W programie Excel 2010 lub nowszym te funkcje zostały zastąpione nowymi funkcjami, które zapewniają większą precyzję i mają nazwy lepiej odzwierciedlające ich zastosowania. Nadal można używać tych funkcji, aby zachować zgodność z wcześniejszymi wersjami programu Excel, ale jeśli zgodność z poprzednimi wersjami nie jest wymagana, powinny być używane nowe funkcje. Aby uzyskać więcej informacji o nowych funkcjach, zobacz Funkcje statystyczne (informacje) oraz Funkcje matematyczne i trygonometryczne (informacje).

Jeśli korzystasz z programu Excel 2007, znajdziesz te funkcje w kategorii Statystyczne lub Matematyczne i trygonometryczne na karcie Formuły.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji, kliknij jej nazwę w pierwszej kolumnie.

Funkcja

Opis

ROZKŁAD.BETA

Zwraca funkcję skumulowanego rozkładu beta.

ROZKŁAD.BETA.ODW

Zwraca odwrotność funkcji rozkładu skumulowanego dla określonego rozkładu beta.

ROZKŁAD.DWUM

Zwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa.

ROZKŁAD.CHI

Zwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi-kwadrat.

ROZKŁAD.CHI.ODW

Zwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat.

TEST.CHI

Zwraca test niezależności.

ZŁĄCZ.TEKSTY

Łączy dwa lub więcej ciągów tekstowych w jeden.

UFNOŚĆ

Zwraca przedział ufności dla średniej populacji.

KOWARIANCJA

Zwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń.

PRÓG.ROZKŁAD.DWUM

Zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej.

ROZKŁAD.EXP

Zwraca rozkład wykładniczy.

ROZKŁAD.F

Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F.

ROZKŁAD.F.ODW

Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.

REGLINX

Zwraca wartość trendu liniowego.

Uwaga: W programie Excel 2016 tę funkcję zastąpiono nowymi funkcjami prognozowania, ale pozostaje ona dostępna w celu zapewnienia zgodności z wcześniejszymi wersjami.

ZAOKR.W.DÓŁ

Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera.

TEST.F

Zwraca wynik testu F.

ROZKŁAD.GAMMA

Zwraca rozkład gamma.

ROZKŁAD.GAMMA.ODW

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma.

ROZKŁAD.HIPERGEOM

Zwraca rozkład hipergeometryczny.

ROZKŁAD.LOG.ODW

Zwraca odwrotność funkcji skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego.

ROZKŁAD.LOG

Zwraca skumulowany rozkład logarytmu naturalnego.

WYST.NAJCZĘŚCIEJ

Zwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych.

ROZKŁAD.DWUM.PRZEC

Zwraca ujemny rozkład dwumianowy.

ROZKŁAD.NORMALNY

Zwraca skumulowany rozkład normalny.

ROZKŁAD.NORMALNY.ODW

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego.

ROZKŁAD.NORMALNY.S

Zwraca standardowy rozkład normalny skumulowany.

ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW

Zwraca odwrotność standardowego skumulowanego rozkładu normalnego.

PERCENTYL

Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie.

PROCENT.POZYCJA

Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych.

ROZKŁAD.POISSON

Zwraca rozkład Poissona.

KWARTYL

Zwraca kwartyl zbioru danych.

POZYCJA

Zwraca pozycję liczby na liście liczb.

ODCH.STANDARDOWE

Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki.

ODCH.STANDARD.POPUL

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji.

ROZKŁAD.T

Zwraca rozkład t-Studenta.

ROZKŁAD.T.ODW

Zwraca odwrotność rozkładu t-Studenta.

TEST.T

Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta.

WARIANCJA

Szacuje wariancję na podstawie próbki.

WARIANCJA.POPUL

Oblicza wariancję na podstawie całej populacji.

ROZKŁAD.WEIBULL

Zwraca rozkład Weibulla.

TEST.Z

Zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z.

Ważne: Obliczone wyniki formuł i niektórych funkcji arkusza programu Excel mogą się nieco różnić w przypadku komputera z systemem Windows i architekturą x86 lub x86-64 oraz komputera z systemem Windows RT i architekturą ARM. Dowiedz się więcej o różnicach.

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Funkcje programu Excel (alfabetycznie)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×