Zwraca tablicę utworzoną przez mapowanie każdej wartości w tablicach na nową wartość poprzez zastosowanie funkcji LAMBDA w celu utworzenia nowej wartości.

Składnia

=MAP (array1, lambda_or_array<#>)

W składni funkcji MAP występują następujące argumenty i parametry:

  • array1      Tablica, która ma być zmapowana.

  • lambda_or_array<#>      Funkcja LAMBDA, która musi być ostatnim argumentem, i która musi mieć parametr dla każdej przekazanej tablicy lub inną tablicę do zmapowania.

Błędy

Podanie nieprawidłowej funkcji LAMBDA lub nieprawidłowej liczby parametrów zwraca błąd #VALUE! błąd o nazwie „Niepoprawne parametry”.

Przykłady

Przykład 1: Liczby kwadratowe powyżej określonej wartości

Wprowadź przykładowe dane w komórkach A1:C2, a następnie skopiuj formułę do komórki D4:

=MAP(A1:C2, LAMBDA(a, IF(a>4,a*a,a)))

Pierwszy przykład funkcji MAP

Przykład 2: Znajdź wartości z dwóch kolumn w jednym wierszu, które mają wartość PRAWDA

Utwórz tabelę o nazwie "TableA" z dwiema kolumnami o nazwach "Kol1" i "Kol2", rozpoczynając od komórki D1. Dodaj kolumnę o nazwie "ObiePrawdziwe" w komórce G1. Skopiuj następującą formułę do komórki G2:

=MAP(TableA[Col1],TableA[Col2],LAMBDA(a,b,AND(a,b)))

Drugi przykład funkcji MAP

Przykład 3: Znajdź wartości z trzech kolumn w jednym wierszu spełniających określone kryteria

Utwórz zakres przykładowych danych z dwiema kolumnami o nazwach "Rozmiar" i "Kolor" w komórkach D1:E11. Dodaj dwa nagłówki kolumn o nazwach „Prawidłowy rozmiar” i „Prawidłowy kolor” odpowiednio w komórkach F1 i G1. Skopiuj następującą formułę do komórki F2:

=FILTER(D2:E11,MAP(D2:D11,E2:E11,LAMBDA(s,c,AND(s="Large",c="Red"))))

Trzeci przykład funkcji MAP

Zobacz również

Funkcja LAMBDA

Funkcja REDUCE

Funkcja SCAN

Funkcja MAKEARRAY

Funkcja BYCOL

Funkcja BYROW

Funkcja ISOMITTED

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×