Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Wielu użytkowników wykrywa, że korzystanie z klawiatury zewnętrznej za pomocą skrótów klawiaturowych dla PowerPoint ułatwia ich wydajniejszą pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i myszy.

Uwagi: 

 • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • Znak plus (+) w skrócie oznacza, że konieczne jest jednoczesne naciśnięcie wielu klawiszy.

 • Znak przecinek (,) w skrócie oznacza, że trzeba nacisnąć wiele klawiszy w kolejności.

Ten artykuł zawiera opis skrótów klawiaturowych, klawiszy funkcyjnych i innych popularnych klawiszy skrótów w trybie tworzenia w PowerPoint dla systemu Windows.

Uwagi: 

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wyszczególnionoo najczęściej używane skróty w PowerPoint.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowej prezentacji.

Ctrl+N

Dodawanie nowego slajdu.

Ctrl+M

Stosowanie pogrubienia do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+B

Zmienianie rozmiaru czcionki zaznaczonego tekstu.

ALT + H, F, S

Otwieranie okna dialogowego powiększenie .

Alt+W, Q

Wycinanie zaznaczonego tekstu, obiektu lub slajdu.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonego tekstu, obiektu lub slajdu.

Ctrl+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego tekstu, obiektu lub slajdu.

Ctrl+V

Cofanie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Zapisz prezentację.

Ctrl+S

Wstawianie obrazu.

Alt+N, P

Wstawianie kształtu.

Alt + N, S, H

Wybieranie motywu.

Alt+G, H

Wybieranie układu slajdu.

Alt+H, L

Przechodzenie do następnego slajdu.

PAGE DOWN

Przechodzenie do poprzedniego slajdu.

PAGE UP

Przechodzenie do karty Narzędzia główne.

Alt+H

Przejdź do karty Wstawianie.

Alt+N

Rozpoczynanie pokazu slajdów.

F5

Kończenie pokazu slajdów.

Esc

Zamknij PowerPoint.

Ctrl+Q

Początek strony

Skróty klawiaturowe dostępne dla wstążki

Wstążka grupuje pokrewne opcje na kartach. Na przykład na karcie Narzędzia główne Grupa akapit zawiera opcję punktory . Naciśnij klawisz Alt, aby wyświetlić skróty wstążki, nazywane poradami kluczowymi, jako litery w małych obrazach obok kart i opcji, jak pokazano na poniższym obrazie.

Porady dotyczące klawiszy na wstążce programu Excel

Za pomocą klawisza ALT możesz połączyć litery z poradami dotyczącymi klawiszy, aby utworzyć skróty o nazwie klawisze dostępu dla opcji wstążki. Na przykład naciśnij klawisze ALT + H, aby otworzyć kartę Narzędzia główne , a następnie ALT + Q, aby przejść do pola powiedz mi lub Wyszukaj . Ponownie naciśnij klawisz Alt, aby wyświetlić porady dotyczące klawiszy dla opcji wybranej karty.

W Office 2010 większość starych skrótów menu klawiszy Alt nadal działa. Należy jednak znać pełny skrót. Na przykład naciśnij klawisz Alt, a następnie naciśnij jedno z starych klawiszy menu E (Edytuj), V (widok), i (Wstaw) itd. Powiadomienie pojawia się, gdy korzystasz z klawisza dostępu z wcześniejszej wersji Microsoft Office. Jeśli znasz całą sekwencję klawiszy, przejdź do niej i korzystaj z niej. Jeśli nie znasz sekwencji, naciśnij klawisz ESC i Użyj zamiast nich wskazówek dotyczących klawiszy.

Używanie klawiszy dostępu dla kart wstążki

Aby przejść bezpośrednio do karty na Wstążce, naciśnij dowolny z następujących klawiszy dostępu. W zależności od zaznaczenia w arkuszu mogą być wyświetlane dodatkowe karty.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do pola powiedz mi lub Wyszukaj na Wstążce i wpisz wyszukiwany termin w celu uzyskania pomocy lub zawartości pomocy.

ALT+Q, a następnie wprowadź szukany termin.

Otwarcie menu plik .

Alt+F

Otwieranie karty Narzędzia główne i formatowanie slajdów, czcionek, akapitów lub rysunków.

Alt+H

Otwieranie karty Wstawianie i wstawianie slajdów, tabel, obrazów, ilustracji, formularzy, łączy, tekstu, symboli lub multimediów.

Alt+N

Otwieranie karty projektowanie i stosowanie motywów oraz dostosowywanie slajdów.

Alt+G

Otwieranie karty przejścia i Dodawanie przejść między slajdami.

Alt+K

Otwieranie karty animacje i dodawanie animacji do slajdów.

Alt+A

Otwórz kartę Pokaz slajdów i skonfiguruj i Odtwórz pokaz slajdów.

Alt+S

Otwieranie karty Recenzja i sprawdzanie pisowni i ułatwień dostępu oraz dodawanie komentarzy.

Alt+R

Otwieranie karty Widok i Podgląd układów prezentacji, Pokazywanie i ukrywanie linii siatki i prowadnic, Ustawianie powiększenia powiększenia, Zarządzanie oknami i wyświetlanie makr.

Alt+W

Otwórz kartę Pomoc i przejrzyj PowerPoint, skontaktuj się z pomocą techniczną i wystaw opinię.

Alt+Y

Uwaga: Dodatki i inne programy mogą dodawać nowe karty na wstążce z własnymi klawiszami dostępu.

Początek strony

Praca na wstążce przy użyciu klawiatury

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty na Wstążce i uaktywnianie klawiszy dostępu.

Alt lub F10. Aby przejść do innej karty, użyj klawiszy dostępu lub klawiszy strzałek.

Przenoszenie fokusu do poleceń na wstążce.

Tab lub Shift+Tab

Przechodzenie między elementami na wstążce odpowiednio w dół, w górę, w lewo lub w prawo.

Klawisze strzałek

Uaktywnienie zaznaczonego przycisku lub kontrolki.

Spacja lub Enter

Otwieranie listy zaznaczonego polecenia.

Klawisz Strzałka w dół

Otwieranie menu dla zaznaczonego przycisku.

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie do następnego polecenia, gdy jest otwarte menu lub podmenu.

Klawisz Strzałka w dół

Rozwijanie lub zwijanie wstążki.

Ctrl+F1

Otwieranie menu kontekstowego.

Shift+F10

Ewentualnie na klawiaturze systemu Windows klawisz Context (między prawym klawiszem Alt i klawiszem Ctrl w prawo)

Przechodzenie do podmenu, gdy jest otwarte lub zaznaczone menu główne.

