer je Nu downloaden installeren. Ga voor meer informatie over deze functionaliteit naar deze blog

Als Windows 10-apparaten het einde van het onderhoud hebben bereikt of dit binnen enkele maanden bereiken, start Windows Update automatisch een onderdelenupdate op. Dit zorgt ervoor dat deze apparaten ondersteund blijven en de maandelijkse updates blijven ontvangen die essentieel zijn voor de beveiliging van het apparaat en de gezondheid van het ecosysteem.

Zie het volgende artikelvoor meer informatie over de verschillende typen Windows-updates, zoals kritiek, beveiliging, stuurprogramma, servicepacks enzovoort.

Hoofdpunten

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat Internet Explorer niet meer werkt wanneer je een tabblad sleept om een nieuw venster te maken.

 • Hiermee wordt een probleem bijgewerkt dat voorkomt dat nieuw geïnstalleerde of bijgewerkte toepassingen worden weergegeven in de zoekresultaten van Windows.

 • Hiermee wordt een probleem bijgewerkt dat een apparaat een Microsoft-account pas herkent wanneer je je afmeldt en weer aanmeldt.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat van invloed is op toepassingen die bestanden, mappen en apparaatinstellingen beheren.

 • Verbetert de compatibiliteit met de schermlezertoepassing Window-Eyes.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost zodat je instellingen van app-machtigingen behouden blijven wanneer je apparaat wordt gereset.

 • Hiermee wordt de betrouwbaarheid verbeterd bij het uitvoeren van een upgrade vanaf Windows 10 versie 1703.

Verbeteringen en oplossingen

Deze update bevat kwaliteitsverbeteringen. Belangrijke wijzigingen zijn:

 • Hiermee wordt een prestatieprobleem opgelost dat kan optreden op sommige websites die gebruikmaken van WebAssembly.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat Internet Explorer niet meer werkt wanneer je een tabblad verplaatst om een nieuw venster te maken.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat er niet naar je pincode wordt gevraagd tijdens de verificatie in Internet Explorer.

 • Hiermee worden de tijdzonegegevens voor Brazilië bijgewerkt.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat in Windows-meldingen onjuiste tekens worden weergegeven in plaats van een enkel aanhalingsteken (').

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat nieuw geïnstalleerde of bijgewerkte toepassingen worden weergegeven in de zoekresultaten van Windows.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat SharedPC-beleid naar behoren wordt gemigreerd tijdens een upgrade.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat een toepassing voor hardwareondersteuning (HSA) tijdig wordt geïnstalleerd.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat verhindert dat de Windows-gebeurtenislogboekservice meldingen verwerkt dat het logboek vol is. Dit veroorzaakt problemen met bepaald gedrag van het Gebeurtenislogboek, zoals het archiveren van het logboek wanneer het een maximale bestandsgrootte heeft bereikt en je de instelling "Het logboek, indien vol, archiveren, en geen gebeurtenissen overschrijven" hebt geconfigureerd. Bovendien kan de LSA (Local Security Authority) geen CrashOnAuditFail-scenario's afhandelen wanneer het beveiligingslogboek vol is en kunnen er geen gebeurtenissen naartoe worden geschreven.

 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat een systeem een Microsoft-account of Azure Active Directory-account pas herkent wanneer de gebruiker zich afmeldt en aanmeldt.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat de Netlogon-service geen beveiligd kanaal tot stand kan brengen en dat fout 0xC000007A – ERROR_PROC_NOT_FOUND wordt weergegeven.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat verificatie mislukt wanneer je Windows Hello voor Bedrijven gebruikt op een server waarop Windows Server 2016 met de Server Core-optie is geïnstalleerd.

 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat het pincodebeleid (minimale lengte, vereist aantal cijfers en speciale tekens enzovoort) voor Windows Hello voor Bedrijven niet kan worden bijgewerkt wanneer er al een pincode op de machine bestaat.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidt dat bepaalde processen die worden uitgevoerd binnen Windows Server-containers en Hyper-V-containers lege namen hebben.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor invoer- en uitvoerfouten optreden als MPIO-failover (Multipath I/O) plaatsvindt.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor toepassingen die windows.storage.dll gebruiken, niet meer werken en ExceptionCode c0000005 (toegangsfout) wordt weergegeven wanneer het proces wordt gesloten.

 • De certificaatintrekkingslijst (CRL) wordt versterkt op IKEv2-computers (Internet Key Exchange versie 2) voor VPN-verbindingen (virtueel particulier netwerk) op basis van certificaten, zoals Apparaattunnel, in een AOVPN-implementatie (Always On VPN).

