Rozwiązywanie problemów z czarnym ekranem lub błędami czarnego ekranu

Dotyczy: Windows 10

Przyjrzymy się pewnym elementom, które mogą powodowaćczarny lub pusty ekran: 

 • Problemy z połączeniem z monitorem lub ekranem
 • Problemy z aktualizacją sterowników karty graficznej
 • Problemy dotyczące najnowszych aktualizacji lub instalacji systemu

Przejdźmy razem przez kilka czynności rozwiązywania problemów oraz sprawdzania sprzętu i oprogramowania. Czynności na tej stronie mogą początkowo wyglądać na skomplikowane, jednak wykonuj je krok po kroku, a pomożemy Ci w przywróceniu sprawności urządzenia. Z trybu awaryjnego będziesz korzystać w ramach wielu czynności, ponieważ spowoduje to uruchomienie systemu Windows z ograniczonym zestawem plików i sterowników, aby ułatwić uściślenie problemów. Możesz dowiedzieć się więcej o trybie awaryjnym lub czytać dalej, a podamy Ci szczegółowe informacje, gdy będą potrzebne. 

Jeśli zobaczysz czarny lub pusty ekran, a nie został jeszcze pokazany ekran logowania, spróbuj wykonać kolejno następujące czynności.

Akcja 1: Spróbuj skrótu klawiaturowego z klawiszem Windows, aby wybudzić ekran

Naciśnij klawisz Caps Lock lub NumLock i sprawdź, czy zapala się lampka stanu dla odpowiedniego klawisza.

Jeśli lampka stanu zapala się:

 • Gdy korzystasz z urządzenia, do którego jest podłączona klawiatura, wybierz klawisz z logo Windows + Ctrl + Shift + B. Jeśli korzystasz z trybu tabletu, naciśnij jednocześnie przycisk zwiększenia i zmniejszenia głośności trzy razy w ciągu dwóch sekund. Jeśli system Windows odpowiada, zabrzmi krótki dźwięk, ekran zamiga lub wygasi się, a system Windows podejmie próbę jego odświeżenia.
 • Gdy korzystasz z komputera stacjonarnego, wybierz klawisze Ctrl + Alt + Delete, wybierz konto i zaloguj się. Jeśli nie możesz się zalogować, wybierz pozycję Start > Zasilanie > Uruchom ponownie na ekranie. Jeśli na ekranie nie widzisz pozycji Start , naciśnij i przez 10 sekund przytrzymaj przycisk zasilania komputera osobistego, aby je wyłączyć. Następnie naciśnij i zwolnij przycisk zasilania, aby ponownie włączyć komputer osobisty.

Jeśli lampka stanu nie zapala się: 

Naciśnij i przez 10 sekund przytrzymaj przycisk zasilania umieszczony na urządzeniu, aby je wyłączyć, po czym odłącz adapter. Po 30 sekundach podłącz ponownie adapter i uruchom ponownie urządzenie.

Jeśli nadal widzisz czarny lub pusty ekran, spróbuj wykonać czynności opisane w Akcja 2 w celu sprawdzenia połączenia między urządzeniem a monitorem lub ekranem.

Akcja 2: Sprawdzanie połączeń

Być może występuje problem z połączeniem komputera lub z monitorem lub ekranem. Oto kilka rozwiązań do wypróbowania.

Komputer stacjonarny:

 • Upewnij się, że monitor jest podłączony i włączony.
 • Odłącz kabel wideo zarówno od monitora, jak i komputera, a następnie pewnie podłącz z powrotem do obu urządzeń. Po ponownym podłączeniu kabla wideo przesuń wskaźnik myszy, aby sprawdzić, czy kursor poruszy się na ekranie.
 • Spróbuj użyć skrótu klawiaturowego, aby zwiększyć poziom jasności monitora (poszukaj w górnym wierszu klawiatury klawisza funkcyjnego z symbolem światła). Ta opcja może być niedostępna we wszystkich komputerach.
 • Jeśli masz telewizor podłączony do komputera, upewnij się, że jest włączony i ustaw go tak, aby wyświetlał dane wejściowe z komputera.
 • Spróbuj użyć różnych wyjść wideo na komputerze. Czasami zmiany sterownika mogą spowodować wysyłanie sygnału wideo do innej karty graficznej lub innego wyjścia.
 • Jeśli masz własną kartę graficzną zainstalowaną i podłączoną do monitora, spróbuj podłączyć monitor do karty graficznej wbudowanej na płycie głównej.

Laptop lub tablet:

 • Tymczasowo usuń urządzenie ze stacji dokującej, jeśli jest zadokowane. Upewnij się, że pokrywa laptopa jest całkowicie otwarta po oddokowaniu.
 • Sprawdź, czy monitor zewnętrzny jest włączony i podłączony do zasilania.
 • Spróbuj użyć skrótu klawiaturowego, aby zwiększyć poziom jasności monitora (poszukaj w górnym wierszu klawiatury klawisza funkcyjnego z symbolem światła). Ta opcja może być niedostępna we wszystkich komputerach.
 • Sprawdź, czy kable (DVI, VGA, HDMI, Thunderbolt, DisplayPort) nie są uszkodzone, czy połączenia się nie obluzowały lub czy nie wystąpiła awaria adapterów (np. DVI-to-VGA). 

Jeśli używasz wielu monitorów:

 • Spróbuj wyświetlić wideo na innym monitorze. Naciśnij klawisz z logo systemu Windows   + P, wybierz wyświetlacz i naciśnij klawisz Enter.

Jeśli z podłączeniami wszystko w porządku i nadal widzisz czarny lub pusty ekran, wykonaj czynności w Akcji 3, aby usunąć oprogramowanie antywirusowe innego producenta.

Akcja 3: Usuń oprogramowanie antywirusowe innego producenta

Czasami oprogramowanie antywirusowe innego producenta powoduje, że ekrany są czarne lub puste. W celu sprawdzenia, czy przyczyną problemu jest problem z ekranem, możesz tymczasowo odinstalować oprogramowanie antywirusowe innego producenta, a następnie zainstalować je ponownie, gdy urządzenie znowu będzie działać prawidłowo. Twoje urządzenie nie będzie niechronione, ponieważ program antywirusowy Windows Defender będzie się uruchamiać, jeśli nie jest uruchomione żadne inne oprogramowanie antywirusowe. Więcej informacji na temat konsoli Zabezpieczenia Windows

Aby usunąć oprogramowanie antywirusowe innego producenta:

 1. Zaloguj się do systemu Windows za pomocą trybu awaryjnego (należy przejść do sekcji o nazwie „Na czarnym lub pustym ekranie”).
 2. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Aplikacje (lub System w starszych wersjach) > Aplikacje i funkcje .

Otwórz ustawienie Aplikacje i funkcje

 1. W obszarze Sortuj według wybierz pozycję Nazwa i zmień ją na Data instalacji. 
 2. Zaznacz oprogramowanie antywirusowe innego producenta, które chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj i zaczekaj na jego usunięcie. 
 3. Uruchom ponownie urządzenie.

Jeśli nadal widzisz czarny lub pusty ekran, wykonaj czynności w Akcji 4, aby wykonać czysty rozruch.

Akcja 4: Wykonaj czysty rozruch 

Gdy używasz normalnego procesu uruchomienia systemu Windows, wiele aplikacji i usług uruchamia się automatycznie i działa w tle. Obejmuje to podstawowe procesy systemowe, oprogramowanie antywirusowe, aplikacje narzędzi systemowych i inne zainstalowane oprogramowanie. Czasami program w tle może powodować problemy z ekranem, ale narzędzie czystego rozruchu uruchamia system Windows z minimalnym zestawem sterowników i programów grupy Autostart, dzięki czemu można rozwiązywać problemy ze zgodnością oprogramowania.

