Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób z wadami wzroku lub zaburzeniami poznawczymi, które korzystają z programu czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator Microsoft, JAWS lub NVDA z produktami Microsoft 365. Ten artykuł jest częścią zestawu zawartości pomocy technicznej dotyczącej czytnika zawartości ekranu platformy Microsoft 365, w którym można znaleźć więcej informacji o ułatwieniach dostępu w naszych aplikacjach. Aby uzyskać ogólną pomoc, odwiedź stronę główną Pomocy technicznej firmy Microsoft.

Dodaj tekst i zastosuj formatowanie do prezentacji za pomocą PowerPoint za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu. Formatowanie tekstu w prezentacji PowerPoint ułatwia czytanie. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, JAWS i NVDA, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się, jak tworzyć listy punktowane lub numerowane w celu lepszego uporządkowania prezentacji lub dodawania hiperlinków do innych źródeł informacji.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie tekstu do slajdu

W widoku normalnym można dodawać zawartość do slajdu.

 1. Aby przejść do widoku Normalny , naciśnij klawisze Alt+W, a następnie klawisz L. Usłyszysz komunikat "Okienko slajdów", a po nim numer slajdu. W programie JAWS usłyszysz komunikat: "Obszar slajdu". W programie NVDA usłyszysz: "Widok slajdów".

 2. Aby zaznaczyć slajd, na którym chcesz dodać tekst, naciskaj klawisz F6, aż nastąpi przejście do okienka miniatur slajdów. Usłyszysz komunikat "Miniatury", a po nim numer slajdu.

 3. Aby przeglądać slajdy, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz numer i tytuł slajdu. Jeśli slajdy znajdują się w sekcjach, użyj klawiszy Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby poruszać się po sekcjach, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aby rozwinąć sekcję.

 4. Aby przenieść fokus do obszaru edycji slajdu, naciśnij klawisz F6. W Narratorze usłyszysz "Okienko slajdów", a po nim numer slajdu. W programie JAWS usłyszysz komunikat: "Obszar slajdu". W programie NVDA usłyszysz: "Widok slajdów".

 5. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do symbolu zastępczego tekstu. W Narratorze symbole zastępcze są nazywane polami tekstowymi, więc usłyszysz na przykład: "Pole tekstowe Tytuł". W programie JAWS usłyszysz komunikat: "Symbol zastępczy tytułu". W programie NVDA usłyszysz komunikat: "Symbol zastępczy Tytuł środkowy, kształt".

 6. Aby zamienić symbol zastępczy na tekst, naciśnij klawisz Enter w celu przejścia do trybu edycji i zaznacz cały tekst, a następnie zacznij pisać.

 7. Aby przenieść punkt wstawienia do następnego symbolu zastępczego tytułu lub tekstu podstawowego, naciśnij klawisze Ctrl+Enter.

  Uwaga: Możesz również poruszać się po symbolach zastępczych za pomocą klawiszy SR+Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, a następnie nacisnąć klawisze SR+Enter, aby umieścić punkt wstawiania tekstu na końcu zaznaczonego pola tekstowego.

  Uwaga: Jeśli nie ma więcej symboli zastępczych tekstu, w większości przypadków naciśnięcie klawiszy Ctrl+Enter spowoduje wstawienie nowego slajdu z układem pierwotnego slajdu oraz umieszczenie fokusu na pierwszym symbolu zastępczym nowego slajdu. Jeśli jednak slajd oryginalny ma układ „Slajd tytułowy”, nowo utworzony slajd będzie miał układ „Tytuł i zawartość”.

  Uwaga: Jeśli chcesz edytować tekst dodany już w polu tekstowym, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola tekstowego, a następnie naciśnij klawisz F2, aby zaznaczyć cały tekst i rozpocząć edytowanie. Aby zakończyć edycję i przenieść fokus z powrotem do pola tekstowego, ponownie naciśnij klawisz F2.

  Uwaga: Aby dowiedzieć się, jak stosować formatowanie znaków za pomocą klawiatury, takie jak pogrubienie, podkreślenie, kursywa, indeks dolny lub indeks górny, przejdź do sekcji "Formatowanie tekstu" w artykule Tworzenie prezentacji programu PowerPoint za pomocą skrótów klawiaturowych.

