Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób z wadami wzroku lub zaburzeniami poznawczymi, które korzystają z programu czytnika zawartości ekranu, takiego jak Windows Narrator, JAWS lub NVDA z produktami Microsoft 365. Ten artykuł jest częścią zestawu zawartości pomocy technicznej dotyczącej czytnika zawartości ekranu platformy Microsoft 365, w którym można znaleźć więcej informacji o ułatwieniach dostępu w naszych aplikacjach. Aby uzyskać ogólną pomoc, odwiedź stronę Pomocy technicznej firmy Microsoft.

Twórz, czytaj i edytuj prezentacje za pomocą PowerPoint za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, JAWS i NVDA, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Prezentacja programu PowerPoint jest pokazem slajdów. Każdy slajd jest kanwą przeznaczoną na obrazy, słowa i kształty, które pomagają zbudować opowieść.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwórz PowerPoint

 1. Naciśnij klawisz z logo systemu Windows, wpisz Ciąg PowerPoint, a następnie naciśnij klawisz Enter. Program PowerPoint zostanie otwarty w widoku pokazującym ostatnio używane prezentacje, pole wyszukiwania, szablony i motywy. Fokus będzie znajdował się na szablonie Pusta prezentacja.

Logowanie się do konta Microsoft

Aby w jak największym wykorzystać możliwości funkcji PowerPoint, zaloguj się na swoim koncie Microsoft.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz PowerPoint zgodnie z instrukcjami w sekcji Otwieranie programu PowerPoint. Zostanie wyświetlony widok szablonów. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Zaloguj się, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości pakietu Office", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli już edytujesz prezentację, naciśnij klawisze Alt+F, aby otworzyć menu Plik . Następnie naciśnij klawisze D, S. W Narratorze usłyszysz: "Okno Konta". W programie JAWS usłyszysz komunikat: "Konta". W programie NVDA usłyszysz: "Konto".

 2. Wpisz swój adres e-mail lub numer telefonu, naciśnij klawisz Enter, a następnie naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: "Hasło".

 3. Wpisz swoje hasło i naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z konta w organizacji, czynności logowania mogą się nieco różnić. Na przykład może być konieczne użycie numeru PIN lub karty inteligentnej.

  Porada: Jeśli nie wylogowano się z aplikacji PowerPoint ostatnim razem, gdy była ona używana, aplikacja zostanie otwarta bez wyświetlania monitu o zalogowanie.

Otwieranie prezentacji

Program PowerPoint zachowuje listę ostatnio otwieranych plików, dzięki czemu łatwiej jest znaleźć je ponownie.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • OtwórzPowerPoint, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Ostatnie", a następnie nazwę prezentacji.

  • Jeśli już edytujesz prezentację, naciśnij klawisze Alt+F, A. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę prezentacji.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej prezentacji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Jeśli prezentacji, którą chcesz otworzyć, nie ma na liście ostatnio używanych prezentacji, naciśnij klawisze Alt+H, Y, O. Teraz możesz poszukać prezentacji na komputerze lub w lokalizacjach sieciowych, z którą masz połączenie, na przykład OneDrive.

  Porada: Aby wyszukać według nazwy prezentacji, naciśnij klawisze Alt+O, E i wpisz wyszukiwane wyrazy. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę prezentacji, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby ją otworzyć.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku normalnym

Każdy slajd ma co najmniej jedno pole tekstowe lub inne elementy zawartości lub symbole zastępcze.

 1. Gdy fokus znajduje się na slajdzie, naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić między jego elementami. Podczas przechodzenia między nimi czytnik zawartości ekranu odczytuje typ elementu, na przykład "Pole tekstowe Tytuł, pole tekstowe".

 2. Aby odczytać zawartość elementu, za pomocą Narratora naciśnij klawisze SR+R. Czytniki zawartości ekranu JAWS i NVDA zwykle rozpoczynają odczytywanie zawartości elementów, gdy fokus jest przenoszony do niego. Aby w razie potrzeby rozpocząć czytanie za pomocą czytnika JAWS, naciśnij klawiszE SR+Page up. W programie NVDA naciśnij klawisze SR+Strzałka w dół.

  Aby zatrzymać ciągłe odczytywanie, naciśnij klawisz Ctrl.

 3. Po przeczytaniu zawartości naciśnij klawisz Esc, aby przenieść fokus na slajd.

Odczytywanie zawartości slajdów w innych widokach

Oprócz widoku Normalny program PowerPoint udostępnia kilka innych widoków do pracy ze slajdami.

 • Widok konspektu. Zapewnia widok samego tekstu zawartości slajdów. Aby otworzyć widok konspektu, naciśnij klawisze Alt+W, P, a następnie klawisz O. Aby przełączać się między miniaturami i konspektem w widoku Normalny, naciskaj klawisze Ctrl+Shift+Tab.

  Uwaga: Czytniki zawartości ekranu czasami nie informują o widoku konspektu po naciśnięciu klawiszy Alt+W, P, O.

 • Sortowanie slajdów. W tym widoku są wyświetlane wszystkie slajdy w kolejności poziomej w wierszach, co umożliwia ich łatwe wycinanie, kopiowanie, wklejanie, a także zmienianie ich kolejności. Czytniki zawartości ekranu identyfikują slajdy na podstawie ich numeru i tytułu. Aby otworzyć widok Sortowanie slajdów, naciśnij klawisze Alt+W, I. Aby powrócić do widoku Normalny, naciśnij klawisze Alt+W, L.

 • Do czytania. Ten widok umożliwia przeglądanie prezentacji podobnie jak w widoku Pokaz slajdów. Aby otworzyć widok do czytania, naciśnij klawisze Alt+W, D. Aby powrócić do poprzedniego widoku, naciśnij klawisz Esc.

 • Wzorzec slajdów. Ten widok umożliwia wprowadzanie zmian projektowych, które są stosowane do wszystkich slajdów. Aby otworzyć widok Wzorzec slajdów, naciśnij klawisze Alt+W, M. Do wstążki zostanie dodana karta Wzorzec slajdów (Alt+M), między kartami Plik i Narzędzia główne. Aby zamknąć widok Wzorzec slajdów, naciśnij klawisze Alt+M, C.

 • Pokaz slajdów. Umożliwia wyświetlanie slajdów na pełnym ekranie, aby były widoczne dla odbiorców, gdy prowadzisz prezentację. Aby rozpocząć pokaz slajdów, naciśnij klawisz F5. Aby przejść dalej, naciśnij klawisz Page down. Aby wrócić, naciśnij klawisz Page up. Aby zakończyć, naciśnij klawisz Esc.

 • Widok prezentera. Umożliwia wyświetlanie prezentacji wraz z notatkami prelegenta na jednym komputerze (na przykład na komputerze przenośnym) i jednoczesne wyświetlanie prezentacji bez notatek dla odbiorców na drugim monitorze. Jeśli podczas uruchamiania prezentacji w widoku Pokaz slajdów do komputera jest podłączony drugi monitor, to Widok prezentera jest automatycznie otwierany na drugim monitorze. Aby otworzyć Widok prezentera, gdy do komputera jest podłączony jeden monitor, naciśnij klawisze Shift+F10+R.

  Aby czytać obiekty na slajdzie, najpierw włącz tryb skanowania Narratora lub za pomocą czytnika JAWS i NVDA użyj trybu kursora wirtualnego. Następnie użyj następujących skrótów:

  • Aby przejść do podglądu slajdu, naciśnij klawisz Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przenieść fokus do widoku Pokaz slajdów .

  • W widoku Pokaz slajdów naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby przechodzić między wszystkimi obiektami. Aby odczytać obiekty, w Narratorze naciśnij klawisze SR+R. W programie JAWS naciśnij klawisze SR+Page down. W programie NVDA naciśnij klawisze SR+Strzałka w dół.

  • Aby wrócić do widoku prezentera, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Powrót do widoku prezentera", a następnie naciśnij klawisz Enter.

   Uwaga: Jeśli przeprowadzasz prezentację bez użycia widoku prezentera, nie usłyszysz komunikatu „Powrót do widoku prezentera”.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie skrótów klawiaturowych do przedstawiania prezentacji programu PowerPoint i Pokazywanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Poruszanie się po slajdach

Aby szybko przechodzić między slajdami, możesz użyć okienka miniatur.

 1. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat "Okienko miniatur" lub "Miniatury", a po nim tytuł bieżącego slajdu.

 2. Gdy fokus znajduje się w okienku miniatur, czytniki zawartości ekranu odczytują tytuły slajdów podczas poruszania się po slajdach. Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

Porada: Czasami czytnik zawartości ekranu traci fokus i nie odczytuje tytułu slajdu. W takim przypadku naciśnij klawisze Alt+Tab dwa razy, aby spróbować przenieść fokus poza okno programu PowerPoint, a następnie z powrotem na miniatury.

Tworzenie nowej pustej prezentacji

Aby szybko rozpocząć, utwórz nową pustą prezentację. Możesz dodać wstępnie zdefiniowany motyw później, aby nadać prezentacji dopracowany wygląd.