Aby przetestować zgodność oprogramowania:

 1. Wykonaj czysty rozruch w systemie Windows.
 2. Sprawdź ekran. Jeśli w środowisku czystego rozruchu nie jest on czarny ani pusty, wykonaj czynności opisane w temacie Sposób wykonywania czystego rozruchu w systemie Windows — musisz przejść do sekcji o nazwie „Jak określić, co jest przyczyną problemu po czystym rozruchu”. Systematyczne wyłączanie i ponowne włączanie kolejno aplikacji grupy Autostart lub usług, a następnie ponowne uruchamianie urządzenia po każdej zmianie pozwala ustalić, czy problem jest spowodowany przez aplikację grupy Autostart lub usługę.
 3. Po zakończeniu rozwiązywania problemów postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji o nazwie „Resetowanie komputera, aby uruchomić go normalnie” w temacie Sposób wykonywania czystego rozruchu w systemie Windows.

Jeśli nadal widzisz czarny lub pusty ekran po wykonaniu czystego rozruchu, wykonaj czynności w Rozwiązaniu 5, aby ustalić, czy Twoja karta graficzna jest obsługiwana przez system Windows 10.

Akcja 5: Upewnij się, że system Windows 10 obsługuje Twoją kartę graficzną

Najlepszym sposobem ustalenia, czy występuje problem z kartą graficzną, jest przejście do witryny internetowej producenta Twojej karty graficzneji odszukać najnowszy i najbardziej zgodny sterownik karty graficznej dla systemu Windows 10.

Jeśli po wyświetleniu ekranu logowania ekran stanie się czarny lub pusty, spróbuj kolejno wykonać poniższe czynności.

Akcja 1: Spróbuj skrótu klawiaturowego z klawiszem Windows, aby wybudzić ekran.

Jeśli używasz urządzenia, do którego jest podłączona klawiatura, wybierz klawisz z logo Windows + Ctrl + Shift + B. Jeśli korzystasz z trybu tabletu, naciśnij jednocześnie przycisk zwiększenia i zmniejszenia głośności trzy razy w ciągu dwóch sekund. Jeśli system Windows odpowiada, zabrzmi krótki dźwięk, ekran zamiga lub wygasi się, a system Windows podejmie próbę jego odświeżenia.

Jeśli nadal widzisz czarny lub pusty ekran, wypróbuj kroki w Akcji 2 i zobacz, czy możesz otworzyć Menedżera zadań, aby ponownie uruchomić Eksploratora Windows.

Akcja 2: Spróbuj otworzyć Menedżera zadań, aby ponownie uruchomić Eksploratora Windows

Jeśli na czarnym lub pustym ekranie znajduje się zawartość lub kursor, spróbuj ponownie uruchomić proces Eksploratora Windows. 

Aby otworzyć Menedżera zadań i ponownie uruchomić Eksploratora Windows:

 1. Naciśnij klawisze Ctrl + Alt + Delete, a następnie wybierz pozycję Menedżer zadań.
 2. Na karcie Procesy wyszukaj pozycję Eksplorator Windows. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Eksplorator Windows, a następnie wybierz polecenie Uruchom ponownie.
 3. Jeśli to nie zadziała, wybierz pozycję Plik w górnym lewym rogu okna Menedżer zadań, a następnie wybierz opcję Uruchom nowe zadanie. Wpisz explorer.exe i wybierz pozycję OK.

Jeśli nadal widzisz czarny lub pusty ekran, wykonaj czynności w Akcji 3, aby przywrócić sterownik karty wyświetlacza.

Akcja 3: Przywracanie sterownika karty wyświetlacza

Jeśli widzisz czarny lub pusty ekran po przeprowadzeniu aktualizacji a system Windows wcześniej działał poprawnie, możliwe, że przyczyną problemu jest sterownik karty graficznej.

Aby przywrócić sterownik karty graficznej:

 1. Zaloguj się do systemu Windows za pomocą trybu awaryjnego (należy przejść do sekcji o nazwie „Na czarnym lub pustym ekranie”).
 2. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz menedżer urządzeń, a następnie wybierz go z listy wyników.
 3. Znajdź pozycję Karty graficzne, wybierz strzałkę, aby ją rozwinąć, kliknij prawym przyciskiem myszy element pod nią, a następnie wybierz pozycję Właściwości.
 4. Wybierz kartę Sterownik, a następnie wybierz pozycję Przywróć sterownik > Tak.
 5. Zamknij urządzenie, a następnie włącz urządzenie ponownie.

