U kunt Verteller op verschillende manieren starten. Veel mensen geven de voorkeur aan deze vier manieren:

Foto van Surface Book

Bekijk een video over hoe u tekst hardop kunt laten voorlezen door Verteller. (Als u bijschriften wilt weergeven in de taal, tikt of klikt u op de knop ondertiteling.)

Verteller is een schermlezer die tekst op het scherm hardop voorleest en gebeurtenissen, zoals foutberichten, beschrijft zodat u de pc zonder beeldscherm kunt gebruiken.

Opmerking: Verteller is beschikbaar in het Engels (Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en India), Frans, Italiaans, Duits, Japans, Koreaans, Mandarijn (Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), Kantonees (Traditioneel Chinees), Spaans (Spanje en Mexico), Pools, Russisch en Portugees (Brazilië).

Verteller starten

U kunt Verteller op verschillende manieren starten. Veel mensen geven de voorkeur aan deze vier manieren:

 • Op een toetsenbord drukt u op de Windows-logotoets + Enter.

 • Druk op een tablet op de toets met het Windows-logo en tegelijk op de toets Volume omhoog.

 • Tik of Klik in de linkerbenedenhoek van het aanmeldingsscherm op de knop toegankelijkheid Knop toegankelijkheid en kies Verteller.

 • Swipe vanaf de rechterrand van het scherm naar het midden, tik op Instellingen en tik op Pc-instellingen wijzigen.
  (Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, verplaatst u de muisaanwijzer omlaag en klikt u op instellingenen vervolgens op PC-instellingen wijzigen.) Tik of klik op Toegankelijkheid, tik of klik op Verteller en verplaats vervolgens de schuifregelaar onder Verteller om deze functie in te schakelen.

Verteller afsluiten

U kunt Verteller op verschillende manieren afsluiten. Veel mensen geven de voorkeur aan deze twee sneltoetsen:

 • Op een toetsenbord drukt u op de Windows-logotoets + Enter.

 • Druk op een tablet op de toets met het Windows-logo en tegelijk op de toets Volume omhoog.

Nieuwe aanraakbewegingen

Windows 8.1 en Windows RT 8,1 hebben nieuwe acties en nieuwe locaties voor veelgebruikte opdrachten. Hieronder vindt u enkele belangrijke aanraakbewegingen om u op weg te helpen.

Aanraakbeweging

Om dit te doen

Swipe vanaf de rechterkant met één vinger naar binnen

De charms (Zoeken, Delen, Start, Apparaten, Instellingen) openen

Swipe vanaf de linkerkant met één vinger naar binnen

Schakelen tussen apps, en apps naar de zijkant verplaatsen en sluiten

Swipe vanaf de boven- of onderkant met één vinger naar binnen

App-opdrachten zoals Opslaan, Bewerken en Verwijderen weergeven

Opmerking: Verteller biedt geen ondersteuning voor de functionaliteit voor indrukken en vasthouden.

Nieuwe toetsenbordsneltoetsen

Windows 8.1 en Windows RT 8,1 hebben ook nieuwe sneltoetsen. Hier volgen enkele handige sneltoetsen.

Sneltoets

Om dit te doen

Windows-logotoets‌  + C

De charms (Zoeken, Delen, Start, Apparaten, Instellingen) openen

Windows-logotoets  + Z

App-opdrachten zoals Opslaan, Bewerken en Verwijderen weergeven

Windows-logotoets  + punt

Apps naar de zijkant verplaatsen

Windows-logotoets  + Tab of Alt + Tab

Schakelen tussen apps

Verteller-instellingen

U kunt instellingen voor Verteller wijzigen bij Pc-instellingen. U kunt deze instellingen als volgt vinden:

 1. Swipe vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Instellingen en daarna op Pc-instellingen wijzigen.
  (Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, verplaatst u de muisaanwijzer omlaag en klikt u op instellingen en vervolgens op PC-instellingen wijzigen.)

 2. Tik of klik op Toegankelijkheid en wijzig een of meer van de volgende instellingen.

Luisteren naar wat er op het scherm staat

 • Verteller. Gebruik deze schuifregelaar om Verteller in of uit te schakelen.

 • Verteller automatisch starten. U kunt ervoor kiezen om Verteller automatisch te starten telkens wanneer u zich aanmeldt.

Stem

 • Kies een spraak. In deze vervolgkeuzelijst kunt u verschillende soorten stemmen kiezen in Verteller, als deze beschikbaar zijn in uw taal.

 • Snelheid. Met deze schuifregelaar wijzigt u de snelheid van de stem.

