Powiązane tematy
×
Animacja, wideo i dźwięk
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Animacja, wideo i dźwięk

Dodawanie lub usuwanie dźwięku w prezentacji programu PowerPoint

Do prezentacji programu PowerPoint można dodać dźwięk, na przykład muzykę, narrację lub fragmenty dźwiękowe. Nagrywanie i odtwarzanie dźwięków wymaga komputera wyposażonego w kartę dźwiękową, mikrofon i głośniki.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

2:00

Dodawanie dźwięku z komputera

 1. Wybierz pozycję Wstawianie > Dźwięk.

 2. Wybierz pozycję Dźwięk na moim komputerze.

 3. W oknie dialogowym Wstawianie dźwięku wybierz plik dźwiękowy, który chcesz dodać.

 4. Wybierz kartę Wstawianie.

Nagrywanie dźwięku

 1. Wybierz pozycję Wstawianie > Dźwięk.

 2. Wybierz pozycję Nagraj dźwięk.

 3. Wpisz nazwę pliku dźwiękowego, wybierz pozycję Nagraj, a następnie zacznij mówić.

  Uwaga: Urządzenie musi mieć włączony mikrofon, aby nagrywać dźwięk.

 4. Aby przejrzeć nagranie, wybierz pozycję Zatrzymaj, a następnie wybierz pozycję Odtwórz.

 5. Wybierz pozycję Nagraj, aby nagrać ponownie klip, lub wybierz pozycję OK, jeśli nagranie jest już odpowiednie.

 6. Aby przenieść klip, zaznacz i przeciągnij ikonę dźwięku w miejsce, gdzie ma się znajdować na slajdzie.

  Jeśli używasz więcej niż jednego pliku dźwiękowego na slajd, zalecamy umieszczanie ikony dźwięku w tym samym miejscu na slajdzie, aby ułatwić jej znajdowanie.

 7. Wybierz pozycję Odtwórz.

Ukrywanie ikony dźwięku

 1. Wybierz ikonę klipu audio na slajdzie. 

 2. Na wstążce na karcie Odtwarzanie zaznacz pole wyboru Ukryj podczas pokazu .

  Użyj tej opcji tylko wtedy, gdy ustawiasz automatyczne odtwarzanie klipu audio. Zwróć uwagę, że w widoku normalnym ikona dźwięku jest zawsze widoczna, chyba że przeciągniesz ją poza slajd.

Zmienianie opcji odtwarzania

Wybierz ikonę dźwięku, a następnie wybierz kartę Odtwarzanie . Następnie wybierz opcje, których chcesz użyć:

 • Aby przyciąć dźwięk, wybierz pozycję Przytnij, a następnie odpowiednio przytnij plik dźwiękowy za pomocą czerwonego i zielonego suwaka.

 • Aby stopniowo zwiększyć lub zmniejszyć głośność dźwięku, zmień liczbę w polach Czas trwania stopniowej zmiany.

 • Aby dopasować głośność, wybierz pozycję Głośność i wybierz odpowiednie ustawienie.

 • Aby wybrać sposób uruchamiania pliku dźwiękowego, wybierz strzałkę listy rozwijanej obok przycisku Start, a następnie wybierz odpowiednią opcję:

  • W kolejności klikania: odtwarza plik dźwiękowy automatycznie po kliknięciu.

  • Automatycznie: odtwarza automatycznie po przejściu do slajdu, na którym znajduje się plik dźwiękowy.

  • Przy kliknięciu: odtwarza dźwięk dopiero po kliknięciu ikony.

 • Aby wybrać sposób odtwarzania dźwięku w prezentacji, wybierz opcję:

  • Odtwórz na wielu slajdach: odtwarza jeden plik dźwiękowy na wszystkich slajdach.

  • W pętli do zatrzymania: odtwarza plik dźwiękowy w pętli do momentu zatrzymania go ręcznie przez kliknięcie przycisku Odtwórz/Wstrzymaj.

