Czynności, które warto wykonać, jeśli ekran dotykowy urządzenia Surface nie działa

Jeśli wystąpią problemy z ekranem dotykowym urządzenia Surface (w tym uszkodzenia fizyczne ekranu), potrzebne są sterowniki ekranu dotykowego lub oprogramowanie układowe albo chcesz wyłączyć funkcję dotyku urządzenia Surface, wypróbuj następujące rozwiązania.

Identyfikowanie problemu

Wybierz problem, aby zobaczyć bardziej szczegółowy opis. Jeśli to jest problem, który występuje, wybierz link do proponowanego rozwiązania. Jeśli problem nie jest wyszczególniony, zobacz Rozwiązywanie standardowych problemów z ekranem dotykowym.

Uwaga: Jeśli używasz innego urządzenia z systemem Windows 10 zamiast urządzenia Surface, te kroki nie będą działać. W takiej sytuacji skontaktuj się z producentem urządzenia z systemem Windows 10 w celu uzyskania pomocy technicznej w rozwiązaniu problemów.

 • Po naciśnięciu ekranu w niektórych miejscach nie ma reakcji (niekiedy problem dotyczy całego ekranu).

 • Nie działa ani wielodotyk (np. powiększanie szczypaniem), ani gesty jednodotykowe.

 • Nie działa pisanie odręczne piórem.

 • Klikanie i inne akcje myszy oraz pisanie na klawiaturze działają.

Zalecane rozwiązanie: Rozwiązywanie standardowych problemów z ekranem dotykowym

 • Gesty wielodotykowe, takie jak powiększanie szczypaniem i szybkie przesuwanie, nie działają.

 • Gesty jednodotykowe, takie jak przewijanie czy dotykanie w celu otwarcia aplikacji, działają.

 • Nie działa pisanie odręczne piórem.

 • Klikanie i inne akcje myszy oraz pisanie na klawiaturze działają.

 • Po dotknięciu ekranu reaguje jego inna część. Na przykład jeśli dotkniesz prawej strony ekranu, zareaguje jakiś element po lewej stronie.

Zalecane rozwiązanie: Rozwiązywanie standardowych problemów z ekranem dotykowym

 • Gdy naciśniesz w celu otwarcia aplikacji lub pliku, wykonanie tego działania trwa bardzo długo.

 • Reakcje na dotyk następują po bardzo długim czasie.

Zalecane rozwiązanie: Poprawa wydajności urządzenia Surface

Uwaga: Wydajność obsługi dotyku zależy od zdolności urządzenia do przetwarzania czynności i zadań, a nie od ekranu dotykowego.

 • Urządzenie Surface zachowuje się tak, jakby ktoś dotykał ekranu, ale w rzeczywistości nikt go nie dotyka.

 • Na części lub całości ekranu są wyświetlane białe punkty.

 • Dotknięcia fantomowe zakłócają operacje poruszania myszą, klikania lub pisania na klawiaturze.

Proponowane rozwiązanie zależy od urządzenia:

 • Może zajść potrzeba wyłączenia wszystkich funkcji dotykowych urządzenia Surface.

 • Należy pamiętać, że wyłączenie funkcji dotykowych spowoduje również wyłączenie akcesoriów z obsługą dotyku, jak pióra Surface, urządzenia Surface Dial i klawiatury dotykowej Windows.

Proponowane rozwiązanie:włączanie i wyłączanie ekranu dotykowego w systemie Windows 10

 • Nie działa funkcja rysowania lub pisania odręcznego piórem Surface i nie jest ono rozpoznawane przez urządzenie Surface.

 • Ponadto ekran dotykowy urządzenia Surface może nie działać.

Proponowane rozwiązanie:rozwiązywanie problemów z piórem Microsoft Surface

 • Po otwarciu Menedżera urządzeń na liście nie ma oprogramowania układowego funkcji dotyku urządzenia Surface.

 • W Menedżerze urządzeń brakuje sterownika ekranu dotykowego zgodnego z HID.

 • Obok sterowników lub oprogramowania układowego funkcji dotyku urządzenia Surface w Menedżerze urządzeń jest wyświetlane żółte ostrzeżenie lub błąd.

Zalecane rozwiązanie: Rozwiązywanie standardowych problemów z ekranem dotykowym; alternatywnie: Pobieranie sterowników i oprogramowania układowego dla urządzenia Surface.

 • Ekran dotykowy urządzenia Surface jest uszkodzony. Obejmuje to pęknięcia, bąble, przebarwienia i inne uszkodzenia fizyczne.

Zalecane rozwiązanie: Pęknięty ekran lub uszkodzenia fizyczne urządzenia Surface 

Potrzebujesz tylko najnowszego sterownika lub oprogramowania układowego funkcji dotyku urządzenia Surface? Zobacz Pobieranie sterowników i oprogramowania układowego dla urządzenia Surface.

Ostrzeżenie: Podczas rozwiązywania problemów określono, że niezbędne jest zresetowanie lub wymiana urządzenia Surface. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak wykonać kopię zapasową danych, zobacz Tworzenie kopii zapasowych danych na urządzeniu Surface.

Rozwiązywanie standardowych problemów z ekranem dotykowym

Nie masz podłączonej klawiatury ani myszy? W zależności od problemu może nie być możliwe wykonanie tych kroków. Zalecamy użycie klawiatury Surface Type Cover, klawiatury lub myszy USB albo klawiatury lub myszy Bluetooth.

Rozwiązanie 1. Sprawdzenie dostępności aktualizacji systemu Windows i urządzenia Surface

 1. Wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update > Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje.

 2. Po zainstalowaniu aktualizacji z prawej strony w obszarze Windows Update wybierz opcję Uruchom ponownie teraz. Urządzenie Surface może zostać ponownie uruchomione kilka razy, zależnie od zainstalowanych aktualizacji.

Aby zobaczyć, czy to rozwiązanie usuwa problem, przetestuj działanie funkcji dotyku. W tym celu za pomocą dotyku otwórz aplikację taką jak Microsoft Edge lub inną przeglądarkę internetową, a następnie spróbuj przewinąć, powiększyć szczypaniem, szybko przesunąć od prawej do środka ekranu oraz długo nacisnąć. Jeśli po wykonaniu tych czynności ekran dotykowy nie działa, przejdź do Rozwiązania 2.

Porada: Masz problemy z pobraniem aktualizacji? Chcesz wykonać diagnostykę urządzenia Surface? Aby rozwiązać problemy z aktualizacjami systemu Windows i uzyskać dostęp do pakietu testów urządzenia Surface, zapoznaj się z tematem Zestaw narzędzi diagnostycznych Surface.

Potrzebujesz tylko najnowszego sterownika lub oprogramowania układowego? Zobacz Pobieranie sterowników i oprogramowania układowego dla urządzenia Surface.

Rozwiązanie 2. Wykonanie rozruchu do interfejsu UEFI i przetestowanie działania obsługi dotykowej

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) to rodzaj oprogramowania, które pomaga systemowi Windows komunikować się ze sprzętem urządzenia Surface. Ponieważ interfejs UEFI działa niezależnie od systemu Windows, więc testowanie sprzętu w środowisku UEFI ujawni, czy problem dotyczy sprzętu. Na przykład jeśli dotyk nie działa w środowisku UEFI, to w urządzeniu prawdopodobnie nastąpiła awaria sprzętu i wymaga to serwisowania. Jeśli dotyk działa tylko w środowisku UEFI, to problem prawdopodobnie dotyczy systemu Windows lub sterownika dotyku. Wykonaj poniższe kroki, aby wykonać rozruch do oprogramowania UEFI i przetestować działanie funkcji dotyku: 

 1. Przejdź kolejno do pozycji Start  > Zasilanie  > Zamknij.

 2. Jeśli urządzenie Surface jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności, a następnie naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go do chwili, aż na ekranie pojawi się logo Microsoft lub Surface.

