Een schermlezer gebruiken om tekst op te maken in uw e-mail in Outlook

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Zie De grootte of opmaak van tekst wijzigen of Tekst en apps groter maken (in Windows) of E-mailberichten opmaken in Outlook voor Mac voor personen die geen schermlezer gebruiken.

Gebruik Outlook toetsenbord en schermlezer om tekst toe te voegen of te bewerken in uw e-mailbericht. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U kunt het lettertype wijzigen, verschillende opmaakopties toepassen en koppen gebruiken om de leesbaarheid van het bericht te verbeteren.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst toevoegen of bewerken

 1. Als u wilt beginnen met het opstellen van een e-mailbericht in uw postvak in, drukt u op Ctrl+N. U hoort: 'Naamloos, bericht, <berichtindeling> venster, Aan, bewerken'.

  Opmerking: Voor meer informatie over het opstellen van een e-mail in Outlook raadpleegt u E-mail maken en verzenden.

 2. U kunt tijdens het opstellen van een e-mailbericht altijd naar de hoofdtekst van het bericht gaan door herhaaldelijk op de Tab-toets te drukken. Als de focus naar de hoofdtekst van het bericht wordt verplaatst, hoort u: '<Berichttitel >, bericht, bewerken'. In JAWS hoort u: 'Bericht, bewerken'.

 3. Als u een nieuw bericht maakt, begint u te typen.

  Als u tekst wilt wijzigen of aanvullen, gebruikt u de pijltoetsen om naar de berichttekst te navigeren en drukt u op Shift+pijltoetsen om tekst te selecteren. Typ om tekst toe te voegen of te vervangen.

Het lettertype wijzigen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt wijzigen of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht als u nog geen tekst hebt ingevoerd. Gebruik de pijltoetsen om door de berichttekst te bladeren en Shift+pijltoetsen om te selecteren.

 2. Druk op Alt+H, F, F. Het veld Lettertype krijgt de focus. U hoort: 'Font'. In JAWS hoort u de naam van het geselecteerde lettertype.

 3. Druk op de pijl-omlaag om door de lettertypen te lopen. U hoort de namen van de lettertypen terwijl u navigeert. Wanneer u bij het gewenste lettertype bent, drukt u op Enter. Het geselecteerde lettertype wordt toegepast.

Het standaardlettertype voor e-mailberichten wijzigen

Wanneer u het standaardlettertype wijzigt, wordt het geselecteerde lettertype toegepast telkens wanneer u Outlook gebruikt. U kunt het standaardlettertype voor nieuwe berichten die u opstelt en uw antwoorden en doorgestuurde berichten onafhankelijk van elkaar wijzigen.

 1. Druk in Outlook op Alt+F, T om het venster Opties voor Outlook op het tabblad Bestand te openen. U hoort: 'Outlook-opties'.

 2. Druk op M om naar de opties voor Mail te gaan. U hoort: 'Mail'.

 3. Druk op Alt+F om naar de knop Briefpapier en lettertypen te gaan en druk op Enter. Het dialoogvenster Handtekeningen en e-mailpapier wordt geopend, waarin het tabblad Persoonlijk e-mailpapier is geselecteerd en u hoort: 'Handtekeningen en e-mailpapier'.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit om naar de optie te gaan die u wilt wijzigen:

  • Druk op Alt+F om het standaardlettertype te wijzigen voor nieuwe e-mailberichten die u opstelt.

  • Druk op Alt+O om het standaardlettertype te wijzigen voor antwoorden en doorgestuurde berichten.

  • Druk op Alt+N om het standaardlettertype te wijzigen voor het opstellen en lezen van berichten met tekst zonder opmaak.

 5. Het dialoogvenster Lettertype wordt geopend met de focus in het veld Lettertype. Als u door de lettertypeopties wilt bladeren, drukt u op de pijl-omlaag. U hoort de namen van de lettertypen terwijl u navigeert. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter. Het dialoogvenster Lettertype wordt gesloten en u keert terug naar het dialoogvenster Handtekeningen en e-mailpapier.