Dodawanie punktorów lub numerowania do tekstu

Listy punktowane i numerowane można tworzyć, korzystając ze skrótów klawiaturowych. Można zmieniać istniejące wiersze tekstu w listę, zmieniać styl punktorów i tworzyć listy zagnieżdżone.

Dodawanie punktorów lub numerowania do tekstu

 1. W symbolu zastępczym tekstu zaznacz tekst, do którego chcesz dodać punktory lub numerowanie.

  Porada: Aby dowiedzieć się więcej o zaznaczaniu tekstu w PowerPoint za pomocą klawiatury, przejdź do sekcji "Zaznacz tekst" w artykule Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint.

 2. Wybierz, co chcesz zrobić:

  • Aby dodać punktory, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisz U. Przejrzyj style punktorów za pomocą klawiszy strzałek. Podczas przeglądania usłyszysz opis stylu punktora. Aby wstawić styl, naciśnij klawisz Enter.

  • Aby dodać numerację, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisz N. Przejrzyj style numerowania za pomocą klawiszy strzałek. Podczas przeglądania usłyszysz opis stylu numerowania. Aby wstawić styl, naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby utworzyć dodatkowe elementy na liście, umieść punkt wstawiania na końcu elementu listy, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zatrzymać tworzenie listy, umieść punkt wstawiania na końcu ostatniego elementu listy, naciśnij klawisz Enter, a następnie naciśnij klawisz Backspace.

Tworzenie listy punktowanej podczas pisania

 1. Na początku nowego wiersza wpisz * (gwiazdka), a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Tab.

 2. Wpisz dowolny tekst. Po naciśnięciu klawisza Enter automatycznie zostanie utworzony wypełniony okrągły element listy punktowanej.

 3. Aby utworzyć nowy element listy, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zakończyć tworzenie listy, naciśnij klawisz Enter, a następnie klawisz Backspace.

Tworzenie listy numerowanej podczas pisania

 1. Na początku nowego wiersza wpisz 1. (cyfrę 1 i kropkę), a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Tab.

 2. Wpisz odpowiedni tekst. Element listy numerowanej zostanie utworzony automatycznie po naciśnięciu klawisza Enter.

 3. Aby utworzyć nowy element listy, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zakończyć tworzenie listy, naciśnij klawisz Enter, a następnie klawisz Backspace.

Zwiększanie wcięcia elementów na liście

 1. Zaznacz elementy listy, dla których chcesz zmienić wcięcie.

 2. Wybierz, co chcesz zrobić:

  • Aby zwiększyć wcięcie, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisze A i I.

  • Aby zmniejszyć wcięcie, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisze A i O.

Zmienianie koloru tekstu

Możesz zmienić kolor określonych części tekstu w prezentacji.

 1. Zaznacz tekst, którego kolor chcesz zmienić.

 2. Aby zmienić kolor, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisz F i klawisz C. Usłyszysz: "Kolory motywu".

 3. Użyj klawiszy strzałek, aby poruszać się po opcjach koloru i odcienia, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać kolor.

Zmienianie koloru tekstu hiperlinku

Kolor tekstu hiperlinku można zmienić w całej prezentacji, stosując zmiany we wzorcu slajdów.

 1. Aby otworzyć wzorzec slajdów, naciśnij klawisze Alt+W, a następnie klawisz M.

 2. Aby zmienić schemat kolorów wzorca slajdów , naciśnij klawisze Alt+M, a następnie klawisze T, C i C.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w górę, aż usłyszysz: "Hiperlink". Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

 4. Użyj klawiszy strzałek, aby poruszać się po opcjach koloru i odcienia, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać kolor.

 5. Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisze Alt+S.

 6. Aby opuścić widok wzorca slajdów i wrócić do widoku normalnego , naciśnij klawisze Alt+W, a następnie klawisz L.

Wyróżnianie tekstu

Możesz wyróżnić ważne części prezentacji. Wyróżnione części przyciągają uwagę odbiorców.