 • Toonhoogte. Met deze schuifregelaar wijzigt u de toonhoogte van de stem.

Geluiden

 • Hints voor besturingselementen en knoppen lezen. U kunt kiezen of Verteller tips voorleest over het werken met algemene onderdelen zoals knoppen, koppelingen, lijstitems en schuifregelaars.

 • Tekens die u typt. U kunt kiezen of u de toetsen die u indrukt, door Verteller wilt laten voorlezen.

 • Woorden die u typt. U kunt kiezen of u de woorden die u typt door Verteller wilt laten voorlezen.

 • Het volume van andere apps verlagen als Verteller wordt uitgevoerd. Met deze optie kunt u andere toepassingen stiller maken, zodat u Verteller beter kunt horen.

 • Audiohints afspelen. Met deze optie kunt u extra geluiden in- of uitschakelen die door Verteller worden afgespeeld wanneer u bepaalde acties uitvoert.

Cursor en toetsen

 • De cursor markeren. Met deze optie kunt u het vak dat de positie van Verteller op uw scherm markeert, weergeven of verbergen.

 • Verteller laten volgen door de invoegpositie. Met deze optie kunt u het vak dat de positie van Verteller op uw scherm markeert, weergeven of verbergen.

 • Toetsen op het schermtoetsenbord activeren als ik mijn vinger van het toetsenbord haal. Als de aanraakmodus beschikbaar is, kunt u deze instelling inschakelen zodat u sneller kunt typen op het schermtoetsenbord. Met deze instelling kunt u slepen om een item te zoeken en vervolgens uw vinger optillen om zo de toets in te drukken.

Toetsenbordopdrachten

 Sneltoets

 Om dit te doen

Ctrl

Stoppen met voorlezen

Windows-logotoets + Enter

Verteller afsluiten

CapsLock + spatie

Primaire actie uitvoeren

CapsLock + pijl-rechts

Naar volgende item

CapsLock + pijl-links

Naar vorige item

CapsLock + Pijl-omhoog

Weergave wijzigen

CapsLock + Pijl-omlaag

Weergave wijzigen

CapsLock + A

Uitgebreidheidsmodus wijzigen

CapsLock + F1

Lijst met opdrachten weergeven

CapsLock + F2

Opdrachten voor huidig item weergeven

CapsLock + F3

Naar volgende cel in rij springen

CapsLock + Shift + F3

Naar vorige cel in rij springen

CapsLock + F4

Naar volgende cel in kolom springen

CapsLock + Shift + F4

Naar vorige cel in kolom springen

Caps Lock+F5

Voorlezen bij welke rij en kolom Verteller is

CapsLock + F6

Naar tabelcel springen

Caps Lock+F7

Huidige kolom voorlezen

Caps Lock + F8

Huidige rij voorlezen

Caps Lock+F9

Koptekst van huidige kolom voorlezen

Caps Lock+F10

Koptekst van huidige rij voorlezen

CapsLock + F11

Aanraakmodus in-/uitschakelen

CapsLock + F12

Toetsaanslagaankondigingen in-/uitschakelen

CapsLock + Z

Verteller-toets vergrendelen

CapsLock + X

Toetsen doorgeven aan app

Caps Lock + V

Laatste fragment herhalen

CapsLock + Page Up

Stemvolume verhogen

CapsLock + Page Down

Stemvolume verlagen

CapsLock + Plus

Stemsnelheid verhogen

CapsLock + minteken

Stemsnelheid verlagen

Caps Lock + D

Item voorlezen

CapsLock + F

Item voorlezen, geavanceerd

CapsLock + S

Item voorlezen, gespeld of gedetailleerd voorlezen in het Japans of Koreaans

Caps Lock + W

Venster voorlezen

CapsLock + R

Alle items in containergebied voorlezen

CapsLock + Q

Naar laatste item in containergebied

CapsLock + G

Verteller-cursor naar systeemcursor verplaatsen

CapsLock + T

Verteller-cursor naar aanwijzer verplaatsen

CapsLock + Tilde

Focus op item instellen

CapsLock + Backspace

Eén item terug gaan

CapsLock + Insert

Naar gekoppeld item springen

Caps Lock + M

Beginnen met voorlezen

CapsLock + haakje sluiten

Tekst voorlezen vanaf begin tot aan cursor

CapsLock + 0 (nul)

