Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de navigatie- en leesmodus, de scanmodus. In de scanmodus kunt u met behulp van de pijltoetsen navigeren door apps, e-mail en internet. U kunt ook algemene toetscombinaties gebruiken om tekst te lezen en direct naar koppen, koppelingen, tabellen en oriëntatiepunten te gaan..

Basisbeginselen voor de scanmodus

Als u de scanmodus wilt in- en uitschakelen, drukt u op Verteller + spatiebalk.

Tip: De Verteller-toets is een wijzigingstoets in de Verteller-opdrachten. Zowel de Caps Lock-toets als de Insert-toets fungeren standaard als verteller-toets. Ga voor meer informatie over de Verteller-toets naar Hoofdstuk 2: Basisbeginselen voor Verteller of Bijlage B: Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller.

Als de scanmodus is ingeschakeld, kunt u met de toetsen Pijl-omhoogen Pijl-omlaag door apps en webpagina's navigeren. Druk op Enter of de spatiebalk om een item te activeren dat u wilt gebruiken, zoals een knop in een app, een koppeling op een webpagina of een tekstvak. 

De scanmodus wordt automatisch ingeschakeld wanneer u Mail, Outlook, Microsoft Edge, Google Chrome en Firefox gebruikt. Deze functie wordt ook automatisch ingeschakeld wanneer u een Windows app opent waarop u deze eerder hebt ingeschakeld.  

Als u de scanmodus uitschakelt voor een app, blijft deze voor die app uitgeschakeld totdat u de modus opnieuw inschakelt. De scanmodus wordt automatisch uitgeschakeld in bewerkingsvelden zodat u tekst kunt invoeren. Druk nogmaals op detoets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om het bewerkingsveld te verlaten en de scanmodus te hervatten.

Scanmodusopdrachten

Wanneer de scanmodus is ingeschakeld, gebruikt u de volgende toetsen om door apps en webpagina's te navigeren.

Opmerking: Als u stille stopplaatsen hoort in de scanmodus, komt dit mogelijk doordat Verteller bij leestekens is gestopt. Als u Verteller over die interpunctie wilt laten weten, vergroot u de uitgebreidheid van de leestekens door op Verteller + Alt + haakje links ([) of Verteller + Alt + haak rechts (]) te drukken.

