Września 2015 r. aktualizacja naprawić systemu Windows lub aplikacja zawiesza się po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 3076895

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3092627
W tym artykule opisano problem, w którym programy lub okna mogą się zawieszać po zainstalowaniu Aktualizacja zabezpieczeń 3076895. Przed zastosowaniem tej aktualizacji, należy sprawdzić wymagania wstępne oraz wymagania dotyczące ponownego uruchomienia. Zobacz sekcję "Więcej informacji" w celu określić, czy komputer ma 3076895 zainstalować aktualizację zabezpieczeń.
Symptomy
Po zainstalowaniu Aktualizacja zabezpieczeń 3076895 (Ta aktualizacja jest opisana w Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS15-084), występują następujące symptomy dla wymienionych produktów.

ProduktObjawy
Attachmate Secure IT File TransferKlient nie ładuje się.
IBM Tivoli Storage ManagerUsługi tworzenia kopii zapasowych może się nie powieść lub zawieszanie.
Logowanie użytkownika zawiesza się po wprowadzeniu prawidłowych poświadczeń użytkownika.
Microsoft Forefront Endpoint Protection (FEP)Serwer zawiesza się.
Blokowanie aplikacji.
Symantec Endpoint ochrony Small Business Edition (tylko obsługiwany, lokalnej jest nie dotyczy) Zasady nie są aktualizowane.
Interfejs użytkownika klienta nie może zostać otwarty.
Portal nie jest aktualizowany ze stanem klienta.

Uwaga: W innych produktach programowych, które nie są wymienione w tej tabeli, mogą wystąpić dodatkowe efekty uboczne.
Rozwiązanie
Aktualizacja 3092627 jest szerszy wydania GDR poprawki w aktualizacji 3090303. Jeśli zainstalowano aktualizację 3090303, masz już poprawkę dotyczącą tego problemu na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2. W związku z tym nie trzeba instalować tej aktualizacji 3092627.

Ważne: Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalowany zostanie pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego zaleca się zainstalowanie pakietu językowego którego potrzebujesz przed zainstalowanie tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pakietu językowego do systemu Windows.

Metoda 1: Usługi Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uruchamiania usługi Windows Update Zobacz Jak uzyskać aktualizację za pośrednictwem witryny Windows Update.

Metoda 2: Centrum Pobierania firmy Microsoft

Następujące pliki są dostępne do pobrania w witrynie Microsoft Download Center.

System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8.1 oparte na architekturze x 86PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8.1 oparte na procesorach x 64PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2012 R2 dla komputerów z procesorem x 64PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje przeznaczone dla komputerów z procesorami x 86 w Windows 8PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows 8PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2012 dla komputerów z procesorem x 64PobierzPobierz pakiet teraz.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 z procesorami x 86PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows 7PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 z procesorem x 64PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami IA-64PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista z procesorami x 86PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla komputerów z procesorem x 64PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 z procesorem x 86PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorem x 64PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 oparte na procesorach IA-64PobierzPobierz pakiet teraz.
Uwaga: Aktualizację dla systemu Windows RT 8.1 lub Windows RT można uzyskać tylko z witryny Windows Update.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Szczegółowe informacje o aktualizacji

Wymagania wstępne

Aby zainstalować tę aktualizację, musisz mieć Pakiet zbiorczy aktualizacji kwietnia 2014 r. dla Windows RT 8.1, 8.1 systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2 (2919355) zainstalowane w Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2. Można też zainstalować Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2. Można też zainstalować Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008.

Informacje dotyczące rejestru

Aby zainstalować tę aktualizację, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Proces instalacji tej aktualizacji wyświetli monit o ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje wcześniej wydaną aktualizację 3090303.

Uwaga: Aktualizacja 3092627 nie zastępuje aktualizacji zabezpieczeń 3076895. Apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania pokaże obu aktualizacji po zainstalowaniu aktualizacji 3076895.
Więcej informacji
Ten problem występuje z powodu zakleszczenia między dwoma blokady modułu ładującego (bcrypt! g_csLoaderLock i ntdll! LdrpLoaderLock).

Określić, czy komputer ma 3076895 zainstalować aktualizację zabezpieczeń

Wiersz poleceniaINTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Wpisz jedno z następujących poleceń w wierszu polecenia:

systeminfo | findstr KB3076895
wmic QFE | find "KB3076895"
Jeśli zainstalowano aktualizację zabezpieczeń 3076895, pojawi się komunikat podobny do następującego:

[<nnn>]: KB3076895</nnn>
Zobacz listę Zainstalowane aktualizacje w Panelu sterowania.

Materiały referencyjne
Dowiedz się więcej terminologia używaną przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Informacje odnośnie produktów innych firm
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Informacje o pliku
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Należy pamiętać, że daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego oraz z uwzględnieniem bieżącego czasu letniego. Może również ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Windows 8.1, Windows RT 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2

Ważne: Poprawki Windows 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2 są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak poprawki na stronie żądanie poprawki są wymienione w obu systemach operacyjnych. Zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, należy wybrać poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Windows 8.1/Windows Server 2012 R2" na stronie. Zawsze można znaleźć w sekcji "Stosuje się do" artykuły, aby określić rzeczywiste systemu operacyjnego, którego dotyczy każdej poprawki.
  • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn), i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
    WersjaProduktKamień milowySkładnik usługi
    6.3.960 0,17 xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 i system Windows Server 2012 R2RTMGDR
    6.3.960 0,18 xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 i system Windows Server 2012 R2RTMGDR
  • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowanych dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach". Pliki MUM, MANIFESTU oraz skojarzone pliki wykazu zabezpieczeń (.cat), muszą posiadać zaktualizowane składniki. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
x 86 Windows 8.1
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
MSXML6.dll6.30.7600.163851,329,66418-cze-201312:37x86
Msxml6r.dll6.30.7600.163852 04818-cze-201312:37x86
XmlLite.dll6.3.9600.17415185,88029-paź-201403:13x86
Msxml3.dll8.110.9600.180461,556,99202-wrz-201517:09x86
Msxml3r.dll8.110.9600.163842 04822-sie-201304:16x86
MSXML6.dll6.30.9600.180461,903,84803-wrz-201502:17x86
Msxml6r.dll6.30.9600.163842 04822-sie-201304:16x86
Windows RT 8.1
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
MSXML6.dll6.30.9200.163841,559,04018-cze-201315:02Nie dotyczy
Msxml6r.dll6.30.9200.163842 04818-cze-201315:02Nie dotyczy
XmlLite.dll6.3.9600.18046152,36003-wrz-201502:28Nie dotyczy
Msxml3.dll8.110.9600.180461,335,80802-wrz-201516:30Nie dotyczy
Msxml3r.dll8.110.9600.163842 04822-sie-201303:16Nie dotyczy
MSXML6.dll6.30.9600.180461,580,52003-wrz-201502:28Nie dotyczy
Msxml6r.dll6.30.9600.1638410,60822-sie-201303:51Nie dotyczy
x 64 systemu Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
MSXML6.dll6.30.7600.163851,793,53618-cze-201315:01x64
Msxml6r.dll6.30.7600.163852 04818-cze-201315:01x64
XmlLite.dll6.3.9600.17415230,81629-paź-201403:59x64
Msxml3.dll8.110.9600.180462,345,47202-wrz-201518:48x64
Msxml3r.dll8.110.9600.163842 04822-sie-201311:44x64
MSXML6.dll6.30.9600.180462,531,40003-wrz-201502:18x64
Msxml6r.dll6.30.9600.163842 04822-sie-201311:44x64
Msxml3.dll8.110.9600.180461,556,99202-wrz-201517:09x86
Msxml3r.dll8.110.9600.163842 04822-sie-201304:16x86
MSXML6.dll6.30.9600.180461,903,84803-wrz-201502:17x86
Msxml6r.dll6.30.9600.163842 04822-sie-201304:16x86

Systemu Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012

Ważne: Poprawki systemu Windows 8 i Windows Server 2012 są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak poprawki na stronie żądanie poprawki są wymienione w obu systemach operacyjnych. Zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, należy wybrać poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Windows 8/Windows Server 2012" na stronie. Zawsze można znaleźć w sekcji "Stosuje się do" artykuły, aby określić rzeczywiste systemu operacyjnego, którego dotyczy każdej poprawki.

Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowanych dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach". Pliki MUM, MANIFESTU oraz skojarzone pliki wykazu zabezpieczeń (.cat), muszą posiadać zaktualizowane składniki. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
x 64 systemu Windows 8 i Windows Server 2012
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Msxml3.dll8.110.9200.175001,850,88002-wrz-201513:49x64
Msxml3r.dll8.110.9200.164472 04801-lis-201204:21x64
Msxml3.dll8.110.9200.216131,842,17602-wrz-201514:23x64
Msxml3r.dll8.110.9200.205512 04801-lis-201204:21x64
MSXML6.dll6.30.9200.175002,341,37602-wrz-201513:49x64
Msxml6r.dll6.30.9200.164472 04801-lis-201204:21x64
MSXML6.dll6.30.9200.216132,361,85602-wrz-201514:23x64
Msxml6r.dll6.30.9200.205512 04801-lis-201204:21x64
Msxml3.dll8.110.9200.175001,422,33602-wrz-201513:38x86
Msxml3r.dll8.110.9200.164472 04801-lis-201204:20x86
Msxml3.dll8.110.9200.216131,442,81602-wrz-201515:15x86
Msxml3r.dll8.110.9200.205512 04801-lis-201204:21x86
MSXML6.dll6.30.9200.175001,744,38402-wrz-201513:38x86
Msxml6r.dll6.30.9200.164472 04801-lis-201204:20x86
MSXML6.dll6.30.9200.216131,802,75202-wrz-201515:15x86
Msxml6r.dll6.30.9200.205512 04801-lis-201204:21x86
x 86 Windows 8
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Msxml3.dll8.110.9200.175001,422,33602-wrz-201513:38x86
Msxml3r.dll8.110.9200.163842 04826-lip-201202:45x86
Msxml3.dll8.110.9200.216131,442,81602-wrz-201515:15x86
Msxml3r.dll8.110.9200.163842 04826-lip-201202:45x86
MSXML6.dll6.30.9200.175001,744,38402-wrz-201513:38x86
Msxml6r.dll6.30.9200.164472 04801-lis-201204:20x86
MSXML6.dll6.30.9200.216131,802,75202-wrz-201515:15x86
Msxml6r.dll6.30.9200.205512 04801-lis-201204:21x86
Windows RT
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Msxml3.dll8.110.9200.175001,250,81602-wrz-201513:25Nie dotyczy
Msxml3r.dll8.110.9200.170912 04818-sie-201410:36Nie dotyczy
MSXML6.dll6.30.9200.175001,556,82402-wrz-201513:33Nie dotyczy
Msxml6r.dll6.30.9200.1644710,47201-lis-201206:42Nie dotyczy

Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Ważne: Poprawki systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak poprawki na stronie żądanie poprawki są wymienione w obu systemach operacyjnych. Zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, należy wybrać poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Windows 7 i Windows Server 2008 R2" na stronie. Zawsze można znaleźć w sekcji "Stosuje się do" artykuły, aby określić rzeczywiste systemu operacyjnego, którego dotyczy każdej poprawki.

Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowanych dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach". Pliki MUM, MANIFESTU oraz skojarzone pliki wykazu zabezpieczeń (.cat), muszą posiadać zaktualizowane składniki. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

x 64 systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Msxml3.dll8.110.7601.189801,887,23227-sie-201518:18x64
Msxml3r.dll8.110.7601.189802 04827-sie-201518:13x64
Msxml3.dll8.110.7601.231831,885,69627-sie-201518:18x64
Msxml3r.dll8.110.7601.231832 04827-sie-201518:13x64
MSXML6.dll6.30.7601.189802,004,48027-sie-201518:18x64
Msxml6r.dll6.30.7601.189802 04827-sie-201518:13x64
MSXML6.dll6.30.7601.231832,003,96827-sie-201518:18x64
Msxml6r.dll6.30.7601.231832 04827-sie-201518:13x64
Msxml3.dll8.110.7601.189801,241,08827-sie-201517:58x86
Msxml3r.dll8.110.7601.189802 04827-sie-201517:51x86
Msxml3.dll8.110.7601.231831,240,57627-sie-201517:51x86
Msxml3r.dll8.110.7601.231832 04827-sie-201517:46x86
MSXML6.dll6.30.7601.189801,391,10427-sie-201517:58x86
Msxml6r.dll6.30.7601.189802 04827-sie-201517:51x86
MSXML6.dll6.30.7601.231831,390,59227-sie-201517:51x86
Msxml6r.dll6.30.7601.231832 04827-sie-201517:46x86
x 86 Windows 7
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Msxml3.dll8.110.7601.189801,241,08827-sie-201517:58x86
Msxml3r.dll8.110.7601.189802 04827-sie-201517:51x86
Msxml3.dll8.110.7601.231831,240,57627-sie-201517:51x86
Msxml3r.dll8.110.7601.231832 04827-sie-201517:46x86
MSXML6.dll6.30.7601.189801,391,10427-sie-201517:58x86
Msxml6r.dll6.30.7601.189802 04827-sie-201517:51x86
MSXML6.dll6.30.7601.231831,390,59227-sie-201517:51x86
Msxml6r.dll6.30.7601.231832 04827-sie-201517:46x86
IA64 systemu Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Msxml3.dll8.110.7601.189803,158,52827-sie-201517:18IA-64
Msxml3r.dll8.110.7601.189802 04827-sie-201517:13IA-64
Msxml3.dll8.110.7601.231833,157,50427-sie-201517:12IA-64
Msxml3r.dll8.110.7601.231832 04827-sie-201517:08IA-64
MSXML6.dll6.30.7601.189803,819,52027-sie-201517:18IA-64
Msxml6r.dll6.30.7601.189802 04827-sie-201517:13IA-64
MSXML6.dll6.30.7601.231833,818,49627-sie-201517:12IA-64
Msxml6r.dll6.30.7601.231832 04827-sie-201517:08IA-64
Msxml3.dll8.110.7601.189801,241,08827-sie-201517:58x86
Msxml3r.dll8.110.7601.189802 04827-sie-201517:51x86
Msxml3.dll8.110.7601.231831,240,57627-sie-201517:51x86
Msxml3r.dll8.110.7601.231832 04827-sie-201517:46x86
MSXML6.dll6.30.7601.189801,391,10427-sie-201517:58x86
Msxml6r.dll6.30.7601.189802 04827-sie-201517:51x86
MSXML6.dll6.30.7601.231831,390,59227-sie-201517:51x86
Msxml6r.dll6.30.7601.231832 04827-sie-201517:46x86

System Windows Vista i Windows Server 2008

Ważne: Poprawki systemu Windows Vista i Windows Server 2008 są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak tylko "Windows Vista" znajduje się na stronie żądanie poprawki. Zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, należy wybrać poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Windows Vista" na stronie. Zawsze można znaleźć w sekcji "Stosuje się do" artykuły, aby określić rzeczywiste systemu operacyjnego, którego dotyczy każdej poprawki.

Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowanych dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach". Pliki MUM, MANIFESTU oraz skojarzone pliki wykazu zabezpieczeń (.cat), muszą posiadać zaktualizowane składniki. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
IA64 systemów Windows Server 2008
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Msxml3.dll8.100.5012.03,170,81602-wrz-201520:54IA-64
Msxml3r.dll8.20.8730.12 04827-sie-201400:23IA-64
Msxml3.dll8.100.5012.03,171,84002-wrz-201520:36IA-64
Msxml3r.dll8.20.8730.12 04802-wrz-201520:36IA-64
MSXML6.dll6.20.5009.03,828,73602-wrz-201520:54IA-64
Msxml6r.dll6.0.3883.02 04819-sty-200808:13IA-64
MSXML6.dll6.20.5009.03,830,78402-wrz-201520:36IA-64
Msxml6r.dll6.0.3883.02 04802-wrz-201520:36IA-64
Msxml3.dll8.100.5012.01,253,37602-wrz-201521:26x86
Msxml3r.dll8.20.8730.12 04827-sie-201400:55x86
Msxml3.dll8.100.5012.01,253,37602-wrz-201522:31x86
Msxml3r.dll8.20.8730.12 04802-wrz-201522:31x86
MSXML6.dll6.20.5009.01,402,36802-wrz-201521:26x86
Msxml6r.dll6.0.3883.02 04802-lis-200609:41x86
MSXML6.dll6.20.5009.01,402,88002-wrz-201522:31x86
Msxml6r.dll6.0.3883.02 04802-wrz-201522:31x86
x 64 systemu Windows Vista i Windows Server 2008
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Msxml3.dll8.100.5012.01,875,96802-wrz-201521:26x64
Msxml3r.dll8.20.8730.12 04827-sie-201400:41x64
Msxml3.dll8.100.5012.01,875,45602-wrz-201521:02x64
Msxml3r.dll8.20.8730.12 04802-wrz-201521:02x64
MSXML6.dll6.20.5009.01,796,09602-wrz-201521:26x64
Msxml6r.dll6.0.3883.02 04802-lis-200611:13x64
MSXML6.dll6.20.5009.01,797,12002-wrz-201521:02x64
Msxml6r.dll6.0.3883.02 04802-wrz-201521:02x64
Msxml3.dll8.100.5012.01,253,37602-wrz-201521:26x86
Msxml3r.dll8.20.8730.12 04827-sie-201400:55x86
Msxml3.dll8.100.5012.01,253,37602-wrz-201522:31x86
Msxml3r.dll8.20.8730.12 04802-wrz-201522:31x86
MSXML6.dll6.20.5009.01,402,36802-wrz-201521:26x86
Msxml6r.dll6.0.3883.02 04802-lis-200609:41x86
MSXML6.dll6.20.5009.01,402,88002-wrz-201522:31x86
Msxml6r.dll6.0.3883.02 04802-wrz-201522:31x86
x 86 systemu Windows Vista
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Msxml3.dll8.100.5012.01,253,37602-wrz-201521:26x86
Msxml3r.dll8.20.8730.12 04827-sie-201400:55x86
Msxml3.dll8.100.5012.01,253,37602-wrz-201522:31x86
Msxml3r.dll8.20.8730.12 04802-wrz-201522:31x86
MSXML6.dll6.20.5009.01,402,36802-wrz-201521:26x86
Msxml6r.dll6.0.3883.02 04802-lis-200609:41x86
MSXML6.dll6.20.5009.01,402,88002-wrz-201522:31x86
Msxml6r.dll6.0.3883.02 04802-wrz-201522:31x86

Informacje o dodatkowych plikach

x 86 Windows 8.1
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,018
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:45
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_234e07793f1a75de4195181ecd13b4fa_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18046_none_866f13725a081d87.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:45
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_3082fc7b71d1a2d791a91b9ca3116404_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18046_none_415c4438ee52bb59.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:45
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_d1987cfe5b2631f185a6d71d998f2da4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18046_none_1958c66815e39832.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:45
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-i... Instalator media-enduser_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18046_none_bbec86303c54900e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,737
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18046_none_1d3b1223b24db631.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku88,756
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18046_none_1d3acdcbb24e0314.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku105,109
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:48
PlatformaNie dotyczy
x 64 systemu Windows 8 i Windows Server 2012
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuAmd64_16861e4dd49d7871f69587c422d98881_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21613_none_2f8b5fe9d1229b7e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1.040
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:20
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_1a3f0f5fcb2787308dd1004a567eba70_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21613_none_33869c1dad593bf6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku699
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:20
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_294840a89006d8b7e7f56bda3c0403d6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21613_none_fda677263007c0ca.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1.040
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:20
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_3e9c482e82b9dbf0c2d7b95912147819_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17500_none_423c8006bbedf86d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku699
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:20
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_7ea726669d650a351fbb949efef8c159_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17500_none_dd7f7f6104c57511.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1.040
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:20
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_951a8fd0c6556337611f8fd9910e2eb8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17500_none_a5cee40cf9f32fd0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku699
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:20
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_defe58c2eab57a3ea17e376e4a414691_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21613_none_739688a29065b139.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku699
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:20
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_fcf3cfec807d5eb44a0a1933ad8f0c8a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17500_none_4b8e77b795869bfe.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1.040
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:20
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17500_none_e18a533b205d273e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku88,760
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21613_none_e20c20f839802efe.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku88,760
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17500_none_e18a0ee3205d7421.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku102,956
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21613_none_e20bdca039807be1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku102,956
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,467
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:20
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17500_none_ebdefd8d54bde939.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku61,041
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21613_none_ec60cb4a6de0f0f9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku61,041
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17500_none_ebdeb93554be361c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku96,957
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:28
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21613_none_ec6086f26de13ddc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku96,957
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:28
PlatformaNie dotyczy
Windows RT 8.1
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuArm_03221ef0db6ea1fea0a587f7cd4f5c3c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18046_none_a93ed4ff14348293.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:44
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_6682a696940ced8865d7eaf468d34062_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18046_none_e54959a6960c9076.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:44
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_f063a0d239b20f0023548630c4a45652_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18046_none_b451fc818aa74cd1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:44
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows-i... Instalator media-enduser_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18046_none_bbeef8883c51aed4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,737
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:45
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18046_none_1d3d847bb24ad4f7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku88,756
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:45
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18046_none_1d3d4023b24b21da.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku105,109
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:45
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,018
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:44
PlatformaNie dotyczy
x 64 systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuAmd64_0098220e79e0a2e0e0c4e4dbb55e085e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23183_none_816a595d0ac72080.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku699
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)23:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_05403de34228ea48a2451fbc620a6eda_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23183_none_386bbbfb367a160a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1.040
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)23:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_23bf001015af1ea3b275b8766ed66425_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23183_none_8a6c7e346b1eb8eb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku699
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)23:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_42b0fed8be54f66183049260521b67b2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18980_none_4b014cecbd6b3a6b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku699
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)23:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6724cbf9f1aaf3f9fa17c72798ec7a22_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18980_none_91fe23829da97b85.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1.040
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)23:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_af18e8f2ca1fccc8d24586ba27c2a8ea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18980_none_aaa08dc0a99aa1c6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku699
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)23:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b02a558aa73f37045d6c5b24298c5690_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23183_none_d5e32a0368924d09.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1.040
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)23:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_d9663ce4cd14e40638b20b4206ab7e8a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18980_none_b57533f2bf97549a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1.040
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)23:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18980_none_e644863dadb218f5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku158,846
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)18:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23183_none_e6d0fc08c6cd3806.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku158,846
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)18:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18980_none_e64441e5adb265d8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku39,871
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)18:49
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23183_none_e6d0b7b0c6cd84e9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku39,871
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)18:43
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,352
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)23:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18980_none_f099308fe212daf0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku130,692
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)18:14
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23183_none_f125a65afb2dfa01.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku130,692
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)18:06
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18980_none_f098ec37e21327d3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku33,872
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)18:14
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23183_none_f1256202fb2e46e4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku33,872
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)18:06
PlatformaNie dotyczy
x 86 Windows 8
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,004
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:20
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_40547c698ca2abcabe3486a3a62c48c0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17500_none_03af5b5519ef939d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:20
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_6358a238e799144ad27150d6442831ce_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17500_none_45afa21d64a8aa2a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:20
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_b7312e80a09ed69b1e437813ff398f0e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21613_none_d2e71585fc004c1c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:20
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_dcf879442820bc8ebcdaeb935b577014_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21613_none_7cba702e800e8780.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:20
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17500_none_856bb7b767ffb608.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku88,756
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21613_none_85ed85748122bdc8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku88,756
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17500_none_856b735f680002eb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku102,952
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21613_none_85ed411c81230aab.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku102,952
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:24
PlatformaNie dotyczy
IA64 systemów Windows Server 2008
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuIa64_a0e855675379ecfdcc60afb96d336660_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23795_none_f1ac024ddc293ef2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,036
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_a761e31234f7c34e516fa6b093a6a150_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19484_none_2090eac1b13729e9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,036
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_ee887eb127703e2cc6962e9db335fb90_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23795_none_1bdb33ef821c2179.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,036
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_fb90b2763cfda22b58b49c697bffcb2f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19484_none_2fa030fb6d877a80.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,036
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19484_none_8a03cec29437caf2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku213,185
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23795_none_8a839fb7ad5c9a52.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku197,480
Data (UTC)02-wrz-2015
Godzina (UTC)20:56
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19484_none_8a038a6a943817d5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku128,707
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23795_none_8a835b5fad5ce735.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku119,372
Data (UTC)02-wrz-2015
Godzina (UTC)20:56
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,257
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19484_none_8a022acc9439c1f6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku213,161
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23795_none_8a81fbc1ad5e9156.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku197,456
Data (UTC)02-wrz-2015
Godzina (UTC)22:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19484_none_8a01e674943a0ed9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku128,693
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23795_none_8a81b769ad5ede39.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku119,358
Data (UTC)02-wrz-2015
Godzina (UTC)22:46
PlatformaNie dotyczy
x 86 Windows 7
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,138
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)23:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_59edac1d02affa890532bd855966eecd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18980_none_0641726727416e75.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)23:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_709c92d024f2a5be926c48a601d48869_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18980_none_0328ae38e40bffce.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)23:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_9a7475ca81e8dce0860a282ce6d7fb96_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23183_none_affaaefde5a735b1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)23:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_fc8b420a0d9a192a4885129bac43d51e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23183_none_168d5f7cf627dd7f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)23:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18980_none_8a25eab9f554a7bf.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku158,836
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)18:25
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23183_none_8ab260850e6fc6d0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku158,836
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)18:26
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18980_none_8a25a661f554f4a2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku39,867
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)18:19
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23183_none_8ab21c2d0e7013b3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku39,867
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)18:22
PlatformaNie dotyczy
IA64 systemu Windows Server 2008 R2
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuIa64_05c1b70224fe07626fe1b1625759f065_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23183_none_58db5e565d2276c3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,038
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)23:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_528e1d225b835f1fe0e7f61757efc503_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23183_none_c6b911390f8fb665.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,038
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)23:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_5dd0c7b96f0c40ac89cc66ac40f79b53_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18980_none_2c0b505b8d8242d8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,038
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)23:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_ccc851d24dfde4a687d26417f66a3840_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18980_none_f0ee7a372c91e52a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,038
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)23:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18980_none_8a278eaff552b0bb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku158,844
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)18:14
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23183_none_8ab4047b0e6dcfcc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku158,844
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)18:10
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18980_none_8a274a57f552fd9e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku39,869
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)18:13
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23183_none_8ab3c0230e6e1caf.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku39,869
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)18:09
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,447
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)23:30
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18980_none_f099308fe212daf0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku130,692
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)18:14
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23183_none_f125a65afb2dfa01.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku130,692
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)18:06
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18980_none_f098ec37e21327d3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku33,872
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)18:14
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23183_none_f1256202fb2e46e4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku33,872
Data (UTC)27-sie-2015
Godzina (UTC)18:06
PlatformaNie dotyczy
x 64 systemu Windows Vista i Windows Server 2008
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuAmd64_0437c3baf5a77cb52e5bbcf9071fce49_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23795_none_602c28f6a3c35673.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,038
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_1cc36d108abab0f390053bd9206153e1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19484_none_410ba02eb93ca20a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,038
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_992fde0ac95df90989ab3b597170f613_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19484_none_4a3227115cbffad8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,038
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_da4939a7ed561a8257e4b35899a312f2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23795_none_6381831e5fabac85.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,038
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19484_none_e620c6504c97332c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku213,199
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23795_none_e6a0974565bc028c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku197,494
Data (UTC)02-wrz-2015
Godzina (UTC)21:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19484_none_e62081f84c97800f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku128,721
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23795_none_e6a052ed65bc4f6f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku119,386
Data (UTC)02-wrz-2015
Godzina (UTC)21:33
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3.102
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19484_none_8a022acc9439c1f6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku213,161
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23795_none_8a81fbc1ad5e9156.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku197,456
Data (UTC)02-wrz-2015
Godzina (UTC)22:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19484_none_8a01e674943a0ed9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku128,693
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23795_none_8a81b769ad5ede39.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku119,358
Data (UTC)02-wrz-2015
Godzina (UTC)22:46
PlatformaNie dotyczy
Windows RT
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuArm_6fd93a2d49317e75c5703652706279ca_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17500_none_a300dfb1dc80bef9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:20
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_bc71338eb8e2ae63a19c682b1f8c2e00_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17500_none_fadd439b3a925410.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:20
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17500_none_856e2a0f67fcd4ce.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku88,756
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:20
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17500_none_856de5b767fd21b1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku102,952
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:20
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,784
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)18:20
PlatformaNie dotyczy
x 86 systemu Windows Vista
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,078
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_117e3265d4239e09f124b1f21626c828_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23795_none_6e88b32390a83669.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_5780865500e5157c9578aeeb2bedf3fd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23795_none_6cb88c1017997ff9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_6b30914622898ba705a3bfd7c82dd7d1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19484_none_225528cfaba5f796.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_dd415f3fd9cf16057b06812ad1cf15c6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19484_none_3b865d620a6b457c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19484_none_8a022acc9439c1f6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku213,161
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23795_none_8a81fbc1ad5e9156.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku197,456
Data (UTC)02-wrz-2015
Godzina (UTC)22:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19484_none_8a01e674943a0ed9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku128,693
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:34
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23795_none_8a81b769ad5ede39.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku119,358
Data (UTC)02-wrz-2015
Godzina (UTC)22:46
PlatformaNie dotyczy
x 64 systemu Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuAmd64_3f9d01fbb94f8acff171b4e91dfc4d69_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18046_none_d035c5780dbeeeac.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku699
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:45
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6dc4c20c5c031c87a09be5ddceb74592_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18046_none_e1e45bd6d75d344c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku699
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:45
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_96b4f88c9ceca844d2d14653fb65c103_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18046_none_bdbedaea52fb2c2e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:45
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a967406cc6c885e8aa463d520080d624_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18046_none_b650e240cdc6549e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku699
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:45
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_bd4f35f63389df1b6e7fd7e1348cb4be_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18046_none_39240bec5d52e340.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku699
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:45
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-i... Instalator media-enduser_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18046_none_180b21b3f4b20144.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,741
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18046_none_7959ada76aab2767.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku88,760
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18046_none_7959694f6aab744a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku105,113
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,141
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:45
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-msxml30_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18046_none_83ae57f99f0be962.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku61,041
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-msxml60_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18046_none_83ae13a19f0c3645.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku105,113
Data (UTC)03-wrz-2015
Godzina (UTC)02:58
PlatformaNie dotyczy

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3092627 — ostatni przegląd: 10/15/2015 06:19:00 — zmiana: 4.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista

  • kbsurveynew atdownload kbexpertiseadvanced kbfix kbmt KB3092627 KbMtpl
Opinia