Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om een thema toe te passen of afbeeldingen toe te voegen aan formulieren en toetsen in Microsoft Forms

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele of cognitieve beperking die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Microsoft, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga voor algemene hulp naar Startpagina Microsoft-ondersteuning.

Gebruik Microsoft Forms met uw keyboard en een schermlezer om uw formulieren en toetsen aan te passen. We hebben het getest met Verteller en JAWS in Microsoft Edge, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers en browsers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert hoe u uw formulieren en toetsen mooier kunt maken met thema's, kleur en afbeeldingen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een thema toevoegen

Als u een thema toepast, veranderen de achtergrond en contour van een formulier of toets. U kunt één van de kant-en-klare afbeeldingen of kleuren kiezen of u kunt uw eigen thema ontwerpen. Ga naar Een aangepast thema toevoegen voor instructies.

 1. Druk in het formulier of de toets waar u een thema wilt toevoegen op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u de knop Thema hebt bereikt en druk dan op Enter. Het menu Thema's wordt geopend.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u het gewenste thema hebt bereikt en druk op Enter om het te selecteren en toe te passen.

 3. Druk op Esc om het thema-menu af te sluiten.

Een aangepast thema toevoegen

In een aangepast thema kunt u uw eigen afbeelding vanaf uw computer of OneDrive gebruiken of een afbeelding uploaden van internet. U kunt zelfs de themakleur aanpassen. Gebruik de hexadecimale waarde van een kleur om de exacte tint te bepalen die u wilt gebruiken.

 1. Druk in het formulier of de toets waar u een aangepast thema wilt toevoegen op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u de knop Thema hebt bereikt en druk dan op Enter. Het menu Thema's wordt geopend.

 2. Druk op Tab totdat u "Thema aanpassen" hoort en druk op Enter.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u "Afbeelding uploaden" hoort en druk op Enter on een afbeelding voor uw thema te uploaden. De afbeeldingkiezer wordt geopend. U hoort: "Zoeken naar afbeelding."

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op Enter om online naar een afbeelding te zoeken. Druk dan op de Tab-toets tot u "Zoeken, bewerken" hoort, typ uw zoekwoorden en druk op Enter om te zoeken. Druk op de Tab-toets totdat u de gewenste afbeelding hebt gevonden en druk op Enter.

  • Druk op de Tab-toets totdat u "Uploaden" hoort en druk op Enter om een afbeelding voor uw thema te uploaden. Het Windows-dialoogvenster Openen wordt geopend. Navigeer naar de gewenste afbeelding en druk op Enter.

  • Druk op de Tab-toets totdat u "OneDrive" hoort en druk op Enter om een afbeelding te gebruiken uit OneDrive. Uw OneDrive-mappen worden weergegeven. Navigeer naar de gewenste afbeelding en druk op Enter.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u "Kleur aanpassen" hoort en druk op Enter om de gewenste kleur in te stellen. Typ de hexadecimale code van de gewenste kleur. Typ bijvoorbeeld 7FFFD4 voor appelgroen.

 6. Druk op Esc om het thema-menu af te sluiten.

Een afbeelding toevoegen aan een formulier- of toetstitel

U kunt aan de formulier- of toetstitel een afbeelding, zoals een logo, toevoegen.

 1. Druk in het formulier of de toets waarin u een afbeelding wilt toevoegen aan de titel op de Tab-toets totdat u de titel hoort gevolgd door "Titelontwerp formulier" en druk op Enter.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u "Afbeelding invoegen" hoort en druk op Enter.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u "Afbeelding uploaden" hoort en druk op Enter om een afbeelding voor de titel te uploaden. De afbeeldingkiezer wordt geopend. U hoort: "Zoeken naar afbeelding."

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op Enter om online naar een afbeelding te zoeken. Druk dan op de Tab-toets tot u "Zoeken, bewerken" hoort, typ uw zoekwoorden en druk op Enter om te zoeken. Druk op de Tab-toets totdat u de gewenste afbeelding hebt gevonden en druk op Enter.