Możesz również utworzyć prezentację na podstawie szablonu. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Tworzenie prezentacji na podstawie szablonu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz aplikację PowerPoint. Usłyszysz: "Polecane, Pusta prezentacja". Fokus znajdzie się na opcji pustej prezentacji. Naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli już edytujesz prezentację i chcesz rozpocząć nową pustą prezentację, naciśnij klawisze Alt+F, N, a następnie klawisz L i cyfrę 1.

 2. Naciśnij klawisz Tab, aby przenieść fokus na symbol zastępczy tytułu na pierwszym slajdzie, a następnie wpisz tytuł. Po zakończeniu naciśnij klawisz Esc. Aby przejść do następnego symbolu zastępczego, naciśnij klawisz Tab i zacznij pisać.

  Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące dodawania zawartości do prezentacji, zobacz Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu lub Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Dodawanie lub zmienianie motywu w prezentacji

Motyw to zbiór skoordynowanych schematów kolorów, tła, stylów czcionek i rozmieszczenia symboli zastępczych. Użyj wstępnie zdefiniowanych motywów, aby szybko zmienić ogólny wygląd prezentacji.

 1. Podczas edytowania prezentacji naciśnij klawisze Alt+G, a następnie klawisz H. Usłyszysz komunikat "Ta prezentacja", a następnie aktualnie wybrany motyw.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek przejdź do odpowiedniego motywu, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby go wybrać.

Wstawianie nowego slajdu

Gdy slajd tytułowy jest gotowy, możesz rozpocząć dodawanie kolejnych slajdów prezentacji. Każdy motyw zawiera kolekcję wstępnie zdefiniowanych układów slajdów. Na przykład kolekcja może obejmować slajd tytułowy, slajd z polem tytułu oraz polem zawartości, a także slajd z dwiema kolumnami.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać nowy slajd na podstawie układu bieżącego slajdu, naciśnij klawisze Ctrl+M.

  • Aby dodać slajd używający jednego z pozostałych układów w wybranym motywie, naciśnij klawisze Alt+H, I. Fokus zostanie przeniesiony na listę układów slajdów. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do odpowiedniego układu slajdu. Aby wstawić kolejny slajd z obecnie wybranym układem, naciśnij klawisz Enter.

Porada: Aby zduplikować slajd i jego zawartość, przenieś fokus na slajd w okienku miniatur i naciśnij klawisze Ctrl+D.

Zapisywanie prezentacji

Warto często zapisywać wyniki pracy. Wykonaj poniższe czynności, aby nazwać i zapisać prezentację po raz pierwszy. Aby uzyskać informacje na temat innych sposobów zapisywania prezentacji, zobacz Zapisywanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 1. Aby otworzyć kartę Zapisz jako , naciśnij klawisze Alt+F, a następnie klawisz A.

 2. Naciśnij klawisz Tab jeden raz, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej lokalizacji folderu plików, na przykład "OneDrive, Microsoft ".

 3. Naciśnij klawisz Tab jeden raz, aby przenieść fokus do obszaru nazewnictwa plików. Fokus znajdzie się na przycisku Nawiguj w górę.

 4. Aby kontynuować poszukiwanie żądanego folderu, naciśnij klawisz Enter. Użyj klawiszy strzałek lub klawisza Tab, aby nawigować, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

 5. Aby nadać plikowi nazwę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Tutaj wpisz nazwę pliku", a następnie wpisz nazwę prezentacji.

  Porada: Domyślnie PowerPoint zapisuje prezentację jako standardowy plik PowerPoint z rozszerzeniem .pptx. Jeśli chcesz zapisać prezentację jako inny typ pliku, naciśnij raz klawisz Tab, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby przechodzić między opcjami. Przy użyciu klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół poruszaj się opcjach, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby dokonać wyboru.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Po nazwaniu pliku i zapisaniu go po raz pierwszy naciśnij klawisze Ctrl+S, aby zapisać pracę w dowolnym momencie.

Dodawanie tekstu do slajdu

 1. Aby przenieść fokus na slajd, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz "Slajd", a po nim numer slajdu.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz symbol zastępczy tekstu, do których chcesz dodać tekst. Usłyszysz na przykład "Pole tekstowe Tytuł, pole tekstowe" dla tytułu slajdu.

 3. Wpisz odpowiedni tekst na slajdzie.

 4. Aby przenieść punkt wstawienia do następnego symbolu zastępczego tytułu lub tekstu podstawowego, naciśnij klawisze Ctrl+Enter.

  Uwaga: Jeśli nie ma więcej symboli zastępczych tekstu, naciśnięcie klawiszy Ctrl+Enter spowoduje wstawienie nowego slajdu z układem pierwotnego slajdu oraz umieszczenie fokusu na pierwszym symbolu zastępczym nowego slajdu.

Aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu tekstu do slajdów, zobacz Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Formatowanie tekstu

Przy użyciu skrótów klawiaturowych można stosować różne style czcionek, takie jak pogrubienie lub kursywa, oraz tworzyć listy punktowane lub numerowane. Aby dowiedzieć się więcej na temat formatowania tekstu w prezentacji, zobacz Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Zmienianie stylu czcionki

 1. W symbolu zastępczym tekstu zaznacz tekst, dla którego chcesz zmienić styl czcionki.

  Porada: Aby dowiedzieć się, jak zaznaczać tekst w PowerPoint za pomocą klawiatury, zobacz sekcję "Zaznacz tekst" w artykule Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint.

 2. Aby zmienić styl czcionki, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

  • Naciśnij klawisze Ctrl+B, aby zastosować pogrubienie do zaznaczonego tekstu.

  • Naciśnij klawisze Ctrl+I, aby zastosować kursywę do zaznaczonego tekstu.

  • Naciśnij klawisze Ctrl+U, aby podkreślić zaznaczony tekst.

  • Naciśnij klawisze Ctrl+Spacja, aby usunąć wszystkie style z zaznaczonego tekstu.

Tworzenie listy punktowanej podczas pisania

 1. Na początku nowego wiersza wpisz symbol gwiazdki (*), a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Tab.

 2. Wpisz odpowiedni tekst. Po naciśnięciu klawisza Enter automatycznie zostanie utworzony wypełniony okrągły element listy punktowanej.

 3. Aby utworzyć nowy element listy, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zakończyć tworzenie listy, naciśnij klawisz Enter, a następnie klawisz Backspace.

Tworzenie listy numerowanej podczas pisania

 1. Na początku nowego wiersza wpisz numer jeden, po którym następuje kropka (1.), a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Tab.

 2. Wpisz odpowiedni tekst. Element listy numerowanej zostanie utworzony automatycznie po naciśnięciu klawisza Enter.

 3. Aby utworzyć nowy element listy, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zakończyć tworzenie listy, naciśnij klawisz Enter, a następnie klawisz Backspace.

Dodawanie obrazów z komputera

Za pomocą grafiki i zdjęć możesz tworzyć bardziej ożywione prezentacje. Aby dowiedzieć się więcej o wstawianiu i edytowaniu obrazów w prezentacji, zobacz Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 1. Gdy fokus znajduje się na slajdzie, naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić między jego symbolami zastępczymi. Podczas nawigowania po symbolu zastępczym czytnik zawartości ekranu odczytuje ich nazwy, na przykład "Pole tekstowe Tytuł, pole tekstowe".

 2. Gdy znajdziesz symbol zastępczy, w którym chcesz dodać obraz, naciśnij klawisze Alt+N, P, D. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie obrazu . Domyślnie w oknie dialogowym jest wyświetlany folder Obrazy komputera.

 3. Fokus znajduje się początkowo na polu Nazwa pliku . Wpisz lub wklej nazwę pliku obrazu. Aby wejść na listę pasujących plików, naciśnij klawisze Ctrl+Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół w celu przeglądania wyników wyszukiwania.

 4. Naciśnij klawisz Enter, aby wstawić obraz do wybranego symbolu zastępczego w prezentacji.

Dodawanie notatek prelegenta

Możesz umieścić ważne informacje i adnotacje w notatkach prelegenta i odwoływać się do nich podczas prezentacji.

 1. Podczas edytowania slajdu w widoku normalnym naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat: "Notatki slajdów, okienko".

 2. Wpisz notatki.

 3. Aby przenieść fokus na slajd, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz "Slajd", a po nim numer slajdu.

  Porada: Czasami czytnik zawartości ekranu traci fokus i nie odczytuje tytułu slajdu. W takim przypadku naciśnij klawisze Alt+Tab dwa razy, aby spróbować przenieść fokus poza okno programu PowerPoint i z powrotem.

Aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu notatek prelegenta, zobacz Czytanie lub dodawanie notatek prelegenta i komentarzy w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Prezentowanie slajdów odbiorcom

Gdy prezentacja jest gotowa, przedstawienie jej innym osobom jest proste.