Wyróżnianie tekstu

 1. Zaznacz tekst, który chcesz wyróżnić.

 2. Aby otworzyć menu koloru wyróżnienia, naciśnij klawisze Alt+H, T, a następnie klawisz C.

 3. Użyj klawiszy strzałek, aby poruszać się po opcjach koloru, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać kolor.

Wyróżnianie tekstu za pomocą efektów tekstowych

 1. Zaznacz tekst, który chcesz wyróżnić.

 2. Aby otworzyć menu efektu tekstowego, naciśnij klawisze Alt+J, a następnie klawisze D, T i X.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Poświata", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby wybrać kolor i wyróżnić wariant, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie i współtworzenie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie prezentacji na podstawie szablonu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie macOS, można dodawać i formatować tekst na slajdach w PowerPoint oraz udostępniać odbiorcom dobrze zorganizowaną i łatwą do śledzenia prezentację z odpowiednim linkiem do dodatkowych informacji.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Dodawanie tekstu do slajdu

 1. Aby zaznaczyć slajd, do którego chcesz dodać tekst, w widoku Normalny naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat: "Okienko miniatur". Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego slajdu.

 2. Po przejściu do prawego slajdu naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver poinformuje: "Edytuj tekst, jesteś obecnie w obszarze tekstu wewnątrz pola tekstowego". Jeśli slajd zawiera pole tekstowe tytułu, fokus zostanie przeniesiony na niego.

 3. Aby dodać tekst, zacznij pisać. Jeśli obszar tekstu zawiera tekst zastępczy, może być konieczne jego usunięcie. Gdy skończysz, naciśnij klawisz Esc.

 4. Aby przejść do następnego pola tekstowego na slajdzie, naciśnij klawisz Tab. Aby dodać tekst, zacznij pisać. Gdy skończysz, naciśnij klawisz Esc.

Dodawanie listy punktowanej lub numerowanej

Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w celu dodania struktury do tekstu. Możesz przekształcić istniejące fragmenty tekstu w listę lub tworzyć listy podczas pisania.

 1. W polu tekstowym zaznacz fragment tekstu, który chcesz sformatować jako listę.

 2. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wstawić listę punktowaną, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Podmenu Punktory", a następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji listy punktowanej.

  • Aby wstawić listę numerowaną, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Podmenu Numerowanie", a następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji listy numerowanej.

 4. Gdy znajdziesz opcję, z którą chcesz skorzystać, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Zaznaczony tekst zostanie przekształcony w listę, a fokus pozostanie na liście.

Tworzenie listy punktowanej podczas pisania

 1. W polu tekstowym umieść kursor w miejscu, w którym chcesz rozpocząć listę.

 2. Wpisz symbol gwiazdki (*) i naciśnij klawisz Spacja.

 3. Wpisz tekst elementu listy. Naciśnij klawisz Return, aby dodać nowy element listy. Program PowerPoint automatycznie wstawi listę punktowaną.

Tworzenie listy numerowanej podczas pisania

 1. W polu tekstowym umieść kursor w miejscu, w którym chcesz rozpocząć listę.

 2. Wpisz cyfrę jeden i kropkę (1.), a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Wpisz tekst elementu listy. Naciśnij klawisz Return, aby dodać nowy element listy. Program PowerPoint automatycznie wstawi listę numerowaną.

Wyróżnianie tekstu za pomocą efektów tekstowych

Możesz wyróżnić tekst za pomocą efektów tekstowych, takich jak cień, odbicie lub poświata, aby zwrócić uwagę na ważne punkty w prezentacji.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz wyróżnić.

 2. Naciśnij klawisze Command+Shift+1, aby otworzyć okienko Formatowanie kształtu.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Opcje kształtu". Następnie naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Opcje tekstu", a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Naciśnij klawisz Tab jeden raz, a następnie naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz: "Efekty tekstowe, karta". Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać kartę.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę efektu tekstowego, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 6. Teraz można określić szczegóły efektu. Naciskaj klawisz Tab, aby przeglądać szczegóły w menu. Możesz wpisać wartości lub naciskać klawisz Strzałka w dół, aby przeglądać wartości na liście. Aby wybrać ten element, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Efekt tekstowy zostanie zastosowany do zaznaczonego fragment tekstu.