  • Druk op de Tab-toets totdat u "Uploaden" hoort en druk op Enter om een afbeelding voor uw thema te uploaden. Het Windows-dialoogvenster Openen wordt geopend. Navigeer naar de gewenste afbeelding en druk op Enter.

  • Druk op de Tab-toets totdat u "OneDrive" hoort en druk op Enter om een afbeelding te gebruiken uit OneDrive. Uw OneDrive-mappen worden weergegeven. Navigeer naar de gewenste afbeelding en druk op Enter.

  De afbeelding wordt toegevoegd aan de linkerkant van de titel. De focus keert terug naar het formulier of de toets.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u "Alternatieve tekst voor schermlezers" hoort en druk op Enter om alternatieve tekst toe te voegen aan de afbeelding. Typ de alternatieve tekst. Druk eenmaal op de Tab-toets of Shift+Tab om het tekstveld af te sluiten.

Een afbeelding toevoegen aan een formulier- of toetsvraag

Gebruik een afbeelding in uw formulier- of toetsvragen om de respondenten inzicht te bieden in de context.

 1. Druk in het formulier of de toets waar u een thema wilt toevoegen aan een vraag op de Tab-toets totdat u de vraag hebt bereikt en druk dan op Enter.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u "Media invoegen" hoort en druk op Enter. U hoort: "Media selecteren, afbeelding."

 3. Druk op Enter. De afbeeldingkiezer wordt geopend. U hoort: "Zoeken naar afbeelding."

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op Enter om online naar een afbeelding te zoeken. Druk dan op de Tab-toets tot u "Zoeken, bewerken" hoort, typ uw zoekwoorden en druk op Enter om te zoeken. Druk op de Tab-toets totdat u de gewenste afbeelding hebt gevonden en druk op Enter.

  • Druk op de Tab-toets totdat u "Uploaden" hoort en druk op Enter om een afbeelding voor uw thema te uploaden. Het Windows-dialoogvenster Openen wordt geopend. Navigeer naar de gewenste afbeelding en druk op Enter.

  • Druk op de Tab-toets totdat u "OneDrive" hoort en druk op Enter om een afbeelding te gebruiken uit OneDrive. Uw OneDrive-mappen worden weergegeven. Navigeer naar de gewenste afbeelding en druk op Enter.

  De afbeelding wordt toegevoegd aan de rechterkant van de vraag. De focus keert terug naar het formulier of de toets.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u "Bewerken" hoort en druk op Enter om alternatieve tekst toe te voegen aan de afbeelding. Druk op de Tab-toets totdat u "Alternatieve tekst voor schermlezers" hoort en druk op Enter. Typ de alternatieve tekst. Druk eenmaal op de Tab-toets of Shift+Tab om het tekstveld af te sluiten.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw formulier te maken in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om een nieuwe toets te maken in Microsoft Forms

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Forms

Gebruik Microsoft Forms met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde macOS-schermlezer, in Safari om uw formulieren en toetsen aan te passen. U leert hoe u uw formulieren en toetsen mooier kunt maken met thema's, kleur en afbeeldingen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een thema toevoegen

Als u een thema toepast, veranderen de achtergrond en contour van een formulier of toets. U kunt één van de kant-en-klare afbeeldingen of kleuren kiezen of u kunt uw eigen thema ontwerpen. Ga naar Een aangepast thema toevoegen voor instructies.

 1. Druk in het formulier of de toets waar u een thema wilt toevoegen op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u de knop Thema hebt bereikt en druk dan op Return. Het menu Thema's wordt geopend.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u het gewenste thema hebt bereikt en druk op Return om het te selecteren en toe te passen.

 3. Druk op Esc om het thema-menu af te sluiten.

Een aangepast thema toevoegen

In een aangepast thema kunt u uw eigen afbeelding vanaf uw computer of OneDrive gebruiken of een afbeelding uploaden van internet. U kunt zelfs de themakleur aanpassen. Gebruik de hexadecimale waarde van een kleur om de exacte tint te bepalen die u wilt gebruiken.

 1. Druk in het formulier of de toets waar u een aangepast thema wilt toevoegen op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u de knop Thema hebt bereikt en druk dan op Return. Het menu Thema's wordt geopend.

