Een opdracht maken in Microsoft Teams

Maak opdrachten voor uw studenten in Microsoft Teams. Beheer tijdlijnen van opdrachten, instructies, voeg resources toe om in te leveren en meer.
 

Opmerking: Opdrachten is alleen beschikbaar in klasteams. U kunt opdrachten toewijzen aan klassen van maximaal 300 studenten.

Een nieuwe opdracht maken

 1. Navigeer naar het gewenste klasteam en selecteer vervolgensOpdrachten.

 2. Selecteer Maken>Opdracht.

  Opmerking: Selecteer het Tabblad uitbreiden (diagonale, dubbelzijdige pijl) om het volledige scherm te gebruiken.

 3. Typ een naam voor deze opdracht (dit is een vereiste).

 4. Geef meer informatie voor de opdracht op.

  De volgende stappen zijn optioneel:

Selecteer Maken en vervolgens Opdracht.

Kiezen wie de opdracht moet ontvangen

 • Kies meerdere klassen, individuele leerlingen/studenten, of groepen leerlingen/studenten in één klas om aan toe te wijzen.

 • Beslis of leerlingen/studenten die in de toekomst deelnemen aan deze klas, deze opdracht moeten ontvangen. Deze opdracht wordt standaard alleen ontvangen door studenten die nu in uw klas zitten.


  Als u dit wilt doen, selecteert u Bewerken naast Geen studenten toewijzen die in de toekomst aan deze klas worden toegevoegd. Maak uw keuze en selecteer vervolgens Gereed

Opmerking: Als u een sluitingsdatum kiest, ontvangt elke deelnemende leerling/student deze opdracht tot aan de sluitingsdatum.

Pagina voor maken van nieuwe opdracht

Geef aan of deze opdracht in de toekomst naar leerlingen/studenten wordt gestuurd.

Aanvullende instructies toevoegen

 • Klik op het vak Instructies om instructies toe te voegen en te bewerken in tekst met opmaak.

Het vak Instructies voor opdracht met de werkbalk.

Resources of een nieuw bestand toevoegen

Voeg bestaande bestanden, koppelingen of opdrachtintegraties toe aan uw opdracht. U kunt hier ook een nieuw bestand met een nieuwe naam maken dat leerlingen/studenten kunnen inleveren.

 • Voeg resources toe aan de opdracht door Resources toevoegen te selecteren.

 • Kies een bestand in uw OneDrive, upload een bestand vanaf uw apparaat of kies een van de andere opties, zoals MakeCode.

 • Selecteer +Nieuw om een leeg Word- (.docx), Excel- (.xlsx) of PowerPoint-document (.pptx) te maken dat u kunt uitdelen aan uw leerlingen/studenten.

 • De standaardinstelling voor de resource of het nieuwe bestand is Leerlingen/studenten kunnen niet bewerken. Het document is dus alleen-lezen. Dit is een handige optie voor referentiemateriaal.

 • Selecteer Meer opties  Knop Meer opties > Leerlingen/studenten kunnen hun eigen kopie bewerken als u wilt dat leerlingen/studenten hun eigen document kunnen bewerken en inleveren voor een cijfer.

 • U kunt maximaal vijf bestanden toevoegen die leerlingen/studenten kunnen bewerken. Het totale aantal bewerkbare en niet bewerkbare resources dat u aan een opdracht kunt toevoegen, is 10. Alleen-lezen referentiebestanden mogen niet groter zijn dan 500 MB. Bestanden die leerlingen/studenten kunnen bewerken, mogen maximaal 50 MB groot zijn.

Notities: 

 • Als u een opdracht voor een Class Notebook-pagina geeft, controleer dan welke versie van OneNote uw leerlingen/studenten gebruiken om er zeker van te zijn dat hun opdrachtpagina's worden vergrendeld na de vervaldatum van de opdracht.

 • Als u oudere documenten hebt met de bestandsextensie .doc, .xls of.ppt kunnen leerlingen/studenten deze niet bewerken. U kunt ze toevoegen als referentiemateriaal dat alleen te lezen is of een nieuw bestand maken in Teams. Kopieer de oude inhoud erin en sla het bestand op. Uw nieuwe bestand heeft de bestandsextensie .docx, .xlsx of .pptx. Alle nieuwe bestanden die u maakt in Teams of andere Office 365-apps, hebben de juiste extensie.

Het vak Instructies voor opdracht met de werkbalk.

Informatiebronnen toevoegen aan een opdracht.

Selecteer een vervaldatum en -tijd

 • Selecteer Bewerken voor meer opties voor opdrachttijdlijnen.