 3. Po przejściu do oprogramowania UEFI dotknij ekranu urządzenia Surface i zobacz, czy reaguje normalnie. Spróbuj nawigować w oprogramowaniu UEFI, wybierając różne elementy menu. Następnie w zależności od tego, jak urządzenie Surface reaguje na dotyk, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli dotyk nie działa na urządzeniu Surface, prawdopodobnie wystąpiła awaria sprzętowa ekranu dotykowego. Przejdź do tematu Serwis i naprawa urządzeń i prześlij zlecenie serwisowe dla urządzenia Surface. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy doradcy Surface, skontaktuj się z nami.

  • Jeśli dotyk działa na urządzeniu Surface, wybierz opcję EXIT, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,a następnie ponownie uruchom system Windows. Następnie przejdź do Rozwiązania 3.

Rozwiązanie 3. Ponowne zainstalowanie sterownika ekranu dotykowego

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz tekst menedżer urządzeń, a następnie z listy wyników wybierz pozycję Menedżer urządzeń.

 2. Rozwiń kategorię Urządzenia interfejsu HID.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Urządzenie Intel(R) Precise Touch, wybierz pozycję Odinstaluj urządzenie, a następnie w oknie dialogowym Odinstalowywanie urządzenia wybierz polecenie Odinstaluj.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Ekran dotykowy zgodny z HID, wybierz pozycję Odinstaluj urządzenie, a następnie w oknie dialogowym Odinstalowywanie urządzenia wybierz polecenie Odinstaluj. Jeśli zobaczysz dwa sterowniki ekranu dotykowego zgodne ze standardem HID, kliknij prawym przyciskiem myszy pierwszy sterownik, wybierz pozycję Odinstaluj urządzenie, wybierz przycisk Odinstaluj, a następnie powtórz ten proces dla drugiego sterownika.

  Instalowanie sterownika ekranu dotykowego zgodnego z HID

 5. W menu Akcja wybierz pozycję Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu. Może być również konieczne ponowne uruchomienie urządzenia Surface. Po nawiązaniu połączenia z Internetem sterownik ekranu dotykowego zostanie automatycznie pobrany i zainstalowany.

 6. Przetestuj działanie funkcji dotyku. W tym celu za pomocą dotyku otwórz aplikację taką jak Edge lub inną przeglądarkę internetową, a następnie spróbuj przewinąć, powiększyć szczypaniem, szybko przesunąć od prawej do środka ekranu oraz długo nacisnąć.

Nadal występuje problem? Przejdź do Rozwiązania 4.

Rozwiązanie 4: Zresetowanie kalibracji funkcji dotyku do ustawień domyślnych

Ostrzeżenie: Nie wykonuj ręcznie ponownej kalibracji ustawień funkcji dotyku. Urządzenia Surface wychodzą z fabryki skalibrowane i zoptymalizowane pod kątem wprowadzania danych piórem i dotykiem, tak aby te funkcje działały jak najlepiej. Jeśli ktoś ręcznie ponownie skalibrował urządzenie Surface lub jego kalibracja domyślna zmieniła się z jakiegokolwiek powodu, może to spowodować problem z urządzeniem.

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz kalibruj, a w wynikach wyszukiwania wybierz opcję Kalibruj ekran pod kątem pióra lub wprowadzania dotykowego. (Za pomocą myszy naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Kalibruj ekran pod kątem pióra lub wprowadzania dotykowego).

 2. Naciskaj klawisz Tab do momentu wybrania pozycji Resetuj, a następnie naciśnij klawisz Enter.  (Za pomocą myszy wybierz pozycję Resetuj). Jeśli pozycja Resetuj jest niedostępna (wyświetlana w postaci wygaszonej), urządzenie Surface ma fabryczną kalibrację ustawień funkcji dotyku. Przejdź do Rozwiązania 5.

 3. Naciskaj klawisz Tab do momentu wybrania przycisku Tak, naciśnij klawisz Enter i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie skalibrować urządzenie Surface. (Za pomocą myszy wybierz przycisk Tak, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie skalibrować urządzenie Surface).