 2. Druk op Tab totdat u "Thema aanpassen" hoort en druk op Return.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u "Afbeelding uploaden" hoort en druk op Return om een afbeelding voor uw thema te uploaden. De afbeeldingkiezer wordt geopend. U hoort: "Zoeken naar afbeelding."

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op Return om online naar een afbeelding te zoeken. Druk dan op de Tab-toets tot u "Zoeken, tekst bewerken" hoort, typ uw zoekwoorden en druk op Return om te zoeken. Druk op de Tab-toets totdat u de gewenste afbeelding hebt gevonden en druk op Return.

  • Druk op de Tab-toets totdat u "Uploaden" hoort en druk op Return om een afbeelding voor uw thema te uploaden. De Bestandsbrowser in macOS wordt geopend. Navigeer naar de gewenste afbeelding en druk op Return.

  • Druk op de Tab-toets totdat u "OneDrive" hoort en druk op Return om een afbeelding te gebruiken uit OneDrive. Uw OneDrive-mappen worden weergegeven. Navigeer naar de gewenste afbeelding en druk op Return.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u "Kleur aanpassen" hoort en druk op Return om de gewenste kleur in te stellen. Typ de hexadecimale code van de gewenste kleur. Typ bijvoorbeeld 7FFFD4 voor appelgroen.

 6. Druk op Esc om het thema-menu af te sluiten.

Een afbeelding toevoegen aan een formulier- of toetstitel

U kunt aan de formulier- of toetstitel een afbeelding, zoals een logo, toevoegen.

 1. Druk in het formulier of de toets waarin u een afbeelding wilt toevoegen aan de titel op de Tab-toets totdat u de titel hoort gevolgd door "Titelontwerp formulier" en druk op Return.

 2. Druk eenmaal op de Tab-toets en druk dan op Return. U hoort: "Zoeken naar afbeelding."

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op de Tab-toets tot u "Zoeken, tekst bewerken" hoort, typ uw zoekwoorden en druk op Return om te zoeken om een afbeelding online te zoeken. Druk op de Tab-toets totdat u de gewenste afbeelding hebt gevonden en druk op Return.

  • Druk op de Tab-toets totdat u "Uploaden" hoort en druk op Return om een afbeelding voor uw thema te uploaden. De Bestandsbrowser in macOS wordt geopend. Navigeer naar de gewenste afbeelding en druk op Return.

  • Druk op de Tab-toets totdat u "OneDrive" hoort en druk op Return om een afbeelding te gebruiken uit OneDrive. Uw OneDrive-mappen worden weergegeven. Navigeer naar de gewenste afbeelding en druk op Return.

  De afbeelding wordt toegevoegd aan de linkerkant van de titel. De focus keert terug naar het formulier of de toets.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u "Alternatieve tekst voor schermlezers" hoort en druk op Return om alternatieve tekst toe te voegen aan de afbeelding. Typ de alternatieve tekst. Druk eenmaal op de Tab-toets of Shift+Tab om het tekstveld af te sluiten.

Een afbeelding toevoegen aan een formulier- of toetsvraag

Gebruik een afbeelding in uw formulier- of toetsvragen om de respondenten inzicht te bieden in de context.

 1. Druk in het formulier of de toets waar u een thema wilt toevoegen aan een vraag op de toetsen Control+Option+Pijl-rechts totdat u de vraag hebt bereikt en druk dan op toetsen Control+Option+Spatiebalk.

 2. Druk eenmaal op de Tab-toets en druk dan op Return. U hoort: "Afbeeldingstoets, media selecteren."

 3. Druk op Return. De afbeeldingkiezer wordt geopend. U hoort: "Zoeken naar afbeelding."

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op de Tab-toets tot u "Zoeken, tekst bewerken" hoort, typ uw zoekwoorden en druk op Return om te zoeken om een afbeelding online te zoeken. Druk op de Tab-toets totdat u de gewenste afbeelding hebt gevonden en druk op Return.