 6. Als u de wijziging wilt accepteren en het nieuwe lettertype wilt toepassen, drukt u herhaaldelijk op Tab totdat u "OK, knop" hoort, en drukt u op Enter.

 7. Druk op Esc om het venster Opties voor Outlook te sluiten en terug te gaan naar de hoofdweergave van Outlook.

De tekengrootte wijzigen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u groter of kleiner wilt maken of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht als u nog geen tekst hebt ingevoerd.

 2. Druk op Alt+H, F, S. Het veld Tekengrootte krijgt de focus. U hoort: 'Tekengrootte' en de geselecteerde tekengrootte.

 3. Typ de nieuwe tekengrootte die u wilt gebruiken en druk op Enter. De nieuwe grootte wordt toegepast.

De standaardtekengrootte voor e-mailberichten wijzigen

Wanneer u de standaardtekengrootte wijzigt, wordt de geselecteerde tekengrootte toegepast telkens wanneer u Outlook gebruikt. U kunt de standaardtekengrootte voor nieuwe berichten die u opstelt en uw antwoorden en doorgestuurde berichten onafhankelijk van elkaar wijzigen.

 1. Druk in Outlook op Alt+F, T om het venster Opties voor Outlook op het tabblad Bestand te openen. U hoort: 'Outlook-opties'.

 2. Druk op M om naar de opties voor Mail te gaan. U hoort: 'Mail'.

 3. Druk op Alt+F om naar de knop Briefpapier en lettertypen te gaan en druk op Enter. Het dialoogvenster Handtekeningen en e-mailpapier wordt geopend, waarin het tabblad Persoonlijk e-mailpapier is geselecteerd en u hoort: 'Handtekeningen en e-mailpapier'.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit om naar de optie te gaan die u wilt wijzigen:

  • Druk op Alt+F om de standaardtekengrootte te wijzigen voor nieuwe e-mailberichten die u opstelt.

  • Druk op Alt+O om de standaardtekengrootte te wijzigen voor antwoorden en doorgestuurde berichten.

  • Druk op Alt+N om de standaardtekengrootte te wijzigen voor het opstellen en lezen van berichten met tekst zonder opmaak.

 5. Het dialoogvenster Lettertype wordt geopend met de focus in het veld Lettertype. Druk op Alt+S om naar het veld Tekengrootte te gaan. U hoort: 'Tekengrootte' en de huidige tekengrootte. Als u deze wilt wijzigen, typt u de gewenste tekengrootte, bijvoorbeeld 16, en drukt u op Enter. Het dialoogvenster Lettertype wordt gesloten en u keert terug naar het dialoogvenster Handtekeningen en e-mailpapier.

 6. Als u de wijziging wilt accepteren en de nieuwe tekengrootte wilt toepassen, drukt u herhaaldelijk op Tab totdat u "OK, knop" hoort, en drukt u op Enter.

 7. Druk op Esc om het venster Opties voor Outlook te sluiten en terug te gaan naar de hoofdweergave van Outlook.

De tekengrootte wijzigen voor uw Postvak IN-items

De indeling van uw Postvak IN heet een weergave, en u kunt deze aanpassen – of zelfs nieuwe weergaven maken – via het tabblad Weergave in uw Outlook.

 1. Ga in Outlook naar uw Postvak IN en druk op Alt+V, V. Het dialoogvenster Geavanceerde weergave-instellingen: Compact wordt geopend. U hoort: 'Geavanceerde weergave-instellingen'.

  Tip: Als u snel naar uw Postvak IN wilt, drukt u op Ctrl+Shift+I.

 2. Druk op Alt+O om naar de lettertype-instellingen te gaan. Het dialoogvenster Andere instellingen wordt geopend. In Verteller hoort u: 'Andere instellingen, lettertype voor kolom'. In JAWS hoort u: 'Andere instellingen, dialoogvenster'.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om naar de optie te gaan die u wilt wijzigen:

  • Druk op Alt+C om de tekengrootte te wijzigen voor de kolomkoppen in uw Postvak IN.

  • Druk op Alt+W om de tekengrootte te wijzigen voor de berichttitels in uw Postvak IN.

