Jeśli chcesz sortować, filtrować, raportować lub udostępniać plan usługi Planner osobom, które nie są członkami planu, możesz wyeksportować plan do programu Excel. 

  1. W nagłówku planu wybierz trzy kropki (...), a następnie wybierz pozycję Eksportuj plan do programu Excel.

  2. Po wyświetleniu monitu o wykonanie polecenia "[Nazwa planu]. xlsx" Wybierz pozycję Otwórz lub Zapisz.
    Po otwarciu planu będzie on zawierać nazwę planu, identyfikator planu i datę eksportu oraz wszystkie zadania i ich szczegóły. 

Po utworzeniu arkusza kalkulacyjnego programu Excel planu możesz korzystać z dodatkowych opcji interakcji z danymi planu, w tym:

Co można jeszcze zrobić:

  • Agregowanie danych zadania z wielu planów do jednego wykresu programu Excel w celu przeprowadzania analiz między planami

  • Ponowne eksportowanie do usługi Microsoft Power BI w celu uzyskania jeszcze większej funkcjonalności sortowania i raportowania

  • Udostępnij użytkownikom niebędącym członkami: możesz udostępnić plik programu Excel i wykresy osobom, które nie mają być członkami planu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×