Jeśli nadal widzisz czarny lub pusty ekran, wykonaj czynności w Akcji 4, odinstalować sterownik karty graficznej.

Akcja 4: Odinstalowywanie sterownika karty graficznej

Aktualizacje sterowników systemu Windows 10 i wielu urządzeń (takich jak karty sieciowe, monitory, drukarki i karty graficzne) są automatycznie instalowane przy okazji aktualizowania systemu Windows 10. Prawdopodobnie masz już najnowszy sterownik, ale jeśli widzisz czarny lub pusty ekran, możesz spróbować odinstalować sterownik, aby sprawdzić, czy to on jest przyczyną problemu z ekranem.

Aby odinstalować sterownik karty graficznej:

 1. Uruchom komputer osobisty w trybie awaryjnym. Jest to wymagane przed odinstalowaniem sterownika karty graficznej.
 2. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Menedżer urządzeń, a następnie wybierz go z listy wyników.
 3. Znajdź pozycję Karty graficzne, wybierz strzałkę, aby ją rozwinąć, kliknij prawym przyciskiem myszy element pod nią, a następnie wybierz pozycję Właściwości.
 4. Wybierz kartę Sterownik, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj urządzenie.
 5. Wybierz opcję OK.
 6. Zamknij urządzenie, a następnie włącz je ponownie.

Jeśli nadal widzisz czarny lub pusty ekran, wykonaj czynności w Rozwiązaniu 5, aby usunąć oprogramowanie antywirusowe innej firmy.

Akcja 5: Usuń oprogramowanie antywirusowe innego producenta

Czasami oprogramowanie antywirusowe innego producenta powoduje, że ekrany są czarne lub puste. Możesz tymczasowo odinstalować oprogramowanie antywirusowe innego producenta, aby sprawdzić, czy jest ono przyczyną problemu z ekranem, a następnie zainstalować je ponownie, gdy urządzenie znowu będzie działać prawidłowo. Twoje urządzenie nie będzie niechronione, ponieważ program antywirusowy Windows Defender będzie się uruchamiać, gdy nie jest uruchomione żadne inne oprogramowanie antywirusowe. Więcej informacji na temat Zabezpieczeń Windows

Aby usunąć oprogramowanie antywirusowe innego producenta:

 1. Uruchom komputer w trybie awaryjnym przed usunięciem oprogramowania antywirusowego innego producenta.
 2. Gdy urządzenie będzie w trybie awaryjnym, wybierz pozycję Start > Ustawienia > Aplikacje (lub System w starszych wersjach) > Aplikacje i funkcje .

Otwórz ustawienie Aplikacje i funkcje

 1. W obszarze Sortuj według wybierz pozycję Nazwa i zmień ją na Data instalacji. 
 2. Zaznacz oprogramowanie antywirusowe innego producenta, które chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj i zaczekaj na jego usunięcie.
 3. Uruchom ponownie urządzenie.

Jeśli nadal widzisz czarny lub pusty ekran, wykonaj czynności z Akcji 6, aby przywrócić urządzenie do stanu z wcześniejszego punktu za pomocą narzędzia Przywracanie systemu.

Akcja 6: Korzystanie z przywracania systemu

System Windows można przywrócić do stanu z wcześniejszego punktu w czasie (punktu przywracania) za pomocą funkcji przywracania systemu. Przywracanie systemu nie powoduje zmian w plikach osobistych, ale może spowodować usunięcie niedawno zainstalowanych aplikacji i sterowników. Punkty przywracania systemu są tworzone, kiedy instalujesz nową aplikację, sterownik lub aktualizację, a także kiedy ręcznie tworzysz punkt przywracania systemu. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z funkcji Przywracanie systemu, zobacz sekcję zatytułowaną „Przywracanie z punktu przywracania systemu” w części Opcje odzyskiwania w systemie Windows 10.

Jeśli nadal widzisz czarny lub pusty ekran, wykonaj czynności w Akcji 7, aby odinstalować najnowsze aktualizacje.