Tekstkenmerken voorlezen

CapsLock + H

Document voorlezen

CapsLock + U

Volgende pagina voorlezen

CapsLock + Ctrl + U

Huidige pagina voorlezen

CapsLock + Shift + U

Vorige pagina voorlezen

CapsLock + I

Volgende alinea voorlezen

CapsLock + Ctrl + I

Huidige alinea lezen

CapsLock + Shift + I

Vorige alinea lezen

CapsLock + O

Volgende regel lezen

CapsLock + Ctrl + O

Huidige regel lezen

CapsLock + Shift + O

Vorige regel lezen

CapsLock + P

Volgend woord lezen

CapsLock + Ctrl + P

Huidig woord lezen

CapsLock + Shift + P

Vorig woord lezen

CapsLock + haakje openen

Volgend teken lezen

CapsLock + Ctrl + haakje openen

Huidig teken lezen

CapsLock + Shift + haakje openen

Vorig teken lezen

CapsLock + J

Naar volgende kop springen

CapsLock + Shift + J

Naar vorige kop springen

CapsLock + K

Naar volgende tabel springen

CapsLock + Shift + K

Naar vorige tabel springen

CapsLock + L

Naar volgende koppeling springen

CapsLock + Shift + L

Naar vorige koppeling springen

CapsLock + Y

Naar het begin van de tekst

CapsLock + B

Naar het einde van de tekst

CapsLock + C

Huidige datum/tijd voorlezen

Aanraakopdracht

Als u over een nieuwe pc beschikt die vier of meer aanraakpunten ondersteunt, kunt u uw pc besturen met behulp van aanraakopdrachten. 

Aanraakopdracht

Om dit te doen

Een vinger naar links/rechts swipen

Naar volgende of vorige item gaan

Een vinger omhoog/omlaag swipen

Verplaatsingsstap wijzigen

Tikken of slepen met één vinger

Lezen wat zich onder uw vinger bevindt

Dubbeltikken met een vinger

Primaire actie activeren

Drie keer tikken met een vinger

Secundaire actie activeren

Met vier vingers naar links/rechts/boven/beneden swipen

Scrollen

Tikken met twee vingers

Verteller laten stoppen met voorlezen

Dubbeltikken met twee vingers

Contextmenu weergeven

Een vinger op het scherm vasthouden en tikken met een andere vinger

Primaire actie activeren

Een vinger op het scherm vasthouden en dubbeltikken met een andere vinger

Secundaire actie activeren

Met drie vingers naar links/rechts swipen

Tab vooruit en achteruit

Met drie vingers omhoog swipen

Huidig venster voorlezen

Met drie vingers naar beneden swipen

Verkenbare tekst beginnen te lezen

Tikken met drie vingers

Uitgebreidheidsmodus wijzigen

Dubbeltikken met drie vingers

Tekstkenmerken voorlezen

Eén vinger op het scherm vasthouden en met twee andere vingers tikken

Beginnen met slepen of extra toetsopties

Met vier vingers naar links/rechts swipen

Verteller-cursor verplaatsen naar begin/einde van eenheid

Met vier vingers naar boven/naar beneden swipen

Automatisch zoomen in- of uitschakelen:

Tikken met vier vingers

Opdrachten voor huidig item weergeven

Dubbeltikken met vier vingers

Zoekmodus in-/uitschakelen

Drie keer tikken met vier vingers

Lijst met Verteller-opdrachten weergeven

Opmerking: Verteller biedt basismogelijkheden voor het voorlezen van de tekst op het scherm zodat u Windows kunt gebruiken wanneer u geen uitgebreidere schermlezer hebt. Verteller is niet ontworpen om inhoud in alle apps voor te lezen. Ga naar de website Microsoft Accessibility voor meer informatie over schermlezers en andere ondersteunende technologieën.        

Windows wordt geleverd met Verteller, een eenvoudige schermlezer die tekst op het scherm hardop voorleest en enkele gebeurtenissen beschrijft (zoals een foutbericht dat verschijnt) die zich voordoen tijdens het gebruik van de computer.

Verteller is niet beschikbaar in alle talen. Als de stappen hieronder niet werken, is Verteller dan ook niet beschikbaar voor uw taal.

 1. Als u Verteller wilt openen, klikt u op de knop Start Pictogram voor startknopen typt u in het vak Zoeken de tekst Verteller. Selecteer in de lijst met resultaten de tekst Verteller.