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij verbindingen met een bedrijfsnetwerk af en toe worden verhinderd bij gebruik van AOVPN (Always On VPN) met het IKEv2-protocol. Verbindingen worden niet altijd automatisch tot stand gebracht en soms mislukken handmatige verbindingen. Wanneer je in dit scenario de RasDial-functie aanroept vanaf de opdrachtregel voor de doel-VPN-verbinding, wordt de fout 'ERROR_PORT_NOT_AVAILABLE(633)' weergegeven.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij de status van werkmappen in Verkenner wordt gewijzigd in 0x80C802A0 (ECS_E_SYNC_UPLOAD_PLACEHOLDER_FAILURE) na selectie van Ruimte vrijmaken.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat een Extern bureaubladserver niet meer reageert wanneer iemand die gebruikmaakt van stationsomleiding de verbinding verbreekt.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat een fout veroorzaakt bij het gebruik van bepaalde geheugentechnologieën voor gegevensbehoud.

 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat App-V-scripts (Microsoft Application Virtualization) niet meer werken als je ze uitvoert wanneer je niet bent verbonden met een domeincontroller (DC). App-V-scripts mislukken ook als je ze uitvoert in een omgeving die alleen Microsoft Azure Active Directory bevat.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij de functie Microsoft Message Queuing (MSMQ) beschadigd raakt en wordt voorkomen dat deze opnieuw wordt gestart of geïnstalleerd. Dit probleem kan optreden na de installatie van Windows-updates of het upgraden van Windows 10 versies 1607, 1703 en 1709 naar Windows 10 versie 1809.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost met het openen of gebruiken van de Windows-Eyes schermlezertoepassing. Dit probleem kan resulteren in een fout en kan tot gevolg hebben dat een aantal functies niet werkt zoals verwacht.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat de instellingen van app-machtigingen niet altijd behouden blijven wanneer je Mijn bestandenbehouden selecteert nadat je Deze pc opnieuw instellen hebt geselecteerd.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost met de betrouwbaarheid van het systeem in bepaalde scenario's bij het upgraden vanaf Windows 10 versie 1703.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost bij het registreren van een apparaat in de commerciële gegevenspijplijn van Windows Enterprise.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidt dat Windows Server 2019 een foutcode D1 Stop ontvangt wanneer acht volumes zijn geconfigureerd met Fiber Channel Multipath I/O (MPIO).

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidt dat de S2D-pool (Storage Spaces Direct) groepsquorum verliest en de toegang tot de S2D-volumes voorkomt wanneer je een van de S2D-clusterknooppunten opnieuw opstart.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij UDP-poorten (User Data gram Protocol) op meerdere honderden computers in een forest uitgeput raken bij zeer druk verkeer op de DC-locator (Domain Controller Locator). Als gevolg hiervan reageren servers niet meer.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor een Windows-apparaat op onjuiste wijze host A-records registreert voor twee netwerkinterfacecontrollers (NIC's) na het tot stand brengen van een VPN-verbinding (virtueel particulier netwerk) met het bedrijfsdomein. Dit doet zich voor wanneer het apparaat is geconfigureerd met twee NIC's en een van beide een VPN is. Als je deze oplossing wilt implementeren, voer je de volgende registerwijzigingen door en start je het apparaat opnieuw op:

  Instelling: DisableNRPTForAdapterRegistration

  Pad: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

  Type: DWORD

  Waarde: de waarde 1 (standaard) betekent dat alleen de host A-records voor de VPN-interface worden geregistreerd bij een actieve VPN-verbinding. De waarde 0 betekent dat host A-records ook voor andere lokale interfaces worden geregistreerd.

Als je eerdere updates hebt geïnstalleerd, worden alleen de nieuwe oplossingen in dit pakket gedownload en op het apparaat geïnstalleerd.

Verbeteringen van Windows Update

Microsoft heeft een update rechtstreeks naar de Windows Update-client vrijgegeven om de betrouwbaarheid te verbeteren. Elk apparaat met Windows 10 dat is geconfigureerd voor het automatisch ontvangen van updates via Windows Update, met inbegrip van Enterprise- en Pro-edities, krijgt de laatste Windows 10-onderdelenupdate op basis van de compatibiliteit van apparaten en het uitstelbeleid van Windows Update voor Bedrijven. Dit geldt niet voor edities met service op de lange termijn.