 4. Uruchom ponownie urządzenie Surface i przetestuj ekran dotykowy, aby zobaczyć, czy reaguje prawidłowo.

Aby sprawdzić, czy to rozwiązanie usuwa problem, przetestuj działanie dotyku. W tym celu za pomocą dotyku otwórz aplikację taką jak Edge lub inną przeglądarkę internetową, a następnie spróbuj przewinąć, powiększyć szczypaniem, szybko przesunąć od prawej do środka ekranu oraz długo nacisnąć.

Nadal występuje problem? Przejdź do Rozwiązania 5.

Rozwiązanie 5: Przywrócenie lub zresetowanie tabletu Surface albo utworzenie i użycie dysku USB odzyskiwania.

W tym momencie należy potwierdzić, że to nie urządzenie Surface powoduje problem. Poniższa tabela umożliwia określenie, które opcje resetowania będą odpowiednie w tej sytuacji.

Typ odzyskiwania

Opis

Wpływ

Przywracanie lub resetowanie urządzenia Surface

Ta metoda powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia, czyli stanu, w jakim urządzenie było po wyjęciu z opakowania. Korzysta się tu z wersji systemu Windows, który jest przechowywany na dysku twardym. Sprawdza się to dobrze, jeśli nie ma żadnych problemów z wersją systemu Windows przechowywaną na dysku twardym.

 • Dane zostaną utracone

 • Ustawienia wrócą do domyślnych wartości fabrycznych

 • Należy ponownie zainstalować aplikacje klasyczne i ze sklepu Microsoft Store

 • Po zresetowaniu prawdopodobnie trzeba będzie zainstalować aktualizacje

Utworzenie i użycie dysku USB odzyskiwania

Jest to najbardziej kompleksowa metoda odzyskiwania. Powoduje całkowite przeinstalowanie wersji systemu Windows, który jest przechowywany na dysku twardym urządzenia Surface.

 • Dane zostaną utracone

 • Ustawienia wrócą do domyślnych wartości fabrycznych

 • Należy ponownie zainstalować aplikacje klasyczne i ze sklepu Microsoft Store

 • Po zresetowaniu prawdopodobnie trzeba będzie zainstalować aktualizacje

 • Trzeba mieć dysk USB

 

Po zresetowaniu lub skonfigurowaniu urządzenia przetestuj działanie dotyku. W tym celu za pomocą dotyku otwórz aplikację taką jak Edge lub inną przeglądarkę internetową, a następnie spróbuj przewinąć, powiększyć szczypaniem, szybko przesunąć od prawej do środka ekranu oraz długo nacisnąć.

Jeśli zresetowanie rozwiązało problem, oznacza to, że w oprogramowaniu urządzenia zmieniono coś, co spowodowało nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego. Podczas dodawania programów i aplikacji do urządzenia sprawdzaj działanie ekranu dotykowego. 

Upewnij się, że po zresetowaniu zostały zainstalowane dostępne aktualizacje dla urządzenia Surface. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Instalowanie aktualizacji urządzenia Surface i systemu Windows.

Nadal występuje problem? Prawdopodobnie wystąpił błąd sprzętowy ekranu dotykowego. Przejdź na stronę Serwis i naprawa urządzeń, aby złożyć zlecenie serwisowe dotyczące Twojego urządzenia Surface. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy doradcy Surface, skontaktuj się z nami.

Chcesz nam zostawić opinię na temat urządzenia Surface? Dowiedz się, jak używać Centrum opinii w systemie Windows 10, aby podzielić się doświadczeniami z korzystania z urządzenia Surface i powiedzieć nam, gdzie możemy wprowadzić ulepszenia.

Chcesz bardziej dogłębnych technicznych treści? Zapoznaj się z witryną Microsoft Docs zawierającą dokumentację przeznaczoną dla użytkowników końcowych, deweloperów i informatyków.

Powiązane tematy

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×