Usuwanie osób z grupy rodzinnej

Dotyczy: Konto Microsoft

Online

Konto można również usunąć z grupy rodzinnej. To konto będzie nadal istnieć, ale nie będzie ono oferowało korzyści ani ograniczeń, jakie obowiązywały na nim w grupie rodzinnej. Aby usunąć członka rodziny z grupy rodzinnej, musisz mieć konto osoby dorosłej i być osobą, która wydała zgodę.

 • Przejdź do strony account.microsoft.com/family.
 • Zaloguj się za pomocą konta Microsoft, a następnie:
  • Aby usunąć dziecko, przewiń w dół i wybierz Zarządzaj danymi profilu mojego dziecka, wybierz dziecko, wybierz Usuń zgodę na konto tego dziecka i potwierdź. Następnie wróć do strony rodziny, w obszarze nazwy dziecka wybierz opcję Więcej opcji > Usuń z rodziny i potwierdź.
  • Aby usunąć konto dziecka, ponieważ jest już osobą dorosłą, lub jeśli konto osoby dorosłej zostały nieprawidłowo sklasyfikowane jako konta dziecka, zweryfikuj konto.
  • Aby usunąć osobę dorosłą, pod imieniem i nazwiskiem tej osoby wybierz Więcej opcji > Usuń z rodziny i potwierdź.
  • Aby opuścić grupę rodzinną, jeśli jesteś jedyną osobą dorosłą w rodzinie, musisz najpierw usunąć wszystkie dzieci, a następnie znaleźć swoje imię i nazwisko, wybrać opcję Opuść rodzinę i potwierdzić. Aby usunąć siebie, musisz być osobą pełnoletnią.
  • Jeśli jesteś osobą dorosłą niepoprawnie oznaczoną na liście jako dziecko, zobacz Zmiana daty urodzenia na koncie Microsoft

Konsola Xbox One

 • Aby usunąć członka rodziny z grupy rodzinnej, musi mieć konto osoby dorosłej i być osobą, która wydała zgodę.
  • Zaloguj się przy użyciu konta osoby dorosłej.
  • Naciśnij przycisk Xbox  na kontrolerze, aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz kolejno pozycje System > Ustawienia  > Konto > Ustawienia rodzinne > Zarządzaj członkami rodziny.
  • Wprowadź hasło lub klucz dostępu, aby autoryzować zmianę.
  • Zaznacz konto, które chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń <imię i nazwisko członka rodziny> z rodziny.
  • Wybierz opcję Usuń z rodziny, aby potwierdzić.
 • Możesz również usunąć siebie z grupy rodzinnej
 • Jeśli obawiasz się, że nieautoryzowana osoba ma dostęp do Twojego konta, użyj Rozwiązania dotyczącego zaatakowanych kont.