 7. Aby zamknąć okienko Formatowanie kształtu i powrócić do prezentacji, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz "Zamknij formatowanie kształtu, przycisk", a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wstawianie pliku audio lub wideo w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą PowerPoint funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, można dodawać i formatować tekst na slajdach oraz udostępniać odbiorcom dobrze zorganizowaną i łatwą do śledzenia prezentację z odpowiednim linkiem do dodatkowych informacji.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie tekstu do slajdu

 1. Aby zaznaczyć slajd, do którego chcesz dodać tekst, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz numer odpowiedniego slajdu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz "Wybrano", a następnie numer i tytuł slajdu.

 2. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz typ pola tekstowego, a następnie komunikat "Pole tekstowe, pole tekstowe". Jeśli pole tekstowe zawiera już tekst, funkcja VoiceOver odczyta ten tekst. Aby zaznaczyć pole tekstowe, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby dodać tekst, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz tekst za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Q”. Aby zamknąć klawiaturę, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Ukryj klawiaturę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby przejść do następnego pola tekstowego, szybko przesuwaj w lewo, aż funkcja VoiceOver poinformuje o elemencie pola tekstowego.

Dodawanie listy punktowanej lub numerowanej

 1. Przejdź do pola tekstowego, w którym chcesz dodać listę, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby przejść do wstążki, naciśnij czterema palcami w pobliżu górnej części ekranu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Pokaż wstążkę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz nazwę obecnie wybranej karty.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Karta Narzędzia główne", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć listę punktowaną, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Punktory, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Punktory.

  • Aby utworzyć listę numerowaną, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Numerowanie, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Numerowanie.

 5. Aby przeglądać opcje w menu Punktory lub Numerowanie , szybko przesuwaj w prawo. Podczas nawigowania po opcjach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy. Gdy dotrzesz do opcji, której chcesz użyć, naciśnij dwukrotnie ekran, aby ją wybrać. Zostanie wstawiona lista punktowana lub numerowana.

 6. Aby zamknąć wstążkę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Ukryj Wstążkę, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Wstążka zostanie zamknięta, a fokus zostanie przeniesiony na listę. Klawiatura ekranowa stanie się dostępna i możesz wpisać tekst elementu listy.

Tworzenie listy punktowanej podczas pisania

 1. Przejdź do pola tekstowego, w którym chcesz dodać listę, i naciśnij dwukrotnie ekran, aby ją zaznaczyć.

 2. Aby wyświetlić klawiaturę ekranową, naciśnij dwukrotnie ekran. Na klawiaturze ekranowej przejdź do symbolu gwiazdki (*), który funkcja VoiceOver odczyta jako "Gwiazdka". Aby go wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran. Następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Spacja", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz tekst elementu listy za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Powrót", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Program PowerPoint automatycznie wstawi listę punktowaną.

Tworzenie listy numerowanej podczas pisania

 1. Przejdź do pola tekstowego, w którym chcesz dodać listę, i naciśnij dwukrotnie ekran, aby ją zaznaczyć.

 2. Aby wyświetlić klawiaturę ekranową, naciśnij dwukrotnie ekran. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz numer jeden i kropkę (1.). Następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Spacja", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz tekst elementu listy za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Powrót", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go wybrać.

  Program PowerPoint automatycznie wstawi listę numerowaną.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Odczytywanie lub dodawanie notatek prelegenta i komentarzy w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android, można dodawać tekst i hiperlinki do prezentacji w PowerPoint dla systemu Android. Można również tworzyć listy punktowane lub numerowane w celu nadania prezentacji określonej struktury.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

Dodawanie tekstu do slajdu

 1. Podczas edytowania prezentacji szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz pole tekstowe, w którym chcesz dodać tekst. Funkcja TalkBack informuje o polach tekstowych jako "Pole tekstowe Tytuł" lub "Symbol zastępczy zawartości. To jest tekst na slajdzie". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć pole tekstowe do edycji. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Edytuj tekst”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz tekst za pomocą klawiatury ekranowej.

 4. Gdy skończysz, szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć klawiaturę ekranową. Fokus pozostanie na polu tekstowym.

Dodawanie listy punktowanej lub numerowanej

Do dowolnego pola tekstowego w prezentacji możesz dodać listę punktowaną lub numerowaną.

 1. Podczas edytowania prezentacji szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz pole tekstowe, w którym chcesz dodać listę. Funkcja TalkBack informuje o polach tekstowych jako "Pole tekstowe Tytuł" lub "Symbol zastępczy zawartości. To jest tekst na slajdzie". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć pole tekstowe do edycji. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Edytuj tekst”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozpocząć listę punktowaną, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Wyłączone, punktory, przełącznik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby rozpocząć listę numerowaną, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Wyłączone, numerowanie, przełącznik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Pole tekstowe może już zawierać listę w używanym szablonie PowerPoint. W takim przypadku usłyszysz "Włączone" zamiast "Wyłączone".

 4. Wpisz tekst elementu listy za pomocą klawiatury ekranowej.

 5. Aby dodać kolejny element listy, przesuwaj palcem po prawym dolnym rogu ekranu, aż usłyszysz "Enter", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie dodany nowy element listy i możesz teraz wpisywać tekst elementu listy za pomocą klawiatury.

 6. Gdy lista będzie gotowa, szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć klawiaturę. Fokus pozostanie na polu tekstowym.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie tekstu i hiperlinków do prezentacji za pomocą PowerPoint dla sieci Web za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu. Przetestowaliśmy go za pomocą Narratora w programach Microsoft Edge i JAWS oraz NVDA w przeglądarce Chrome, ale może on działać z innymi czytnikami zawartości ekranu i przeglądarkami internetowymi, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Microsoft 365 dla Internetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft 365.

 • Podczas korzystania z aplikacji PowerPoint dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja PowerPoint dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji PowerPoint dla sieci Web.

W tym temacie

Dodawanie tekstu do slajdu

 1. W widoku do edycji w PowerPoint dla sieci Web naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz numer bieżącego slajdu. Fokus znajdzie się w okienku miniatur.

 2. Aby przeglądać slajdy, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz numer slajdu, który chcesz edytować.

 3. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz: "Panel slajdów".

 4. Aby przenieść fokus na pierwszy symbol zastępczy, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz symbol zastępczy.

 5. Aby zamienić symbol zastępczy na tekst, naciśnij klawisz Enter i zacznij pisać. Gdy skończysz, naciśnij klawisz F2. Usłyszysz: "Panel slajdów".

 6. Aby przejść do następnego symbolu zastępczego, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz symbol zastępczy. Aby rozpocząć dodawanie tekstu, naciśnij klawisz Enter i zacznij pisać. Po zakończeniu naciśnij klawisz F2.

Dodawanie punktorów lub numerowania do tekstu

 1. W symbolu zastępczym tekstu zaznacz tekst, do którego chcesz dodać punktory lub numerowanie.

 2. Naciśnij klawisze Alt+logo Windows+H. Usłyszysz: "Karta Narzędzia główne, element".

 3. Wybierz, co chcesz zrobić:

 • Aby dodać punktory, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Biblioteka punktowana". Aby wstawić styl, naciśnij klawisz Enter.

 • Aby dodać numerację, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Biblioteka numeracji". Aby wstawić styl, naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie koloru tekstu

 1. Zaznacz tekst, którego kolor chcesz zmienić.

 2. Naciśnij klawisze Alt+logo Windows+H. Usłyszysz: "Karta Narzędzia główne, element".

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Kolory czcionki, przycisk podziału". Następnie naciskaj klawisz Spacja, aż usłyszysz: "Kolory motywu".

 4. Użyj klawiszy strzałek, aby poruszać się po opcjach koloru i odcienia, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać kolor.

Wyróżnianie tekstu

 1. Zaznacz tekst, który chcesz wyróżnić.

 2. Naciśnij klawisze Alt+logo Windows+H. Usłyszysz: "Karta Narzędzia główne, element".

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Wyróżnienie, przycisk podziału". Następnie naciskaj klawisz Spacja, aż usłyszysz komunikat: "Kolory wyróżnienia".

 4. Użyj klawiszy strzałek, aby poruszać się po opcjach koloru i odcienia, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać kolor.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie prezentacji na podstawie szablonu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×