Monitorowanie korzystania z urządzenia przez dziecko za pomocą raportów aktywności

Jeśli dodasz konto Microsoft dziecka do rodziny i włączysz raportowanie aktywności, będziesz regularnie otrzymywać wiadomości e-mail z raportami aktywności podsumowującymi czas korzystania z urządzeń przez dziecko, odwiedzone przez nie witryny internetowe, używane gry i aplikacje oraz terminy wpisywane w wyszukiwarkach, takich jak Bing, Google i Yahoo! Search.

Podsumowanie w wiadomości e-mail zawiera wiele informacji o tym, jak dziecko korzysta z urządzeń. Aby wyświetlić jeszcze więcej szczegółów i zmienić uprawnienia dziecka oraz inne ustawienia, przejdź na stronę Ostatnia aktywność dziecka w obszarze rodziny w witrynie internetowej konta Microsoft. Aby to zrobić:

  1. Zaloguj się w rodzinie w witrynie internetowej konta Microsoft.
  2. Wybierz dziecko, dla którego chcesz wyświetlić raport. Zostanie wyświetlona strona Ostatnia aktywność dotycząca tego dziecka.
  3. Jeśli ustawienie Raportowanie aktywności ma wartość Wyłączone, za pomocą przełącznika zmień tę wartość na Włączone.

    Jeśli nie chcesz otrzymywać pocztą e-mail cotygodniowych raportów dotyczących aktywności, wyczyść pole wyboru Wysyłaj mi cotygodniowe raporty pocztą e-mail.

Przeglądanie Internetu

W tej sekcji raportu aktywności są pokazane wszystkie ostatnie wyszukiwania prowadzone przez dziecko oraz witryny, które odwiedziło lub próbowało odwiedzić. Jako pierwsze są wymienione blokowane witryny, a następnie witryny, które dziecku udało się odwiedzić. Z poziomu raportu dotyczącego ostatniej aktywności można zezwolić na dostęp do dowolnej witryny lub zablokować ją. W tym celu wybierz pozycję Zezwalaj lub Blokuj dostępną obok adresu URL. Aby dostosować ustawienia ograniczeń dotyczących witryn internetowych, wybierz pozycję Ustawienia.

Aplikacje i gry

Tutaj są widoczne wszystkie aplikacje i gry, z których korzystało dziecko (także te zablokowane). Obok tytułów jest widoczna klasyfikacja wiekowa. Można także wybrać ustawienie Zezwalaj lub Blokuj dla poszczególnych aplikacji i gier na liście. Aby dostosować ograniczenia dotyczące aplikacji i gier, wybierz pozycję Ustawienia.

Godziny korzystania z urządzeń

Sekcja Godziny korzystania z urządzeń udostępnia informacje dotyczące tego, kiedy i jak długo dziecko korzystało z poszczególnych urządzeń w danym tygodniu.

Na wyświetlonej liście widać, jak długo w ciągu poszczególnych dni dziecko korzystało z urządzeń oraz ile czasu używało poszczególnych urządzeń w ciągu całego tygodnia.

Aby zmienić ustawienia dotyczące godzin korzystania z urządzenia przez dziecko, wybierz pozycję Ustawienia.

Dowiedz się, jak monitorować zakupy swojego dziecka.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 12441 — ostatni przegląd: 22.06.2016 — zmiana: 2

Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)