Klawisz Strzałka w lewo

Uzyskiwanie pomocy na temat obecnie wybranego polecenia lub kontrolki na Wstążce.

F1

Początek strony

Przechodzenie między okienkami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między okienkami w widoku normalnym w prawo.

F6

Przełączanie między okienkami w widoku normalnym .

Shift+F6

Przełączanie między okienkiem miniatur a okienkiem Widok konspekt .

Ctrl+Shift+Tab

Początek strony

Praca w widoku konspektu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenoszenie akapitu na wyższy poziom.

Alt+Shift+strzałka w lewo

Przenoszenie akapitu na niższy poziom.

Alt+Shift+strzałka w prawo

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w górę.

Alt+Shift+strzałka w górę

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w dół.

Alt+Shift+strzałka w dół

Pokaż nagłówki poziomu 1.

Alt+Shift+1

Rozwijanie tekstu pod nagłówkiem.

Alt+Shift+Znak plus (+)

Zwijanie tekstu pod nagłówkiem.

Alt + Shift + znak minus (-)

Początek strony

Zaznaczanie oraz edytowanie tekstu i obiektów

Zaznaczanie tekstu i obiektów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie jednego znaku po prawej.

Shift + Strzałka w prawo

Zaznaczanie jednego znaku po lewej.

Shift + klawisz strzałki w lewo

Zaznaczanie do końca wyrazu.

Ctrl + Shift + Strzałka w prawo

Zaznaczanie do początku wyrazu.

Ctrl + Shift + Strzałka w lewo

Zaznaczanie jednego wiersza w górę (z kursorem na początku wiersza).

Shift + klawisz Strzałka w górę

Zaznaczanie jednego wiersza w dół (z kursorem na początku wiersza).

Shift+strzałka w dół

Zaznaczanie obiektu (gdy jest zaznaczony tekst wewnątrz obiektu).

Esc

Zaznaczanie drugiego obiektu (gdy jest zaznaczony jeden obiekt).

TAB lub Shift + Tab do momentu zaznaczenia odpowiedniego obiektu

Przesuwanie obiektu o jedną pozycję do tyłu.

Ctrl + lewy nawias kwadratowy ([)

Office 2010 i Office 2007: niedostępne

Przesuwanie obiektu o jedną pozycję do przodu.

Ctrl + Prawy nawias kwadratowy (])

Office 2010 i Office 2007: niedostępne

Przesuwanie obiektu na spód.

Ctrl + Shift + lewy nawias kwadratowy ([)

Office 2010 i Office 2007: niedostępne

Przesuwanie obiektu na wierzch.

Ctrl + Shift + prawy nawias kwadratowy (])

Office 2010 i Office 2007: niedostępne

Zaznaczanie tekstu w obiekcie (z zaznaczonym obiektem).

Enter

Zaznaczanie wszystkich obiektów.

Ctrl+A (na karcie Slajdy)

Odtwarzanie lub wstrzymywanie multimediów.

Ctrl+Spacja

Zaznaczanie wszystkich slajdów.

Ctrl + A (w widoku sortowania slajdów )

Zaznaczanie całego tekstu.

Ctrl+A (na karcie Konspekt)

Porada: Aby zaznaczyć obiekty wielokrotnego wyboru za pomocą klawiatury, użyj okienka zaznaczenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie obiektami za pomocą okienka zaznaczenia .

Początek strony

Usuwanie i kopiowanie tekstu i obiektów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Usuwanie jednego znaku z lewej strony.

Backspace

Usuwanie jednego wyrazu z lewej strony.

Ctrl+Backspace

Usuwanie jednego znaku z prawej strony.

Delete

Usunięcie jednego wyrazu z prawej strony (z kursorem między wyrazami).

Ctrl+Delete

Wycinanie zaznaczonego obiektu lub tekstu.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu lub tekstu.

Ctrl+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu lub tekstu.

Ctrl+V

Duplikowanie obiektu.

Ctrl+D

Ctrl + przeciągnięcie myszy

Office 2010 i Office 2007: niedostępne

Cofnięcie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

Ctrl+Y

Kopiowanie samego formatowania.

Ctrl+Shift+C

Wklejanie samego formatowania.

Ctrl+Shift+V

Kopiowanie malarza animacji.

Alt+Shift+C

Office 2010 i Office 2007: niedostępne

Wklejanie malarza animacji.

Alt+Shift+V

Office 2010 i Office 2007: niedostępne

Otwieranie okna dialogowego wklejanie specjalne .

Ctrl+Alt+V

Początek strony

Poruszanie się w tekście

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

Klawisz Strzałka w prawo

Przechodzenie o jeden wiersz w górę.

Klawisz Strzałka w górę

Przechodzenie o jeden wiersz w dół.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

Ctrl+strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

Ctrl+strzałka w prawo

Przechodzenie na koniec wiersza.

Zakończenie

Przechodzenie na początek wiersza.

Home

Przechodzenie o jeden akapit w górę.

Ctrl+strzałka w górę

Przechodzenie o jeden akapit w dół.

Ctrl+strzałka w dół

Przechodzenie na koniec pola tekstowego.

Ctrl+End

Przechodzenie na początek pola tekstowego.

Ctrl+Home

Przechodzenie do następnego symbolu zastępczego tytułu lub tekstu podstawowego. Jeśli jest to ostatni symbol zastępczy na slajdzie, ta akcja wstawi nowy slajd z tym samym układem slajdu co slajd oryginalny.

Ctrl+Enter

Początek strony

Znajdowanie i zamienianie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwórz okno dialogowe Znajdowanie .

Ctrl+F

Otwieranie okna dialogowego zamienianie .

Ctrl+H

Powtarzanie ostatniej akcji Znajdź.

Shift+F4

Początek strony

Poruszanie się po tabelach i praca z nimi

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do następnej komórki.

Tab

Przechodzenie do poprzedniej komórki.

Shift+Tab

Przechodzenie do następnego wiersza.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie do poprzedniego wiersza.

Klawisz Strzałka w górę

Wstawianie tabulatora w komórce.

Ctrl+Tab

Rozpoczynanie nowego akapitu.

Enter

Dodaj nowy wiersz u dołu tabeli (z kursorem w ostatniej komórce ostatniego wiersza).

Tab

Początek strony

Formatowanie tekstu

Przed użyciem tych skrótów klawiaturowych zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

Zmienianie czcionki lub rozmiaru czcionki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwórz okno dialogowe czcionka , aby zmienić czcionkę.

Ctrl+Shift+F

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

Ctrl + Shift + prawy nawias ostry (>)

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

Ctrl + Shift + nawias ostry (<)

Początek strony

Stosowanie formatowania znaków

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego czcionka w celu zmiany formatowania znaków.