  • Druk op de Tab-toets totdat u "Uploaden" hoort en druk op Return om een afbeelding voor uw thema te uploaden. Het macOS-dialoogvenster Openen wordt geopend. Navigeer naar de gewenste afbeelding en druk op Return.

  • Druk op de Tab-toets totdat u "OneDrive" hoort en druk op Return om een afbeelding te gebruiken uit OneDrive. Uw OneDrive-mappen worden weergegeven. Navigeer naar de gewenste afbeelding en druk op Return.

  De afbeelding wordt toegevoegd aan de rechterkant van de vraag. De focus keert terug naar het formulier of de toets.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u "Bewerken" hoort en druk op Return om alternatieve tekst toe te voegen aan de afbeelding. Druk op de Tab-toets totdat u "Alternatieve tekst voor schermlezers" hoort en druk op Return. Typ de alternatieve tekst. Druk eenmaal op de Tab-toets of Shift+Tab om het tekstveld af te sluiten.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw formulier te maken in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om een nieuwe toets te maken in Microsoft Forms

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Forms

Gebruik Microsoft Forms met VoiceOver, de ingebouwde iOS-schermlezer, in Safari om uw formulieren en toetsen aan te passen. U leert hoe u uw formulieren en toetsen mooier kunt maken met thema's, kleur en afbeeldingen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een thema toevoegen

Als u een thema toepast, veranderen de achtergrond en contour van een formulier of toets. U kunt één van de kant-en-klare afbeeldingen of kleuren kiezen of u kunt uw eigen thema ontwerpen. Ga naar Een aangepast thema toevoegen voor instructies.

 1. Als u een thema aan een formulier toevoegt, schakel dan naar de bureaubladversie, zoals aangegeven in Naar de bureaubladversie schakelen.

 2. Open het formulier of de toets waaraan u een thema wilt toevoegen.

 3. Swipe in het formulier of de toets naar links totdat u de knop Thema hebt bereikt en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Thema's wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts totdat u het gewenste thema hebt bereikt en dubbeltik op het scherm om het te selecteren en toe te passen.

 5. Als u het menu Thema's wilt verlaten, wrijft u met twee vingers heen en weer over het scherm.

Een aangepast thema toevoegen

In een aangepast thema kunt u uw eigen afbeelding vanaf OneDrive gebruiken of een afbeelding uploaden van internet. U kunt zelfs de themakleur aanpassen. Gebruik de hexadecimale waarde van een kleur om de exacte tint te bepalen die u wilt gebruiken.

 1. Als u een aangepast thema voor een formulier toevoegt, schakel dan naar de bureaubladversie, zoals aangegeven in Naar de bureaubladversie schakelen.

 2. Open het formulier of de toets waaraan u een aangepast thema wilt toevoegen.

 3. Swipe in het formulier of de toets naar links totdat u de knop Thema hebt bereikt en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Thema's wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts totdat u "Thema aanpassen" hoort en dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u "Afbeelding uploaden" hoort en dubbeltik op het scherm om een afbeelding voor uw thema te uploaden. De afbeeldingkiezer wordt geopend. U hoort: "Zoeken naar afbeelding."

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Dubbeltik op het scherm om online naar een afbeelding te zoeken. Swipe naar rechts totdat u "Bing, zoeken" hoort en dubbeltik op het scherm. Gebruik het toetsenbord op het scherm om uw zoekwoorden in te typen. Swipe naar links totdat u "Gereed" hoort en dubbeltik op het scherm om te zoeken. Swipe naar rechts totdat u "Zoeken" hoort en dubbeltik op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de naam van de afbeelding hoort die u wilt gebruiken en dubbeltik op het scherm. Swipe naar links totdat u "Toevoegen" hoort en dubbeltik op het scherm.

  • Swipe naar rechts totdat u "Uploaden" hoort en dubbeltik op het scherm om een afbeelding uit de fotobibliotheek van uw telefoon te gebruiken. Swipe naar rechts tot u "Fotobibliotheek" hoort en dubbeltik op het scherm. Ga naar de afbeelding die u wilt gebruiken en dubbeltik op het scherm.

