Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu w Windows

Dotyczy: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu pomagają w korzystaniu z komputera przy użyciu klawiatury lub urządzeń pomocniczych.

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiaturowych funkcji ułatwień dostępu w systemie Windows 10, w tym umożliwiających skorzystanie z aplikacji Lupa, włączenie dużego kontrastu itp.

Aby wyświetlić listę skrótów klawiaturowych i gestów dotykowych aplikacji Narrator w systemie Windows 10, zobacz Polecenia wydawane z klawiatury i gesty dotykowe obsługiwane w Narratorze.

Skróty klawiaturowe aplikacji Lupa

Kombinacja klawiszy Aby to wykonać
Naciśnij klawisz logo Windows  + znak plusa (+) Włączenie Lupy
Klawisz logo Windows  + Esc Wyłączenie Lupy
Klawisz logo Windows  + znak plusa (+) lub znak minusa (-) Powiększanie lub pomniejszanie przy użyciu aplikacji Lupa
Ctrl + Alt + kółko przewijania myszy Powiększanie i pomniejszanie za pomocą kółka przewijania myszy
Klawisz systemu Windows  + Ctrl + M Otwarcie ustawień lupy
Ctrl + Alt + klawisze strzałek Przesunięcie w kierunku określonym klawiszami strzałek
Ctrl + Alt + I Odwrócenie kolorów
Ctrl + Alt + F Przełączenie do widoku pełnoekranowego
Ctrl + Alt + L Przełączenie do widoku lupy
Ctrl + Alt + D Przełączenie do widoku zadokowanego
Ctrl+Alt+M Przełączanie między widokami
Ctrl + Alt + R Użyj myszy, aby zmienić rozmiar obiektywu
Shift + Alt + klawisze strzałek Użyj klawiatury, aby zmienić rozmiar obiektywu
Ctrl + Alt + spacja Szybkie wyświetlanie całego pulpitu, gdy korzystasz z widoku pełnoekranowego

 

Polecenia funkcji czytania na głos przez narzędzie Lupa

Kombinacja klawiszy Aby to wykonać
Naciśnij klawisz logo Windows  + znak plusa (+) Włączenie Lupy
Rozpoczęcie, wstrzymanie i wznawianie czytania Klawisz modyfikujący + Enter
Zatrzymaj czytanie Dowolny klawisz
Czytanie od wskaźnika myszy Klawisz modyfikujący + kliknięcie lewym przyciskiem myszy
Przeczytanie poprzedniego zdania Klawisz modyfikujący + H
Przeczytanie następnego zdania Klawisz modyfikujący + K

Aby uzyskać więcej informacji o czytaniu przez narzędzie Lupa, zobacz Jak używać funkcji czytania przez narzędzie Lupa

Dodatkowe skróty klawiaturowe ułatwień dostępu

Kombinacja klawiszy  Aby to wykonać
Prawy Shift przez osiem sekund Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze filtru
Lewy Alt + lewy Shift + Print screen Włączenie lub wyłączenie funkcji Duży kontrast
Lewy Alt + lewy Shift + Num lock Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze myszy
Shift pięć razy Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze trwałe
Num lock przez pięć sekund Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze przełączające
Klawisz z logo systemu Windows  + U Otwarcie Centrum ułatwień dostępu
Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + C Włącz lub wyłącz filtry kolorów
Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + N Otwieranie ustawień Narratora
Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + S Włącz Rozpoznawanie mowy Windows
Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + O Włączanie klawiatury ekranowej

 

Dodatkowe skróty klawiaturowe