  • Druk op Alt+T om de tekengrootte te wijzigen voor het berichtvoorbeeld in uw Postvak IN.

 4. Het dialoogvenster Lettertype wordt geopend met de focus in het veld Lettertype en u hoort: 'Lettertype'. Druk op Alt+S om naar het veld Tekengrootte te gaan. U hoort: 'Tekengrootte' en de huidige tekengrootte. Als u deze wilt wijzigen, typt u de gewenste tekengrootte, bijvoorbeeld 16 en drukt u op Enter. Het dialoogvenster Lettertype wordt gesloten en u keert terug naar het dialoogvenster Andere instellingen.

 5. Druk herhaaldelijk op Tab totdat u 'OK, knop' hoort en druk op Enter. Het dialoogvenster Andere instellingen wordt gesloten.

 6. Als u het dialoogvenster Geavanceerde weergave-instellingen: Compact wilt sluiten en de nieuwe tekengrootte wilt toepassen, drukt u op Tab totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u op Enter. U gaat dan terug naar de hoofdweergave van Outlook.

Themalettertypen gebruiken

 1. Druk tijdens het opstellen van een e-mailbericht op Alt+P, T, F. De lijst met themalettertypen wordt geopend en u hoort: 'Office.' In JAWS hoort u: 'Office-knop geselecteerd.'

 2. Druk op de pijl-omlaag of pijl-omhoog om door de lettertype-opties te lopen. De schermlezer leest de opties op terwijl u navigeert.

 3. Wanneer u bij de gewenste optie bent, drukt u op Enter.

De opmaak Vet, Cursief of Onderstrepen toepassen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt opmaken.

 2. Selecteer een opmaakoptie:

  Handeling

  Druk op

  De opmaak Vet toepassen

  Ctrl+B

  De opmaak Cursief toepassen

  Ctrl+I

  De opmaak Onderstrepen toepassen.

  Ctrl+U

Koppen toevoegen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt omzetten in een kop of plaats de cursor op de plek waar u een kop wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+O, L. De beschikbare Stijlen worden geopend en u hoort: 'Stijlen.' In JAWS hoort u: 'Groep Stijlen.'

 3. Gebruik de pijltoetsen om door de stijlopties te lopen. De schermlezer leest de opties op terwijl u navigeert.

 4. Wanneer u bij de gewenste kopstijl bent aangekomen, drukt u op Enter. Als u eerder tekst hebt geselecteerd, wordt de kopstijl hierop toegepast. Als u een nieuwe kop invoegt, kunt u de tekst van de kop nu typen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken om in of uit te zoomen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Outlook Mail

Gebruik Outlook voor Mac toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om tekst toe te voegen of te bewerken in uw e-mailbericht. U kunt het lettertype en de tekengrootte of de tekengrootte wijzigen. U kunt ook andere opmaakopties toepassen, zoals vet, italisch en onderstrepen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen of bewerken

 1. Als u een e-mailbericht wilt opstellen, drukt u in uw postvak op Command+N. Er verschijn een nieuw berichtvenster met de focus op het veld Aan. U hoort: 'Tekst bewerken'.

  Opmerking: Zie Een e-mail maken en verzenden voor meer informatie over het opstellen van een e-mailbericht in Outlook voor Mac.

  Tip: Als u snel naar uw Postvak IN wilt, drukt u op Command+1.

 2. U kunt tijdens het opstellen van een e-mailbericht altijd naar de hoofdtekst van het bericht gaan door herhaaldelijk op de Tab-toets te drukken. Wanneer de focus naar de berichttekst wordt verplaatst, hoort u 'Tekst bewerken', gevolgd door de huidige invoegpositie voor tekst.

 3. Als u een nieuw bericht maakt, begint u te typen.

  Als er tekst is die u wilt wijzigen of wilt blijven opstellen, gebruikt u de pijltoetsen om door de berichttekst te navigeren. Selecteer indien nodig het stukje tekst. Typ om tekst toe te voegen of te vervangen.

  Opmerking: Als u een stuk tekst wilt selecteren, drukt u op Shift+pijltoetsen.

