Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Select a different account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de navigatie- en leesmodus, de scanmodus. In de scanmodus kunt u met behulp van de pijltoetsen navigeren door apps, e-mail en internet. U kunt ook algemene toetscombinaties gebruiken om tekst te lezen en direct naar koppen, koppelingen, tabellen en oriëntatiepunten te gaan..

Basisbeginselen voor de scanmodus

Als u de scanmodus wilt in- en uitschakelen, drukt u op Verteller + spatiebalk.

Tip: De Verteller-toets is een wijzigingstoets in de Verteller-opdrachten. De toetsen Caps Lock en Insert fungeren beiden standaard als Verteller-toets. Ga voor meer informatie over de Verteller-toets naar Hoofdstuk 2: Basisbeginselen voor Verteller of Bijlage B: Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller.

Als de scanmodus is ingeschakeld, kunt u met de toetsen Pijl-omhoogen Pijl-omlaag door apps en webpagina's navigeren. Druk op Enter of de spatiebalk om een item te activeren dat u wilt gebruiken, zoals een knop in een app, een koppeling op een webpagina of een tekstvak. 

De scanmodus wordt automatisch ingeschakeld wanneer u Mail, Outlook, Microsoft Edge, Google Chrome en Firefox gebruikt. Deze functie wordt ook automatisch ingeschakeld wanneer u een Windows app opent waarop u deze eerder hebt ingeschakeld.  

Als u de scanmodus uitschakelt voor een app, blijft deze voor die app uitgeschakeld totdat u de modus opnieuw inschakelt. De scanmodus wordt automatisch uitgeschakeld in bewerkingsvelden zodat u tekst kunt invoeren. Druk nogmaals op detoets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om het bewerkingsveld te verlaten en de scanmodus te hervatten.

Scanmodusopdrachten

Wanneer de scanmodus is ingeschakeld, gebruikt u de volgende toetsen om door apps en webpagina's te navigeren.

Opmerking: Als u stille stopplaatsen hoort in de scanmodus, komt dit mogelijk doordat Verteller bij leestekens is gestopt. Als u Verteller over die interpunctie wilt laten weten, vergroot u de uitgebreidheid van de leestekens door op Verteller + Alt + haakje links ([) of Verteller + Alt + haak rechts (]) te drukken.

