Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu w systemie Windows

Windows 10

Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu pomagają w korzystaniu z komputera przy użyciu klawiatury lub urządzeń pomocniczych.

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiaturowych funkcji ułatwień dostępu w systemie Windows 10, w tym dla aplikacji Lupa, Duży kontrast i innych.

Aby wyświetlić listę skrótów klawiaturowych i gestów dotykowych dla aplikacji Narrator w systemie Windows 10, zobacz sekcję Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe aplikacji Narrator.

Skróty klawiaturowe aplikacji Lupa

Skrót klawiaturowyCzynność
Klawisz logo Windows + plus (+) lub minus (-)Powiększenie lub pomniejszenie
Ctrl + Alt + SpacjaPodgląd pulpitu w trybie pełnoekranowym
Ctrl + Alt + DPrzełączenie do trybu zadokowanego
Ctrl + Alt + FPrzełączenie do trybu pełnoekranowego
Ctrl + Alt + IOdwrócenie kolorów
Ctrl + Alt + LPrzełączenie do trybu lupy
Ctrl + Alt + RZmiana rozmiaru lupy
Ctrl + Alt + klawisze strzałekPrzesunięcie w kierunku określonym klawiszami strzałek
Klawisz logo Windows +EscZakończenie działania aplikacji Lupa

Dodatkowe skróty klawiaturowe ułatwień dostępu

Skrót klawiaturowy Polecenie
Prawy Shift przez osiem sekundWłączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze filtru
Lewy Alt + lewy Shift + Print ScreenWłączenie lub wyłączenie funkcji Duży kontrast
Lewy Alt + lewy Shift + Num LockWłączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze myszy
Shift pięć razyWłączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze trwałe
Num Lock przez pięć sekundWłączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze przełączające
Klawisz logo Windows+UOtwarcie Centrum ułatwień dostępu

Dodatkowe skróty klawiaturowe

Windows 8.1


Skróty klawiaturowe ułatwiające korzystanie z systemu Windows 8.1 przy użyciu klawiatury.

Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe, które mogą ułatwić korzystanie z komputera.

KlawiszPolecenie
Prawy Shift przez osiem sekund
Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze filtru
Lewy Alt + lewy Shift + Print Screen
Włączenie lub wyłączenie funkcji Duży kontrast
Lewy Alt + lewy Shift + Num Lock
Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze myszy
Shift pięć razy
Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze trwałe
Num Lock przez pięć sekund
Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze przełączające
Klawisz logo Windows  + U
Otwarcie Centrum ułatwień dostępu


Skróty klawiaturowe aplikacji Lupa

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Lupa.

KlawiszCzynność
Klawisz logo Windows + plus (+) lub minus (-)
Powiększenie lub pomniejszenie
Ctrl + Alt + Spacja
Podgląd pulpitu w trybie pełnoekranowym
Ctrl + Alt + D
Przełączenie do trybu zadokowanego
Ctrl + Alt + F
Przełączenie do trybu pełnoekranowego
Ctrl + Alt + I
Odwrócenie kolorów
Ctrl + Alt + L
Przełączenie do trybu lupy
Ctrl + Alt + R
Zmiana rozmiaru lupy
Ctrl + Alt + klawisze strzałek
Przesunięcie w kierunku określonym klawiszami strzałek
Klawisz logo Windows  + Esc
Zakończenie działania aplikacji Lupa


Skróty klawiaturowe aplikacji Narrator

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Narrator.

KlawiszCzynność
Spacja lub Enter
Uaktywnienie bieżącego elementu
Klawisz Tab i klawisze strzałek
Poruszanie się po ekranie
Ctrl
Zatrzymanie czytania
Caps Lock + D
Przeczytanie elementu
Caps Lock + M
Rozpoczęcie czytania
Caps Lock + H
Przeczytanie dokumentu
Caps Lock + V
Powtórzenie frazy
Caps Lock + W
Przeczytanie zawartości okna
Caps Lock + Page Up lub Page Down
Zwiększenie lub zmniejszenie głośności głosu
Caps Lock + plus (+) lub minus (-)
Zwiększenie lub zmniejszenie szybkości głosu
Caps Lock + Spacja
Wykonanie akcji domyślnej
Caps Lock + Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo
Przejście do poprzedniego/następnego elementu
Caps Lock + F2
Pokazanie poleceń dla bieżącego elementu
Szybkie naciśnięcie klawisza Caps Lock dwa razy
Włączenie lub wyłączenie funkcji Caps Lock
Caps + EscZakończenie działania Narratora


Skróty klawiaturowe aplikacji Narrator dla klawiatury dotykowej

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Narrator na tablecie obsługującym dotyk czteropunktowy.