 1. Otwórz prezentację w programie PowerPoint.

 2. Aby rozpocząć pokaz slajdów, naciśnij klawisz F5.

 3. Naciśnij klawisz Spacja, aby przejść do następnego slajdu. Aby przejść do poprzedniego slajdu, naciśnij klawisz Backspace.

 4. Aby zamknąć pokaz slajdów, naciśnij klawisz Esc.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie skrótów klawiaturowych do przedstawiania prezentacji programu PowerPoint i Pokazywanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie macOS, możesz tworzyć, odczytywać i edytować prezentacje w PowerPoint. Prezentacja programu PowerPoint jest pokazem slajdów. Każdy slajd jest kanwą przeznaczoną na obrazy, słowa i kształty, które pomagają zbudować opowieść.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

 • Program PowerPoint ma różne widoki zaprojektowane do wykonywania różnych zadań. Aby na przykład dodać zawartość do slajdów, zwykle pracujesz w widoku normalnym lub, być może, w widoku konspektu, jeśli tworzysz konspekt lub scenariusz dla prezentacji. Widok pokazu slajdów nadaje się do prezentowania slajdów na komputerze, a widok prezentera przydaje się do pokazywania różnych ekranów osobie prowadzącej i odbiorcom.

W tym temacie

Otwórz PowerPoint

 1. Na komputerze Mac, naciśnij klawisze Command+Shift+A, aby otworzyć widok Aplikacje w programie Finder.

 2. Wpisz M , aby przejść bezpośrednio do aplikacji, których nazwy zaczynają się od ciągu "M".

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Microsoft #x1 aplikacji".

 4. Aby otworzyć PowerPoint, naciśnij klawisze Command+Strzałka w dół.

Logowanie się do konta Microsoft

Aby w jak największym wykorzystać możliwości funkcji PowerPoint, zaloguj się na swoim koncie Microsoft.

Uwagi: 

 • Jeśli korzystasz z konta w organizacji, czynności logowania mogą się nieco różnić. Na przykład może być konieczne użycie numeru PIN lub karty inteligentnej.

 • Jeśli nie wylogowano się z aplikacji PowerPoint ostatnim razem, gdy była ona używana, aplikacja zostanie otwarta bez wyświetlania monitu o zalogowanie.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz PowerPoint zgodnie z instrukcjami w sekcji Otwieranie programu PowerPoint.

  • Jeśli już edytujesz prezentację w widoku Normalny i chcesz się zalogować, naciśnij klawisze Shift+Command+P. Usłyszysz: „Nowy z szablonu”.

 2. Zostanie wyświetlony widok szablonów. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Zaloguj się, ustawienia konta, przycisk menu".

 3. Naciśnij spację. Zostanie otwarte okno dialogowe Logowanie . Usłyszysz: "Wpisz swój adres e-mail lub numer telefonu".

 4. Wpisz swój adres e-mail lub numer telefonu, a następnie naciśnij klawisz Return. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Hasło, bezpieczne edytowanie tekstu”.

 5. Wpisz hasło i naciśnij klawisz Return. Jeśli usłyszysz komunikat "Przycisk Rozpocznij korzystanie z PowerPoint ", naciśnij klawisz Spacja, aby przejść do aplikacji.

 6. Aby po zalogowaniu się rozpocząć pustą prezentację, naciśnij klawisz Return.

Otwieranie prezentacji

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz aplikację PowerPoint. Zostanie wyświetlona strona początkowa z wybranymi szablonami oraz przypiętymi i najnowszymi prezentacjami. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę pierwszej prezentacji na liście Przypięte lub Ostatnie . Aby poruszać się po liście, naciśnij klawisze Control+Opcja+Strzałka w dół. Aby wybrać i otworzyć plik, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, gdy odpowiedni plik zostanie zaznaczony.

  • Jeśli już edytujesz prezentację, naciśnij klawisze Command+O. Zostanie otwarte okno dialogowe umożliwiające wybranie lokalizacji i pliku. Jeśli plik programu PowerPoint był już wcześniej otwierany, ten plik będzie już zaznaczony. Aby poruszać się po oknie dialogowym, użyj klawisza Tab i klawiszy strzałek. Aby wprowadzić listę w oknie dialogowym, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół. Aby wybrać i otworzyć plik, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, gdy odpowiedni plik zostanie zaznaczony.

Odczytywanie zawartości slajdów

W PowerPoint możesz pracować ze slajdami w kilku widokach, które oferują unikatowe możliwości. Zawartość slajdów można odczytywać w każdym widoku.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku normalnym

 1. Aby przejść do widoku Normalny, naciśnij klawisze Command+1.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat: "Kolekcja okienka miniatur".

 3. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby przejść do okienka.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby przejść do miniatury slajdu, który chcesz odczytać. Podczas nawigowania po slajdach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy.

 5. Gdy znajdziesz właściwą miniaturę, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: "Okienko Edytor slajdów". Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz pierwszy element z tekstem. Usłyszysz na przykład komunikat "Wprowadzanie pola tekstowego tytułu", a następnie tekst w elemencie.

 6. Aby przejść do następnego elementu na slajdzie, naciśnij klawisz Tab. Funkcja VoiceOver poinformuje o typie elementu i automatycznie odczyta dowolną zawartość tekstową.

Odczytywanie tytułów slajdów w widoku Sortowanie slajdów

 1. Aby przejść do widoku Sortowanie slajdów, naciśnij klawisze Command+2. Funkcja VoiceOver odczyta tytuł obecnie zaznaczonego slajdu.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek poruszaj się po slajdach i sekcjach. Podczas nawigowania funkcja VoiceOver odczytuje tytuły slajdów.

Odczytywanie notatek slajdów w widoku Strona notatek

 1. Przejdź do slajdu, którego notatki chcesz odczytać, i naciśnij klawisze Command+3. Usłyszysz: "Widok strony notatek, obszar układu". Zostanie otwarty widok Strona notatek.

 2. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby przenieść fokus do pierwszego elementu na stronie, który jest obrazem slajdu.

 3. Aby przejść do notatek slajdu, naciśnij klawisz Tab. Funkcja VoiceOver odczytuje i zaznacza tekst notatek.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku konspektu

 1. Aby przejść do obszaru Widok konspektu, naciśnij klawisze Command+4.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat: "Okienko Konspekt, obszar układu".

 3. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby wybrać to okienko. Funkcja VoiceOver rozpocznie odczytywanie zawartości slajdu, na której obecnie jest fokus. Aby przejść do innego slajdu, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz zawartość slajdu.

Odczytywanie notatek prelegenta w widoku prezentera

 1. W widoku Normalny przejdź do slajdu, którego notatki chcesz odczytać, i naciśnij klawisze Opcja+Return, aby przejść do widoku prezentera.

 2. Aby przejść do sekcji notatek prezentera, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz: "Okienko notatek, obszar układu".

 3. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby zaznaczyć notatki. Funkcja VoiceOver odczyta notatki na bieżącym slajdzie. Aby po zakończeniu czytania usunąć zaznaczenie notatek i powrócić do normalnej nawigacji, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w górę.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku Pokaz slajdów

 1. Aby rozpocząć pokaz slajdów, naciśnij klawisze Command+Shift+Return. Funkcja VoiceOver automatycznie odczytuje zawartość tekstową slajdu.

 2. Jeśli chcesz przeczytać wszystko, co jest na slajdzie, łącznie z tekstem alternatywnym obrazu, naciśnij klawisze Control+Opcja+A.

 3. Jeśli chcesz odczytać elementy oddzielnie, najpierw upewnij się, że fokus znajduje się na slajdzie, a nie na kontrolkach pokazu slajdów. Następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby wejść do slajdu. Aby poruszać się po obszarach na slajdzie, naciśnij klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo. Funkcja VoiceOver odczytuje elementy i teksty podczas przechodzenia między nimi.

Tworzenie nowej pustej prezentacji

Aby szybko rozpocząć, utwórz nową pustą prezentację. Możesz dodać wstępnie zdefiniowany motyw później, aby nadać prezentacji dopracowany wygląd.

Możesz również utworzyć prezentację na podstawie szablonu. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Tworzenie prezentacji na podstawie szablonu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz aplikację PowerPoint. PowerPoint zostanie otwarty widok z listą dostępnych szablonów i motywów.

  • Jeśli już edytujesz prezentację i chcesz utworzyć nową, naciśnij klawisze Shift+Command+P.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Wprowadzanie kolekcji, Wybrano jeden element, Pusta prezentacja".

 3. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół. Usłyszysz: "W pustej prezentacji". Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać i otworzyć pusty szablon w widoku normalnym .

 4. Aby przejść do symbolu zastępczego tytułu na pierwszym slajdzie i edytować go, naciśnij klawisz Tab. Funkcja VoiceOver poinformuje: "Tekst jest zaznaczony. Obecnie znajdujesz się w obszarze tekstu wewnątrz pola tekstowego". Wpisz swój tytuł slajdu. Po zakończeniu pisania naciśnij klawisz Esc.

