Potrzebujesz pomocy dotyczącej konta lub poczty e-mail? Zobacz Pomoc do konta Microsoft lub centrum Outlook pomocy.

W tym artykule przedstawiono niektóre sposoby ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych w witrynie internetowej konta Microsoft. Możesz:

 • Nawigować bez użycia myszy, za pomocą skrótów klawiaturowych

 • Zwiększać kontrast stron, aby były bardziej czytelne

 • Rozwiązywać problem nieoznakowanego dokumentu PDF, tak aby można go odczytać za pomocą czytnika

Uwaga: Te funkcje są dostępne wyłącznie dla posiadaczy kont Microsoft w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jesteś poza Stanami Zjednoczonymi, odwiedź witrynę internetową firmy Microsoft w sprawie ułatwień dostępu, aby uzyskać listę numerów telefonów i adresów dla usług pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje na temat ułatwień dostępu są dostępne w innych językach, m.in. japońskim i francuskim. Można również zmienić język domyślny dla systemu Windows, przechodząc do menu Start  > Ustawienia  > Czas i język > Język.

Używanie skrótów klawiaturowych

Uwaga: Domyślnie przeglądarka Mozilla Firefox nie obsługuje używania klawisza TAB w skrótach klawiaturowych. Więcej informacji na temat włączania obsługi klawisza TAB znajduje się w Pomocy przeglądarki Firefox.

 Aby to wykonać

Skrót klawiaturowy

Odśwież bieżący widok.

F5

Powiększenie

Ctrl+znak plus (+)

Pomniejszenie

Ctrl+znak minus (-)

Powrót do powiększenia 100%.

CTRL+0

Zaznacz lub wyczyść pole wyboru.

SPACJA

Wybierz następny element.

TAB

Wybierz poprzedni element.

SHIFT+TAB

Wykonaj akcję dla wybranego elementu.

ENTER

Nawiguj po liście elementów w obszarze widoków.

Klawisze strzałek

Nawiguj po wielu stronach w obszarze widoków.

PAGE UP lub PAGE DOWN

Nawiguj do pierwszego lub ostatniego elementu na bieżącej stronie w obszarze widoków.

HOME lub END

Nawiguj do pierwszego lub ostatniego elementu na liście w obszarze widoków.

CTRL+HOME lub CTRL+END

Otwórz w przeglądarce Internet Explorer okno dialogowe Opcje internetowe, w którym można zmienić ustawienia ułatwień dostępu.

ALT+T, a następnie naciśnij klawisz O

Aby zobaczyć więcej skrótów klawiaturowych, zapoznaj się z tematem Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu w systemie Windows.

Wyświetl strony w trybie dużego kontrastu

Większość systemów operacyjnych zapewnia opcje dużego kontrastu. Aby uzyskać informacje na temat trybu wysokiego kontrastu i innych opcji ułatwień dostępu w programach Windows 7, Windows 8.1 i Windows 10, przejdź do strony pomocy dotyczącej ułatwień dostępu programu Windows, Windows następnie wybierz wersję systemu operacyjnego z listy rozwijanej obok przycisku Przeglądaj kategorie. W przypadku każdego innego systemu operacyjnego zapoznaj się z zawartością pomocy dla tego systemu.

Aby ustawić duży kontrast w przeglądarce:

Informacje o dostępności widoków o dużym kontraście w innej przeglądarce internetowej można znaleźć w pomocy danej przeglądarki.

Naprawianie nieoznakowanego dokumentu PDF

Uwaga: Ta procedura dotyczy systemu Windows 8 lub nowszego, programu Adobe Acrobat Reader XI i programu NVDA 2013.1 lub nowszego. Może działać ze starszymi wersjami oprogramowania, ale nie było to sprawdzane. 

Aby naprawić nieoznakowany dokument PDF

 1. Upewnij się, że program NVDA jest uruchomiony.

 2. Uruchom program Adobe Acrobat i otwórz żądany plik PDF.

 3. Jeśli uruchomiony jest program NVDA, zostanie wyświetlone okno dialogowe Odczyt nieoznakowanego dokumentu. W tym oknie dialogowym:

  • Użyj klawiszy ALT + R, aby przenieść skupienie na pole kolejność czytania i wybierz jedną z opcji:

   • Kolejność czytania wnioskowana z dokumentu (zalecane)

   • Kolejność czytania od lewej do prawej, od góry do dołu 

   • Kolejność czytania wg kolejności drukowania

  • Wskaż, jak chcesz odczytać dokument:

   • Odczytaj tylko widoczne strony. Użyj kombinacji klawiszy Alt+P, aby ją wybrać.

   • Odczytaj cały dokument. Użyj kombinacji klawiszy Alt+D, aby ją wybrać. (zalecane)

  • Użyj klawiszy ALT + A, aby zaznaczyć pole wyboru Zawsze używaj ustawień z preferencji odczytu (Nie pokazuj więcej tego okna).

  • Naciśnij przycisk Start za pomocą klawiszy ALT+S lub ENTER. Jeśli chcesz anulować, użyj klawiszy ALT+C.

Acrobat dodaje niezbędne znaczniki w dokumencie. Gdy Acrobat zakończy ten proces, możesz używać poleceń czytania programu NVDA (w tym polecenia trybu przeglądania), aby czytać tekst, tabele i hiperłącza w dokumencie. Do przechodzenia między hiperlinkami można użyć klawisza Tab oraz kombinacji klawiszy Shift+Tab.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Aby dowiedzieć się więcej o programie Acrobat i ułatwieniach dostępu, zobacz http://www.adobe.com/accessibility/products/reader.html.

Aby dowiedzieć się więcej o rejestratorze NVDA, zobacz http://www.nvaccess.org/.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×