 2. Gebruik de sneltoetsen in de volgende tabel om op te geven welke tekst u in Verteller wilt lezen:
   

  Sneltoets

  Om dit te doen

  Ctrl + Shift + Enter

  Informatie over het huidige item voorlezen

  Ctrl + Shift + spatiebalk

  Het hele geselecteerde venster voorlezen

  Ctrl + Alt + spatiebalk

  De items voorlezen die in het huidige venster zijn geselecteerd

  Insert + Ctrl + G

  Een beschrijving voorlezen van de items die worden weergegeven naast het geselecteerde element

  Ctrl

  Verteller laten stoppen met voorlezen van tekst

  Insert + Q

  De cursor achteruit verplaatsen naar het begin van een eerdere tekst die een andere opmaak heeft. De cursor wordt bijvoorbeeld van een vet woord verplaatst naar het begin van een niet-vet woord dat eraan voorafgaat.

  Insert + W

  De cursor verplaatsen naar het begin van de volgende tekst die andere opmaak heeft. De cursor wordt bijvoorbeeld van een vet woord verplaatst naar het begin van een niet-vet woord dat erna volgt.

  Insert + E

  De cursor achteruit verplaatsen naar het begin van een tekst die dezelfde opmaak heeft. De cursor wordt bijvoorbeeld vanuit het midden van een vet woord naar het begin van dat woord verplaatst.

  Insert + R

  De cursor verplaatsen naar het einde van een tekst die dezelfde opmaak heeft. De cursor wordt bijvoorbeeld verplaatst vanuit het midden van een vet woord naar het einde van dat woord.

  Insert + F2

  Alle tekst selecteren die dezelfde opmaak heeft als het teken bij de cursor

  Insert + F3

  Het huidige teken voorlezen

  Insert + F4

  Het huidige woord voorlezen

  Insert + F5

  De huidige regel voorlezen

  Insert + F6

  De huidige alinea voorlezen

  Insert + F7

  De huidige pagina voorlezen

  Insert + F8

  Het huidige document lezen

Opmerking: De toets Insert wordt gebruikt voor Verteller-opdrachten. Als u bijgevolg op Insert drukt wanneer Verteller actief is, kunt u geen tekens invoegen. Wilt u de toets Insert gebruiken om tekens in te voegen wanneer Verteller actief is, dan drukt u op Insert + I en vervolgens op de tekens die u wilt toevoegen.

 1. Als u Verteller wilt openen, klikt u op de knop Start Pictogram voor startknopen typt u in het vak Zoeken de tekst Verteller. Selecteer in de lijst met resultaten de tekst Verteller.

 2. Voer onder Hoofdinstellingen voor Verteller een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt horen wat u typt, schakelt u het selectievakje Toetsaanslagen van gebruikers weergeven in.

  • Als u achtergrondgebeurtenissen, zoals meldingen, wilt horen, schakelt u het selectievakje Systeemberichten aankondigen in.

  • Als u een melding wilt horen wanneer het beeld verschuift, schakelt u het selectievakje Verschuivingen van beeld aankondigen in.

 1. Als u Verteller wilt openen, klikt u op de knop Start Pictogram voor startknopen typt u in het vak Zoeken de tekst Verteller. Selecteer in de lijst met resultaten de tekst Verteller.

 2. Klik op Instellingen voor stem en voer daarna een van de volgende aanpassingen door:

  • Als u een andere stem wilt selecteren, klikt u op de gewenste stem in het vak Stem selecteren.

  • Voor een snellere stem selecteert u een nummer in de lijst Snelheid instellen. Hoe hoger het nummer, hoe sneller de stem.

  • Voor een luidere stem selecteert u een nummer in de lijst Volume instellen. Hoe hoger het nummer, hoe luider de stem.

  • Voor een hogere stem selecteert u een nummer in de lijst Toonhoogte instellen. Hoe hoger het nummer, hoe hoger de toonhoogte. Sommige personen kunnen een stem met een hogere toonhoogte beter horen.

 1. Als u Verteller wilt openen, klikt u op de knop Start Pictogram voor startknopen typt u in het vak Zoeken de tekst Verteller. Selecteer in de lijst met resultaten de tekst Verteller.

 2. Schakel het selectievakje Verteller geminimaliseerd starten in.

  De volgende keer dat u Verteller start, wordt deze weergegeven als pictogram op de taakbalk, in plaats van dat u op het scherm hoeft te worden geopend.

  Als u het dialoogvenster Verteller het volledige formaat wilt herstellen, klikt u op Verteller op de taakbalk.

 1. Als u Verteller wilt openen, klikt u op de knop Start Pictogram voor startknopen typt u in het vak Zoeken de tekst Verteller. Selecteer in de lijst met resultaten de tekst Verteller.

 2. Klik op Bepalen of Verteller wordt gestart bij aanmelden.

 3. Schakel de selectievakjes Verteller inschakelen en Audiobeschrijving inschakelen in en klik op Toepassen.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×