Ctrl+T

Przełączanie między wielką literą, małą lub wielką literą.

Shift+F3

Stosowanie pogrubienia.

Ctrl+B

Zastosuj formatowanie z podkreśleniem.

Ctrl+U

Stosowanie kursywy.

Ctrl+I

Stosowanie indeksu dolnego (odstęp automatyczny).

Ctrl+Znak równości (=)

Stosowanie indeksu górnego (odstęp automatyczny).

Ctrl+Shift+Znak plus (+)

Usuwanie ręcznego formatowania znaków, na przykład indeksu dolnego lub indeksu górnego.

Ctrl+Spacja

Wstawianie hiperlinku.

Ctrl+K

Początek strony

Kopiowanie formatowania tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Skopiowanie formatowania zaznaczonego tekstu.

Ctrl+Shift+C

Wklejenie skopiowanego formatowania do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+Shift+V

Początek strony

Wyrównywanie akapitów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyśrodkuj akapit.

Ctrl+E

Wyjustowanie akapitu.

Ctrl+J

Wyrównanie akapitu do lewej.

Ctrl+L

Wyrównanie akapitu do prawej.

Ctrl+R

Początek strony

Praca z kształtami, obrazami, polami, obiektami oraz tekstami WordArt

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie pola tekstowego.

Alt + N, X

Wstawianie osadzonego dokumentu lub arkusza kalkulacyjnego jako obiektu.

Alt + N, J

Wstawianie obiektu WordArt.

Alt + N, W

Przeniesienie fokusu na pierwszy kształt przestawny, taki jak obraz lub pole tekstowe.

Ctrl+Alt+5

Grupowanie zaznaczonych kształtów, obrazów lub obiektów WordArt.

Ctrl+G

Rozgrupuj wybraną grupę.

Ctrl+Shift+G

Skopiowanie atrybutów zaznaczonego kształtu.

Ctrl+Shift+C

Wklejenie atrybutów do zaznaczonego obiektu.

Ctrl+Shift+V

Edytowanie obiektu połączonego lub osadzonego.

Shift + F10 (aby otworzyć menu kontekstowe), a następnie klawisz O, ENTER, E

Początek strony

Wstawianie komentarzy i odpowiadanie na nie

Przed użyciem tych skrótów klawiaturowych Użyj polecenia Wstaw komentarz (Alt + N, L), aby otworzyć okienko Komentarze .

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstaw nowy komentarz.

Ctrl+N

Odpowiadanie na wybrany komentarz.

Ctrl+R

Początek strony

Zmienianie kolejności slajdów lub sekcji w zestawie slajdów

Czynność

Naciśnij te klawisze

Przenoszenie zaznaczonego slajdu lub sekcji w górę.

Ctrl+strzałka w górę

Przenoszenie zaznaczonego slajdu lub sekcji w dół w kolejności.

Ctrl+strzałka w dół

Przeniesienie zaznaczonego slajdu lub sekcji na początek.

Ctrl + Shift + Strzałka w górę

Przeniesienie zaznaczonego slajdu lub sekcji na koniec.

Ctrl + Shift + Strzałka w dół

Początek strony

Korzystanie z okienka zaznaczenia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okienka zaznaczenia .

ALT + H, S, L, P

W Office 2007, Alt + J, D, A, P

Przenoszenie fokusu między poszczególnymi okienkami.

F6

Wyświetlanie menu kontekstowego.

Shift+F10

Przenoszenie fokusu do pojedynczego elementu lub grupy.

Strzałka w górę lub w dół

Przenoszenie fokusu z elementu w grupie do jego grupy nadrzędnej.

Klawisz Strzałka w lewo

Przenoszenie fokusu z grupy do pierwszego elementu w tej grupie.

Klawisz Strzałka w prawo

Rozwijanie grupy mającej fokus i wszystkich grup podrzędnych.

Znak gwiazdki (*) (tylko na klawiaturze numerycznej)

Rozwijanie grupy mającej fokus.

Znak plus (+) (tylko na klawiaturze numerycznej)

Zwijanie grupy mającej fokus.

Znak minus (-) (tylko na klawiaturze numerycznej)

Przenoszenie fokusu do elementu i zaznaczanie go.

Shift+strzałka w górę lub strzałka w dół

Zaznaczanie elementu mającego fokus.

Spacja lub Enter

Anulowanie zaznaczenia elementu mającego fokus.

SHIFT + SPACJA lub Shift + Enter

Przenoszenie zaznaczonego elementu do przodu.

Ctrl+Shift+F

Przenoszenie zaznaczonego elementu do tyłu.

Ctrl+Shift+B

Wyświetlanie lub ukrywanie elementu mającego fokus.

Ctrl+Shift+S

Zmienianie nazwy elementu mającego fokus.

F2

Przełączanie fokusu klawiatury w obszarze okienka zaznaczenia między widokiem drzewa a przyciskami Pokaż wszystko i Ukryj wszystko.

Tab lub Shift+Tab

Zwiń wszystkie grupy (fokus musi znajdować się w widoku drzewa okienka zaznaczenia).

Alt+Shift+1

Rozwijanie wszystkich grup.

Alt+Shift+9

Początek strony

Uzyskiwanie dostępu do okienek zadań i korzystanie z nich

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do okienka zadań z innego okienka w oknie programu. Może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie klawisza F6.

F6

Gdy opcja okienka zadań ma fokus, przejście do następnej lub poprzedniej opcji w okienku zadań.

Tab lub Shift+Tab

Wyświetlanie pełnego zestawu poleceń w menu okienka zadań. Za pomocą tego menu możesz na przykład zamknąć, przenieśćlub zmienić rozmiar okienka zadań.

Ctrl+Spacja

W Office 2010 klawiszy Ctrl + Strzałka w dół

Przejście do następnego polecenia w menu okienka zadań.

Klawisze strzałek w górę i w dół

Wybierz wyróżnioną opcję w menu okienka zadań.

Enter

Przenoszenie okienka zadań lub zmienianie jego rozmiaru po wybraniu odpowiedniego polecenia.

Klawisze strzałek

Otwieranie Schowka.

ALT + H, F, O

Zamykanie okienka zadań.

CTRL + SPACJA, C

Początek strony

Inne przydatne klawisze skrótów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwórz okno dialogowe Drukowanie.

Ctrl+P

Drukowanie wszystkich slajdów w prezentacji jako slajdów na całych stronach przy użyciu domyślnych ustawień drukarki (gdy jest otwarte okno dialogowe Drukowanie).

Alt + P, P

Wyświetlanie okienka notatek w widoku normalnym .

Alt + W, P, N

Pokazywanie lub ukrywanie siatki.

Shift+F9

Pokazywanie lub ukrywanie prowadnic.

Alt+F9

Początek strony

Niestandardowe skróty klawiaturowe

Aby przypisać niestandardowe skróty klawiaturowe do elementów menu, zarejestrowanych makr i kodu języka Visual Basic for Applications (VBA) w PowerPoint, należy użyć dodatku innej firmy, takiego jak Menedżer skrótów dla PowerPoint, który jest dostępny w dodatkach OfficeOne dla programu PowerPoint.

Zobacz też

centrum pomocy programu PowerPoint

Obsługa ułatwień dostępu w programie PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł zawiera opis skrótów klawiaturowych, klawiszy funkcyjnych i innych popularnych klawiszy skrótów w trybie tworzenia w programie PowerPoint dla komputerów Mac OS.

Uwagi: 

 • Ustawienia w określonych wersjach systemu operacyjnego Mac i niektóre aplikacje narzędziowe mogą powodować konflikt ze skrótami klawiaturowymi oraz operacjami klawiszy funkcyjnych w Office dla komputerów Mac. Aby uzyskać informacje na temat zmieniania przydziałów klawiszy skrótów klawiaturowych, zobacz Pomoc dla komputerów Mac dotyczącą używanej wersji systemu Mac OS, aplikacji narzędziowej lub odwołań do konfliktów skrótów.

 • Jeśli nie znajdziesz skrótu klawiaturowego, który odpowiada Twoim potrzebom, możesz utworzyć niestandardowy skrót klawiaturowy. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do tematu Tworzenie niestandardowego skrótu klawiaturowego dla pakietu Office dla komputerów Mac.

 • Wiele skrótów używających klawisza Ctrl na klawiaturze systemu Windows współpracuje również z klawiszem Control w PowerPoint na komputerze Mac. Jednak nie wszystkie.

 • Aby szybko znaleźć skrót w tym artykule, możesz użyć wyszukiwania. Naciśnij klawisze Command + F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wyszczególnionoo najczęściej używane skróty w PowerPoint na komputerach Mac.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowej prezentacji.

COMMAND + N

Stosowanie pogrubienia do zaznaczonego tekstu.

COMMAND + B

Wycinanie zaznaczonego tekstu, obiektu lub slajdu.

COMMAND + X

Kopiowanie zaznaczonego tekstu, obiektu lub slajdu.

COMMAND +C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego tekstu, obiektu lub slajdu.

COMMAND + V

Cofnięcie ostatniej akcji.

COMMAND + Z

Ponowne wykonywanie lub powtarzanie akcji.

COMMAND + Y

Zapisz prezentację.

COMMAND + S

Zamknij PowerPoint.

COMMAND + Q

Początek strony

Praca z prezentacjami i slajdami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowej prezentacji z szablonem z galerii prezentacji programu PowerPoint.

COMMAND + Shift + P

Wstawianie nowego slajdu.

COMMAND + Shift + N

Pomniejszenie.

COMMAND + znak minus (-)

Powiększenie.

COMMAND + znak plus (+)

Tworzenie kopii zaznaczonego slajdu.

COMMAND + Shift + D

Otwórz prezentację.

COMMAND + O

Zamykanie prezentacji.

COMMAND + W

Drukowanie prezentacji.

COMMAND + P

Zapisywanie prezentacji pod inną nazwą, w innej lokalizacji lub w innym formacie pliku

COMMAND + Shift + S

Anulowanie polecenia, na przykład Zapisz jako.

Esc

Przechodzenie między kilkoma otwartymi prezentacjami

COMMAND + znak tyldy (~)

Otwieranie ostatnio używanego pliku.

COMMAND + Shift + O

Początek strony

Przechodzenie między widokami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie do widoku normalnego.

COMMAND + 1

Przełączanie do widoku sortowania slajdów.

COMMAND + 2

Przełączanie do widoku strony notatek.

COMMAND + 3

Przełączanie do widoku konspektu.

COMMAND + 4

Przełączanie do pokazu slajdów.

COMMAND + Shift + Return

Przełączanie do pełnego ekranu (ukrywanie menu).

COMMAND + Control + F

Przełączanie do widoku prezentera.

Opcja + Return

Pokazywanie lub ukrywanie prowadnic.

COMMAND + opcja + Control + G

Przełączanie do widoku wzorca materiałów informacyjnych.

COMMAND + opcja + 2

Przełączanie do widoku wzorca slajdów.

COMMAND + opcja + 1

Przełączanie do widoku wzorca notatek.

COMMAND + Opcja + 3

Początek strony

Zaznaczanie oraz edytowanie tekstu i obiektów

Zaznaczenie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie jednego znaku po prawej.

Shift + Strzałka w prawo

Zaznaczanie jednego znaku po lewej.

Shift + klawisz strzałki w lewo

Zaznaczanie od punktu wstawiania do tego samego punktu w jednym wierszu w górę.

Shift + klawisz Strzałka w górę

Zaznaczanie tekstu od punktu wstawiania do tego samego punktu w dół.

Shift+strzałka w dół

Zaznaczanie całego tekstu na początku wiersza.

COMMAND + Shift + Strzałka w lewo

Zaznaczenie całego tekstu na końcu wiersza.

COMMAND + Shift + Strzałka w prawo

Zaznaczanie tekstu od punktu wstawiania do końca akapitu.

Shift + opcja + Strzałka w dół

Zaznaczanie tekstu od punktu wstawiania do początku akapitu.

Shift + opcja + Strzałka w górę

Początek strony

Edytowanie tekstu i obiektów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Usuwanie jednego znaku z lewej strony.

Usuń

Usuwanie jednego znaku z prawej strony.

Funkcja + Delete

Wklejanie specjalne.

COMMAND + Control + V

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

COMMAND + Shift + prawy nawias kątowy (>)

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

COMMAND + Shift + lewy nawias ostry (<)

Stosowanie podkreślenia.

COMMAND + U

Stosowanie kursywy.

COMMAND + I

Wyrównywanie akapitu do środka.

COMMAND + E

Wyjustowanie akapitu.

COMMAND + J

Wyrównywanie akapitu do lewej.

COMMAND + L

Wyrównywanie akapitu do prawej.

COMMAND + R

Dodawanie hiperlinku do zaznaczonego tekstu, obrazu lub obiektu.

COMMAND + K

Dodawanie nowego komentarza.

Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC + Shift + M

Znajdowanie tekstu i formatowania.

COMMAND + F

Otwieranie okna dialogowego Formatowanie tekstu , opcje czcionki .

COMMAND + T

Otwieranie okna dialogowego Formatowanie tekstu , opcje akapitu .

COMMAND + opcja + M

Początek strony

Poruszanie się w tekście

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie na początek wyrazu lub jednego wyrazu w lewo.

Opcja+strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

Opcja+strzałka w prawo

Przechodzenie na koniec wiersza.

COMMAND + Strzałka w prawo

Przechodzenie na początek wiersza.

COMMAND + Strzałka w lewo

Przechodzenie na początek akapitu lub akapitu w górę.

Opcja+strzałka w górę

Przechodzenie o jeden akapit w dół.

Opcja+strzałka w dół

Przechodzenie na początek lub koniec całego tekstu w edytowanym obiekcie.

COMMAND + Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Początek strony

Poruszanie się po tabelach i praca z nimi

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do następnej komórki.

Tab

Przechodzenie do poprzedniej komórki.

Shift+Tab

Przechodzenie do następnego wiersza lub wiersza.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie do poprzedniego wiersza lub wiersza.

Klawisz Strzałka w górę

Rozpoczynanie nowego akapitu w komórce.

Return

Dodaj nowy wiersz u dołu tabeli (z kursorem w ostatniej komórce ostatniego wiersza).

Tab

Początek strony

Praca z obiektami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie następnego obiektu.

Tab

Zaznaczanie poprzedniego obiektu.

Shift+Tab

Zaznaczanie wszystkich obiektów i całego tekstu.

COMMAND + A

Przenoszenie zaznaczonego obiektu w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

Klawisze strzałek lub COMMAND + klawisze strzałek

Grupowanie zaznaczonych obiektów.

COMMAND + opcja + G

Rozgrupowanie zaznaczonych obiektów.

COMMAND + Opcja + Shift + G

Ponowne grupowanie zaznaczonych obiektów.

COMMAND + opcja + J

Obracanie zaznaczonego obiektu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Opcja+strzałka w prawo

Obróć zaznaczony obiekt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Opcja+strzałka w lewo

Formatowanie zaznaczonego obiektu.

COMMAND + Shift + 1

Duplikowanie zaznaczonych obiektów.

COMMAND + D lub Control + przeciągnij myszą

Zmienianie rozmiaru zaznaczonych obiektów.

Shift + klawisze strzałek

Początek strony

Inne przydatne klawisze skrótów

Efekt

Skrót klawiaturowy

Przełącz tryb rysowania.

COMMAND + Control + Z

Pokazywanie wpisu tezaurusa dla zaznaczonego wyrazu.

COMMAND + opcja + Control + R

Pokazywanie pozycji inteligentne wyszukiwanie dla zaznaczonego wyrazu lub frazy.

COMMAND + opcja + Control + L

Początek strony

Zobacz też

centrum pomocy programu PowerPoint

Obsługa ułatwień dostępu w programie PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł zawiera opis skrótów klawiaturowych w trybie tworzenia w programie PowerPoint dla systemu iOS.

Uwagi: 

 • Jeśli znasz skróty klawiaturowe na komputerze MacOS, te same kombinacje klawiszy działają tylko na PowerPoint dla systemu iOS przy użyciu klawiatury zewnętrznej. Skróty wymienione w tym artykule są jedynymi, które będą działać w tej wersji programu PowerPoint.

 • Aby szybko znaleźć skrót, możesz użyć wyszukiwania. Naciśnij klawisze Command + F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

W tym temacie

Często używane skróty na tablecie iPad

W poniższej tabeli wymieniono najczęściej używane skróty w aplikacji PowerPoint dla tabletu iPad.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie nowego slajdu.

COMMAND + Shift + N

Usuwanie zaznaczonego tekstu, obiektu lub slajdu.

Usuń

Wycięcie zaznaczonej zawartości i skopiowanie jej do Schowka.

COMMAND + X

Cofnięcie ostatniej akcji.

COMMAND + Z

Skopiowanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

COMMAND +C

Wklejenie skopiowanej lub wyciętej zawartości.

COMMAND + V

Zaznaczanie całego tekstu.

COMMAND + A

Pogrubienie zaznaczonej zawartości.

COMMAND + B

Zaznaczoną zawartość kursywą.

COMMAND + I

Podkreślanie zaznaczonej zawartości.

COMMAND + U

Zaznaczanie wyrazu z lewej strony.

Kombinacja klawiszy Shift + opcja + Strzałka w lewo

Zaznaczanie wyrazu z prawej strony.

Kombinacja klawiszy Shift + opcja + Strzałka w prawo

Początek strony

Nawigowanie w aplikacji PowerPoint dla tabletu iPad

PowerPoint tabletu iPad zostanie otwarty z poziomą listą opcji, o nazwie wstążki. Aby przechodzić między opcjami, naciskaj klawisze Shift + Strzałka w prawo, aż fokus znajdzie się na Wstążce, a następnie naciśnij klawisz strzałki w prawo lub w lewo. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisze COMMAND + opcja + spacja.

Aby przenieść fokus na różne obszary w PowerPoint dla tabletu iPad (na przykład z wstążki do okienka miniatury), umieść fokus na przycisku, a następnie naciśnij klawisze Shift + Strzałka w prawo, aby przejść do przodu lub Shift + Strzałka w lewo, aby przejść do tyłu.

PowerPoint dla tabletu iPad to aplikacja dla urządzeń przenośnych, więc skróty klawiaturowe i nawigacja mogą być inne niż w wersjach klasycznych PowerPoint.

Przenoszenie punktu wstawiania w obrębie symboli zastępczych i notatek na tablecie iPad

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie w prawo o jeden znak.

Klawisz Strzałka w prawo

Przechodzenie w lewo o jeden znak.

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie w prawo o jeden wyraz.

COMMAND + Strzałka w prawo

Przechodzenie w lewo o jeden wyraz.

COMMAND + Strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden wiersz w górę.

Klawisz Strzałka w górę

Przechodzenie o jeden wiersz w dół.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie na początek wiersza.

COMMAND + Strzałka w lewo

Przechodzenie na koniec wiersza.

COMMAND + Strzałka w prawo

Przechodzenie na początek symbolu zastępczego lub notatek.

COMMAND + Strzałka w górę

Przechodzenie na koniec symbolu zastępczego lub notatek.

COMMAND + End

Początek strony

Wybieranie zawartości na tablecie iPad

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie jednego znaku po prawej.

Shift + Strzałka w prawo

Zaznaczanie jednego znaku po lewej.

Shift + klawisz strzałki w lewo

Zaznaczanie wyrazu z prawej strony.

Shift + COMMAND + Strzałka w prawo

Zaznaczanie wyrazu z lewej strony.

Shift + COMMAND + Strzałka w lewo

Zaznaczanie wiersza w górę.

Shift + klawisz Strzałka w górę

Zaznaczanie wiersza w dół.

Shift+strzałka w dół

Zaznaczanie akapitu w górę.

Shift + COMMAND + Strzałka w górę

Zaznaczanie akapitu w dół.

Shift + COMMAND + Strzałka w dół

Zaznaczenie wszystkiego w obrębie symbolu zastępczego lub notatek.

COMMAND + A

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji do początku wiersza.

Shift + COMMAND + Strzałka w lewo

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji do końca wiersza.

Shift + COMMAND + Strzałka w prawo

Początek strony

Edytowanie i formatowanie prezentacji na telefonie iPhone

Czynność

Skrót klawiaturowy

Cofnięcie ostatniej akcji.

Symbol CMD firmy Apple + Z

Powtarzanie ostatniej akcji.

Shift + Symbol CMD firmy Apple

Wycinanie zaznaczonej zawartości.

Symbol CMD firmy Apple + X

Skopiowanie zaznaczonej zawartości.

Symbol CMD firmy Apple +C

Wklejenie skopiowanej lub wyciętej zawartości.

Symbol CMD firmy Apple + V

Wybierz pozycję wszystko.

Symbol CMD firmy Apple + A

Pogrubienie zaznaczonej zawartości.

Symbol CMD firmy Apple + B

Zaznaczoną zawartość kursywą.

Symbol CMD firmy Apple + I

Podkreślanie zaznaczonej zawartości.

Symbol CMD firmy Apple + U

Początek strony

Nawigowanie i Zaznaczanie w polu tekstowym na telefonie iPhone

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybierz pozycję tekst.

Shift + Strzałka w lewo lub w prawo albo Shift + Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Przeniesienie kursora w prawo o jedno słowo.

Opcja+strzałka w prawo

Przeniesienie kursora w lewo o jedno słowo.

Opcja+strzałka w lewo

Przeniesienie kursora na początek pola tekstowego.

Symbol CMD firmy Apple + Strzałka w górę

Przeniesienie kursora na koniec pola tekstowego.

Symbol CMD firmy Apple + Strzałka w dół

Przeniesienie kursora na początek bieżącego wiersza.

Symbol CMD firmy Apple + Strzałka w lewo

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego wiersza.

Symbol CMD firmy Apple + Strzałka w prawo

Wybierz pozycję Word po lewej stronie.

Kombinacja klawiszy Shift + opcja + Strzałka w lewo

Wybierz pozycję Word po prawej stronie.

Kombinacja klawiszy Shift + opcja + Strzałka w prawo

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji do początku dokumentu.

Shift + Symbol CMD firmy Apple + Strzałka w górę

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji do końca dokumentu.

Shift + Symbol CMD firmy Apple + Strzałka w dół

Wybierz od bieżącej pozycji do początku wiersza.

Shift + Symbol CMD firmy Apple + Strzałka w lewo

Wybierz pozycję od bieżącej pozycji do końca wiersza.

Shift + Symbol CMD firmy Apple + Strzałka w prawo

Początek strony

Zobacz też

centrum pomocy programu PowerPoint

Obsługa ułatwień dostępu w programie PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł zawiera opis skrótów klawiaturowych w trybie tworzenia w programie PowerPoint dla systemu Android.

Uwagi: 

 • Jeśli znasz skróty klawiaturowe na komputerze z systemem Windows, te same kombinacje klawiszy działają z PowerPoint dla systemu Android za pomocą klawiatury zewnętrznej. Skróty wymienione w tym artykule są jedynymi, które będą działać w tej wersji programu PowerPoint.

 • Aby szybko znaleźć skrót, możesz użyć wyszukiwania. Naciśnij klawisze CTRL + F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

Edytowanie i formatowanie prezentacji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Cofnięcie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Powtarzanie ostatniej akcji.

Ctrl+Y

Wycięcie zaznaczonej zawartości (i skopiowanie jej do schowka).

Ctrl+X

Skopiowanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Ctrl+C

Wklejenie skopiowanej lub wyciętej zawartości.

Ctrl+V

Wybierz pozycję wszystko.

Ctrl+A

Pogrubienie zaznaczonej zawartości.

Ctrl+B

Zaznaczoną zawartość kursywą.

Ctrl+I

Podkreślanie zaznaczonej zawartości.

Ctrl+U

Zapisz lub zsynchronizuj prezentację.

Ctrl+S

Kopiowanie formatowania.

Ctrl+Shift+C

Wybierz pozycję tekst.

Shift + Strzałka w lewo lub w prawo albo Shift + Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Zobacz też

centrum pomocy programu PowerPoint

Obsługa ułatwień dostępu w programie PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł zawiera opis skrótów klawiaturowych w trybie tworzenia w PowerPoint Mobile w systemie Windows 10.

Uwagi: 

 • Jeśli znasz skróty klawiaturowe na komputerze z systemem Windows, te same kombinacje klawiszy działają z PowerPoint Mobile za pomocą klawiatury zewnętrznej. Skróty wymienione w tym artykule są jedynymi, które będą działać w tej wersji programu PowerPoint.

 • Aby szybko znaleźć skrót, możesz użyć wyszukiwania. Naciśnij klawisze CTRL + F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

Edytowanie i formatowanie prezentacji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwórz prezentację.

Ctrl+O

Cofnięcie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Powtarzanie ostatniej akcji.

Ctrl+Y

Wycięcie zaznaczonej zawartości (i skopiowanie jej do schowka).

Ctrl+X

Skopiowanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Ctrl+C

Wklejenie skopiowanej lub wyciętej zawartości.

Ctrl+V

Wybierz pozycję wszystko.

Ctrl+A

Pogrubienie zaznaczonej zawartości.

Ctrl+B

Duplikuj (nie działa w przypadku miniatur slajdów).

Ctrl+D

Zaznaczoną zawartość kursywą.

Ctrl+I

Podkreślanie zaznaczonej zawartości.

Ctrl+U

Grupuj wybraną zawartość.

Ctrl+G

Wyjustowanie zaznaczonej zawartości.

Ctrl+J

Wyrównanie do lewej zaznaczonej zawartości.

Ctrl+L

Wyrównanie do prawej zaznaczonej zawartości.

Ctrl+R

Wyśrodkuj wybraną zawartość.

Ctrl+E

Zapisz lub zsynchronizuj prezentację.

Ctrl+S

Przechodzenie do poprzedniego slajdu.

PAGE UP

Przechodzenie do następnego slajdu.

PAGE DOWN

Usuwanie zaznaczonej zawartości.

Usuń

Rozpocznij pokaz slajdów.

F5

Rozpocznij pokaz slajdów od aktualnego położenia.

Shift+F5

Pokazywanie lub ukrywanie notatek.

Ctrl+Shift+H

Skopiowanie formatowania zaznaczonej zawartości.

Ctrl+Shift+C

Wybierz pozycję tekst.

Shift + Strzałka w lewo lub w prawo albo Shift + Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Przechodzenie między kształtami przestawnymi, na przykład polami tekstowymi lub obrazami.

CTRL + ALT + 5, a następnie wielokrotnie Naciskaj klawisz Tab

Opuszczenie nawigacji po kształtach przestawnych i powrót do normalnej nawigacji.

Esc

Zobacz też

centrum pomocy programu PowerPoint

Obsługa ułatwień dostępu w programie PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł zawiera opis skrótów klawiaturowych w trybie tworzenia w PowerPoint dla sieci Web w systemie Windows.

Uwagi: 

 • Aby szybko znaleźć skrót, możesz użyć wyszukiwania. Naciśnij klawisze CTRL + F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

 • Podczas korzystania z aplikacji PowerPoint dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja PowerPoint dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji PowerPoint dla sieci Web.

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office dla sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

W tym temacie

Często używane skróty

Poniższa tabela zawiera skróty, z których prawdopodobnie będziesz często korzystać w aplikacji PowerPoint dla sieci Web.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie nowego slajdu (z fokusem w okienku miniatury).

Ctrl+M

Usuwanie zaznaczonego tekstu, obiektu lub slajdu.

Usuń

Przenoszenie kształtu.

Klawisze strzałek

Przechodzenie do następnego slajdu.

Klawisz Page Down

Przechodzenie do poprzedniego slajdu.

Klawisz Page Up

Kończenie pokazu slajdów.

Esc

Początek strony

Nawigowanie tylko za pomocą klawiatury

W celu przeniesienia fokusu do różnych obszarów interfejsu aplikacji PowerPoint dla sieci Web (na przykład ze wstążki do okienka miniatur), naciskaj klawisze Ctrl+F6, aby przejść dalej, lub klawisze Ctrl+Shift+F6, aby przejść wstecz, a także aby przechodzić do treści slajdu i wychodzić z niej. Aby przechodzić między poleceniami w aplikacji PowerPoint dla sieci Web, używaj klawisza Tab (w celu przejścia do przodu), klawiszy Shift+Tab (w celu przejścia do tyłu) oraz klawisza Enter w celu wybrania polecenia.

Porada: Aby szybko wykonać akcję w widoku do edycji, Przenieś fokus na pole wyszukiwania powiedz mi , naciskając klawisze ALT + Q, a następnie wpisz odpowiednią akcję lub odpowiednią opcję. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

W widoku do czytaniapozioma lista opcji znajduje się u góry ekranu nad dokumentem. Naciskaj klawisz Tab, aż wiersz opcji ma fokus, a następnie w celu przejścia między opcjami naciśnij klawisz Tab. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter.

Aby przełączyć się do widoku do edycji, przejdź do opcji Edytuj prezentację , naciśnij klawisz ENTER, a następnie wybierz pozycję Edytuj w PowerPoint dla sieci Web.

W widoku do edycjiwstążka jest paskiem znajdującym się u góry okna PowerPoint dla sieci Web. Wstążka jest zorganizowana według kart. Na każdej karcie jest wyświetlany inny zestaw narzędzi i funkcji, składający się z grup, a każda grupa zawiera co najmniej jedna opcja. Aby przenieść fokus na Wstążkę, naciśnij klawisze ALT + klawisz logo systemu Windows. Możesz również wielokrotnie nacisnąć klawisze CTRL + F6, aż wstążka stanie się aktywna.

Inne skróty klawiaturowe umożliwiające korzystanie ze wstążki obejmują:

 • Aby przechodzić między kartami, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab.

 • Aby uzyskać dostęp do wstążki obecnie wybranej karty, naciśnij klawisz Enter.

 • Aby przechodzić między opcjami na Wstążce, naciskaj klawisz TAB lub klawisze Shift + Tab.

Opcje są aktywowane na różne sposoby, w zależności od typu opcji:

 • Jeśli wybrana opcja jest przyciskiem lub przyciskiem podziału, naciśnij spację, aby ją aktywować.

 • Jeśli wybrana opcja jest listą (na przykład listą czcionek ), aby otworzyć listę, naciśnij klawisz Strzałka w dół. Aby przechodzić między elementami, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół. Gdy fokus znajduje się na żądanym elemencie, naciśnij klawisz ENTER, aby go zaznaczyć.

 • Jeśli wybrana opcja jest galerią, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do opcji więcej dla galerii, a następnie kliknij przycisk ENTER, aby otworzyć galerię. Naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić przez elementy, i wybierz element, naciskając klawisz Enter.

Początek strony

Nawigowanie w widoku do czytania

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do następnego slajdu.

N

Przechodzenie do poprzedniego slajdu.

P

Przechodzenie do konkretnego slajdu.

G, wpisz numer slajdu, naciśnij klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Nawigowanie w widoku pokazu slajdów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do następnego slajdu.

N

Przechodzenie do poprzedniego slajdu.

P

Przechodzenie do konkretnego slajdu.

G, wpisz numer slajdu, naciśnij klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Włączanie i wyłączanie podpisów lub napisów.

J

Kończenie pokazu slajdów.

Esc

Początek strony

Nawigowanie po Wstążce i okienkach w widoku do edycji

Aby przechodzić między punktami orientacyjnymi w PowerPoint dla sieci Web, naciśnij klawisze CTRL + F6.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie z okienka slajdu, okienka komentarzy , okienka notatek , paska stanu, paska tytułu, wstążki i okienka miniatur.

Ctrl+F6

Przechodzenie w odwrotnej kolejności, z okienka slajdu, okienka miniatur, wstążki, paska tytułu, paska stanu, okienka notatek i okienka komentarzy .

Shift+Ctrl+F6

Przechodzenie do innej karty wstążki.

Klawisz Tab, Enter

Umożliwia wykonanie obecnie wybranej opcji wstążki.

Enter

Przechodzenie między poleceniami wstążki.

Tab

Przechodzenie między grupami funkcji na wstążce.

Ctrl + Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Początek strony

Edytowanie slajdów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowego slajdu po obecnie zaznaczonej miniaturze.

Ctrl+M

Przechodzenie od lewej do prawej między symbolami zastępczymi na slajdzie.

Tab

Zaznaczanie lub edytowanie bieżącego symbolu zastępczego.

Enter lub F2

Kończenie edycji tekstu w obrębie symbolu zastępczego.

F2

Zaznaczenie kilku obiektów pojedynczych.

CTRL+kliknięcie lub Shift+kliknięcie

Zaznaczenie kilku obiektów.

Kliknij +, przeciągnij myszą, wciśnij Shift i przeciągnij myszą lub naciśnij klawisz Ctrl i przeciągnij myszą.

Zaznaczanie wszystkich obiektów na stronie.

Ctrl+A

Zaznaczanie całego tekstu w aktywnym polu tekstowym.

Ctrl+A

Kopiowanie slajdu.

Ctrl+C

Wklejanie slajdu.

Ctrl+V

Cofnięcie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Wykonaj ponownie ostatnią akcję.

Ctrl+Y

Przenieś slajd w górę o jedno miejsce (w okienku miniatury).

Ctrl+strzałka w górę

Przeniesienie slajdu w dół o jedno miejsce (w okienku miniatury).

Ctrl+strzałka w dół

Przeniesienie slajdu na pierwszą pozycję (w okienku miniatury).

Ctrl + Shift + Strzałka w górę

Przeniesienie slajdu na ostatnią pozycję (w okienku miniatury).

Ctrl + Shift + Strzałka w dół

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

Ctrl + lewy nawias kwadratowy ([)

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

Ctrl + Prawy nawias kwadratowy (])

Początek strony

Przenoszenie punktu wstawiania w obrębie symboli zastępczych i notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie w prawo o jeden znak.

Klawisz Strzałka w prawo

Przechodzenie w lewo o jeden znak.

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie w prawo o jeden wyraz.

Ctrl+strzałka w prawo

Przechodzenie w lewo o jeden wyraz.

Ctrl+strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden wiersz w górę.

Klawisz Strzałka w górę

Przechodzenie o jeden wiersz w dół.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie o jeden akapit w górę.

Ctrl+strzałka w górę

Przechodzenie o jeden akapit w dół.

Ctrl+strzałka w dół

Przechodzenie na początek wiersza.

Home

Przechodzenie na koniec wiersza.

End

Przechodzenie do początku symbolu zastępczego lub notatek.

Ctrl+Home

Przechodzenie do końca symbolu zastępczego lub notatek.

Ctrl+End

Początek strony

Zaznaczanie zawartości

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie jednego znaku po prawej.

Shift + Strzałka w prawo

Zaznaczanie jednego znaku po lewej.

Shift + klawisz strzałki w lewo

Zaznaczanie wyrazu z prawej strony.

Shift + Ctrl + Strzałka w prawo

Zaznaczanie wyrazu z lewej strony.

Shift + Ctrl + Strzałka w lewo

Zaznaczanie wiersza w górę.

Shift + klawisz Strzałka w górę

Zaznaczanie wiersza w dół.

Shift+strzałka w dół

Zaznaczanie akapitu w górę.

Shift + Ctrl + Strzałka w górę

Zaznaczanie akapitu w dół.

Shift + Ctrl + Strzałka w dół

Zaznaczanie do początku akapitu.

Shift+Home

Zaznaczanie do końca akapitu.

Shift+End

Zaznaczanie do początku symbolu zastępczego lub notatek.

Shift+Ctrl+Home

Zaznaczanie do końca symbolu zastępczego lub notatek.

Shift+Ctrl+End

Zaznaczenie wszystkiego w obrębie symbolu zastępczego lub notatek.

Ctrl+A

Początek strony

Edytowanie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zapisywanie zmian.

Aplikacja PowerPoint dla sieci Web automatycznie zapisuje zmiany.

Wycięcie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+X

Skopiowanie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+C

Wklejenie tekstu.

Ctrl+V

Wklejenie tekstu bez formatowania.

Ctrl+Shift+V

Wstawianie hiperlinku

Ctrl+K

Cofanie ostatniej zmiany.

Ctrl+Z

Ponowne wykonywanie ostatnio wycofanej akcji.

Ctrl+Y

Wyrównywanie do lewej zaznaczonego akapitu.

Ctrl+J

Początek strony

Przenoszenie zaznaczonego kształtu.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Nieznaczne przesuwanie kształtu w prawo.

Klawisz Strzałka w prawo

Nieznaczne przesuwanie kształtu w lewo.

Klawisz Strzałka w lewo

Nieznaczne przesuwanie kształtu w górę.

Klawisz Strzałka w górę

Nieznaczne przesuwanie kształtu w dół.

Klawisz Strzałka w dół

Początek strony

Rozmieszczanie zaznaczonego kształtu.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenoszenie kształtu na spód.

Ctrl + Shift + lewy nawias kwadratowy ([)

Przenoszenie kształtu do tyłu.

Ctrl + lewy nawias kwadratowy ([)

Przenoszenie kształtu na wierzch.

Ctrl + Shift + prawy nawias kwadratowy (])

Przenoszenie kształtu do przodu.

Ctrl + Prawy nawias kwadratowy (])

Początek strony

Formatowanie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Stosowanie pogrubienia do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+B

Stosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+I

Stosowanie podkreślenia do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+U

Wyrównywanie do lewej zaznaczonego tekstu.

Ctrl+L

Wyrównywanie do prawej zaznaczonego tekstu.

Ctrl+R

Wyśrodkowanie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+E

Początek strony

Praca z komentarzami

Z wyjątkiem skrótów "Dodawanie nowego komentarza", komentarze klawiaturowe komentarzy są wyświetlane poniżej działają tylko wtedy, gdy okienko komentarzy jest aktualne i fokusuje się.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Dodawanie nowego komentarza.

Ctrl+Alt+M

Przechodzenia do następnego wątku komentarzy.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenia do poprzedniego wątku komentarzy.

Klawisz Strzałka w górę

Rozwijanie wątku komentarzy po umieszczeniu na nim fokusu.

Klawisz Strzałka w prawo

Zwija wątek komentarzy.

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenia do następnej odpowiedzi w wątku komentarzy.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie do poprzedniej odpowiedzi w wątku lub w komentarzu nadrzędnym.

Klawisz Strzałka w górę

Zamknij okienko komentarzy .

Tab

Przenieś fokus na pole odpowiedź.

Tab

Edytowanie nadrzędnego komentarza/odpowiedzi (gdy fokus znajduje się na komentarzu lub odpowiedzeniu nadrzędnym).

Tab

Opublikuj komentarz lub odpowiedź lub Zapisz edycję.

Ctrl+Enter

Odrzucanie komentarza wersji roboczej lub odpowiedzi lub edycji.

Esc

Rozwiń wątek komentarzy za pomocą przycisku Wyświetl więcej odpowiedzi w wątku.

Tab

Początek strony

Zobacz też

centrum pomocy programu PowerPoint

Obsługa ułatwień dostępu w programie PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×