  U kunt hier aanpassen wanneer uw opdracht beschikbaar is voor leerlingen/studenten en wanneer het laatste inlevermoment is. Standaard wordt er geen sluitingsdatum geselecteerd, zodat leerlingen/studenten hun opdrachten laat kunnen inleveren.

Selecteer bewerken om de tijdlijn van opdracht te bewerken.

Tijdlijn van opdracht bewerken.

Punten, rubrieken en beoordeling

 • Selecteer de hoeveelheid punten die deze opdracht waard is, indien van toepassing. U kunt punten op elke cijferschaal gebruiken, inclusief hele getallen tot 100, en u kunt uw eigen noemer instellen.

  Voorbeelden: 88/100 of decimalen 3,7/4,0.

 • Selecteer Rubriek toevoegen om een beoordelingsrubriek toe te voegen. 

  Meer informatie: Een rubriek maken.

 • Voeg een categorie toe. 

 • Opdracht synchroniseren met Turnitin.

Voeg punten of een rubriek toe.

Opdrachten toevoegen aan agenda's

U kunt kiezen of u deze opdracht wilt toevoegen aan uw agenda, de agenda's van leerlingen/studenten en andere docenten of personeel in uw klasteam. Stel deze voorkeur in voor alle opdrachten in Instellingen voor opdrachten.

 • Selecteer de vervolgkeuzelijst naast Opdracht toevoegen aan agenda's.

 • Kies Leerlingen/studenten en ik om deze toe te voegen voor de leerlingen/studenten die de opdracht ontvangen en uzelf.

 • Kies Leerlingen/studenten en teameigenaren om deze toe te voegen voor leerlingen/studenten en andere docenten of personeel in het klasteam.

Opmerking: Als u het rooster van uw volledige klasteam wilt bekijken, gaat u naar uw klasteam en selecteert u Meer opties Knop Meer opties  >Team beheren.

Wanneer u Opdracht selecteert, wordt de nieuwe opdracht weergegeven in agenda's in Teams en Outlook. Dubbelklik of tik op het agenda-item om de opdracht te bekijken.

Voeg opdracht toe aan de vervolgkeuzelijst voor agenda's, terwijl Leerlingen/studenten en Ik zijn geselecteerd.

Opdracht voor cellabels voor een biologieles, weergegeven in de agenda van Teams

Kiezen waar opdrachtmeldingen moeten worden geplaatst

Kies het kanaal waarin u meldingen voor deze opdracht wilt plaatsen. Hiermee kunt u werk van leerlingen/studenten organiseren op eenheid of onderwerp.

 1. Als u een kanaal wilt selecteren om in te plaatsen in, selecteert u Bewerken naast Opdrachtmeldingen plaatsen in dit deze kanaal. Opdrachtmeldingen worden standaard geplaatst in het kanaal Algemeen of uw selectie in Opdrachtinstellingen.

 2. Kies het kanaal waarin u deze opdrachtmelding wilt plaatsen en selecteer vervolgens Gereed.

Notities: 

 • Als u opdrachtmeldingen in een kanaal wilt plaatsen, controleer dan of posten via bot is ingeschakeld. U kunt dit hier controlerenof uw IT-beheerder om hulp vragen.

 • Opdrachten worden geplaatst in kanalen die zichtbaar zijn voor alle leerlingen/studenten. Privékanalen worden tijdens deze stap niet weergegeven.

 • Opdrachten voor meerdere klassen kunnen alleen worden geplaatst in het kanaal Algemeen. Opdrachten aan afzonderlijke leerlingen/studenten worden niet in kanalen geplaatst.

Kies Bewerken om te kiezen waar opdrachtmeldingen worden geplaatst.

Kies het kanaal waarin u deze opdrachtmelding wilt plaatsen.

Opdrachten verzenden naar leerlingen/studenten

Wanneer u klaar bent, voltooit u het proces voor het maken van een nieuwe opdracht.

 1. Selecteer Toewijzen. Uw leerlingen/studenten krijgen een melding van de nieuwe opdracht op de dag die u hebt opgegeven. De melding die is gekoppeld aan deze opdracht, wordt geplaatst in het kanaal dat u hebt geselecteerd. Er wordt ook een item toegevoegd in hun agenda's voor Teams en Outlook indien u die optie hebt geselecteerd.

 2. Selecteer Verwijderen als u niet meer wilt werken aan deze opdracht of selecteer Opslaan om later verder te gaan met het bewerken van de opdracht.

Een opdrachtkaart in een kanaal.

Meer informatie

Een groepsopdracht maken

Een opdracht bewerken

Een opdracht opslaan als concept

Opdrachten beoordelen, teruggeven en opnieuw toewijzen

Aanvullende resources voor docenten

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×