 5. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do następnego symbolu zastępczego, który jest polem tekstowym podtytułu. Wpisz własny podtytuł. Po zakończeniu pisania naciśnij klawisz Esc.

Dodawanie lub zmienianie motywu w prezentacji

Motyw to zbiór skoordynowanych schematów kolorów, tła, stylów czcionek i rozmieszczenia symboli zastępczych. Użyj wstępnie zdefiniowanych motywów, aby szybko zmienić ogólny wygląd prezentacji.

 1. W widoku Normalny prezentacji naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę obecnie wybranej karty, na przykład "Narzędzia główne, wybrana karta".

 2. Naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Projektowanie, karta", a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Wejście do galerii Motywy, motyw pakietu Office, wybrany przycisk".

 4. Naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego motywu, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby go wybrać.

Wstawianie nowego slajdu

 1. Aby dodać nowy slajd na podstawie układu bieżącego slajdu, naciśnij klawisze Command+Shift+N. Usłyszysz: "Nowy slajd".

Dodawanie tekstu do slajdu

 1. Naciśnij klawisze Command+1, aby upewnić się, że jesteś w widoku normalnym .

  Porada: Możesz również wstawić zawartość do slajdów w widoku konspektu. Aby przełączyć się do widoku konspektu, naciśnij klawisze Command+4.

 2. Aby przenieść fokus na symbol zastępczy na slajdzie, naciśnij klawisz Tab. Po przejściu do symbolu zastępczego z tekstem funkcja VoiceOver poinformuje: "Tekst jest zaznaczony. Obecnie znajdujesz się w obszarze tekstu wewnątrz pola tekstowego".

 3. Wpisz tekst. Po zakończeniu pisania naciśnij klawisz Esc. Aby przejść do następnego symbolu zastępczego, naciśnij klawisz Tab, a następnie wpisz tekst.

Formatowanie tekstu

Dzięki formatowaniu możesz poprawić czytelność tekstu i zwrócić uwagę odbiorców na ważne kwestie. Program PowerPoint oferuje wiele opcji formatowania zawartości, takich jak listy, hiperlinki, kolory i różne opcje formatowania czcionki.

 • Aby dodać listy do tekstu:

  • Aby wstawić listę punktowaną, wpisz symbol gwiazdki (*), naciśnij klawisz Spacja, wpisz element listy i naciśnij klawisz Return.

  • Aby wstawić listę numerowaną, wpisz numer jeden, a po niej kropkę (1.), naciśnij klawisz Spacja, wpisz element listy i naciśnij klawisz Return.

 • Aby użyć innych opcji formatowania tekstu:

  • Aby zastosować pogrubione formatowanie tekstu, naciśnij klawisze Command+B.

  • Aby zastosować kursywę, naciśnij klawisze Command+I.

  • Aby zastosować podkreślenie, naciśnij klawisze Command+U.

  • Aby zwiększyć rozmiar czcionki, naciśnij klawisze Command+Shift+Zamykający nawias kątowy (>).

  • Aby zmniejszyć rozmiar czcionki, naciśnij klawisze Command+Shift+Lewy nawias kątowy (<).

  • Aby wyświetlić dodatkowe opcje formatowania czcionki, takie jak kolor czcionki, naciśnij klawisze Command+T, aby otworzyć okno dialogowe Czcionka . Naciskaj klawisz Tab, aby poruszać się w oknie dialogowym. Aby wybrać element, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 • Aby dodać hiperlink, naciśnij klawisze Command+K.

Zapisywanie prezentacji

Jeśli się zalogowano, PowerPoint automatycznie zapisuje Twoją pracę. Jeśli się nie zalogowano, możesz zapisać prezentację ręcznie.

 1. Naciśnij klawisze Command+S.

 2. Jeśli zapisujesz prezentację po raz pierwszy lub chcesz zmienić nazwę pliku, wpisz nazwę pliku.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę domyślnej lokalizacji zapisywania, a następnie komunikat "Gdzie". Aby zmienić lokalizację zapisywania, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Zapisz, przycisk", a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  Porada: Aby zapisać tę samą prezentację pod inną nazwą, w innej lokalizacji lub w innym formacie pliku, naciśnij klawisze Command+Shift+S.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zapisywania w innym formacie pliku lub w formacie zgodnym z wcześniejszymi wersjami PowerPoint, zobacz Zapisywanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Dodawanie obrazów

 1. W widoku Normalny naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę obecnie wybranej karty, na przykład "Narzędzia główne, wybrana karta".

 2. Naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz "Wstawianie, karta", a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Obrazy, przycisk menu". Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć menu.

 4. Aby przeglądać menu, naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę. Funkcja VoiceOver odczyta nazwy opcji menu. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Zostanie otwarte okno dialogowe umożliwiające wybranie pliku. Aby nawigować w oknie dialogowym, użyj klawisza Tab i klawiszy strzałek. Aby wstawić obraz, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące pracy z obrazami, zobacz Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Dodawanie notatek prelegenta

Możesz dodać notatki prelegenta przypominające, co powiedzieć podczas prowadzenia prezentacji dla odbiorców.

 1. Naciśnij klawisze Command+1, aby przejść do widoku Normalny.

  Porada: Aby uzyskać informacje na temat dodawania notatek prelegenta w widoku strony notatek , zobacz Czytanie lub dodawanie notatek prelegenta i komentarzy w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 2. Przejdź do slajdu, do którego chcesz dodać notatki, a następnie naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz: "Okienko notatek, obszar układu".

 3. Wpisz notatki dla slajdu. Po zakończeniu naciśnij klawisz F6, aby opuścić okienko notatek.

Prezentowanie slajdów odbiorcom

 1. W widoku Normalny naciśnij klawisze Command+Shift+Return, aby rozpocząć pokaz slajdów.

 2. Aby poruszać się po slajdach, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

  • Naciśnij klawisz N, aby przejść do następnego slajdu.

  • Naciśnij klawisz P, aby przejść do poprzedniego slajdu.

  • Naciśnij klawisze Funkcja+Strzałka w prawo, aby przejść do ostatniego slajdu.

  • Naciśnij klawisze Funkcja+Strzałka w lewo, aby przejść do pierwszego slajdu.

  • Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M, aby otworzyć menu kontekstowe. Aby poruszać się po opcjach w menu, użyj klawisza Strzałka w dół. Podczas nawigowania po elementach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy.

   Aby na przykład przejść do określonego slajdu w prezentacji, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz: "Według tytułu, podmenu". Naciśnij klawisz Strzałka w prawo jeden raz, aby przejść do podmenu, i klawisz Strzałka w dół, aby poruszać się po slajdach. Po przejściu do slajdu funkcja VoiceOver odczytuje ich tytuły. Gdy znajdziesz się na slajdzie, do który chcesz przejść, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, a slajd zostanie otwarty.

 3. Aby zamknąć pokaz slajdów, naciśnij klawisz Esc.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pokazywanie prezentacji za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, możesz tworzyć, odczytywać i edytować prezentacje za pomocą PowerPoint. Prezentacja programu PowerPoint jest pokazem slajdów. Każdy slajd jest kanwą przeznaczoną na obrazy, słowa i kształty, które pomagają zbudować opowieść.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwórz PowerPoint

 1. Na telefonie iPhone szybko przesuń w lewo lub w prawo trzema palcami, aby przejść do ekranu głównego, gdzie znajduje się aplikacja PowerPoint.

 2. Na prawej stronie głównej szybko przesuwaj jednym palcem w prawo, aż usłyszysz "PowerPoint ", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć aplikację.

Logowanie się do konta Microsoft

Aby w jak największym wykorzystać możliwości funkcji PowerPoint, zaloguj się na swoim koncie Microsoft.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz PowerPoint zgodnie z instrukcjami w sekcji Otwieranie programu PowerPoint. Zostanie otwarty widok Konta .

  • Jeśli już edytujesz prezentację, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat "Przycisk Zamknij plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: "Strona główna, nagłówek". Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Przycisk Konto", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Zaloguj się, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Przesuwaj jednym palcem po ekranie, aż usłyszysz komunikat: "Email, telefon lub Skype, pole tekstowe, wymagane".

 4. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz swój adres e-mail, numer telefonu lub adres Skype za pomocą klawiatury ekranowej.

 5. Przesuwaj jednym palcem w górnej połowie ekranu, aż usłyszysz "Przycisk Dalej", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: "Wprowadź hasło".

 6. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej.

 7. Przesuwaj jednym palcem w górnej połowie ekranu, aż usłyszysz "Zaloguj się, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Otwieranie prezentacji

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz aplikację PowerPoint. Aplikacja zostanie otwarta w widoku, w którym została wcześniej pozostawiona. Jeśli aplikacja została całkowicie zamknięta, zostanie otwarta na karcie Narzędzia główne zawierającej listę wszystkich przypiętych lub ostatnio używanych prezentacji.

  • Jeśli już edytujesz prezentację, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat "Przycisk Zamknij plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona karta Narzędzia główne zawierająca listę wszystkich przypiętych lub ostatnio używanych prezentacji.

 2. Aby poruszać się po elementach na listach Przypięte i Ostatnie , szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat funkcji VoiceOver informujący o elementach listy. Gdy usłyszysz nazwę odpowiedniej prezentacji, naciśnij dwukrotnie ekran, aby ją otworzyć.

 3. Jeśli odpowiedniego pliku nie ma na liście Przypięte lub Ostatnie , naciśnij czterema palcami u dołu ekranu. Usłyszysz: "Otwórz, karta". Aby go wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran. Przejdź do odpowiedniej lokalizacji pliku lub pliku.

Odczytywanie zawartości slajdów

 1. Podczas edytowania prezentacji szybko przesuwaj w prawo, aż przejdziesz do pola tekstowego tytułu slajdu. Funkcja VoiceOver odczyta tytuł slajdu.

 2. Ponownie szybko przesuń w prawo, aby przejść do następnego pola tekstowego na slajdzie. Funkcja VoiceOver odczyta zawartość tego pola tekstowego.

 3. Aby przełączyć się do innego slajdu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz numer i tytuł odpowiedniego slajdu. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać i otworzyć slajd.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z telefonu w orientacji poziomej, okienko miniatur slajdów jest wyświetlane po lewej stronie slajdu, w związku z czym musisz szybko przesuwać w lewo, a nie w prawo.

 4. Aby odczytać zawartość slajdu, szybko przesuwaj w prawo, aż przejdziesz do pierwszego elementu tekstowego na slajdzie.

Poruszanie się po slajdach

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby poruszać się po miniaturach slajdów w widoku normalnym (widoku otwieranym po otwarciu PowerPoint prezentacji), szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz pierwszy slajd. Usłyszysz na przykład "Slajd jeden z dziewięciu" i tytuł bieżącego slajdu. Aby przejść do następnej miniatury, szybko przesuń w prawo.

  • Aby poruszać się po slajdach w widoku Pokaz slajdów , szybko przesuń w lewo trzema palcami, aby przejść do następnego slajdu, lub szybko przesuń w prawo trzema palcami, aby przejść do poprzedniego slajdu.

Tworzenie nowej pustej prezentacji

Aby szybko rozpocząć, utwórz nową pustą prezentację. Możesz dodać wstępnie zdefiniowany motyw później, aby nadać prezentacji dopracowany wygląd.

Możesz również utworzyć prezentację na podstawie szablonu. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Tworzenie prezentacji na podstawie szablonu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz aplikację PowerPoint. Aplikacja zostanie otwarta w widoku, w którym została wcześniej pozostawiona. Jeśli aplikacja została całkowicie zamknięta, zostanie otwarta na karcie Narzędzia główne zawierającej listę wszystkich przypiętych lub ostatnio używanych prezentacji.

  • Jeśli już edytujesz prezentację, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat "Przycisk Zamknij plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona karta Narzędzia główne zawierająca listę wszystkich przypiętych lub ostatnio używanych prezentacji.

 2. Naciśnij czterema palcami u dołu ekranu. Usłyszysz: "Otwórz, karta". Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Nowy, karta", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: "Nowy, nagłówek".

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Pusta prezentacja", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Prezentacja zostanie otwarta, a fokus zostanie umieszczony na nowym slajdzie.

 4. Aby edytować nowy slajd, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę pierwszego symbolu zastępczego na slajdzie, na przykład „Pole tekstowe tytułu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran w celu wybrania tego elementu. Aby wpisać tekst w symbolu zastępczym, naciśnij dwukrotnie ekran. Następnie wpisz tekst za pomocą klawiatury ekranowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania tekstu do slajdu, zobacz Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Dodawanie lub zmienianie motywu w prezentacji

Motyw to zbiór skoordynowanych schematów kolorów, tła, stylów czcionek i rozmieszczenia symboli zastępczych. Użyj wstępnie zdefiniowanych motywów, aby szybko zmienić ogólny wygląd prezentacji.

 1. Podczas edytowania prezentacji naciśnij czterema palcami u góry ekranu. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Pokaż wstążkę, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz nazwę obecnie wybranej karty, na przykład "Karta Narzędzia główne".

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Karta Projektowanie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Przycisk Motywy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego motywu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Ukryj wstążkę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Wstawianie nowego slajdu

 1. Podczas edytowania slajdu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Nowy slajd, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby edytować nowy slajd, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz pierwszy symbol zastępczy zawartości, na przykład "Pole tekstowe, pole tekstowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zapisywanie prezentacji

Po zalogowaniu PowerPoint automatycznie zapisuje prezentację w OneDrive podczas pracy. Jeśli się nie zalogowano, możesz zapisać prezentację ręcznie na urządzeniu lub w celuOneDrive.

 1. W PowerPoint prezentacji naciśnij czterema palcami u góry ekranu. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Zamknij plik, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Jeśli zapisujesz prezentację po raz pierwszy, usłyszysz: "Zapisz zmiany w prezentacji?". Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Zapisz wielokropek, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Usłyszysz „Przycisk Anuluj”. Fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego z nazwą pliku. Wpisz nazwę prezentacji za pomocą klawiatury ekranowej.

 4. Naciśnij czterema palcami w górnej części ekranu, a następnie szybko przesuń w prawo, aby znaleźć lokalizację, w której chcesz zapisać plik, na przykład telefon lubOneDrive. Gdy znajdziesz się w lokalizacji, w którą chcesz zapisać plik, naciśnij dwukrotnie ekran. Jeśli trzeba otworzyć foldery, szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do folderu, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby go otworzyć.

 5. Aby zapisać prezentację, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: "Zapisz, przycisk". Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran. Prezentacja zostanie zapisana. Fokus zostanie przeniesiony na kartę Narzędzia główne.

Dodawanie tekstu do slajdu

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać tekst, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż funkcja VoiceOver poinformuje o elemencie symbolu zastępczego tekstu. W przypadku pola tekstowego tytułu usłyszysz: "Pole tekstowe Tytuł, pole tekstowe". W przypadku pola tekstowego usłyszysz komunikat: "Pole tekstowe". Naciśnij dwukrotnie, aby zaznaczyć i edytować element.

 2. Aby pisać za pomocą klawiatury ekranowej, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie przesuwaj palcem po dolnej części ekranu, aż funkcja VoiceOver odczyta odpowiednią literę. Aby wybrać tę literę, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran. Aby wpisać kolejną literę, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz odpowiednią literę, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Po zakończeniu pisania naciśnij czterema palcami w pobliżu górnej części ekranu, szybko przesuwaj w prawo, aż przejdziesz do przycisku Ukryj klawiaturę , a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby przejść do następnego pola tekstowego, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż funkcja VoiceOver poinformuje o tym.

 4. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zacząć dodawać tekst do pola. Do pisania użyj klawiatury ekranowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania tekstu do slajdu, zobacz Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Formatowanie tekstu

Dzięki formatowaniu możesz poprawić czytelność tekstu i zwrócić uwagę odbiorców na ważne kwestie. Program PowerPoint oferuje wiele opcji formatowania zawartości, takich jak listy, hiperlinki, kolory i różne opcje formatowania czcionki.

 1. Na slajdzie, na którym chcesz sformatować tekst, przejdź do pola tekstowego, które chcesz edytować, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Naciśnij czterema palcami u dołu ekranu. Usłyszysz: "Pokaż wstążkę".

 3. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji podstawowego formatowania czcionki, takiej jak pogrubienie, kursywa lub podkreślenie, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zastosować formatowanie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania tekstu na slajdzie, zobacz Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Dodawanie listy punktowanej

 1. Na slajdzie, w którym chcesz sformatować tekst, przejdź do pola tekstowego, w którym chcesz dodać listę punktowaną, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Naciśnij czterema palcami u dołu ekranu. Usłyszysz: "Pokaż wstążkę".

 3. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: "Punktory, przycisk". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zacząć listę punktowaną.

Dodawanie listy numerowanej

 1. Na slajdzie, na którym chcesz sformatować tekst, przejdź do pola tekstowego, w którym chcesz dodać listę numerowaną, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Naciśnij czterema palcami u dołu ekranu. Usłyszysz: "Pokaż wstążkę".

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Numeracja, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zacząć listę numerowaną.

Zmienianie rozmiaru czcionki

 1. Na slajdzie, na którym chcesz sformatować tekst, przejdź do pola tekstowego, które chcesz edytować, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Naciśnij czterema palcami w górnej części ekranu. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Pokaż wstążkę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Karta Narzędzia główne", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Czcionka", a po nim nazwę bieżącej czcionki. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Plus, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zwiększyć rozmiar o jeden punkt.

  • Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Minus, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zmniejszyć rozmiar o jeden punkt.

Zmienianie koloru czcionki

 1. Na slajdzie, na którym chcesz sformatować tekst, przejdź do pola tekstowego, które chcesz edytować, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Naciśnij czterema palcami w górnej części ekranu. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Pokaż wstążkę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Karta Narzędzia główne", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Kolor czcionki", a po nim bieżący kolor czcionki. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aby poruszać się po opcjach kolorów. Gdy dotrzesz do koloru, którego chcesz użyć, naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać.

Dodawanie notatek prelegenta

Możesz dodać notatki prelegenta przypominające, co powiedzieć podczas prowadzenia prezentacji dla odbiorców.

 1. Podczas edytowania slajdu, do których chcesz dodać notatki prelegenta, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Notatki, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Zostanie otwarte okienko Notatki . Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Notatki slajdów, pole tekstowe, pole tekstowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz notatki za pomocą klawiatury ekranowej.

 4. Aby po zakończeniu zamknąć okienko Notatki , naciśnij czterema palcami u góry ekranu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Przycisk Zamknij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Prezentowanie slajdów odbiorcom

 1. W prezentacji, którą chcesz pokazać odbiorcom, naciśnij czterema palcami u góry ekranu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Rozpocznij pokaz slajdów od tego slajdu, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby przejść do następnego slajdu w pokazie slajdów, szybko przesuń w lewo trzema palcami. Aby przejść wstecz do poprzedniego slajdu, szybko przesuń w prawo trzema palcami.

 3. Gdy dotrzesz do slajdu, funkcja VoiceOver odczyta zawartość pierwszego pola tekstowego. Aby odczytać pozostałą zawartość slajdu, szybko przesuń w prawo. Fokus zostanie przeniesiony do następnego elementu, a funkcja VoiceOver odczyta zawartość.

 4. Gdy usłyszysz "Koniec pokazu slajdów", nie ma już zawartości do przeczytania. Aby zamknąć pokaz slajdów, naciśnij dwukrotnie ekran.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pokazywanie prezentacji za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint.

Zamykanie widoku pokazu slajdów

 • Aby zamknąć widok Pokaz slajdów na końcu prezentacji, szybko przesuń w lewo trzema palcami lub naciśnij dwukrotnie ekran. Pokaz slajdów zostanie zakończony i powrócisz do widoku Normalny.

 • Aby w dowolnym momencie prezentacji zamknąć widok Pokaz slajdów , szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: "Zakończ pokaz slajdów, przycisk".

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android, możesz tworzyć, odczytywać i edytować prezentacje w aplikacji PowerPoint dla systemu Android. Prezentacja programu PowerPoint jest pokazem slajdów. Każdy slajd jest kanwą przeznaczoną na obrazy, słowa i kształty, które pomagają zbudować opowieść.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

OtwórzPowerPoint dla systemu Android i zaloguj się

Aby włączyć wszystkie funkcje PowerPoint dla systemu Android i zabrać prezentacje w dowolne miejsce, zaloguj się do PowerPoint. Możesz również używać aplikacji bez konieczności tworzenia konta.

 1. Na ekranie startowym lub w menu Aplikacje urządzenia szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat "PowerPoint ", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta aplikacja PowerPoint dla systemu Android.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zaloguj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Wykonuj zadania w podróży”.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zaloguj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Jeśli nie masz konta, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Utwórz konto bezpłatnie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby otworzyć klawiaturę ekranową, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz adres e-mail, numer telefonu lub adres Skype użyty do utworzenia konta.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dalej”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby otworzyć klawiaturę ekranową, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz swoje hasło.

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zaloguj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Otwieranie prezentacji

W PowerPoint możesz szybko otworzyć ostatnio edytowaną prezentację lub odszukać plik w OneDrive lub na urządzeniu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz aplikacjęPowerPoint dla systemu Android.

  • Jeśli prezentacja jest otwarta w widoku Do czytania i chcesz otworzyć kolejną, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Przycisk Zamknij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Jeśli edytujesz prezentację w widoku Do edycji i chcesz otworzyć kolejną, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Niezaznaczone, Gotowe, przełącznik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat "Przycisk Zamknij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Zostanie wyświetlona karta Ostatnie zawierająca listę przypiętych i najnowszych prezentacji. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej prezentacji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Jeśli żądanej prezentacji nie ma na liście ostatnio używanych lub przypiętych prezentacji, przesuwaj jednym palcem w prawym dolnym rogu ekranu, aż usłyszysz "Otwórz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej lokalizacji pliku, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę prezentacji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Prezentacja zostanie otwarta w widoku Do czytania , w którym można przeglądać slajdy, ale nie można ich edytować. Aby rozpocząć edytowanie prezentacji, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Przycisk Edytuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Prezentacja zostanie otwarta w widoku Do edycji.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku Do edycji

Podczas pracy nad prezentacją w widoku Do edycji możesz sprawdzić zawartość slajdów.

 1. Na slajdzie, który chcesz odczytać, szybko przesuń w prawo, a funkcja TalkBack poinformuje o pierwszym elemencie slajdu. Jeśli element jest elementem tekstowym, funkcja TalkBack odczyta jego zawartość.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż odsłuchasz wszystkie elementy na slajdzie.

Odczytywanie zawartości slajdów w innych widokach

 • W widoku Pokaz slajdów po otwarciu slajdu funkcja TalkBack automatycznie informuje o jego zawartości. Możesz także powoli przeciągnąć jednym palcem w górnej części ekranu, aby funkcja TalkBack poinformowała o elementach slajdu oraz ich zawartości.

 • W widoku Do czytania szybko przesuń w lewo lub w prawo. Funkcja TalkBack poda numer slajdu i jego nagłówek oraz poinformuje, czy slajd zawiera notatki lub komentarze.

Poruszanie się po slajdach

Sprawdź, czy slajdy są w odpowiedniej kolejności i czy w prezentacji znajduje się cała zawartość.

 • Aby przejść do następnego slajdu w widoku do edycji , szybko przesuń dwoma palcami w lewo. Aby przejść do poprzedniego slajdu, szybko przesuń dwoma palcami w prawo.

 • Aby w widoku Do czytania przejść do następnego slajdu, szybko przesuń jednym palcem w prawo. Aby przejść do poprzedniego slajdu, szybko przesuń jednym palcem w lewo.

Tworzenie nowej pustej prezentacji

Aby szybko rozpocząć, utwórz nową pustą prezentację. Możesz dodać wstępnie zdefiniowany motyw później, aby nadać prezentacji dopracowany wygląd.

Możesz również utworzyć prezentację na podstawie szablonu. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Tworzenie prezentacji na podstawie szablonu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz aplikacjęPowerPoint dla systemu Android.

  • Jeśli prezentacja jest otwarta w widoku Do czytania i chcesz otworzyć kolejną, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Przycisk Zamknij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Jeśli edytujesz prezentację w widoku Do edycji i chcesz otworzyć kolejną, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Niezaznaczone, Gotowe, przełącznik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat "Przycisk Zamknij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Nowy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Pusta prezentacja", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Nowa prezentacja zostanie otwarta w widoku do edycji, a fokus znajdzie się na nowym slajdzie.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz pierwsze pole tekstowe, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu kontekstowe z fokusem na przycisku Wytnij . Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Edytuj tekst”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz tekst za pomocą klawiatury ekranowej.

Dodawanie lub zmienianie motywu w prezentacji

Motyw to zbiór skoordynowanych schematów kolorów, tła, stylów czcionek i rozmieszczenia symboli zastępczych. Użyj wstępnie zdefiniowanych motywów, aby szybko zmienić ogólny wygląd prezentacji.

 1. W widoku Do edycji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz nazwę obecnie wybranej karty, a następnie komunikat "Menu karty", na przykład "Narzędzia główne, menu karty".

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Karta Projektowanie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Menu Motywy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Motywy”.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę wybranego motywu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wybrane menu zostanie zastosowane do całej prezentacji, a fokus wróci do slajdu.

 5. Aby zamknąć menu karty, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Więcej opcji, przełącznik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Wyłączone”.

Wstawianie nowego slajdu

Do prezentacji możesz dodać dowolną liczbę slajdów.

 1. W widoku Do edycji z ukrytym menu karty szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Dodaj slajd", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Do prezentacji zostanie wstawiony nowy slajd.

 2. Aby rozpocząć edytowanie nowego slajdu, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz symbol zastępczy zawartości, na przykład "Pole tekstowe Tytuł", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zapisywanie prezentacji

Po zalogowaniu PowerPoint automatycznie zapisuje prezentację w OneDrive podczas pracy. Jeśli chcesz zapisać kopię prezentacji na urządzeniu, możesz to łatwo zrobić, korzystając z funkcji TalkBack.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W widoku Do edycji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Menu Więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • W widoku Do czytania szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Menu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Przycisk Zapisz jako", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie jako . Fokus znajdzie się na polu tekstowym nazwy pliku. Naciśnij dwukrotnie ekran i za pomocą klawiatury ekranowej wpisz nazwę pliku, pod którą chcesz zapisać plik. Aby zamknąć klawiaturę ekranową, szybko przesuń w dół, a potem w lewo.

 4. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz nazwę lokalizacji, w której chcesz zapisać plik, na przykład "To urządzenie, prezentacje", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go wybrać.

 5. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego folderu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Plik zostanie zapisany, a fokus wróci do widoku do edycji lub do czytania.

Dodawanie tekstu

 1. W widoku Do edycji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz pierwszy element slajdu. Jeśli element jest elementem tekstowym, usłyszysz "Pole tekstowe Tytuł" lub "Pole tekstowe".

 2. Na elemencie tekstowym naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz nazwę bieżącego typu pola tekstowego, a następnie komunikat "Wybrano, przycisk Wytnij". Zostanie otwarte menu kontekstowe z fokusem na przycisku Wytnij .

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Edytuj tekst”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Aby wkleić skopiowany fragment tekstu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Wklej”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby wpisać tekst, przeciągnij palcem przez dolną część ekranu. Funkcja TalkBack będzie informowała o znakach na klawiaturze ekranowej. Po usłyszeniu odpowiedniego znaku podnieś palec. Znak zostanie dodany w polu tekstowym.

  Jeśli jest aktywna funkcja predykcyjnego wprowadzania tekstu, w taki sam sposób możesz wybrać sugerowane wyrazy.

 5. Po zakończeniu pisania szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć klawiaturę ekranową.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania tekstu do slajdu, zobacz Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Formatowanie tekstu

Aby prezentacja była bardziej dostępna dla różnych odbiorców, możesz na przykład zwiększyć rozmiar czcionki lub zastosować formatowanie pogrubione, dzięki czemu tekst będzie bardziej czytelny.

 1. W widoku do edycji z ukrytą wstążką i klawiaturą ekranową szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz nazwę obecnie wybranej karty, a następnie komunikat "Menu karty", na przykład "Narzędzia główne, menu karty".

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji podstawowego formatowania czcionki, takiej jak pogrubienie, kursywa lub podkreślenie, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zastosować formatowanie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania tekstu na slajdzie, zobacz Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie obrazów

Czasami obraz mówi więcej niż tysiąc słów, dlatego warto dodać obraz, aby ożywić prezentację. Obraz możesz dodać z urządzenia lub magazynu w chmurze.

Uwaga: Poniższe kroki mogą się nieco różnić w przypadku korzystania z konta firmowego lub w zależności od modelu telefonu.

 1. W widoku do edycji z ukrytą wstążką i klawiaturą ekranową szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Zdjęcia", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę lokalizacji, z której chcesz dodać obraz, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. W wybranej lokalizacji przejdź do odpowiedniego obrazu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz obraz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Obraz zostanie wstawiony na slajdzie.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące dodawania obrazów, zobacz Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Dodawanie notatek prelegenta

Korzystając z notatek prelegenta, możesz dodać przypomnienia lub punkty do omówienia dla osoby prowadzącej.

 1. W widoku Do edycji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Przełącznik Notatki", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. W dolnej części ekranu zostanie otwarte okienko Notatki.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Zaznaczone, notatki slajdów, pole edycji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz tekst notatek za pomocą klawiatury ekranowej. Po zakończeniu pisania szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć klawiaturę ekranową.

 4. Aby zamknąć okienko Notatki , szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Zamknij, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Prezentowanie slajdów odbiorcom

Gdy nadejdzie czas udostępnienia prezentacji odbiorcom, rozpocznij pokaz slajdów.

 1. W widoku Do edycji przy otwartym pierwszym slajdzie prezentacji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Prezentuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie aktywowany tryb poziomy. Zostanie otwarty widok Pokaz slajdów .

 2. Aby wyświetlić następny slajd, szybko przesuń dwoma palcami w lewo. Aby wrócić i pokazać poprzedni slajd, szybko przesuń w prawo dwoma palcami.

 3. Aby zakończyć pokaz slajdów, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Po usłyszeniu komunikatu "Koniec pokazu slajdów" osiągnięto koniec prezentacji i nie ma już żadnych slajdów do pokazania. Aby zatrzymać prezentowanie, szybko przesuń dwoma palcami w lewo.

  • Aby zakończyć pokaz slajdów w dowolnym momencie podczas prezentacji, szybko przesuń trzema palcami w górę, szybko przesuwaj jednym palcem w lewo, aż usłyszysz "Zakończ pokaz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pokazywanie prezentacji za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu PowerPoint dla sieci Web tworzyć, odczytywać i edytować prezentacje. Przetestowaliśmy go za pomocą Narratora w programach Microsoft Edge i JAWS oraz NVDA w przeglądarce Chrome, ale może on działać z innymi czytnikami zawartości ekranu i przeglądarkami internetowymi, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Prezentacja programu PowerPoint jest pokazem slajdów. Każdy slajd jest kanwą przeznaczoną na obrazy, słowa i kształty, które pomagają zbudować opowieść.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Microsoft 365 dla Internetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft 365.

 • Podczas korzystania z aplikacji PowerPoint dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja PowerPoint dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji PowerPoint dla sieci Web.

W tym temacie

OtwórzPowerPoint dla sieci Web

Utwórz konto w aplikacji PowerPoint dla sieci Web, aby mieć prezentacje zawsze ze sobą.

 1. W przeglądarce przejdź do Office.com. Zostanie otwarta strona logowania.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Zaloguj się do konta", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte menu Wybierz konto .

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zalogować się przy użyciu istniejącego konta, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego konta, a następnie naciśnij klawisz Enter. Użyj poświadczeń połączonych z kontem, aby się zalogować.

  • Aby dodać nowe konto, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Użyj innego konta, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter. Wpisz swój adres e-mail, numer telefonu lub adres Skype, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wpisz swoje hasło i naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "PowerPoint, link", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Aplikacja PowerPoint dla sieci Web zostanie otwarta. Usłyszysz komunikat "Microsoft,PowerPoint dla sieci Web " lub "Witamy w PowerPoint ". Fokus znajdzie się na opcji nowej pustej prezentacji.

Otwieranie prezentacji

W aplikacji PowerPoint dla sieci Web możesz szybko otworzyć ostatnio używaną prezentację albo odszukać plik, przeglądając foldery usługi OneDrive.

 1. OtwórzPowerPoint dla sieci Web i zaloguj się w razie potrzeby.

 2. Naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz nazwę ostatniej prezentacji, nad którą chcesz pracować, lub inną lokalizację pliku, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Jeśli wybrano inną lokalizację pliku, naciśnij klawisz Tab i klawisze strzałek, aby zlokalizować plik, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Jeśli już edytujesz slajd i chcesz otworzyć inną prezentację, naciśnij klawisze Alt+logo Windows+F, a następnie klawisz O. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pliku lub lokalizacji zapisywania w menu Otwórz , a następnie naciśnij klawisz Enter.

Otwieranie prezentacji w pełnej wersji PowerPoint

Jeśli masz pełną klasyczną wersję PowerPoint, oferuje ona o wiele więcej opcji podczas pracy z plikami. Otwieranie pełnej wersji z PowerPoint dla sieci Web jest łatwe.

 1. W widoku Do edycji naciśnij klawisze Alt+logo Windows+Z, M, a następnie O. Prezentacja zostanie otwarta w wersji klasycznej.

 2. Przejdź z powrotem do PowerPoint dla sieci Web i naciśnij klawisze Ctrl+W, aby zamknąć kartę przeglądarki.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku Do edycji

Podczas pracy nad prezentacją w widoku Do edycji możesz sprawdzić zawartość slajdów.

 1. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz "Panel slajdów", a następnie naciśnij klawisz Tab. Czytnik zawartości ekranu poinformuje o pierwszym elemencie na slajdzie i odczyta jego zawartość.

 2. Aby przejść do następnego elementu i go odczytać, naciśnij klawisz Tab.

Odczytywanie zawartości slajdów w widoku Pokaz slajdów

 1. Aby otworzyć widok Pokaz slajdów , w widoku Do edycji naciśnij klawisze Alt+logo Windows+S, a następnie klawisz B. Pierwszy slajd prezentacji zostanie otwarty w widoku Pokaz slajdów .

 2. Czytnik zawartości ekranu automatycznie rozpocznie odczytywanie zawartości slajdu. Aby zatrzymać czytnik zawartości ekranu, naciśnij klawisz Ctrl.

Poruszanie się po slajdach

Sprawdź, czy slajdy są w odpowiedniej kolejności i czy uwzględniona jest cała zawartość.

 1. W widoku Do edycji naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz "Edytowanie, panel miniatur", a następnie numer bieżącego slajdu. Fokus znajdzie się w okienku Miniatura.

 2. Aby nawigować w okienku miniatur , naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Czytnik zawartości ekranu poda numer i tytuł slajdu oraz poinformuje, czy slajd zawiera notatki lub komentarze.

 3. Aby przejść z okienka Miniatura do slajdu, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz "Panel slajdów", a następnie naciśnij klawisz Tab.

 4. Aby poruszać się po slajdzie, naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz przez wszystkie elementy na slajdzie.

Tworzenie nowej pustej prezentacji

Aby szybko rozpocząć, utwórz nową pustą prezentację. Możesz dodać wstępnie zdefiniowany motyw później, aby nadać prezentacji dopracowany wygląd.

Możesz również utworzyć prezentację na podstawie szablonu. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Tworzenie prezentacji na podstawie szablonu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz PowerPoint dla sieci Web. Zostanie wyświetlona strona zawierająca ostatnio używane prezentacje, pole wyszukiwania, szablony i motywy. Fokus zostanie umieszczony w nowym szablonie pustej prezentacji. Naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli już edytujesz prezentację, naciśnij klawisze Alt+logo Windows+F, N, aby otworzyć menu Nowy . Następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Nowy, tylko do odczytu", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Prezentacja zostanie otwarta, a fokus zostanie umieszczony na pierwszym slajdzie. Aby przejść do pola tekstowego tytułu, naciśnij klawisz Tab.

Porada: Aby szybko utworzyć nową prezentację w programie PowerPoint dla sieci Web, otwórz przeglądarkę, wpisz na pasku adresu PowerPoint.new lub ppt.new, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie lub zmienianie motywu w prezentacji

Motyw to zbiór skoordynowanych schematów kolorów, tła, stylów czcionek i rozmieszczenia symboli zastępczych. Użyj wstępnie zdefiniowanych motywów, aby szybko zmienić ogólny wygląd prezentacji.

 1. W widoku Do edycji naciśnij klawisze Alt+logo Windows+G, a następnie klawisz H. Usłyszysz: "Więcej motywów, Microsoft 365 motyw".

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego motywu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Wstawianie nowego slajdu

Do prezentacji możesz dodać dowolną liczbę slajdów.

 1. Naciśnij klawisze Alt+logo Windows+H, a następnie klawisz I. Usłyszysz nazwę bieżącego motywu slajdu i opcję układu w fokusie.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę układu slajdu, który chcesz wstawić, a następnie naciśnij klawisz Enter lub klawisze Alt+Enter.

Porada: Aby szybko dodać nowy pusty slajd na podstawie układu poprzedniego slajdu w prezentacji, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz "Edytowanie, panel miniatur", a następnie numer bieżącego slajdu. Fokus znajdzie się w okienku Miniatura. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz tytuł wybranego slajdu, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+M.

Zapisywanie lokalnej kopii prezentacji

Aplikacja PowerPoint dla sieci Web automatycznie zapisuje prezentację w usłudze OneDrive podczas pracy. Jeśli chcesz zapisać kopię prezentacji na urządzeniu, możesz to łatwo zrobić, korzystając z czytnika zawartości ekranu i skrótów klawiaturowych. Prezentację można pobrać jako PowerPoint pliku PPTX, PDF lub ODP.

Uwaga: Zmiany wprowadzone w kopii lokalnej nie będą automatycznie zapisywane w oryginalnym pliku w usłudze OneDrive.

 1. Naciśnij klawisze Alt+logo Windows+F, a następnie klawisze A, C. Usłyszysz: "Alert, Microsoft,PowerPoint ". Fokus znajdzie się na przycisku Pobierz .

 2. Aby pobrać prezentację, naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie pobrany do folderu Pobrane na urządzeniu.

Dodawanie tekstu

Korzystając z czytnika zawartości ekranu i skrótów klawiaturowych, możesz łatwo dodawać tekst na slajdach i dostarczać go do właściwych odbiorców.

 1. Aby przenieść fokus do obszaru z możliwością edytowania na slajdzie, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat: „Panel slajdów”.

 2. Aby przejść do pierwszego symbolu zastępczego na slajdzie, naciśnij klawisz Tab. Zostanie odczytany typ symbolu zastępczego. Jeśli jest to symbol zastępczy tekstu, naciśnij klawisz Enter, a następnie wpisz zawartość.

 3. Po zakończeniu naciśnij klawisz F2. Aby przejść do następnego symbolu zastępczego, naciśnij klawisz Tab. Aby edytować symbol zastępczy, naciśnij klawisz Enter. Aby zakończyć, naciśnij klawisz F2. Powtórz te czynności dla wszystkich symboli zastępczych na slajdzie.

Formatowanie tekstu

Aby prezentacja była bardziej dostępna dla różnych odbiorców, możesz na przykład zwiększyć rozmiar czcionki lub zastosować pogrubienie, aby tekst był bardziej czytelny.

 1. Aby przenieść fokus do obszaru z możliwością edytowania na slajdzie, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat: „Panel slajdów”.

 2. Aby przejść do pierwszego obszaru edytowalnego na slajdzie, naciśnij klawisz Tab.

 3. Aby wybrać obszar z możliwością edytowania, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zaznaczyć cały tekst w obszarze, naciśnij klawisze Ctrl+A. Aby zaznaczyć fragment tekstu w obszarze, naciskaj klawisze strzałek, aż usłyszysz tekst, a następnie naciskaj klawisze Ctrl+Shift+klawisze strzałek w celu zaznaczenia wybranego fragmentu tekstu.

 5. Użyj następujących skrótów klawiaturowych, aby zastosować najczęściej używane opcje formatowania do zaznaczonego tekstu:

  • Pogrubienie: Ctrl+B

  • Kursywa: Ctrl+I

  • Podkreślenie: Ctrl+U

  • Zwiększanie rozmiaru czcionki: Ctrl+Prawy nawias kwadratowy (])

  • Zmniejszanie rozmiaru czcionki: Ctrl+Lewy nawias kwadratowy ([)

 6. Aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji formatowania, po zaznaczonym tekście naciśnij klawisze Alt+logo Windows+H, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Przycisk Cofnij". Następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji formatowania, na przykład "Przycisk Punktory". Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Spacja. Aby rozwinąć zwinięte elementy menu, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół.

Dodawanie obrazów

Czasami obraz mówi więcej niż tysiąc słów, dlatego warto dodać obraz, aby ożywić prezentację. W PowerPoint dla sieci Web można dodawać obrazy z własnego repozytorium lub używać obrazów bezpośrednio z Internetu.

Porada: Aby dodać obrazy w odpowiednim miejscu i w odpowiednim rozmiarze, zastosuj slajd o układzie przeznaczonym do dodawania obrazów, takim jak Obraz z podpisem. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Dodawanie obrazów z urządzenia

 1. Przejdź do slajdu, do którego chcesz wstawić obraz, a następnie naciśnij klawisze Alt+logo Windows+N, a następnie F, P. Zostanie otwarte okno dialogowe Otwieranie systemu Windows z fokusem na polu nazwy pliku.

 2. Za pomocą klawisza Tab i klawiszy strzałek przejdź do odpowiedniego pliku obrazu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie obrazów z Internetu

 1. Na slajdzie, na którym chcesz dodać obraz, naciśnij klawisze Alt+logo Windows+N, a następnie F, F. Zostanie otwarte okno dialogowe Wyszukiwanie obrazów w usłudze Bing , a fokus znajdzie się na polu wyszukiwania.

 2. Wpisz wyszukiwane wyrazy i naciśnij klawisz Enter.

 3. Za pomocą klawiszy strzałek przejdź do obrazu, który chcesz wstawić, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby zaznaczyć obraz.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku Wstaw , a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie notatek prelegenta

Korzystając z notatek prelegenta, możesz dodać przypomnienia lub punkty do omówienia dla osoby prowadzącej.

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać notatki prelegenta, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz: "PowerPoint dla sieci Web, Notatki slajdów, edytowanie, okienko".

  Jeśli nie usłyszysz "Notatki slajdów, edytowanie, okienko", naciśnij klawisze Alt+logo Windows+W, a następnie klawisz P, N, aby wyświetlić okienko notatek slajdów.

 2. Fokus zostanie przeniesiony do okienka notatek slajdów. Wpisz notatki prelegenta dla slajdu.

Prezentowanie slajdów odbiorcom

Gdy nadchodzi czas udostępnienia prezentacji odbiorcom, rozpocznij pokaz slajdów, rozpocznij pokaz slajdów za pomocą skrótów klawiaturowych i czytnika zawartości ekranu.

 1. W widoku Do edycji naciśnij klawisze Alt+logo Windows+S, a następnie klawisz B. Pokaz slajdów rozpoczyna się od pierwszego slajdu w prezentacji.

  Porada: Aby rozpocząć pokaz slajdów od bieżącego slajdu, naciśnij klawisze Alt+logo Windows+S, a następnie klawisz C.

 2. W pokazie slajdów naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę prezentacji. Fokus zostanie przeniesiony do pokazu slajdów.

 3. Aby przejść do następnego slajdu, naciśnij klawisz N. Aby przejść do poprzedniego slajdu, naciśnij klawisz P.

 4. Gdy chcesz zatrzymać prezentowanie, naciśnij klawisz Esc. Fokus wróci do widoku Do edycji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pokazywanie prezentacji za pomocą programu PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu i Używanie skrótów klawiaturowych do przedstawiania prezentacji programu PowerPoint.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×