Akcja 7: Odinstaluj najnowsze aktualizacje

Jeśli ostatnio zainstalowano aktualizację, możesz odinstalować tę aktualizację i sprawdzić, czy problem nie został rozwiązany. 

Aby odinstalować najnowsze aktualizacje:

 1. Uruchom komputer w trybie awaryjnym przed odinstalowaniem najnowszej aktualizacji.
 2. Naciśnij przycisk Start >Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update (a następnie Opcje zaawansowane dla starszych wersji) > Wyświetl historię aktualizacji >Odinstaluj aktualizacje.

  Wyświetlanie historii aktualizacji

   
 1. Wybierz aktualizację, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj. Zwróć uwagę, że niektóre aktualizacje są wymagane i nie można ich odinstalować.

Jeśli nadal widzisz czarny lub pusty ekran, wykonaj czynności w Akcji 8, aby wykonać czysty rozruch.

Akcja 8: Wykonaj czysty rozruch

Gdy używasz normalnego procesu uruchomienia systemu Windows, wiele aplikacji i usług uruchamia się automatycznie i działa w tle. Obejmuje to podstawowe procesy systemowe, oprogramowanie antywirusowe, aplikacje narzędzi systemowych i inne zainstalowane oprogramowanie. Czasami program w tle może powodować problemy z ekranem, ale narzędzie czystego rozruchu uruchamia system Windows z minimalnym zestawem sterowników i programów grupy Autostart, dzięki czemu można rozwiązywać problemy ze zgodnością oprogramowania.

Aby przetestować zgodność oprogramowania:

 1. Wykonaj czysty rozruch w systemie Windows.
 2. Sprawdź ekrany. Jeśli są one poprawne, gdy urządzenie działa w środowisku czystego rozruchu, wykonaj czynności opisane w temacie Sposób wykonywania czystego rozruchu w systemie Windows — musisz przewinąć do sekcji o nazwie „Jak określić, co jest przyczyną problemu po czystym rozruchu”. Wyłączanie i ponowne włączanie kolejno aplikacji grupy Autostart lub usług, a następnie ponowne uruchamianie urządzenia po każdej zmianie pozwala ustalić, czy problem jest spowodowany przez aplikację grupy Autostart lub usługę.
 3. Po zakończeniu rozwiązywania problemów postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji o nazwie „Resetowanie komputera, aby uruchomić go normalnie” w temacie Sposób wykonywania czystego rozruchu w systemie Windows.

Jeśli urządzenie zostało ponownie uruchomione, a teraz zobaczysz kropki poruszające się po małym kółku na ekranie w kolorze czarnym lub innym, nie martw się. Często oznacza to, że aktualizacje są finalizowane. W takim przypadku nic nie rób. Po prostu poczekaj.

Jednak jeśli te kropki pozostają na ekranie zbyt długo po aktualizacji, Twoja karta graficzna może być niezgodna lub występuje konflikt między kartami graficznymi a sterownikami. Wypróbuj także następujące czynności w podanej kolejności:

Akcja 1: Ponowne uruchamianie urządzenia

Jeśli lampka wskaźnika dysku twardego jest wyłączona, co oznacza, że brak jest aktywności dysku twardego, uruchom ponownie urządzenie.

Jeśli restart nie pomoże, wykonaj kroki opisane w Akcji 2, aby odłączyć wszystkie niepotrzebne urządzenia USB.

Akcja 2: Odłączanie niepotrzebnych urządzeń USB

Czasami urządzenia zewnętrzne mogą powodować problemy z ekranem. Spróbuj odłączyć wszystkie niepotrzebne urządzenia, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na urządzeniu przez 10 sekund, aby je wyłączyć. Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania jeszcze raz, aby ponownie je włączyć.

Jeśli to nie zadziała, spróbuj wykonać kroki opisane w Akcji 3.

Akcja 3: Dowiedz się więcej na temat rozwiązywania problemów z aktualizacjami systemu Windows

Więcej pomocy na temat błędów usługi Windows Update i innych problemów możesz znaleźć w następujących artykułach: