Łączenie się z urządzeniem Bluetooth


Do komputera można podłączać wszelkiego rodzaju urządzenia Bluetooth, takie jak klawiatury, myszy, telefony, głośniki i wiele innych. Aby było to możliwe, komputer musi być wyposażony w komunikację Bluetooth. Niektóre komputery, takie jak komputery przenośne i tablety, mają wbudowaną komunikację Bluetooth. Jeśli Twój komputer jej nie ma, możesz podłączyć kartę Bluetooth USB do portu USB komputera, aby ją uzyskać. Aby rozpocząć korzystanie z komunikacji Bluetooth, najpierw musisz sparować urządzenie Bluetooth z komputerem.

W systemie Windows 7

 1. Włącz swoje urządzenie Bluetooth i ustaw je jako wykrywalne.

  Sposób ustawiania urządzenia jako wykrywalnego zależy od konkretnego urządzenia. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejrzyj instrukcję obsługi urządzenia lub odwiedź witrynę internetową producenta.
 2. Wybierz przycisk Start
  Start button icon
   > Urządzenia i drukarki.
 3. Wybierz pozycję Dodaj urządzenie > wybierz urządzenie > Dalej.
 4. Jeśli zostaną wyświetlone jakiekolwiek inne instrukcje, wykonaj je. Jeśli nie, to znaczy, że urządzenie zostało połączone i można go używać.
Urządzenie Bluetooth przeważnie będzie się łączyć z komputerem automatycznie za każdym razem, gdy oba urządzenia znajdą się w swoim zasięgu i będą miały włączoną komunikację Bluetooth.

W systemie Windows 8.1

 1. Włącz swoje urządzenie Bluetooth i ustaw je jako wykrywalne.

  Sposób ustawiania urządzenia jako wykrywalnego zależy od konkretnego urządzenia. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejrzyj instrukcję obsługi urządzenia lub odwiedź witrynę internetową producenta.
 2. Wybierz przycisk Start > wpisz Bluetooth > wybierz z listy pozycję Ustawienia Bluetooth.
 3. Włącz opcję Bluetooth > wybierz urządzenie > Paruj.
 4. Jeśli zostaną wyświetlone jakiekolwiek instrukcje, wykonaj je. Jeśli nie, to znaczy, że urządzenie zostało połączone i można go używać.
Urządzenie Bluetooth przeważnie będzie się łączyć z komputerem automatycznie za każdym razem, gdy oba urządzenia znajdą się w swoim zasięgu i będą miały włączoną komunikację Bluetooth.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 15290 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia