MS16-035: Pomijanie aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework do funkcji zabezpieczeń adres

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3141780
Uwaga
10 maja 2016 Ta aktualizacja zabezpieczeń została ponownie wydana i zawiera zaktualizowane artykuły. Nowa wersja jest przeznaczona dla LDR (release ograniczonej dystrybucji) zawartości tylko dla klientów. Uznaliśmy pewnych scenariuszy drukowania ze względu na Brak zależności było pewne problemy. Jeśli używasz zawartość LDR, zaleca się zastosowanie tej aktualizacji zabezpieczeń zaktualizowane. Nie ma żadnych zmian, w tym ponowne wydanie dla klientów zawartości GDR (ogólne wydanie dystrybucyjne).
Streszczenie
Ta aktualizacja usuwa luki w zabezpieczeniach w.NET Framework firmy Microsoft. Używaj funkcji zabezpieczeń istnieje w składnik.NET Framework, który nie sprawdza prawidłowo poprawności niektórych elementów podpisanego dokumentu XML. Aby dowiedzieć się więcej na temat luki w zabezpieczeniach, zobacz Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-035.
Więcej informacji
Ważne
 • Wszystkich przyszłych aktualizacji zabezpieczeń, niezwiązana z zabezpieczeniami systemu Windows RT 8.1, 8.1 systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2 wymagają aktualizacji 2919355 do zainstalowania. Firma Microsoft zaleca zainstalowanie aktualizacji 2919355 na komputerze z Windows RT 8.1, Windows 8.1 lub systemu Windows Server 2012 R2, aby otrzymywać przyszłych aktualizacji.
 • Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalowany zostanie pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego zaleca się zainstalowanie pakietu językowego którego potrzebujesz przed zainstalowanie tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pakietu językowego do systemu Windows.
Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń
Następujące artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń, odnosi się ona do wersji poszczególnych produktów. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach.

.NET Framework 4.6 i 4.6.1


 • 3135998MS16-035: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.6 i 4.6.1 w Windows 8.1, 8.1 RT systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2: 8 marca 2016Zaktualizowano artykuł
 • 3135997 MS16-035: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.6 i 4.6.1 w systemie Windows Server 2012: 8 marca 2016 Zaktualizowano artykuł
 • 3136000MS16-035: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.6 w dodatku SP2 dla systemu Windows Vista, Windows Server 2008 z dodatkiem SP2, Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 i 4.6.1 w dodatku SP1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1: 8 marca 2016 Zaktualizowano artykuł

  Znane problemy w zabezpieczeniach aktualizacji 3136000:
  3149737 Znany problem dotyczący zabezpieczeń aktualizacji 3136000.NET Framework 4.6.1/4.6 i zabezpieczeń aktualizacja 3135996 dla.NET Framework 4.5.2 w dodatku SP2 dla systemu Windows Vista, Windows Server 2008 z dodatkiem SP2, Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

.NET Framework 4.5.2

 • 3135994 MS16-035: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.5.2 w Windows 8.1, 8.1 RT systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2: 8 marca 2016 Zaktualizowano artykuł
 • 3135995 MS16-035: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.5.2 w systemie Windows Server 2012: 8 marca 2016 Zaktualizowano artykuł
 • 3135996 MS16-035: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 4.5.2 w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Vista, Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2, Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 i dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2008 R2: 8 marca 2016Zaktualizowano artykuł

  Znane problemy w zabezpieczeniach aktualizacji 3135996:
  3149737 Znany problem dotyczący zabezpieczeń aktualizacji 3136000.NET Framework 4.6.1/4.6 i zabezpieczeń aktualizacja 3135996 dla.NET Framework 4.5.2 w dodatku SP2 dla systemu Windows Vista, Windows Server 2008 z dodatkiem SP2, Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

.NET Framework 3.5 i 3.5.1


 • 3135983 MS16-035: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 3.5.1 w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1: 8 marca 2016
 • 3135988MS16-035: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 3.5.1 w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1: 8 marca 2016
 • 3135985 MS16-035: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2: 8 grudnia 2016
 • 3135991 MS16-035: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2: 8 marca 2016
 • 3135989 MS16-035: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 3.5 w systemie Windows Server 2012: 8 marca 2016
 • 3135984 MS16-035: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 3.5 w systemie Windows Server 2012: 8 marca 2016

.NET Framework 3.0


 • 3135987 MS16-035: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2: 8 marca 2016

.NET Framework 2.0


 • 3135982 MS16-035: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2: 8 marca 2016

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Windows Vista (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeń.NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 dla wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Vista:
Windows6.0-KB3135982-x86.msu
.NET Framework firmy Microsoft 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 dla wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Vista:
Windows6.0-KB3135987-x86.msu
.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Vista:
NDP45-KB3135996-x64.exe
.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Vista:
NDP46-KB3136000-x86.exe
.NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Vista dla komputerów z procesorem x64:
Windows6.0-KB3135982-x64.msu.
.NET Framework firmy Microsoft 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Vista dla komputerów z procesorem x64:
Windows6.0-KB3135987-x64.msu.
.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2 zainstalowany na wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Vista dla komputerów z procesorem x64:
NDP45-KB3135996-x64.exe
.NET Framework firmy Microsoft 4.6 zainstalowany na wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Vista dla komputerów z procesorem x64:
NDP46-KB3136000-x64.exe
Przełączniki instalacjiDla programu Microsoft.NET Framework Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2844699
Plik dziennika aktualizacji.NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2:
Nie dotyczy
.NET Framework firmy Microsoft 3.0 z dodatkiem Service Pack 2:
.NET Framework firmy Microsoft 3.0 z dodatkiem Service Pack 2:
.NET Framework firmy Microsoft 3.0-KB3135987_ *-msi0.txt
.NET Framework firmy Microsoft 3.0-KB3135987_*.html
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2:
KB3135996_ * _ *-Microsoft.NET Framework [.NET w wersji docelowej]-MSP0.txt
KB3135996_ * _ * .html
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6:
KB3136000_ * _ *-.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3136000_ * _ * .html
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaTa aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeżeli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia. W obszarze Windows Update, kliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz z listy aktualizacji.
Informacje o plikuZobacz poszczególne artykuły bazy wiedzy Knowledge Base, które są wymienione w sekcji "Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń".
Weryfikacja klucza rejestru.NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2:
Nie ma żadnych kluczy rejestru do wykrycia obecności tej aktualizacji. Aby wykryć obecność tej aktualizacji, należy użyć usługi WMI.
.NET Framework firmy Microsoft 3.0 z dodatkiem Service Pack 2:
Nie ma żadnych kluczy rejestru do wykrycia obecności tej aktualizacji. Aby wykryć obecność tej aktualizacji, należy użyć usługi WMI.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4.5\KB3135996
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6:
Dla.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4.6\KB3136000
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 (wszystkie wersje)

OdwołanieTabela

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeń.NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemie Windows Server 2008 dla systemów 32-bitowych usługi dodatkiem Service Pack 2:
Windows6.0-KB3135982-x86.msu
.NET Framework firmy Microsoft 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 dla wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3135987-x86.msu
.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2:
NDP45-KB3135996-x86.exe
.NET Framework firmy Microsoft 4.6 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2:
NDP46-KB3136000-x86.exe
.NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemie Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 2:
Windows6.0-KB3135982-x64.msu.
.NET Framework firmy Microsoft 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorem x64:
Windows6.0-KB3135987-x64.msu.
.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2 we wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów z procesorem x64:
NDP45-KB3135996-x64.exe
.NET Framework firmy Microsoft 4.6 Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów z procesorem x64:
NDP46-KB3136000-x64.exe
.NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemie Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium z dodatkiem Service Pack 2:
Windows6.0-KB3135982-ia64.msu
Przełączniki instalacjiZobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2844699
Plik dziennika aktualizacji.NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2:
Nie dotyczy
.NET Framework firmy Microsoft 3.0 z dodatkiem Service Pack 2:
.NET Framework firmy Microsoft 3.0 z dodatkiem Service Pack 2:
.NET Framework firmy Microsoft 3.0-KB3135987_ *-msi0.txt
.NET Framework firmy Microsoft 3.0-KB3135987_*.html
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2:
KB3135996_ * _ *-Microsoft.NET Framework [.NET w wersji docelowej]-MSP0.txt
KB3135996_ * _ * .html
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6:
KB3136000_ * _ *-.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3136000_ * _ * .html
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaTa aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeżeli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia. W obszarze Windows Update, kliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz z listy aktualizacji.
Informacje o plikuZobacz poszczególne artykuły bazy wiedzy Knowledge Base, które są wymienione w sekcji "Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń".
Weryfikacja klucza rejestru.NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2:
Nie ma żadnych kluczy rejestru do wykrycia obecności tej aktualizacji. Aby wykryć obecność tej aktualizacji, należy użyć usługi WMI.
.NET Framework firmy Microsoft 3.0 z dodatkiem Service Pack 2:
Nie ma żadnych kluczy rejestru do wykrycia obecności tej aktualizacji. Aby wykryć obecność tej aktualizacji, należy użyć usługi WMI.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4.5\KB3135996
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6:
Dla.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4.6\KB3136000
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 7 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń.NET Framework firmy Microsoft 3.5.1 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:
Plik Windows6.1-KB3135983-x86.msu
.NET Framework firmy Microsoft 3.5.1 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:
Plik Windows6.1-KB3135988-x86.msu
.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:
NDP45-KB3135996-x86.exe
.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:
NDP46-KB3136000-x86.exe
.NET Framework firmy Microsoft 3.5.1 we wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów z procesorem x64:
Plik Windows6.1-KB3135983-x64.msu.
.NET Framework firmy Microsoft 3.5.1 we wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów z procesorem x64:
Plik Windows6.1-KB3135988-x64.msu.
.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów z procesorem x64:
NDP45-KB3135996-x64.exe
.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów z procesorem x64:
NDP46-KB3136000-x64.exe
Przełączniki instalacjiZobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2844699
Plik dziennika aktualizacjiDla.NET Framework firmy Microsoft 3.5.1:
Nie ma zastosowania.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2:
KB3135996_ * _ *-Microsoft.NET Framework [.NET w wersji docelowej]-MSP0.txt
KB3135996_ * _ * .html
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6 / 4.6.1:
KB3136000_ * _ *-.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3136000_ * _ * .html
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaTa aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeżeli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia. W obszarze Windows Update, kliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz z listy aktualizacji.
Informacje o plikuZobacz poszczególne artykuły bazy wiedzy Knowledge Base, które są wymienione w sekcji "Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń".
Weryfikacja klucza rejestruDla.NET Framework firmy Microsoft 3.5.1:
Nie ma żadnych kluczy rejestru do wykrycia obecności tej aktualizacji. Aby wykryć obecność tej aktualizacji, należy użyć usługi WMI.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4.5\KB3135996
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6 / 4.6.1:
Dla.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4.6\KB3136000
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 R2 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń.NET Framework firmy Microsoft 3.5.1 we wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów z procesorem x64:
Plik Windows6.1-KB3135983-x64.msu.
.NET Framework firmy Microsoft 3.5.1 we wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów z procesorem x64:
Plik Windows6.1-KB3135988-x64.msu.
.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów z procesorem x64:
NDP45-KB3135996-x64.exe
.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1 zainstalowany we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:
NDP46-KB3136000-x64.exe
.NET Framework firmy Microsoft 3.5.1 w systemie Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium usługa dodatkiem Service Pack 1:
Plik Windows6.1-KB3135983-ia64.msu
Przełączniki instalacjiZobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2844699
Plik dziennika aktualizacjiDla.NET Framework firmy Microsoft 3.5.1:
Nie dotyczy
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2:
KB3135996_ * _ *-Microsoft.NET Framework [.NET w wersji docelowej]-MSP0.txt
KB3135996_ * _ * .html
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6 / 4.6.1:
KB3136000_ * _ *-.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3136000_ * _ * .html
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaTa aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeżeli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia. W obszarze Windows Update, kliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz z listy aktualizacji.
Informacje o plikuZobacz poszczególne artykuły bazy wiedzy Knowledge Base, które są wymienione w sekcji "Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń".
Weryfikacja klucza rejestruDla.NET Framework firmy Microsoft 3.5.1:
Nie ma żadnych kluczy rejestru do wykrycia obecności tej aktualizacji. Aby wykryć obecność tej aktualizacji, należy użyć usługi WMI.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4.5\KB3135996
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6 / 4.6.1:
Dla.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4.6\KB3136000
"ThisVersionInstalled" = "Y"

8.1 Windows (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeńDla.NET Framework firmy Microsoft 3.5 w systemie Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych:
Windows8.1-KB3135985-x86.msu
Dla.NET Framework firmy Microsoft 3.5 w systemie Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych:
Windows8.1-KB3135991-x86.msu
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2 8.1 Windows dla systemów 32-bitowych:
Windows8.1-KB3135994-x86.msu
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1 8.1 Windows dla systemów 32-bitowych:
Windows8.1-KB3135998-x86.msu
Dla.NET Framework firmy Microsoft 3.5 w systemie Windows 8.1 dla systemów opartych na x64:
Windows8.1-KB3135985-x64.msu.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 3.5 w systemie Windows 8.1 dla systemów opartych na x64:
Windows8.1-KB3135991-x64.msu.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2 8.1 Windows dla systemów opartych na x64:
Windows8.1-KB3135994-x64.msu.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1 8.1 Windows dla systemów opartych na x64:
Windows8.1-KB3135998-x64.msu.
Przełączniki instalacjiZobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2844699
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaTa aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeżeli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia. W obszarze Windows Update, kliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz z listy aktualizacji.
Informacje o plikuZobacz poszczególne artykuły bazy wiedzy Knowledge Base, które są wymienione w sekcji "Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń".
Weryfikacja klucza rejestruNie istnieją żadne kluczy rejestru w celu wykrycia obecności tych aktualizacji. WMI służy do wykrywania obecności tych aktualizacji.

Windows Server 2012 R2 (wszystkie wersje) i Windows Server 2012

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeńDla.NET Framework firmy Microsoft 3.5 w systemie Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3135984-x64.msu.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 3.5 w systemie Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3135989-x64.msu.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2 w systemie Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3135995-x64.msu.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1 w systemie Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3135997-x64.msu.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 3.5 w systemie Windows Server 2012:
Windows8.1-KB3135985-x64.msu.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 3.5 w systemie Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3135991-x64.msu.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2 w systemie Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3135994-x64.msu.
Dla.NET Framework firmy Microsoft 4.6/4.6.1 w systemie Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3135998-x64.msu.
Przełączniki instalacjiZobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2844699
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaTa aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeżeli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia. W obszarze Windows Update, kliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz z listy aktualizacji.
Informacje o plikuZobacz poszczególne artykuły bazy wiedzy Knowledge Base, które są wymienione w sekcji "Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń".
Weryfikacja klucza rejestruNie istnieją żadne kluczy rejestru w celu wykrycia obecności tych aktualizacji. WMI służy do wykrywania obecności tych aktualizacji.

8.1 RT Windows (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

WdrażaniaAktualizacja 3135994 jest dostępna za pośrednictwem Windows Update tylko.
Aktualizacja 3135998 jest dostępna za pośrednictwem Windows Update tylko.
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaPo zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę System i zabezpieczenia, kliknij przycisk Windows Update, a następnie w obszarze Zobacz też, kliknij zainstalowane aktualizacje i wybierz aktualizację z listy.
Informacje o plikuZobacz poszczególne artykuły bazy wiedzy Knowledge Base, które są wymienione w sekcji "Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń".

10 Windows (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeńWszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows 10:
Windows10.0-KB3140745-x86.msu
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 10 x64:
Windows10.0-KB3140745-x64.msu.
Przełączniki instalacjiDla programu Microsoft.NET Framework Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2844699
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaTak, po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić system.
Informacje dotyczące usuwaniaW celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, należy użyć przełącznika instalacji/uninstall lub kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze Windows Update, kliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacjei wybierz aktualizację z listy.
Informacje o plikuZobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3135174
Weryfikacja klucza rejestruNie istnieją żadne kluczy rejestru w celu wykrycia obecności tych aktualizacji. WMI służy do wykrywania obecności tych aktualizacji.

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotyczącą instalowania aktualizacji: Wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków: Problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotyczącą ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Lokalne wsparcie według kraju: Obsługa międzynarodowa

Stosuje się do

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
 • Microsoft.NET Framework 4.6.1 używanego z systemami:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows RT 8.1
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
  • System Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
 • .NET Framework firmy Microsoft 4.6 używanego z systemami:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows RT 8.1
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
  • System Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
  • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2008
  • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Vista
 • Microsoft.NET Framework 4.5.2 używanego z systemami:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows RT 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
  • System Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
  • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2008
  • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Vista
 • Microsoft.NET Framework 3.5.1 używanego z systemami:
  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
  • System Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
 • .NET Framework firmy Microsoft 3.5 używanego z systemami:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows RT 8.1
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
 • .NET Framework firmy Microsoft 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 używanego z systemami:
  • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2008
  • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Vista
 • .NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 używanego z systemami:
  • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2008
  • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Vista

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3141780 — ostatni przegląd: 05/10/2016 23:50:00 — zmiana: 4.0

Microsoft .NET Framework 4.6.1, Microsoft .NET Framework 4.6, Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 3.5.1, Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3141780 KbMtpl
Opinia