Het lettertype wijzigen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt wijzigen of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht als u nog geen tekst hebt ingevoerd. Wanneer de focus naar de berichttekst wordt verplaatst, hoort u 'Tekst bewerken', gevolgd door de huidige invoegpositie voor tekst.

 2. Druk op Command+D. U hoort: 'Lettertype'.

 3. Als u naar de lijst met lettertypeopties wilt gaan, drukt u op de Tab-toets totdat u het huidige lettertype en de keuzelijst Met invoervak Lettertype hoort. Druk op de pijl-omlaag of pijl-omhoog om door de lettertype-opties te lopen. Wanneer u bij het gewenste lettertype bent, drukt u op Enter. Het nieuwe lettertype wordt toegepast.

Het standaardlettertype voor e-mailberichten wijzigen

Wanneer u het standaardlettertype wijzigt, wordt het geselecteerde lettertype toegepast telkens wanneer u Outlook voor Mac gebruikt. U kunt het standaardlettertype voor nieuwe berichten die u opstelt en uw antwoorden en doorgestuurde berichten onafhankelijk van elkaar wijzigen.

 1. Druk Outlook voor Mac op Command+komma (,). Het dialoogvenster Outlook-voorkeuren wordt geopend.

 2. Druk herhaaldelijk op Tab totdat u "Lettertypen, knop" hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren. Het dialoogvenster Lettertypen wordt geopend.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om naar de optie te gaan die u wilt wijzigen:

  • Als u het standaardlettertype wilt wijzigen voor nieuwe e-mailberichten die u op stelt, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Nieuwe e-mail' hoort. Druk eenmaal op Control+Option+pijl-rechts en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  • Als u het standaardlettertype voor antwoorden en doorgestuurde berichten wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Beantwoorden of doorsturen' hoort. Druk eenmaal op Control+Option+pijl-rechts en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  • Als u het standaardlettertype voor het opstellen en lezen van tekst zonder tekst wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Tekst zonder tekst' hoort. Druk eenmaal op Control+Option+pijl-rechts en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Het dialoogvenster Lettertype wordt geopend met de focus op het tabblad Lettertype. Druk eenmaal op de Tab-toets. U hoort het huidige lettertype en 'Keuzelijst met invoervak Lettertype'.

 5. Als u door de lettertypeopties wilt bladeren, drukt u op de pijl-omlaag. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 6. De focus keert terug naar het dialoogvenster Lettertypen. Druk op Command+W om het dialoogvenster te sluiten en terug te Outlook de hoofdweergave.

De tekstweergave of tekengrootte wijzigen

U kunt de standaard- of tijdelijke tekengrootte of de tekengrootte wijzigen in het mappenvenster, de berichtenlijst en het leesvenster.

De tekengrootte tijdelijk wijzigen

De tijdelijke wijzigingen in de tekengrootte worden toegepast op alle e-mail in de geselecteerde map of submap. Als u echter naar een e-mail in een andere map of submap navigeert, gaan de wijzigingen verloren.

Voor instructies over het instellen en gebruiken van een nieuwe tekengrootte telkens wanneer u Outlook voor Mac opent, gaat u naar De standaardlettergrootte voor e-mailberichten wijzigen of De tekengrootte vergroten.

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt wijzigen of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht als u nog geen tekst hebt ingevoerd.

 2. De tekengrootte wijzigen met twee punten:

  • Druk op Command+plusteken (+) om het lettertype groter te maken. U hoort: "Grotere tekengrootte."

  • Druk op Command+minteken (-) om het lettertype kleiner te maken. U hoort: "Kleinere tekengrootte."

De standaardtekengrootte voor e-mailberichten wijzigen

Wanneer u de standaardtekengrootte wijzigt, wordt de geselecteerde tekengrootte toegepast telkens wanneer u Outlook voor Mac gebruikt. U kunt de standaardtekengrootte voor nieuwe berichten die u opstelt en uw antwoorden en doorgestuurde berichten onafhankelijk van elkaar wijzigen.

 1. Druk Outlook voor Mac op Command+komma (,). Het dialoogvenster Outlook-voorkeuren wordt geopend.

 2. Druk herhaaldelijk op Tab totdat u "Lettertypen, knop" hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren. Het dialoogvenster Lettertypen wordt geopend.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om naar de optie te gaan die u wilt wijzigen:

  • Als u de standaardlettergrootte wilt wijzigen voor nieuwe e-mailberichten die u op stelt, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Nieuwe e-mail' hoort. Druk eenmaal op Control+Option+pijl-rechts en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  • Als u de standaardlettergrootte voor antwoorden en doorgestuurde berichten wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Beantwoorden of doorsturen' hoort. Druk eenmaal op Control+Option+pijl-rechts en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  • Als u de standaardlettergrootte voor het opstellen en lezen van tekst zonder tekst wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Tekst zonder tekst' hoort. Druk eenmaal op Control+Option+pijl-rechts en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Het dialoogvenster Lettertype wordt geopend. Als u naar het veld Grootte wilt gaan, drukt u op de Tab-toets totdat u de huidige tekengrootte en 'Grootte, keuzelijst met invoervak' hoort. Typ de nieuwe tekengrootte en druk op Return. Het dialoogvenster Lettertype wordt gesloten en u keert terug naar het dialoogvenster Lettertypen.

 5. Druk op Command+W om het dialoogvenster Lettertypen te sluiten en terug te Outlook de hoofdweergave.

De weergavegrootte van tekst vergroten

U kunt de tekstgrootte wijzigen die wordt gebruikt in het mappenvenster, de berichtenlijst en het leesvenster.

Opmerking: Voor deze functie is macOS 10.11 en hoger vereist.

 1. Druk Outlook voor Mac op Command+komma (,). Het dialoogvenster Outlook-voorkeuren wordt geopend.

 2. Druk herhaaldelijk op Tab totdat u "Lettertypen, knop" hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren. Het dialoogvenster Lettertypen wordt geopend.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u de huidige grootte van de tekstweergave hoort, bijvoorbeeld 'Standaard', gevolgd door 'Schuifregelaar'.

 4. Als u de schuifregelaar naar rechts wilt verplaatsen en de tekstgrootte wilt vergroten, drukt u op de pijl-rechts totdat u de juiste waarde hoort. De wijziging wordt onmiddellijk toegepast.

 5. Druk op Command+W om het dialoogvenster te sluiten. De focus keert terug naar uw Postvak IN.

De opmaak Vet, Cursief of Onderstrepen toepassen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt opmaken of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht.

 2. Selecteer een opmaakoptie:

  Handeling

  Druk op

  Tekst vet maken.

  Command+B

  Tekst cursief maken.

  Command+I

  De opmaak Onderstrepen toepassen.

  Command+U

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om in of uit te zoomen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Outlook Mail

Gebruik Outlook voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om tekst toe te voegen of te bewerken in een e-mailbericht.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen aan een nieuw e-mailbericht

 1. Wanneer u een nieuw e-mailbericht gaat opstellen, krijgt het veld Aan de focus. U hoort: 'To, text field'. Als u naar de hoofdtekst wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Multi-line text field'.

  Opmerking: Zie Een e-mail maken en verzenden voor informatie over het opstellen van een e-mailbericht in Outlook voor iOS.

 2. Dubbeltik op het scherm en begin te typen via het schermtoetsenbord. Als u naar het toetsenbord wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u de naam van een toetsenbordelement hoort:

  Tip: U kunt het toetsenbord ook vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiertoe een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. VoiceOver kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

Tekst bewerken in een e-mailbericht

 1. Swipe tijdens het opstellen van een e-mailbericht naar rechts of links als u de focus wilt verplaatsen naar de hoofdtekst van het bericht. Als de focus naar de hoofdtekst van het bericht wordt verplaatst, hoort u het volgende: 'Multi-line text field'.

 2. Dubbeltik op het scherm. Swipe omhoog of omlaag om letter voor letter door de tekst te navigeren totdat u bij het punt bent aangekomen waar u tekst wilt bewerken of toevoegen.

 3. Swipe naar rechts om naar het schermtoetsenbord te gaan en bewerk de tekst met het toetsenbord.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Een schermlezer gebruiken om in of uit te zoomen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Outlook Mail

Gebruik Outlook voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om tekst toe te voegen of te bewerken in een e-mailbericht.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen aan een nieuw e-mailbericht

 1. Swipe tijdens het opstellen van een e-mailbericht naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Message body'.

  Opmerking: Zie Een e-mail maken en verzenden voor informatie over het opstellen van een e-mailbericht in Outlook voor Android.

 2. Dubbeltik op het scherm om de focus in de hoofdtekst van het bericht te plaatsen.

 3. Begin te typen met het schermtoetsenbord.

  Tip: U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. TalkBack kondigt de items aan wanneer u er met uw vinger op komt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op wanneer u het item hebt bereikt. Afhankelijk van uw apparaatinstellingen, moet u mogelijk dubbeltikken op het scherm om het teken in te voegen.

Tekst bewerken in een e-mailbericht

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht eerst de tekst die u wilt bewerken. U kunt bijvoorbeeld eerst omhoog swipen totdat u de navigatiemodus hoort die het meest geschikt is voor uw bewerkingen, zoals 'Woorden' of 'Regels.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u het stuk tekst hoort dat u wilt bewerken of voltooien. De focus wordt direct voor het aangekondigde woord of de regel met tekst geplaatst.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om de tekst te bewerken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om in of uit te zoomen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Outlook Mail

Gebruik Webversie van Outlook toetsenbord en een schermlezer om tekst toe te voegen of te bewerken in uw e-mailbericht. We hebben het getest met Verteller, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert hoe u het lettertype, de tekengrootte en de verschillende opmaakopties kunt wijzigen, zoals vet, italisch en onderstrepen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat het Leesvenster is uitgeschakeld.

 • Als u Webversie van Outlook gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Webversie van Outlook wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Webversie van Outlook.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht werkbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen aan een nieuw e-mailbericht

 1. Wanneer u een nieuw e-mailbericht gaat opstellen, krijgt het veld Aan de focus. Als u naar de hoofdtekst van het bericht wilt gaan, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Hoofdtekst bericht, bewerken'.

  Opmerking: Zie Een e-mailbericht maken en verzenden voor meer informatie over het opstellen van een e-mail in Webversie van Outlook.

 2. Typ het bericht.

Bestaande tekst in een e-mailbericht bewerken

 1. Als u een bestaand e-mailbericht wilt bewerken of voltooien, gaat u met de Tab-toets of Shift+Tab naar de hoofdtekst van het bericht.

 2. Navigeer door de tekst van het bericht, bijvoorbeeld met de pijltoetsen, totdat u de tekst hoort die u wilt aanpassen.

 3. Druk op Shift+pijltoetsen om de tekst te selecteren.

 4. Typ om tekst toe te voegen of te vervangen.

Het lettertype wijzigen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt wijzigen of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht als u nog geen tekst hebt ingevoerd.

 2. Druk eenmaal op de Tab-toets. U hoort 'Opmaakopties', gevolgd door de geselecteerde optie.

 3. Druk op de pijl-links of pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Lettertype, knop samengevouwen'.

 4. Druk op Enter. Het menu Lettertype wordt geopend.

 5. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de lettertypen te lopen. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

De tekengrootte wijzigen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt wijzigen of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht als u nog geen tekst hebt ingevoerd.

 2. Druk eenmaal op de Tab-toets. U hoort 'Opmaakopties', gevolgd door de geselecteerde optie.

 3. Druk op de pijl-links of pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Tekengrootte, knop samengevouwen'.

 4. Druk op Enter. Het menu Tekengrootte wordt geopend.

 5. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de tekengrootten te lopen. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

De opmaak Vet, Cursief of Onderstrepen toepassen

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt wijzigen of verplaats de focus naar de hoofdtekst van het bericht als u nog geen tekst hebt ingevoerd.

 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Ctrl+B om de opmaak Vet toe te passen.

  • Druk op Ctrl+I om de opmaak Cursief toe te passen.

  • Druk op Ctrl+U om de tekst te onderstrepen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Een schermlezer gebruiken om in of uit te zoomen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en navigeren in Outlook Mail

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×