Toetscombinatie

Om dit te doen

Verteller + spatiebalk

Scanmodus in- of uitschakelen

Voer
Spatiebalk

Primaire actie

Shift + Enter
Shift + spatiebalk

Secundaire actie

Startpagina

Eerste teken van een regel selecteren en lezen

End

Laatste teken van een regel selecteren en lezen

P

Volgende alinea voorlezen

Shift + P

Vorige alinea lezen

Ctrl + Pijl-omlaag

Volgende regel lezen

Ctrl + Pijl-omhoog

Vorige regel lezen

Ctrl + Pijl-rechts

Volgend woord lezen

Ctrl + Pijl-links

Vorig woord lezen

Pijl-rechts

Volgend teken lezen

Pijl-links

Vorig teken lezen

Ctrl + Home

Eerste regel van een tekst selecteren en voorlezen

Ctrl + End

Laatste regel van een tekst selecteren en voorlezen

Pijl-omlaag

Naar volgende tekst of item springen

Pijl-omhoog

Naar vorige tekst of item springen

1

Naar volgende kop op niveau 1 springen

Shift + 1

Naar vorige kop op niveau 1 springen

2

Naar volgende kop op niveau 2 springen

Shift + 2

Naar vorige kop op niveau 2 springen

3

Naar volgende kop op niveau 3 springen

Shift + 3

Naar vorige kop op niveau 3 springen

4

Naar volgende kop op niveau 4 springen

Shift + 4

Naar vorige kop op niveau 4 springen

5

Naar volgende kop op niveau 5 springen

Shift + 5

Naar vorige kop op niveau 5 springen

6

Naar volgende kop op niveau 6 springen

Shift + 6

Naar vorige kop op niveau 6 springen

7

Naar volgende kop op niveau 7 springen

Shift + 7

Naar vorige kop op niveau 7 springen

8

Naar volgende kop op niveau 8 springen

Shift + 8

Naar vorige kop op niveau 8 springen

9

Naar volgende kop op niveau 9 springen

Shift + 9

Naar vorige kop op niveau 9 springen

B

Naar de volgende knop springen

Shift + B

Naar de vorige knop springen

C

Naar de volgende keuzelijst met invoervak springen

Shift + C

Naar de vorige keuzelijst met invoervak springen

D

Naar volgend oriëntatiepunt springen

Shift + D

Naar vorig oriëntatiepunt springen

E

Naar het volgende invoervak springen

Shift + E

Naar het vorige invoervak springen

F

Naar het volgende formulierveld springen

Shift + F

Naar het vorige formulierveld springen

G

Naar de volgende afbeelding of afbeelding springen

Shift + G

Naar vorige afbeelding of afbeelding springen

H

Naar volgende kop springen

Shift + H

Naar vorige kop springen

I

Naar volgend item springen

Shift + I

Naar vorig item springen

K

Naar volgende koppeling springen

Shift + K

Naar vorige koppeling springen

R

Naar volgende keuzerondje springen

Shift + R

Naar vorige keuzerondje springen

T

Naar volgende tabel springen

Shift + T

Naar vorige tabel springen

X

Naar volgende selectievakje springen

Shift + X

Naar het vorige selectievakje springen

Tekst selecteren in scanmodus

Gebruik deze opdrachten wanneer u tekst uit gebieden met inhoud zoals websites of e-mails wilt kopiëren.

Toetscombinatie

Om dit te doen

Shift + Pijl-rechts

Huidig teken selecteren

Shift + Pijl-links

Vorig teken selecteren

Ctrl + Shift + Pijl-rechts

Huidig woord selecteren

Ctrl + Shift + Pijl-links

Vorig woord selecteren

Shift + Pijl-omlaag

Huidige regel selecteren

Shift + Pijl-omhoog

Vorige regel selecteren

Ctrl + Shift + Pijl-omlaag

Huidige alinea selecteren

Ctrl + Shift + Pijl-omhoog

Vorige alinea selecteren

Shift + Home

Selecteren tot begin van regel

Shift + End

Selecteren tot einde van regel

Ctrl + Shift + Home

Selecteren tot begin van document

Ctrl + Shift + End

Selecteren tot einde van document

Shift + Page Down

Huidige pagina selecteren

Shift + Page Up

Vorige pagina selecteren

F9

Begin of einde van een tekstblok markeren

F10

Alle tekst tussen een markering en het huidige punt selecteren

Ctrl + C

Selectie kopiëren

Ctrl + X

Selectie knippen

Ctrl + V

Selectie plakken

Ctrl + A

Alles selecteren

Verteller + Shift + Pijl-omlaag

Selectie lezen

Verteller + Shift + Pijl-omlaag twee keer snel

Selectie spellen

Volgende: Hoofdstuk 4: Tekst lezen

Terug naar de inhoudsopgave

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de navigatie- en leesmodus, de scanmodus. In de scanmodus kunt u met behulp van de pijltoetsen navigeren door apps, e-mail en internet. U kunt ook algemene toetscombinaties gebruiken om tekst te lezen en direct naar koppen, koppelingen, tabellen en oriëntatiepunten te gaan..

Basisbeginselen voor de scanmodus

Druk op Verteller + spatiebalk om de scanmodus in of uit te schakelen.

Tip: De Verteller-toets is een wijzigingstoets in de Verteller-opdrachten. Zowel de Caps Lock-toets als de Insert-toets fungeren standaard als verteller-toets. Ga voor meer informatie over de Verteller-toets naar Hoofdstuk 2: Basisbeginselen voor Verteller of Bijlage B: Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller.

Als de scanmodus is ingeschakeld, kunt u met de toetsen Pijl-omhoogen Pijl-omlaag door apps en webpagina's navigeren. Druk op Enter of de spatiebalk om een item te activeren dat u wilt gebruiken, zoals een knop in een app, een koppeling op een webpagina of een tekstvak.

De scanmodus wordt automatisch ingeschakeld wanneer u Mail, Outlook, Microsoft Edge, Google Chrome en Firefox gebruikt. De scanmodus wordt ook automatisch ingeschakeld wanneer u een Windows-app opent waar u deze modus eerder had ingeschakeld.

Als u de scanmodus uitschakelt voor een app, blijft deze voor die app uitgeschakeld totdat u de modus opnieuw inschakelt. De scanmodus wordt automatisch uitgeschakeld in bewerkingsvelden zodat u tekst kunt invoeren. Druk nogmaals op detoets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om het bewerkingsveld te verlaten en de scanmodus te hervatten.

Scanmodusopdrachten

Wanneer de scanmodus is ingeschakeld, gebruikt u de volgende toetsen om door apps en webpagina's te navigeren.

Opmerking: Als u stille stopplaatsen hoort in de scanmodus, komt dit mogelijk doordat Verteller bij leestekens is gestopt. Als u wilt dat Verteller informatie geeft over interpunctie, verhoogt u de uitgebreidheid van de interpunctie door te drukken op Verteller + Alt + plusteken (+) of minteken (-).

