Łączenie się z urządzeniem Bluetooth

Dotyczy: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Do komputera można podłączać wszelkiego rodzaju urządzenia Bluetooth, takie jak klawiatury, myszy, telefony, głośniki i wiele innych. Aby było to możliwe, komputer musi być wyposażony w komunikację Bluetooth. Niektóre komputery, takie jak komputery przenośne i tablety, mają wbudowaną komunikację Bluetooth. Jeśli Twój komputer jej nie ma, możesz podłączyć kartę Bluetooth USB do portu USB komputera, aby ją uzyskać. Aby rozpocząć korzystanie z komunikacji Bluetooth, najpierw musisz sparować urządzenie Bluetooth z komputerem.

W systemie Windows 10


Aby podłączyć zestaw słuchawkowy, głośnik lub inne urządzenie dźwiękowe Bluetooth

 1. Włącz swoje urządzenie dźwiękowe Bluetooth i ustaw je jako wykrywalne.

  Sposób ustawiania urządzenia jako wykrywalnego zależy od konkretnego urządzenia. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejrzyj instrukcję obsługi urządzenia lub odwiedź witrynę internetową producenta.

 2. Jeśli obsługa komunikacji Bluetooth na komputerze nie jest jeszcze włączona, włącz ją. W tym celu na pasku zadań wybierz pozycję Centrum akcji > Bluetooth.

  Jeśli nie widzisz ikony Bluetooth na pasku zadań, wybierz przycisk Start , wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Urządzenia  > Bluetooth i inne  i włącz funkcję Bluetooth.

 3. W Centrum akcji wybierz polecenie Połącz , a następnie wybierz nazwę urządzenia.

  Procedura nawiązywania połączeń z urządzeniami Bluetooth z poziomu paska zadań

   

 4. Jeśli zostaną wyświetlone jakiekolwiek dodatkowe instrukcje, wykonaj je. Jeśli nie, to znaczy, że urządzenie zostało połączone i można go używać.

  Urządzenie Bluetooth powinno łączyć się z komputerem automatycznie za każdym razem, gdy oba urządzenia znajdą się w swoim zasięgu i będą miały włączoną komunikację Bluetooth.

Aby podłączyć klawiaturę, mysz lub inne urządzenie Bluetooth

 1. Włącz urządzenie i ustaw je jako wykrywalne.

  Sposób ustawiania urządzenia jako wykrywalnego zależy od konkretnego urządzenia. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejrzyj instrukcję obsługi urządzenia lub odwiedź witrynę internetową producenta.

 2. Naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth i inne urządzenia .

 3. Włącz Bluetooth, a następnie wybierz Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne > Bluetooth. Wybierz urządzenie i wykonaj dodatkowe instrukcje, jeśli zostaną wyświetlane, a następnie wybierz pozycję Gotowe.