Konfigurowanie limitów czasu korzystania z urządzeń dla dziecka

Dotyczy: Konto Microsoft

 • Aby ustawić limity czasu korzystania z konsoli Xbox One i urządzeń z systemem Windows 10 dla dzieci, przejdź do Twojej grupy rodzinnej i zaloguj się za pomocą konta Microsoft. Następnie:
  • Znajdź imię dziecka i wybierz opcję Czas korzystania z urządzeń. 

  • Jeśli chcesz użyć tego samego harmonogramu dla wszystkich urządzeń, włącz ustawienie Jeden harmonogram dla wszystkich urządzeń.
  • Jeśli chcesz zarządzać harmonogramami osobno, przewiń w dół i włącz lub wyłącz poszczególne opcje dla platform Xbox One i Windows 10. Jeśli w ogóle nie chcesz używać funkcji limitów czasu korzystania z urządzeń, wyłącz tę opcję. 

  • Jeśli chcesz przydzielić cały czas dostępny w harmonogramie, pozostaw domyślną opcję Maks. zaplanowane. Przykład: Jeśli czas korzystania z urządzenia ustawiono na od 8:00 do 20:00, urządzenia będą dostępne przez cały ten czas.   
  • Jeśli nie chcesz używać domyślnej wartości maksymalnego zaplanowanego czasu, wybierz wiersz dotyczący każdego dnia, aby ustawić maksymalny czas i pory, w których dziecko będzie mogło pracować z urządzeniami.
  • Wpisz wybrane opcje harmonogramu, wybierz opcję Dodaj, a następnie opcję Zapisz.
 • Pomóż swojemu dziecku lepiej wykorzystać czas podczas korzystania z urządzeń
 • Poproś dziecko o wylogowywanie się, gdy nie korzysta aktywnie z konsoli. Czas korzystania z urządzenia jest liczony tylko, gdy dziecko jest zalogowane. 
 • Wyświetl dzieciom powiadomienie na ekranie, gdy ich czas grania na konsoli Xbox będzie się kończył. Na kontrolerze konsoli Xbox naciśnij przycisk Xbox. Wybierz opcję System Ustawienia > Preferencje > Powiadomienia > Powiadomienia Xbox > System i opcję Powiadomienia systemu włączone