Podłączanie urządzenia Bluetooth w systemie Windows

Dotyczy: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Do komputera można podłączać wszelkiego rodzaju urządzenia Bluetooth, takie jak klawiatury, myszy, telefony, głośniki i wiele innych. Aby było to możliwe, komputer musi być wyposażony w komunikację Bluetooth. Niektóre komputery, takie jak komputery przenośne i tablety, mają wbudowaną komunikację Bluetooth. Jeśli Twój komputer jej nie ma, możesz podłączyć kartę Bluetooth USB do portu USB komputera, aby ją uzyskać. Aby rozpocząć korzystanie z komunikacji Bluetooth, najpierw musisz sparować urządzenie Bluetooth z komputerem.

W systemie Windows 10


Aby podłączyć zestaw słuchawkowy, głośnik lub inne urządzenie dźwiękowe Bluetooth

 1. Włącz swoje urządzenie dźwiękowe Bluetooth i ustaw je jako wykrywalne.

  Sposób ustawiania urządzenia jako wykrywalnego zależy od konkretnego urządzenia. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejrzyj instrukcję obsługi urządzenia lub odwiedź witrynę internetową producenta. 

 2. Jeśli obsługa komunikacji Bluetooth na komputerze nie jest jeszcze włączona, włącz ją. Aby to zrobić, wybierz przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia  i wyłącz funkcję Bluetooth.

  Funkcję Bluetooth można też włączyć w centrum akcji. W tym celu na pasku zadań wybierz centrum akcji  > Bluetooth.

 3. W centrum akcji wybierz polecenie Połącz i nazwę odpowiedniego urządzenia.

  Procedure for connecting to bluetooth from the taskbar

 4. Jeśli zostaną wyświetlone jakiekolwiek dodatkowe instrukcje, wykonaj je. Jeśli nie, to znaczy, że urządzenie zostało połączone i można go używać.

  Urządzenie Bluetooth przeważnie będzie się łączyć z komputerem automatycznie za każdym razem, gdy oba urządzenia znajdą się w swoim zasięgu i będą miały włączoną komunikację Bluetooth.

Aby podłączyć klawiaturę, mysz lub inne urządzenie Bluetooth

 1. Włącz urządzenie i ustaw je jako wykrywalne.
 2. Jeśli obsługa komunikacji Bluetooth na komputerze nie jest jeszcze włączona, włącz ją. Aby to zrobić, wybierz przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia  i włącz funkcję Bluetooth.
 3. Wybierz kolejno opcje Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne > Bluetooth. Wybierz urządzenie i wykonaj dodatkowe instrukcje, jeśli będą wyświetlane, a następnie wybierz pozycję Gotowe.

Aby połączyć drukarkę lub skaner Bluetooth

 1. Włącz odpowiednią drukarkę lub skaner Bluetooth i ustaw je jako wykrywalne.
 2. Jeśli obsługa komunikacji Bluetooth na komputerze nie jest jeszcze włączona, włącz ją. Aby to zrobić, wybierz przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Urządzenia   > Bluetooth i inne urządzenia i włącz funkcję Bluetooth.
 3. Wybierz kolejno opcje Drukarki i skanery >Dodaj drukarkę lub skaner. Zaczekaj na zakończenie wyszukiwania pobliskich drukarek, wybierz tę, której chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

Jeśli występują problemy z instalacją drukarki lub skanera, patrz Rozwiązywanie problemów z drukarkami lub Instalowanie i używanie skanera w systemie Windows 10.

Aby podłączyć urządzenie Bluetooth za pomocą szybkiego parowania

Szybkie parowanie w systemie Windows 10 umożliwia błyskawiczne sparowanie obsługiwanego urządzenia Bluetooth z komputerem osobistym. Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję szybkiego parowania, otrzymasz powiadomienie, gdy znajdzie się w pobliżu i przełączysz go w tryb parowania, aby można było je wykryć.

 1. Włącz urządzenie Bluetooth obsługujące funkcję szybkiego parowania i ustaw je jako wykrywalne.
  Sposób ustawiania urządzenia jako wykrywalnego zależy od konkretnego urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj instrukcję obsługi urządzenia lub odwiedź witrynę internetową producenta.
 2. Jeśli po raz pierwszy używasz szybkiego parowania, wybierz pozycję Tak, gdy pojawi się pytanie, czy chcesz otrzymywać powiadomienia i używać szybkiego parowania.
 3. Gdy pojawi się powiadomienie o znalezieniu nowego urządzenia Bluetooth, wybierz pozycję Połącz .
 4. Po nawiązaniu połączenia wybierz pozycję Zamknij .