  • Swipe naar rechts totdat u "OneDrive" hoort en dubbeltik op het scherm om een afbeelding van OneDrive te gebruiken. Uw OneDrive-mappen worden weergegeven. Ga naar de gewenste afbeelding en dubbeltik op het scherm.

 7. Swipe naar rechts totdat u "Kleur aanpassen" hoort en dubbeltik op het scherm om de gewenste kleur in te stellen. Dubbeltik op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om de hexadecimale code van de gewenste kleur te typen. Typ bijvoorbeeld 7FFFD4 voor appelgroen.

 8. Als u het menu Thema's wilt verlaten, wrijft u met twee vingers heen en weer over het scherm.

Een afbeelding toevoegen aan een formulier- of toetstitel

U kunt aan de formulier- of toetstitel een afbeelding, zoals een logo, toevoegen.

 1. Als u een titelafbeelding aan een formulier toevoegt, schakel dan naar de bureaubladversie, zoals aangegeven in Naar de bureaubladversie schakelen.

 2. Open het formulier of de toets waar u een afbeelding in de titel wilt toevoegen.

 3. Swipe in het formulier of de toets naar rechts of links totdat u de titel hoort, gevolgd door "Titelontwerper formulieren" en dubbeltik op het scherm.

 4. Dubbeltik op het scherm. U hoort: "Afbeelding invoegen."

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Dubbeltik op het scherm om online naar een afbeelding te zoeken. Swipe naar rechts totdat u "Bing, zoeken" hoort en dubbeltik op het scherm. Gebruik het toetsenbord op het scherm om uw zoekwoorden in te typen. Swipe naar links totdat u "Gereed" hoort en dubbeltik op het scherm om te zoeken. Swipe naar rechts totdat u "Zoeken" hoort en dubbeltik op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de naam van de afbeelding hoort die u wilt gebruiken en dubbeltik op het scherm. Swipe naar links totdat u "Toevoegen" hoort en dubbeltik op het scherm.

  • Swipe naar rechts totdat u "Uploaden" hoort en dubbeltik op het scherm om een afbeelding uit de fotobibliotheek van uw telefoon te gebruiken. Swipe naar rechts tot u "Fotobibliotheek" hoort en dubbeltik op het scherm. Ga naar de afbeelding die u wilt gebruiken en dubbeltik op het scherm.

  • Swipe naar rechts totdat u "OneDrive" hoort en dubbeltik op het scherm om een afbeelding van OneDrive te gebruiken. Uw OneDrive-mappen worden weergegeven. Ga naar de gewenste afbeelding en dubbeltik op het scherm.

Een afbeelding toevoegen aan een formulier- of toetsvraag

Gebruik een afbeelding in uw formulier- of toetsvragen om de respondenten inzicht te bieden in de context.

 1. Schakel naar de bureaubladversie, zoals aangegeven in Naar de bureaubladversie schakelen om een afbeelding toe te voegen aan een formulier- of toetsvraag.

 2. Open het formulier of de toets waaraan u de afbeelding wilt toevoegen.

 3. Swipe in het formulier of de toets naar rechts of naar links totdat u de gewenste vraag hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Dubbeltik op het scherm. U hoort: "Knop Afbeelding." Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Swipe naar rechts totdat u "Zoeken naar afbeelding" hoort en dubbeltik op het scherm om online naar een afbeelding te zoeken. Swipe naar rechts totdat u "Bing, zoeken" hoort en dubbeltik op het scherm. Gebruik het toetsenbord op het scherm om uw zoekwoorden in te typen. Swipe naar links totdat u "Gereed" hoort en dubbeltik op het scherm om te zoeken. Swipe naar rechts totdat u "Zoeken" hoort en dubbeltik op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de naam van de afbeelding hoort die u wilt gebruiken en dubbeltik op het scherm. Swipe naar links totdat u "Toevoegen" hoort en dubbeltik op het scherm.

  • Swipe naar rechts totdat u "Uploaden" hoort en dubbeltik op het scherm om een afbeelding uit de fotobibliotheek van uw telefoon te gebruiken. Swipe naar rechts tot u "Fotobibliotheek" hoort en dubbeltik op het scherm. Ga naar de afbeelding die u wilt gebruiken en dubbeltik op het scherm.

  • Swipe naar rechts totdat u "OneDrive" hoort en dubbeltik op het scherm om een afbeelding van OneDrive te gebruiken. Uw OneDrive-mappen worden weergegeven. Ga naar de gewenste afbeelding en dubbeltik op het scherm.

  De afbeelding wordt toegevoegd aan de rechterkant van de vraag. De focus keert terug naar het formulier of de toets.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw formulier te maken in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om een nieuwe toets te maken in Microsoft Forms

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Forms

Gebruik Microsoft Forms met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, in Chrome om formulieren en toetsen aan te passen. U leert hoe u uw formulieren en toetsen mooier kunt maken met thema's, kleur en afbeeldingen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Een thema toevoegen

Als u een thema toepast, veranderen de achtergrond en contour van een formulier of toets. U kunt één van de kant-en-klare afbeeldingen of kleuren kiezen of u kunt uw eigen thema ontwerpen. Ga naar Een aangepast thema toevoegen voor instructies.

 1. Als u een thema aan een formulier toevoegt, schakel dan naar de bureaubladversie, zoals aangegeven in Naar de bureaubladversie schakelen.

 2. Open het formulier of de toets waaraan u een thema wilt toevoegen.

 3. Swipe in het formulier of de toets naar links totdat u de knop Thema of Thema-ideeën hebt bereikt en dubbeltik op het scherm. Het menu Thema's wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts totdat u het gewenste thema hebt bereikt en dubbeltik op het scherm om het te selecteren en toe te passen.

 5. Als u het menu Thema's wilt sluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

Een aangepast thema toevoegen

In een aangepast thema kunt u uw eigen afbeelding vanaf OneDrive gebruiken of een afbeelding uploaden van internet. U kunt zelfs de themakleur aanpassen. Gebruik de hexadecimale waarde van een kleur om de exacte tint te bepalen die u wilt gebruiken.

 1. Als u een aangepast thema voor een formulier toevoegt, schakel dan naar de bureaubladversie, zoals aangegeven in Naar de bureaubladversie schakelen.

 2. Open het formulier of de toets waaraan u een aangepast thema wilt toevoegen.

 3. Swipe in het formulier of de toets naar links totdat u de knop Thema of Thema-ideeën hebt bereikt en dubbeltik op het scherm. Het menu Thema's wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts totdat u "Thema aanpassen" hoort en dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u "Afbeelding uploaden" hoort en dubbeltik op het scherm om een afbeelding voor uw thema te uploaden. De afbeeldingkiezer wordt geopend. U hoort: "Zoeken naar afbeelding."

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Dubbeltik op het scherm om online naar een afbeelding te zoeken. Swipe naar rechts totdat u "Invoervak, zoeken" hoort en dubbeltik op het scherm. Gebruik het toetsenbord op het scherm om uw zoekwoorden in te typen. Swipe naar links totdat u "Gereed" hoort en dubbeltik op het scherm om te zoeken. Swipe naar rechts tot u "Knop Zoeken" hoort en dubbeltik op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de naam van de afbeelding hoort die u wilt gebruiken en dubbeltik op het scherm. Swipe naar links totdat u "Toevoegen" hoort en dubbeltik op het scherm.

  • Swipe naar rechts totdat u "Uploaden" hoort en dubbeltik op het scherm om een afbeelding uit de fotobibliotheek van uw telefoon te gebruiken. Ga naar de afbeelding die u wilt gebruiken en dubbeltik op het scherm.

  • Swipe naar rechts totdat u "OneDrive" hoort en dubbeltik op het scherm om een afbeelding van OneDrive te gebruiken. Uw OneDrive-mappen worden weergegeven. Ga naar de gewenste afbeelding en dubbeltik op het scherm.

 7. Swipe naar rechts totdat u "Kleur aanpassen" hoort en dubbeltik op het scherm om de gewenste kleur in te stellen. Gebruik het schermtoetsenbord om de hexadecimale code van de gewenste kleur te typen. Typ bijvoorbeeld 7FFFD4 voor appelgroen.

 8. Als u het menu Thema's wilt sluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

Een afbeelding toevoegen aan een formulier- of toetstitel

U kunt aan de formulier- of toetstitel een afbeelding, zoals een logo, toevoegen.

 1. Als u een titelafbeelding aan een formulier toevoegt, schakel dan naar de bureaubladversie, zoals aangegeven in Naar de bureaubladversie schakelen.

 2. Open het formulier of de toets waar u een afbeelding in de titel wilt toevoegen.

 3. Swipe in het formulier of de toets naar rechts of links totdat u de titel hoort, gevolgd door "Titelontwerper formulieren" en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: "Afbeelding invoegen."

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Dubbeltik op het scherm om online naar een afbeelding te zoeken. Swipe naar rechts totdat u "Invoervak, zoeken" hoort en dubbeltik op het scherm. Gebruik het toetsenbord op het scherm om uw zoekwoorden in te typen. Swipe naar links totdat u "Gereed" hoort en dubbeltik op het scherm om te zoeken. Swipe naar rechts tot u "Knop Zoeken" hoort en dubbeltik op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de naam van de afbeelding hoort die u wilt gebruiken en dubbeltik op het scherm. Swipe naar links totdat u "Toevoegen" hoort en dubbeltik op het scherm.

  • Swipe naar rechts totdat u "Uploaden" hoort en dubbeltik op het scherm om een afbeelding uit de fotobibliotheek van uw telefoon te gebruiken. Ga naar de afbeelding die u wilt gebruiken en dubbeltik op het scherm.

  • Swipe naar rechts totdat u "OneDrive" hoort en dubbeltik op het scherm om een afbeelding van OneDrive te gebruiken. Uw OneDrive-mappen worden weergegeven. Ga naar de gewenste afbeelding en dubbeltik op het scherm.

Een afbeelding toevoegen aan een formulier- of toetsvraag

Gebruik een afbeelding in uw formulier- of toetsvragen om de respondenten inzicht te bieden in de context.

 1. Schakel naar de bureaubladversie, zoals aangegeven in Naar de bureaubladversie schakelen om een afbeelding toe te voegen aan een formuliervraag.

 2. Open het formulier of de toets waaraan u de afbeelding wilt toevoegen.

 3. Swipe in het formulier of de toets naar rechts of naar links totdat u de gewenste vraag hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u "Media invoegen" hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: "Knop Afbeelding." Dubbeltik op het scherm.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Swipe naar rechts totdat u "Zoeken naar afbeelding" hoort en dubbeltik op het scherm om online naar een afbeelding te zoeken. Swipe naar rechts totdat u "Invoervak, zoeken" hoort en dubbeltik op het scherm. Gebruik het toetsenbord op het scherm om uw zoekwoorden in te typen. Swipe naar links totdat u "Gereed" hoort en dubbeltik op het scherm om te zoeken. Swipe naar rechts tot u "Knop Zoeken" hoort en dubbeltik op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de naam van de afbeelding hoort die u wilt gebruiken en dubbeltik op het scherm. Swipe naar links totdat u "Toevoegen" hoort en dubbeltik op het scherm.

  • Swipe naar rechts totdat u "Uploaden" hoort en dubbeltik op het scherm om een afbeelding uit de fotobibliotheek van uw telefoon te gebruiken. Ga naar de afbeelding die u wilt gebruiken en dubbeltik op het scherm.

  • Swipe naar rechts totdat u "OneDrive" hoort en dubbeltik op het scherm om een afbeelding van OneDrive te gebruiken. Uw OneDrive-mappen worden weergegeven. Ga naar de gewenste afbeelding en dubbeltik op het scherm.

  De afbeelding wordt toegevoegd aan de rechterkant van de vraag. De focus keert terug naar het formulier of de toets.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw formulier te maken in Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om een nieuwe toets te maken in Microsoft Forms

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Basistaken bij het gebruik van een schermlezer met Microsoft Forms

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Microsoft Forms

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×