Bekende problemen in deze update

Symptoom

Tijdelijke oplossing

Bepaalde bewerkingen, zoals naam wijzigen, die je uitvoert op bestanden of mappen die zich op een CSV-volume (Cluster Shared Volume) bevinden, kunnen mislukken met de fout 'STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)'. Dit gebeurt wanneer je de bewerking uitvoert op een CSV-eigenaarsknooppunt vanuit een proces dat geen beheerderbevoegdheden heeft.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Voer de bewerking uit vanuit een proces met beheerdersbevoegdheden.

 • Voer de bewerking uit vanaf een knooppunt dat geen CSV-eigendom heeft.

Microsoft werkt aan een oplossing en komt met een update in een toekomstige release.

Na de installatie van KB4493509, kunnen apparaten met een aantal Aziatische taalpakketten het foutbericht "0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND" ontvangen.

 1. Verwijder taalpakketten die onlangs zijn toegevoegd en installeer deze opnieuw. Zie De invoer- en weergavetaalinstellingen beheren in Windows 10 voor instructies.

 2. Selecteer Controleren op updates en installeer de cumulatieve update van april 2019. Zie voor instructies Update Windows 10.

Houd er rekening mee dat opnieuw installeren van het taalpakket het probleem mogelijk niet oplost, stel dan de pc als volgt opnieuw in:

 1. Ga naar de app Instellingen > Herstel.

 2. Selecteer Aan de slag onder de hersteloptie Deze pc opnieuw instellen.

 3. Kies Mijn bestanden behouden.

Microsoft werkt aan een oplossing en komt met een update in een toekomstige release.

We doen onderzoek naar meldingen dat tijdens de eerste aanmelding na de installatie van updates een klein aantal apparaten na het opstarten mogelijk een zwart scherm vertoont.

Dit probleem is opgelost in KB4520062.

Apparaten die opstarten met PXE-installatiekopieën (Preboot Execution Environment) van WDS (Windows Deployment Services) of SCCM (System Center Configuration Manager), starten mogelijk niet op en geven de fout 'Status: 0xc0000001, Info: een vereist apparaat is niet verbonden of kan niet worden geopend' na installatie van deze update op een WDS-server.

Dit probleem is opgelost in KB4512534.

Apparaten die zijn verbonden met een domein dat is geconfigureerd voor gebruik van MIT Kerberos-realms, worden mogelijk niet opgestart of blijven opnieuw opstarten na de installatie van deze update. Zowel apparaten die domeincontrollers zijn als domeinleden worden beïnvloed.

Als je niet zeker weet of je apparaat is getroffen, neem je contact op met de beheerder. Ervaren gebruikers kunnen controleren of deze registersleutel bestaat HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\MitRealms of voor het beleid "Instellingen voor interoperabele Kerberos V5-realms definiëren" onder Computerconfiguratie -> Beleid -> Beheersjablonen > Systeem -> Kerberos.

Dit probleem is opgelost in KB4511553.

Toepassingen en scripts die de NetQueryDisplayInformation API of het equivalent van de WinNT provider aanroepen, kunnen mogelijk geen resultaten meer retourneren na de eerste pagina met gegevens, vaak met 50 of 100 vermeldingen. Bij het aanvragen van aanvullende pagina's kan de volgende fout worden weergegeven: '1359: er is een interne fout opgetreden.' Dit probleem treedt op in deze update en in alle updates van vóór 18 juni 2019.

Dit probleem is opgelost in KB4516077.

Deze update downloaden

Vóór installatie van deze update

Microsoft adviseert dringend de meest recente onderhoudsstackupdate (SSU) voor het besturingssysteem te installeren voordat je de meest recente cumulatieve update (LCU) installeert. SSU's verbeteren de betrouwbaarheid van het updateproces om potentiële problemen op te lossen tijdens het installeren van de LCU. Zie Onderhoudsstackupdates voor meer informatie.

Als je Windows Update gebruikt, wordt de meest recente SSU (KB4512937) automatisch aan je aangeboden. Als je het afzonderlijke pakket voor de nieuwste SSU wilt downloaden, zoek je dit in de Microsoft Update-catalogus.

Deze update installeren

Uitgebracht via

Beschikbaar

Volgende stap

Windows Update of Microsoft Update

Ja

Ga naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update en selecteer Controleren op updates.

Microsoft Update-catalogus

Ja

Ga naar de website Microsoft Update-catalogus om het afzonderlijke pakket voor deze update te downloaden.

Windows Server Update Services (WSUS)

Nee

Je kunt deze update handmatig in WSUS importeren. Zie de Microsoft Update-catalogus voor instructies.

 

Bestandsinformatie

Download de bestandsinformatie voor cumulatieve update 4505658 voor een lijst van bestanden die deel uitmaken van deze update. 

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×