Toetscombinatie

Om dit te doen

Verteller + spatiebalk

Scanmodus in- of uitschakelen

Voer
Spatiebalk

Primaire actie

Shift + Enter
Shift + spatiebalk

Secundaire actie

Startpagina

Eerste teken van een regel selecteren en lezen

End

Laatste teken van een regel selecteren en lezen

P

Volgende alinea voorlezen

Shift + P

Vorige alinea lezen

Ctrl + Pijl-omlaag

Volgende regel lezen

Ctrl + Pijl-omhoog

Vorige regel lezen

Ctrl + Pijl-rechts

Volgend woord lezen

Ctrl + Pijl-links

Vorig woord lezen

Pijl-rechts

Volgend teken lezen

Pijl-links

Vorig teken lezen

Ctrl + Home

Eerste regel van een tekst selecteren en voorlezen

Ctrl + End

Laatste regel van een tekst selecteren en voorlezen

Pijl-omlaag

Naar volgende tekst of item springen

Pijl-omhoog

Naar vorige tekst of item springen

1

Naar volgende kop op niveau 1 springen

Shift + 1

Naar vorige kop op niveau 1 springen

2

Naar volgende kop op niveau 2 springen

Shift + 2

Naar vorige kop op niveau 2 springen

3

Naar volgende kop op niveau 3 springen

Shift + 3

Naar vorige kop op niveau 3 springen

4

Naar volgende kop op niveau 4 springen

Shift + 4

Naar vorige kop op niveau 4 springen

5

Naar volgende kop op niveau 5 springen

Shift + 5

Naar vorige kop op niveau 5 springen

6

Naar volgende kop op niveau 6 springen

Shift + 6

Naar vorige kop op niveau 6 springen

7

Naar volgende kop op niveau 7 springen

Shift + 7

Naar vorige kop op niveau 7 springen

8

Naar volgende kop op niveau 8 springen

Shift + 8

Naar vorige kop op niveau 8 springen

9

Naar volgende kop op niveau 9 springen

Shift + 9

Naar vorige kop op niveau 9 springen

B

Naar de volgende knop springen

Shift + B

Naar de vorige knop springen

C

Naar de volgende keuzelijst met invoervak springen

Shift + C

Naar de vorige keuzelijst met invoervak springen

D

Naar volgend oriëntatiepunt springen

Shift + D

Naar vorig oriëntatiepunt springen

E

Naar het volgende invoervak springen

Shift + E

Naar het vorige invoervak springen

F

Naar het volgende formulierveld springen

Shift + F

Naar het vorige formulierveld springen

H

Naar volgende kop springen

Shift + H

Naar vorige kop springen

I

Naar volgend item springen

Shift + I

Naar vorig item springen

K

Naar volgende koppeling springen

Shift + K

Naar vorige koppeling springen

R

Naar volgende keuzerondje springen

Shift + R

Naar vorige keuzerondje springen

T

Naar volgende tabel springen

Shift + T

Naar vorige tabel springen

X

Naar volgende selectievakje springen

Shift + X

Naar het vorige selectievakje springen

Tekst selecteren in scanmodus

Gebruik deze opdrachten wanneer u tekst uit gebieden met inhoud zoals websites of e-mails wilt kopiëren.

Toetscombinatie

Om dit te doen

Shift + Pijl-rechts

Huidig teken selecteren

Shift + Pijl-links

Vorig teken selecteren

Ctrl + Shift + Pijl-rechts

Huidig woord selecteren

Ctrl + Shift + Pijl-links

Vorig woord selecteren

Shift + Pijl-omlaag

Huidige regel selecteren

Shift + Pijl-omhoog

Vorige regel selecteren

Ctrl + Shift + Pijl-omlaag

Huidige alinea selecteren

Ctrl + Shift + Pijl-omhoog

Vorige alinea selecteren

Shift + Home

Selecteren tot begin van regel

Shift + End

Selecteren tot einde van regel

Ctrl + Shift + Home

Selecteren tot begin van document

Ctrl + Shift + End

Selecteren tot einde van document

Shift + Page Down

Huidige pagina selecteren

Shift + Page Up

Vorige pagina selecteren

F9

Begin of einde van een tekstblok markeren

F10

Alle tekst tussen een markering en het huidige punt selecteren

Ctrl + C

Selectie kopiëren

Ctrl + X

Selectie knippen

Ctrl + V

Selectie plakken

Ctrl + A

Alles selecteren

Verteller + Shift + Pijl-omlaag

Selectie lezen

Verteller + Shift + Pijl-omlaag twee keer snel

Selectie spellen


Volgende: Hoofdstuk 4: Tekst lezen

Terug naar de inhoudsopgave

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×