KlawiszPolecenie
Jednokrotne naciśnięcie dwoma palcami
Zatrzymanie czytania przez aplikację Narrator
Trzykrotne naciśnięcie czterema palcami
Wyświetlenie wszystkich poleceń aplikacji Narrator (w tym również poleceń nieuwzględnionych na tej liście)
Dwukrotne naciśnięcie
Aktywowanie akcji podstawowej
Trzykrotne naciśnięcie
Aktywowanie akcji pomocniczej
Dotknięcie lub przeciągnięcie jednym palcem
Przeczytanie zawartości znajdującej się pod palcami
Przesunięcie palcem w lewo lub w prawo
Przejść do następnego lub poprzedniego elementu
Szybkie przesunięcie dwoma palcami w lewo, w prawo, w górę lub w dół
Przewinięcie
Szybkie przesunięcie trzema palcami w dół
Rozpoczęcie czytania dostępnego tekstu


Dodatkowe skróty klawiaturoweWindows 7


Skróty klawiaturowe ułatwiające korzystanie z systemu Windows 7 przy użyciu klawiatury.

Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe, które mogą ułatwić korzystanie z komputera.

KlawiszPolecenie
Prawy Shift przez osiem sekund
Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze filtru
Lewy Alt + lewy Shift + Print Screen
Włączenie lub wyłączenie funkcji Duży kontrast
Lewy Alt + lewy Shift + Num Lock
Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze myszy
Shift pięć razy
Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze trwałe
Num Lock przez pięć sekund
Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze przełączające
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+ U
Otwarcie Centrum ułatwień dostępu


Skróty klawiaturowe aplikacji Lupa

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Lupa.

KlawiszCzynność
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+ plus (+) lub minus (-)
Powiększenie lub pomniejszenie
Ctrl + Alt + Spacja
Podgląd pulpitu w trybie pełnoekranowym
Ctrl + Alt + D
Przełączenie do trybu zadokowanego
Ctrl + Alt + F
Przełączenie do trybu pełnoekranowego
Ctrl + Alt + I
Odwrócenie kolorów
Ctrl + Alt + L
Przełączenie do trybu lupy
Ctrl + Alt + R
Zmiana rozmiaru lupy
Ctrl + Alt + klawisze strzałek
Przesunięcie w kierunku określonym klawiszami strzałek
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+ Esc
Zakończenie działania aplikacji Lupa


Tworzenie skrótów klawiaturowych służących do otwierania programów

Możesz tworzyć skróty klawiaturowe służące do otwierania programów. Przed rozpoczęciem należy utworzyć skrót do programu, do którego chcesz przypisać skrót klawiaturowy. W tym celu otwórz folder zawierający plik wykonywalny programu, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Utwórz skrót.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia skrótów do programów, zobacz Tworzenie lub usuwanie skrótu.

  1. Znajdź skrót do programu, do którego chcesz utworzyć skrót klawiaturowy.
  2. Kliknij ten skrót prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. W oknie dialogowym Właściwości skrótu kliknij kartę Skrót.
  4. Kliknij w polu Klawisz skrótu, naciśnij klawisz, którego chcesz używać w połączeniu z klawiszami Ctrl + Alt (skróty klawiaturowe automatycznie zaczynają się od klawiszy Ctrl + Alt), a następnie kliknij przycisk OK.
    Wymagane uprawnienia administratora
    Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

    Jeśli korzystasz z programu, który ma skrót klawiaturowy identyczny z właśnie utworzonym, nowy skrót klawiaturowy może nie działać.


Dodatkowe skróty klawiaturowe

Właściwości

Identyfikator artykułu: 13810 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 4

Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)