 • Aby dźwięk był odtwarzany ciągle na wszystkich slajdach w tle, wybierz pozycję Odtwórz w tle.

Usuwanie dźwięku

Aby usunąć klip audio, zaznacz ikonę dźwięku na slajdzie i naciśnij klawisz Delete.

Do prezentacji programu PowerPoint można dodać dźwięk, na przykład muzykę, narrację lub fragmenty dźwiękowe. Nagrywanie i odtwarzanie dźwięków wymaga komputera wyposażonego w kartę dźwiękową, mikrofon i głośniki.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

2:00

Aby dodać muzykę lub inny klip audio do pokazu slajdów, zaznacz odpowiedni slajd, a następnie kliknij pozycję Wstawianie > Dźwięk. Można dodać dźwięk do jednego slajdu, automatycznie odtwarzać dźwięk po wyświetleniu slajdu albo odtwarzać muzykę w tle podczas całej prezentacji.

Można dodać własną narrację lub komentarz do całej prezentacji, rejestrując je na karcie Pokaz slajdów. Zobacz Rejestrowanie pokazu slajdów, aby uzyskać więcej informacji.

Dodawanie dźwięku do jednego slajdu

 1. W widoku Normalny zaznacz odpowiedni slajd i kliknij pozycję Wstawianie > Dźwięk.

  Menu Wstaw dźwięk z opcjami Dźwięk z pliku i Przeglądarka audio
 2. Kliknij pozycję Przeglądarka dźwięków, aby wstawić dźwięk z programu iTunes, lub kliknij pozycję Dźwięk z pliku, aby wstawić klip audio z komputera.

 3. Wybierz klip audio. Na karcie Formatowanie dźwięku wybierz odpowiednie opcje audio.

  Opcje audio po prawej stronie karty Formatowanie dźwięku
 4. Opcjonalnie: jeśli chcesz zmienić standardową ikonę pliku dźwiękowego, użyj przycisków formatowania obrazu na karcie Formatowanie dźwięku, aby dodać do ikony dźwięku ramkę, obramowanie lub inny efekt formatowania.

  Kontrolka audio z zaznaczoną ikoną głośnika

Wstępne odtwarzanie dźwięku

 • Wybierz ikonę dźwięku na slajdzie, a następnie kliknij przycisk Odtwórz/wstrzymaj wyświetlany pod ikoną dźwięku.

  Ikona dźwięku i kontrolki odtwarzania w programie PowerPoint 2011 dla komputerów Mac

Automatyczne odtwarzanie dźwięku po wyświetleniu slajdu

Domyślnie podczas pokazu slajdów dźwięk jest odtwarzany po jego kliknięciu. Możesz to zmienić, aby dźwięk był odtwarzany automatycznie od razu po pojawieniu się jego slajdu.

 1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, w widoku Normalny zaznacz odpowiedni slajd i dodaj klip audio.

 2. Na karcie Formatowanie dźwięku po prawej stronie kliknij pozycję Początek > Automatycznie.

  Opcja audio umożliwiająca automatyczne rozpoczynanie

Dodawanie dźwięku odtwarzanego podczas całej prezentacji

 1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, w widoku Normalny zaznacz pierwszy slajd w prezentacji i dodaj klip audio.

 2. Na karcie Formatowanie dźwięku po prawej stronie kliknij pozycję Odtwórz na wielu slajdach.

  Opcja audio umożliwiająca ciągłe odtwarzanie muzyki dla wszystkich slajdów

Dodawanie dźwięku odtwarzanego raz za razem

 1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, w widoku Normalny zaznacz odpowiedni slajd i dodaj klip audio.

 2. Na karcie Formatowanie dźwięku po prawej stronie kliknij pozycję W pętli do zatrzymania.

  (Ta opcja używana samodzielnie oznacza, że dźwięk w pętli trwa, dopóki jest wyświetlany slajd, na którym się on znajduje. Gdy opcja W pętli do zatrzymania jest używana razem z opcją Odtwórz na wielu slajdach, dźwięk w pętli jest nadal odtwarzany w całej prezentacji).

Ukrywanie ikony dźwięku

 1. Wybierz ikonę klipu audio na slajdzie. Ikona dźwięku wskazuje obecność klipu audio na slajdzie w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

 2. Na wstążce programu PowerPoint na karcie Odtwarzanie zaznacz pole wyboru Ukryj podczas pokazu.

  Użyj tej opcji tylko wtedy, gdy ustawiasz automatyczne odtwarzanie klipu audio. Zwróć uwagę, że w widoku normalnym ikona dźwięku jest zawsze widoczna, chyba że przeciągniesz ją poza slajd.

Zobacz też

Rejestrowanie pokazu slajdów

Obsługiwane formaty dźwięku w PowerPoint dla sieci Web: MP3, WAV, M4A, AAC i OGA

Maksymalny rozmiar pliku dźwiękowego: 16 MB

Dodawanie dźwięku z komputera

 1. Na karcie Wstawianie w pobliżu prawego końca wybierz pozycję Dźwięk.

 2. W Eksploratorze plików przejdź do pliku dźwiękowego, którego chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

Ukrywanie ikony dźwięku

 1. Wybierz ikonę klipu audio na slajdzie. 

 2. Na wstążce na karcie Odtwarzanie zaznacz pole wyboru Ukryj podczas pokazu .

  Użyj tej opcji tylko wtedy, gdy ustawiasz automatyczne odtwarzanie klipu audio. Zwróć uwagę, że w widoku normalnym ikona dźwięku jest zawsze widoczna, chyba że przeciągniesz ją poza slajd.

Zmienianie opcji odtwarzania

Zaznacz ikonę dźwięku, a następnie wybierz kartę Dźwięk lub Odtwarzanie. Następnie wybierz opcje, których chcesz użyć:

 • Aby dopasować głośność, wybierz pozycję Głośność i wybierz odpowiednie ustawienie.

 • Aby wybrać sposób uruchamiania pliku dźwiękowego, wybierz strzałkę listy rozwijanej Start. a następnie wybierz odpowiednią opcję:

  • Automatycznie: podczas pokazu slajdów automatycznie odtwarza dźwięk po przejściu do slajdu, na którym znajduje się plik dźwiękowy.

  • Po kliknięciu: podczas pokazu slajdów dźwięk jest odtwarzany tylko po kliknięciu ikony.

 • Aby wybrać sposób odtwarzania dźwięku w prezentacji, wybierz co najmniej jedną opcję w obszarze Opcje dźwięku:

  • Odtwórz na wielu slajdach: odtwarza jeden plik dźwiękowy na wszystkich slajdach.

  • W pętli do zatrzymania: odtwarza plik dźwiękowy w pętli do momentu zatrzymania go ręcznie przez kliknięcie przycisku Odtwórz/Wstrzymaj.

  • Ukryj podczas pokazu: jeśli klip dźwiękowy został ustawiony do automatycznego odtwarzania, możesz ukryć ikonę dźwięku podczas pokazu, ponieważ nie trzeba będzie jej wcale klikać. 

  • Przewiń po odtworzeniu: użyj tej opcji jeśli chcesz odtworzyć klip dźwiękowy więcej niż raz podczas prezentowania tego samego slajdu, który zawiera ten klip dźwiękowy.

 • Aby dźwięk był odtwarzany ciągle na wszystkich slajdach w tle, wybierz pozycję Odtwórz w tle.

Zobacz teżZobacz też

Automatyczne odtwarzanie muzyki lub innych dźwięków, gdy pojawia się slajd 

Odtwarzanie muzyki na wielu slajdach podczas pokazu slajdów

Rejestrowanie pokazu slajdów z narracją i chronometrażem slajdów 

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×