Toetscombinatie

Om dit te doen

Verteller + spatiebalk

Scanmodus in- of uitschakelen

Voer
Spatiebalk

Primaire actie

Shift + Enter
Shift + spatiebalk

Secundaire actie

Startpagina

Eerste teken van een regel selecteren en lezen

End

Laatste teken van een regel selecteren en lezen

P

Volgende alinea voorlezen

Shift + P

Vorige alinea lezen

Ctrl + Pijl-omlaag

Volgende regel lezen

Ctrl + Pijl-omhoog

Vorige regel lezen

Ctrl + Pijl-rechts

Volgend woord lezen

Ctrl + Pijl-links

Vorig woord lezen

Pijl-rechts

Volgend teken lezen

Pijl-links

Vorig teken lezen

Ctrl + Home

Eerste regel van een tekst selecteren en voorlezen

Ctrl + End

Laatste regel van een tekst selecteren en voorlezen

Pijl-omlaag

Naar volgende tekst of item springen

Pijl-omhoog

Naar vorige tekst of item springen

1

Naar volgende kop op niveau 1 springen

Shift + 1

Naar vorige kop op niveau 1 springen

2

Naar volgende kop op niveau 2 springen

Shift + 2

Naar vorige kop op niveau 2 springen

3

Naar volgende kop op niveau 3 springen

Shift + 3

Naar vorige kop op niveau 3 springen

4

Naar volgende kop op niveau 4 springen

Shift + 4

Naar vorige kop op niveau 4 springen

5

Naar volgende kop op niveau 5 springen

Shift + 5

Naar vorige kop op niveau 5 springen

6

Naar volgende kop op niveau 6 springen

Shift + 6

Naar vorige kop op niveau 6 springen

7

Naar volgende kop op niveau 7 springen

Shift + 7

Naar vorige kop op niveau 7 springen

8

Naar volgende kop op niveau 8 springen

Shift + 8

Naar vorige kop op niveau 8 springen

9

Naar volgende kop op niveau 9 springen

Shift + 9

Naar vorige kop op niveau 9 springen

B

Naar de volgende knop springen

Shift + B

Naar de vorige knop springen

C

Naar de volgende keuzelijst met invoervak springen

Shift + C

Naar de vorige keuzelijst met invoervak springen

D

Naar volgend oriëntatiepunt springen

Shift + D

Naar vorig oriëntatiepunt springen

E

Naar het volgende invoervak springen

Shift + E

Naar het vorige invoervak springen

F

Naar het volgende formulierveld springen

Shift + F

Naar het vorige formulierveld springen

H

Naar volgende kop springen

Shift + H

Naar vorige kop springen

I

Naar volgend item springen

Shift + I

Naar vorig item springen

K

Naar volgende koppeling springen

Shift + K

Naar vorige koppeling springen

R

Naar volgende keuzerondje springen

Shift + R

Naar vorige keuzerondje springen

T

Naar volgende tabel springen

Shift + T

Naar vorige tabel springen

X

Naar volgende selectievakje springen

Shift + X

Naar het vorige selectievakje springen

Tekst selecteren in scanmodus

Gebruik deze opdrachten wanneer u tekst uit gebieden met inhoud zoals websites of e-mails wilt kopiëren.

Toetscombinatie

Om dit te doen

Shift + Pijl-rechts

Huidig teken selecteren

Shift + Pijl-links

Vorig teken selecteren

Ctrl + Shift + Pijl-rechts

Huidig woord selecteren

Ctrl + Shift + Pijl-links

Vorig woord selecteren

Shift + Pijl-omlaag

Huidige regel selecteren

Shift + Pijl-omhoog

Vorige regel selecteren

Ctrl + Shift + Pijl-omlaag

Huidige alinea selecteren

Ctrl + Shift + Pijl-omhoog

Vorige alinea selecteren

Shift + Home

Selecteren tot begin van regel

Shift + End

Selecteren tot einde van regel

Ctrl + Shift + Home

Selecteren tot begin van document

Ctrl + Shift + End

Selecteren tot einde van document

Shift + Page Down

Huidige pagina selecteren

Shift + Page Up

Vorige pagina selecteren

F9

Begin of einde van een tekstblok markeren

F10

Alle tekst tussen een markering en het huidige punt selecteren

Ctrl + C

Selectie kopiëren

Ctrl + X

Selectie knippen

Ctrl + V

Selectie plakken

Ctrl + A

Alles selecteren

Verteller + Shift + Pijl-omlaag

Selectie lezen

Verteller + Shift + Pijl-omlaag twee keer snel

Selectie spellen

Volgende: Hoofdstuk 4: Tekst lezen

Terug naar de inhoudsopgave

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de navigatie- en leesmodus, de scanmodus. In de scanmodus kunt u met behulp van de pijltoetsen navigeren door apps, e-mail en internet. U kunt ook algemene toetscombinaties gebruiken om tekst te lezen en direct naar koppen, koppelingen, tabellen en oriëntatiepunten te gaan..

Basisbeginselen voor de scanmodus

Druk op Verteller + spatiebalk om de scanmodus in of uit te schakelen.

Tip: De Verteller-toets is een wijzigingstoets in de Verteller-opdrachten. De toetsen Caps Lock en Insert fungeren beiden standaard als Verteller-toets. Ga voor meer informatie over de Verteller-toets naar Hoofdstuk 2: Basisbeginselen voor Verteller of Bijlage B: Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller.

Als de scanmodus is ingeschakeld, kunt u met de toetsen Pijl-omhoogen Pijl-omlaag door apps en webpagina's navigeren. Druk op Enter of de spatiebalk om een item te activeren dat u wilt gebruiken, zoals een knop in een app, een koppeling op een webpagina of een tekstvak.

De scanmodus wordt automatisch ingeschakeld wanneer u Mail, Outlook, Microsoft Edge, Google Chrome en Firefox gebruikt. De scanmodus wordt ook automatisch ingeschakeld wanneer u een Windows-app opent waar u deze modus eerder had ingeschakeld.

Als u de scanmodus uitschakelt voor een app, blijft deze voor die app uitgeschakeld totdat u de modus opnieuw inschakelt. De scanmodus wordt automatisch uitgeschakeld in bewerkingsvelden zodat u tekst kunt invoeren. Druk nogmaals op detoets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om het bewerkingsveld te verlaten en de scanmodus te hervatten.

Scanmodusopdrachten

Wanneer de scanmodus is ingeschakeld, gebruikt u de volgende toetsen om door apps en webpagina's te navigeren.

Opmerking: Als u stille stopplaatsen hoort in de scanmodus, komt dit mogelijk doordat Verteller bij leestekens is gestopt. Als u wilt dat Verteller informatie geeft over interpunctie, verhoogt u de uitgebreidheid van de interpunctie door te drukken op Verteller + Alt + plusteken (+) of minteken (-).

Toetscombinatie

Om dit te doen

Verteller + spatiebalk

Scanmodus in- of uitschakelen

Voer
Spatiebalk

Primaire actie

Shift + Enter
Shift + spatiebalk

Secundaire actie

Startpagina

Eerste teken van een regel selecteren en lezen

End

Laatste teken van een regel selecteren en lezen

P

Volgende alinea voorlezen

Shift + P

Vorige alinea lezen

Ctrl + Pijl-omlaag

Volgende regel lezen

Ctrl + Pijl-omhoog

Vorige regel lezen

Ctrl + Pijl-rechts

Volgend woord lezen

Ctrl + Pijl-links

Vorig woord lezen

Pijl-rechts

Volgend teken lezen

Pijl-links

Vorig teken lezen

Ctrl + Home

Eerste regel van een tekst selecteren en voorlezen

Ctrl + End

Laatste regel van een tekst selecteren en voorlezen

Pijl-omlaag

Naar volgende tekst of item springen

Pijl-omhoog

Naar vorige tekst of item springen

1

Naar volgende kop op niveau 1 springen

Shift + 1

Naar vorige kop op niveau 1 springen

2

Naar volgende kop op niveau 2 springen

Shift + 2

Naar vorige kop op niveau 2 springen

3

Naar volgende kop op niveau 3 springen

Shift + 3

Naar vorige kop op niveau 3 springen

4

Naar volgende kop op niveau 4 springen

Shift + 4

Naar vorige kop op niveau 4 springen

5

Naar volgende kop op niveau 5 springen

Shift + 5

Naar vorige kop op niveau 5 springen

6

Naar volgende kop op niveau 6 springen

Shift + 6

Naar vorige kop op niveau 6 springen

7

Naar volgende kop op niveau 7 springen

Shift + 7

Naar vorige kop op niveau 7 springen

8

Naar volgende kop op niveau 8 springen

Shift + 8

Naar vorige kop op niveau 8 springen

9

Naar volgende kop op niveau 9 springen

Shift + 9

Naar vorige kop op niveau 9 springen

B

Naar de volgende knop springen

Shift + B

Naar de vorige knop springen

C

Naar de volgende keuzelijst met invoervak springen

Shift + C

Naar de vorige keuzelijst met invoervak springen

D

Naar volgend oriëntatiepunt springen

Shift + D

Naar vorig oriëntatiepunt springen

E

Naar het volgende invoervak springen

Shift + E

Naar het vorige invoervak springen

F

Naar het volgende formulierveld springen

Shift + F

Naar het vorige formulierveld springen

H

Naar volgende kop springen

Shift + H

Naar vorige kop springen

I

Naar volgend item springen

Shift + I

Naar vorig item springen

K

Naar volgende koppeling springen

Shift + K

Naar vorige koppeling springen

R

Naar volgende keuzerondje springen

Shift + R

Naar vorige keuzerondje springen

T

Naar volgende tabel springen

Shift + T

Naar vorige tabel springen

X

Naar volgende selectievakje springen

Shift + X

Naar het vorige selectievakje springen

Tekst selecteren in scanmodus

Gebruik deze opdrachten wanneer u tekst uit gebieden met inhoud zoals websites of e-mails wilt kopiëren.

Toetscombinatie

Om dit te doen

Shift + Pijl-rechts

Huidig teken selecteren

Shift + Pijl-links

Vorig teken selecteren

Ctrl + Shift + Pijl-rechts

Huidig woord selecteren

Ctrl + Shift + Pijl-links

Vorig woord selecteren

Shift + Pijl-omlaag

Huidige regel selecteren

Shift + Pijl-omhoog

Vorige regel selecteren

Ctrl + Shift + Pijl-omlaag

Huidige alinea selecteren

Ctrl + Shift + Pijl-omhoog

Vorige alinea selecteren

Shift + Home

Selecteren tot begin van regel

Shift + End

Selecteren tot einde van regel

Ctrl + Shift + Home

Selecteren tot begin van document

Ctrl + Shift + End

Selecteren tot einde van document

Shift + Page Down

Huidige pagina selecteren

Shift + Page Up

Vorige pagina selecteren

F9

Begin of einde van een tekstblok markeren

F10

Alle tekst tussen een markering en het huidige punt selecteren

Ctrl + C

Selectie kopiëren

Ctrl + X

Selectie knippen

Ctrl + V

Selectie plakken

Ctrl + A

Alles selecteren

Verteller + Shift + Pijl-omlaag

Selectie lezen

Verteller + Shift + Pijl-omlaag twee keer snel

Selectie spellen


Volgende: Hoofdstuk 4: Tekst lezen

Terug naar de inhoudsopgave

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek

Vragen aan de community >

Ondersteuning krijgen

CONTACT MET ONS OPNEMEN >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×